Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hatvan sport civil szervezetek


Találatok száma: 50
1. oldal

A Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kertész u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai Katalin
A hatvani 5. számú Általános Iskola sport, kulturális, tanulmányi eredményeinek, szakmai, tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Bajza Gimnázium Támogatására az Intézmény Szülői Munkaközösségének Alapításával

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Andrási Mónika
a) A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola oktató-nevelő, kulturális tevékenységének támogatása.b) az iskola kiemelkedő tanulmányi és pedagógusi tevékenységének elismerése és pénzbeli jutalmazása. d) Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése. d) Az iskola diákjainak sokirányú képességét és készégét fejlesztő-az oktatási intézmény keretein belüli tevékenységének motivációinak támogatása az alábbi szempontok figyelembevételével. Az anyanyelvi kultúra fejlesztésének és az idegen nyelvek tanításának tárgyi és személyi feltlételeinek javítása, a számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. - A diákok esztétikai készségének fejlesztéséhez a tárgyi feltételek javítása, az intézményben folyó sporttevékenység lehetőségeinek támogatása. e) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése és támogatása. ... >>

Albert Schweitzer Kórház Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3000 Hatvan, Balassi Bálint u.16.
képviselő: Freili Géza dr., Köles József dr.
1. A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatása, szűrése, gyógyítása és gondozása, az azt elősegítő módszerek kidolgozása, alkalmazása és elterjesztése. 2. A kórház műszerezettségének korszerűsítése, új diagnosztikai és gyógyeljárások bevezetése. 3. A kórház modern informatikai rendszerének kialakítása, fokozatos továbbfejlesztése. 4. Az orvostudomány fejlődésének nyomon követése; az orvosok, egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása; a nyelvtanulás elősegítése; ösztöndíj létesítése; kongresszusi részvételek; valamint bel- és külföldi tanulmányutakon való részvétel támogatása. ... >>

DISZI Diáksport Egyesület - Hatvan

(sport)

3000 Hatvan, Vécsey u.2/A.
képviselő: Tóth Zsolt ... >>

Együtt Hatvanért Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

3000 Hatvan, Tabán út 29. II/8.
képviselő: elnök Palik Józsefné
a gyermekek fejlődésének elősegítése,
- kulturális, egészségügyi és sportprogramok szervezése,
- egészséges életmódra nevelés,
- városi közintézmények körülményeinek javítása. ... >>

Együtt Heves Megyéért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3000 Hatvan, Harang út 2.
képviselő: elnök Mészáros Zoltánné
a közösségi élet és szemlélet erősítése,
- a közterületek szépítése, védelme,
- a környezet szebbé, egészségesebbé tételének támogatása,
- a megye közéletében való aktív részvétel,
- a lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása,
- a helyi hagyományok és a múlt emlékeinek felkutatása, megőrzése,
- parlamenti és önkormányzati demokratikus választásokon való aktív részvétel, az alkotmányosság és törvényesség tiszteletben tartásával. ... >>

Főnix Sport Egyesület Hatvan

(sport)

3000 Hatvan, Rákóczi út 10.
képviselő: Birtalan Zsolt (elnök), Hanák Zsolt (elnökhelyettes) ... >>

Görbeéri Koronglövő- és Lövész Sportegyesület

(sport,oktatási)

3000 Hatvan, Görbeér tanya 157/4.hsz.
képviselő: elnök Ács Ferenc Gyula
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék.
- Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása - a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.
- A sportegyesülettel kapcsolatba lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése a lakosság szabadidősportjának segítése.
- Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Grassalkovich Antal Testedző Egylet

(sport)

3000 Hatvan, Szabadság út 13.
képviselő: Baán László, Oláh László dr., Udvary Erika ... >>

Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Takácsné Palásthy Erika
1) Az anyanyelvi kultúra fejlesztéséhez és az idegen nyelvek tanításához szükséges tárgyi feltételek támogatása. 2) A számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. 3) Az intézményben folyó sporttevékenység támogatása. 4) Az iskola rászoruló diákjainak taneszközökkel való ellátása. 5) Kiemelkedő diáksportok, szakkörök munkájának elismerése. 6) A tanulmányi, kulturális munkában élenjáró diákok jutalmazása. 7) Az iskola hagyományait szolgáló tevékenységek támogatása. ... >>

Hatvan és Környéke Baleseti Sérültjeinek Ellátásáért Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi)

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
képviselő: Valló János dr. (kuratóriumi elnök)
A Hatvani Albert Schweitzer Kórház traumatológiai szakrendelésének és a kórházi osztály munkájának támogatása. A baleseti sérült betegek magasabb szinten történő szakmai ellátása, a sérültek rehabilitációjának megszervezése és támogatása. ... >>

Hatvan MÁV Vasutas Lövészklub

(sport)

3000 Hatvan, MÁV Sporttelep
képviselő: Balázs Béla (elnök) ... >>

"Hatvan Városért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Estradané dr. Zsemberovszky Mária
Hatvan város oktatási, kulturális, sport, művészeti és közgyűjteményi intézmények és civil szervezetek, továbbá az intézményekben tanuló diákok, valamint az intézmények által nyújtott szolgáltatást igénybevevők támogatása.
- Hatvan város által szervezett nemeztközi, országos, illetőleg helyi kulturális, sport és egyéb rendezvények támogatása, rendezvények szervezése.
- Hatvan városban tanuló diákok iskolán kívüli nevelésének, sportolásának, művelődésének támogatása, a város arculatának formálása, a város történetének feltárása, hagyományai megőrzése és megismerése.
- Közreműködés testvérvárosi kapcsolatok fenntartására és szervezésére, a város kulturáljának és történelmének testvérvárosokkal történő szélesebb körű megismertetésére.
- A városi kulturális, művészeti, közgyűjteményi intézményi intézmények és civli szervezetekkel közös pályázatokon való részvétel, annak érdekében, hogy ezen intézmények szolgáltatásaikat magasabb színvonalon tudják teljesíteni. ... >>

Hatvani Airsoft Sportegyesület

(sport,oktatási)

3000 Hatvan, Doktay Gyula u. 16/2.
képviselő: elnök Bálint Sándor
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. - Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása.
- A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.
- A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítse.
- Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
- A sporttevékenység minőségi fejlesztése.
- Az airsoft hazai népszerűsítése, megismertetése a szélesebb közönség számára. ... >>

Hatvani Asztalitenisz Sport Egyesület

(sport,oktatási)

3000 Hatvan, Dózsa Gy. u. 32.
képviselő: elnök Balla Attila
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék,
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; -a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Hatvani Box Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

3000 Hatvan, Iparos u. 4.
képviselő: Luda István (titkár), Püspöki Péter (elnök), Schwetz György (elnökh.)
Hatvan városban és környékén az ökölvívó sport iránt érdeklődő, azt amatőr szinten művelni kívánó személyek sporttevékenységének szervezése, képviselete, érdekvédelme. ... >>

Hatvani Góliát Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. (Kodály Zoltán Általános Iskola)
képviselő: elnök Monori Géza
Az egészség társadalmi célkitűzéseinek elősegítése az öt-tizenkettő éves korosztály körében. Ennek érdekében:
- A nevelési-oktatási intézményeken belüli és az intézmények közötti rendszeres játék és mérkőzés biztosítása tagjainak.
- A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása, a sportág utánpótlás körének szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, valamint fejlődésük biztosítása.
- A gyermekek széles körének bevonásával óvodai és iskolai bázison alapuló sportcsoportok szervezése.
- Az egészséges életmód elemeinek érvényre juttatása. ... >>

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

3000 Hatvan, Tanács u. 9.
képviselő: elnök Szombati Lajos Géza ... >>

Hatvani Közszolgálati Televíziózásért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Esze Tamás u. 37.
képviselő: Bán János (kuratóriumi elnök)
A Hatvai Városi Televízió műsorainak bővítésével és támogatásával közszolgálati és közérdekű tájékoztatási, valamint kulturális és művelődési célokat kíván megvalósítani az alábbiak szerint: Közérdekű hírek, információk, események rendszeres közlése. Hatvan város és térsége művészeti, kulturális, zenei és sport életének népszerűsítése, az eseményekről beszámoló közzététele. Kulturális, szabadidős programok támogatása. Az idegen nyelvek tanulásának és tanításának, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Rendszeres tájékoztatás nyújtása a város és térsége nevelési, oktatási intézményeinek tevékenységéről. Orvosi ellátás és egészségügyi szolgáltatás keretében tanácsadás és felvilágosítás. ... >>

Hatvani Lovas Egyesület

(sport)

3000 Hatvan, Kisfaludy út 59.
képviselő: Kalyó János (alelnök), Sáfrány László (elnök) ... >>

Hatvani Motoros Egyesület

(sport,egyéb)

3000 Hatvan, Nádasdy Tamás út 16.
képviselő: elnök Urbán Tamás
A Hatvani kistérség motorosainak összefogása, érdekeik védelme, közös programok szervezése, a veterán-, sport- és túramotorozásnak, mint kulturált szórakozásnak a népszerűsítése a jármű korára, típusának és teljesítményére tekintet nélkül, az információáramlás elősegítése, közös programok, rendezvények szervezése a közlekedési kultúra fejlesztése. ... >>

Hatvani Polgári Rádió Club

(sport)

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviselő: Keller Tamás (elnökhelyettes), Szendi Szilárd ... >>

Hatvani Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviselő: elnök Szundiné Kiss Borbála
Sporttevékenység, ezen belül Hatvan és környéke szabadidősportjának (triatlon, duatlon, futás, kerékpározás, természetjárás, kispályás labdarúgás, síelés) fellendítése; versenyek lebonyolítása és az egyesület keretein belül működő szakosztályok összefogása. A sporttevékenység mellett az egyesület célja továbbá a sporthoz fűződő és egyéb kulturális tevékenységek szervezése. ... >>

Hatvani Szakképzésért Alapítvány Oktatási, Szakképzési és Kulturális Célok Támogatására

(sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Vécsey u.2/a.
képviselő: Ambruzs Sándor
A szakképzésben részesülő diákok tanulmányi ösztöndíjához támogatás nyújtása, hátrányos és veszélyeztetett tanulók, diákok közművelődésének elősegítése, támogatása. A szakképzésben dolgozók és tanulók továbbképzéséhez, átképzéséhez; testvérkapcsolatok ápolására, fejlesztésére; az intézet szebb és egészségesebb környezetének megteremtéséhez. A tanulók tanulmányait elősegítő, lehetőségeiket bővíteni kívánó projektek támogatása. Eszköztár gyarapítása, kulturális, sport és egyéb programok, rendezvények, kirándulások támogatása, illetőleg finanszírozása.
Pk60062/1996/11. sz. végzéssel célkiegészítés, miszerint az alapítók a következő célokra kívánnak támogatást nyújtani az eddigiek mellett:
- kiemelt teljesítményt nyújtó (oktatás, szakképzés, kultúra, sport, stb. területén) tanulók ösztönzésére,
- tehetséggondozásban magas színvonalon, eredményesen tevékenykedő nevelők elismerésére,
- pályátatokhoz önerő biztosítására. ... >>

Hatvani Tae-Kwon-Do Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

3000 Hatvan, Tizeshonvéd utca 1.
képviselő: Hatvani Ferenc (elnök)
A sportegyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a Tae-Kwon-Do kóreai küzdősport megismertetését, népszerűsítését, Hatvan és vonzáskörzete - de más települések - lakosainak sportolási és versenyzési lehetőségének biztosítását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy bemutató előadások szervezésével, kiadványok megjelentetésével népszerűsíti a sportágat, a sportegyesület tagjainak és a tagokon kívüli más természetes személyeknek edzési lehetőséget biztosít, részükre sportprogramokat szervez, hozzájárul versenyzési költségeikhez, részükre hazai és nemzetközi versenyeket szervez. ... >>

Hatvany Irén Oktatási, Nevelési és Kulturális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Hatvanas utca 5. III//7.
képviselő: kuratóriumi elnök Gál Erzsébet
-Az egyének, családok és a hátrányos helyzetben lévő közösségek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése főként az oktatás, mentálhigiénés, egészségügyi, szociáli ellátás, szabadidő, kultúra és sport területén.
- Hatvan városban és kistérségében olyan korszerű gondozás, nevelés és szakképzés támogatása, amely egyrészt hiányt pótol, másrészt megfelel a kor követelményeinek. Az alapítvány, amikor annak feltételei biztosítottak lesznek bölcsődét, óvodát hoz létre és működtet, ahol a speciális nevelési igényű gyermekek is elfogadást nyernek és integrált nevelés keretében már kisgyermekkorban zökkenőmentesen illeszkednek be a közösségbe.
- Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, szakmai továbbképzés, átképzés támogatása.
- Nyelvtanulás fejlesztése, Hatvan város testvérvárosi kapcsolatainak elmélyítése.
- Az "élethosszig tartó tanulás"- hoz, mint munkaerő-piaci tevékenységhez kapcsolódó programok:hogyan tanuljanak a felnőttek, módszertan, sikeres váltás.
- Közösségfejlesztési és közösségépítési programok a többszörösen hátrányos helyzetűeknek, a kisebbséghez tartozóknak.
- Munkatapasztalat-szerzés elősegítése képzéssel, gyakorlattal.
- Munkaerő-piaci képzések támogatása:melyek szükségesek a munkaerő-piaci információk megszerzéséhez, döntésekhez - törvényi rendelkezések, önéletrajzírás, interjú, életstratégia és karrierépítés, krízishelyezetek felismerése, kezelése, konfliktustűrés, kommunikáció, önmenedzselése, külföldi munkavállalás, kapcsolattartás a munkaügyi központokkal, munkahelymegtartás.
- Felnőttképzési intézmények együttműködésének segítése, konferenciaszervezés, konzultáció, képzési programok, szakértői tevékenységek, képviseletek segítése. ... >>

Hozzáértéssel a Betegekért az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3000 Hatvan, Balassi B.u.16.
képviselő: Balogh Mihályné (kur.tag; 2 együtt), Csaja Tamásné (kur.tag.; 2 együtt), Érsek Zsolt (kur.elnök; önállóan), Garamszegi Józsefné Zólyomi Erzsébe, Princz Istvánné (kur.tag; 2 együtt)
Az alapítvány célja olyan agyagi alap megteremtése, amely segíti és lehetővé teszi az Albert Schweitzer Kórház- rendelőintézetben folytatott ápolási- gondozási tevékenység szakmai színvonalának emelését, így különösen: - az egészség éíptésének, megőrzésének segítségével az Albert Schweitzer Kórház- rendelőintézetben folytatott ápolási-gondozási munka anyagi, tárgyi feltételeinek javítása útján és a betegellátás szakmai színvonalának javításával; - az ápolási-gondozási tevékenységben résztvevők önképzésére, továbbképzésére irányuló igényeinek összehangolásával, támogatásával, a szakmai pályájuk segítése révén; - oktatások, továbbképzések, egyéb rendezvények szervezésével, amelyeken a szakma elismert képviselői megnyilatkozhatnak; - olyan regionális egészségügyi modell kialakításával, amely elősegíti az ápolási-gondozási pálya megismerését és vonzóvá tételét. ... >>

ITF Harcművészetekért Alapítvány

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3000 Hatvan, Móra Ferenc út 55.
képviselő: kuratóriumi elnök Dudás Attila
Az alapítvány a kelet, különösen az ITF szövetséghez tartozó harcművészetek népszerűsítését tűzte ki célul, melynek során biztosítani kívánja a sportolási lehetőséget és szabadidő hasznos és egészséges eltöltését.
Az alapítvány támogatja a sportolni vágyókat, részükre edzési lehetőséget biztosít, edzőtáborokat, sportprogramokat szervez, hozzájárul a sportolók versenyzési költségeihez, hazai és nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosít.
Az alapítvány segíti bemutató előadások szervezését, kiadványok megjelentetését. ... >>

Jászfényszarui Vadásztársaság

(sport)

3000 Hatvan, Árpád őrházak 17.
képviselő: Fehér József ... >>

KINCSEM Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
képviselő: elnök Varga Zoltán
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása, valamint a gondjaira bízott vízterületek hatékony kezelése.
- A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése.
- A horgászoknak a társadalmi együttélés, a jogszabályok és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.
- A kezelt környezet védelme, fejlesztése, a természeti értékek védelme. ... >>

Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3000 Hatvan, Géza Fededelem u.2.
képviselő: Marján János
a) Általános iskolai tehetséges tanulók támogatása az - ének-zene, - tánc, - sport, - természetismeret, - társadalomismeret, - nyelvtanulás területén. b) A tanulók képességfejlesztésében példaértékű munkát végző pedagógusok elismerése. c) Az iskola tárgyi feltételeinek fejlesztése: - uszodaépítés, - hangszer beszerzés, - táncruha vásárlás, - sportszer bővítés, - audiovizuális eszközök fejlesztése területén. ... >>

Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi Képességfejlesztő Alapítvány

(sport)

3000 Hatvan, Váci Mihály u. 15.
képviselő: Berencsi László (kuratóriumi elnök)
Hatvan városban és kistérségében a szabadidős és versenysport tevékenység szervezése. - Egészséges életmódra nevelés- egészségmegőrzés elősegítése. - Sportrendezvény-szervezők, sportolók találkozóinak szervezése. - Sportcélú létesítmények építése, fenntartása, üzemeltetése. - A lakosság széles körének - köztük elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály számára - ingyenesen elérhető sportolási lehetőségek biztosítása. ... >>

Lokomotív Sport Egyesület - Hatvan

(sport)

3000 Hatvan, MÁV Sporttelep
képviselő: Kiss György (ügyvezető elnök) ... >>

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3000 Hatvan, Hatvanas út 18.
képviselő: elnök Járási Tamás
Munkavállalói érdekképviselet és érdekvédelem.
- A magyarországi multinacionális munkáltatóknál és jogutódaiknál munkaviszonyban álló, valamint a munkaviszonya előtt ilyen munkáltatónál, munkaviszonnyal rendelkezett (álláskereső, nyugdíjas stb.) tagjai élet- és munkakörülményeinek javítása, érdekképviseletük és érdekvédelmük ellátása.
- A szakszervezethez tartozó, munkaviszonyban álló munkavállalók, a nyugdíjasok és munkanélküliek érdekvédelmi egységének megteremtése. A tagság védelmére, támogatására elkülönített pénzügyi alapok létrehozása. A tagok szociális ellátása, üdültetése, oktatási- sport és kulturális tevékenységének elősegítése.
- A tagság részére az élet- és munkakörülményeiket érintő kérdésékben tájékoztatás, továbbá a munkaügyi kapcsolatokban és a munkaviszonyt érintő körben jogi védelem, képviselet biztosítása, őket a munkáltatóval szemben, illetve az állami szervek előtt e tárgyban képviseli. Elismerteti tagjai munkája társadalmi szerepét. ... >>

Nagygombosi Vadásztársaság

(sport)

3000 Hatvan, Orgona út 63.
képviselő: Kocsonya László (elnök) ... >>

NEGRO BILIÁRD SPORT KLUB Egyesület

(sport)

3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 1/C.
képviselő: elnök Mészáros József
a biliárd sport népszerűsítése,
- helyi biliárd bajnokságok szervezése,
- sportolók országos versenyekre való felkészítése,
- utánpótlás nevelése, sporttevékenységének támogatása. ... >>

Összefogás a Hatvani Fedett Uszoda és Sportcsarnok Támogatásáért Közhasznú Alapítvány

(sport)

3000 Hatvan, Kossuth tér 15.
képviselő: Érsek Zsolt (kuratóriumi elnök)
Hatvan városában fedett uszoda és sportcsarnaok létesítése és működtetése; - Hatvanban és környékén a rendszeres testmozgás, verseny- és tömegsport népszerűsítése, támogatása. ... >>

Postagalambsport Egyesület

(sport)

3000 Hatvan, Hajdú u. 7/a.
képviselő: Bodonyi Ferenc (elnök), Papp Tibor (VB. elnök), Zilai Gábor (titkár) ... >>

Pulzus Sport Egyesület

(sport)

3300 Hatvan, Tizeshonvéd u. 34.
képviselő: elnök Takács Ildikó
A tagok elhatározták, hogy az egészséges, sportos életmód, dinamikus lendületes életvezetése népszerűsítése, a divatos mozgáskultúrák terjesztése érdekében az aerobic sport- és mozgáskultúra, a modern tánckultúra, a fitness összefoglaló szóval jellemezhető testedzések, testápolások, testépítések, a hegyi sportok, így különösen a sí és snowboard tevékenységeket ténylegesen végzik, e tevékenységet szervezetten, versenyszerűen is végzik, s ennek során példát mutatva mindezeket tömegsportként is népszerűsítik, mindezen tevékenységük végzéséhez pályázati, alapítványi, egyedi, szponzori támogatásokat elfogadnak, s azokat az ott megfogalmazott céljaikra fordítják. ... >>

Repülőklub Hatvan

(sport)

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.
képviselő: Takács Sándor ... >>

ROYAL-60 Közösségfejlesztő és Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

3000 Hatvan, Tüzér u. 6.
képviselő: elnök Szalánczi Zoltán
A Hatvan és környékén élő fiatalok mozgáskultúrájának fejlesztése. - Hatvan város és környéke kulturális életének gazdagítása: társastánc bemutatókon való részvétel, táncversenyek, bemutatók szervezése.
Pk.60.165/2001/24. sz. alatti végzéssel célkiegészítés: Az egyesület rendes tagjainak, valamint az egyesület közhasznú céljaihoz csatlakozó szimpatizánsainak bevonásával közösség-, egészség-, és életminőség-fejlesztés. ... >>

Sós Motorsport Egyesület

(sport,kulturális)

3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 6.
képviselő: elnök Sós István, elnökhelyettes Szadai Éva
Az egyesület célja elsősorban az autó-motor sport egyesületi keretek közötti művelése. A sportág fejlesztése, szervezése, mind szélesebb körű megismertetése és propagálása. Az egyesület kiemelt feladata az autósport technikai színvonalának emelése, a sportág egyik hazai bázisának megteremtése. Az egyesület céljainak elérése érdekében biztosítja a sportág műveléséhez szükséges feltételek megteremtését, az utánpótlás nevelését annak érdekében, hogy a sportág hazai művelői a Magyar Köztársaság területén szervezett, illetve nemzetközi versenyeken a magyar autósport hagyományainak megfelelő eredményeket érjenek el. ... >>

Táltos Íjász Egylet

(sport)

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.
képviselő: Borbély László (elnök) ... >>

TKD Spirit Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 34.
képviselő: elnök Szász Péter, elnökhelyettes Dudás Attila, technikai helyettes Kovács Zoltán
Az egyesület elsősorban a Tae-Kwon-Do koreai harcművészet, küzdősport megismertetését, népszerűsítését, elsősorban Hatvan és vonzáskörzete ? de más településeket is ideértve ? a lakosságának sportolási és versenyzési lehetőségének biztosítását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy bemutató előadások szervezésével, kiadványok megjelentetésével népszerűsíti a sportágat, az egyesület tagjaink és a tagokon kívüli más természetes személyeknek edzési lehetőséget biztosít és részükre sportprogramokat szervez, hozzájárul versenyzési költségeikhez, részükre hazai és nemzetközi versenyeket szervez a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartása, fejlesztése érdekében. ... >>

TRITON a Sportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.
képviselő: Dobi Gyula (kuratóriumi elnök)
Hatvan város, illetve a hatvani Széchenyi István Szakközépiskola azon diákjainak, közösségeinek és szervezeteinek támogatása, akik, illetve amelyek tevékenysége elősegíti a diák és ifjúsági sportolási lehetőségek megteremtését, maguk is rendszeresen sportolnak, sportversenyeket szerveznek. Az alapítvány működésével önmagában is segíti a Széchenyi István Szakközépiskola diákjai sportolási lehetőségeinek fejlesztését. ... >>

TRITON Triatlon Club Hatvan

(sport)

3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.
képviselő: Oláh Gábor ... >>

Újszerű Technikai Sportok Egyesülete

(sport)

3000 Hatvan, Bem J.u.84.
képviselő: Márkus Tibor (elnök) ... >>

V-21 Postagalambsport Egyesület

(sport)

3000 Hatvan, Szabadság út 4.
képviselő: Palócz László ... >>

V-4 Postagalamb Sportegyesület

(sport)

3000 Hatvan, Apród u. 18.
képviselő: Hartman István (elnök)
A tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása. ... >>

Wolf Poker Club Hatvan

(sport,szociális)

3000 Hatvan, Bocskai u. 24.
képviselő: elnök Farkas Barnabás
A egyesület célja a póker, bridge, ulti kártyajátékok, valamint a darts, biliárd és snooker sportok és szabadidős tevékenységek magyarországi és helyi elterjesztése és népszerűsítése.
A nemzetközi szabályok, szabályrendszerek megismertetése, elsajátítása az érdeklődőkkel, akik ezáltal lehetőséget kapnak, hogy a nemzetközi szinten is elismert versenyzővé válhassanak.
Ezen sportok és szabadidős tevékenységek megismertetése hátrányos helyzetű, mozgáskorlátozott személyekkel, akik fizikai korlátaik és a feltételrendszerek hiánya miatt nem tudnak a jelenleg működő klubokba eljutni.
A szabadidő kultúrált eltöltésére, valamint az egészséges életmódra való nevelés. ... >>
1. oldal