Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hatvan kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 53
1. oldal

A Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kertész u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai Katalin
A hatvani 5. számú Általános Iskola sport, kulturális, tanulmányi eredményeinek, szakmai, tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

A Vesebetegek Ellátásának Segítésére Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi B. út 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Soós László Antalné
Hatvan és Gyöngyös kistérségében élő vesebetegek támogatása. A nehéz életkörülmények között élő betegek támogatása anyagi eszközökkel, különféle rendezvények, kulturális programok szervezésével. A Dialízis Központ tárgyi eszközök beszerzéseinek, személyi állományának támogatása. Nephrológiai témájú előadások és szakmai anyagok kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány a Bajza Gimnázium Támogatására az Intézmény Szülői Munkaközösségének Alapításával

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Andrási Mónika
a) A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola oktató-nevelő, kulturális tevékenységének támogatása.b) az iskola kiemelkedő tanulmányi és pedagógusi tevékenységének elismerése és pénzbeli jutalmazása. d) Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése. d) Az iskola diákjainak sokirányú képességét és készégét fejlesztő-az oktatási intézmény keretein belüli tevékenységének motivációinak támogatása az alábbi szempontok figyelembevételével. Az anyanyelvi kultúra fejlesztésének és az idegen nyelvek tanításának tárgyi és személyi feltlételeinek javítása, a számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. - A diákok esztétikai készségének fejlesztéséhez a tárgyi feltételek javítása, az intézményben folyó sporttevékenység lehetőségeinek támogatása. e) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése és támogatása. ... >>

Alapítvány a Hatvani 2.sz. Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Káli István, kuratóriumi tag Kunsay Csabáné, kuratóriumi tag Tóth Imréné Szabó Erika
A Hatvani 2. sz. Általános Iskola tanulóinak sokoldalú fejlesztéséhez, az intézmény eszközellátottságának javítása, korszerűsítése. Az intézmény keretein belül folyó tevékenységekben kiemelkedő eredményt nyújtó tanulók támogatása, díjazása. Az oktatás feltételeinek javításáért páylázatok kimunkálásával, vagy más módon alkotó munkát végzők díjazása. Tanulók közösségi és egyéni pályázatainak díjazása. ... >>

Brunszvik Kisded Alapaítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi u.44.
képviselő: Gyarmati Gyuláné sz. Rácz Rozália
Az óvodás korosztályú kisgyermekek nevelése, testi- és lelki fejlődése érdekében az ellátásuk színvonalának emelése. Ezen belül a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodában folyó pedagógiai munka támogatása; a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek szervezett programon való részvétele céljából kulturális néprajzi hagyományok további ápolása; oktató - nevelő munka során felhasznált szakmai anyagok és egyéb eszközök beszerzésének biztosítása; magasszintű szakmai továbbképzés támogatása; egészségügyi feltételek javítása. ... >>

CORELLI-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai Géza
Alapfokú művészeti oktatás, valamint ennek támogatása.
- Tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
- A zenei kultúra fejlesztéséhez és az idegen nyelvek tanításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
- Zenei program, rendezvény, hangverseny szervezése.
- Kottakiadás, CD kiadás.
- Hangszerállomány bővítése, javítása, karbantartása.
- Zeneiskola épülete állagának megóvása, felújítása, karbantartása.
- Nyelvoktatás, nyelvi képzés.
- Táboroztatás.
- Zenei és tanulmányi versenyek szervezése. ... >>

Együtt Hatvanért Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

3000 Hatvan, Tabán út 29. II/8.
képviselő: elnök Palik Józsefné
a gyermekek fejlődésének elősegítése,
- kulturális, egészségügyi és sportprogramok szervezése,
- egészséges életmódra nevelés,
- városi közintézmények körülményeinek javítása. ... >>

Együtt Heves Megyéért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3000 Hatvan, Harang út 2.
képviselő: elnök Mészáros Zoltánné
a közösségi élet és szemlélet erősítése,
- a közterületek szépítése, védelme,
- a környezet szebbé, egészségesebbé tételének támogatása,
- a megye közéletében való aktív részvétel,
- a lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása,
- a helyi hagyományok és a múlt emlékeinek felkutatása, megőrzése,
- parlamenti és önkormányzati demokratikus választásokon való aktív részvétel, az alkotmányosság és törvényesség tiszteletben tartásával. ... >>

Észak-magyarországi Civilekért Egyesület

(kulturális)

3000 Hatvan, Hatvany Irén út 16.
képviselő: elnök Leskó Gabriella
Nonprofit szervezetek fejlesztése, tanácsadás, szociális tevékenység, a civil és a magánszektor együttműködésének elősegítése, forprofit szervezetek társadalmi felelősségvállalásának növelése. ... >>

Gódor Kálmán Alapítvány a Hatvany Lajos Múzeumért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Zoltán
Célja hogy a Hatvanban működő Hatvany Lajos Múzeum tudományos fejlesztése, gyűjtemény gyarapítás előmozdítása, a technikai felkészültség fokozása könnyebben megvalósítható legyen. Célja továbbá, hogy a múzeum nyilvános működésének elősegítésével, az ott folyó tudományos kutatásokkal és feldolgozásokkal a város kulturális színvonala nőjön, az ifjúság és felnőttoktatásban a múzeum anyaga és munkálatainak eredményei jobban hasznosíthatók legyenek. E célok megvalósítása érdekében támogat, kutat, gyűjt, a hazai és külföldi nemzetközi szervezetekkel felméréseket, kutatásokat szervez és finanszíroz: pályázatokat ír ki, ösztöndíjakat adományoz. ... >>

Grassalkovich Antal Kastély Egyesület

(kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 4.
képviselő: Pálos Frigyes dr. (elnök), Szelei Éva (titkár) ... >>

Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület

(kulturális)

3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky út 12/A.
képviselő: elnök Baranyainé Szekszárdi Marianna
Az egyesület klubszerűen, alkotóközösségként működő, a zeneművészetet művelő és a zenekultúra iránt érdeklődő személyeket tömörítő szervezet. Az egyesület kulturális és közösségépítő célok mentén alakult meg. Alapelvének tekinti a zenekultúra pártolását, alkotó tevékenység ösztönzését. ... >>

Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Teleki u. 23.
képviselő: Masztilovicsné Horváth Éva(k.elnök)
Az ifjúsági, a kulturális, közművelődési, közoktatási és felnőttoktatási területeken tevékenykedő szakemberek, közösségek összefogása, pedagógiai, kulturális, felnőttoktatási és népfőiskolai központ létrehozása, szakmai műhelyek kialakítása, szakmapolitikai közösségek életre hívása, - közreműködés az esélyegyenlőség megteremtésében, - a magyar szakképzés és oktatás európai felzárkózásának és kapcsolódásának, az európai integráció gondolatának előmozdítása, az alapképzés kiterjesztése, a felzárkóztatás érdekében azon készségek és ismeretek fejlesztése, amelyek az egyént képessé teszik arra, hogy az adott közösségek társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági életében a legteljesebb mértékben részt vehessen, - a helyi társadalmi kulturális szükségletei, művelődési igényeinek fel- tárása, gondozása. ... >>

Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Takácsné Palásthy Erika
1) Az anyanyelvi kultúra fejlesztéséhez és az idegen nyelvek tanításához szükséges tárgyi feltételek támogatása. 2) A számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. 3) Az intézményben folyó sporttevékenység támogatása. 4) Az iskola rászoruló diákjainak taneszközökkel való ellátása. 5) Kiemelkedő diáksportok, szakkörök munkájának elismerése. 6) A tanulmányi, kulturális munkában élenjáró diákok jutalmazása. 7) Az iskola hagyományait szolgáló tevékenységek támogatása. ... >>

Hatvan Közművelődéséért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.
képviselő: k.elnök Dr.Ballagó Katalin, k.titkár Monori Zoltán
Általánosságban Hatvan közművelődési helyzetének javítása, tartalmi - formai sokszínűségének fejlesztése, különös tekintettel a kulturális jellegű egyesületekre. Ezen belül a zenekultúra, képzőművészet, humán és természettudományos ismeretterjesztés, magyar- és egyetemes filmművészeti értékek, idegen nyelvi oktatás és eszközellátás fejlesztése, egészséges életmód megismertetése, helytörténeti jellegű írásos anyagok megjelenésének segítése, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása. ... >>

Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.
képviselő: kuratóriumi elnök Mihályné Tasi Edit Ibolya
A nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése, az arra érdemes óvónők, nevelő-oktató munkát segítők szakmai továbbképzésének támogatása; az óvoda által szervezett, a gyermekek környezetének megismerésére, esztétikai érzelmi nevelést elősegítő programok évenkénti szervezése; az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, az eszközök pótlása. ... >>

"Hatvan Városért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Estradané dr. Zsemberovszky Mária
Hatvan város oktatási, kulturális, sport, művészeti és közgyűjteményi intézmények és civil szervezetek, továbbá az intézményekben tanuló diákok, valamint az intézmények által nyújtott szolgáltatást igénybevevők támogatása.
- Hatvan város által szervezett nemeztközi, országos, illetőleg helyi kulturális, sport és egyéb rendezvények támogatása, rendezvények szervezése.
- Hatvan városban tanuló diákok iskolán kívüli nevelésének, sportolásának, művelődésének támogatása, a város arculatának formálása, a város történetének feltárása, hagyományai megőrzése és megismerése.
- Közreműködés testvérvárosi kapcsolatok fenntartására és szervezésére, a város kulturáljának és történelmének testvérvárosokkal történő szélesebb körű megismertetésére.
- A városi kulturális, művészeti, közgyűjteményi intézményi intézmények és civli szervezetekkel közös pályázatokon való részvétel, annak érdekében, hogy ezen intézmények szolgáltatásaikat magasabb színvonalon tudják teljesíteni. ... >>

Hatvan Városi Lokálpatrióták Egyesülete

(kulturális)

3000 Hatvan, Szent Mihály u. 31.
képviselő: Berényi Károly ... >>

Hatvan, Jókai úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Jókai u.9.
képviselő: kuratóriumi elnök Csirmaz Andrea
Az arra érdemes óvónők nevelő - oktató munkát segítő szakmai továbbképzésének támogatása, a hátrányos helyzetű gyermekek óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése, óvodai nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése, az óvoda egészségügyi feltételeinek ellátása és javítása. ... >>

Hatvani hátrányos helyzetűek jobb jövőéért érdekvédelmi Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3000 Hatvan, Tabán u. 33.
képviselő: elnök Farkas Izabella Aranka
Hátrányos helyzetű személyek érdekeinek a védelme, megóvása.
- Hátrányos helyzetű személyek támogatása, támogatásukhoz szükséges adományok gyűjtése.
- Hátrányos helyzetűek érdekeinek a munkaerőpiacon történő védelme és hátrányos helyzetű személyek elhelyezkedésének az elősegítése.
- Kulturális és szociális programok szervezése, megrendezése.
- Hasonló tevékenységet folytató belföldi és külföldi szervezettekkel való kapcsolattartás a hátrányos helyzetűek életminőségének a javítása érekében. ... >>

Hatvani Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3000 Hatvan, Csajkovszkij u. 17.
képviselő: elnök Füzér Zsolt
Környezetvédelmi és természetvédelmi, környezeti nevelési feladatok szervezése, a történelmi örökség védelme, ismeretterjesztése, a térséghez tartozó hagyományos gazdálkodást, életmódot folytató tanyavilág védelme, segítése. További célja a megújuló energiákat felhasználó rendszerek népszerűsítése, fejlesztése. ... >>

Hatvani Közszolgálati Televíziózásért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Esze Tamás u. 37.
képviselő: Bán János (kuratóriumi elnök)
A Hatvai Városi Televízió műsorainak bővítésével és támogatásával közszolgálati és közérdekű tájékoztatási, valamint kulturális és művelődési célokat kíván megvalósítani az alábbiak szerint: Közérdekű hírek, információk, események rendszeres közlése. Hatvan város és térsége művészeti, kulturális, zenei és sport életének népszerűsítése, az eseményekről beszámoló közzététele. Kulturális, szabadidős programok támogatása. Az idegen nyelvek tanulásának és tanításának, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Rendszeres tájékoztatás nyújtása a város és térsége nevelési, oktatási intézményeinek tevékenységéről. Orvosi ellátás és egészségügyi szolgáltatás keretében tanácsadás és felvilágosítás. ... >>

HATVANI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.
képviselő: elnök Bóna Tibor
A tehetséges hatvani gyerekek felkutatása és segítése,
- kulturális és művészeti rendezvények szervezése és lebonyolítása,
- hagyományőrző csoportok és együttesek támogatása,
- amatőr színjátszó csoportok működtetése,
- képzőművészek támogatása,
- kiállítások szervezése,
- irodalmi kiadványok szerkesztése, megjelentetése. ... >>

Hatvani Magyar-Francia Társaság

(kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.
képviselő: Vass György (elnök) ... >>

Hatvani Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviselő: elnök Szundiné Kiss Borbála
Sporttevékenység, ezen belül Hatvan és környéke szabadidősportjának (triatlon, duatlon, futás, kerékpározás, természetjárás, kispályás labdarúgás, síelés) fellendítése; versenyek lebonyolítása és az egyesület keretein belül működő szakosztályok összefogása. A sporttevékenység mellett az egyesület célja továbbá a sporthoz fűződő és egyéb kulturális tevékenységek szervezése. ... >>

Hatvani Szakképzésért Alapítvány Oktatási, Szakképzési és Kulturális Célok Támogatására

(sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Vécsey u.2/a.
képviselő: Ambruzs Sándor
A szakképzésben részesülő diákok tanulmányi ösztöndíjához támogatás nyújtása, hátrányos és veszélyeztetett tanulók, diákok közművelődésének elősegítése, támogatása. A szakképzésben dolgozók és tanulók továbbképzéséhez, átképzéséhez; testvérkapcsolatok ápolására, fejlesztésére; az intézet szebb és egészségesebb környezetének megteremtéséhez. A tanulók tanulmányait elősegítő, lehetőségeiket bővíteni kívánó projektek támogatása. Eszköztár gyarapítása, kulturális, sport és egyéb programok, rendezvények, kirándulások támogatása, illetőleg finanszírozása.
Pk60062/1996/11. sz. végzéssel célkiegészítés, miszerint az alapítók a következő célokra kívánnak támogatást nyújtani az eddigiek mellett:
- kiemelt teljesítményt nyújtó (oktatás, szakképzés, kultúra, sport, stb. területén) tanulók ösztönzésére,
- tehetséggondozásban magas színvonalon, eredményesen tevékenykedő nevelők elismerésére,
- pályátatokhoz önerő biztosítására. ... >>

Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért

(oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Dembinszky u. 48.
képviselő: kuratóriumi elnök Kocsis István
A beszédben akapdályozott és nehezen kezelhető gyermekek különleges gondozása, a rehabilitációs célú ellátás biztosítása: a személyiségük és a tehetségük szabad kibontakoztatásához, a testi - lelki egyensúlyuk megtalálásához, a társadalomba való beilleszkedéshez, a teljesebb, boldogabb élethez.
Pk60150/1996/11. sz. végzéssel célkiegészítés:A Leli Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatásával a lakosság mentálhigiénés állapotának javítása, krízisintervenció és suicid prevenció. ... >>

Hatvaniak a Nemzetért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3000 Hatvan, Vár utca 2.
képviselő: elnök Sósné Mészáros Andrea
A magyar és keresztény kultúra ápolása, a kulturális és történelmi hagyományok felelevenítése, őrzése, és terjesztése.
- A természet és a környezet védelme, egészségmegőrzés. ... >>

Hatvaniak Hatvanért Egyesület

(kulturális)

3000 Hatvan, Rákóczi út 111.
képviselő: Tóth Dezső ... >>

Hatvankodók Néptánc Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3000 Hatvan, Gorkij u. 24/A.
képviselő: alelnök Kissné Marton Csilla, elnök Varsányi Orsolya
A Hatvankodók Néptánc Közhasznú Egyesület olyan szakmai szerveződés, amely aktívan támogatja a magyar nép hagyományos táncainak megismerését és megőrzését, a kárpát ? medencei nemzetiségek néptánc hagyományainak megismerését és megőrzését, illetve a kárpát-medencei magyar és egyéb nemzetiségek népzenéjének el-és megismertetését különböző művészeti ágak és azok alkotóinak bevonásával itthon és külföldön. ... >>

Hatvany Irén Oktatási, Nevelési és Kulturális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Hatvanas utca 5. III//7.
képviselő: kuratóriumi elnök Gál Erzsébet
-Az egyének, családok és a hátrányos helyzetben lévő közösségek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése főként az oktatás, mentálhigiénés, egészségügyi, szociáli ellátás, szabadidő, kultúra és sport területén.
- Hatvan városban és kistérségében olyan korszerű gondozás, nevelés és szakképzés támogatása, amely egyrészt hiányt pótol, másrészt megfelel a kor követelményeinek. Az alapítvány, amikor annak feltételei biztosítottak lesznek bölcsődét, óvodát hoz létre és működtet, ahol a speciális nevelési igényű gyermekek is elfogadást nyernek és integrált nevelés keretében már kisgyermekkorban zökkenőmentesen illeszkednek be a közösségbe.
- Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, szakmai továbbképzés, átképzés támogatása.
- Nyelvtanulás fejlesztése, Hatvan város testvérvárosi kapcsolatainak elmélyítése.
- Az "élethosszig tartó tanulás"- hoz, mint munkaerő-piaci tevékenységhez kapcsolódó programok:hogyan tanuljanak a felnőttek, módszertan, sikeres váltás.
- Közösségfejlesztési és közösségépítési programok a többszörösen hátrányos helyzetűeknek, a kisebbséghez tartozóknak.
- Munkatapasztalat-szerzés elősegítése képzéssel, gyakorlattal.
- Munkaerő-piaci képzések támogatása:melyek szükségesek a munkaerő-piaci információk megszerzéséhez, döntésekhez - törvényi rendelkezések, önéletrajzírás, interjú, életstratégia és karrierépítés, krízishelyezetek felismerése, kezelése, konfliktustűrés, kommunikáció, önmenedzselése, külföldi munkavállalás, kapcsolattartás a munkaügyi központokkal, munkahelymegtartás.
- Felnőttképzési intézmények együttműködésének segítése, konferenciaszervezés, konzultáció, képzési programok, szakértői tevékenységek, képviseletek segítése. ... >>

Idősekért Szociális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Kórház u.3-5.
képviselő: kuratóriumi elnök Sármány Ferencné
Általában az öregek és hátrányos helyzetűek betegségmegelőzési és gyógyító ellátásának, intézeti gondozásának támogatása az ellátás színvonalának emelése útján; ezen belül a Hatvani Szociális Intézmény épületének felújítását, parkosítását, műszaki cikkek javíttatását, kirándulások és kulturális rendezvények szervezését, és az intézet érdekében tevékenykedők és alkalmazottak képzésének támogatását rendeli céljául. ... >>

ITF Harcművészetekért Alapítvány

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3000 Hatvan, Móra Ferenc út 55.
képviselő: kuratóriumi elnök Dudás Attila
Az alapítvány a kelet, különösen az ITF szövetséghez tartozó harcművészetek népszerűsítését tűzte ki célul, melynek során biztosítani kívánja a sportolási lehetőséget és szabadidő hasznos és egészséges eltöltését.
Az alapítvány támogatja a sportolni vágyókat, részükre edzési lehetőséget biztosít, edzőtáborokat, sportprogramokat szervez, hozzájárul a sportolók versenyzési költségeihez, hazai és nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosít.
Az alapítvány segíti bemutató előadások szervezését, kiadványok megjelentetését. ... >>

"Karrier" Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kisfaludy u. 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóthpál Jánosné
tehetségkutatás, tehetésggondozás, oktatás, művészeti produkciók menedzselése, művészek közvetítése, ifjú művészek bemutatása hazai és nemzetközi szinten, rendezvényszervezés, reklámtevékenység, pályázatok írása. ... >>

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3000 Hatvan, Hatvanas út 18.
képviselő: elnök Járási Tamás
Munkavállalói érdekképviselet és érdekvédelem.
- A magyarországi multinacionális munkáltatóknál és jogutódaiknál munkaviszonyban álló, valamint a munkaviszonya előtt ilyen munkáltatónál, munkaviszonnyal rendelkezett (álláskereső, nyugdíjas stb.) tagjai élet- és munkakörülményeinek javítása, érdekképviseletük és érdekvédelmük ellátása.
- A szakszervezethez tartozó, munkaviszonyban álló munkavállalók, a nyugdíjasok és munkanélküliek érdekvédelmi egységének megteremtése. A tagság védelmére, támogatására elkülönített pénzügyi alapok létrehozása. A tagok szociális ellátása, üdültetése, oktatási- sport és kulturális tevékenységének elősegítése.
- A tagság részére az élet- és munkakörülményeiket érintő kérdésékben tájékoztatás, továbbá a munkaügyi kapcsolatokban és a munkaviszonyt érintő körben jogi védelem, képviselet biztosítása, őket a munkáltatóval szemben, illetve az állami szervek előtt e tárgyban képviseli. Elismerteti tagjai munkája társadalmi szerepét. ... >>

Nemzeti Íjászszövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3000 Hatvan, Esze Tamás u. 15.
képviselő: elnök Igaz Levente
A szövetség célja a történelmi íjászat, mint közhasznú tevékenység kutatása, ápolása, fejlesztése, terjesztése, oktatása; tagjai érdekképviselete, és a magyar hagyományőrző íjászat képviselete a nemzetközi hagyományőrző szervezetek tevékenységében. ... >>

Pálhidy Mihály Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3000 Hatvan, Dózsa György út 23.
képviselő: Kovács János (elnök)
A helyi szellemi élet kibontakoztatásának elősegítése.
Rendezvényekkel, kiadványokkal hozzájárulni Hatvan város múltjának feltárásához. ... >>

Pályakezdők Szakiskolájáért Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.
képviselő: k.elnök Szalánczi Zoltán
A hátrányos helyzetű, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalok számára kézműves és szolgáltató szakmák oktatásának megszervezése, a szakképzetlen, munkaviszonyban nem álló fiatalok gyakorlati felkészítése, szakmai és elméleti képzése, szakmunkás vizsgára történő felkészítése. Pályakezdő munkavállalók elhelyezkedésének, illetve önálló egzisztencia teremtésének segítése, a fiatalok vállalkozóvá nevelése, valamint az alapító okiratban meghatározott egyéb célok.
Pk60122/1998/25.szám alatt célkiegészítés:
?- a szakmai ismeretek elsajátításához, a sikeres munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, motivációk, beállítódások kialakítása illetve fejlesztése, ehhez a lokális foglalkoztatási alternatívák feltárása,
-munkanélküliek, állástalanok elhelyezkedésének illetve önálló egzisztencia teremtésének segítése, a munkaerő-piaci reintegráció elősegítése, különösképpen a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegekre, a megváltozott munkaképességűekre, a nőkre, a romákra és pályakezdőkre,
- közoktatási és alternatív képzési, nevelési intézmény alapítása és az intézmény felett fenntartói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése ? ... >>

Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3000 Hatvan, Tabán u. 15-17.
képviselő: kuratóriumi elnök Siraky-Nagy Annamária
Hatvan Város és körzete kulturális életének bemutatása,
- Helyi érdekeltségű kulturális és művészeti kiadványok megjelentetésének, terjesztésének elősegítése.
- Díjat alapít, melyet azon személyek részére adományoz, akik a város- és települési környezetvédelem területén kiemelkedő érdemeket szereztek.
- Minden olyan kezdeményezés, tevékenység felkarolása, amely jótékony hatást gyakorol Hatvan városfejlődésére, növeli a város népszerűségét, látogatottságát, fellendíti idegenforgalmát.
- Tevőlegesen közreműködik az épített és természeti környezet védelmében és a közterületek fenntartásában.
- A város középiskolás korosztálya számára külföldi-belföldi csereüdülési lehetőséget kíván nyújtania annak érdekében, hogy a számunka idegen nyelveket anyanyelvi környezetben gyakorolhassák.
- Ösztöndíj alapítás tehetséges és rászoruló gyermekek részére.
- Helyi közéleti, művészeti, kulturális lap kiadása. ... >>

Ratkó József Közművelődési Egyesület

(kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.
képviselő: Kocsis István, Monori Zoltán
Az egyesület célja az ország területén, és a külföldi magyar nyelvű testvérvárosokban a helyi egyesületekkel együttműködve, a névadók emlékének, szellemi örökségének a népszerűsítése.
Kulturális téren együttműködés Hatvan testvérvárosainak civil szervezeteivel és az onnan ide, és Hatvanból (Heves megyéből) oda irányuló művészeti események, táborok szervezésében, kiállítások, koncertek rendezésében.
Az egyesület a civil szervezet adta lehetőségekkel élve, segíteni kívánja az EU csatlakozás folyamatát. Tagjai részére érdekképviseletet teremt a közélet alakításához.
Lehetőséget ad továbbá minden hatvani állampolgárnak véleménycserére, kötetlen beszélgetésre. ... >>

ROYAL-60 Közösségfejlesztő és Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

3000 Hatvan, Tüzér u. 6.
képviselő: elnök Szalánczi Zoltán
A Hatvan és környékén élő fiatalok mozgáskultúrájának fejlesztése. - Hatvan város és környéke kulturális életének gazdagítása: társastánc bemutatókon való részvétel, táncversenyek, bemutatók szervezése.
Pk.60.165/2001/24. sz. alatti végzéssel célkiegészítés: Az egyesület rendes tagjainak, valamint az egyesület közhasznú céljaihoz csatlakozó szimpatizánsainak bevonásával közösség-, egészség-, és életminőség-fejlesztés. ... >>

Segítőtárs Alapítvány

(kulturális)

3000 Hatvan, Béke út 8.
képviselő: Kazinczy Julianna
Értelmi fogyatékos gyermekek ápolása, nevelése, képességük fejlesztése. ... >>

Sós Motorsport Egyesület

(sport,kulturális)

3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 6.
képviselő: elnök Sós István, elnökhelyettes Szadai Éva
Az egyesület célja elsősorban az autó-motor sport egyesületi keretek közötti művelése. A sportág fejlesztése, szervezése, mind szélesebb körű megismertetése és propagálása. Az egyesület kiemelt feladata az autósport technikai színvonalának emelése, a sportág egyik hazai bázisának megteremtése. Az egyesület céljainak elérése érdekében biztosítja a sportág műveléséhez szükséges feltételek megteremtését, az utánpótlás nevelését annak érdekében, hogy a sportág hazai művelői a Magyar Köztársaság területén szervezett, illetve nemzetközi versenyeken a magyar autósport hagyományainak megfelelő eredményeket érjenek el. ... >>

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.
képviselő: k.tag Marján János, k.tag Petróczki Pálné, k.tag Wagner Dénes, kuratóriumi elnök Péter Sándorné, kuratóriumi tag Valakovicsné Lakatos Marianna
Egyének és csoportok kimagasló tanulmányi munkára való ösztönzése, hagyományteremtő tevékenységi formák, a tanulóifjúság közösséggé szerveződését segítő példaértékű kezdeményezés támogatása. Hatékony tanulói - tanári tevékenység érdekében nélkülözhetetlen tárgyi feltételek javítása, elhelyezkedési esélyt növelő speciális szakképzési formák finanszírozása, és az iskolarendszeren kívüli oktatásban való részvétel, átképző, továbbképző tanfolyamok, egyetemi előkészítők szervezése. ... >>

Színes Mozaik Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Kertész u. 71.
képviselő: Koós Gyuláné (kuratóriumi elnök)
Hatvan és vidéke térségének fejlesztése, hátrányos helyzetű családok támogatása, a helyi demokrácia intézményrendszerének erősítése, kisebbségben élők hagyományai, nemzeti öntudatuk megőrzése, a társadalmi-gazdasági fejlődést, nemzetközi együttműködést szolgáló intézmények, szervezetek, törekvések támogatása, különös tekintettel az európai integrációra. Az alapítvány közhasznú tevékenység folytatására jött létre, melyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. c) pontja szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, a 4. pont szerinti nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az 5. pont szerinti kulturális tevékenység, a 13. pont szerinti magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység és a 19. pont szerinti euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Szülőföldünkért Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány

(kulturális)

3000 Hatvan, Dózsa Gy. u.23.
képviselő: Barócsi Lajos (kuratóriumi elnök), Soós Ádám (kuratóriumi titkár)
A hagyományok ápolása érdekében fiatal történészek, diákok támogatása; a XX. század történetét feltáró kiadványok megjelentetésének elősegítése. ... >>

TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Kertész u. 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Basa Ottó Miklósné
művészetek házának, gyermekalkotások galériájának működtetése, ahol a tehetséges gyermekek alkotásai kiállításra kerülhetnek,
- tehetséges gyermekek oktatása, művészeti nevelése szakkörök szervezése és műhelymunka által,
- képzőművészeti eszközök beszerzése,
- konferenciák, előadások, tanfolyamok, művészeti tanulmányutak szervezése és ezek kiegészítő tevékenysége,
- külföldi, nemzetközi művészeti műhelyekkel való kapcsolattartás,
- kiállítások szervezése belföldön, részvétel művészeti bemutatókon illetőleg kiállításokon,
- a művészettörténeti kiállításokhoz kapcsolódó film-, mese-, színházműsorok szervezése,
- ösztöndíj alapítás tehetséges és rászoruló gyermekek művészeti oktatásának támogatására,
- művészeti kiadványok készítése, kiadása,
- képzőművészeti szabadiskola működtetése,
- hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak, művészeti tevékenységük támogatása. ... >>

TKD Spirit Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 34.
képviselő: elnök Szász Péter, elnökhelyettes Dudás Attila, technikai helyettes Kovács Zoltán
Az egyesület elsősorban a Tae-Kwon-Do koreai harcművészet, küzdősport megismertetését, népszerűsítését, elsősorban Hatvan és vonzáskörzete ? de más településeket is ideértve ? a lakosságának sportolási és versenyzési lehetőségének biztosítását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy bemutató előadások szervezésével, kiadványok megjelentetésével népszerűsíti a sportágat, az egyesület tagjaink és a tagokon kívüli más természetes személyeknek edzési lehetőséget biztosít és részükre sportprogramokat szervez, hozzájárul versenyzési költségeikhez, részükre hazai és nemzetközi versenyeket szervez a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartása, fejlesztése érdekében. ... >>

Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Tanács u. 9.
képviselő: Gyöngyösi Attila Imre (kur. elnök)
A társadalom esélyegyenlőségének elősegítése az oktatási infrastruktúra fejlesztése, szakképzés támogatása révén. ... >>
1. oldal 2. oldal