Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 221
5. oldal

Széchenyivárosi Misszió Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Bogovics köz. 5.
képviselő: Hortobágyi Tibor, Jávorka Lajos
Az ifjuság keresztény szellemű nevelése. Az idősek és nagycsaládosok támogatása. A Szécsényivárosban létesülő katolikus templom felépülésének segítése. ... >>

Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 384.
képviselő: Balogh András titkár, Bérczi Gyula elnök, Hudra Zsolt elnökhelyettes, Sziklafi Ferenc elnökhelyettes
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, a lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül lakóközösségi kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra, vagyonvédelem javítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés elősegítése, bűnmegelőzési jellegű oktatás, felvilágosító tanácsadó tevékenység, lakossági önkormányzati vagy más rendezvények lebonyolítása az Alapszabály II.pontja alapján. ... >>

Szervező Ifjúsági Kör Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Széchenyi tér 22.
képviselő: Balogh Erzsébet ... >>

Szigmataxi Klub

(egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai tér 4.
képviselő: Kovács Géza ... >>

Szinesgránit-Edu-Show Baráti Társaság Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Mészőly Gy. út 1.
képviselő: Pék Gáspár elnök ... >>

Szívhang Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Talfája 273.
képviselő: Csősz Erika kuratóriumi elnök, Nagy János kuratóriumi titkár
Kéthetente megjelenő ingyenes Duna- Tisza közi regionális folyóirat megjelentetése, amely a magányos, támaszt kereső emberek elsősorban a nők tanácsadó lapja. ... >>

Szövetség az Európai Kecskemétért

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 44. C lph. tetőtér 8.
képviselő: nincs képviselő ... >>

Szuper-Diákmeló Egyesület

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Levél u.3.
képviselő: Szabóné Bihál Margit elnök
A megélhetési gondokkal kűzdő diákok pénzkereseti lehetőségeinek elősegítése, a diákok munkába való irányítása, a diákok szabadidejének hasznos eltöltéséhez segítség nyújtás, pályakezdő fiatalok munkába irányítása, képzésük elősegítése, munkahely-teremtés, rászoruló diákok támogatása, állami gondozott gyermekek üdültetése, diákmunkát elősegítő munkatársak támogatása az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Temetőkertészek és Fenntartók Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 38.
képviselő: Varga József elnök ... >>

Tér Ifjúságsegítő Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny. 2-4.
képviselő: Horváth Ibolya elnök ... >>

TERMOSTAR Kft. Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
képviselő: Berberovics István elnök ... >>

Tiszta Energiával Magyarországért Párt

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Petőfi S. utca 1/B. VII/1.
képviselő: Borbély József elnök
Mindazon magyar állampolgárokat alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni, akik a Magyar Köztársaságban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözésmentesen törvényeinket, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdon elveit tiszteletben tartva kívánnak élni., Elutasítani minden szélsőséges és diktatórikus politikai elvet és gyakorlatot., Fejleszteni a többpárti politikai kultúrát, elterjeszteni a demokrácia elveinek elfogadását és az állampolgárok minél szélesebb tömegeit bevonni a politikai döntéshozatalba., Megteremteni a jövő Pártját, amely valóban előmozdítja az esélyek kiegyenlítődését, közvetve anyagi, lelki, erkölcsi sikerekhez, köz-megelégedettséghez vezet, - a felemelkedés és a nemzeti egységpárt pártja lesz. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 2.
képviselő: Szabics István
A tudományokkal foglalkozó szakemberek és érdeklődők összefogása. A tudományos ismeretterjesztés, az érdeklődők és az ifjúság tudományos szellemű továbbképzése, a fiatal tehetségek képességei kibontakoztatásának elősegítése. Kiemelt feladata továbbá a tudományos szempontok és a megismerés érvényesülésének elősegítése és terjesztése, a közgondolkodás e szerinti formálása az alapszabályban részletezettek szerint. ... >>

Unió Társadalmi Nőegyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szent László krt.20.
képviselő: Kopjás Józsefné, Polyákné Tímár Katalin elnök ... >>

Útkereső Kiemelten Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Malom köz 1/b.
képviselő: Dr. Szabó Gergely elnök, Obernyik Károly titkár, Virág Ferencné elnökhelyettes ... >>

Vacsi-Közi Szabadidős Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Futár u. 29.
képviselő: Szeitzné Szemán Vera ... >>

Vállalkozók Szabadidő Sport Egyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét-Kadafalva, Szarka utca 31.
képviselő: Dömötör Sándor elnök ... >>

Velünk Magadért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Wéber E. utca 12.
képviselő: Domokos Gábor alelnök, Dr. Füzesi Viktor elnök
A fegyveres szervek személyi állományának, illetve nyugállományú tagjainak szükség esetén természetbeni, illetve anyagi segítség nyújtása. A fegyveres szervek személyi állománya részére sport, szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatása, A fegyveres szervek intézeteiben a munkakörülmények javítása. Egészségfejlesztés, egészségi állapot szinten tartását célzó programok lebonyolítása. A szabadságuktól törvény alapján megfosztott fogvatartottak reintegrációjának, illetve reszocializációjának elősegítése olyan programok, oktatások szervezésével és kidolgozásával, amelyek a társadalmi normák szerinti mindennapi szabad életre készíti fel őket. A fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javításával, sport és szabadidős tevékenységek szervezésével, lebonyolításával, az ehhez szükséges eszközök biztosításával a szabadságvesztés káros hatásainak csökkentése. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiataloknak, romáknak, tartós munkanélkülieknek, jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, szenvedélybetegeknek, szabadságvesztést töltötteknek, büntetőeljárásban terheltjeinek minősülő csoportoknak, családoknak és egyéneknek anyagi segítségnyújtás, illetve olyan programok szervezése, projektek kidolgozása, ami a mindennapi életüket könnyebb teszi, segíti. Fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése oktató jellegű kulturális, szabadidős, sport programok szervezésével és lebonyolításával. Környezettudatos nevelés elősegítése, illetve környezetvédelmi programok szervezése, támogatása. ... >>

Zöldek Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Vadaskert,Mártírok út 1.
képviselő: Erős Balázs ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal