Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 113
3. oldal

Professzionális Kinezilógiai Társaság

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Füzes u. 1. mfsz. 4.
képviselő: Dr. Varju Márta, Gál Attila, Köves Zsuzsanna
A társaság célja elsősorban a fizikailag, pszichikailag, szociálisan sérült, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek rehabilitációjának, életminőségük javításának, esélyegyenlőségük megteremtésének segítése kineziológiai módszerekkel; a Professzinális Kineziológiai Társaság által oktatott és összefogott módszerek széles körű elterjesztése, megismertetése, tudományos és gyakorlati kutatása, tanulmányozása, fejlesztése és művelése; a kineziológiai kultúra védelme, terjesztése és ápolása; a professzinális kineziológusok szakmai összefogása, érdekvédelme, a tagok képviselete - érdekképviseleti jelleggel is - külső személyek és szervek felé. ... >>

Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány u.19.
képviselő: Csankó Árpád alelnök, Kovács Sándor ügyvezető elnök, Nagy József elnök
A Szövetséget a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, a tagszervezetek érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozzák létre., A Szövetség tagszervezeteinek érdekképviselete és érdekvédelme, működési feltételeinek segítése., A tagszervezetek részére jogi-, közgazdasági-, pénzügyi-, horgászati-, halgazdálkodási-, vízvédelmi és egyéb szaktanácsadás nyújtása. A halászati jog és bérleti jog megszerzése és hasznosítása a horgász érdekek minél jobb érvényesülése érdekében. A tagszervezetek közötti együttműködés, kapcsolatok koordinálása. A természet és vízi környezet védelme, halgazdálkodás folytatása a természetes vizeken az értékmegőrző fejlődés biztosításával. A horgászsport szervezése, fejlesztése és anyagi támogatás oly módon, hogy gyakorlása során a természet-és környezetvédelmi érdekek ne sérüljenek., A horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász egyesülések hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése. ... >>

Személyforgalmi Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 13. III/9.
képviselő: Buda Lajos elnök
Az 1989. évi II. sz. és az 1952. évi III. sz. törvényben leírtak alapján ?képviselni a munkavállalók, tagok érdekeit a munkáltató és más szervek előtt. Elősegíteni a tagok munkaviszonnyal és más jogviszonnyal kapcsolatos jogaik és kötelességeik érvényesülését. (2) Szükséges esetben és a jogszabályokban írt képviseletim joggal élve, a tagok bíróság és más szervek előtti képviselete. ... >>

Szövetség a Polgári Körökért - Kecskemét

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Arany János u. 3.
képviselő: Bogdándy Ferenc elnök, Eln.akad.eset.:Dr.Bajzik László eh.
A polgári kultura, a polgári értékrend megőrzése a magyar társadalomban. Ennek érdekében közreműködik a polgári körök és minden polgári értékrendet magáénak valló társadalmi szervezet, egyéb társadalmi szerveződés összefogásában, céljaik, kezdeményezéseik közvetítésében, összehangolásában. Elősegíti ezen szervezetek számára a polgári kultura, értékrend megőrzéséhez, terjesztéséhez szükséges információk eljuttatását, amelyeket magyarországi, európai uniós és egyéb külföldi forrásokból a szövetség össze tud gyűjteni. Közreműködik a kulturális,oktatási, sport, szabadidős és társasági programok megszervezésében, a szövetség céljaival összefüggő tevékenységek szervezésében, kiadványok megjelentésében, terjesztésében az Alapszabály I/3. pontja szeint. ... >>

Szövetség az Európai Kecskemétért

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 44. C lph. tetőtér 8.
képviselő: nincs képviselő ... >>

Támogatás Születendő Gyermekeinkért! LOMBIKBABA Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Domby Lajos utca 20. IV/16.
képviselő: Dr. Laborczy Éva kuratóriumi tag, Farkas Cecília kuratóriumi tag, Horváthné Hegedűs Adrienn kuratóriumi tag, Lowe Bernadett kuratóriumi tag, Monek Petra kuratóriumi elnök
A mesterséges megtermékenyítést előkészítő, igen drága hormonkészítmények Országos Egészségbiztosítási Pénztár általi nagyobb támogatottsága, a rászoruló párok anyagi támogatási rendszerének kidolgozása, a meglévő lehetőségekről széles körű tájékoztatás. Egységes és kötelező orvosi protokoll kialakításának elérése a meddőgyanús párok kiszűrésére (hogy minden rászoruló pár a szakkezelés kezdetekor egységesített alapkivizsgálásban részesüljön. A meddő párok alapvető vizsgálatainak kibővítése, szeretnénk elérni, hogy minden fajta meddőségi kivizsgálás ingyenes és elérhető legyen meddőségi központtól függetlenül. A rászoruló párok pszichológiai és munkajogi védelme szakemberek bevonásával, a nemhez kötött genetikai betegségek miatti mesterséges megtermékenyítés (PGD: preimplantatios genetikai diagnosztika) Magyarországon is legyen elérhető, engedélyezett, támogatott, valamint ennek lehetősége ismertté váljon az érintettek körében. Az adatvédelmi országgyűlési biztos, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a meddőségi centrumok, illetve az érdekvédelmi, civil szervezetek bevonásával megalkotni a meddőségi kezelést nyújtó intézmények eredményességi mutatóinak nyilvánosságát biztosító elveket és szabályokat. Országos felvilágosító kampány indítása, illetve a felvilágosításra átfogó stratégia kidolgozása, melynek célja, hogy a meddőség problémájával, a meddővé válás rizikótényezőivel (a meddővé válás egészségügyi, életmódbeli, fogyasztói szokásokra, környezetszennyezési, valamint pszichés tényezőkre visszavezethető okai) a lakosság széles köre megismerkedjen, ezen belül szeretnénk elérni, hogy a családalapítás előtt álló fiatal korosztályok részére biztosítva legyen a meddőséggel kapcsolatos felvilágosítás már a közoktatás részeként. A kormánnyal együttműködve szeretnénk megszervezni a meddőség megelőzésében és kezelésében érintett szakemberek felvilágosítását, folyamatos képzését. Szeretnénk elérni, hogy a Kormány fordítson kiemelt figyelmet a társadalom széles körű felvilágosítására, a meddőséghez vezető okok mind pontosabb feltárására, valamint, hogy ennek érdekében a Nemzeti Civil Alapprogramban erre külön pályázati keretösszeget különítsen el. El kívánjuk érni, hogy a meddőségi probléma bekerüljön a Nemzeti Egészségfejlesztési és Nevelési Tervbe. Az örökbefogadással ?mint a meddő párok gyermektelenségének orvoslására hívatott alternatív megoldással kapcsolatban ? szeretnénk elérni, hogy a gyermek családban történő beilleszkedésének elősegítése érdekében a 3 éven felüli gyermek örökbefogadása esetén is lehetőség nyíljon legalább fél év GYES igénybevételére. ... >>

TERMOSTAR Kft. Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
képviselő: Berberovics István elnök ... >>

Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Babits M. utca 13.
képviselő: Molnár Ilona Eszter elnök, Szűcsné Lakatos Magdolna alelnök
Hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek táboroztatása, hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek erdei iskolai programra való kijuttatása. Hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása, szervezése. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére továbbképzés szervezése. Gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára szakmai kirándulások szervezés. Az egyesület információs és levelezős rendszerének kialakítása és fenntartása. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás; a rendőrséggel közreműködve részt vesz a város bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységében; a bűnmegelőzéshez szorosan kapcsolódva a gyermekek és tanulók környezettudatos nevelésének segítése a környezetvédelem érdekében; A gyermekek, fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok egészséges életmódra nevelése; hagyományőrzés; gyermekek és fiatalok idősekkel való kapcsolatának kialakítása. Az ifjúság fejlesztése A résztvevő fiatalok társadalmi részvételének segítése azért, hogy ne problémaként, hanem potenciális erőforrásként legyenek jelen a helyi közéletben. Drogprevenció. A fiatalok számára példamutatás és információadás közvetlen módon a saját megtalálási helyükön. Így szabadidejük hasznos eltöltése. ... >>

Vállalkozók Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Batthyány u.10.
képviselő: Várhalmi A.Miklós ... >>

Vasutasok és Közlekedésben Dolgozók Demokratikus Munkástanácsa

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kodály Z. tér 7.
képviselő: Kőváry Antal
A tagjai élet-és szociális körülményeinek - a szervezet anyagi lehetőségeihez mérten - javítása, önsegélyezés formájában, általa képviselt dolgozók érdekképviselete, a MÁV Kollektív Szerződésében annak Helyi Függelékében rögzített dolgozói érdekek védelme, részt kíván venni a MÁV Rt.-nél és az általa alapított Kft-nél a Kollektív Szerződések megkötésében, beleszólási jogot követel a munkavégzéssel kapcsolatos intézkedések meghozatalába, a dolgozókat megillető juttatások elosztásába, a MÁV Rt. bérgazdálkodásaiba, a MÁV-on belül regionális, esetleg országos szintű munkavállalói, érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység az Alapszabály III.p.sz ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal