Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 113
3. oldal

Reumás Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr.Gál János elnök
A lehető legmagasabb színvonalú reumatólógiai és mozgásszervi rehabilitációs centrum létrehozásának elősegítése. A magas színvonalú műszeres felszerelés biztosítása. A mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása. A reumás betegekkel hivatásszerűen foglalkozó orvosok, tudósok, szaktanácsadók ösztöndíjakkal történő támogatása. Világszínvonalú diagnosztika és gyógykezelés módszereinek hazai meghonosításának támogatása. ... >>

Sebészet Haladása-Kisebb Kockázatú Műtétek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr.Cserényi László elnök
A Kórház Rendelőintézet Általános Sebészeti Osztályának kifejlesztése, adaptálása, korszerű műszerek beszerzése és működési feltételeinek megteremtése, a megfelelő szakemberek képzése, melyek segítségével hétköznapi gyakorlattá válhatnak azok a sebészeti eljárások, melyek csökkentik a műtétek veszélyességét, fokozzák azok hatékonyságát, valamint csökkentik a betegek ápolási idejét és ápolási költségeit. ... >>

Silencio Hitközösség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1.
képviselő: Bihari Mónika titkár, Csányi Tóth Ferenc hitközösség vezető, Rakiás Csaba hitközösség vezetőhelyettes
Tagjai a Keresztény Biblia tanítása szerint éljenek, tevékenykedjenek. Egyházi keretet nyújtani azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek és hisznek a Bibliában, hirdetik az Evangéliumot. Felkészíteni a hívőket, az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz, segíteni őket a vallással kapcsolatos ismeretek bővítésében. Az egyház részt kíván venni a gyermek és ifjúságvédelemben, továbbá részt kíván venni a gyermekek vallási nevelésében. Az egyház kulturális és karitatív tevékenységet is kíván folytatni. Az egyház tagjai segíteni kívánják azt, hogy a hívők, tagok a szűkebb és tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Az egyház tagjai segíteni kívánják a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat lelki támasz nyújtásával.Az egyház tagjai segíteni kívánják lelki támasz nyújtása mellett a valamilyen oknál fogva rászorultakat, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (pl. időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségekben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás, vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, stb.) bentlakásos, illetve bentlakás nélküli oktatási, nevelési, szociális és egyéb szociális alapellátás, szakellátás keretében. ... >>

Smaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
képviselő: Turi Sándor elnök
Az egyesület Kecskemét vonzáskörzetében az alábbi célok megvalósítása érdekében fejti ki tevékenységét:
A sclerosis multiplexes betegek otthon ápolásának és rehabilitációjának segítése, az ehhez szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközök biztosítása. Életvezetési segítségnyújtás, lelki gondozás. A még nem ismert SM-es betegek felkutatása. Kapcsolattartás a hasonló céllal működő társszervezetekkel. A sclerosis multiplexes betegek részére szociális gondozó biztosítása, munkahelykeresés. Egyéni segítségnyújtás, pénzbeli támogatás, kulturális programok szervezése. Elősegíteni az SM kórokának megtalálását, ennek érdekében tudományos konferenciák megszervezése: speciálisan SM-es betegek ápolását, házi gondozását végzőknek, valamint gyógytornászoknak, háziorvosoknak. ... >>

Szolgálat a Közjóért és a Rászorultakért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szép u.3.
képviselő: Dr.Bácskai Ferenc
Szociális, egészségügyi, karitatív tevékenység folytatása, továbbá a közjóért bárnely területen (oktatás,képzés,kultúra,szabadidő, sport), de főképpen a szociálisan hátrányos helyzetűek és a határon túl élő magyarok érdekében végzett tevékenység, ill. ilyen tevékenység támogatása. ... >>

Támogatás Születendő Gyermekeinkért! LOMBIKBABA Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Domby Lajos utca 20. IV/16.
képviselő: Dr. Laborczy Éva kuratóriumi tag, Farkas Cecília kuratóriumi tag, Horváthné Hegedűs Adrienn kuratóriumi tag, Lowe Bernadett kuratóriumi tag, Monek Petra kuratóriumi elnök
A mesterséges megtermékenyítést előkészítő, igen drága hormonkészítmények Országos Egészségbiztosítási Pénztár általi nagyobb támogatottsága, a rászoruló párok anyagi támogatási rendszerének kidolgozása, a meglévő lehetőségekről széles körű tájékoztatás. Egységes és kötelező orvosi protokoll kialakításának elérése a meddőgyanús párok kiszűrésére (hogy minden rászoruló pár a szakkezelés kezdetekor egységesített alapkivizsgálásban részesüljön. A meddő párok alapvető vizsgálatainak kibővítése, szeretnénk elérni, hogy minden fajta meddőségi kivizsgálás ingyenes és elérhető legyen meddőségi központtól függetlenül. A rászoruló párok pszichológiai és munkajogi védelme szakemberek bevonásával, a nemhez kötött genetikai betegségek miatti mesterséges megtermékenyítés (PGD: preimplantatios genetikai diagnosztika) Magyarországon is legyen elérhető, engedélyezett, támogatott, valamint ennek lehetősége ismertté váljon az érintettek körében. Az adatvédelmi országgyűlési biztos, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a meddőségi centrumok, illetve az érdekvédelmi, civil szervezetek bevonásával megalkotni a meddőségi kezelést nyújtó intézmények eredményességi mutatóinak nyilvánosságát biztosító elveket és szabályokat. Országos felvilágosító kampány indítása, illetve a felvilágosításra átfogó stratégia kidolgozása, melynek célja, hogy a meddőség problémájával, a meddővé válás rizikótényezőivel (a meddővé válás egészségügyi, életmódbeli, fogyasztói szokásokra, környezetszennyezési, valamint pszichés tényezőkre visszavezethető okai) a lakosság széles köre megismerkedjen, ezen belül szeretnénk elérni, hogy a családalapítás előtt álló fiatal korosztályok részére biztosítva legyen a meddőséggel kapcsolatos felvilágosítás már a közoktatás részeként. A kormánnyal együttműködve szeretnénk megszervezni a meddőség megelőzésében és kezelésében érintett szakemberek felvilágosítását, folyamatos képzését. Szeretnénk elérni, hogy a Kormány fordítson kiemelt figyelmet a társadalom széles körű felvilágosítására, a meddőséghez vezető okok mind pontosabb feltárására, valamint, hogy ennek érdekében a Nemzeti Civil Alapprogramban erre külön pályázati keretösszeget különítsen el. El kívánjuk érni, hogy a meddőségi probléma bekerüljön a Nemzeti Egészségfejlesztési és Nevelési Tervbe. Az örökbefogadással ?mint a meddő párok gyermektelenségének orvoslására hívatott alternatív megoldással kapcsolatban ? szeretnénk elérni, hogy a gyermek családban történő beilleszkedésének elősegítése érdekében a 3 éven felüli gyermek örökbefogadása esetén is lehetőség nyíljon legalább fél év GYES igénybevételére. ... >>

Úszni Tudó Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Március 15. utca 1/B. IV/8.
képviselő: Rogics Jánosné kuratóriumi elnök
Célja, hogy a mozgássérült gyermekek megtanuljanak úszni, és ítv testi és szellemi fejlődésük, sportolási lehetőségeik biztosítva legyenek. ... >>

Üdültetési Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Antal Lajos elnök
A mezőgazdaságban munkát végző személyek üdültetési, pihenési és szociális célú támogatása., A mezőgazdasági munkában megbetegedett személyek gyógyüdültetésének támogatása. ,A mezőgazdasági tevékenységet végzők gyermekei üdültetésének, kirándulásának szociális célú támogatása., A mezőgazdaságban dolgozók részére munkahelyteremtésként a falusi turizmus támogatása, továbbá szintén munkahelyteremtésként a mezőgazdaság multifunkcionális tevékenysége, a diverzifikáció kiterjesztésének, valamint az alternatív földhasznosítás kiterjesztésének támogatása speciális tanfolyamokkal, továbbképzéssel, stb., A közösséget összetartó kirándulások, összejövetelek segítése, támogatása. Az alacsony jövedelmű és létminimum alatt élők (nyugdíjasok, fiatal házasok, aktív keresők) üdültetésének támogatása., A mezőgazdasági tevékenységet végző személyek érdekében üdülőfejlesztés, üdülőtársulásba való belépés, részjegy, részvény vásárlás, üdülőbérlet szervezése., Minden egyéb, az alapítvány célját szolgáló szociális indokú kérelem egyedi támogatása magánszemélyek számára, különösen az elmaradott térségekben, településeken élő, hátrányos helyzetű egyének, csoportok támogatása, beleértve a részükre szervezett speciális tanfolyamokat, továbbképzéseket. ... >>

Vajdaságért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Kristály tér 7 fszt./2.
képviselő: Somogyi Lehel kuratóriumi elnök
Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy különösen a Szerbia-Montenegró Vajdaság tartományban élő magyar kisebbség szociálisan rászorult rétegét támogassa, a testi, illetve lelki sérült gyermekek és felnőtt korúak számára fizikai és lelki értelemben egyaránt segítséget nyújtson. Az alapítvány célul tűzte ki magának a következő feladatköröket intézményes és nem intézményes formában: szociális intézmények üzemeltetése és fenntartása, szociális tevékenység végzése, ennek keretében különösen: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, ápolást, gondozást nyújtó intézmény (különösen idősek otthona), rehabilitációs intézmény (különösen szenvedélybetegek, hajléktalanok rehabilitációja), nappali ellátást nyújtó intézmény (különösen nappali melegedő, szenvedélybetegek nappali intézménye), átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (különösen gyermekek átmeneti otthona, időskorúak gondozása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállás), gyermeküdültetés (egészséges életmód, sport- és szabadidő programok biztosításával), szenvedélybetegek, hajléktalanok, egyéb rászorultak orvosi ellátása gyógyítása, esetleges külföldi gyógykezeltetés és ezek költségeinek finanszírozása részben vagy egészben. ... >>

Velünk Magadért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Wéber E. utca 12.
képviselő: Domokos Gábor alelnök, Dr. Füzesi Viktor elnök
A fegyveres szervek személyi állományának, illetve nyugállományú tagjainak szükség esetén természetbeni, illetve anyagi segítség nyújtása. A fegyveres szervek személyi állománya részére sport, szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatása, A fegyveres szervek intézeteiben a munkakörülmények javítása. Egészségfejlesztés, egészségi állapot szinten tartását célzó programok lebonyolítása. A szabadságuktól törvény alapján megfosztott fogvatartottak reintegrációjának, illetve reszocializációjának elősegítése olyan programok, oktatások szervezésével és kidolgozásával, amelyek a társadalmi normák szerinti mindennapi szabad életre készíti fel őket. A fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javításával, sport és szabadidős tevékenységek szervezésével, lebonyolításával, az ehhez szükséges eszközök biztosításával a szabadságvesztés káros hatásainak csökkentése. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiataloknak, romáknak, tartós munkanélkülieknek, jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, szenvedélybetegeknek, szabadságvesztést töltötteknek, büntetőeljárásban terheltjeinek minősülő csoportoknak, családoknak és egyéneknek anyagi segítségnyújtás, illetve olyan programok szervezése, projektek kidolgozása, ami a mindennapi életüket könnyebb teszi, segíti. Fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése oktató jellegű kulturális, szabadidős, sport programok szervezésével és lebonyolításával. Környezettudatos nevelés elősegítése, illetve környezetvédelmi programok szervezése, támogatása. ... >>

VIATICUM Természet és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

6035 Kecskemét, Ballószög 369/a
képviselő: Gulyás Győző kuratóriumi tag, Igonda Zoltán kuratóriumi elnök, Szűcs Péter kuratóriumi tag
A környezet védelme céljából az illegális hulladéklerakók feltérképezése, nyilvántartása és felszámolása. A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítése oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által. A természetes az élhető környezet védelme céljából tekintettel az allergiás megbetegedések fokozatos növekedésére az allergén növények (elsősorban a Magyarországon nem őshonos parlagfű) élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A parlagfűvel jelentősen szennyezett területek parlagfű mentesítése,, a természet védelme céljából a Kárpát-medencében megtalálható gombafajok élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A hulladékkal illetve más környezetre káros anyaggal szennyezett élőhelyek kármentesítése, a fellelt hulladékok és környezetre káros anyagok szelektív kezelése újrahasznosítás illetve energiatermelés céljából. Az egészséges, élhető környezetet népszerűsítő rendezvények szervezése, népszerűsítő kiadványok, informatikai oktatóprogramok készítése, kiadása, adatbázisok létrehozása és kezelése, és azok támogatása. Környezetvédelem iránti elkötelezettség iskoláskorban történő nevelésének elősegítése, az úgy nevezett ?alternatív? ?megújuló és újrahasznosítható energiaforrásokat- (szélenergia, napenergia, geotermikus, energia, bioenergia, egyéb) megismertesse a társadalommal a környezet és az egészség megóvása érdekében és az ezekkel kapcsolatos ismeretek hasznosításának a gyakorlatban történő alkalmazása. Együttműködés magyar és nemzetközi társadalmi és tudományos és állami szervezetekkel, oktatási intézményekkel és gazdasági társaságokkal az alapítvány céljainak elérése érdekében. Az Alapítvány a vállalt céljait a Kárpát-medence, azaz Magyarország és a szomszédos országok területén kívánja megvalósítani. ... >>

Zöld Sziget Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nagy Lajos kir.u. 48.fsz. 1.
képviselő: Béres József
A természetgyógyászati tevékenység támogatása. Létminimum alatt élők szociális segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal