Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 275
6. oldal

Telema Emberjogi Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Körtönye utca 45/b.
képviselő: László Ágnes
Az egyesület célja "Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának" a művészet a tudomány és a hétköznapi élet színterén. Az egyesület elsődleges célja, hogy a magyar köztudatba az emberi jogok ismerete bekerüljön. Előadásokkal, kiállításokkal, publicisztikával, könyvkiadással, stb. népszerűsíti e fenti elveket, igyekszik megteremteni a téma iránt elkötelezettek bővülő körét. Az egyesület " Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát" a magyar alap - és középfokú oktatásban részesülő fiatalok körében is kívánja népszerűsíteni. Irodalmi, publicisztikai és rajzpályázatok kiírásával buzdítja a tanárokat és tanulókat a Nyilatkozat mélyreható tanulmányozására. ... >>

"TELEPOCAK" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Honvéd Utcai Tagiskola Honvéd utca 33.
képviselő: Horváthné Jákfalvi Szidónia
A Honvéd utcai Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak segítése, a rászoruló tanulók menzai étkeztetésének biztosítása, napközis foglalkozásokon való részvételének lehetővé tétele, iskolai szünetekben szervezett táborokban való részvételük támogatása. ... >>

Teljes Értékű Életért Alapítvány

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
képviselő: Dr.Totth László
Állami gondozottak és szociálisan rászoruló fogyatékos gyermekek segélyezése, taneszközök vásárlása, hallókészülék és tartozékainak csere esetén támogatása. Az alapítvány támogatja az oktatási minimumfeltételeken kívüli eszközök, műszerek vásárlását, mely a gyermekek fejlesztését szolgálja. ... >>

TeReCsKe Teljes körű Rehabilitációért és Családközpontú Kezelésért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 25. fsz.3.
képviselő: Dr. Zilahi Lívia
Az Alapítvány általános célja, hogy elősegítse az egyén és ezáltal a lakosság egészségügyi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer egy részének biztosításával. Cél a betegségek megelőzése, azok korai felismerése, az egészség gyors helyreállítása. További cél megteremteni a lakosság esélyegyenlőségét az egészségügyi szolgáltatások hozzáférése során, valamint a szolgáltatások szakmai feltételeinek, színvonalának javítása. Az alapítvány céljai részletesen: - a pszichiátriai rehabilitációs tevékenység terápiás közösségben való megvalósítása, - a rehabiitációs célú foglalkoztatás, munkaterápia feltételeinek javítása, - szakmai munka, továbbképzés elősegítése, - szociális, egészségügyi képzések, mentálhigiénés továbbképzések szervezése, elméleti és gyakorlati oktatás, - szociális és egészségügyi intézmények közötti kapcsolatok támogatása, a tevékenységek összehangolása, fejlesztése, - rehabilitációs, átmeneti intézmények kialakításához szükséges feltételek megteremtése, - utógondozás, beilleszkedés elősegítése, - terápiás repertoár fejlesztése. ... >>

Testvérek a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Esze Tamás köz 14.
képviselő: elnök Biczó Szilvia
A dolgozni akaró és tudó szülők visszasegítése a munkába azáltal, hogy az alapítvány kertes, családi házban 6 hónapostól - 14 éves korú gyermekekig vállalja a gyermekek helyes és egészséges nevelését, továbbá szabadidejük - különösen a nyári szabadidő - hasznos eltöltésének a megszervezését elsősorban Kaposvár és környéki falvak gyerekeinek családi napközi otthonos ellátása megszervezésével: - gyermekfelügyelet, étkeztetés, foglalkoztatás szakképzett óvó,- pedagógus alkalmazásával, - nyelvoktatás, játszóház, gyerekzsúrok szervezése, - a nyári időszakban előbbieken túl úszás,- és vitorlázó oktatás igény szerinti megszervezése, - kapcsolódás a fenti tevékenységekkel a megyében/városban működő hasonbló szervezetek programjaihoz, - az Alapítvány által szervezett programokon részt vevők étkeztetése, szállítása, utaztatása, szállásának biztosítása, részükre programokon való részvételhez szükséges eszközök (játékok, védőfelszerelések) biztosítása és felügyelet biztosítása. ... >>

TESZ Somogy Megyei Civil Szolgáltató Központ Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39
képviselő: elnök Dr.Spiegl József, titkár Bálint János
Hatékony és elismert civil szektor létrejöttének elősegítése. Módszertani és technikai segítségnyújtás civil szervezetek számára. - Az euroatlanti integráció elősegítése. -Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

"Tesz-Vesz" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Temesvár utca 2.
képviselő: elnök Brokés Edina Mária
Gyermekeink egyéni képességeinek kibontakoztatása, személyiségük sokoldalú fejlesztése élmény-tevékenységgazdag óvodai élet szervezésével. - A gyermeki tevékenység, alkotókészség lehetőségének biztosítása a játék-, mozgás-, művészeti nevelés feltételrendszerének javításával. - Környezetre figyelő, környezettudatos magatartás alakítása a környező valóság tapasztalásos megismeréséhez szükséges eszközök biztosításával. - A gyermekek egészségének megóvása, a környezeti ártalmaktól mentes óvodai feltételrendszer megteremtése, zöldövezet, egészséget óvó természetes anyagú eszközök használatával. - Sportolási lehetőségek kiszélesítése sporteszközök és udvari játékeszközök gazdagításával a későbbi értelmes szabadidő eltöltése érdekében. - A gyermeki személyiség fejlesztéséhez új módszerek megismerése, valamint a módszerek alkalmazásához szükséges tárgyi eszközök biztosítása. ... >>

"TOLDISOK" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Szondi utca 3.
képviselő: Garami Attiláné
1. Iskolánk tehetséges tanulóinak támogatása. A tanulmányi versenyekre való benevezés, az utazás, szállás költségeinek a fedezése. Ösztöndíj létrehozása. 2. A tanulók Tudományos Diákköri munkájának támogatása. Kutatásaikhoz különböző eszközök és anyagok pénzügyi feltételeinek biztosítása. 3. Iskolánk szabadidős tevékenységében kiemelkedő tanulók ill. tanulócsoportok (osztály, szakkörök, énekkar, sport stb.) támogatására.4. Iskolánknak érvényes együttműködési megállapodása van a Somogy Természetvédelmi Szervezettel, melynek révén diákjaink környezetvédelmi szaktáborokban vesznek részt. Céluk ennek anyagi támogatása. 5. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). ... >>

"TÖRPIKÉK" BÖLCSŐDEI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Toponári út 152.
képviselő: Sipos Jánosné
Modern bölcsődepedagógiai eljárások megvalósítása, feltételeinek biztosítása. Óvodára való felkészítés. A gyermekek egyénre szabott fejlesztése. Bölcsődei eszközök vásárlásának támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének segítése, képességeik fejlesztése. Szülők és a bölcsődei gondozónők együttműködése. ... >>

Traianus Lovagrend

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Gönczi F. utca 6.
képviselő: Szikra László
Önzetlen, hivalkodás nélküli segítségnyújtás a rászoruló embereknek, családoknak. Bizonyítása annak, hogy mindenkiben létezik jóság és önzetlenség, amely erények összefogással nemes célok érdekébem lovagias dolgok véghezvitelére lehetnek alkalmasak. Az egyesület megalakításának célja az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került, segítségre szoruló emberek, családok segítése, életük köbnnyebbé tétele. A szociális ellátás állami rendszerén kívül maradók részére szociális ellátás nyújtása. A jó képességű, de anyagi helyzetük miatt képességeiket kibontakoztatni nem tudó gyermekek tanulásának, képzésének segítése. ... >>

TREND Alapítvány a középfokú közgazdászképzés fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
képviselő: Keczeli László
Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezésével. Iskola által kiírt pályázatok támogatása. Az alapítvány az oktatási intézmény hagyományainak megőrzése érdekében élő kapcsolatot ápol az iskola mindenkori tanulói és az iskola hajdani diákjai között. ... >>

"V.B.Emberekért Testi és Lelki Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 147.
képviselő: elnök Varga Béla
Általános célja: Táboroztatás szervezése és lebonyolítása, amelyhez jelentkezhetnek más jellegű csoportok, művészetek képviselői és természetes személyek egyaránt. Humánus érzésekből fakadó tanítás: pl:vallás. Konkrét célja: Oktatás-nevelés, személyi feltételek javítása, egészségesebb életmódra nevelés és harmónia megteremtése. Rendszers diák- és szabadidő- sportolás az egészséges testi fejlődés és lelki, szellemi gyarapodás tanítása. Olyan embereken való segítés, akik anyagilag szükséget szenvednek, vagy más jellegű szociális problémáik vannak. Ismeretterjesztés, ezen belül különös tekintettel a csillagászatra-tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

VADVIRÁG Alapítvány a sérült gyermekek integrációjának támogatására

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Németh I. fasor 27. II/2.
képviselő: elnök Kárpáti Anikó, tag Völgyi Rita
A sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása az óvodai, általános és közép, valamint a felsőfokú képzés területén egyaránt. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése, annak érdekében, hogy a sérült gyermekek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremethessék. A sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása. A sérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, nem sérült emberek, gyermekek, fiatalok számára, a sérült emberekkel közösen, egészségnevelő, egészség megőrző, egészségügyi rehabilitációs, rekreációs, sport, kulturális, szabadidős programok szervezése, szolgáltatások nyújtása. A sérült gyermekek, fiatalok, felnőttek számára érdekérvényesítést elősegítő, tudatosságot növelő tevékenységek feltételeinek biztosítása, ennek érdekében szolgáltatások szervezése és nyújtása. Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek számára foglalkoztatási lehetőségeik elősegítése érdekében, rehabilitációs tanácsadó, segítő szolgáltatások nyújtása, rehabilitációs célú foglalkoztatás biztosítása. ... >>

VÁLTOZATOK NÉGY ELEMRE Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Berkes Lajos
A kiemelkedő biológiai és kémiai tehetséggel rendelkező diákok kiválasztása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, továbbtanulásuk elősegítése. ... >>

"VARÁZSOS ÉVEK" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 1.
képviselő: Máté Mártonné Korb Erzsébet
A Kaposvár, Pécsi u.1.sz.alatti óvoda keretein belül az új nevelési módszerek megismerése, és azok tényleges alkalmazásának megvalósításához a szükséges tárgyi eszközök beszerzése. Az óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges továbbképzések, illetőleg az óvodai személyzet szakirányú képzéséhez az anyagi támogatás biztosítása. A gyermekek egészségének megóvása érdekében a környezeti ártalmak csökkentését /zöld- övezet fejlesztés, környezetvédelemre nevelés kiszélesítése, természetbarát játék eszközök beszerzése/, valamint sportolási lehetőségek kiszélesítése, sporteszközök és udvari játékok beszerzése. ... >>

Verebély László Vasúttörténeti Egyesület

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 42.
képviselő: Kemenczei Róbert
A vasútmodellezés iránt érdeklődők, valamint a vasútbarátok számára teret biztosítson a rendszeres találkozásra, tapasztalatcserére, előadások a vasútmodellezéssel, továbbá a vasút működésével kapcsolatos ismeretterjesztő foglalkozások tartására, más hasonló céllal létrejött szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásra. Megteremtse a tagok vasútmodellezéssel kapcsolatos anyagainak (információs anyagok, modellvasúti járművek és kiegészítőik) nem kereskedelmi jelleggel történő cseréjének lehetőségét. Megteremtse a vasútmodellezés, illetve a hazai és a nemzetközi vasutak történetéről, működéséről szóló nem hivatalos kiadványok szerkesztésének és kiadásának lehetőségét. A kötöttpályás (vasúti) közlekedés jelentőségének és munkájának népszerűsítése, a vasútnak, mint közlekedési eszköznek a megismertetése, történeti kutatása. A környezetvédelem érdekében a környzetbarát közlekedés népszerűsítése, a vasút előnyének hangsúlyozása. A korszerű és gyors vasúti közlekedés megvalósulásának elvi támogatása. Az ifjúság érdeklődésének a felkeltetése a vasút, mint hivatás iránt, segítségnyújtás a szakmai utánpótlás neveléséhez. A vasúti közlekedés mellett a mekettezés iránt érdeklődők számára teret biztosítson a rendszeres találkozásokra, tapasztalatcserére, valamint megismertesse az érdeklődő tagságot a köztijármű harcjármű, figura, dioráma, épület, repülőgép, hajó, stb. makettezésével. A makettezéshez szükséges szakanyagok, folyóiratok, cikkek, modellfestékek, stb. beszerzése és ezek rendelkezésre bocsátása az érdeklődő tagság számára. ... >>

Verseny Motorsport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Virág út 14/B. fsz.1.
képviselő: Kaszás Éva, Katona Jenő, Terjék Zoltán
A helyi amatőr automotor-sport támogatása, fiatal tehetségek felkutatása és amatőr versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

Vértes Elemér Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 29. I/3.
képviselő: Kaszás Ferenc
Vértes Elemér emlékének, szellemi hagyatékának őrzése, ápolása, - a kaposvári Fonómunkás Kisszínpad rendezői, művészeti vezetői szellemi hagyatékának, értékteremtő szellemi örökségének megtartása, ápolása, gondozása, fejlesztése, - szellemi műhely létrehozása a régi együttes tagjainak közreműködésével, - versmondó és színjátszó műhely alapítása és működtetése, - tehetséges fiatalok felfedezése, támogatása, továbbképzése, - művészeti programok szervezése, - önálló művészeti produkciók létrehozása, - közreműködés a megye és a megyei jogú város kulturális műsorellátásában, - közösségi színtér működtetése, a város és a megye művészetkedvelő polgárai számára találkozási hely létrehozása, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel, kulturális intézményekkel. ... >>

Vesebetegek Somogy Megyei Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.
képviselő: Rezsonya Józsefné
Az Egyesület - a vesebetegségek különböző stádiumaiban szenvedő emberek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az Egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat; - érdekképviseletet biztosít a vesebeteg embereknek, együttműködve minden olyan szervezettel, amely a vesebetegek érdekében tevékenykedik; - elősegíti a betegek képzését, egészségnevelését, valamint munkaképességük fejlesztését, munkahelyi reaktiválásukat; - társadalmi ismeretterjesztő tevékenységet folytat a vesebetegségek megelőzése, korai felismerése érdekében; - törekszik a vesebetegek helyzetének megismertetésére a társadalmi szerv-donácós, illetve transzplantációt elősegítő kultúra fejlesztésére; - a rászoruló egyének, családok segítése, a szociális tevékenység támogatása; - kulturális programokat szervez a társadalomból betegségük miatt kirekesztődött emberek számára; - a hátrányos helyzetűvé vált krónikus betegcsoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

VIRIBUS UNITIS /Egyesült erővel/

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.
képviselő: Dr.Bögölyné Róber Judit
A tanulók és az iskolai dolgozók szakmai és közismereti tudásának továbbfejlesztése. ... >>

VIZUART Pedagógiai Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Dália utca 7.
képviselő: Bogdán József
A bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek számára tanulásban való felzárkóztatási és tehetséggondozási célból korrepetálás, művészeti és kulturális oktatás, nevelés, kulturális programok, táboroztatás, szabadidős programok megszervezése. Konkrét célok: A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, felkészítése a normális társadalmi és családi életre, a társadalmi együttélés normáinak elfogadtatása, a szabadidő kulturált eltöltésére való kézség kialakítása, a tehetségek kibontakoztatásának segítése. ... >>

ZÖLDSZEM Környezetvédelmi Egyesület a Fenntarthatóságért

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Győr utca 14.
képviselő: Mészáros Attila
Az Egyesület alapvető célja:
Ökológiailag, gazdaságilag és szociálisan fenntartható társadalom létrejöttének elősegítése. Fenntartható társadalom alatt értjük egy olyan gazdasági-társadalmi berendezkedést, mely a Földön egységesen biztosítja minden ember számára az alanyi jogon járó tiszta levegőt, tiszta vizet, természetes környezetet, alapvető élelmiszereket, szükséges energiát, tanulási lehetőséget, létbiztonságot, demokratikus jogokat valamint a rendezett lakóhelyhez és munkalehetőséghez való hozzájutást.
Az Egyesület rendeltetési céljai (küldetése):
Hozzájárulni a jelen és jövő nemzedék globális szemléletmódjának, környezettudatos gondolkodásának, gondolkodó-értelmiségi személyiségének kialakulásához. Az Egyesület Globális Képzés (Globál Education) programjának kidolgozásával, bevezetésével elősegíteni a környezeti nevelés, valamint a demokráciára, az emberi jogokra, és a békére nevelés fejlesztését az oktatási intézményekben. Tájékoztani a lakosságot a tudatos hulladékgazdálkodás elengedhetetlen fontosságáról, hulladékválság megoldásának lehetőségeiről. Erősíteni az állampolgárok felelősségtudatát, és aktíív szerepvállalását a hulladékmentes környezetünk megteremtése érdekében. Hiteles felvilágosítást nyújtani a föld energiaellátó képességéről, és az Emberiség által felhasznált energiamennyiség egyenlőtlenségéről. A szembeállítás eredményének megismertetése a lakossággal, és a lehetséges megoldások felvázolása. Ökológiai közgazdaságtani elvekre épülő, fenntartható gazdasági programok kidolgozásával, fejlesztésével, valamint gyakorlati bevezetésével hozzájárulni a természeti környezetével a (Földdel) egyensúlyban működő, annak természetes állapotát kizárólag pozitívan befolyásoló, továbbá minden szereplője számára jól-létet biztosító gazdasági rendszer kialakításához. ... >>

Zrínyi Ilona Általános Iskolai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b.
képviselő: Dömötör Zoltán
Az egyesület célja, közhasznú tevékenysége: az alapító tagok az egyesületet a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésének biztosítása; az egészséges életmódra nevelés; a tömegsport bázisának szélesítése; az egészségmegőrzés céljából hozzák létre. A szervezet az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. Az egyesület elsősorban a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói szabadidős és sport tevékenységének kíván lehetőséget biztosítani, de tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. ... >>

Zselici Méhész Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 77.
képviselő: elnök Mészáros János
Kaposvár és környéki méhészek tevékenységének összefogása, érdekeik védelme, képviselete. A tagok pontos, naprakész tájékoztatása a méhészettel kapcsolatos aktuális tudnivalókról. A tagok folyamatos képzése a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelése érdekében. Fórumok megtartása az aktuális kérdések megvitatására. Új szakmai módszerek átvétele, kidolgozása, azok gyorgy gyakorlati alkalmazásának támogatása, kezdeményezése és megteremtése. A tagok gazdasági tevékenységének segítése és szervezése. A magyar méhészeti múlt és hagyomány ápolása. Kapcsolattartás az országos Magyar Méhész Egyesület és más vidéki egyesületek között. ... >>

ZSELICI NAPSUGÁR, A SZELLEMI- TESTI ÉPSÉGÉRT ÉS FEJLŐDÉSÉRT, HAGYOMÁNYOK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 15. I./34.
képviselő: Fodor Péter
A hátrányos helyzetű, valamint testi, illetve szellemi fogyatékos gyermekek és felnőttek, illetve nagycsaládosok aktív szabadidő-eltöltésének, egészségre nevelésének elősegítése és támogaása, a fent említett csoportok táboroztatásának megszervezése és lebonyolítása, számukra megfelelő szabadidős elfoglaltságok, foglalkozások, készségfejlesztő tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, ügyességi, elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyag átadása, képzés, oktatás. Tanácsadás, valamint anyagi támogatás a fenti csoportok számára üdülési, utazási-, szállás és étkezési költségekhez, nyelvtanulás, hagyomány- és kultúramegőrző tevékenység végzéséhez. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, projektek készítése, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány összefogja a hasonló célú szervezetek non profit jellegű tevékenységét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal