Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 240
3. oldal

"Kaposvári Színészképzésért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Dobó István utca 29.
képviselő: elnök Dr. Csáki Judit
A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán folyó színészképzés színvonalának emelése, a színészképzés feltételeinek javítása. ... >>

Kaposvári Tenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Iszák utca 45.
képviselő: Murányi Ferenc
Az erkölcsi és fizikai képességek fejlesztése, az eredményes versenyzés céljainak elérése (verseny-és élsport). Utánpótlás biztosítása, a fiatalság erkölcsi és fizikai képzése (versenysport). A sportszerű életmód kialakítása (versenysport). A sportszerető fiatalok részére a versenyszerű sportolás biztosítása. A minőségi sport fejlesztése, a versenyszerű sportolás biztosítása, a sportemberek értékes tulajdonságainak kialakítása (verseny- és élsport). Az egészséges életmód és testedzés lehetőségeinek megteremtése szakmai segítséggel a társadalom széles rétege számára (egészségügy, oktatás). Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel, sportrendezvényeiken való részvételekkel. Jó propagandával a sportos egészséges életmód népszerűsítésében a fiatalok edzettségének fejlesztésében szokásainak alakításában a teniszsport, mint tömegsport népszerűsítése, (egészségügy, tömegsport). Diákok nyári tenisz napközi otthoni ellátása, szervezése. Rendszeresen sportolásra való nevelés, oktatás, melynek fontos szerepe van a felnövekvő társadalom egészségügyi helyzetének alakításában (oktatás). A társadalom egészségének védelme, szabadidős és amatőr sportrendezvényekkel, sportszolgáltatásokkal, és a sportlétesítmények rendelkezésre bocsátásával (amatőrsport, egészségügy). Sportolásra vágyó mozgáskorlátozottaknak lehetőséget teremteni, megismertetni velük és felkarolni a "kerekes teniszt" (szociális). Az életmód javítását szolgáló rendezvények felkarolása, lebonyolítása. Közgyűlések színvonalas megtartása, szülőkkel, tagokkal való kapcsolatok kiszélesítéséhez szükséges rendezvények megszervezése. Nemzetközi veteránversenyek, országos és nemzetközi versenyek megszervezése, rendezése, lebonyolítása, az eseménysorozat folyamatát, nyitását, zárását méltóképpen megrendezni, mert ezzel kívánjuk öregbíteni egyesületünk és városunk jó hírnevét határainkonkívül és belül (amatőr). Versenyeken résztvevőkkel a helyi turizmus, az idegenforgalom, a termálfürdőnk megismertetése és elkalauzolása, kulturális eseményekre való figyelemfelhívás (kultúr, idegenforgalom). A versenyek lebonyolításához szponzorok felkutatása és megőrzése. Teniszcsarnok-létesítmények megvalósításához támogatások szerzése. Teniszcsarnok működtetése, rendeltetésszerű használata. Az egyesület szolgáltatásaiból a tagjain kívül bárki más is részesülhet, az egyesület tagjai, tagsági jogviszonyuk alapján, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti szolgáltatásban részesülhet. ... >>

Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 8.
képviselő: Beér Ernő
Kaposvár testvérvárosainak civil szervezeteivel, lakóival kulturális, szabadidős, sport, oktatási, és turisztikai, kapcsolatokat épít és ápol, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett együttműködésit a városok polgárai között. E cél érdekében felvállalja a Kaposvár Önkoprmányzatával egyetértésben kiadványok és ismertetőfilmek készítését, rendezvények, cserelátogatások, sportesemények szervezését, valamint közös, többoldalú konferenciák szervezését, a civil szervezetek kapcsolatainak folyamatos, minőségi szélesítésével. ... >>

Kaposvári Úszó Sport Egyesület

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 48. I./6.
képviselő: elnök Makatics Péter
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Kulturális- és sportrendezvényeken való részvétel. Kulturális- és sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. ... >>

Kaposvári Uszonyos Úszásért Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 85.
képviselő: Dr.Totth László
A kaposvári uszonyos úszósport hagyományainak diákok körében történő népszerűsítése, tömegesítése, ezáltal utánpótlás nevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A fenti cél érdekében a felkészítés, versenyeztetés támogatása. ... >>

Kaposvári Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr. Vékony László
a.) Tevékeny részvétel Kaposvár szépítésében és értékeinek megvédésében. b.) A haladó hagyományok ápolása. c.) A városszépítő és városszerető erők felkutatása és munkájuk összefogása. d.) Az épített és a természetes értékek szépítésében, állagmegóvásában, védelmében javaslattevő tevékenység.
e.) A szépítő és az értékvédő tevékenységben szakemberek felkérése, vállalatok, intézmények, társadalmi szervezetek megbízása részfeladatok megoldására. f.) A városfejlesztési munka véleményezéssel történő segítése. g.) Tevékeny részvétel a Község- Városvédő és Városszépítő Egyesületek Országos szövetségének munkájában. h.) A természetvédelmi problémák megoldásának segítése, tudatosítása. ... >>

Kaposvári Vasutas Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 2.
képviselő: Schiszler László
A Kaposvári Vasutas Egyesület célja, hogy: - Elősegítse a vasutasok művelődését. - A kaposvári vasutasság részére kulturált, színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségét biztosítsa. - Elősegítse a működő klubok, csoportok, szakkörök fennmaradását. - Megőrizze és továbbfejlessze az amatőr művészeti mozgalom eredményeit. - Országos és nemzetközi rendezvények szervezésében vegyen részt. - Új tevékenységi formák kialakításában szakmai segítséget nyújtson. - Szakmai továbbképzéseket, átképzéseket szervezzen. ... >>

Kaposvári Zsidó Hitközség

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 14.
képviselő: Róna László
A KAZSIH célja, hogy a zsidó vallás, a zsidó hagyományok, valamint a zsidó közösségi élet fenntartása és felvirágoztatása érdekében megvalósítsa társadalmi és működési feladatait a magyarországi és az egyetemes zsidóság integráns részeként. ... >>

KARIZMA KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

(szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 60.
képviselő: elnök Kozics Attila, kuratóriumi tag Orsó Sándor, kuratóriumi tag Turger Attila
A Magyar Köztársaság területén élő fiatal és felnőtt állampolgárok, etnikai kisebbségek erkölcsi és keresztény vallási ismereteinek bővítését és elmélyítését szolgáló törekvések elősegítése. A keresztény bibliai kultúra széleskörű terjesztése. Az alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezéséhez, tartásához, kiadványok előállításához, forgalmazásához, a hitoktatói szakmai munka színvonalának emeléséhez a szüksége technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez történő segítségnyújtás. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ bek. 5. és 11. pontjában meghatározott kulturális tevékenységet, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését végzi. ... >>

KARZAT Színházbarátok Köre

(intézményi,kulturális)

7400 Kaposvár, Gr. Apponyi köz 7. épület III/1.
képviselő: Kaponya Ottó
A Karzat célja, hogy tagjainak és az érdeklődőknek művelt társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé Kaposvár kulturális életét. ... >>

KECELHEGYÉRT Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Gábor Dénes utca 6.
képviselő: Csepeli Andrea
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban KECELHEGY - de más terlepülésrészek polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kultuális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kecelhegyi bejáró 3.
képviselő: Gelencsér Ágnes
1./ kulturális tevékenység, hagyományok ápolása, 2./ sporttevékenység, sportélet támogatása, 3./ lovas oktatás folytatása, fejlesztése, 4./ környezetvédelmi tevékenység folytatása, állatvédelem, 5./ sportrendezvények, versenyek, szabadidős rendezvények szervezése. ... >>

Kelet-Ázsiai Gasztronómiai Társaság Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Sátrai István
Az egyesület céljai: a kelet-ázsiai gasztronómiai kultúra ápolása, megismertetése és terjesztése Magyarországon, ismeretterjesztés, az egészséges életmód propagálása, az egészséges életre nevelés elősegítése; kulturális kapcsolatok ápolása más civil szervezetekkel együttműködve Kelet-Ázsia, ezen belül Kína, Korea, Vietnám, Laosz, Kambodzsa, Thaiföld, Burma, Malajzia, Szingapúr népeivel. ... >>

KÉPÍRÁS Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 14. I/4.
képviselő: Bátai Sándor
Az irodalmi és képzőművészeti műfajok, valamint az irodalom és a képzőművészet határán lévő műfajok (pl: vizuális költészet) bemutatkozási lehetőségeinek támogatása, kiállítások rendezése, kiadványok megjelentetése, az új technikai eszközökkel (fénymásoló, telefax, számítógép) készült alkotások bemutatása, népszerűsítése, témaelemző kiállítássorozatok rendezése, ezekhez kapcsolódó dokumentációk (nyomdai kiadványok: meghívó, plakát, katalógus, videófilm) készítése, a történelmi témájú valóságirodalom kutatása, publikálása, írók, képzőművészek munkásságának segítése, műveiknek kiadása, az új vizuális kultúra befogadására való nevelés, oktatás és ismeretterjesztés. ... >>

KORTÁRS Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Lomniczi Attila
Tehetséggondozás fejlesztése Somogy megyében, különös tekintettel a modern piacgazdaság követelményei iránt fogékony, vállalkozó szellemű kreatív fiatalok segítésére. Önálló vállalkozói, menedzseri tevékenységek támogatása. Fiatalok egyéni és társas vállalkozásainak ösztönzése. Önszerveződő közösségek létrejöttének ösztönzése, pályázat alapján. A harmonikus és egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények, akciók, mozgalmak támogatása. Szabadidős, ifjúsági kulturális és diáksport rendezvények szervezése. Városi diáklap támogatása. A fiatalok szabad véleménynyilvánításának helyet és alkalmat adni. Letőség adása fiatal és tehetséges diák vers- és prózaíróknak a bemutatkozásra. ... >>

"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Bodó László
Általános cél: Kaposvár város jobb tűz- és életvédelme céljából önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, segítség nyújtása a Kaposvári Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, szükség esetén Somogy, Tolna, Baranya és Zala megye munkájához, környezeti károk mregelőzése, helyreállítása, önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, a tűzoltó hagyományok megőrzése, ápolása. ... >>

Köz-Játék Színházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

7400 Kaposvár, Gesztenye utca 46.
képviselő: elnök Siklósi Dóra Zsuzsanna
Magyarország és a határon túli magyarok színházi kultúrájának fejlesztése, színházi előadások létrehozása, közművelődési feladatok ellátása. ... >>

Közhasznú Szervezetek Számvitelének Könyvvezetésének Szakmai Fejlődését Elősegítő Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 20/A. I./2.
képviselő: Illés Előd
Az alapítvány célja, hogy szakmai irányt mutasson a civil szervezeteknek az adózási, számviteli, könyvvezetési szabályok gyakorlati alkalmazásában, betartásában szakmailag képzett szakemberek segítségével. Az Alapítványhoz forduló civil szervezetek részére - térítésmentesen - tájékoztatást adjon ahhoz, hogy tevékenységüket a rájuk vonatkozó szabályok alkalmazásával, betartásával végezhessék. Az Alapítvány kiemelten támogatja az újonnan megalakult a közhasznúsági státusszal rendelkező civil szervezeteket. A támogatás kiterjedne működésük első gazdasági évének térítésmentes könyvelésre, a bevallások és adatszolgáltatások, valamint a számviteli és a közhasznúsági jelentés összeállítására. Az Alapítvány a fenti tevékenységen kívül kulturális tevékenységet és környezetvédelmi tevékenységet is kíván folytatni. Többek között ápolni kívánja a képzőművészetet, a népművészetet, a hagyományőrzést, a kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolását. ... >>

Közkincs Kaposvárért Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bocskai utca 52.
képviselő: Várföldi Róbert
A gyermekek és fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének szervezése, lebonyolítása. Közösség formálás. Hagyományaink megismertetése, felelevenítése. Kulturális programok megvalósítása. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. Demokráciára nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. ... >>

"KVINTETT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 127.
képviselő: elnök Ősi József
Az alapítvány általános célja az oktatás, képességfejlesztés, különös tekintettel a zeneoktatásra és a zenei képességek fejlesztésére, a kultúra támogatása, a kulturális örökség megóvása, valamint e célok megóvását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány konkrét célja a Kvintett Zeneiskola fenntartása és támogatása. A Kvintett Zeneiskola öt magán-zeneiskola: a Kodály Zoltán Magán-zeneiskola /Kaposmérő, Hunyadi u. 11./, a Liszt Ferenc Magán-zeneiskola /Igal, Farkas János u. 2./, a Bartók Béla Magán-zeneiskola /Magyaratád, Pázmány tér 4./, az Erkel Ferenc Magán-zeneiskola /Kaposfő, Kossuth L. u. 206./, Mosonyi Mihály Magán-zeneiskola /Nagyberki, Ifjuság u. 1. / jogutódjaként jön létre 2003. szeptember 1-től. ... >>

"LONKAHEGYÉRT" Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szentpáli utca 103.
képviselő: Dr.Hernesz Csaba
Az egyesület célja, hogy a Lonkahegyen pihenni vágyó és azt állandó lakhelyül választó polgárok összefogjanak az alábbi célok érdekében: - a táj eredeti állapotban történő megőrzése, a természeti és kulturális javak védelme, - az infrastruktúra fejlesztése: víz-, villany-, úthálózat, kommunális szolgáltatások javítása, az elért színvonal megőrzése, - a közbiztonság javítása, - közös rendezvények szervezése. ... >>

Magyar Mézút Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kapoli Antal út 26.
képviselő: Bíró Márton
Elősegíti a méhészet kulturális és történelmi örökségének megóvását, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a méhészeti idegenforgalom kialakítását és fejlesztését, továbbá a jó minőségű magyar méz előállítását és forgalmazását, ezzel kapcsolatos tanácsadás, felvilágosítás és érdekvédelem ellátásra. ... >>

Magyar Nemzetőrség Somogy Megyei Parancsnokság

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 29.
képviselő: Lőrinczy Ferenc
Nemzeti történelmi forradalmi hagyományok ápolása, nemzeti vallásos polgári alapon nyugvó konzervatív értékek megőrzése, ébren tartása, a nemzet-tudat erősítése. Társaság eszmei jogelődjének tekinti az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzetőrségét. Példaképei ezen történelmi korszakok hősei és mártírjai. Fiatalok között tagtoborzást végez. Önkéntességen alapuló katonai továbbképzésre, hazafias nevelésre szervezi a fiatalokat. Élő kapcsolatot teremt a területileg illetékes katonai szervezetekkel, rendőrséggel, fegyveres testületekkel, hatóságokkal és oktatási intézményekkel. Együttműködik más társadalmi szervezetekkel, hagyományőrző testületekkel. Részt vesz és képviseli a társaságot a helyi állami ünnepségeken és rendezvényeken. Ellátja tagjainak a tagsági viszonyukból eredő érdekképviseletét. Figyelemmel kíséri tagjainak élethelyzetét. Szükség esetén megkeresi a szociális önkormányzati szervezet. ... >>

Magyar Realista Egység és Béke Párt

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda köz 4.
képviselő: Kása János
Alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni mindazon magyar állampolgárokat, akik a független Magyar Köztársaságban a béke, a biztonság, a társadalmi jólét megteremtése érdekében hagyományos nemzeti elvek, a magántulajdon szabadságának tiszteletben tartásával kívánnak élni. ... >>

Magyar Világ Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Körtönye utca 45/b.
képviselő: Földvári György
Tehetséggondozás, képességfejlesztés, elsősorban az általános- és középiskolás korosztály körében; a külföldön élő magyar gyermekek anyanyelvi és magyar honismereti kultúrájának ápolása. Ugyane korosztályok művészetre és művészettel, irodalommal történő nevelésének elősegítése művészeti foglalkozások és kiadványok útján; képző- és iparművészek munkájának segítése, kiállítás- és rendezvényszervezés; kapcsolattartás a külföldön élő magyarokkal, a magyarságtudat ápolása; magyar közösségek létrehozása az EU országaiban az Interneten keresztül; kulturális kapcsolatok ápolása más civil szervezetekkel együttműködve a Szahara és Kelet-Ázsia népeivel. ... >>

Magyar-Lengyel Baráti Társaság Somogy Megyei Csoportja

(kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Fekete Balázs
A két nép évezredes múltra visszatekintő barátságának ápolása, a hagyományok ébrentartása és széleskörű publikálása. A magyar és a lengyel kulturális örökség alapos megismerése. Lengyelország jelenkori társadalmi, kulturális életében való tájékozódás. Emberi kapcsolatok kialakítása az egyéni turizmus segítségével. ... >>

Mártírok és Hősök Közalapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Mező utca 2.
képviselő: Dr.Magyar Kálmán
A magyar háborús hősöknek és mártíroknak méltó emlékmű állítása a Kaposvári Hősök temploma előtti területen. A Kaposvári Hősök temploma belső falán elhelyezett márvány táblákra felvésni a XX.szd-i kaposvári katonahősök nevét. A templom környéke rendbetétele, az emlékmű és a templom biztonsága megoldása. A Somogy megyei katonasírok, katonatemetők és háborús emlékművek rendbetétele és folyamatos gondozása. Az ismert vagy még ismeretlen hősök, mártírok, az 1956-os szabadságharc áldozatai emlékének, valamint az áldozatok hozzátartozóinak felkutatása, a forrásanyagok feltárása és megőrzése emléktáblák, szobrok vagy különböző kiadványok révén. A somogyi magyar mártírokkal és hősökkel kapcsolatos ünnepélyes megemlékezéseken /március 15., Hősök napja, október 6.,október 23., Halottak napja/ való aktív részvétel. ... >>

Másokon Segítsünk Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 1. 4/16
képviselő: elnök Matyi János
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé, változastosabbá a kulturális életet, ezen belül - segítse elő a fiatlok, idősek érdekeinek képviseletét, - segítsen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében, - szociális tevékenység végzésében vegyen részt és a lehetőségeihez képest családsegítésben, időskorúak gondozásában segítsen, - ápolja a magyar polgári értékrendű örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet,- tegye lehetővé a tagok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltését, - adjon teret a fiatalság értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül szólít fel mindenkit a közösségekért való felelősségre. ... >>

MATÁV KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hársfa utca 18.
képviselő: elnök Horváth István
Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés). Szabadidős és hobbitevékenység. Oktatási tevékenység. Szociális tevékenység. Nemzetközi tevékenység. Nyugdíjas érdekképviseleti tevékenység. ... >>

MEGAROX Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 14. I./4.
képviselő: elnök Jusits Zsolt
A színpadi zenei kultúra ápolása, színpadi zenei művek és táncos produkciók, musicalek, rck operák és operettek, valamint ezek részleteinek színpadra állítása egész művek, tematikusan szerkesztett válogatások és egyszerű zenei válogatások, valamint saját, önálló művek keretében. A színpadi zenei kultúra iránt érdeklődők igényeinek kielégítése, fellépések szervezése, lebonyolítása a Magyar Köztársaság területén és határain túl. Az egyesület célja a kultúra fenti ága iránt érdeklődők színvonalas szórakoztatása. ... >>

"Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Mező utca 2.
képviselő: Stier Sándor
A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem. Az önkormányzati és egyházi temetők, sírkertek, kegyeleti parkok fenntartási és üzemeltetési tevékenységének elősegítése. ... >>

Mesterség és Művészet

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szántó u.11.
képviselő: Tamás Károly
Iparművészeti Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző Intézet/iskola/ tanulóinak oktatásával, nevelésével kapcsolatos tevékenység egyszeri vagy folyamatos anyagi támogatása. ... >>

Mezőcsokonyai "Rákóczi" Vadásztársaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. utca 5. II./7.
képviselő: dr. Nagy László
A vadásztársaság célja, hogy tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson, a vadászathoz megfelelő pihenési, fegyvertárolási körülményeket nyújtson a társaság vadászházában, biztosítsa az éves terv alapján az engedélyezett vadkilövés erejéig az egyes vadászható vadfajok kilövését, biztosítsa az egyes tagok által kilőtt vad trófeája és húsa tulajdonjogának megszerzését, az alapszabályban meghatározott métékig. Célja továbbá a kilőtt vadak trófeájából és a vadhús értékesítéséből származó bevételeiből, a Magyar Állam tulajdonát képező és a társaság gondozásában lévő vadállomány minőségének javítása, a vadállomány életkörülményeinek javítása, a vadállomány etetése, őrzése, a földtulajdonosok terményeiben okozott vadkár csökkentése, a tagjainak kulturált vadászata minőségének javítása a vadászati etikai hagyományok ápolása, képzések biztosításával, megfelelő vadászati berendezések létesítésével a vadászati balesetek lehetőségének csökkentése. ... >>

"Mikrokozmosz" Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21.
képviselő: Dr.Kereskesné Pytel Anna
A zenepedagógusok, a növendék zenekarok, a Kaposvári Szimfónikus Zenekar külföldi kapcsolatainak elősegítése, a megszerzett tapasztalatok helyi adaptációja. Szakmai továbbképzéseken, külföldi kurzusokon való részvétel támogatása, fiatal hazai tehetségek támogatása. Az alapítvány célja továbbá olyan alapfokú művészet oktatási intézmény létrehozása, amely az állami zeneoktatási feladat átvállalásával a nemzeti alaptantervnek megfelelő alapfokú művészeti oktatást folytat, a vokális és hangszeres zene, a csoportos zenélés, a kórúsművészet, tánc- és képzőművészet területén. ... >>

MINDSZENTY JÓZSEF Kongregáció

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Állomás utca 61/A.
képviselő: Török Marcell
Az alapító tagok ezen egyesületet azzal a céllal alapították, hogy elősegítsék a magyarországi civil szerveződések, és a határainkon kívül élő magyarok, és azok társadalmi szervezeteik együttműködését.
- Az alapított egyesület működésével igyekszik elősegíteni a rászorultak, különösen az időskorúak gondozását, az ifjúság egészséges életmódra nevelését, a magyar kulturális hagyományok, értékek ápolását, azok megismertetését, és igyekszik segíteni a magyar nyelv oktatását és tanítását Magyarország határain kívül. - Az alapító tagok által létrehozott egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, és önkormányzati elven működik. ... >>

"Móricz Zsigmond" Nyugdíjasok Közművelődéséért Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 126
képviselő: elnök Pálfai Antalné, elnökhelyettes Cserhátiné Szegedi Mária, elnökhelyettes Pap Deák Imréné
Az egyesület célja, hogy a fentebb írt működési területen a lakosság művelődési, közművelődési igényét és lehetőségeit növelje, a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését. ... >>

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Béke utca 47
képviselő: Dr. Hegedűs Lajos
1./ Az egyesület célja a Somogy megyében élő mozgássérültek érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet támogatásával. Az egyesület céljai és tevékenységei megfelelnek a közhasznú társadalmi szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/1, c/2, c/4, c/5, c/10, c/11, c/12, c/14, c/17. pontjaiban leírt tevékenységeknek. 2./ Az egyesületi tevékenység a mozgássérültek lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedését szolgálja az egyén, a társadalom érdekében, a sajátos egyéni érdekek figyelembevételével, azok érvényre juttatása mellett. ... >>

Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szakszervezeti Alapszervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 48.
képviselő: titkár Kondorayné Németh Szilvia
Alapvető feladata az egyéni és munkahelyi kollektív munkavállalói érdekek védelme, amelyet csak a tagsága körére terjeszt ki. A testület/ek és a tisztségviselők képviselik a tagság akaratának, igényeinek érvényre juttatását, szükség esetén érdekérvényesítő akciókat szerveznek. Az intézmény szakszervezete vállalja a szakmai és foglalkoztatói érdekek védelmét, amelyek elősegítik a hatékonyabb nevelést és oktatást. Védi az egyetemes és nemzeti kulturális hagyományokat, értékeket. A Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Szakszervezeti alapszervezete tagjai részére érdekképviseletén túl szabadidős, szociális és üdültetési szolgáltatásokat nyújt. ... >>

MŰHELYEK ÉS MESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szántó utca 11.
képviselő: Tamás Károly
A Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium (a továbbiakban: iskola) /7400 Kaposvár, Szántó utca 11./ tanulóinak szakmai oktatásával, művészeti nevelésével kapcsolatos tevékenység támogatása, valamint a feladatellátáshoz szükséges infrastrukturális feltételek (műhelyek és eszközök), illetve anyagok biztosítása. A művészetpedagógiai munka infrastrukturális feltételeit biztosító szakműhelyek megfelelő színvonalú működtetése. Műhelyek felszerelése, berendezéseinek korszerűsítése, az adott szakok szakfeladatainak eszköz- és anyagellátása. Kiállítások, szakmai bemutatók szervezése, cserekapcsolatok ápolása, közös művészeti tevékenység működtetése alkotótáborok, közös kiállítások formájában. ... >>

MŰVÉSZBEJÁRÓ KAPOSVÁR MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Múzeum utca 4.
képviselő: Lukács Zoltán
A tehetségek felfedezése, segítése, művészi hajlamaik érvényre juttatása. A színművészet és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak: tánc, zene, film- és fotóművészet megismertetése, eljuttatása azt ifjúsághoz, bevonása a nevelésükbe. Az ifjúság komplex művészeti nevelése, művészet iránti fogékonyságának fejlesztése, a szabadidő tartalmas eltöltése. Harmonikus egyéniség kialakítása, ennek érdekében a beszéd, kommunikáció, a tánc, mozgás- és viselkedéskultúra. A művészet gyakorlásán keresztül a fiatalok igényes közösségbe való beilleszkedése, egymás elfogadása, tisztelete, az esztétikai értékítélet kialakítása, a kreatív alkotó munka folyamatának megbecsülése. Interaktív kapcsolatok kiépítése:- művészeti iskolákkal, csoportokkal, művészekkel, művésztanárokkal, kulturális intézményekkel határainkon belül és kívül, művészeti szervezetekkel, művészbarát, a kultúrát támogatni képes cégekkel, intézményekkel. Előadások, összejövetelek, kulturális rendezvények létrehozása, megrendezése. ... >>

N-Joy Média, Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 97.
képviselő: Dóra Zoltán
Az egyesület a Magyar Köztársaságban és külföldön szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a tevékenységi körébe tartozó tevékenységeket, képviseli tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi szervezetek tevékenységében. Az egyesület részt vesz a tevékenységi köréhez tartozó hazai és a nemzetközi versenyeken is. Az egyesület célja továbbá a kultúra népszerűsítése, kulturális rendezvények szervezése és a média tevékenységhez tartozó feladatok ellátása, illetve ezeken a területeken magyarországi- és nemzetközi együttműködés kialakítása, klaszterek létrehozása. ... >>

Nádor Huszárok Hagyományőrző Egyesülete

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Liszt Ferenc utca 29.
képviselő: Kiss János
1. A lovas hagyományokon keresztül bemutatja a Nádor Huszárok kulturális és történelmi hagyományait, hazai és nemzetközi szinten. 2. Az egyesület tevékenysége részeként - kiadványain keresztül, lovas hagyományokkal kapcsolatos tárgyak gyűjtésével, készítésével és forgalmazásával, valamint a még élő, hajdani huszárokkal és leszármazottaikkal való kapcsolattartás útján - igyekszik bekapcsolni az egyetemes magyarságot a hazai értékmegőrző - értékteremtő, szellemi és anyagi építkezésébe. 3. Az ember és a ló hagyományos kapcsolatának bemutatása az ez irányú - különösen huszárismeretek terjesztése, bővítése útján. 4. Az egyesületi tagok minőségi lótenyésztéssel kapcsolatos szakmai tudásának fejlesztése. 5. Szolgálja a lovas turizmust és a szabadidő hasznos eltöltését, az ifjúság rendszeres testedzését. 6. Kapcsolatot alakít ki más sport-, szabadidős, kulturális, közművelődési és hagyományőrző - hazai és külföldi - egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel. 7. Az egyesület a fent írott céljainak megvalósítása érdekében önálló hazai és nemzetközi programokat szervez, alapítványt hozhat létre, bevételt szedhet szolgáltatásaiért. ... >>

NAPKERÉK EGYESÜLET

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi utca 19. I./1.
képviselő: Bogdán Imre
A Napkerék Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy: - Segítse az euroatlanti integrációt. - A cigányság értékeinek ápolása érdekében szervezi a cigány kisebbség társadalmi, kulturális értékeinek ápolását és átörökítését célzó rendezvényeket. ... >>

NATURA ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Bláthy O. utca 13.
képviselő: Dávid János
Környezettudományos tevékenység támogatása. Tudományos ismeretterjesztés. Oktatás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem. ... >>

NEOMORT Rockzenei és Kulturális Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi út 45. I/7.
képviselő: Fülöp Márton
Rock és egyéb zenei műfajok népszerűsítése, a NEOMORT zenekar működtetése, a fiatalok hasznos szabadidő eltöltésének szervezése. ... >>

Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja

(kulturális)

7400 Kaposvár, Németh I. fasor 7.
képviselő: elnök Pető László, elnökhelyettes Marcsingó János, titkár Koppány Tamás
Védi, képviseli és támogatja a tagok és közvetlen családtagjainak érdekeit. ... >>

Nők Kaposvárért Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Lamperth Mónika
Kaposvár város és környéke fejlődése, az itt élő emberek boldogulása érdekében kifejtett bármilyen tevékenységhez kapcsolódjon, közreműködjön és segítséget nyújtson. Megszervezze a Kaposvár és környékének polgáraiért tenni akaró nők közösségét: - női humánumra alapozva közreműködjön az elesett emberek segítésében; - a gyermekek és fiatalok egészséges és harmonikus élete, fejlődése és nevelése érdekében munkálkodik; - tevékenyen hozzájárul Kaposvár és környéke kulturális élete fejlődéséhez; - sajátos eszközeivel támogatja a vállalkozó nők innovációs tevékenységét; - vállalja a kaposvári és környékén a döntéshozó testületek előtt a nők érdekeinek megjelenítését. Az egyesület céljai a működése során megrendezésre kerülő akciók, rendezvények, akciók, tanácskozások, továbbképzések során valósíthatók meg. Szakmai tevékenységként tagozatokat hozhat létre. ... >>

"NÖVEKEDÉS" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 39.
képviselő: Szemerei János
A Kaposvári Evangélikus Egyházközség tárgyi feltételeinek javítása, és szolgálatának bővítése minden lehetséges és jogszerű alapítványi eszközzel /közérdekű célú juttatással, adományokkal, vállalkozással, azok szervezésével/ a kaposvári Evangélikus Egyházközség meglévő és bővülő tagságának körében elő kívánja segíteni: - A gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatását. Időskorúak gondozását és családok segítését. Saját, valamint városi szervezésű zenei, illetve irodalmi alkalmakon keresztűl hozzá kíván járulni Kaposvár város kultúrális életének gazdagításához. ... >>

Nyugdíjasok Kaposvár-Kaposfüredi Egyesülete

(természetvédelem,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi utca 172.
képviselő: Varga Józsefné
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki:
Kaposvár-Kaposfüredi nyugdíjas közösségének szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, hagyományőrzés, rendezvények szervezésével. ... >>

Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39.
képviselő: elnök Stikel János
A Szövetség a magyar nyugdíjasok, illetve időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelmét, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatását, érdekeinek képviseletét látja el. Mindezen belül különös gondot fordít társadalmi megbecsülésük erősítésére, az egészségi és kulturális szükségleteik kielégítésére, valamint a nyugdíjas reálértékének megőrzésére. Mindezek érvényesüléséért saját civil szervezeti eszközeivel minden lehetőséggel élni kíván. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal