Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 221
3. oldal

Kecskeméti Assisi Szent Ferenc Kápolna Építését Szervező Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 12. V/39.
képviselő: Dr. Fekete László
Az emberi közösségi lét tárgyi feltételeinek javítása érdekében Kecskemét Műkertvárosi városrészben épülő Assisi Szent Ferenc Kápolna építésének támogatása. Az egyesület célul tűzi ki az ember, az emberi közösség és környező természet harmonikus kapcsolatának megőrzését, kialakulását. ... >>

Kecskeméti Bridzsbarátok Köre Sportegyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Szüret u.43.
képviselő: Dr.Jankó Z.István ... >>

Kecskeméti Cigány Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kurucz tér 3.
képviselő: Czifra Pál ... >>

Kecskeméti Családterápiás Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Fecske u.8.
képviselő: Gombos Éva ... >>

Kecskeméti Demokratikus Ifjúsági Szövetség (KEDISZ)

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Erkel F.u.1/a.
képviselő: Bereczki Károly
Biztosítja a közéleti szerepvállalás lehetőségét és szabadidő szervezése (pld. sport, kulturális, szórakoztató stb.) tevékenységet folytat az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Diákok és Diákönkormányzatok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Morisson Márk diákpolgármester ... >>

Kecskeméti Északi Sí Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 64. III/7.
képviselő: Héjja János elnök
A szabadidős tevékenység szervezése, baráti sí utak szervezése, sí élmények megismertetése. ... >>

Kecskeméti Fogyasztó- és Vidékvédelmi Egyesület

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14.
képviselő: Bagi Béla elnök
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 45. §-a, valamint a Ptk. 61-65. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben ?tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló tevékenységet fejtsen ki. A fogyasztóvédelem hatékonyságának növelése, valamint a vidéki területek életminőségének javítása. A fogyasztók gazdasági esélyegyenlőségének növelése, a fogyasztói tudatosság erősítése. Egészséges szemléletű fogyasztóvédelmi politika és rugalmas piacfelügyeleti módszerek érvényre juttatása, amely a fogyasztók pozícióit, testi épségét és anyagi biztonságát erősíti. A fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételek figyelemmel kísérése. Közreműködés a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, és annak érvényesülésének figyelemmel kísérése. A fogyasztóvédelmi célú társadalmi szervezetek együttműködésének erősítése. A fogyasztóvédelmi célú források bővítésének ösztönzése. Tisztességtelen piaci magatartás miatti fellépés. A tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával a közvélemény tájékoztatása. Tudatos fogyasztóvá nevelés a tájékoztatás és oktatás szerepének növelésével, hogy a jogaikkal és kötelezettségeikkel megfelelően tisztába legyenek a fogyasztók. A fogyasztói érdekek védelme céljából részvétel a nemzetközi szervezetek tevékenységében. Közreműködés a nemzeti szabványosításban a Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül. Az önkormányzat fogyasztóvédelemmel kapcsolatos programjainak figyelemmel kísérése. Jövedelemszerzési, foglalkoztatási lehetőségek feltárása. A nők, fiatalok és idősebb lakosok sajátos igényei kielégítésének előmozdítása. Vidéki területek a jövő nemzedékek számára vonzóvá tétele. ... >>

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Danyi József kuratóriumi elnök
A Kecskeméti Főiskolán belül működő karok oktatási és kutatási feltételei javulása, azért, hogy a szellemi tőke folyamatosan gyarapodjon. - a graduális,posztgraduális képzés erősítése, továbbá a kutatásfejlesztés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, - hallgatók, oktatók tanulmányi és kutató munkájának ösztöndíjakkal való támogatása, - a külföldi társintézményekből a Kecskeméti Főiskolára képzésre, továbbképzésre, kutatási tevékenységre, stb. érkező diákok, oktatók költségeinek részbeni bizotsítása, - a hallgatók és az oktatók sportolási, kultúrális és művészeti tevékenységének segítése. ... >>

Kecskeméti Genius Loci Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Hegedűs köz 17.
képviselő: Dobos Andrea kuratóriumi elnök, László Judit kuratóriumi titkár
A Duna-Tisza köze az elkövetkező években a magyar kormány és az Európai Unió által támogatandó fejlesztési tevékenységek egyik célterülete lesz. A fejlesztések megvalósulása azonban elképzelhetetlen a fejlesztési tevékenységet a napi gyakorlatban megvalósuló, nem profitszerzésben érdekelt szervezetek aktív közreműködése nélkül. Az alapítvány egy ilyen közreműködő szervezetként kíván közreműködni, amely a fejlesztési programokban egyaránt partnere tud lenni a központi kormányzatnak és helyi szereplőknek. (vállalkozások, önkormányzatok, civil szféra, egyéb non-profit szervezetek, etc.). Az Alapítvány célja, hogy a tudomány és kultúra területén mind az ifjúság, mind a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bel-és külföldön egyaránt megfelelő ismereteket kapjanak az Európai Unió napi gyakorlatában megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatosan, valamint, hogy a fejlesztéshez szükséges támogatások megszerzéséhez segítséget nyújtson. Mindezeket ismeretterjesztéssel, képzéssel, tanulmányok készítésével, szervezési segítséggel, PR munkákkal, kapcsolatépítéssel és kapcsolattartással, valamint pályázatok, fejlesztési elképzelések kidolgozásában és megvalósításában való közreműködéssel kívánja az Alapítvány elérni. Az alapítvány részt kíván venni a terület, vidék, vállalkozás és humánerőforrás- szociális-, természetvédelmi-, és környezetvédelmi fejlesztési programokban, elsősorban a Duna-Tisza közén, de nem csak ott, hanem tágabban az egész Alföldön, esetenként azon túlnyúlóan is. ... >>

Kecskeméti Gép- és Gazdaság Segítő Kör

(egyéb)

6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20.
képviselő: Sárkány György ... >>

Kecskeméti Gyémánt Félkrajcár Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Bíró L. utca 22.
képviselő: Csató Lajosné
A Kecskemét Bíró Lajos úti Óvoda alapellátáson felüli fejlesztése, korszerűsítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Hallgatókért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kaszap utca 4-2.
képviselő: Hornyik Péter Endre elnök
Az egyesület felkarolja a Kecskeméti Főiskola szellemiségével és hagyományaival összhangban álló kezdeményezéseket. Elő kívánja segíteni az intézmény eredményesebb működését, társadalmi ismeretségének növelését, oktatóinak és hallgatóinak önmegvalósítását. Ennek keretében fejleszti az intézmény tudományos, kulturális életét, javítja szociális és mentálhigiénés viszonyait. ... >>

Kecskeméti Hölgyklub Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Klapka u.34.
képviselő: Lóránd Klára ... >>

Kecskeméti Jóléti Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

6000 Kecskemét, Kis utca 6.
képviselő: Dacziné Prikkel Márta titkár, Molnár Sándor Józsefné elnök, Prikidánovics Pál alelnök
Az integrált helyi jóléti rendszer, sok alrendszert magába foglaló közös érdekeltségű partneri együttműködésének megvalósítása Kecskeméten. Különös hangsúlyt helyezve az állami és magán szektor vegyes gazdasági rendszereinek kialakítására és civil ill. önkéntes szervezetek bevonására. Az egyesület egy olyan lokalitásra alapozott jóléti rendszer megvalósítására törekszik, amely elősegíti és ösztönzi az emberi képességek kibontakozódását, az esélyegyenlőség megvalósulását és az életminőség javulását, egy biztonságot nyújtó szociális és egészségügyi környezetben. Célja továbbá az önmagában bízó és önerőre támaszkodó közösség kialakítása Kecskeméten, a partneri együttműködés kiterjesztése, valamint az információs társadalom stratégiáinak, technikai, technológiai feltételeinek tervezése és megvalósítása. ... >>

Kecskeméti Katolikus Ifjúságért Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Csóka u. 25.
képviselő: Bárkányi Ernő
Kecskemét város katolikus érzelmű és hiteléletű gyermekeinek szociális, ifjúsági és egyéb közösségi igényei kielégítése és támogatása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Kereskedelmi és Közgazdasági Iskolában Végzettek Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Polyák Péter elnök
A Kecskeméten kereskedelmi és közgazdasági iskolában végzett, volt diákok közötti kapcsolattartás. Az 1910-ben alakult Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolához és jogutódaihoz kötődő hagyományrendszer ápolása. A Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolát, és jogutódait a városhoz és Kecskemét kiváló egyéniségeihez kapcsoló emlékeknek felkutatása és gondozása. A tagok számára véleménycsere és találkozási lehetőség biztosítása. Az iskola hagyományainak megfelelő eredményes kutató nevelő munkájának segítése. ... >>

Kecskeméti Kuttyogatók Horgász Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíl u. 16. II/7.
képviselő: Dr. Lombos János
Élőhely-konstrukciók -harcsa- természetes élő és holt vízi területek kutatása, vizsgálata. Nemzetközi horgászati, természet és vízvédelmi programokban való részvétel. Szaktanácsadással segíteni az állami, önkormányzati szervek, intézmények, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természet és vízvédelmi munkáját. Horgászattal, halismerettel, vízi ökoszisztémával és természetvédelemmel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés. Horgászat, horgásztatás, vízi és vízparti természetjáró programok szervezése, vadvízi területek bemutatása. Haltenyésztés, telepítés, ivadékgondozás nevelés. ... >>

Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kápolna u.8.
képviselő: Sikari Kovács Béla ... >>

Kecskeméti Magyar-Izraeli Baráti Társaság

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 5.
képviselő: Arató Júlia elnök
Az ország szellemi, erkölcsi és anyagi fejlődése érdekében a klasszikus polgári értékek képviselete, népszerűsítése. Az Egyesület lehetőséget és fórumot kíván biztosítani az ország modernizációját elősegítő zsidó-keresztény látásmód, életszemlélet és haladó történelmi hagyományok bemutatásának. Az Egyesület fel kíván lépni az emberi és állampolgári szabadságjog védelme érdekében, továbbá a rasszizmus, antiszemitizmus és fajgyűlölet minden fajta megnyilvánulásával szemben. ... >>

Kecskeméti Napraforgó Foltvarró Kör Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 4. V/27.
képviselő: Berényi Zsuzsanna elnökségi tag, Juhász Zoltánné elnök, Király Mónika elnökségi tag, Kissné Varga Márta elnökségi tag, Tóth Ildikó elnökségi tag ... >>

Kecskeméti Ortodox Zsinagógáért Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Pákozdi csata u. 5. VI/48.
képviselő: Dr. Grósz Andor
Péter Ferenc izraeli állampolgár azért, hogy megörökítse a Kecskemét városában élt és meggyilkolt, elpusztított zsidó emberek emlékét és a megmaradt kecskeméti zsidóságnak, továbbá az idelátogató zsidó vallású embereknek az istentisztelet lehetőségét biztosítsa, a felújított zsinagóga berendezéséhez és zsidó templomként való működtetéséhez az anyagi erőforrásokat biztosítsa. ... >>

Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Csík Violetta titkár, Mészárosné Gilicze Katalin elnök, Molnárné Bognár Valéria alelnök
A sportegyesület tagjai számára rendszeres sportolási, testedzési lehetőség biztosítása. A szabadidő sport népszerűsítése, elterjesztése. A tagság és az önkormányzati dolgozók számára lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kecskeméti Pedagógus Kamara

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Kozmács István ... >>

Kecskeméti Piarista Templom Orgonájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
képviselő: Dr. Domokos Zoltán
Mechanikus rendszerű orgona építése és karbantartása a Kecskeméti Piarista Templomban. A felépítést követően oktatási célokra történő hasznosítás, elsődlegesen a Kodály Zoltán Ének- Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola részére az alapító okirat 3. pontja szerint. Mechanikus rendszerű orgona építése és karbantartása a Kecskeméti Piarista Templomban. A felépítést követően oktatási célokra történő hasznosítás, elsődlegesen a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola részére az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Református Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Bóna Lajos ... >>

Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Jerémiás Béla Árpád elnök, Kálló Karola titkár ... >>

Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Varga László
A Kecskeméti Református Egyházközség iskolái részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítségnyútás.A korábban működött és 1990. március 25-ével újraindult kecskeméti református kollégiumi iskoláink fenntartásához, a református kollégiumi nevelés hagyományainak ébrentartásához, oktatási, nevelési, diákotthoni feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezet megteremtése. A Kollégium bővítési feltételeinek megteremtését szolgáló feladatok támogatása.A környezetvédelmi nevelés és a környezetvédelmi akciók, előadások, konferenciák szervezésének támogatása, továbbá a Kollégium diákjai által szervezett és megvalósuló szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek támogatása. ... >>

Kecskeméti Rendszámtábla Múzeumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Mathiász utca 4.
képviselő: Kenyeres Péter kuratóriumi elnök
Magyar és külföldi rendszámtáblák gyűjtésének, kiállításának támogatása. A gyűjtés előmozdítása céljából rendezvények szervezésének támogatása. Kiállítások, találkozók szervezése és támogatása. A tárgyi emlékek felkutatásának, gyűjtésének elősegítése, támogatása. Más veterán gyűjtő klubokkal történő kapcsolat felvétel, kapcsolat tartás. Kapcsolatfelvétel az Alapítvány céljaival egyetértő szervezetekkel, magánszemélyekkel, iskolákkal, klubokkal. Külföldi autós klubokkal történő kapcsolat tartás. Fotó albumokban való megjelentetésben való közreműködés, a rendelkezésre álló emlékek sajtó útján történő megjelentetésének biztosítása, támogatása és kiadványok szakmai segítése. Támogassa a rendelkezésre álló vagyonból rendezvények, bemutatók megszervezését, lebonyolítását. Az állampolgárok, a szakemberek és a hivatalok ilyen jellegű együttműködésének az előmozdítása, szervezése. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. Múzeum létrehozása, működésének biztosítása, támogatása. ... >>

Kecskeméti Rotary Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Tari Jenő István kuratóriumi elnök
A kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E körben nemzetközi tevékenységet is végez, így különösen nemzetközi kulturális és cserekapcsolatok lebonyolításának biztosítása. Társadalmi vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű egyének és szervezetek támogatása. ... >>

Kecskeméti Sakk Egyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. I/101.
képviselő: Horváth József elnök, Kuthy Zoltán elnökségi tag, Polyák István elnökségi tag
Kecskemét város sakk sportjának támogatása, a város sportkedvelő közönsége érdeklődésének felkeltése, a sportszerű magatartás, a sporterkölcs szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. ... >>

Kecskeméti Tudásház Egyesület

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Reile G. utca 16. VII//21.
képviselő: Dr. Halász Rzsébet elnök, Mészáros István (titkár), Tóth Ferenc alelnök
a) Kecskemét város és vonzáskörzete a lehető legnagyobb mértékben részesítse lakosságának egészét az információs társadalom előnyeiből, úgy mint:
jobb gazdasági versenyképesség
sokkal korszerűbb szakképzettség,
a növekvő jólét és az életformák nagyobb választéka;
b) mint tudásközpont, a helyi, kistérségi, megyei, regionális, közép-kelet-európai regionális központként összehangolja az információ keresletét és kínálatát, valamint bemutató helyszínként segíti az új oktatási multimédia-módszerek megismerését;
c) megkönnyíti a lakosságának a jövőben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen isme-retek megszerzését, és egyben megmutatja, hogy többféle út is kínálkozik ehhez;
d) késztesse közös erőfeszítésre a jövő formálásában az állampolgárokat, a helyi közösségeket, az üzleti és az önkormányzati szférát;
e) a magatartási (etikai) szabályokat elektronikus úton, magyar nyelven és az Euró-pai Unió tagállamaiban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező igénybe vevők és más érdekeltek számára az Európai Unió hivatalos nyelvein is hozzáférhetővé te-gye;
f) alternatív vitarendszereket működtessen elektronikus úton;
g) az érdekeltek számára tájékoztatást adjon az elektronikus kereskedelem szabá-lyairól, tapasztalatokról.
... >>

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Műkert út 1.
képviselő: Kő Ferenc kuratóriumi elnök
Olyan természeti környezet kialakítása, amely alkalmas arra, hogy a növény- és állatvilág összhangjának megteremtésével optimális életteret biztosítson Magyarországon honos állatfajok számára. ... >>

Kék Fény Motoros Klub

(egyéb)

6000 Kecskemét, Vadalma utca 30.
képviselő: Dezsőfi András alelnök, Héjjas János elnök, Kovács Gábor alelnök
Biztosítja a rendvédelmi szervek aktív és nyugállományú tagjainak, valamint a tagságba belépő, nem a rendvédelemhez tartozó, de már tényleges tagsági jogokkal rendelkező tagok által a tagságba belépésre javasolt személyeknek, hogy jogi, turisztikai, műszaki, motorkerékpár vezetéselméleti és gépjármű-gazdasági kérdésekben tanácsokhoz jussanak, tapasztalataikat kicserélhessék és szabadidejük változatos eltöltéséhez léehetőséget kapjanak a különböző rendezvényeken. Az egyesület célja szoros együttműködés a Magyar Köztársaság rendvédelmi szerveivel, a baleset-megelőzéssel foglalkozó testületekkel, hasonló szellemiséget képviselő más társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel, szervekkel, továbbá bel- és külföldi motoros klubokkal. További célja Magyarországon erősíteni a kulturált, balesetmentes motoros közlekedést példamutató közlekedéssel, valamint aktívan részt venni baleset-megelőzési programokon akár saját, akár más szervezésében. Célja a szoros együttműködés, munkakapcsolat kialakítása a rendőrség baleset-megelőzési szervezeteivel. ... >>

Kenyerünkért Munkástanács

(egyéb)

6000 Kecskemét, Róbert Károly krt. 2.
képviselő: Ponyeczky István ... >>

Kisiskolák Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Oppelt Józsefné ... >>

Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Dr. Ivicz Vilmos
A tagok gazdasági, vállalkozói, társadalmi, jogi érdekeinek egyeztetése, közös célok érdekében összefogás kialakítása, közös cselekvés megvalósítása és az általános érdekképviselet és érdekvédelem ellátása az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

KORONA Nyelvoktatási és Közművelődési Egyesület

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Rávágy tér 12. fsz. 27.
képviselő: Molnárné Kenderes Irén ... >>

Közlekedési Jogi Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
képviselő: Dr. Erdei Árpád elnök, Dr. Koncz Levente titkár, Dr. Piegel Zsolt titkár
A közlekedéssel foglalkozó szakemberek szakmai kapcsolatainak megteremtése, a közlekedéssel foglalkozó szakemberek gyakorlatának egységesebbé tétele. ... >>

Közlekedési Magatartás Formálásáért Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Matkói út 20.
képviselő: Füredi andrás
Közúti közlekedésben résztvevők közlekedési kultúrájának, szakmai ismeretének és biztonságának fejlesztése. ... >>

Közös Európáért Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, László Károly u . 16.
képviselő: Kátainé Lusztig Ilona ... >>

Kultúrális Központok Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 1.
képviselő: Bárdos Ferenc ügyvezető elnök, Laknerné Brückler Andrea elnök, Várhalmi András alelnök
Sokirányú kultúrális, közösségi és szabadidős tevékenységet folytató, nagy látogatottságú kultúrális központok szakmai és érdekvédelmi együttműködése, információcseréje és közös érdekérvényesítése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kunságért Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 1.
képviselő: Szalóky Tibor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal