Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecel sport civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Aranykárász Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

6237 Kecel, Temető u.14.
képviselő: Kecskés László elnök
A tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása, a tagság érdekeinek képviselete, a halállomány, víz tisztaságának a megőrzése, védelme, a tagok horgászati okmányokkal való ellátása, horgász közélet szervezése, horgász szakismeret terjesztése, a halászatra és horgászatra, természetvédelemre vonatkozó új rendelkezések ismertetése, horgászvizsgára való nevelés, együttműködés hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, segítségnyújtás az orvhorgászat és orvhalászat visszaszorításában az Alapszabály 2.§-a szerint. ... >>

Bács-Team Harcművészeti Klub

(sport,kulturális)

6237 Kecel, Főtér utca 1.
képviselő: Gálig Tamás társelnök, Vancsik Nándor elnök
Az önvédelem, a fittség, a test edzése, rendszeres versenyzés, a sporttal alapszinten foglalkozók részére biztosítja az edzési, gyakorlási lehetőséget, hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a sport, mozgás, egészséges életmód e sportágon keresztül történő népszerűsítése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Béke Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6237 Kecel, Malom utca 22.
képviselő: Dr. Beke József elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen erdő-és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet-és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

EXOTIC Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6237 Kecel, Dankó Pista utca 1.
képviselő: Orcsik Attila elnök
A Bács-Kiskun megyei tánc-sport élet összefogása, fiatalok mozgásigényének magas fokon történő kielégítése. Fiatalok egészségmegőrzése a táncon keresztül. A tánckultúra és illemtan széles körben történő megismertetése. Fiatalok és gyermekek rendszeres testmozgásának elősegítése, melynek keretében testtartásuk, fizikai állapotuk javítása, valamint ritmusérzékük és mozgáskoordinációjuk fejlesztése. A különböző táncstílusokon keresztül az egyes korok kultúrájának, szokásainak megismertetése, fiatalok érdeklődésének ezzel kapcsolatos felkeltése. A modern, illetve hagyományos táncműfajok felelevenítése és oktatása, ezen ismeretek társadalomban való megőrzése, valamint egyfajta igényszint kialakítása a fiatalság körében. ... >>

Flash Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

6237 Kecel, Liget utca 8.
képviselő: Stenczel Ferencné elnök
Az egészséges életmód, tánc, versenytánc művészetének fenntartása, fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Kecel Futball Club

(sport)

6237 Kecel, Fő tér 1.
képviselő: Haszilló Ferenc elnök, Hegedűs István elnökhelyettes ... >>

Kecel Kézilabda Club

(sport)

6237 Kecel, Fő tér 1.
képviselő: Fejes Andor elnök, Juhos Csaba elnökhelyettes, Szabó Tibor elnökhelyettes
Az egyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen belül különösen a kézilabda sportág feltételeinek biztosítása. Elősegíti, támogatja és ösztönzi - a tanulók és a felnőttek körében egyaránt - a kézilabda és egyéb sport iránti igény felkeltését, szeretetét, az öntevékeny sportolást, a versenyszerű és egyéb sporttevékenység folytatását. Elősegíti továbbá a kézilabda és egyéb sport művelői és támogatói körében a közösségi élet kibontakozását. Az egyesület kapcsolatban áll a várossal, testvérvárosi viszonyban lévő külföldi települések sportegyesületeivel, szervezi és továbbfejleszti a nemzetközi kapcsolatokat a sport területén az Alapszabály 4. pontja szerint. A szervezet jellege: sportegyesület. ... >>

Kecel Pöttömeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6237 Kecel, Malom u. 7.
képviselő: Palástiné Szabó Márta Piroska elnök
Elsődlegesen a már működő Pöttöm óvoda, a későbbiek során a működő Családi napközi átvétele, további fenntartásának és működésének biztosítása, gyermekétkeztetés biztosítása, óvodai nevelés, sajáto nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése,ellátása, gondoskodás a környéken élő kisgyermekek napközbeni ellátásáról, szakszerű gondozásáról, neveléséről. Szolgáltatásként tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel és a családok igényeihez igazodó, gyermeknevelést segítő szolgáltatások biztosításával a családok segítése. Családi napközik működtetésének szakmai kérdéseivel foglalkozó információs és tanácsadói tevékenység ellátása. Bejáró gyermekek ellátása., Szülői igény esetén idegennyelvi képzés, kézműves foglalkozások tartása, sport tevékenységek biztosítása, szervezése. Felmerülő igény esetén kirándulások, természetjárás szervezése családok számára. Szociális felmérések, kutatások végzése. A lakosság szociális körülményeit és közézetét javító programokban való közreműködés. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése az alapító okirat III. pontja szerint. ... >>

Kecel Senior Futball Club Egyesület

(sport)

6237 Kecel, Béke tér 8/2.
képviselő: Bús Csaba gazd.vezető, Németh Tibor techn.vezető
Sport az alapszabály 2. pontja szerint ... >>

Keceli Karate Egyesület

(sport,oktatási)

6237 Kecel, Fő tér 1.
képviselő: Schindler János elnök, Vancsik Nándor szakmai elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen belül különösen a karate sportág feltételeinek biztosítása. Elősegíti, támogatja és ösztönzi ? a tanulók és a felnőttek körében egyaránt ? a karate és egyéb sport iránti igény felkeltését, szeretetét, az öntevékeny sportolást, a versenyszerű és egyéb sporttevékenység folytatását., Elősegíti továbbá a karate és egyéb sport művelői és támogatói körében a közösségi élet kibontakozását., Az egyesület kapcsolatban áll a város Önkormányzatával, oktatási- és sportintézményeivel, Kecel testvérvárosi viszonyban lévő külföldi településeivel, azok sportegyesületeivel, szervezi és továbbfejleszti a hazai és nemzetközi kapcsolatokat a sport területén. ... >>

Keceli Moto- Cross Sportegyesület

(sport)

6237 Kecel, Gárdonyi G. u. 10.
képviselő: Kelemen József elnök ... >>

Kiskőrösi Kyokusin Karate Klub Egyesület

(sport)

6237 Kecel, Soltvadkerti u. 35.
képviselő: Kuti Andrea titkár, Travnik Norbert elnök
A kyokushin karate sportág művelése, népszerűsítése, testedzési lehetőség biztosítása, versenyeken, bemutatókon való részvétel, a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása, a sportolók erkölcsi nevelése, az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Kistérségi Nemzetőr Egyesület - Kecel

(közbiztonság,tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6237 Kecel, Vasút utca 56.
képviselő: Tóth Péter elnökhelyettes, Travnik János elnök
A Dél-alföldi Régióban és Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápolása és a nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése. A hazaszeretetre nevelés. Aktív részvétel a közrend és a közbiztonság védelmében a bűnmegelőzés segítésében, a kábítószer terjesztés és fogyasztás elleni küzdelemben. A haderőreform társadalmi támogatása. A tűzvédelem segítése, a tűzoltók képzésének támogatása. A nemzetőr hagyományokhoz kapcsolódó sportágak (lovaglás, lövészeti sportágak, vívás stb.) népszerűsítése, tömeg- és versenysport formában gyakorlása. Hagyományőrző lovasbandérium felállítása és fenntartása. Kapcsolat a hazai és külföldi hasonló hagyományőrző szervezetekkel, múzeumokkal, történészekkel. Kapcsolat a honvédelmi, rendvédelmi, tűzvédelmi, polgárvédelmi, egyéb bűnmegelőzést elősegítő szervezetekkel. Tapasztalatcsere, rendezvények szervezése a hazai és külföldi hasonló célú szervekkel. ... >>

Lovas Klub Kecel

(sport)

6237 Kecel, Fő tér 1.
képviselő: Hatvani Gábor elnök ... >>

Mas.Oyamas Karate Klub

(sport)

6237 Kecel, Soltvadkerti u.35.
képviselő: Travnik Norbert ... >>

Négykerékhajcsár Terepjáró Klub Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

6237 Kecel, Újszőlő utca 90.
képviselő: Rónai Zoltán alelnök, Widner Attila elnök
Szabadidős technikai sport tevékenységek rendezése és lebonyolítása szervezett, engedélyezett körülmények között, technikai sportok népszerűsítése, kultúrált és biztonságos vezetés népszerűsítése, sportrendezvények szervezése, részvétel sportversenyeken, terepjáró túrák szervezése. ... >>

Pintér Művek Sportlövész Klub

(sport)

6237 Kecel, Rákóczi úti ipartelep
képviselő: Pintér József ... >>

Sporthorgász Egyesület Kecel

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6237 Kecel, Vasút u. 26.
képviselő: Fodor László
A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése, tagjai horgászérdekeinek képviselete és érdekvédelme, kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászok nevelése a horgászerkölcs szabályainak betartására a természetvédelem és a szabadidő kultúrált eltöltésére az Alapszabály 2.paragrafusa szerint. ... >>
1. oldal