Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 113
2. oldal

Kecskeméti Airsoft Taktikai Csapatjáték és Fogyasztóvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kristály tér 3. fszt./1.
képviselő: Sipos Péter elnök
Az airsoft területén a fogyasztóvédelmi szolgáltatások ellátása, az airsoft eszközök használóinak tájékoztatása, érdekérvényesítésének elősegítése, hozzájárulás a fogyasztóvédelem hatékony működéséhez az airsoft területén., Kecskemét és vonzáskörzetébe tartozó airsoft szabadidős rekreáció tevékenységet folytató személyek és csapatok támogatása, valamint e taktikai csapatjáték fejlődésének elősegítése. Az airsoft, mint szabadidős tevékenység széleskörű népszerűsítése és megismertetése a társadalommal, valamint ezen rekreációs, hobbitevékenység folytatása. További célunk a megrendezésre kerülő játékokon való részvétel, továbbá hasonló játékok megszervezése, az azokon való részvétel biztosítása bárki számára, aki elfogadja és betartja az airostra vonatkozó szabályokat és biztonsági előírásokat. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, nemzeti, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az Egyesület a fogyasztóvédelmi célok megvalósítása érdekében kezdeményezi és támogatja szakmai konferenciák, kiállítások, bemutatók szervezését. A Kecskeméti AS Egyesület célja, hogy önállóan részt vegyen helyi, regionális, illetve az Elnökség országos pályázatokon. A Kecskeméti AS Egyesület célja, hogy kétéves működését követően a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásainak megfelelően a fogyasztók széles körét érintő ügyekben közérdekű keresetet indítson. ... >>

Kecskeméti Demokratikus Ifjúsági Szövetség (KEDISZ)

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Erkel F.u.1/a.
képviselő: Bereczki Károly
Biztosítja a közéleti szerepvállalás lehetőségét és szabadidő szervezése (pld. sport, kulturális, szórakoztató stb.) tevékenységet folytat az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Gépjármű Márkakereskedők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
képviselő: Csernák Sándor alelnök, Tormási Attila elnök
Az egyesület célja elsősorban a márkakereskedés és alkalmazottainak, de más állampolgárok részére is olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett gépjárműkereskedés és javítás kérdéseinek bemutatását, oktatását és megismerését. E cél érdekében felvállalja e kérdéskört tárgyaló tájékoztató anyagok kiadását, valamint előadásokat, képzést és továbbképzést, vitafórumokat, konferenciákat és kiállításokat szervez az Alapszabály 2.pontja ... >>

Kecskeméti Kereskedelmi és Közgazdasági Iskolában Végzettek Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Polyák Péter elnök
A Kecskeméten kereskedelmi és közgazdasági iskolában végzett, volt diákok közötti kapcsolattartás. Az 1910-ben alakult Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolához és jogutódaihoz kötődő hagyományrendszer ápolása. A Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolát, és jogutódait a városhoz és Kecskemét kiváló egyéniségeihez kapcsoló emlékeknek felkutatása és gondozása. A tagok számára véleménycsere és találkozási lehetőség biztosítása. Az iskola hagyományainak megfelelő eredményes kutató nevelő munkájának segítése. ... >>

Kecskeméti Parkettagyártó Szakszervezete

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Halasi u. 10.
képviselő: Kapás Ferenc
A szakszervezet célja tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete és önsegélyezése. Célja megvalósítását az érdekegyeztetési eszk9özrendszerre építi. Amennyiben a dolgozók érdekvédelme szükségessé teszi, igénybe veszi valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközt. ... >>

Kecskeméti Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 15.
képviselő: Novák Zoltán Árpád alelnök, Somodi Sándor elnök, Szima László titkár ... >>

Kecskeméti Siklóernyős Egyesület

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. utca 9.
képviselő: Melján János elnök
Kecskemét és környékén a sportrepülés után érdeklődő, és abban aktívan részt venni kívánók összefogása., A sportrepüléssel foglalkozó egyesületi tagok ?légi közlekedési tevékenységének? ? repülésének ? törvényes kereteit biztosítani., A siklóernyős repülős sport fejlesztése, népszerűsítése., A tagok érdekképviselete és érdekvédelme., A hazai lakosság, illetőleg a határon túli magyarság érdekében közcélú működés., A hazai lakosság érdekében közhasznú működés., Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel., Részvétel, illetve közreműködés a sportág hazai és nemzetközi verseny rendszerében., Politikai pártoktól független működés. ... >>

Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6001 Kecskemét, Szüret u.7.
képviselő: Újhidy Tibor elnök
A szövetség elsődleges célja, hogy a szövetségbe belépett sportszervezetek munkáját segítse, közös érdekeiket képviselje az önkormányzat, állami sportszervek, sportági szakszövetségek előtt. Kapcsoltok létesítése a sportszervezetek között, együttműködésük javítása, testvérvárosi kapcsolatok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés más sport, érdekképviseleti szervezetekkel. A testnevelés és sport, valamint az egészséges életmód népszerűsítése. A szövetség által szervezett városi, országos, nemzetközi szintű eseményeken, illetve különféle kiadványokon keresztül a város sportjának elismertetése, népszerűsítése az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Szent Imre Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Szent Imre u.9.
képviselő: Lengyelné Keserű Szilvia
A Kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Óvoda és Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, in-tézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, és verseny lehetőségek tervezése és szervezése. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcso-latok létesítése és fenntartása, együttműködés minden, az Egyesület működésével kapcso-latban álló természetes és jogi személlyel, így bázisával, szponzoraival, illetve működési területének állami-, társadalmi szerveivel, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségével, a Magyar Diáksport Szövetséggel, az iskola diák-önkormányzatával. Cél továbbá a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Kecskeméti Torna Egylet Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Szent István város 1/A.
képviselő: Dr. Kisjuhász Gyula ügyv. elnök
A kecskeméti fiatalok számára a rendszeres sportolás, versenyzés és testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása érdekében. Olyan szellemi műhely létrehozása és működtetése, amelyben korszerű módszerekkel történő labdarúgó utánpótlásképzést végez. Az Egyesület részt vesz a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagy egyéb szervezetek, személyek által kiírt sportrendezvényeken, maga is vállalja ilyen rendezvények szervezését, teljes körű lebonyolítását. Kiemelt célként kezeli a labdarúgó élsport, utánpótlás nevelés feltételeinek biztosítását, a saját csapatokban igazolt játékosoknak a bajnokságokban és kupamérkőzéseken történő részvételét, de mindezek mellett a tömeg- (szabadidő) sport népszerűsítését, szervezését is. Kecskemét és környéke sérült (megváltozott munkaképességű, testi- és/vagy szellemi fogyatékos) fiataljainak, hátrárnyos helyzetű családok sportolási lehetőségeinek fejlesztése, versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása, a sérült fiatalok körében a sport, a szabadidő mozgással történő eltöltésének népszerűsítése, a sportszerű magatartás megtanítása. Az Egyesület - céljai megvalósítása érdekében - támogatásukat igényelve, együttműködik a helyi és területi, állami és önkormányzati szervekkel, gazdálkodó, érdekképviseleti- és sportszervezetekkel, valamint Kecskemét sportszerető közönségével. Együtmműködik továbbá minden olyan szervezettel, egyesülettel, és más típusú önkormányzattal, közhasznú szervezettel, köztestülettel, érdekképviseleti, érdekvédelmi szervvel, amelyek az egyesületi célokat elfogadják, azok elérésében közreműködést vállalnak. Az Egyesület lehetővé teszi, hogy tagjain kívül mások is részsülhessenek közhasznú szolgáltatásban. ... >>

Kecskeméti W.18.Érdekvédelmi és Önsegélyező Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Szent István krt.17.
képviselő: Ardeleán László elnök, Berta László elnökségi tag, Rigó Lajos elnökségi tag
A tagok szociális helyzetének, életkörülményeinek javítása, szociális érdekeinek védelme az esélyegyenlőség elve alapján. Az Egyesület feladata céljának elérése érdekében a tagság szociális igényeinek feltárása, ezek összehangolt, differenciált érvényesítése, képviselete. A célok elérése érdekében az Egyesület a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott keretek között és feltételek mellett tagjainak tanácsadást nyújt. A tagjait különféle segélyezésben /születési, temetési, nyaralási, beiskolázási, rendkívüli segélyben/ részesíteni. Továbbá támogatást /pl. lakáskölcsön, stb./ ad. ... >>

Kisiskolák Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Oppelt Józsefné ... >>

Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Dr. Ivicz Vilmos
A tagok gazdasági, vállalkozói, társadalmi, jogi érdekeinek egyeztetése, közös célok érdekében összefogás kialakítása, közös cselekvés megvalósítása és az általános érdekképviselet és érdekvédelem ellátása az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Könyvtári Dolgozók Független Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Széchenyi körút 33. IV/72.
képviselő: Nyíri Ákos elnök
Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. Céljai elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet szentel a dolgozók élet-és munkakörülményeit befolyásoló tényezőknek, a munkahelyi biztonság megteremtésének, valamint a munkavállalói jogok biztosításának. ... >>

Közép-Európai Civil Kutató Intézetért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 10-12. fszt./1.
képviselő: Péterfia Béla kuratóriumi tag, Simon János kuratóriumi tag, Törőcsik Attila kuratóriumi elnök
A Közép-Európai Civil Kutató Intézet támogatása., A magyarságra (az anyaországban élők és a világon szórvány kisebbségben élő magyarság) hatást gyakorló, európai és magyarországi jogszabályok és azok társadalmi hatásainak vizsgálata, hatásvizsgálatok készítése a civil társadalom részvételével, kiemelten a Közép-Európában élő állampolgárok, civilek vonatkozásában., Közép-és Kelet-Európai átlátható döntéshozatal politikai és jogintézmény elemeinek, médiaszabályozás és médiahatóságok, médiumok tevékenységének jogi szabályozásának hatásvizsgálata a civil társadalom részvételével., Szakmai és társadalmi együttműködés az Európai Unió döntéshozó és jogalkotó szerveivel, a Magyarországon folyó döntéshozatal szerveivel és jogalkotó szerveivel., A magyar kultúra megismertetése, az egyetemes magyar kulturális örökség közkinccsé tétele, valamint az ezekkel kapcsolatos kulturális, közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság média ismeretszerzésével összefüggő feladatok., Általános feladatokkal kompatibilis érdekérvényesítő feladatok az Európai Parlamentben és a tagállamok kormányainál kizárólag a Magyarországi Hivatalos Parlamenti Lobbi Szövetséggel és partnereivel együttműködve., Tanulmányok publikálása, tudományos, kulturális folyóiratok, könyvek kiadása nyomtatott, illetve elektronikus formában., A civil részvétel elősegítése, kapcsolatok koordinálása, szakirányú feladatok összehangolása, népek közötti együttműködések elősegítése, etnikai, kulturális és vallási kisebbségek beilleszkedésének, problémáik orvoslásának megoldása. ... >>

Kultúrális Központok Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 1.
képviselő: Bárdos Ferenc ügyvezető elnök, Laknerné Brückler Andrea elnök, Várhalmi András alelnök
Sokirányú kultúrális, közösségi és szabadidős tevékenységet folytató, nagy látogatottságú kultúrális központok szakmai és érdekvédelmi együttműködése, információcseréje és közös érdekérvényesítése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kunságért Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 1.
képviselő: Szalóky Tibor ... >>

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
képviselő: Ádám Gyula alelnök, Keresztes József titkár, Klément György Zoltán alelnök, Kovács László titkár, Oreskó Imre elnök, Takács László alelnök, Zeisel László alelnök ... >>

Lakásszövetkezetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 18.
képviselő: Vassné Szondi Éva elnök
A tagok tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóházak, garázsok, üdülők és műhelyek építésének, fenntartásának üzemeltetésének elősegítése. A tagság tulajdonosi és önkormányzati vizsonyainak segítése, erősítése. ... >>

Magyar Agrár-környezetgazda Egyesület

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Tatársor 6.
képviselő: Csitári Tibor
A vidékfejlesztés és ezen belül kiemelten az agrár-környezetgazdálkodás területén a fenntartható mezőgazdasági fejlődés elősegítése, társadalmi támogatása és képviselete. ... >>

Magyar Baromfitermelők Alföldi Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Csárda utca 22.
képviselő: Rázsonyi László elnökségi tag, Tóth József elnök
A baromfiágazat jelenlegi és jövőbeni helyzetét befolyásoló ismeretekről, hazai és külföldi tapasztalatokról, kutatási eredményekről való tájékoztatás a baromfiágazatban tevékenykedő és e terület iránt érdeklődő természetes és jogi személyek részére. A baromfiágazaton belüli, összehangolt, tervezett, a különböző fajok hasznosulási iránya kialakítását fejlesztését, átalakítását szolgáló ismeretterjesztés, nevelés, oktatás a környezetvédelem és az állatvédelem szempontjai figyelembevételével. Kapcsolattartás más régiókat átfogó, a baromfiágazatban dolgozók szolgálatában hatósági és egyéb közfeladatot ellátó szervekkel, a baromfiágazat érdekvédelmi szervezeteivel, azok tevékenységéről, szolgáltatásairól való ismeretszerzés valamint ismeretátadás az ágazat résztvevőinek széles körű tájékoztatása érdekében. A baromfiágazatban működő termelők, termelői csoportok érdekképviseletének elősegítése, együttműködés más földrajzi területen működő, ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet végző társadalmi és egyéb szervezetekkel. Az érdekképviselet elősegítését az egyesület a baromfiágazat szereplőinek korszerű ismeretekkel való ellátása, tanácsadás, a fejlesztési-, pályázati lehetőségekről, az uniós és költségvetési támogatások igénybevétele lehetőségeinek, feltételeinek feltárása, azok igénybevételéről való széleskörű folyamatos tájékoztatás nyújtása révén valósítja meg. Az Egyesület tevékenysége iránti általános igény felkeltése, annak tevékenysége tartalmi népszerűsítése, a propaganda és megismertetés útján, a szervezés, oktatás és ismeretterjesztés módszereivel. ... >>

Magyar Dezinfektológiai Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Kopcsóné Dr. Németh Irén elnök
Az egészségügyi szolgáltatás területén a fertőtlenítési ?sterilizálási tevékenységet végzők és a fertőtlenítési- sterilizálási tevékenységet nyújtók független szakmai, képviseleti szervezete. Független információs fórum megteremtése. Fertőtlenítési ? sterilizálási tevékenységgel kapcsolatos szakmai véleményezés, illetve a szakmai javaslattétel. Szakmai rendezvények szervezése. Tagjainak szakmai szociális érdekképviseletének az ellátása. Feladatkörébe tartozó tevékenységek képzésének, továbbképzésének biztosítása, támogatása. Tagjainak nemzetközi képviselete. Helyi szabályozási környezet, minimum standardok kialakításában való részvétel. Kutatási projekten való részvétel. Más szakmai, illetve érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolat felvétel, az egyesület céljával összefüggő kiadványok megjelentetése. ... >>

Magyar Galambtenyésztők 97. sz. Egyesülete

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Szent Gellért u.4/B.
képviselő: Gáspár József elnök
Galambokat és kisállatokat tenyésztők társadalmi összefogása, tenyésztői célkitűzések megvalósításának segítése, a tagság és az Országos Szövetésg közötti folyamatos kapcsolat biztosítása. ... >>

Magyar Ju-Jitsu Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Sétatér utca 13/A. IV/13.
képviselő: Berkes László, Páll Tibor ... >>

Magyar Nanbudo Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Halasi út 2.
képviselő: Király József
A Magyarországon működő nanbudo egyesületek közötti kapcsolattartás, közös rendezvények, versenyek szervezése, - nanbudo egyesületek érdekképviselete, - a harcművészeti hagyományok őrzése, - gyermek- és felnőttcsoportoknak nanbudo karate sportban való edzése, - nemzetközi nanbudo szemináriumok szervezése, lebonyolítása, - oktató filmek, könyvek és egyéb segédanyagok készítése a nanbudo karate sport területén, - nemzetközi nanbudo egyesületekkel, szövetségekkel való kapcsolattartás, az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Magyar Nemzetőrség Bács-Kiskun Megyei Egyesületeinek Szövetsége

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, József A. utca 10. I/6.
képviselő: Szabó József elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápolása és a nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre, a nemzettudatra nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, haderőreform társadalmi segítése, támogatása, karitatív tevékenység. ... >>

Magyar Póni Klub Szövetség

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6044 Kecskemét, Szarkás 460/a.
képviselő: Szelle Kornél
A gyermekek megismertetése a lovaglással, a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkal. Segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a tagok oktatása a lovak/pónik megfelelő ellátására. A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése. Gyermekek és ifjusági közösségek összefogása. A gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való kezelése. A szabadidő egészséges eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése. Iskolán kívüli nevelési terv kidolgozása. A gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. A természet megóvását, védelmét segítő programok szervezése. Szabadidősport szervezése (lovas táborok, lovas játékok, oktatás). Versenyrendszer kialakítása az Euro Pony Club és a Pony Club UK iránymutatásai alapján. Szakemberképzés. Szakmai standardok, szabályok megalkotása, azok végrehajtásának ellenőrzése. Szakmai tanácsadás a tagszervezetek részére. A Póni Klubot népszerűsítő rendezvények támogatása. Póni Klub kiadványok megjelentetése. ... >>

Magyar SANKUDO KARATE Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u.6-8.
képviselő: Beke Béla ... >>

Magyar Szabadstílusú BMX Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 31.
képviselő: Nagy Ervin elnök, Sinkó Lajos
A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a sportágban folyó közhasznú tevékenységet, népszerűsíti, valamint fejleszti azt. Közreműködik a Stv.-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában. Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. - A szövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. ... >>

Magyar Szárnyasok Szövetség

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Ceglédi út 11.
képviselő: Borsos Ferencné elnök, Dodonka József elnökségi tag, Horváth Lajos elnökségi tag, Király László elnökségi tag, Kövesi Ottó elnökségi tag, Sárfy Péter elnökségi tag, Tóth József elnökségi tag
a baromfi-termelők és baromfi feldolgozók érdekvédelmének biztosítása érdekében szervezi a tagjait, érdekeiket képviseli, részükre az érdekérvényesítés elősegítése érdekében koordináló szerepet vállal, együttműködik, és segíti a nemzeti, EU, és egyéb kormányközi, és nem kormányközi intézmények, hatóságok munkáját. Tanácsadás, oktatás és kutatás támogatása, elősegítése, valamint ismeretterjesztés által céljaként tűzi ki a hatékony, a vonatkozó jogszabályoknak és nemzetközi egyezményeknek megfelelő környezetvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat messzemenően figyelembe vevő állattartás további fejlődésének elősegítését. ... >>

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Society of the Hungaien Blind and Pertially Sighted in Bács-Kiskun County)

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
képviselő: Sztakó Krisztina elnök
Az egyesület célja, hogy ellássatagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban történő végrehajtására. E tevékenységet kiemelkedően közhasznú szervezet formájában végzi nyereség- nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Az egyesület elsősorban a működési területén lévő vak, alig látó vagy gyangén látó (a továbbiakban együtt: látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: képviseli és védelmezi a látásssérültek érdekeit más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez; Információs és tanácsadói szolgálat létrehozása, működtetése annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az Egyesület koordinálni tudja; kapcsolatfelvétel és együttműködés a látássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel és szakemberekkel. Kapcsolatfelvétel és együttműködés a hasonló célkitűzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel; felvilágosító tevékenység, rendszeres tájékoztatás szervezése mind a tagok, mind a közvélemény felé; elősegíti a működési területén élő látássérültek rehabilitációját, oktatását, művelődését és társadalmi integrációját; Figyelemmel kíséri és elősegíti a területén élő felnőtt korban megvakult személyek elemi rehabilitációját, társadalmi integrációját. ... >>

Magyar Zár- és Vasalatforgalmazók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Halasi út 12.
képviselő: Bálint József, Horváth Lajos alelnök, Karfner Csaba elnök ... >>

Magyarországi Gombatermesztő Régiók Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Talfája Tanya 50.
képviselő: Nagy László elnök
Az egészségmegőrzés és korszerű táplálkozás népszerűsítése érdekében tudatosítsa a gombafogyasztás egészségre gyakorolt pozitív hatását és ezzel összefüggésben, ennek megalapozása érdekében biztosítsa a magyarországi gombatermesztő régiók alapanyag előállítói, gombacsíra gyártói, gombatermesztői, kereskedői és feldolgozói érdekképviseletét és érdekvédelmét, védje és képviselje a gombatermesztők, valamint a gombatermesztéssel összefüggő bármilyen tevékenységet végzők szakmai érdekeit és ezeket összehangolja a fogyasztók érdekeivel az alapszabály II. ... >>

Magyarországi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.
képviselő: Konkoly István ügyvez. elnök, Kovács Ferenc ált.alelnök, Szeverényi Pál szövetségi elnök ... >>

Megyei Bírósági Végrehajtók Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 32. II/34.
képviselő: Lévainé Ébert Gyöngyi elnökhelyettes, Vörös Katalin elnök
Képviseli a megyei bírósági végrehajtók érdekeit, közreműködik a megyei bírósági végrehajtók által ellátott feladatokat szabályozó jogszabályok tervezeteinek előkészítésében, véleményezésében, megalkotásában. Ennek keretében kezdeményezi a jogszabályok megalkotását és intézkedések megtételét az igazságügyi minisztérium jogszabály előkészítő bizottságánál. Véleményt nyilvánít az igazságszolgáltatás és a megyei bírósági végrehajtók helyzetét érintő intézkedésekre és jogszabályokra, s ha az sérti a megyei bírósági végrehajtók érdekeit, kezdeményezi annak módosítását. Állást foglal a végrehajtással kapcsolatban felmerülő jogszabályok által nem tisztázott gyakorlati kérdésekben. Állásfoglalást kér a végrehajtással kapcsolatban felmerülő jogszabályok által nem tisztázott kérdésekben. Fellép a megyei bírósági végrehajtók személyét és bíróságok tekintélyét alaptalanul sértő megnyilvánulásokkal szemben. Kezdeményezi tanfolyamok és szakmai összejövetelek szervezését. csoportba sorolása: szakmai, gazdasági érdek- képviseleti tevékenység. ... >>

Méntelek Tanyaháromszög Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6008 Kecskemét, Méntelek 205.
képviselő: Faragó József Sándor titkár, Héjjas Gábor elnökhelyettes, Molnár Istvánné elnök
A település fejlesztése és a falusi turizmus népszerűsítése érdekében -Kecskemét-Méntelek területén a falusi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások és infrastruktúra (falusi szálláshelyek, turisztikai programok és attrakciók, egyéb szolgáltatások) kialakításának elősegítése, valamint a tagok képviselete és érdekvédelme. ... >>

Mester Lövész Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6044 Kecskemét, Miklós Gy. u. 67.
képviselő: Akadályoztatása esetén:, Fekete Róbert elnökhelyettes, Valamennyi képviselő önállóan, Zakupszky Gábor elnök, Zakupszky Norbert
A sportegyesület, elsősorban a sportegyesület tagjainak - de más állampolgároknak is az egészség megőrzését, az emberi energiatartalékok felszínre hozatalát, a szabadidő hasznos, szervezett kereteken belüli eltöltését tekinti céljának. A sportegyesület célja továbbá, alapvetően a lövészsportok, ezeken belül is a dinamikus lövészsportokban való eredményes versenyzés, tehetséges fiatal lövészek felkutatása, a lövészsport számára történő felkészítése és versenyeztetése, a sportág népszerűsítése. Céljai elérése érdekében a sportegyesület képviseli tagjai érdekeit külső szervek, szakhatóságok és más hivatalos szervek előtt. Állást foglal, javaslatot tesz és vélemyényt nyilvánít a lövészsportok fejlesztése érdekében. Kapcsolatot teremt a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetséggel, valamint a Magyar Sportlövők Szövetségével. Lehetőséget biztosít a sportegyesület tagjainak kölcsönös tapasztalatcseréjére. Elősegíti az oktatási, továbbképzési szaktanfolyamok, előadások szervezését. Biztosítja és elősegíti a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt. ... >>

Munkanélküliek Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Czollner tér 2/d.
képviselő: Hertelendy Ferenc ... >>

Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kápolna u. 24.
képviselő: elnök Tonté Béla
Érdekképviselet ... >>

N.125.Magyar Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét,
képviselő: Csizmadia Ferenc elnök, Ifj.Könyves László titkár ... >>

Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Gódor József elnök
A nyugdíjasok, az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme és képviselete. Ezen belül különös gondot fordít a társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítésére, a nyugdíjak reálértékének megőrzése. Szorgalmazza és támogatja a nyugdíjasok összefogását, a nyugdíjas klubok, körök és egyéb nyugdíjas szervezetek létrejöttét, szövetségbe történő önkéntes tömörülését az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal