Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 221
4. oldal

Kunsági Gazdák Vadásztársasága

(egyéb)

6000 Kecskemét, Semmelweis utca 28.
képviselő: Büdi János elnök, Szabó Balázs titkár
A vadásztársaság célja, hogy tagjainak szabadidős tevékenységként kulturált vadászati lehetőséget biztosítson, eleget téve a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. és a környezetvédelmi jogszabályok elvárásainak. ... >>

Kurázsi Táncműhely Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Platán utca 53.
képviselő: Takács Zsolt elnök
Az Egyesület tagjai célul tűzik ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik a hagyományos és archaikus magyar tánckultúra fejlesztését és ápolását., Céljuk továbbá a tánckultúrával kapcsolatos kutatás, oktatás, ismeretterjesztés folytatása. ... >>

Lakásszövetkezetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 18.
képviselő: Vassné Szondi Éva elnök
A tagok tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóházak, garázsok, üdülők és műhelyek építésének, fenntartásának üzemeltetésének elősegítése. A tagság tulajdonosi és önkormányzati vizsonyainak segítése, erősítése. ... >>

Lakó Sándor Kamarazenekar Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Teleki László utca 11/A.
képviselő: Baky László elnök, Tőzsér Tamás titkár
A Lakó Sándor Kamarazenekar tevékenységének elősegítése, mind szakmai, mind anyagi támogatók felkutatása, rendszeres gyakorlási lehetőség biztosítása, rendezvényeinek, így koncertfellépéseik megszervezése, lebonyolítása, a zenekar működéséhez szükséges hangszerek, kották, technikai eszközök, gyakorlási lehetőség biztosítása. Kecskemét amatőr zenei kultúrájának fejlesztése. Kecskemét, arculatát markánsan megjeleníteni az amatőr zenei tevékenységek összefogásával. Kamarazenekari, énekkari találkozók, versenyek rendezése, a zenei élethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Az amatőr zenélés, mint kulturális örökség megóvása. A Kecskeméten élő amatőr zenészek összefogása, gyakorlási lehetőség megszervezése, tehetségek, kezdeményezések felkarolása. Versenyek, találkozók lebonyolítása. Kulturális rendezvények lebonyolítása, más szervezésű események támogatása. Ifjúsági és felnőtt zenei és más hasonló kulturális rendezvények szervezése, amatőr zenei klub alakítása, működtetése. Művészeti események szervezése (zenei, néptánc, stb.). Iskolai művészeti oktatás támogatása. Kecskemét város zenei kultúrájának, hagyományainak országos és határon kívüli népszerűsítése. ... >>

Lélekbarátok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Bimbó u. 11.
képviselő: Sümeghi László ... >>

Magánerdő Tulajdonosok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi u.1.
képviselő: Szalóky Tibor ... >>

Magyar Gyámügyi Társaság

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr.Kovács Zsuzsa ... >>

Magyar Nemzetőrség Bács-Kiskun Megyei Egyesületeinek Szövetsége

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, József A. utca 10. I/6.
képviselő: Szabó József elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápolása és a nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre, a nemzettudatra nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, haderőreform társadalmi segítése, támogatása, karitatív tevékenység. ... >>

Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Klauzál G. tér 9. IV./16.
képviselő: Bakos Tibor elnök
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőség történelmi hagyományainak őzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Területi Szervezete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Borda Ferenc elnök ... >>

Magyar Plakátmúzeumért Közalapítvány

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kurucz krt. 29.
képviselő: Néray Katalin elnök
A közalapítvány célja a magyar és egyetemes plakátművészet alkotásainak gyűjtése, gyarapítása és megőrzése. Hazai és külföldi kiállítások szervezése, lebonyolítása. Kiadványok készítése, pályázatok, ösztöndíjak kiírása. Kecskeméti plakátmúzeum ... >>

Magyar Póni Klub Szövetség

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6044 Kecskemét, Szarkás 460/a.
képviselő: Szelle Kornél
A gyermekek megismertetése a lovaglással, a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkal. Segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a tagok oktatása a lovak/pónik megfelelő ellátására. A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése. Gyermekek és ifjusági közösségek összefogása. A gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való kezelése. A szabadidő egészséges eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése. Iskolán kívüli nevelési terv kidolgozása. A gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. A természet megóvását, védelmét segítő programok szervezése. Szabadidősport szervezése (lovas táborok, lovas játékok, oktatás). Versenyrendszer kialakítása az Euro Pony Club és a Pony Club UK iránymutatásai alapján. Szakemberképzés. Szakmai standardok, szabályok megalkotása, azok végrehajtásának ellenőrzése. Szakmai tanácsadás a tagszervezetek részére. A Póni Klubot népszerűsítő rendezvények támogatása. Póni Klub kiadványok megjelentetése. ... >>

Magyar Vállalkozó Egységpárt

(egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.
képviselő: Jakab István ... >>

Magyar Zár- és Vasalatforgalmazók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Halasi út 12.
képviselő: Bálint József, Horváth Lajos alelnök, Karfner Csaba elnök ... >>

Magyar-Ukrán Kereskedelemfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Dobó körút 4. IV//12.
képviselő: Fábián István kuratóriumi elnök, Plaszkony Attila kuratóriumi titkár
A magyar-ukrán (ehhez szervesen kapcsolódó uniós-ukrán) kereskedelemfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalom, turizmus, infrastruktúra, informatika támogatása (nemzetközi tevékenység). ... >>

Magyarországi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.
képviselő: Konkoly István ügyvez. elnök, Kovács Ferenc ált.alelnök, Szeverényi Pál szövetségi elnök ... >>

Mathiász János Borrend Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kocsis Pál elnök, Szili Gábor alelnök
A Kecskemét környéki szőlő és borkultúra hagyományainak ápolása, a nagy hagyományokkal rendelkező alföldi szőlőnemesítés hagyományainak ápolása, kutatás-fejlesztés továbbvitele, a szőlőtermesztési hagyomány ápolása, a híres, kiemelkedő munkásságú szőlőnemesítő Mathiász János munkásságának ismertetése, az egészséges borkultura közkinccsé tételének elősegítése, Részvétel kiállításokon, és rendezvények támogatása, a Kecskemét környéki szőlő és bor gasztronómiai jelentésének ismertetése. ... >>

Mellműtöttek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Barna Mihályné elnök, Dr.Rátkai Gézáné ... >>

Méntelek Tanyaháromszög Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6008 Kecskemét, Méntelek 205.
képviselő: Faragó József Sándor titkár, Héjjas Gábor elnökhelyettes, Molnár Istvánné elnök
A település fejlesztése és a falusi turizmus népszerűsítése érdekében -Kecskemét-Méntelek területén a falusi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások és infrastruktúra (falusi szálláshelyek, turisztikai programok és attrakciók, egyéb szolgáltatások) kialakításának elősegítése, valamint a tagok képviselete és érdekvédelme. ... >>

Ménteleki Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6008 Kecskemét-Méntelek, 105/a.
képviselő: Eln.ak.es.:Hábenczius Lászlóné titk, Eln.akad.e.Dankáné Kéri Ilona gazdv, Eln.akad.eset.: Antal József eln.h., Eln.akad.eset.:Pernyés József eln.h, Raffai Szilárd elnök
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége: gyermek-és ifjúságvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, közrend és közbiztonság védelme, környezetvédelem, műemlék-és természetvédelem, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás. Feladatai: - a lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül lakóközösségi kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra, - a vagyonvédelem javítása, - a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése, - a lakosság felé a bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység hatékonyságának növelése, együttműködve a rendőri és vagyonvédelmi, ill. egyéb szervezetekkel, - lakossági, önkormányzati, vagy más rendezvények színvonalas lebonyolítása, a biztosítási feladatok szakszerű ellátása. ... >>

Mikes Kelemen Magyar-Török Baráti Társaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.
képviselő: Hetényi István alelnök, Jánosi István elnök, Kovács Attila titkár
A magyar és török nép közti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. A török nép kultúrájának, művészetének, hagyományainak és mindennapi életének megismertetése Magyarországon, valamint a magyar nép kultúrájának, művészetének, hagyományainak és mindennapi életének megismertetése Törökországban. Kecskemét és Tekirdag (Rodostó) testvérvárosi kapcsolata mellett fejlődő civil kapcsolatok támogatása. Együttműködési lehetőségek feltárása fejlesztése sport, oktatás, kultúra területén. ... >>

Miskolci Gépészekért Alapítvány

(intézményi,egyéb)

6000 Kecskemét, Mécses utca 82.
képviselő: Fodor András
Az egyetemi hallgatók műszaki ötleteinek megvalósításához pénzügyi támogatás biztosítása, évfolyam- találkozók szervezése. ... >>

MTB Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 3.
képviselő: Salánki István
Az ifjuság körében a hobbi jellegű kerékpározás megismertetése, az ehhez szükséges járművek, védő- és segédfelszerelések eljuttatása a rendszeres keresettel nem rendelkező ifjakhoz. Versenyek ... >>

Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kápolna u. 24.
képviselő: elnök Tonté Béla
Érdekképviselet ... >>

Mustármag Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Törökfái 86/A.
képviselő: Talmácsi Attila kuratóriumi titkár, Zámbó Zoltán kuratóriumi elnök
Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése (elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt), az egészségügyi gondoskodást végzők munkájának segítése, betegségmegelőzés, rehabilitáció, sportfoglalkozások szervezése, stb., Szociális tevékenység: hátrányos szociális helyzetbe került emberek (alkohol-, kábítószer fogyasztók, hajléktalanok, egyedül maradt idősek, stb.) felkutatása és támogatása, bűnmegelőző felvilágosító munka, családsegítés, lelki segély nyújtása.,A hátrányos helyzetűek segélyezése hazánkban és országunkon kívül: ennek keretében az Alapítvány ruhanemű- és élelmiszer-segélyeket juttat a hátrányos helyzetűeknek, valamint támogatja az árvákat, az állami gondozottakat, gyermeknevelő intézeteket, gyors segélyt nyújt., Közösség fejlesztési és közösség építő projectek szervezése, oktatás, egészségügy, prevenciós tevékenységek megvalósítása, foglalkoztatási projectek létrehozása, amely hosszú távú megoldást biztosít a támogatottak számára. Továbbá olyan projectek létrehozása, melynek a fenntartható fejlődést segítik elő Magyarországon és az ország határain túl, tekintet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozása., Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi-lelki egészségének és környezetének javítása, a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Szépirodalmi olvasókörök, olvasótáborok szervezése, apologetikai, filozófiatörténeti, vallásfilozófiai, erkölcsfiliozófiai előadáok, beszélgetések szervezése.,
Szentírás elvi és gyakorlati tanításait felölelő ismeretterjesztő foglalkozások tartása (többek között iskolákban nevelők és diákok részére tartott előadások, egyéb kulturális intézményekben szervezett programok, nyári tábori programok, stb.)., Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok (könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, nyomtatása, kiadása, forgalmazása. ... >>

MŰHELY Művészeti Egyesület

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.
képviselő: Benes József elnök, Damó István alelnök ... >>

Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kristály tér 8.
képviselő: Engert Jakabné Mester Zsuzsanna társelnök, Raskó Zsuzsanna Elnök
A polgári keresztény értékrendet képviselő nők összefogása, támogatása az alapszabály II/1. pontja szerint. ... >>

Nők Vagyunk Egyesület

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Árok utca 39. fszt./5.
képviselő: Bálint Diána elnökségi tag, Dr. Tímár Odett elnökségi tag, Tímár Csilla elnök
Az egyesület célja, hogy működésével, országos hálózat kiépítésével elősegítse a nők egészséges, aktív, sikeres önmegvalósítását, kulturális, szabadidős tevékenységét, igényes szórakozási lehetőségeit. Kulturális, tudományos programok, előadások, rendezvények szervezésével segítséget nyújt a nők minőségi életfeltételeinek,m sikeres életmódjának megteremtéséhez, kapcsolatrendszereik kiépítéséhez. ... >>

Nőttön Nő Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 45. IV//10.
képviselő: Könyves Edit elnök
A tudatos életvezetés (gyakorlati útmutatókkal) propagálása a családok számára, a családok összetartozási élményének erősítése, a szabadidő aktív és hasznos eltöltésének felkínálásával; a különböző társadalmi rétegek életfeladataihoz információk és segítő szolgáltatások megszervezése; korunkban a nemek egymást kiegészítő, segítő, megértő tudatmintáinak megteremtése, elősegítése; az önismeret fontosságának a hangsúlyozása. ... >>

Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Gódor József elnök
A nyugdíjasok, az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme és képviselete. Ezen belül különös gondot fordít a társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítésére, a nyugdíjak reálértékének megőrzése. Szorgalmazza és támogatja a nyugdíjasok összefogását, a nyugdíjas klubok, körök és egyéb nyugdíjas szervezetek létrejöttét, szövetségbe történő önkéntes tömörülését az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Örömmel és Hittel a Cserkészetben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
képviselő: Szabó István
Támogassa a VIII. cserkészkerületben és csapatjaiban folyó munkát, a gyermeknevelő és a karitatív jellegű tevékenységet. Segítse elő a kerületben folyó vezetőképző munkát. Segítse a kapcsolatfelvételt a kerület cserkészcsapatai között, valamint a karitatív szervezetekkel, iskolákkal való kapcsolatteremtést, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Pedagógia Sub Rosa Kultúrális Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Janus Pannónius utca 11.
képviselő: Szabóné Kövesdi Mária elnök
A gyermek harmonikus testi-lelki fejlődésének megóvása., Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy a gyermek testben és lélekben úgy elevenedjen meg, hogy helye a világban, napi kötelessége és előtte álló jövő lehetőségei kirajzolódhassanak., Támogatjuk azokat a gyermekeket életútjukon, akik másként tehetségesek, társadalom számára nehezen befogadhatók vagy egyéb élethelyzetükből adódóan hátrányos helyzetbe kerültek., Önálló nevelési-oktatási intézmény pedagógiai, anyagi alapjainak létrehozása., Kulturális tevékenység., Szabadidő és hobbi tevékenység., Oktatási tevékenység., Szociális tevékenység (a hátrányos helyzetű gyerekek üdülése, táborozása)., Nemzetközi kulturális, baráti és cserediák kapcsolatok kiépítése. ... >>

Phoenix Mecano Kecskemét Kft. Támogató Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, István király körút 24.
képviselő: Vizi-Nagyné Drozdik Szilvia intézőbizottság elnöke
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. 57-59. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben ? tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló támogató ? így különösen: nyelvoktatási, továbbképzési, benne a határon túli magyar fiatalok szakmai gyakorlatát és továbbképzését segítő, sokrétű kulturális tevékenységet, valamint a cég külföldi vállalatai dolgozóival való kapcsolatépítése révén az euroatlanti integráció megvalósítására irányuló ? tevékenységet fejtsen ki, a Közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezéseinek szem előtt tartásával. ... >>

Platán Szociális Dolgozók Alapszervezete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szent László város 1.
képviselő: Tóthné Horváth Katalin ... >>

Porta Környezet-és Természetvédelmi, Városvédő, Kultúrális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 5.
képviselő: Bárkányi Ernő elnök
A környezet és természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, (városvédelem), a kulturális, szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Projektpedagógiai Társaság

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: dr. Hegedűs Gábor ... >>

PUMA Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Repülőtér Pf: 320.
képviselő: Asztalos István elnök ... >>

Renovábis Újjáépítési Egyházmegyei Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Lestár tér 2.
képviselő: Menyhárt Sándor kuratóriumi elnök
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és a Dél-alföldi Régió területén lévő egyházi tulajdonú vagy egyházi használatban, vagy kezelésben álló, már meglévő ingatlanok, épületek állagának karbantartása, felújítása, valamint a jövőben új egyházi rendeltetésű épületek felépítése. ... >>

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete Kecskemét

(egyéb)

6000 Kecskemét, Lechner Ö.u.3.
képviselő: Csóka Tamás elnök, Dani Sándor titkár ... >>

Repülőorvosi Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 15. III/31.
képviselő: Dr.Remes Péter elnök
A repülő-és űrorvostani kutatások támogatása, új diagnosztikai módszerek bevezetésének elősegítése az Alapító Okirat 2.pontja szerint. ... >>

Robert Baden-Powel Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szilágyi E.u. 54.
képviselő: Garaguly Gyula elnök
A Kecskeméti 121. számú Dr. Vetéssy Géza Cserkészcsapat munkájának támogatása. ... >>

Római Katolikus Egyház Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
képviselő: Iglódi Miklós
A Kunszállási Római Katolikus Templom tatarozása és szépítése. ... >>

Silencio Hitközösség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1.
képviselő: Bihari Mónika titkár, Csányi Tóth Ferenc hitközösség vezető, Rakiás Csaba hitközösség vezetőhelyettes
Tagjai a Keresztény Biblia tanítása szerint éljenek, tevékenykedjenek. Egyházi keretet nyújtani azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek és hisznek a Bibliában, hirdetik az Evangéliumot. Felkészíteni a hívőket, az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz, segíteni őket a vallással kapcsolatos ismeretek bővítésében. Az egyház részt kíván venni a gyermek és ifjúságvédelemben, továbbá részt kíván venni a gyermekek vallási nevelésében. Az egyház kulturális és karitatív tevékenységet is kíván folytatni. Az egyház tagjai segíteni kívánják azt, hogy a hívők, tagok a szűkebb és tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Az egyház tagjai segíteni kívánják a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat lelki támasz nyújtásával.Az egyház tagjai segíteni kívánják lelki támasz nyújtása mellett a valamilyen oknál fogva rászorultakat, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (pl. időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségekben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás, vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, stb.) bentlakásos, illetve bentlakás nélküli oktatási, nevelési, szociális és egyéb szociális alapellátás, szakellátás keretében. ... >>

SKYLINE Szabadidő Klub

(egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 8.
képviselő: Kovács Zoltán ... >>

Soli Deo Glória Evangélikus Gyülekezet Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
képviselő: Dr. Lehoczky Zoltán Ádám kuratóriumi elnök
Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet templomának rendben tartása; Az orgona felújítása; Harang elkészítése, elhelyezése; A gyülekezetben folyó "gyermekmunka" eszközellátása (video, TV, játékok, szemléltető eszközök, könyvek, számítógép); Kirándulások szervezése, támogatása; Testvérgyülekezeti kapcsolat kiépítése (Finnország, Németország, Románia); Idősek szociális otthona berendezéseinek, felszerelésének folyamatos karbantartása, felújítása, kiegészítése, korszerűsítése. Idősek részére új napközi otthon létesítése, annak teljes felszerelése és üzemeltetése. ... >>

Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány u.19.
képviselő: Csankó Árpád alelnök, Kovács Sándor ügyvezető elnök, Nagy József elnök
A Szövetséget a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, a tagszervezetek érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozzák létre., A Szövetség tagszervezeteinek érdekképviselete és érdekvédelme, működési feltételeinek segítése., A tagszervezetek részére jogi-, közgazdasági-, pénzügyi-, horgászati-, halgazdálkodási-, vízvédelmi és egyéb szaktanácsadás nyújtása. A halászati jog és bérleti jog megszerzése és hasznosítása a horgász érdekek minél jobb érvényesülése érdekében. A tagszervezetek közötti együttműködés, kapcsolatok koordinálása. A természet és vízi környezet védelme, halgazdálkodás folytatása a természetes vizeken az értékmegőrző fejlődés biztosításával. A horgászsport szervezése, fejlesztése és anyagi támogatás oly módon, hogy gyakorlása során a természet-és környezetvédelmi érdekek ne sérüljenek., A horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász egyesülések hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal