Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 177
3. oldal

Másokon Segítsünk Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 1. 4/16
képviselő: elnök Matyi János
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé, változastosabbá a kulturális életet, ezen belül - segítse elő a fiatlok, idősek érdekeinek képviseletét, - segítsen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében, - szociális tevékenység végzésében vegyen részt és a lehetőségeihez képest családsegítésben, időskorúak gondozásában segítsen, - ápolja a magyar polgári értékrendű örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet,- tegye lehetővé a tagok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltését, - adjon teret a fiatalság értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül szólít fel mindenkit a közösségekért való felelősségre. ... >>

MATÁV KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hársfa utca 18.
képviselő: elnök Horváth István
Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés). Szabadidős és hobbitevékenység. Oktatási tevékenység. Szociális tevékenység. Nemzetközi tevékenység. Nyugdíjas érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Mélyben Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 38.
képviselő: elnök Mohayné Farkas Ibolya
Szociális, természetbeni, mentális és anyagi segítségnyújtás az önhibájukon kívül mélyszegénységbe került családok, gyermeket/gyermekeket nevelők számára. ... >>

"Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Mező utca 2.
képviselő: Stier Sándor
A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem. Az önkormányzati és egyházi temetők, sírkertek, kegyeleti parkok fenntartási és üzemeltetési tevékenységének elősegítése. ... >>

Mezőcsokonyai "Rákóczi" Vadásztársaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. utca 5. II./7.
képviselő: dr. Nagy László
A vadásztársaság célja, hogy tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson, a vadászathoz megfelelő pihenési, fegyvertárolási körülményeket nyújtson a társaság vadászházában, biztosítsa az éves terv alapján az engedélyezett vadkilövés erejéig az egyes vadászható vadfajok kilövését, biztosítsa az egyes tagok által kilőtt vad trófeája és húsa tulajdonjogának megszerzését, az alapszabályban meghatározott métékig. Célja továbbá a kilőtt vadak trófeájából és a vadhús értékesítéséből származó bevételeiből, a Magyar Állam tulajdonát képező és a társaság gondozásában lévő vadállomány minőségének javítása, a vadállomány életkörülményeinek javítása, a vadállomány etetése, őrzése, a földtulajdonosok terményeiben okozott vadkár csökkentése, a tagjainak kulturált vadászata minőségének javítása a vadászati etikai hagyományok ápolása, képzések biztosításával, megfelelő vadászati berendezések létesítésével a vadászati balesetek lehetőségének csökkentése. ... >>

"Mi történt itt?" Alapítvány Magyarország utolsó harminc évének tanulmányozására

(egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 12.
képviselő: elnök Wudi Jánosné, tag Dr.Börzsei Péter, tag Dr.Gáspár László
Magyarország utolsó harminc évének komplex politikai, gazdasági és társadalmi elemzése. Ebben a témában könyvírásra szóló több éves ösztöndíj odaítélése. Társadalomtudományi kutratások támogatása ösztöndíjakkal. Könyv- és esszéírás támogatása, ezek, valamint újságírás, ösztöndíjjal való segítése. Az ösztöndíj keretében született könyvek kiadásának támogatása. A könyvírás, kutatás dologi költségeinek, az alapítvány küldetésével kapcsolatos konferenciák, konferencia- részvételek és tanulmány utak finanszírozása. ... >>

MINDSZENTY JÓZSEF Kongregáció

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Állomás utca 61/A.
képviselő: Török Marcell
Az alapító tagok ezen egyesületet azzal a céllal alapították, hogy elősegítsék a magyarországi civil szerveződések, és a határainkon kívül élő magyarok, és azok társadalmi szervezeteik együttműködését.
- Az alapított egyesület működésével igyekszik elősegíteni a rászorultak, különösen az időskorúak gondozását, az ifjúság egészséges életmódra nevelését, a magyar kulturális hagyományok, értékek ápolását, azok megismertetését, és igyekszik segíteni a magyar nyelv oktatását és tanítását Magyarország határain kívül. - Az alapító tagok által létrehozott egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, és önkormányzati elven működik. ... >>

Miraculum - Családok a Családokért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Toponári út 203.
képviselő: elnök Dallosné Kaurek Csilla, tag Schafferné Horváth Eszter, tag Tihanyi Tímea
Az alapítvány elsődleges célja - projekteken és programokon keresztül - segítséget és támogatást nyújtani a célterületen élő családok és kisközösségek számára családi funkcióik ellátásában, napközbeni gyermekfelügyelet megoldásában, család és munkahely összeegyeztetésében, egészséges, harmonikus életvitel kialakításában, speciális, egyénre szabott, rugalmasan alakítható szolgáltatási struktúra és tevékenységi kör kialakításával, partner- és szakmai segítségnyújtó hálózat kialakítása család- és gyermekintézményekkel, szervezetekkel, egyéb piaci szereplőkkel. Az Alapítvány a fent megjelölt legfőbb céljain túl további, nem vállalkozási tevékenységként megjelenő célok megvalósítására is törekszik. Az alapítvány további céljai: Az Alapítvány céljai között regionális szinten segítséget és támogatást nyújt az alternatív gyermekfelügyelet megvalósítása, a családi funkciók megerősítése, a család és munkahely összeegyeztetését célul kitűző kezdeményezések területén, valamint Családi Szolgáltató Ház modelljét alakítja ki és működteti, amely a családi napközi hálózat létrehozásával módszertani, koordinációs és képzési szerepet, valamint projektmenedzsmenti támogatást vállalna más szervezetek, intézmények, magánszemélyek, piaci szereplők számára, illetve az Alapítvány célul tűzi ki a szolgáltatásainak olyan zöldövezeti területen történő megvalósítására, ahol a gyerekek és családok számára természet-közeli környezetet biztosíthat, mellyel segíthet újra felfedezni a természet nyújtotta előnyöket, tevékenységeket. ... >>

NADLER HERBERT Vadásztársaság

(egyéb)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 3. III./6.
képviselő: Pinke László ... >>

Nádor Huszárok Hagyományőrző Egyesülete

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Liszt Ferenc utca 29.
képviselő: Kiss János
1. A lovas hagyományokon keresztül bemutatja a Nádor Huszárok kulturális és történelmi hagyományait, hazai és nemzetközi szinten. 2. Az egyesület tevékenysége részeként - kiadványain keresztül, lovas hagyományokkal kapcsolatos tárgyak gyűjtésével, készítésével és forgalmazásával, valamint a még élő, hajdani huszárokkal és leszármazottaikkal való kapcsolattartás útján - igyekszik bekapcsolni az egyetemes magyarságot a hazai értékmegőrző - értékteremtő, szellemi és anyagi építkezésébe. 3. Az ember és a ló hagyományos kapcsolatának bemutatása az ez irányú - különösen huszárismeretek terjesztése, bővítése útján. 4. Az egyesületi tagok minőségi lótenyésztéssel kapcsolatos szakmai tudásának fejlesztése. 5. Szolgálja a lovas turizmust és a szabadidő hasznos eltöltését, az ifjúság rendszeres testedzését. 6. Kapcsolatot alakít ki más sport-, szabadidős, kulturális, közművelődési és hagyományőrző - hazai és külföldi - egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel. 7. Az egyesület a fent írott céljainak megvalósítása érdekében önálló hazai és nemzetközi programokat szervez, alapítványt hozhat létre, bevételt szedhet szolgáltatásaiért. ... >>

"No Drog Egyesület"

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság utca 38.
képviselő: Szentes Lajos ... >>

"NÖVEKEDÉS" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 39.
képviselő: Szemerei János
A Kaposvári Evangélikus Egyházközség tárgyi feltételeinek javítása, és szolgálatának bővítése minden lehetséges és jogszerű alapítványi eszközzel /közérdekű célú juttatással, adományokkal, vállalkozással, azok szervezésével/ a kaposvári Evangélikus Egyházközség meglévő és bővülő tagságának körében elő kívánja segíteni: - A gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatását. Időskorúak gondozását és családok segítését. Saját, valamint városi szervezésű zenei, illetve irodalmi alkalmakon keresztűl hozzá kíván járulni Kaposvár város kultúrális életének gazdagításához. ... >>

Országos Erőforrás-koordinációs Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5.
képviselő: elnök Nagy Nándor Lajos, elnökhelyettes Pajzs Lajos
Elsősorban az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került munkavállalók, munkanélkülivé vált személyek, kisvállalkozók segítése a munkához jutásban, valamint átmeneti támogatások, kölcsönök lehetőségeinek felkutatása, közreműködés azok igénybevételéhez. Tehetséges, ám szociális, családi, anyagi stb. helyzetüknél fogva lehetőséghez nem jutók - elsősorban fiatalok- támogatása. ... >>

Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Mező utca 2.
képviselő: elnök Petrich Csaba
A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem. ... >>

Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Kovács Márk
A horvát nemzetiség kulturális értékeinek népszerűsítése rendezvények szervezésén keresztül. Kapcsolatépítés horvátországi horvát, magyar civil szervezetekkel. Az egyesület fő célja, hogy mindkét országban hozzájáruljon a civil szféra erősítéséhez, hiszen ez a jövendő táguló Európa egyik legfontosabb célkitűzése. A civil társadalom, mint a jövő záloga megerőstheti az Európai Unió tagjaként megjelenő Magyarország és az Unió határán fekvő Horvátország (mint anyaország) történelmi tradíciókra épülő kapcsolatrendszerét. Különös tekintettel az idegenforgalom által közvetített értékekre, a két ország kulturális identitásának erősítésére, valamint elkészítheti Horvátország, mint jövendő Uniós tagállam problémamentes beilleszkedését. Az egyesület a múlt értékeinek ápolása és megőrzése mellett fontosnak tartja a jövőre irányuló közös gondolatok megformálását. A horvát kisebbség képviselete, valamint a határon túli magyar kisebbség képviselete. ... >>

Önkormányzatok Európa Uniós Klubja Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 14/a.
képviselő: Francsics Zoltán ... >>

"Paleosochus - Krokodilokért" Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 31.
képviselő: Pécsi Tibor
Általános cél: Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy elősegítse a ritka, különleges védettséget élvező hüllőfajok fennmaradását, illetve a hüllők megismertetésén keresztül a természet értékeinek megbecsülésére neveljen. Az alapítvány a hüllőfajok bemutatásával, természetes életkörülményeikhez hasonló feltételek között történő elhelyezésükkel, szaporításukkal kívánja elősegíteni a természet védelmét, az állatfajok sokféleségének megóvását. Konkrét cél: Az alapítvány általános céljának megvalósítása érdekében a ritka, egzotikus hüllőkkel foglalkozó kaposvári terrárium fenntartásához, működtetéséhez kívánja a tárgyi-anyagi feltételeket biztosítani. Az alapítvány a terrárium támogatásán keresztül kívánja megoldani a különleges hüllőfajok megfelelő körülmények közt történő, szakszerű elhelyezését, gondozását és szaporítását, továbbá így akarja lehetővé tenni, hogy a nagyközönség számára megismerhetővé váljanak ezek a ritka állatok. ... >>

Panellakók Érdekvédelmi Közössége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 21.
képviselő: alelnök Csornai Ferenc, elnök Jurmann Béla, titkár Stágl Ádámné
A Panellakók Érdekvédelmi Közössége Egyesület alapvető célja a lakótelepen élők érdekeinek képviselete. ... >>

"PÁRBESZÉD EURÓPÁVAL" a Somogy megyei polgárok Egyesülete

(egyéb)

7401 Kaposvár, Orci utca 18/a.
képviselő: Dr.Lampert Mónika, Dr.Orbán István ... >>

"PASSO AVANTI" Alkotóterápiás Központ Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 29.
képviselő: Pókos Attiláné
Hazai és EU-s forrásokkal a régióturizmus fejlődésének elősegítése érdekében fejlesztő tevékenységet végez, hálózatrendszert hoz létre, illetve kapcsolódik más rendszerekhez, közreműködik térségi, kistérségi fejlesztési projektekben. A különböző szabadidős, kulturális, gasztronómiai, sport programok, események, rendezvények szervezésével közösséget fejleszt, szemléletet formál, továbbá életminőséget és fizikai közérzetet javít. Munkaerőpiaci képzést, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet folytat a pályakezdő fiatalok, családosok, gyermeket váró kismamák, különös tekintettel a GYES-en, GYED-en lévő szülőknek a felzárkóztatása, továbbá az idősekkel való foglalkozás érdekében, illetve különböző humán- és szolgáltatásra irányuló programokban vállal részvételt, vagy azok kivitelezésében működik közre. ... >>

POCKET ROCKETS CARD CLUB Szalonjáték, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 35.
képviselő: Magyar Szilvia
Az Egyesület célja elsősorban a szabadidő kulturált, hasznos eltöltése, a következő szalonjátékok: a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, valamint a limitrendszerű kártyajátékok: bridzs, tarokk, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése. ... >>

Polgári Gondolat Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Kazinczy Ferenc utca 36.
képviselő: Dr. Cseke László
A helyi közösségek, civil szervezetek fejlesztése, a polgári gondolat és értékrend képviselete és terjesztése, a nehéz helyzetbe került családok, nyugdíjasok támogatási rendszerének megszervezése, rendezvények támogatása, az Egyesület és tagozatai infrastruktúrájának fejlesztése, szervezetek támogatása. ... >>

Polgári Nyugdíjas Klub

(egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Csonka Béla ... >>

Polgári Szabadság Platform Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 9.
képviselő: elnök Pintér Lóránd
Somogy megye hagyományos értékeinek ápolása, a hagyományok őrzésének segítése. A megye szépészeti felemelkedése, a környezet védelme. A megye művészeti, kulturális életének ápolása, fejlesztése. Támogatni azokat a tevékenységformákat, amelyek a megyét fejlesztik. Megkeresni és megtalálni a megye fejlődését, gazdagodását elősegítő tevékenységformákat. Idősek életkörülményeinek javítása. A megyei lakosság hangulatának javítása olyan önszerveződő jellegű intézményekkel, rendezvényekkel, melyek alkalmasak az emberek hétköznapi terheinek csökkentésére. Egészségmegőrzés és prevenció - a megyei lakosság egészségügyi védelme, a jelenleginél több testmozgási lehetőség megteremtése. A közbiztonság javítása, az ezzel kapcsolatos lakossági önszerveződések összehangolása vagyonvédelmi szempontból és a kábítószer veszélyeztetettség visszaszorítása érdekében. A helybeli vállalkozók összefogása révén a megyei lakosság jobb ellátása, szolgáltatási feltételek javítása. A lakosság tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, összejövetelekről, az emberek közötti közeledés megteremtése, a megyei lakosok, szakemberek megszólaltatása, vélemények ütköztetése. A Magyar Köztársaság területén működő, a vonatkozó jogszabályokban leírt önkormányzati képviseleti rendszerben történő közvetlen részvétel, a Magyar Köztársaság területén az általános illetve időközi önkormányzati választásokon való részvétel, egyéni illetve listás jelölt(ek) indítása mandátumszerzés céljából. ... >>

Pro Natura Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

7400 Kaposvár, József A. utca 1.
képviselő: Szabó József ... >>

Regionális Magyar - Orosz Gyermek és Ifjúsági Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Malom utca 6/A.
képviselő: Stadler Natália
Az orosz és a magyar nyelv, kultúra megismertetése, terjesztése, oktatása, a nyelvtanulás ösztönzése, a magyar nyelv tanítása a letelepedett orosz anyanyelvűek részére, beilleszkedésük elősegítése. ... >>

Rómahegyi Baráti Kör

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csalogány utca 101.
képviselő: elnök Lucz Géza
Az egyesület célja, hogy a rómahegyi lakosokat összefogja az alábbi célok érdekében: - a Rómahegy természeti és kulturális értékeinek megőrzése, ápolása, védelme, - közös kulturális, sport és szabadidős rendezvények szervezése, az itt élők közösségének erősítése, - az egyesület kiemelt feladataként kezeli a műemlék, műemlék jellegű építmények állapotának megőrzését, és a Rippl-Rónai József nevéhez kötődő értékek ápolását, - az infrastruktúra fejlesztésének elősegítésére, a kommunális szolgáltatások javítása, az életszínvonal megőrzése, - a közbiztonság javítása, - az egyesület "Rómahegyért" díjat alapít, és minden évben a Rómahegyi Napok keretében adja át. ... >>

Rómahegyi Gyermekházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rómahegyi utca 16.
képviselő: Posza Sándor
Adományok gyűjtése egy családias, a sokféle szülői igényekhez rugalmasan igazodó családi napközi és játszóház, és a napközihez tartozó játszótér működtetéséhez, fejlesztéséhez. A családi napközi és játszóház, mint alternatív gyermekközpontú szolgáltatási lehetőség népszerűsítése a hagyományos óvodai és iskolai napközi ellátási formával szemben, melyek nem minden esetben tudják megfelelően kielégíteni a differenciálódott szülői igényeket. ... >>

"RoniSan" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda utca 13.
képviselő: Kalota Veronika
A XXI. század élhetőbbé tétele, egészséges-kulturális-környezetével foglalkozó élet támogatása és egy élhetőbb környezet megteremtése. ... >>

Rotary Club Kaposvár Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 2. fsz. 5.
képviselő: elnök dr. Kopa János
A magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzése, kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása a nemzetközi és magyar Rotary mozgalom szellemiségét elfogadva annak tevékenységében való aktív közreműködés. ... >>

SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4.
képviselő: elnök Dr.Gyenes Zsolt, ügyvezető alelnök Dr.Lieber Erzsébet
Az Egyesület tagjainak a hagyományosan besorolt képző-, ipar- és fotóművészeti munkásságának, korszerű megközelítésű, magas szakmai színvonalú alkotásainak támogatása. Az egyesület tagjai munkáinak kiállításokon, kiadványokban történő bemutatása; egyéni és tematikus kiállítások megrendezése, illetve támogatása. Saját, időszakonként megjelenő kiadvány létrehozása a kortárs művészetről, a tagok műveiről, gondolatairól és művészi hitvallásáról. A tagok műveinek dokumentálása; gyűjteményes feldolgozása. Mesterkurzusok, konferenciák, alkotótáborok, szimpozionok, kiállítási és egyéb művészeti - kulturális programok megrendezése, támogatása. A különböző szintű művészeti oktatásban való részvétel, annak alkotó módon való támogatása, művészetoktatási segédanyagok összeállítása, gondozása. Hasonló szervezetekkel, intézményekkel és művészeti galériákkal való kapcsolattartás. Külföldi kapcsolatok létrehozása. A célok megvalósítása érdekében pályázatok elkészításe, benyújtása, illetve megvaósítása. Fontos terület az újabb művészeti irányzatok, alkotások; a fiatal, pályakezdő művészetek, illetve az új médiális szemléletű megoldások, kísérleti művek támogatása. Változatos kiállítási program összeállítása, melyben a tagok bemutatkozásán túl meghívott kiállítások szervezése, támogatása. Rendszeresen megrendezett tematikus kiállítás meghirdetése. ... >>

Soldier Harcművészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Achim A. utca 12-16.
képviselő: Katona István ... >>

Somogy Ifjúságáért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 8-10.
képviselő: Udvaros Renáta
1./ Működési területünkön elősegíteni a demokratikus társadalom öntevékeny közösségeinek fejlődését. A jogi és nem jogi formában működő közösségek motiválása, önszerveződésük elősegítése. A társadalom szervezetei közötti kommunikáció, együttműködés ösztönzése, technikai és módszertani segítségnyújtás. 2./ Települési önkormányzatokkal való együttműködés, kommunikációs kapcsolat kialakítása, melynek eredményeként szélesebb körűvé válik az állampolgárok és szervezeteik közvetlen részvétele a helyi közügyek alakításában és a helyi döntési folyamatokban. 3./ Somogy megyében (Kadarkúti kistérségben élő, tevékenykedő, tanulmányait folytató, dolgozó, szabadidejét eltöltő fiatalokat, illetve közösségeiket segíteni abban, hogy: - megismerjék jogaikat, kötelezettségeiket és a körülöttük lévő intézményrendszereket, - tanuljanak meg élni lehetőségeikkel, életüket teljesebbé tegyék ez által személyiségük érettebbé váljon, - megoldást találjanak a mindennapi életük során felmerülő problémáikra, - életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat csökkentsék, esélyegyenlőségük megteremtődjön. 4./ Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. 5./ Az egészséges életmódra nevelés. 6./ Demokráciára nevelés. 7./ A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. ... >>

Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 21.
képviselő: Göndöcz Péter, Merczel István
Somogy megye zöld környezetének megóvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai értékek bemutatása, a környezettudatos gondolkodásmód és az egészségmegőrzés erősítése és terjesztése. Az erdész társadalom közéletének és érdekvédelmének biztosítása. Az erdőgazdálkodásban dolgozó szakemberek szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

Somogy Megyei Falu-Turizmus Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3. /Megyeháza/
képviselő: Kövér István Attila ... >>

Somogy Megyei Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Solymos Gábor
A Somogy megyei ifjúsági közélet, a fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése. - A Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése. - A megye ifjúsági szervezeteinek érdekképviselete. - Kapcsolattartás állami, önkormányzati szervekkel, képviselő testületekkel, regionális ifjúsági tanácsokkal, korosztályos érdekképviseletekkel. - A Somogy megyei fiatalok és azok csoportjainak nemzetközi cserekapcsolatainak, külföldi szakmai és tanulmányútjainak szervezése. - A korosztállyal kapcsolatos információgyűjtés és közvetítés a somogyi fiatalok felé, ifjúsági honlap működtetése. - Ifjúsági vezetőképzés, továbbképzések, találkozók, workshopok, bentlakásos táborok szervezése. - Megyei Ifjúsági Találkozók, kulturális és sport programok, ifjúsági megyenapok szervezése. - Ifjúságkutatás, a fiatalok életkörülményeinek vizsgálata, helyzetelemzés készítése. - Ifjúsági információs pontok Somogy megyei hálózatának megszervezése, a munkatársak továbbképzése. Monitoringozás. - Pályázatírás segítségével minél több forrás bevonása az ifjúsági szektorba. ... >>

Somogy Megyei ILCO Klub

(egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. I/11/12.
képviselő: Horváth Gyula ... >>

Somogy Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 7.
képviselő: elnök Puskás Béla
A Somogy Megyei KPVE az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ 15. pontjában meghatározott önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás kiemelten közhasznú tevékenységet végezve (TEÁOR 75.24. Közbiztonság, közrend, 75.25 Tűzvédelem) más szervezetekkel együttműködve ellátja Somogy megye lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy a lakosok képesek legyenek megvédeni önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyaikat eredménysen oltalmazni, menteni, részükre segítséget nyújtani elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. ... >>

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal és Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kassa utca 24.
képviselő: Dr. Vincze Tiborné
Érdekképviseletet biztosít a nyugdíjas köztisztviselőknek, szoros együttműködésben a Somogy Megyei Nyugdíjas Szövetséggel és minden olyan szervezettel, amely a nyugdíjasok érdekében tevékenykedik. Elősegíti, hogy tagjai minden lehetséges segítséget megkapjanak ahhoz, hogy a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Véleményt nyilvánít nyugdíjasokat érintő kérdésekben. Programjaival kapcsolódik "Az egészségesebb Kaposvárért" mozgalomhoz. Segíti az idős emberek tájékozódását társadalmi, jogi, egészségügyi és szociálkis kérdésekben, különös tekintettel az egészség megőrzésére és a betegségek kezdeti stádiumának felismerésére. ... >>

Somogy Megyei Területi Agrárkamara

(egyéb)

7401 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 25
képviselő: alelnök Barkóczi István, alelnök Szilágyi István, elnök Dr. Exner Zoltán, titkár Mészáros József
A gazdasággal összefüggő feladatok törvény által meghatározott részének önigazgatás útján történő ellátása. Feladata, hogy a törvénynek, más jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően - önkormányzaton alapuló működésükkel előmozdítsa a gazdasági fejlődését és szerveződését az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését, valamint ellássa a gazdaság működésével összefüggő azokat a közigazgatási feladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet a feladatkörébe utal. ... >>

Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 18.
képviselő: Horváth László Árpád
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Környezetvédelem
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Somogy Megyei Tűzoltószövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 7.
képviselő: elnök Farkas László
Segíteni a Magyar Tűzoltószövetséget (MTSZ) céljai elérésében, feladatai végrehajtásában. Társadalmi eszközökkel segíteni a tűz elleni védekezést, a tűzoltóságok tevékenységét, közreműködni szakmai munkájuk hatékonyabbá tételéhez szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételek kialakításában, a tűzvédelemben és a tűzoltóságoknál dolgozók önsegélyezésében. A tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése. A tűzoltóságok érekképviseleti feladataiban való közreműködése. ... >>

Somogy Megyei Vadászok Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda utca 18.
képviselő: Bodnár Imre
A Szövetség célja a tagszervezetek társadalmi összefogása, érdekeik védelme, ezen belül a./ a vadgazdálkodás eredményessége érdekében, információ adás, segítés, adaptálás, érdekképviselet - ill. mező- és erdőgazdálkodás, és természetvédelem eredményes összehangolásának elősegítése, b./ részvétel az ország vadgazdálkodási és vadászati feladataiban, c./ a vadászati kultúra, etika és szakismeret fejlesztése és ápolása. d./ leendő vadászok eredményes vadászvizsgára való felkészítése, oktatása, továbbképző oktatások, felnőttképzési tevékenység, valamint máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás. ... >>

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Ond Vezér utca 1
képviselő: elnök Jankó Szabolcs
A Somogy Megyei Vállalkozói Központ működésének és tevékenységének támogatása, az ehhez szükséges anyagi alapok megteremtése. a.) Somogy megye térségi méretű gazdaságfejlesztő programjának támogatása, a kis- és középvállalkozások létrejöttének és működésének segítésén keresztül. b.) Együttműködés kialakítása a fent körvonalazott célok érdekében a közalapítványhoz csatlakozó más belföldi és külföldi természetes és jogi személyek között. c.) A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány Somogy megyei központként működve elősegíti mindazoknak az erőforrásoknak a megszerzését, amelyek a térség - Somogy megye - gazdasági fejlődését szolgálják. d.) Támogatja és befolyásolja a térség szakmai képzését, amellyel elsősorban a munkanélküliség enyhítését, a vállalkozások fejlődésének lehetőségeit támogatja. e.) Együttműködik az önkormányzatokkal, a munkaügyi tanáccsal, továbbá a munkaügyi központtal a településeken jelentkező munkanélküliség felszámolásában, elsősorban a munkahelyteremtő vállalkozások indításának és működésének segítésével. f.) Támogatja a térségben folyó tudományos kutatást. g.) Támogatja a térség természet-, műemlék- és környezetvédelmét szolgáló tevékenységet. h.) Ellátja a kis- és középvállalkozások támogatására létrehozott mikrohitel alap kezelési feladatait. ... >>

SOMOGYÉRT Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Iharosi István
A Somogyért Szövetség célja Somogyország és az itt élő emberek szolgálata a politika eszközeivel, az általános emberi-, nemzeti-, szociális és keresztény értékek alapján. A Szövetség nyitott, együttműködésre kész minden olyan erővel, amely elsőrendű céljának a somogyi emberek élethelyzetének javítását, az élhetőbb élet feltételeinek megteremtését kívánja elérni. ... >>

Somogyi Autóvadász Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Hegyi utca 1/A.
képviselő: Glós Tamás
Az eltűnt, ellopott, körözött gépjárművek felderítése, a közrend- és közbiztonság védelme, javítása, személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának, biztonságérzetének javítása (amely az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjának 15. alpontjában foglaltak szerint közhasznú tevékenység) érdekében önkéntes társadalmi tevékenység végzése. ... >>

Somogyi Fotóklub

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: dr.Hegedűs György
A klub célja a művészi alkotótevékenységnek a fotómozgalom területén történő fokozott kibontakoztatása. A megyében élő művészi igénnyel fényképező fotósok és elméleti tevékenységet folytató személyek bevonása a megyei fotómozgalomba. A klub célja a fotókultúra terjesztése, a megyében működő fotóklubok, fotószakkörök és alkotócsoportok tevékenységéhez, működésükhöz elvi, szakmai segítségnyújtás. A vizuális fotókultúra fejlesztésének elősegítése és terjesztése. ... >>

Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Keceli bejáró 9282.hrsz.
képviselő: Bosnyák János ... >>

Somogyi TIT Alapítvány "Alapítvány a tudományos ismeretterjesztésért Somogyban"

(egyéb)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy.u.18.
képviselő: A Sm.TIT.mindenkori ügyvez.igazgató
A társadalmi modernizációt szolgáló tudományos ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete

(egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Kovács Zsolt
Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíteni a kulturált közlekedésre nevelést, autós és motoros túrák szervezésének támogatásával gazdagítani a technika, a kultúra, a haza és másországok, népek megismerésének lehetőségét, ezáltal hozzájárulni a hazaszeretet és más népekkel való barátság elmélyítésében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal