Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hosszúhetény sport civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Deixler Kerékpáros Sport Egyesület

(sport)

7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos utca 16.
képviselő: elnök Dömös Károly, elnökhelyettes Götz Gábor
a kerékpáros sport széles körben történő népszerűsítése, a kerékpáros versenysport támogatása. Tagjai részére a kerékpáros szabadidős és verseny sport szervezeti kereteinek megteremtése. ... >>

Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Keszericze Istvánné
Aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, képességüknek és képzettségüknek megfelelő foglalkoztatása, a foglalkoztatás megszervezése, szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás; hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése; közcélú, közhasznú, tranzit és igény szerint egyéb intézményi dolgozók szervezett, centralizált foglalkoztatása; euroatlanti integráció elősegítése; természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység végzése; községi önkrományzaton kívüli gazdaság gazdálkodásában rejlő, ki nem aknázott gazdasági lehetőségek felkutatása.
A komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet,- gyermek-,család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. Társadalmi diszkrimináció megszüntetése. Rehabilitációs foglalkoztatás. Nemzetközi, kullturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében rendezvények szervezése. ... >>

Hosszúhetényi Sportegyesület

(sport,oktatási)

7694 Hosszúhetény, Fő utca 153
képviselő: elnök Radó Gábor
Települési tömeg és szabadidősport szervezése, versenysport szervezése, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás, községi sportlétesítmények fenntartása és működtetése, sporttevékenységek feltételeinek biztosítása, sportegyesület jogszabályokban meghatározott feltételekkel és keretek között nemzetközi versenyeken való részvétel, szabadtéri (játszótéri) sportolás, testmozgás feltételeinek biztosítása. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület L-1 Hosszúhetény

(sport,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Fő utca utca 61.
képviselő: elnök Molnár Ferenc
A tagok postagalamb sporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása: sportgalamb tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése; a hagyományok ápolása és fejlesztése; a versenykerületi, területi, országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása; a tagok képviselete egyesületen kívüli magán és jogi személyekkel szemben. ... >>

Őszikék Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

7694 Hosszúhetény, Fő utca 98.
képviselő: kuratóriumi elnök Daxner Gábor, kuratóriumi tag Hetesei Ferenc, kuratóriumi tag Kovács József
-olyan létesítmény-együttes létrehozása, amely biztosítja az idős emberek olyan minőségű elhelyezését, ami nem szakítja ki drasztikusan megszokott életmódjukból, nem kényszeríti őket zárt intézeti formába. - biztosítja számukra az önálló életformát, kedvteléseik további kiélését vagy megvalósítását. - ez az elhelyezési forma ugyanakkor biztosítja a szakorvosi és egyéb egészségügyi felügyeletet, továbbá kulturális, sport és szórakoztatási lehetőséget. ... >>

Sikeres Hosszúhetényért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos utca 22.
képviselő: elnök dr. Barna Viktor
Hosszúhetény község, annak lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások segítése. A társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés. Hosszúhetény község fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok készítése. Az euroatlanti integráció elősegítése egyéb községi társadalmi tevékenység, ezen belül természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység végzése, a helyi és regionális környezetvédelmi feladatok EU-s színvonalú ellátása, gondozása, a szociálisan hátrányos, rászorult rétegek szociális ellátása, gondozása. Nemzetközi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében rendezvények szervezése. ... >>

Zengő Kerékpáros Sportegyesület

(sport,oktatási)

7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos utca 34.
képviselő: elnök Magyar Zsolt
az egyesület tagjainak egyéni- és csoportos kerékpáros versenyzésének szervezése és biztosítása, a versenyzéssel összefüggő rendezvények szervezése, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végezhető testedzés, amely a fizikai erőnlét megtartását, fejlesztését szolgálja, mely a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. ... >>

Zengő Lovas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Fő utca 111.
képviselő: elnök Balázs László
A ló, a lovassportok megismertetése, megismertetését, támogatását, lótartással kapcsolatas ismeretek terjesztését, a lovas hagyományőrzést a magyar őshonos lófajták -szakszerű- tenyésztésének elősegítését tekinti céljának. Segíti tagjait a lovas sportágak megismertetésével, e sportokkal kapcsolatban programokat, rendezvényeket szervez, támogatja a lovasversenyeken való részvételt. Lovaglóutak kialakításával a lovasturizmus támogatásával lehetővé teszi a fenti célok minél magasabb célú megvalósítását. Hozzájárul a lovasterápia minél szélesebb körben történő elterjesztéséhez. Biztosítja a képzés, oktatás lehetőségét. Képviseli a lovasok, lótartók érdekeit, a lótartást, ehhez kapcsolódóan az állatvédelem, környezetvédelem tekintetében. Elő segíti az Európai Uniós normák, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek betartását. Igyekszik segítséget nyújtani tagjai számára a lótatással, lovak egészségügyi ellátásával kapcsolatban. ... >>
1. oldal