Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 240
4. oldal

Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 1/III.
képviselő: Gokieli Szvetlana
A Magyarországra orosz nyelvterületről érkező letelepedettek, vagy letelepedni szándékozók beilleszkedésének segítése. A befogadó ország, történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismertetése. Az orosz kultúra jelentős eredményeinek terjesztésben, megismertetésében való részvétele megyei és regionális szinten. A kétnyelvű orosz-magyar nyelvismeret, beszédkézség fenntartása, fejlesztése gyermek-, ifjú- és felnőtt korúaknak,minden érdeklődő számára. Tevőleges részvétel a magyarországi kül- és belföldi turizmus elősegítésében, orosz nyelvterületen való népszerűsítésében. Az orosz-magyar viszonylatú vállalkozói tevékenység fejlesztésének, a rendelkezésre álló saját eszközökkel történő segítése. A világháborúk során elhunyt katonák sírhelyeinek kegyeleti gondozásában való részvétel. Az eltűnt személyek (sírhelyek) felkutatásának segítése. Szociális tevékenység végzése a tagság körében. Fordítói tolmácsolási feladatok ellátása a testvérvárosi kapcsolatok vagy más felmerülő igények során. Kapcsolatok tartása a Magyar Köztársaság területén hasonló céllal működő szervezetekkel.
... >>

Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Mező utca 2.
képviselő: elnök Petrich Csaba
A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem. ... >>

Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Kovács Márk
A horvát nemzetiség kulturális értékeinek népszerűsítése rendezvények szervezésén keresztül. Kapcsolatépítés horvátországi horvát, magyar civil szervezetekkel. Az egyesület fő célja, hogy mindkét országban hozzájáruljon a civil szféra erősítéséhez, hiszen ez a jövendő táguló Európa egyik legfontosabb célkitűzése. A civil társadalom, mint a jövő záloga megerőstheti az Európai Unió tagjaként megjelenő Magyarország és az Unió határán fekvő Horvátország (mint anyaország) történelmi tradíciókra épülő kapcsolatrendszerét. Különös tekintettel az idegenforgalom által közvetített értékekre, a két ország kulturális identitásának erősítésére, valamint elkészítheti Horvátország, mint jövendő Uniós tagállam problémamentes beilleszkedését. Az egyesület a múlt értékeinek ápolása és megőrzése mellett fontosnak tartja a jövőre irányuló közös gondolatok megformálását. A horvát kisebbség képviselete, valamint a határon túli magyar kisebbség képviselete. ... >>

Örökség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 237.
képviselő: Sámoly Ferenc
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi az egyetemes és a magyar műveltség, hagyomány, örökség, közös talentumunk fenntartását és kamatoztatását az EMBERSÉG, az EMBERI ÉLET éltetése céljából. Az Öskohómúzeum Somogyfajsz fenntartása, gondozása, értékeinek közkinccsé tétele: gyarapítása, állandó és időszakos kiállítások rendezése, tárlatvezetés. Népfőiskolák szervezése és működtetése az 1997. CXL. törvényben lefektetett feltételek szerint (felnőtteknek szóló, szakismeretet adó, egyben személyiségfejlesztő rendezvények, melyeknek programját a tagok, illetve a programban résztvevők maguk is alakítják). Iskolarendszerben működő egyesületi óvoda és iskola létrehozása, működtetése. ... >>

PANNON ART LINE Alkotóművészeti Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 17.
képviselő: Kaszti Gyula
A képzőművészet, iparművészet, irodalom ügyének képviselete közéleti, polgári fórumokon. Ismert és kevésbé ismert művészek, irodalmárok alkotó tevékenységének támogatása, ösztönzése, munkásságuk megismertetése, közös bemutatkozási lehetőség biztosítása. Megyei, országos, külföldi kiállítások, kulturális rendezvények szervezése. A művészek, irodalmárok közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere biztosítása. Kulturális tevékenység. ... >>

"PASSO AVANTI" Alkotóterápiás Központ Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 29.
képviselő: Pókos Attiláné
Hazai és EU-s forrásokkal a régióturizmus fejlődésének elősegítése érdekében fejlesztő tevékenységet végez, hálózatrendszert hoz létre, illetve kapcsolódik más rendszerekhez, közreműködik térségi, kistérségi fejlesztési projektekben. A különböző szabadidős, kulturális, gasztronómiai, sport programok, események, rendezvények szervezésével közösséget fejleszt, szemléletet formál, továbbá életminőséget és fizikai közérzetet javít. Munkaerőpiaci képzést, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet folytat a pályakezdő fiatalok, családosok, gyermeket váró kismamák, különös tekintettel a GYES-en, GYED-en lévő szülőknek a felzárkóztatása, továbbá az idősekkel való foglalkozás érdekében, illetve különböző humán- és szolgáltatásra irányuló programokban vállal részvételt, vagy azok kivitelezésében működik közre. ... >>

Pázmány Közművelődési Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Lelovics László ... >>

POCKET ROCKETS CARD CLUB Szalonjáték, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 35.
képviselő: Magyar Szilvia
Az Egyesület célja elsősorban a szabadidő kulturált, hasznos eltöltése, a következő szalonjátékok: a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, valamint a limitrendszerű kártyajátékok: bridzs, tarokk, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése. ... >>

Polgári Szabadság Platform Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 9.
képviselő: elnök Pintér Lóránd
Somogy megye hagyományos értékeinek ápolása, a hagyományok őrzésének segítése. A megye szépészeti felemelkedése, a környezet védelme. A megye művészeti, kulturális életének ápolása, fejlesztése. Támogatni azokat a tevékenységformákat, amelyek a megyét fejlesztik. Megkeresni és megtalálni a megye fejlődését, gazdagodását elősegítő tevékenységformákat. Idősek életkörülményeinek javítása. A megyei lakosság hangulatának javítása olyan önszerveződő jellegű intézményekkel, rendezvényekkel, melyek alkalmasak az emberek hétköznapi terheinek csökkentésére. Egészségmegőrzés és prevenció - a megyei lakosság egészségügyi védelme, a jelenleginél több testmozgási lehetőség megteremtése. A közbiztonság javítása, az ezzel kapcsolatos lakossági önszerveződések összehangolása vagyonvédelmi szempontból és a kábítószer veszélyeztetettség visszaszorítása érdekében. A helybeli vállalkozók összefogása révén a megyei lakosság jobb ellátása, szolgáltatási feltételek javítása. A lakosság tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, összejövetelekről, az emberek közötti közeledés megteremtése, a megyei lakosok, szakemberek megszólaltatása, vélemények ütköztetése. A Magyar Köztársaság területén működő, a vonatkozó jogszabályokban leírt önkormányzati képviseleti rendszerben történő közvetlen részvétel, a Magyar Köztársaság területén az általános illetve időközi önkormányzati választásokon való részvétel, egyéni illetve listás jelölt(ek) indítása mandátumszerzés céljából. ... >>

"PRO BIBLIOTHECA" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 4.
képviselő: Varga Róbert
Emléket állítva Fiola Pálnak, a könyvtár volt dolgozójának minden évben a könyvtár megalakulásának ünnepségén a kiemelkedő könyvtári munkáért az alapító által letett 100.000,- Ft éves kamatát kapja a Megyei és Városi Könyvtár munkatársai közül a kuratórium által kiválasztott dolgozó "Pro-Bibliotheca"-díj elnevezéssel. ... >>

"PRO FUTURO TÁNCSICS GIMNÁZIUM KAPOSVÁR"

(kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17.
képviselő: Mihályfalvi László
A humán és reál tantárgyakból legjobb tanulmányi és versenyeredményt elért diákok és tanáraik jutalmazása. ... >>

"PRO MEDICINA" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
képviselő: Gál Józsefné
Azoknak a tehetséges diákoknak erkölcsi és anyagi elismerése, ösztönzése és díjazása, akik az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen "BIOLÓGIA" tantárgyból a legjobb eredményt érték el. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

RADAR Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja út 9/A.
képviselő: Schulteisz János
A Magyar Honvédség volt 2. rádiótechnikai zászlóalja és alárendelt századai - az alapító okirat további részében: zászlóalja - személyi állománya javára jótékonysági alap létrehozása a szolgálati eredetű okból súlyosan hátrányos helyzetbe került hivatásos, továbbszolgáló sorkatonák és közalkalmazottak (indokolt esetben azok hozzátartozói) támogatására. Az alapítvány további célja a volt zászlóalj katonai és nyugdíjas közösségeinek fejlesztése, a rádiótechnikai fegyvernem hagyományainak ápolása. A fentiekből következően az alapítvány konkrét célja és feladatai: Szolgálati eredetű, vagy egyéb okból, avagy balesetből, súlyosan hátrányos helyzetbe került aktív és nyugdíjas tisztek, tiszthelyettesek, sorkatonák, volt sorkatonák és közalkalmazottak megsegítése. Elhunyt tisztek, tiszthelyettesek, sorkatonák és közalkalmazottak házastársának, gyermekeinek megsegítése. A rádiótechnikai fegyvernem, ezen belül a volt zászlóalj dokumentumainak, tárgyi, képi anyagainak felkutatása, rendszerezése (esetlegesen történetének megírása) és hagyományainak ápolása. A volt zászlóalj nyugdíjasai kapcsolatainak erősítése, közös rendezvények tartása. További együttműködés keresése és erősítése minden olyan katonai és polgári szervezettel és intézménnyel, amelyek az alapítvány céljaival egyetértenek és támogatják azokat. ... >>

Regionális Magyar - Orosz Gyermek és Ifjúsági Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Malom utca 6/A.
képviselő: Stadler Natália
Az orosz és a magyar nyelv, kultúra megismertetése, terjesztése, oktatása, a nyelvtanulás ösztönzése, a magyar nyelv tanítása a letelepedett orosz anyanyelvűek részére, beilleszkedésük elősegítése. ... >>

Remény Kapuja Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 25.
képviselő: Guti Ferenc
Somogy megyében és környékén élő zsidó vallású hívek összegyűjtése a közös vallási és kulturális hagyományok megőrzése és ápolása céljából, valamint a közös ősi nyelv a héber nyelv minél szélesebb körben való megismertetése a hívőkkel és az ősi nyelvek iránt érdeklődőkkel. A híveken kívül zsidó kultúra hagyományainak, kultúrájának megismertetése és közelebbvitele a nagyközönség számára. Az egyesület célul tűzi ki az újból és újból feléledő antiszemitizmus elleni küzdelmet. ... >>

Rippl-Rónai Ödön Művészeti KÖZALAPÍTVÁNY

(kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 10.
képviselő: Hernesz János
A Somogy Meygei Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága által kezelt műtárgygyűjtemény művészeti alkotásokkal történő gyarapítása, különös tekintettel a Somogy megyei, illetve országos viszonylatban kiemelkedő jelentőséggel bíró kortárs képző- és iparművészeti alkotásokra, illetve azok bemutathatóvá tételére. Az így létrejövő műtárgyegyüttes a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságánál kerül elhelyezésre, az intézmény képző- és iparművészeti gyűjteményének önálló részét képezi. Az intézmény - mint a gyűjtemény kezelője - a múzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. sz. törvényerejű rendelet előírása szerint gondoskodik a gyűjtemény kezeléséről. ... >>

Rómahegyi Baráti Kör

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csalogány utca 101.
képviselő: elnök Lucz Géza
Az egyesület célja, hogy a rómahegyi lakosokat összefogja az alábbi célok érdekében: - a Rómahegy természeti és kulturális értékeinek megőrzése, ápolása, védelme, - közös kulturális, sport és szabadidős rendezvények szervezése, az itt élők közösségének erősítése, - az egyesület kiemelt feladataként kezeli a műemlék, műemlék jellegű építmények állapotának megőrzését, és a Rippl-Rónai József nevéhez kötődő értékek ápolását, - az infrastruktúra fejlesztésének elősegítésére, a kommunális szolgáltatások javítása, az életszínvonal megőrzése, - a közbiztonság javítása, - az egyesület "Rómahegyért" díjat alapít, és minden évben a Rómahegyi Napok keretében adja át. ... >>

Rómahegyi Gyermekházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rómahegyi utca 16.
képviselő: Posza Sándor
Adományok gyűjtése egy családias, a sokféle szülői igényekhez rugalmasan igazodó családi napközi és játszóház, és a napközihez tartozó játszótér működtetéséhez, fejlesztéséhez. A családi napközi és játszóház, mint alternatív gyermekközpontú szolgáltatási lehetőség népszerűsítése a hagyományos óvodai és iskolai napközi ellátási formával szemben, melyek nem minden esetben tudják megfelelően kielégíteni a differenciálódott szülői igényeket. ... >>

"RoniSan" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda utca 13.
képviselő: Kalota Veronika
A XXI. század élhetőbbé tétele, egészséges-kulturális-környezetével foglalkozó élet támogatása és egy élhetőbb környezet megteremtése. ... >>

Rotary Club Kaposvár Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 2. fsz. 5.
képviselő: elnök dr. Kopa János
A magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzése, kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása a nemzetközi és magyar Rotary mozgalom szellemiségét elfogadva annak tevékenységében való aktív közreműködés. ... >>

"ROXINHÁZ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 14. I/4.
képviselő: elnök Posza Róbert
Kaposváron és környékén élő fiatalok - egyéni és közösségi - szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, iskolán kívüli nevelésének támogatása és kulturális rendezvények, nyári alkotótáborok szervezése. Musicalek, rockoperák, tánc-színházi produkciók színpadra állítása. Saját zenés táncos produkciók létrehozása. Támogatás, kedvezmény, szolgáltatás nyújtása - különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség érdekében. Határon túli magyarsággal kulturális cserekapcsolatok kiépítése, meglévők ápolása. ... >>

SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4.
képviselő: elnök Dr.Gyenes Zsolt, ügyvezető alelnök Dr.Lieber Erzsébet
Az Egyesület tagjainak a hagyományosan besorolt képző-, ipar- és fotóművészeti munkásságának, korszerű megközelítésű, magas szakmai színvonalú alkotásainak támogatása. Az egyesület tagjai munkáinak kiállításokon, kiadványokban történő bemutatása; egyéni és tematikus kiállítások megrendezése, illetve támogatása. Saját, időszakonként megjelenő kiadvány létrehozása a kortárs művészetről, a tagok műveiről, gondolatairól és művészi hitvallásáról. A tagok műveinek dokumentálása; gyűjteményes feldolgozása. Mesterkurzusok, konferenciák, alkotótáborok, szimpozionok, kiállítási és egyéb művészeti - kulturális programok megrendezése, támogatása. A különböző szintű művészeti oktatásban való részvétel, annak alkotó módon való támogatása, művészetoktatási segédanyagok összeállítása, gondozása. Hasonló szervezetekkel, intézményekkel és művészeti galériákkal való kapcsolattartás. Külföldi kapcsolatok létrehozása. A célok megvalósítása érdekében pályázatok elkészításe, benyújtása, illetve megvaósítása. Fontos terület az újabb művészeti irányzatok, alkotások; a fiatal, pályakezdő művészetek, illetve az új médiális szemléletű megoldások, kísérleti művek támogatása. Változatos kiállítási program összeállítása, melyben a tagok bemutatkozásán túl meghívott kiállítások szervezése, támogatása. Rendszeresen megrendezett tematikus kiállítás meghirdetése. ... >>

Soldier Harcművészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Achim A. utca 12-16.
képviselő: Katona István ... >>

Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: elnök Szabó Zsolt
Támogatni és segíteni Somogy megye testkulturális hagyatékának összegyűjtését, rendszerezését és megőrzését, állandó kiállítás formájában. Működteti a Somogyi Sportmúzeumot. ... >>

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 19.
képviselő: titkár Kiss Attila
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek (munkavégzésük jellegéhez igazodó) hatékony védelme, érvényesítése, és képviselete, a szakszervezetekre valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen: - a tagok szociális - és létbiztonságát, szolgálati -, munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz, - előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését, - előmozdítja tagjai biztonságának és egészségének megóvását, - előmozdítja, - szükség esetén biztosítja - tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését, - tagjai körében önsegélyezést végez. ... >>

Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 21.
képviselő: Göndöcz Péter, Merczel István
Somogy megye zöld környezetének megóvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai értékek bemutatása, a környezettudatos gondolkodásmód és az egészségmegőrzés erősítése és terjesztése. Az erdész társadalom közéletének és érdekvédelmének biztosítása. Az erdőgazdálkodásban dolgozó szakemberek szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Esze Tamás köz 22.
képviselő: Waibl Milán
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé Kaposvár ifjúsági és kulturális életét, ezen belül - segítse elő a kaposvári és a somogyi fiatalság érdekeinek képviseletét, - ápolja a magyar - ezen belül a helyi - polgári értékrendű örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet, - tegye lehetővé a fiatalok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére, - biztosítson lehetőséget történelmi, politológiai előadások, vitaestek, kiállítások, művészeti estek, intellektuális és sportjátékok megszervezésére, - adjon teret a fiatalság értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül készítse fel az ifjúságot a közösségekért való felelősségre. ... >>

Somogy Megyei Honismereti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi utca 16.
képviselő: Gálné Jáger Márta
A Somogy megyei honismereti mozgalom támogatása. - Szakkörök, egyéni kutatók, honismereti körök, egyesületek munkájának segítése, összehangolása. - Honismereti, helytörténeti kutatások, programok szakmai és anyagi támogatása. - Honismereti, helytörténeti kiadványok támogatása. - Új kezdeményezések felkarolása és népszerűsítése. - Megyei pályázatok kiírása, lebonyolítása. Országos pályázatok népszerűsítése. - A honismereti tevékenység regionális és országos programjainak népszerűsítése. - Megyei szakmai fórumok, táborok, tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása. - Kapcsolattartás a Honismereti Szövetséggel. - A honismereti munkához szükséges anyagi források felkutatása. ... >>

Somogy Megyei Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Solymos Gábor
A Somogy megyei ifjúsági közélet, a fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése. - A Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése. - A megye ifjúsági szervezeteinek érdekképviselete. - Kapcsolattartás állami, önkormányzati szervekkel, képviselő testületekkel, regionális ifjúsági tanácsokkal, korosztályos érdekképviseletekkel. - A Somogy megyei fiatalok és azok csoportjainak nemzetközi cserekapcsolatainak, külföldi szakmai és tanulmányútjainak szervezése. - A korosztállyal kapcsolatos információgyűjtés és közvetítés a somogyi fiatalok felé, ifjúsági honlap működtetése. - Ifjúsági vezetőképzés, továbbképzések, találkozók, workshopok, bentlakásos táborok szervezése. - Megyei Ifjúsági Találkozók, kulturális és sport programok, ifjúsági megyenapok szervezése. - Ifjúságkutatás, a fiatalok életkörülményeinek vizsgálata, helyzetelemzés készítése. - Ifjúsági információs pontok Somogy megyei hálózatának megszervezése, a munkatársak továbbképzése. Monitoringozás. - Pályázatírás segítségével minél több forrás bevonása az ifjúsági szektorba. ... >>

Somogy Megyei Ifjúsági Tehetséggondozó Koordinációs Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Laborfalvi R. utca 44.
képviselő: Győrffy Lajos
Somogy megye területén, különösen a gyermekek és fiatalok körében a sport, a tudományos és bármely művészeti ág területén a tehetséges fiatalok felkutatása. A tehetségesnek mutatkozó fiatalok részére mind egyéni, mind csoportos képzés biztosítása, képzettségük fejlesztése, segítése. Mind az írott, mind az elektronikus sajtóban, de a tömegtájékoztatás minden egyéb területén a közszereplés biztosítása. Az alapítvány céljával összefüggő más szervezetek által szervezett rendezvényeken való megjelenés, illetve annak biztosítása, hogy azokról az alapítvány által preferált réteg tudomást szerezzen, azon részt vegyen - az alapítvány célja szerinti valamennyi hasonló rendezvény koordinációja. ... >>

Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Dr.Undi Jánosné
A megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok támogatása. A megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációja, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, gyógypedagógiai oktatás, a középiskolai oktatás, képzés területén. A megye területén a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, illetve fejlesztése. A közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás nyújtása. A nemzeti és etnikai kisebbségek nevelését, oktatását, a hátrányos helyzetű és tehetséges tanulók fejlesztését célzó programok támogatása. A művészeti neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatok támogatása. Pedagógiai szakszolgálatokhoz kapcsolódó megyei, területi közoktatási feladatok segítése. ... >>

Somogy Megyei Mérnöki Kamara

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A. I/1.
képviselő: Papcsik Jenő
A kamara célja, hogy tagjaink kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében a kamara célja továbbá: - az épített környezete alakításához és védelméhez kapcsolódó tervező és szakértő mérnöki tevékenységek feltételeinek szigorú ellenőrzésével a köz érdekében ügyelni arra, hogy a mérnöki munkában a műszaki etikai és gazdasági szempontok mellett egyaránt érvényesüljenek környezet- és természetvédelmi, kulturális és műemlékvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi szempontok, - őrködni a szakmai illetékesség érvényesülésén, - elősegíteni - a mérnöki tevékenység megfelelő színvonala érdekében - az ajánlott díjszabás megvalósítását és érvényre juttatását, - figyelemmel kísérni a mérnökök társadalmi helyzetét, anyagi és erkölcsi elismerését, - megismertetni a társadalommal a mérnöki munka valós értékét és jelentőségét a fejlődésben, képviselni ennek anyagi-erkölcsi elismertetését, - támogatni a mérnökök szerzői jogainak elismerését, - kitüntetésre, jutalmakra és ösztöndíjakra javaslatot tenni, - képviselni tagjai érdekeit az országos Magyar Mérnöki Kamarában. ... >>

Somogy Megyei Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Egyenesi út 83.
képviselő: alelnök Török Emőke, elnök Gosztonyi Zoltán
Somogy megye népi tárgyalkotó kultúrájának megőrzése, a népművészet értékeinek ápolása, átmentése a következő generációnak. A megye népművészeinek, szakköreinek, alkotócsoportjainak támogatása, munkájuk segítése, informálásuk. Fiatal tehetségek kinevelése szakkörök, nyári táborok, tanfolyamok segítségével. A már alkotó emberek szakmai továbblépésének, pályázati munkájának megszervezése, biztosítása. (Képzések, alkotótáborok, zsűrizés.) Katalógusok, bemutatkozó kiadványok összeállítása, kiadása. A megye népművészetének országos ill. nemzetközi színtéren való képviselete kiállításokon, pályázatokon, bemutatókon, vásárokon. Kapcsolattartás a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és más megyei egyesületekkel. Az egyesületi munkához szükséges anyagi források felkutatása. ... >>

Somogy Megyei Néptáncszövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 21.
képviselő: elnök Merczel István, ügyvezető elnök Rónai Balázs
A Kárpát-medence, kiemelten Somogy megye néphagyományainak megőrzése, a hagyományos kultúra ápolása, átmentése a következő generációknak. A megye hagyományőrző, néptánc, gyermek és ifjúsági néptánccsoportjainak, művészeti iskoláinak valamint népzenei együtteseinek támogatása, munkájuk segítése, koordinálása és informálásuk. ... >>

Somogy Megyei Nyugdíjas Szervezet Kaposvári Korona Énekkara

(kulturális)

7400 Kaposvár, Kazinczy F. utca 9.
képviselő: elnök Szerencsés Józsefné
Hazafias népdalok éneklése, közkinccsé tétele. Hagyományőrzés, művészeti tevékenység (versmondás). Népdalkincseink örökségének megőrzése. Kulturális rendezvények színvonalának emelése. Kapcsolatot tart minden olyan szervezettel, amely a nyugdíjasok érdekében tevékenykedik - elősegíti, hogy tagjai minden lehetséges segítséget megkapjanak ahhoz, hogy a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Véleményt nyilvánít a nyugdíjasokat érintő kérdésekben. Segíti az idős emberek tájékozódását társadalmi, jogi és szociális kérdésekben. ... >>

Somogy Megyei Ökölvívó Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Ifj. Süllős Gyula
Somogy megye területén a megyei fejlesztési célkitűzések meghatározása és ezek megvalósítása. Az ökölvívó sportág népszerűsítése, képviselete, a sportág és tagjai érdekeinek védelme. A közhasznúság és az ökölvívó sportág sajátos eszközével a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, test- és sport kulturális igények képviselete. ... >>

Somogy Megyei Polgári Cigány Szövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi utca 19. 1./1.
képviselő: elnök Bogdán Imre
A csatlakozó Somogy megyei civil szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkező, de működő körök, klubok) érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Somogy megye területén működő, a civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése. A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása. A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése. A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

Somogy Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Szántó László
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme és a szabadidősportban tevékenykedők munkájának összehangolása. ... >>

Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 18.
képviselő: Horváth László Árpád
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Környezetvédelem
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Somogy Megyei "ZITA" Gyermekotthon Alapítvány

(kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 79.
képviselő: Laky Lászlóné
Az otthon oktató-nevelő munkájához szükséges tárgyi feltételek javítása, az otthonban lévő gyermekek tanulmányi, kultúrális és más szabadidős tevékenysége támogatása. ... >>

Somogy Művészetéért Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 11/B. 3/1.
képviselő: Varga István
Somogy megye kulturális és művészeti életének anyagi és erkölcsi támogatása, különösen az irodalmi törekvések felkarolása, az ezen a területen létrehozott színterek segítése. A Somogy című irodalmi folyóirat megjelenésének erkölcsi és anyagi támogatása. Hozzájárulás somogyi alkotók műveinek megjelentetéséhez könyv alakban, hangzóanyagon, filmen, vagy interneten. Somogyban élő vagy onnan elszármazott művészek és újságírók erkölcsi és anyagi segítése, minőségi munkájuk támogatása. A somogyi irodalom és újságírók emlékeinek feltárása, megőrzése, összegyűjtése, rendszerezése és a közönség számára hozzáférhetővé tevése. ... >>

SOMOGY POLGÁRAIÉRT Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. II/1.
képviselő: Dr.Gyenesei István
A Somogyért Egyesület felvállalt céljainak és működésének támogatása. A Somogyért Egyesület Önkormányzati képviselői munkájának segítése. Szociális támogatás biztosítása, környezetvédelmi feladatok megvalósítása, kulturális, oktatási és sport feladatok megvalósításának anyagi elősegítése Somogy megye területén. ... >>

SOMOGY Táncegyüttes Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Rónai Csabáné
A magyar néptánchagyományok őrzése. NÉPTÁNCOKTATÁS. ... >>

Somogyi Alkotóművészek Egyesülete

(kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 10. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
képviselő: Mojzer Tamás ... >>

Somogyi Fiatalok Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kecelhegyi utca 31.
képviselő: Harján Dávid
A Somogyi Fiatalok Egyesülete elő kívánja mozdítani a fiatal generáció érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések során. Az egyesület célja, hogy Magyarország fejlődése, az itt élő emberek, illetve fiatalok boldogulásaa érdekében bármilyen tevékenységhez kapcsolódjon, közreműködjön és segítséget nyújtson.
- vállalja a fiatalok érdekeinek megjelenítését
- foglalkozik a fiatalokat érintő gondokkal és azok megoldásával
- sajátos eszközeivel támogatja a vállalkozó fiatalok innovációstevákenységét
- a gyermekek és fiatalok egészséges és harmonikus élete,felődése és vevelése érdekében munkálkodik
- tevékenyen hozzájárul a kulturális élete fejlődéséhez
- támogatja az ifjúsági szervezeteket
- szorgalmazza Magyarország euroatlanti integrációjának elmélyítését. ... >>

Somogyi Fotóklub

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: dr.Hegedűs György
A klub célja a művészi alkotótevékenységnek a fotómozgalom területén történő fokozott kibontakoztatása. A megyében élő művészi igénnyel fényképező fotósok és elméleti tevékenységet folytató személyek bevonása a megyei fotómozgalomba. A klub célja a fotókultúra terjesztése, a megyében működő fotóklubok, fotószakkörök és alkotócsoportok tevékenységéhez, működésükhöz elvi, szakmai segítségnyújtás. A vizuális fotókultúra fejlesztésének elősegítése és terjesztése. ... >>

Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Keceli bejáró 9282.hrsz.
képviselő: Bosnyák János ... >>

Somogyi Műszaki és Természettudományi Szakemberek Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 1/c.
képviselő: Horváth Éva
A műszaki természettudományi és gazdasági értelmiség szakmai tudományos értékeinek védelme és továbbfejlesztése, közös törekvéseinek szolgálata, közös érdekeik képviselete, a szakmai-tudományos fejlődés előmozdítása, a tudományos műveltség és ismeretek terjesztése, a műszaki ismeretek megújításának segítése, információkkal való ellátása. Arra törekszik, hogy különösen a gazdasági felzárkóztatásra váró térségekben a műszaki-gazdasági élenjáró megoldások alkalmazásra kerüljenek, az innovációs alkotások és alkotóik elismerést kapjanak, a tudományos kutatások eredményei a gyakorlatban alkalmazásra kerüljenek, a tudományos és gazdasági élet szereplői együttműködjenek, az Európai Unióba való beilleszkedés, az integráció elmélyítése érdekében műszaki információs és egyéb szolgáltatásokat nyújtson tagjainak, a gazdasági, tudományos és oktatási területek szakembereinek, szervezeteinek, elősegíti a nemzetközi tapasztalatcseréket, a természet védelem és gazdasági-műszaki haladás követelményei összehangolódását, a tudatos magatartást tudományos rendezvényeivel elősegítse, feltárja és megőrizze az ipari és agrártermelés történeti és kulturális hagyományait, továbbképzések szervezésével, szakmai tapasztalatcserével segítse a diákok, a fiatal szakemberek szakmai és tudományos fejlődését, szülőhelyén érvényesülését. ... >>

Somogyi Német Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Éder Erzsébet
Kulturális örökség megóvása, ápolása, építészeti emlékek, tárgyak védelme. - A német kisebbség képviseletét ellássa. - Kulturális tevékenység, hagyományok, népszokások ápolása, felkarolása. - Nevelés, oktatás, nyelvkészség fejlesztés, ismeretterjesztés, közösségteremtés.- Tudományos tevékenység, a kisebbségiek sorsának feldolgozása. - Szociális tevékenység, hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Somogyi Paletta Művészetért Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szigetvári utca 146.
képviselő: alelnök Bulecza Attiláné, elnök Bene János
Kaposváron képzőművészeti kiállító terem (galéria) működtetés. - Képzőművészek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása. - Fiatal alkotók támogatása. - Kiállítások szervezése. - Külföldi -csere- kiállítások szervezése. - Képzőművészeti ismeretterjesztő előadások szervezése. - Fiatalok részére hazai és külföldi képzőművészeti tábor támogatása, szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal