Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 177
2. oldal

"JÓAKARAT" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Rákóczi Attila
A politikai kultúra fejlesztése, a modern társadalomtudományok terjesztése és oktatásának segítése, politológiai ismeretek népszerűsítése, az európai szociáldemokrata eszme- és gondolatkör hazai megismertetése, terjesztése. ... >>

Jobb Lakókörnyezetért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Sánta Krisztina
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Dél-Dunántúli régió roma közösségének szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztsée, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás, - lakóházak felújítása, építése. ... >>

Joggal a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Pete Lajos utca 9.
képviselő: elnök Móricz Lajos Zsigmond
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

JOKER Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 6.
képviselő: elnök Sárközyné Szántó Borbála
Az alapítók által rendelkezésre bocsátott ingatlan vagyon fenntartása mellett a támogatni kívánt ruházati ágazat dolgozói részére családi és anyagi helyzetük figyelembe vételével kultúrált üdültetési forma biztosítása. Az alapítvány nem profit célú támogatási forma. Az alapítvány anyagi és szakmai tevékenységével hozzájárul a cél továbbvitelét célzó segítő programok kidolgozásához. Az alapítvány anyagi és szakmai hátteret biztosít az ágazathoz tartozó munkavállalók haszon nélküli üdültetés biztosításához, képzések, szakmai képzések művelődést segítő programok biztosításához. ... >>

"Jövő Mérnöke" Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 1/c.
képviselő: Lucz Géza
Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében a mérnöki kamarák illetékességébe tartozó szakterületeken felsőfokú végzettséget szerzett pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára segítséget nyújtson a kamarai tagsághoz szükséges szakmai gyakorlati idő megfelelő eltöltéséhez. ... >>

Kapos Társaság Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4.
képviselő: elnök Borbás Gábor
Általános cél: Kapos folyó és környezetének revitalizációja, szerepének megváltoztatása. Konkrét cél: A kaposújlaki víztározó elkészültével Kaposvár belterületén a folyó többcélú hasznosítása, illetve a hasznosítás feltételeinek elősegítése. Hosszú távú cél: olyan zöldfelület kialakítása a folyó és vízgyűjtője mentén, mely szerves része lesz a város és környéke ökológiájának, szabadidős és kulturális programjainak, sportolási lehetőségeinek. ... >>

KAPOS-Rock Szabadidő és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 112.
képviselő: elnök Vörösné Puki Ildikó
1./ A rockzene iránt elkötelezettek számára kulturális programok, rendezvények szervezése; szabadtéri programok, koncertek, fesztiválok különöző helyszíneken, köztük elsősorban a hagyományos Kaposvári Blues & Rock Fesztivál megrendezése; a rendezvényekhez támogatók keresése. 2./ A zene (pop, rock, blues, reggae, világzene, stb.) általános népszerűsítése; a fentiekben felsorolt zenei műfajok jelenlétének, feltételrendszerének, elismertségének, megbecsülésének javítása a művészeti ágak között. 3./ Kulturális, idegenforgalmi, elsősorban zenei programok, rendezvények támogatása, a városlakók részvételi szándékának erősítése, a város arculatának formálása és idegenforgalmi potenciáljának növelése a rendezvények által. 4./ Országos szintű kapcsolatok kiépítése, együttműködés hasonló célokat megfogalmazó egyesületekkel; közös szervezésű akciók lebonyolítása, zenekarok bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. 5./ Somogy megye, ezen belül Kaposvár zenei és kulturális életének gazdagítása, a megyeszékhely testvértelepüléseivel való kölcsönös együttműködés kiépítése, nemzetközi zenei társaságokkal baráti kapcsolatok kiépítése. 6./ A kulturális szórakozás lehetőségének biztosítása a társadalom minden olyan tagjának, akik ezen műfajú programok iránt érdeklődnek. 7./ Az Egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése és fejlesztése; közösségfejlesztés. 8./ A zenekarok fellépési lehetőségét, koncertek lebonyolítását segítő támogatások, tanácsadás (plakáttervezés, -nyomtatás, plakátragasztás, jegyértékesítés, hangosítás területén). 9./ Zenei kiadványok, hanganyag elkészítésében való segítségadás (hangstúdió, CD kiadás, borítóterv). 10./ A pályázati ill. támogatási lehetőségeket kiaknázva egy olyan kisbusz beszerzése az Egyesület számára, ami mind a közös koncertlátogatást, mind a zenekari felszerelések szállítását lehetővé teszi. 11./ Weboldal üzemeltetése, melyen mindenki számára elérhető módon szerepelnek az egyesület által szervezett programok ill. az általunk nyújtott támogatási lehetőségek. ... >>

Kapos-Zselic Kertvárosi "Pipitér" Lakóközösségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pipitér utca 8.
képviselő: elnök Hegedűs László, ügyvezető Darabos Anita
A lakóközösség közéletének szervezése, a lakókörnyezet és az infrastruktúra javítása, valamint a Pipitér utca és vonzáskörzetének szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 8.
képviselő: elnök Csatári Józsefné, pénztáros Osvalt Mónika, titkár Máyerné Bocska Ágnes
Az Egyesület célja a magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és működtetés. ... >>

Kaposvár I.LEO Club Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Gróf Apponyi A. köz 2.
képviselő: Jegesi Balázs ... >>

Kaposvárért Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hold utca 52.
képviselő: Farkas Ferenc
Kaposvári közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Kaposvári Autó Modellező Klub

(egyéb)

7400 Kaposvár, József A. utca 9.
képviselő: elnök Csajághy Balázs
Az autó modellezés népszerűsítése, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésének biztosítása. Autó modellező pálya kialakítása és nonprofit működtetése. ... >>

Kaposvári Fiatalok a Városért Egyesülete

(egyéb)

7400 Kaposvár, Illyés Gyula utca 6.
képviselő: elnök Tardi Tamás
Közösségi programokon, akciókon és folyamatosan elérhető közhasznú szolgáltatáscsomagokon keresztül Kaposvár város és agglomerációjában élő fiatalok részére állandó emberi értékek közvetítése, demokrácia-tudat kialakítása, egészséges életmódra nevelés a deviancia-prevenció eszköztárának kihasználásával. Tevékenységét a környezettudatos nevelés, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok védelmével, szociálisan érzékeny módon végzi, különös tekintettel a fiatalok társadalmi szerepvállalásának erősítésére. ... >>

Kaposvári Főiskolai Jogászképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre u.7.
képviselő: Dr.Maczonkai Mihály egy.adjunktus
A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kaposváron létesítendő Igazságügyi Ka- rának, szakmai képzésének segítése. Az alapítványból szakkönyvtár létrehozása, a magasszintű szakmai ismeretek elsajá- títására. ... >>

Kaposvári Gazdászképzésért

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba S.u.40./PATE Állatt.Kar./
képviselő: Dr.Holló István
A PANNON Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar Kaposvár nappali tagozatos hallgatói képzésének, szociális helyzetének javítása, tudományos, kultúrális és sporttevékenységének támogatása, a pályakezdő agrárszakemberek elhelyezkedésének elősegítése. Az alapítvány további céljaként kitűzi a már rendelkezésre álló, a képzés és az oktatás hatékonyságát segítő szervezetek, létesítmények, eszközök fejlesztését, bővítését. ... >>

Kaposvári Karitász Alapítvány

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda utca 4.
képviselő: Balás Béla Kvári Egyházm.püspöke
A Kaposvári Püspökség mint egyházmegyei hatóság karitatív munkájának segítése. ... >>

Kaposvári Közéleti Értelmiségi Klub Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Szegfű utca 31.
képviselő: Mihályfalvi László
A Kaposvári Közéleti Értelmiségi Klub Egyesület célja, hogy Somogy megye és benne Kaposvár fejlődéséhez - elsősorban az itt élő, dolgozó vagy tanuló fiatalok életfeltételei és életminősége javításának előmozdításával, szorgalmazásával - segítséget nyújtson. ... >>

Kaposvári Közlekedési és Emlékparkért Alapítvány Közhasznú szervezet

(egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 20.
képviselő: elnök Dékány Zoltán, ügyvezető igazgató Kovács János
1. Egy közcélú park létrehozása, amely emléket állítana a szolgálatteljesítés közben elhunyt közlekedési dolgozóknak, másrészt teret biztosítana egy közlekedés történeti kiállításnak. Az állandó kiállítás lehetőséget nyújtana a közlekedéssel kapcsolatos ismeretek elsajátítására és egyben bemutatóként szolgálna, ahol biztosított lenne a régi közlekedéstörténeti eszközök megtekinthetősége. 2. A közlekedés történeti kiállítás által az érdeklődök betekintést kapnának a régióban működő közlekedési vállalatok életébe és mindennapi működésébe, illetve megtekinthetnék e szolgáltató cégek tárgyi emlékeit. Az Alapítvány szeretné felkelteni az ifjúság érdeklődését a bemutatott tárgyi eszközök által, ezzel is elősegítve a szakmai utánpótlás nevelését. 3. Az állandó közlekedés történeti kiállítás folyamatos fenntartása mellett az alapítvány fontosnak tartja a közlekedés történetének kutatását, melynek kapcsán a park látogatói számára biztosítható a kiállított történeti emlékekhez kapcsolodó tudnivalók ismertetése. 4. Az Alapítvány a környezetvédelem érdekében elősegíti a környezetbarát közlekedés népszerűsítését. 5. Az Alapítvány a rendőrséggel együttműködve felvállalja a fiatalok közlekedési ismereteinek bővítését egy közlekedésbiztonsági oktatópálya létesítésével. 6. Az Alapítvány fő célként jelöli meg az együttműködések kialakítását és a más hasonló céllal létrejött szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartást. ... >>

Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Béke utca 19.
képviselő: Vargáné Friss Judit
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban Kaposvár város lakótelepein élők lakókörnyezetükkel kapcsolatos problémáinak feltárása, terveinek megvalósítása. Parkosítás, járdafelújítás, épület és fűtéskorszerűsítés, játszóterek felújítása, újak kialakítása, lakóközösségek fenti célokra irányuló kezdeményezéseinek támogatása. Rendezvények szervezése, újság, tájékoztató időközi kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

"Kaposvári Latin és Standard Tánccsoport" Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 77.
képviselő: elnök Péterfi Vivien, elnökhelyettes Bodóné Kustos Karolina, elnökhelyettes Vass Gizella
Az egyesület célja a kaposvári fiatalok, és idősek tánctudásának megalapozása, továbbfejlesztése, felfrissítése. Célunk még továbbá a kaposvári rendezvények színvonalának emelése táncos fellépésekkel, műsorokkal. Az idősebb korosztálynak szervezett tánciskolákkal közösségi csoportokat szeretnének létrehozni és segíteni. A fiataloknak pedig szeretnének egy olyan tánciskolai központot létrehozni, ahol a kezdők és a haladók egyaránt megtalálják a számításukat. ... >>

Kaposvári Magyar-Román Baráti Társaság

(egyéb)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 28. II/2.
képviselő: Horváth Margit
A népi diplomácia eszközeivel hozzájárulni a magyar és a román nép közötti kölcsönös megértés elősegítéséhez és történelmi megbékélésükhöz. ... >>

Kaposvári Rákóczi FC Szurkolói Baráti Köre

(sport,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 4. (Rákóczi Stadion)
képviselő: elnök Kárpáti Zoltán
A Kaposvári Rákóczi FC felnőtt labdarúgócsapata eredményes szereplésének támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó utánpótlás nevelésének elősegítése. A Kaposvári Rákóczi FC hazai mérkőzésein - az egyesület tagjainak véleménye alapján a legjobb teljesítményt nyújtó kaposvári labdarúgó kiválasztása, megjutalmazása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgócsapatának sportfelszerelésekkel való támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgócsapatának idegenbeli mérkőzéseire utazások megszervezése. A Kaposvári Rákóci FC csapatainak mérkőzésein a - sportszerű magatartási keretek közötti szurkolás elősegítése, valamint a nézőszám növelése. Az egyesület tagjai szabadidős sporttevékenységének megszervezése, koordinálása, illetve annak támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC Elnökségével, társklubok baráti köreivel partneri kapcsolatok kialakítása, együttműködési megállapodások kötése és az azokban foglaltak megvalósítása. ... >>

Kaposvári Roma Polgárjogi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Nap utca 29.
képviselő: elnök Frigur Domokos
Kaposvár és vonzás körzetében élő roma lakosság jogegyenlőségének, emancipációjának elősegítése, érdekképviselete. Roma és nem roma lakosság közötti harmonikus együttélés elősegítése, konfliktusok, szolgálat működtetése. Jogvédelem, oktatás, a kultúra, a környezetvédelem, az egészségügyi,. szociális és foglalkoztatási helyzet, a közösségi - mentális környezet javítása, fejlesztése érdekében szervező szolgáltató és szolgáló közösségi tevékenység. ... >>

Kaposvári Romákért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hold utca 65.
képviselő: Sánta József
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Kaposváron élő közösség szociális körülményeinek javatása, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Kaposvári SOMOGYÉRT Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Karsai Józsefné
Kaposvár település értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más egyesületekkel. A város fejlődését elősegítő közéleti tevékenység folytatása. Az Egyesület országgyűlési és a kaposvári önkormányzati választások alkalmával a közgyűlés döntése alapján önállóan támogat és állít jelölteket. ... >>

Kaposvári Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Orci út 20/b.
képviselő: Péter Attila
Az egészséges életmód biztosítása és népszerűsítése érdekében a szabadidősport területén általános szervezési, előkészítési, rendezési, bonyolítási, oktatási, propaganda, tanácsadási tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Részvétel amatőr szabadidős és sport rendezvényeken. ... >>

Kaposvári "Te+Én" Életmód Klub

(egyéb)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 1/c.
képviselő: Kaponya Lászlóné ... >>

Kaposvári Zsidó Hitközség

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 14.
képviselő: Róna László
A KAZSIH célja, hogy a zsidó vallás, a zsidó hagyományok, valamint a zsidó közösségi élet fenntartása és felvirágoztatása érdekében megvalósítsa társadalmi és működési feladatait a magyarországi és az egyetemes zsidóság integráns részeként. ... >>

KECELHEGYÉRT Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Gábor Dénes utca 6.
képviselő: Csepeli Andrea
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban KECELHEGY - de más terlepülésrészek polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kultuális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

Ki-Látás Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 1-9.
képviselő: Dányádiné Molnár Cecília
Látássérültek habilitációja, rehabilitációja. ... >>

"Királyréti Zöld Erdő Vadásztársaság"

(egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 21.
képviselő: Major László ... >>

KORTÁRS Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Lomniczi Attila
Tehetséggondozás fejlesztése Somogy megyében, különös tekintettel a modern piacgazdaság követelményei iránt fogékony, vállalkozó szellemű kreatív fiatalok segítésére. Önálló vállalkozói, menedzseri tevékenységek támogatása. Fiatalok egyéni és társas vállalkozásainak ösztönzése. Önszerveződő közösségek létrejöttének ösztönzése, pályázat alapján. A harmonikus és egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények, akciók, mozgalmak támogatása. Szabadidős, ifjúsági kulturális és diáksport rendezvények szervezése. Városi diáklap támogatása. A fiatalok szabad véleménynyilvánításának helyet és alkalmat adni. Letőség adása fiatal és tehetséges diák vers- és prózaíróknak a bemutatkozásra. ... >>

"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Bodó László
Általános cél: Kaposvár város jobb tűz- és életvédelme céljából önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, segítség nyújtása a Kaposvári Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, szükség esetén Somogy, Tolna, Baranya és Zala megye munkájához, környezeti károk mregelőzése, helyreállítása, önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, a tűzoltó hagyományok megőrzése, ápolása. ... >>

Közhasznú Szervezetek Számvitelének Könyvvezetésének Szakmai Fejlődését Elősegítő Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 20/A. I./2.
képviselő: Illés Előd
Az alapítvány célja, hogy szakmai irányt mutasson a civil szervezeteknek az adózási, számviteli, könyvvezetési szabályok gyakorlati alkalmazásában, betartásában szakmailag képzett szakemberek segítségével. Az Alapítványhoz forduló civil szervezetek részére - térítésmentesen - tájékoztatást adjon ahhoz, hogy tevékenységüket a rájuk vonatkozó szabályok alkalmazásával, betartásával végezhessék. Az Alapítvány kiemelten támogatja az újonnan megalakult a közhasznúsági státusszal rendelkező civil szervezeteket. A támogatás kiterjedne működésük első gazdasági évének térítésmentes könyvelésre, a bevallások és adatszolgáltatások, valamint a számviteli és a közhasznúsági jelentés összeállítására. Az Alapítvány a fenti tevékenységen kívül kulturális tevékenységet és környezetvédelmi tevékenységet is kíván folytatni. Többek között ápolni kívánja a képzőművészetet, a népművészetet, a hagyományőrzést, a kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolását. ... >>

Közkincs Kaposvárért Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bocskai utca 52.
képviselő: Várföldi Róbert
A gyermekek és fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének szervezése, lebonyolítása. Közösség formálás. Hagyományaink megismertetése, felelevenítése. Kulturális programok megvalósítása. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. Demokráciára nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. ... >>

Közkincs Településeinkért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály utca 78.
képviselő: elnök Jezerniczkyné Boszkovics Barbara
Az Egyesület célja, hogy működési területét képező térség településeit segítse egy fejlesztési folyamat megtervezésében és megvalósításában, amely a fenntartható környezet kialakítására és megőrzésére törekszik. ... >>

Kreatív Üzletasszony Klub

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 51.
képviselő: Cselőtei Katalin
Az érdekszövetség célja többek között: A vállalkozó nők gazdasági kapcsolatainak kiépítése, bővítése, egymás gazdasági tevékenységének kölcsönös támogatása. A nők társadalmi elismertségének elősegítése. A nők induló, kezdő vállalkozásának beindításában történő segítségnyújtás, tanácsadás. Karitatív tevékenység. Egészségmegőrző tevékenység. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

LIONS CLUB KAPOSVÁR I. Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Puskin utca 2.
képviselő: elnök Szászné Hajdú Katalin
1. A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. 2. A társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül a./ egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egyéb egészségügyi tevékenység b./ Gyermek és ifjúságvédelem c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. 3. A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése illetve a szövetség más hazai és külföldi székhelyű klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés. Hátrányos helyzetű családok üdültetése, jótékonysági célú forrást gyűjtő rendezvények megszervezése. ... >>

"LONKAHEGYÉRT" Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szentpáli utca 103.
képviselő: Dr.Hernesz Csaba
Az egyesület célja, hogy a Lonkahegyen pihenni vágyó és azt állandó lakhelyül választó polgárok összefogjanak az alábbi célok érdekében: - a táj eredeti állapotban történő megőrzése, a természeti és kulturális javak védelme, - az infrastruktúra fejlesztése: víz-, villany-, úthálózat, kommunális szolgáltatások javítása, az elért színvonal megőrzése, - a közbiztonság javítása, - közös rendezvények szervezése. ... >>

Magyar Gyomkutató Társaság

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba S. utak 40.
képviselő: Pacseszákné dr. Kazinczi Gabriella
A Magyarországon gyombiológiával foglalkozók társadalmi összefogása; közös gyombiológiai kutatás és továbbképzés szervezése, egyéb oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezése, a gyombiológiával foglalkozó külföldi szervezetekkel, így különösen az EWRS-sel való kapcsolattartás, tanulmányok készítése, médiaanyagok készítése, gyombiológiai tudományos megállapítások kicserélése, rendezvények tartása, pályázatok kiírása, tehetséges tagok tudományos továbbképzéséhez segítségnyújtás, ösztöndíjak adományozása és általában a gyombiológia fejlesztésével kapcsolatos társadalmi feladatok ellátása. ... >>

Magyar Humanisták Egyesülete

(egyéb)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 97.
képviselő: elnök Landek László, ügyvezető elnök Stier István ... >>

Magyar Közgazdászok Tudományos Társasága

(egyéb)

7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 5/a.
képviselő: dr.Csima Ferenc
1./ Közgazdasági és az európai integrációval összefüggő kérdéskörben kutatás, tudományos tevékenység. 2./ Részvétel a gazdasági-pénzügyi szakmai közéletben országos, megyei és helyi szinten egyaránt. 3./ Hazai és nemzetközi tudományos előadások konferenciák szervezése a gazdaságtudományok különböző területén. ... >>

Magyar Mézút Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kapoli Antal út 26.
képviselő: Bíró Márton
Elősegíti a méhészet kulturális és történelmi örökségének megóvását, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a méhészeti idegenforgalom kialakítását és fejlesztését, továbbá a jó minőségű magyar méz előállítását és forgalmazását, ezzel kapcsolatos tanácsadás, felvilágosítás és érdekvédelem ellátásra. ... >>

Magyar Nemzeti Történeti Társaság

(egyéb)

7400 Kaposvár,
képviselő: Dr. Magyar Kálmán ... >>

Magyar Nemzetőrség Somogy Megyei Parancsnokság

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 29.
képviselő: Lőrinczy Ferenc
Nemzeti történelmi forradalmi hagyományok ápolása, nemzeti vallásos polgári alapon nyugvó konzervatív értékek megőrzése, ébren tartása, a nemzet-tudat erősítése. Társaság eszmei jogelődjének tekinti az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzetőrségét. Példaképei ezen történelmi korszakok hősei és mártírjai. Fiatalok között tagtoborzást végez. Önkéntességen alapuló katonai továbbképzésre, hazafias nevelésre szervezi a fiatalokat. Élő kapcsolatot teremt a területileg illetékes katonai szervezetekkel, rendőrséggel, fegyveres testületekkel, hatóságokkal és oktatási intézményekkel. Együttműködik más társadalmi szervezetekkel, hagyományőrző testületekkel. Részt vesz és képviseli a társaságot a helyi állami ünnepségeken és rendezvényeken. Ellátja tagjainak a tagsági viszonyukból eredő érdekképviseletét. Figyelemmel kíséri tagjainak élethelyzetét. Szükség esetén megkeresi a szociális önkormányzati szervezet. ... >>

Magyar Realista Egység és Béke Párt

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda köz 4.
képviselő: Kása János
Alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni mindazon magyar állampolgárokat, akik a független Magyar Köztársaságban a béke, a biztonság, a társadalmi jólét megteremtése érdekében hagyományos nemzeti elvek, a magántulajdon szabadságának tiszteletben tartásával kívánnak élni. ... >>

Magyar Véreb Egylet

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Géza utca 63.
képviselő: Dr.Buzgó József
A véreb fajták munkacentrikus tenyésztése, a fajták fenntartása és fejlesztése, valamint azok népszerűsítése. A vérebvezetők és tenyésztők egyesületbe tömörítése, érdekeik védelme. A fajtákra vonatkozó törzskönyvek megvalósítása és ezek vezetése. A fajtákkal kapcsolatos kynológiai kutatások végzése, a fajta kiképzésével és bírálatával foglalkozók oktatása, a fajtákkal kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, vizsgák- versenyek és tenyészszemlék: szervezése. Az Egylet vadászati kultúránk és hagyamányaink ápolását, a véreb használatán keresztül igyekszik gyakorolni. ... >>

Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Németh I. fasor 7.
képviselő: Koppány Zoltán
Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontja szerinti - alább részletezendő - tevékenységet fejt ki, amelynek keretében elsődleges feladatának a magyar repülés Somogy megyei veterránjainak társadalmi szervezetbe tömörítése, az általuk képviselt értékek megőrzése, tapasztalataik hasznosítása, és az ehhez szükséges kapcsolatrendszer kialakítása és ápolása. ... >>

Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete

(egyéb)

7400 Kaposvár, Roboz utca 7.
képviselő: elnök Helmut Martin Gsuk ... >>

Mária Háza Európában Alapítvány

(intézményi,egyéb)

7400 Kaposvár, Állomás út 61/a.
képviselő: Boruzs Barnabás
"Mária Háza Európában" elnevezésű kolostor és idősek otthona, valamint a hozzátartozó létesítmények felépítése, üzemeltetése, továbbá ehhez kapcsolódóan a katolikus keresztény hit terjesztése, a hitéletre nevelés, valamint a rászorultak segítése, támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal