Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hosszúhetény kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Keszericze Istvánné
Aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, képességüknek és képzettségüknek megfelelő foglalkoztatása, a foglalkoztatás megszervezése, szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás; hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése; közcélú, közhasznú, tranzit és igény szerint egyéb intézményi dolgozók szervezett, centralizált foglalkoztatása; euroatlanti integráció elősegítése; természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység végzése; községi önkrományzaton kívüli gazdaság gazdálkodásában rejlő, ki nem aknázott gazdasági lehetőségek felkutatása.
A komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet,- gyermek-,család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. Társadalmi diszkrimináció megszüntetése. Rehabilitációs foglalkoztatás. Nemzetközi, kullturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében rendezvények szervezése. ... >>

Hosszúhetény Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9.
képviselő: elnök Tíberné Pap Csilla, titkár Papp János
oktatási és közművelődési célú beruházások, rendezvények támogatása; helyi közösségek és művészeti csoportok támogatása; helyi kiadványok megjelentetésének támogatása; folyóiratok, könyvek beszerzése; oktatásban szükséges technikai eszközök beszerzésének elősegítése. ... >>

HOSSZÚHETÉNYÉRT Alapítvány

(kulturális)

Hosszúhetény, Fő u. 166.
képviselő: Dömös Károly ... >>

Hosszúhetényi Hagyományörző Egyesület

(kulturális)

7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9.
képviselő: elnök Papp János
A helyi néphagyományok, néprajzi értékek felkutatása, felelevenítése, bemutatása, a hetényi gyöngyösbokréta és az 50-es években működő népi együttes táncörökségének ápolása, a jelenlegi hagyományőrző együttes tevékenységének anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

Hosszúhetényi Ifjúsági Zenekarért Alapítvány

(kulturális)

7694 Hosszúhetény, Fő u. 145/A.
képviselő: Fledrich Ádámné
Ifjúsági fúvószenekar támogatása. ... >>

Kisújbányai Baráti Kör Alapitvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Kisújbánya 51.
képviselő: képviselő Bene Brigitta, képviselő Nagy Attila, képviselő Strung Nándor, képviselő Weiler Árpád, kuratórium elnöke Derksen Györgyi
Kisújbánya évszázados néprajzi, kultúrális, építészeti értékeinek és hagyományainak megőrzése, azok gyarapítása, Kisújbánya természeti környezetének megóvása és Kisújbánya infrastrukturális gondjainak, nevezetesen úthálózatának, csapadékvíz elvezetésének természetes vízforrásának és patakoknak, kommunális hulladékok tárolásának megoldása anyagi és fizikai támogatással. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület L-1 Hosszúhetény

(sport,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Fő utca utca 61.
képviselő: elnök Molnár Ferenc
A tagok postagalamb sporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása: sportgalamb tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése; a hagyományok ápolása és fejlesztése; a versenykerületi, területi, országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása; a tagok képviselete egyesületen kívüli magán és jogi személyekkel szemben. ... >>

Őszikék Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

7694 Hosszúhetény, Fő utca 98.
képviselő: kuratóriumi elnök Daxner Gábor, kuratóriumi tag Hetesei Ferenc, kuratóriumi tag Kovács József
-olyan létesítmény-együttes létrehozása, amely biztosítja az idős emberek olyan minőségű elhelyezését, ami nem szakítja ki drasztikusan megszokott életmódjukból, nem kényszeríti őket zárt intézeti formába. - biztosítja számukra az önálló életformát, kedvteléseik további kiélését vagy megvalósítását. - ez az elhelyezési forma ugyanakkor biztosítja a szakorvosi és egyéb egészségügyi felügyeletet, továbbá kulturális, sport és szórakoztatási lehetőséget. ... >>

Sikeres Hosszúhetényért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos utca 22.
képviselő: elnök dr. Barna Viktor
Hosszúhetény község, annak lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások segítése. A társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés. Hosszúhetény község fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok készítése. Az euroatlanti integráció elősegítése egyéb községi társadalmi tevékenység, ezen belül természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység végzése, a helyi és regionális környezetvédelmi feladatok EU-s színvonalú ellátása, gondozása, a szociálisan hátrányos, rászorult rétegek szociális ellátása, gondozása. Nemzetközi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében rendezvények szervezése. ... >>

Tanuljunk Verseket Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9.
képviselő: képviselő Dallos Nándorné
a Hosszúhetényi Állami Általános Iskolában tanuló gyermekek hatékony nevelésének, szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Zengő Lovas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Fő utca 111.
képviselő: elnök Balázs László
A ló, a lovassportok megismertetése, megismertetését, támogatását, lótartással kapcsolatas ismeretek terjesztését, a lovas hagyományőrzést a magyar őshonos lófajták -szakszerű- tenyésztésének elősegítését tekinti céljának. Segíti tagjait a lovas sportágak megismertetésével, e sportokkal kapcsolatban programokat, rendezvényeket szervez, támogatja a lovasversenyeken való részvételt. Lovaglóutak kialakításával a lovasturizmus támogatásával lehetővé teszi a fenti célok minél magasabb célú megvalósítását. Hozzájárul a lovasterápia minél szélesebb körben történő elterjesztéséhez. Biztosítja a képzés, oktatás lehetőségét. Képviseli a lovasok, lótartók érdekeit, a lótartást, ehhez kapcsolódóan az állatvédelem, környezetvédelem tekintetében. Elő segíti az Európai Uniós normák, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek betartását. Igyekszik segítséget nyújtani tagjai számára a lótatással, lovak egészségügyi ellátásával kapcsolatban. ... >>

Zengővidék Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Verseny u. 9.
képviselő: elnök Dr. Müller Zsuzsanna Mária
Zengővidék (Hosszúhetény és a környező települések) kulturális és iparos hagyományainak kutatása, ápolása, bemutatása. Zengővidék települései történeti, környezeti, építészeti értékeinek ápolása. Zengővidék turisztikai fejlődésének elősegítése. Természetvédelmi értékeik megőrzésének elősegítése. A művelődés, az értékes irodalom, színház, zene, film, képző és iparművészet népszerűsítése. A zengővidéken élő, dolgozó alkotók munkájának segítése. ... >>

ZENIT Alapítvány a Baranya Megyei Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,kulturális,szociális)

7694 Hosszúhetény, Máltető 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Keresztúri József
Az elárvult és elhagyott, valamint a családban élő segítségre szoruló gyemekek támogtása. A gyermekek segítése egyéni foglalkozással saját szintjének elérésében, képző- és iparmüvészeti, zenei előadóművészi képeségek fejlesztése egyéni- és csoportos foglalkozásokkal, szakkörök létesíitése, tantárgyakhoz kapcsolódó vetélkedők, versenyek szervezése, gyermekek felkészítése a rendezvények lebonyolitására. Baranya megye kultúrális örökségének megismerése, a környezet megismerése kiránulások, túrák segítségével, térképolvasás, viselkedés a természetben, régészet, különös tekintettel a gazdag római-kori leletekre. Baranya megye népdalai, táncai, népszokások, mesterségek megismerése, Pécs és Baranya megye jeles személyiségeinek megismerése, valamint a gyermekek számára létrehozott színházi előadások, hangversenyek látogatása. Családban nevelkedő rászoruló gyermekek bevonása az alapítvány megfelelő tevékenységi körében úgy, hogy a gyermekek fejlődését szolgáló foglalkozások anyagi vonzatait az alapítvány vállalja. ... >>
1. oldal