Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 240
2. oldal

"Gelléri" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Fekete Anikó, Kincses László
Az alapító ezen alapítvánnyal emléket kíván állítani Gelléri Emilnek a kaposvári Táncsics Gimnázium volt tanárának, aki rengeteget fáradt azért, hogy Kaposvár és a Gimnázium zenei életét fellendítse. Az alapító az alapítványon keresztül támogatja az iskola kitűnő eredményeket felmutató tanulóit. ... >>

GÉNIUSZ Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 32/b
képviselő: elnök Balázsné Kis Mária
Az alapítvány célja, egyben közhasznú tevékenysége, hogy segítse a tanulói személyiség, a képesség és a készségek kibontakozását, a tanulók művelődési, művészeti, idegen nyelvi ismereti, sport tevékenységét, illetve mindezekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítását, illetve a már meglévők bővítését. ... >>

Gr.APPONYI KÖZ ÉS KÖRNYÉKE BARÁTI TÁRSASÁG Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Gróf Apponyi köz 9.
képviselő: Dr.Pap Tamásné
Mint nevében is jelzi, elsősorban helyi, a Gr. Apponyi köz és környéke és Kaposvár polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

"Gyermekeink jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Molnár Anna
A modern pedagógiai eljárások megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. A szülők és pedagógusok együttműködése a személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért. A gyermeki és pedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. Az iskolai eszközök megvásárlásához támogatás. Az oktatás színvonalának emelését szolgáló személtetőeszközök, anyagok vásárlásának támogatása. A tanulmányi, művészeti programok és versenyek támogatása. Diáksport versenyek szabadidős sporttevékenység támogatása. ... >>

"GYERMEKEINKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 21.
képviselő: Ojtó Lajos
A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola programjának, minőségfejlesztési célkitűzéseinek támogatása. A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola oktatástechnikai feltételei javítása. A legeredményesebb tanulók elismerése, a tehetséggondozás támogatása. A gyermekönkormányzat munkájának és szabadidős programjainak, az iskola lakótelepi közművelődési programjának támogatása. A pedagógusok csoportos önképzése, továbbképzésének és átképzésének támogatása. A legeredményesebben dolgozó pedagógusok és alkalmazottak elismerése. A szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi útjainak támogatása. A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola által szervezett versenyek, táborok támogatása. ... >>

"Gyermekvédők" Baráti Köre

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Orci utca 18/a.
képviselő: Németh Istvánné
Célja: a család,- gyermek,- és ifjúságvédelemben dolgozott szakemberek öntevékeny baráti közössége, részükre szabadidős, közösségépítő, kulturális programok szervezése. ... >>

Györke Völgye Pain Ball Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) paint ball szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. Paint ball versenyek szervezése, modern harcászati fegyver modellek bemutatása és ismertetése. ... >>

Györke Völgye Sziklamászás Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A sziklamászás sport bemutatása (épített sziklafalon), oktatása, népszerűsítése a helyi lakosság körében. Szakképzett alpinisták közreműködésével. ... >>

GYÖRKEVÖLGYI SPORT HORGÁSZ Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 32. II/2.
képviselő: Koczka Zsolt
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat érintő) felnőtt és gyermek horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, közösség építő egyesület létrehozása, a magyar hagyományos horgászati módszerek ápolása és továbbadása, a fiatalok egészséges és természetet szerető életmódra való nevelése, gyermekek szünidős táboroztatása vízi szabadidős programok szervezésével. Érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. ... >>

HANIEL Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz MIhály utca 8. 2./3.
képviselő: Orsik Gábor
Somogy, Tolna, Baranya megye területén, illetőleg településein az időskorúak, és egészségi állapotuk folytán rászorulók gondozása, ápolása, egészségmegőrzése, betegség-megelőzésének segítése, illetve utókezelésük végzése. Ugyanezen három megye területén, kulturális és természeti értékek mentése, védelme, népszerűsítése. ... >>

"HÁROM VEZÉR" Kisgáti Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tas vezér utca 7.
képviselő: elnök Dr. Tapazdiné Dr. Klujber Gabriella, elnökhelyettes Hausz Rita, elnökhelyettes Nagy Sándor
Az Egyesület célja elsősorban, de nem kizárólagosan a Kaposvár Kisgáti városrészben - Előd vezér utca, Huba vezér utca és Tas vezér utca - és környékén élők részére a szabdidő kulturált, hasznos eltöltése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása céljára szabadidő park létesítése, üzemeltetése, szabadidő, sport, gasztronómiai és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

HÁTTÉR 2010 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Beszédes J. utca 42.
képviselő: elnök Dr.Nagy József
a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek társadalomba való fokozatos integrálásának elősegítése; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek iskoláztatása során a magasabb iskolai végzettség kitűzése, szakmai ismereteken alapuló szakképzettség megszerzése, illetőleg ennek támogatása; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek identitásának erősítése; - a származási hagyományok elsajátítása, ápolása, fejlesztése; - kulturális rendezvények, programok szervezése; - érdekvédelmi szervezetekkel való szoros együttműködés; - környezet kultúra megóvása, fejlesztése; - esetleges különbségek kiegyenlítése; - hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek életkörülményeinek, életszínvonalának minőségi javítása; - A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó roma tanulók pénzbeni támogatása pályázatok alapján. - Tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. - A szociálisan rászoruló roma gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. - Fenntartható fejlődés elősegítése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. - Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. ... >>

"Hóvirág" Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 126.
képviselő: Matus Antalné
Az egyesület elsősorban Kaposvár város (ezen belül a szentjakabi városrész) kulturális igénye magasabb szinten történő kielégítése céljából létrehozott önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület célja, hogy a fentebb írt működési területen a lakosság művelődési, közművelődési igényét és lehetőséget növelje, a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését. ... >>

Humán - Tanácsadó Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 13. III/2.
képviselő: Vajai Csilla
Az egyéni és közösségi munkapiaci, társadalmi, nemzetközi (re)integráció, az édekérvényesítés, a társadalmi és területi hátrányok enyhítésének elősegítése, különösen az alábbi területeken: - kulturális tevékenység, - szabadidős és hobbitevékenység, - oktatási tevékenység, - kutatási tevékenység, - szociális tevékenység, - környezetvédelmi tevékenység, - településfejlesztési tevékenység, - jogvédő teevékenység, - nemzetközi tevékenység, szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

Hunyadi János BM. Nyugdíjas Klub

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 45.
képviselő: elnök Pál József
A BM. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól és területi szerveitől nyugállományba vonult Kaposváron lakó, hivatásos állományú tagjai és polgári alkalmazottai, valamint családtagjaik azon célok elérése érdekében, hogy:Szabadidejüket hasznosan, értelmesen, kulturált körülmények között tölthessék. Ápolhassák hagyományikat, munkatársi, baráti kapcsoaltaikat. Erősítsék a bajtársiasság érzését, az együvé tartozást, elősegítsék a nyugdíjasok érdekvédelmét, a nyugállományuakat érintő közérdekű és egyéni problémák megoldását. Lehetőségeikhez mérten segítsenek bajbajutott társaikon. ... >>

Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 191.
képviselő: elnök Horváth Gábor
Hagyományőrzés, hagyományápolás. Kulturális és művészeti programok szervezése. Egészségügyi felvilágosító munka fiatalok és gyermekek részére. Családsegítés. Segítségnyújtás a kisebb települések és önkormányzataik számára. A nehezen tanuló gyermekek részére korrepetálás szolgáltatás nyújtása. Kirándulások szervezése, gyermekek kirándulásán felügyelet biztosítása. Idősek szabadidejének lekötése, idősek gondozása, részükre kulturális programok, ünnepségek szervezése, egyéni szállítás megszervezésével. Idősek számára munkalehetőségek felkutatása, idősekre vonatkozó pályázati tanácsadás. Idősek támogatása, érdekképviselete. Könyvtárszolgáltatás. Segítségnyújtás egyedül élőknek (takarítás, bevásárlás, stb.). Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. Szabadidő sport támogatása. ... >>

Ifjúságért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Spiegl József, Ujvári Tomor
Lehetőséget biztosítani a gazdasági és magánszektor szerepvállalására a megye ifjúsággal kapcsolatos feladatainak támogatásában. Az önkormányzatok és intézmények által az ifjúsági szektorban eddig egymástól függetlenül áramoltatott eszközök koncentrálása, a felhasználás szakmai kontrolljának biztosítása. A társadalomtudományi eredmények hasznosulásának elősegítése az ifjúsággal kapcsolatos feladatok gyakorlati alkalmazásában. Kereskedelmi tevékenység folytatása az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében. Megbízásos szerződés alapján önkéntes, illetve tiszteletdíjas segítők alkalmazása. Természetbeni, vagy pénzbeni adományok, felajánlások fogadása mind természetes mind jogi személyektől. Pályázatok alapján anyagi támogatások folyósítása. Diák- és tömegsport támogatása, szakmai, kulturális diákcserekapcsolatok támogatása. Közösségi szükségletek jelentkezése esetén pályázatok alapján kollektív anyagi támogatási formák alkalmazása (pl: üdültetés, stb.). Ifjúsági célokat szolgáló intézmények, társadalmi és civil szervezetek, szerveződések támogatása. Az alapító most hozzájárul bármiféle tevékenység folytatásához a kuratórium döntése alapján, amely jogszabályba nem ütközik és az alapítvány céljait szolgálja. ... >>

International Police Association /IPA/ Magyar Szekció Somogy Megyei Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/C.
képviselő: Nagyné Dr. Benkő Klára
Az IPA célkitűzéseinek helyi megvalósítása. Az IPA Jelszava: "Servo per amikeco" (Barátsággal szolgálni) szellemében, amelynek nyomán: - biztosítja a tagsággal járó jogok és kötelezettségek gyakorlását, - különös figyelmet fordít az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezésére és koordinálására, - hozzájárul saját eszközeivel a szakmai-rendőri kapcsolatok kiszélesítéséhez, - elősegíti a bajtársi, baráti kapcsolatok kiteljesedését, a kulturális szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

JÁTÉK-BABA-VILÁG EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Duna utca 9.
képviselő: Nyersné Meláth Veronika
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé Kaposvár kulturális életét, ezen belül: - segíse elő a gyermekjátékok, ezen belül is a játékbabákkal kapcsolatos ismeretek bővítését, a játékkészítés, ezen belül a játékbaba-készítés különböző technikáinak a megtanulását, a játékkultúra hagyományainak a megőrzését, - ápolja a magyar és európai játékokkal kapcsolatos örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet, - tegye lehetővé a tagok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére, - biztosítson lehetőséget játéktörténeti, szakmai előadások, kiállítások, művészeti estek, csoportos játékok megszervezésére, - adjon teret az értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül készítse fel a tagjait a közösségekért való felelősségre. ... >>

Jobb Lakókörnyezetért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Sánta Krisztina
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Dél-Dunántúli régió roma közösségének szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztsée, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás, - lakóházak felújítása, építése. ... >>

"JÖVŐNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 2.
képviselő: Nagy Vendel
A katolikus gimnáziumban tanuló diákoknak személyiségfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások szervezése, azok anyagi lehetőségének a biztosítása. A nehéz anyagi körülmények között élő tanulók segítése. Az egészséges életmódra nevelés keretében a szabadidő hasznos eltöltésére szervezett sport és kulturális programok szervezése, sporteszközök beszerzése. Iskolai könyvtár létrehozása, majd állománygyarapítása. Az oktatás színvonalát segítő eszközök, berendezések beszerzése. Az alapfokú művészetoktatási és középfokú szakképző intézmény, szakiskola és szakközépiskola létesítése, fenntartása.
... >>

Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Toldi M. utca 7.
képviselő: elnök Vörös András, titkár Halmos Klára
Az egyesületet meghatározó stílusban alkotó és gondolkodó képző- és iparművészek és művészpártolók -Somogyból, Magyarország egész területéről és a határon túlról is - részére közös fórumot teremtsen, munkásságukat széles körben ismertesse. Egyéni és csoportos bemutatkozási lehetőséget szervezzen. Cserekiállításokat hozzon létre. Támogassa az egyesület tagjainak értékteremtő, képző- és iparművészeti alkotások létrehozására irányuló munkáját. ... >>

Kapos Társaság Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4.
képviselő: elnök Borbás Gábor
Általános cél: Kapos folyó és környezetének revitalizációja, szerepének megváltoztatása. Konkrét cél: A kaposújlaki víztározó elkészültével Kaposvár belterületén a folyó többcélú hasznosítása, illetve a hasznosítás feltételeinek elősegítése. Hosszú távú cél: olyan zöldfelület kialakítása a folyó és vízgyűjtője mentén, mely szerves része lesz a város és környéke ökológiájának, szabadidős és kulturális programjainak, sportolási lehetőségeinek. ... >>

"KAPOS TEAM" Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 28.
képviselő: Bödő Tamás
a városban élő hátrányos helyzetű fiatalok hasznos szabaidő eltöltésének szervezése, számukra programok szervezése sportolási lehetőség biztosítása és táborok szervezése,
- felvilágosító előadások, programo szervezése az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekben, illetve a drogfogyasztás megelőzésével és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban,
- az élsportolók utánpótlásának biztosítása a tömegsport keretein belül,
- önvédelmi- és küzdősporttanfolyamok támogatása,
- sporttáborok szervezése és építése,
- sportlétesítmények építésének támogatása,
- szellemi vetélkedők szervezése és lebonyolítása,
- mindennemű tömegsport támogatása. ... >>

KAPOS-Rock Szabadidő és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 112.
képviselő: elnök Vörösné Puki Ildikó
1./ A rockzene iránt elkötelezettek számára kulturális programok, rendezvények szervezése; szabadtéri programok, koncertek, fesztiválok különöző helyszíneken, köztük elsősorban a hagyományos Kaposvári Blues & Rock Fesztivál megrendezése; a rendezvényekhez támogatók keresése. 2./ A zene (pop, rock, blues, reggae, világzene, stb.) általános népszerűsítése; a fentiekben felsorolt zenei műfajok jelenlétének, feltételrendszerének, elismertségének, megbecsülésének javítása a művészeti ágak között. 3./ Kulturális, idegenforgalmi, elsősorban zenei programok, rendezvények támogatása, a városlakók részvételi szándékának erősítése, a város arculatának formálása és idegenforgalmi potenciáljának növelése a rendezvények által. 4./ Országos szintű kapcsolatok kiépítése, együttműködés hasonló célokat megfogalmazó egyesületekkel; közös szervezésű akciók lebonyolítása, zenekarok bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. 5./ Somogy megye, ezen belül Kaposvár zenei és kulturális életének gazdagítása, a megyeszékhely testvértelepüléseivel való kölcsönös együttműködés kiépítése, nemzetközi zenei társaságokkal baráti kapcsolatok kiépítése. 6./ A kulturális szórakozás lehetőségének biztosítása a társadalom minden olyan tagjának, akik ezen műfajú programok iránt érdeklődnek. 7./ Az Egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése és fejlesztése; közösségfejlesztés. 8./ A zenekarok fellépési lehetőségét, koncertek lebonyolítását segítő támogatások, tanácsadás (plakáttervezés, -nyomtatás, plakátragasztás, jegyértékesítés, hangosítás területén). 9./ Zenei kiadványok, hanganyag elkészítésében való segítségadás (hangstúdió, CD kiadás, borítóterv). 10./ A pályázati ill. támogatási lehetőségeket kiaknázva egy olyan kisbusz beszerzése az Egyesület számára, ami mind a közös koncertlátogatást, mind a zenekari felszerelések szállítását lehetővé teszi. 11./ Weboldal üzemeltetése, melyen mindenki számára elérhető módon szerepelnek az egyesület által szervezett programok ill. az általunk nyújtott támogatási lehetőségek. ... >>

Kapos-Zselic Kertvárosi "Pipitér" Lakóközösségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pipitér utca 8.
képviselő: elnök Hegedűs László, ügyvezető Darabos Anita
A lakóközösség közéletének szervezése, a lakókörnyezet és az infrastruktúra javítása, valamint a Pipitér utca és vonzáskörzetének szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

Kaposfüred Sport Club

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 166.sz.
képviselő: Balázs Gyula
Az egyesülési jog alapján létrehozható társadalmi szervezetben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok anyagi hozzájárulással és személyes közreműködéssel gondoskodunk a városrész lakosságának sportolási igényeinek kielégítéséről, ennek megszervezéséről és a sport hagyományainak ápolásáról, a közösségi élet, valamint az egészséges életmód megtartása és fejlesztése érdekében. ... >>

"Kaposfüredi Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi u.173.
képviselő: Kovács Zoltán
Általános cél:A Kaposfüreden élő,ifjú- ságvédelmi szempontból rászoruló tanulók támo- gatása. Konkrét célok:A Kaposfüredi Iskola ta- nulóinak oktatási-nevelé- si céljainak megvalósítá- sában való segítségnyúj- tás korszerű eszközök be- szerzésével,táboroztatás- sal és épületbővítéssel. ... >>

Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi út 173.
képviselő: Lugossy Győző
Az Egyesület célja Kaposvár Kaposfüredi városrészében: 1./ A gyermek és ifjúsági sport szervezése, támogatása. 2./ Gyógytorna, az asszonytorna, idősek testmozgásának szervezése, támogatása. 3./ A fogyatékosok sportjának támogatása. 4./ Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 5./ A mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 6./ Az utánpótlás-nevelés műhelyeként működő Kaposfüredi Általános Iskola sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása. 7./ Kulturális tevékenység, kulturális és szabadidő programok, megemlékezések szervezése. 8./ A helyi kulturális örökség megóvása. 9./ Környezetvédelem. 10./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 11./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 12.a felnőtt sport szervezése, támogatása. ... >>

Kaposvár Ifjúságáért Kulturális Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Panoráma utca 16.
képviselő: Ivanics Henriett
Olyan (elsősorban) ifjúsági programok szervezése és lebonyolítása, melyek a fiatalok egészséges életszemléletét, aktív részvételét és európai beilleszkedését segíti. Szeretnénk hozzájárulni a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, helyes társadalmi magatartásának formálódásához. ... >>

"Kaposvár Polgáraiért" Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Ezredév utca 1.
képviselő: Szigetvári György
A szellemi kulturális örökség ápolása, a város polgári arculatának kialakítása. Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a polgári és keresztényi értékrend társadalmi jelentőségének, a család fontosságának, a társadalmi közösségek megtartó erejének korszerű és legszélesebb értelemben vett bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez. Az Egyesület médiafelületet is szervez, könyvet, nyomtatványt, képeslapot ad ki, újságot jelentet meg. ... >>

KAPOSVÁRÉRT EGYESÜLET

(kulturális)

7400 Kaposvár, Dózsa György u.8.
képviselő: Dr.Domány Sándor ... >>

Kaposvárért Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: elnök dr. Fekete László
Segíteni a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás, az alapfokú oktatás és nevelés biztosítását. ... >>

Kaposvárért Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hold utca 52.
képviselő: Farkas Ferenc
Kaposvári közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

"KAPOSVÁRI AIKIDÓ HARCMŰVÉSZETI CLUB"

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 23 földszint/1.
képviselő: Lendvai József ... >>

KAPOSVÁRI ATLÉTIKAI CLUB

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 27.
képviselő: Hirt Mihály
1. Kaposvár város atlétikai hagyományainak ápolása. 2. Az utánpótláskorú gyermekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a sportolás, ezen belül az atlétika és az állóképességi sportágak megkedveltetése, a rendszeresen sportolók számának növelése, utánpótlásbázisának szélesítése, valamint ezek érdekében a sportolók versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. 3. Amatőr felnőtt sportolók részére kiírt bajnokságon való részvétel biztosítása, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok szervezése. ... >>

KAPOSVÁRI FOGYATÉKOS FIATALOK, TELJES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11.
képviselő: Cserényiné Horváth Edit
A Fiatalok Napközi Otthona Kaposvár, Rippl-Rónai u. 11. sz. alatti intézményben, vagy annak jogutódjában gondozott, középsúlyosan testi és értelmi fogyatékos, halmozottan sérült ifjú felnőttek gondozásának, készségfejlesztésének, nevelésének, szabadidős, - sport, - kulturális tevékenységének a közösségi életbe történő magasabb szintű bekapcsolódási lehetőségüknek, önmegvalósításuknak, rendezvényeken való részvételüknek elősegítése. ... >>

"Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: elnök Merczel István
Az alapítvány célja a gyermek és ifjúsági közösségek működtetésében való közreműködés, így különösen: A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók felkarolása, társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az iskolai diákönkormányzat, tanulmányi mozgalom fejlesztése, ismeretterjesztő tevékenység a gyermekek egészségmegőrzése és képességfejlesztése érdekében.
A cél megvalósulása: Programok biztosítása a szabadidő helyes és kulturált eltöltéséhez. A turisztikai mozgalom és a számítástechnikai ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése, népszerűsítése. A nemzetközi-, szakmai és cserekapcsolatok ösztönzése (külföldi nyelvtábor, pedagógus és tanulói nemzetközi cserekapcsolatok). Kiemelkedő tanulói teljesítmények - tanulmányi verseny, sporteredmények - elismerése. A nevelést, oktatást hatékonyan segítő tanügyi dokumentumok, pályázatok, oktatási eszközök készítése. A kiemelkedő módszertani kultúra alkalmazása, publikálása. Kulturális, ismeretterjesztő tevékenység. A bűnmegelőzés elősegítése. ... >>

Kaposvári Gazdászképzésért

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba S.u.40./PATE Állatt.Kar./
képviselő: Dr.Holló István
A PANNON Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar Kaposvár nappali tagozatos hallgatói képzésének, szociális helyzetének javítása, tudományos, kultúrális és sporttevékenységének támogatása, a pályakezdő agrárszakemberek elhelyezkedésének elősegítése. Az alapítvány további céljaként kitűzi a már rendelkezésre álló, a képzés és az oktatás hatékonyságát segítő szervezetek, létesítmények, eszközök fejlesztését, bővítését. ... >>

Kaposvári K-1-es Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Hermann O. utca 26.
képviselő: elnök Ferenczi Igor, titkár Lukács Gyula
A településen és annak környezetében a postagalambsporttal összefüggő tenyésztés és versenyzés. E tevékenység keretein belül célja a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a közös versenyzés megszervezése és lebonyolítása, kiállítások rendezése és ezekhez szükséges eszközök biztosítása, a közösségi vagyon kezelése. ... >>

Kaposvári Kismamák Egyesülete

(oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi utca 100/a.
képviselő: Kollár Szilvia
A Kaposváron élő CSES-en, GYED-en, GYET-en lévő édesanyák gondjainak megismerése, érdekeik érvényesítése az őket érintő szociális- és családtámogatási rendszer keretén belül. Esélyegyenlőség megteremtése a munkavállalás és a továbbképzés terén, kiemelt figyelemmel kísérve a gyermeküket egyedül nevelőket. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi, kulturális és szakmai szervezetekkel. ... >>

Kaposvári Kosárlabda Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 2. fsz.5.
képviselő: Kovács László
A környezeti nevelés minden korosztály bevonásával, kiemelten foglalkozva a gyermek- és ifjúsági korosztály szemléletformálásával. Természet- és környezetvédő táborokban végzett szakmai tevékenységgel az egyesület lehetőséget kíván teremteni a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeretszerzésre, önművelésre. Környezetvédő akciók szervezése általános iskolai, középiskolai tanulók és főiskolai, egyetemi hallgatók közreműködésével. Térinformatikai eszközök igénybevételével a táj változásának vizsgálata a Kárpát-medencében a fenntartható fejlődés érdekében. A Kárpát-medence tájainak környezeti állapot-felmérését célzó mérések, vizsgálatok, tanulmányok végzése, koordinálása, és e munkák eredményeit összegző tanulmányok, ismeretterjesztő illetve figyelemkeltő kiadványok, multimédiás ismerethordozók készítése, szerkesztése. A környezetvédelmet szolgáló információs rendszerek kiépítése, adatbázisok létrehozása. Szakmai találkozók szervezése a regionális, országos és nemzetközi együttműködés és közös tevékenységek kidolgozása érdekében. Információterjesztés a sajtó, a nyilvánosság, a döntéshozók felé. Honismereti tevékenység. A kulturális örökség feltárása, dokumentálása; kiadványok szerkesztése. A kutatómunka fázisainak megismertetése a diákokkal, történelmi helyszínek meglátogatása, történelmi események megelevenítése, történelmi korszakok újraélése e célból szervezett táborokban. Kapcsolatépítés, csere a határon túli magyar honismereti szervezetekkel. Az európaiság és regionalizmus problémakörének feltárása, hídépítés és kapcsolatteremtés. Részvétel sportrendezvényeken. A kaposvári kosárlabda utánpótlás fejlődésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Béke utca 19.
képviselő: Vargáné Friss Judit
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban Kaposvár város lakótelepein élők lakókörnyezetükkel kapcsolatos problémáinak feltárása, terveinek megvalósítása. Parkosítás, járdafelújítás, épület és fűtéskorszerűsítés, játszóterek felújítása, újak kialakítása, lakóközösségek fenti célokra irányuló kezdeményezéseinek támogatása. Rendezvények szervezése, újság, tájékoztató időközi kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

Kaposvári Polgári Casino

(kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 1/c.
képviselő: Dr.Szép Tamás ... >>

Kaposvári Polgári Körök Egyesülete

(kulturális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 6/a.
képviselő: Jó László ... >>

Kaposvári Romákért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hold utca 65.
képviselő: Sánta József
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Kaposváron élő közösség szociális körülményeinek javatása, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

"KAPOSVÁRI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Fonai Tibor
Magyarország sportjának élvonalába tartozó röplabdás hagyományainak ápolása. Hazai sikereink megőrzése melleett minél magasabb szintű nemzetközi eredmények elérése. A röplabda sport hazai és nemzetközi népszerűsítése, fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. Az utánpótlás nevelés rendszerének sportszakmai alapelveken történő felépítési, működtetése, ennek során hatékony kapcsolattartás az általános és középiskolákkal. Szoros kapcsolat kiépítése a kaposvári felsőoktatási intézményekkel a játékosok képzettség megszerzésére irányuló tanulmányainak elősegítése érdekében. Az élvonalba tartozó játékokosok szintre való felkészítése. Támogatóink és segítőink népszerűsítése. Egészséges életmódra nevelés, aktív részvétel a dopping elleni küzdelemben. ... >>

Kaposvári SOMOGYÉRT Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Karsai Józsefné
Kaposvár település értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más egyesületekkel. A város fejlődését elősegítő közéleti tevékenység folytatása. Az Egyesület országgyűlési és a kaposvári önkormányzati választások alkalmával a közgyűlés döntése alapján önállóan támogat és állít jelölteket. ... >>

Kaposvári Sportlövész Klub

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6. Sportlőtér
képviselő: Légrádi József
A korábbi sportlövész hagyományok ápolása, megőrzése, polgári alapokon nyugvó sportlövész tevékenység megteremtése, tehetségkutatás, gondozás, utánpótlás nevelés, az aktív versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása Kaposváron és környékén. Sportrendezvények szervezése, sportszeretetre, egészséges életmódra, fegyelemre nevelése, sportlövészet különböző ágainak népszerűsítése. Gyakori lehetőség biztosítása, fegyvertartási engedéllyel rendelkezők részére, hogy a törvényben előírt kötelezettségeiknek meg tudjanak felelni. A sportlövészet oktatása. Megalapozott eredményekkel reprezentálni Kaposvár város szabadidős és versenysportját úgy a területi, mint az országos versenyrendszerekben. ... >>

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 1/a. I./6.
képviselő: alapítványi igazgató Kuti Béla, elnök dr.Sziklai János
Kaposvár Megyei Jogú Város zenei életének gazdagítása szimfonikus zenekari hangversenyek megrendezésével, a nemzeti ünnepek alkalmával és városi kulturális rendezvényeken történő részvétellel, a városban működő kulturális intézményekkel történő együttműködéssel, fiatal zeneművészek Kaposváron történő letelepedésének és működésének elősegítésével. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal