Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hatvan intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

A Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kertész u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai Katalin
A hatvani 5. számú Általános Iskola sport, kulturális, tanulmányi eredményeinek, szakmai, tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

A XXI. Század Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3000 Hatvan, Gódor Kálmán u.13.
képviselő: Takóné Kovács Judit (kur. elnök)
Az óvodás korosztályú kisgyermekek nevelése, testi- és lelki fejlődése érdekében az ellátásuk színvonalának emelése. Az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Gódor Kálmán utcai Tagóvodájában folyó pedagógiai munka támogatása: a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermek az óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése, az óvoda által évek óta kiemelt célként kezelt intézményi, technikai feltételek javítása, műszaki, technikai eszközök, információ hordozók beszerzésének és széleskörű használatának elősegítése, az oktató-nevelő munka során felhasznált szakmai anyagok, játékok, képesség- és mozgásfejlesztő eszközök szélesebb körű beszerzésének bizotsítása, az óvoda érdekében a lagaktívabban tevékenykedő munkatársak részére magasszintű szakmai továbbképzések támogatása, egészségügyi feltételek javítása. ... >>

Alapítvány a Bajza Gimnázium Támogatására az Intézmény Szülői Munkaközösségének Alapításával

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Andrási Mónika
a) A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola oktató-nevelő, kulturális tevékenységének támogatása.b) az iskola kiemelkedő tanulmányi és pedagógusi tevékenységének elismerése és pénzbeli jutalmazása. d) Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése. d) Az iskola diákjainak sokirányú képességét és készégét fejlesztő-az oktatási intézmény keretein belüli tevékenységének motivációinak támogatása az alábbi szempontok figyelembevételével. Az anyanyelvi kultúra fejlesztésének és az idegen nyelvek tanításának tárgyi és személyi feltlételeinek javítása, a számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. - A diákok esztétikai készségének fejlesztéséhez a tárgyi feltételek javítása, az intézményben folyó sporttevékenység lehetőségeinek támogatása. e) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése és támogatása. ... >>

Alapítvány a Hatvani 2.sz. Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Káli István, kuratóriumi tag Kunsay Csabáné, kuratóriumi tag Tóth Imréné Szabó Erika
A Hatvani 2. sz. Általános Iskola tanulóinak sokoldalú fejlesztéséhez, az intézmény eszközellátottságának javítása, korszerűsítése. Az intézmény keretein belül folyó tevékenységekben kiemelkedő eredményt nyújtó tanulók támogatása, díjazása. Az oktatás feltételeinek javításáért páylázatok kimunkálásával, vagy más módon alkotó munkát végzők díjazása. Tanulók közösségi és egyéni pályázatainak díjazása. ... >>

Alapítvány a Hatvani I. István Általános Iskola Támogatására

(intézményi,oktatási)

3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Lipkovics Erika
A Hatvani 4. számú Általános Iskola diákjainak sokirányú képességét fejlesztő tevékenységének és az iskola tárgyi feltételeinek javítását szolgáló intézkedések támogatása. Ezenbelüli konkrét célkitűzéseket az alapító okirat 2. oldalának 1-7 pontjai tartalmazzák. ... >>

Albert Schweitzer Kórház Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3000 Hatvan, Balassi Bálint u.16.
képviselő: Freili Géza dr., Köles József dr.
1. A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatása, szűrése, gyógyítása és gondozása, az azt elősegítő módszerek kidolgozása, alkalmazása és elterjesztése. 2. A kórház műszerezettségének korszerűsítése, új diagnosztikai és gyógyeljárások bevezetése. 3. A kórház modern informatikai rendszerének kialakítása, fokozatos továbbfejlesztése. 4. Az orvostudomány fejlődésének nyomon követése; az orvosok, egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása; a nyelvtanulás elősegítése; ösztöndíj létesítése; kongresszusi részvételek; valamint bel- és külföldi tanulmányutakon való részvétel támogatása. ... >>

Bajzaj a Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3000 Hatvan, Balassi út 17. (Gimnázium)
képviselő: kuratóriumi elnök Deme Elemérné
A Bajza József Gimnáziumban az iskolai diákélet eseményeinek gazdagítása, diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, a diákönkormányzat munkájának segítése, a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés az új szervezetek létrehozásában, valamint közreműködés a diákközélet kezdeményezés és diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében. ... >>

Brunszvik Kisded Alapaítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi u.44.
képviselő: Gyarmati Gyuláné sz. Rácz Rozália
Az óvodás korosztályú kisgyermekek nevelése, testi- és lelki fejlődése érdekében az ellátásuk színvonalának emelése. Ezen belül a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodában folyó pedagógiai munka támogatása; a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek szervezett programon való részvétele céljából kulturális néprajzi hagyományok további ápolása; oktató - nevelő munka során felhasznált szakmai anyagok és egyéb eszközök beszerzésének biztosítása; magasszintű szakmai továbbképzés támogatása; egészségügyi feltételek javítása. ... >>

CORELLI-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai Géza
Alapfokú művészeti oktatás, valamint ennek támogatása.
- Tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
- A zenei kultúra fejlesztéséhez és az idegen nyelvek tanításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
- Zenei program, rendezvény, hangverseny szervezése.
- Kottakiadás, CD kiadás.
- Hangszerállomány bővítése, javítása, karbantartása.
- Zeneiskola épülete állagának megóvása, felújítása, karbantartása.
- Nyelvoktatás, nyelvi képzés.
- Táboroztatás.
- Zenei és tanulmányi versenyek szervezése. ... >>

Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Teleki u. 23.
képviselő: Masztilovicsné Horváth Éva(k.elnök)
Az ifjúsági, a kulturális, közművelődési, közoktatási és felnőttoktatási területeken tevékenykedő szakemberek, közösségek összefogása, pedagógiai, kulturális, felnőttoktatási és népfőiskolai központ létrehozása, szakmai műhelyek kialakítása, szakmapolitikai közösségek életre hívása, - közreműködés az esélyegyenlőség megteremtésében, - a magyar szakképzés és oktatás európai felzárkózásának és kapcsolódásának, az európai integráció gondolatának előmozdítása, az alapképzés kiterjesztése, a felzárkóztatás érdekében azon készségek és ismeretek fejlesztése, amelyek az egyént képessé teszik arra, hogy az adott közösségek társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági életében a legteljesebb mértékben részt vehessen, - a helyi társadalmi kulturális szükségletei, művelődési igényeinek fel- tárása, gondozása. ... >>

Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Takácsné Palásthy Erika
1) Az anyanyelvi kultúra fejlesztéséhez és az idegen nyelvek tanításához szükséges tárgyi feltételek támogatása. 2) A számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. 3) Az intézményben folyó sporttevékenység támogatása. 4) Az iskola rászoruló diákjainak taneszközökkel való ellátása. 5) Kiemelkedő diáksportok, szakkörök munkájának elismerése. 6) A tanulmányi, kulturális munkában élenjáró diákok jutalmazása. 7) Az iskola hagyományait szolgáló tevékenységek támogatása. ... >>

Hatvan és Környéke Baleseti Sérültjeinek Ellátásáért Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi)

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
képviselő: Valló János dr. (kuratóriumi elnök)
A Hatvani Albert Schweitzer Kórház traumatológiai szakrendelésének és a kórházi osztály munkájának támogatása. A baleseti sérült betegek magasabb szinten történő szakmai ellátása, a sérültek rehabilitációjának megszervezése és támogatása. ... >>

Hatvan és Térsége Szakképzéséért Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3000 Hatvan, Kossuth tér 14.
képviselő: Bánné Bakó Margit (kuratór. elnök)
Hatvan városban és kistérségében az iskolarendszerű - és iskolarendszeren kívüli szakképzést biztosító oktatási tevékenység támogatása. - Önálló szakképzési tevékenység folytatására alkalmas iskola építése, az oktatási tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, annak folyamatos fejlesztése. - Az iskolarendszeren kívüli oktatási tevékenység minőségének fejlesztése. - Szaktanári képzések, szakmai továbbképzések szervezése, támogatása. - Tehetséges tanulók továbbtanulásának tamogatása. ... >>

Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.
képviselő: kuratóriumi elnök Mihályné Tasi Edit Ibolya
A nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése, az arra érdemes óvónők, nevelő-oktató munkát segítők szakmai továbbképzésének támogatása; az óvoda által szervezett, a gyermekek környezetének megismerésére, esztétikai érzelmi nevelést elősegítő programok évenkénti szervezése; az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, az eszközök pótlása. ... >>

"Hatvan Városért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kossuth tér. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Estradané dr. Zsemberovszky Mária
Hatvan város oktatási, kulturális, sport, művészeti és közgyűjteményi intézmények és civil szervezetek, továbbá az intézményekben tanuló diákok, valamint az intézmények által nyújtott szolgáltatást igénybevevők támogatása.
- Hatvan város által szervezett nemeztközi, országos, illetőleg helyi kulturális, sport és egyéb rendezvények támogatása, rendezvények szervezése.
- Hatvan városban tanuló diákok iskolán kívüli nevelésének, sportolásának, művelődésének támogatása, a város arculatának formálása, a város történetének feltárása, hagyományai megőrzése és megismerése.
- Közreműködés testvérvárosi kapcsolatok fenntartására és szervezésére, a város kulturáljának és történelmének testvérvárosokkal történő szélesebb körű megismertetésére.
- A városi kulturális, művészeti, közgyűjteményi intézményi intézmények és civli szervezetekkel közös pályázatokon való részvétel, annak érdekében, hogy ezen intézmények szolgáltatásaikat magasabb színvonalon tudják teljesíteni. ... >>

Hatvan, Jókai úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Jókai u.9.
képviselő: kuratóriumi elnök Csirmaz Andrea
Az arra érdemes óvónők nevelő - oktató munkát segítő szakmai továbbképzésének támogatása, a hátrányos helyzetű gyermekek óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése, óvodai nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése, az óvoda egészségügyi feltételeinek ellátása és javítása. ... >>

Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Krisztina
A Hatvani Állami Zeneiskola keretében folyó zeneoktatás fejlesztése, tárgyi feltételek magasabb színvonalon történő biztosításához való hozzájárulás.
Pk60020/1996/15. sz. végzéssel célkiegészítés :A hatvani Kocsis Albert Zeneiskola állagának megőrzése, szépítése, valamint belső felújítása, karbantartása és a bútorzat cseréje. ... >>

Hatvani Góliát Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. (Kodály Zoltán Általános Iskola)
képviselő: elnök Monori Géza
Az egészség társadalmi célkitűzéseinek elősegítése az öt-tizenkettő éves korosztály körében. Ennek érdekében:
- A nevelési-oktatási intézményeken belüli és az intézmények közötti rendszeres játék és mérkőzés biztosítása tagjainak.
- A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása, a sportág utánpótlás körének szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, valamint fejlődésük biztosítása.
- A gyermekek széles körének bevonásával óvodai és iskolai bázison alapuló sportcsoportok szervezése.
- Az egészséges életmód elemeinek érvényre juttatása. ... >>

Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Palikné Mák Andrea
Az óvodáskorú gyermekek és óvodai csoportok egészséges fejlődésének biztosítása. A gyermekek foglalkoztatásához szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerűsítése, mozgásfejlesztő eszközök, berendezések, játékok biztosítása, illetőleg beszerzéséhez való hozzájárulás. Az alapítvány pártoktól és politikai szervezetektől támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőket nem támogathat.
Pk60197/1997/18. sz. végzéssel célkiegészítés:?- Óvodapedagógusok továbbképzése, tapasztalatcsere más belföldi és külföldi óvodákkal.
- Magas szintű szakmai továbbképzések támogatása, az óvoda érdekében legaktívabban tevékenykedő munkatársak részére.
- Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeknek az óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése. ... >>

Hatvani Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 13.
képviselő: Bóna Andorné (kur. elnök)
Az óvodánkba járó gyermekek nevelési feltételeinek javítása, különös tekintettel a testi nevelésre és a környezet értékeinek megóvására, - A választott helyi nevelési programunk tevékenységeihez kapcsolódó képességeket fejlesztő eszközök folyamatos bővítése, működési feltételek javítása, - Az óvoda egészségügyi, mentálhigiéniai feltételeinek és ellátásának javítása, - A nevelő-oktató tevékenységet végzők szakai továbbképzésének támogatása, - Hátrányos helyzetű gyermekek óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése. ... >>

Hatvani Talentum Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Lénárt Péter József
Hatvan városban olyan korszerű a 15-23 éves korosztály, illetve a felnőttek részéről igénybe vehető szakképzés támogatása, amely egyrészt hiányt pótol, másrészt megfelel a kor változó követelményeinek. Az alapítvány, amikor annak feltételei megteremtődnek, középfokú, illetve felnőttképző iskolát hoz létre és működtet a szakképzés fejlesztése céljából. E szakképzésnek a célja, olyan korszerű konvertálható szakmai képzettség nyújtása, amellyel a tamulók hosszú távon is képesek lesznek munkát találni. ... >>

Hatvani Vörösmarty Téri Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Ócsainé Csabai Zita
Az óvodába járó gyermekek nevelési feltételeinek javítása, különös tekintettel a testi nevelésre és a környezet értékeinek megóvására; a választott helyi nevelési program tevékenységeihez kapcsolódó képességeket fejlesztő eszközök folyamatos bővítése, a családdal való együttműködés erősítése programok szervezésével, közös tevékenységekkel.
Pk.60057/1998/15. sz. végzéssel célkiegészítés:- az alapítványok részére kiírt pályázatok önrészének finanszírozása, valamint az alapítványt és az óvónők munkáját segítő szakkönyvek vásárlása;
- a nevelőmunka színvonalának emelése érdekében az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Hatvany Irén Oktatási, Nevelési és Kulturális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Hatvanas utca 5. III//7.
képviselő: kuratóriumi elnök Gál Erzsébet
-Az egyének, családok és a hátrányos helyzetben lévő közösségek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése főként az oktatás, mentálhigiénés, egészségügyi, szociáli ellátás, szabadidő, kultúra és sport területén.
- Hatvan városban és kistérségében olyan korszerű gondozás, nevelés és szakképzés támogatása, amely egyrészt hiányt pótol, másrészt megfelel a kor követelményeinek. Az alapítvány, amikor annak feltételei biztosítottak lesznek bölcsődét, óvodát hoz létre és működtet, ahol a speciális nevelési igényű gyermekek is elfogadást nyernek és integrált nevelés keretében már kisgyermekkorban zökkenőmentesen illeszkednek be a közösségbe.
- Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, szakmai továbbképzés, átképzés támogatása.
- Nyelvtanulás fejlesztése, Hatvan város testvérvárosi kapcsolatainak elmélyítése.
- Az "élethosszig tartó tanulás"- hoz, mint munkaerő-piaci tevékenységhez kapcsolódó programok:hogyan tanuljanak a felnőttek, módszertan, sikeres váltás.
- Közösségfejlesztési és közösségépítési programok a többszörösen hátrányos helyzetűeknek, a kisebbséghez tartozóknak.
- Munkatapasztalat-szerzés elősegítése képzéssel, gyakorlattal.
- Munkaerő-piaci képzések támogatása:melyek szükségesek a munkaerő-piaci információk megszerzéséhez, döntésekhez - törvényi rendelkezések, önéletrajzírás, interjú, életstratégia és karrierépítés, krízishelyezetek felismerése, kezelése, konfliktustűrés, kommunikáció, önmenedzselése, külföldi munkavállalás, kapcsolattartás a munkaügyi központokkal, munkahelymegtartás.
- Felnőttképzési intézmények együttműködésének segítése, konferenciaszervezés, konzultáció, képzési programok, szakértői tevékenységek, képviseletek segítése. ... >>

Hit-6O Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3000 Hatvan, Jókai út 76/A.
képviselő: Karácsony Gábor (együttesen), Oláh Ferenc (együttesen), Ruff Tibor (önállóan)
A HIT Gyülekezet - különös tekintettel hatvani közösségére -, valamint a társadalom, a nemzet számára hasznos tevékenységet folytató, a bibliai kereszténység értékeit felmutató, a teljes evangéliumot hírdető és a HIT Gyülekezetének ajánlásával rendelkező gyülekezetek és természetes személyek támogatása. Hatvanban és környékén karitatív, szociális tevékenység folytatása, támogatása, különös tekintettel a sokgyermekes családok támogatására. A keresztény oktatásnak, keresztény óvodák, iskolák létrejöttének, bibliaiskoláknak, gyermeküdültetésnek, ill. más keresztény nevelési, oktatási tevékenységnek támogatása. A keresztény művelődés, kultúra - pl. kiállítások, rendezvények - támogatása. Ezen célok megvalósítása érdekében ingatlanok megvásárlása, felépítése, felújítása, karbantartása és működtetése. ... >>

Hozzáértéssel a Betegekért az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3000 Hatvan, Balassi B.u.16.
képviselő: Balogh Mihályné (kur.tag; 2 együtt), Csaja Tamásné (kur.tag.; 2 együtt), Érsek Zsolt (kur.elnök; önállóan), Garamszegi Józsefné Zólyomi Erzsébe, Princz Istvánné (kur.tag; 2 együtt)
Az alapítvány célja olyan agyagi alap megteremtése, amely segíti és lehetővé teszi az Albert Schweitzer Kórház- rendelőintézetben folytatott ápolási- gondozási tevékenység szakmai színvonalának emelését, így különösen: - az egészség éíptésének, megőrzésének segítségével az Albert Schweitzer Kórház- rendelőintézetben folytatott ápolási-gondozási munka anyagi, tárgyi feltételeinek javítása útján és a betegellátás szakmai színvonalának javításával; - az ápolási-gondozási tevékenységben résztvevők önképzésére, továbbképzésére irányuló igényeinek összehangolásával, támogatásával, a szakmai pályájuk segítése révén; - oktatások, továbbképzések, egyéb rendezvények szervezésével, amelyeken a szakma elismert képviselői megnyilatkozhatnak; - olyan regionális egészségügyi modell kialakításával, amely elősegíti az ápolási-gondozási pálya megismerését és vonzóvá tételét. ... >>

Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3000 Hatvan, Géza Fededelem u.2.
képviselő: Marján János
a) Általános iskolai tehetséges tanulók támogatása az - ének-zene, - tánc, - sport, - természetismeret, - társadalomismeret, - nyelvtanulás területén. b) A tanulók képességfejlesztésében példaértékű munkát végző pedagógusok elismerése. c) Az iskola tárgyi feltételeinek fejlesztése: - uszodaépítés, - hangszer beszerzés, - táncruha vásárlás, - sportszer bővítés, - audiovizuális eszközök fejlesztése területén. ... >>

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

3000 Hatvan, Bercsényi u. 28.
képviselő: kuratóriumi alelnök Rudas Aranka
1) - A gazdátlan, a megunt, utcákon kóborló állatok számának csökkentése, ideiglenes elhelyezése;
2) - A gazdátlan, kóborló kutyák számára megfelelő gazda keresése;
3) - A kutyák végleges elhelyezéséig a tartásukról való gondoskodás, szükség esetén állatorvosi kezelésük biztosítása;
- Óvodák, iskolák, más állami szervek-, intézmények és civil szervezetek számára állatvédelmi és természetvédelmi oktatás szervezése;
- Az állatvédelmi törvény betartásának és betartatásának figyelemmel kísérése, szükség esetén hatósági eljárás kezdeményezése;
4) ? Adománygyűjtés a kóbor, gazdátlan állatok élelmezése és megfelelő ideiglenes elhelyezésük érdekében;
- Adománygyűjtés egy korszerű, a vonatkozó állategészségügyi előírásoknak megfelelő állattartó telep kialakítása, majd ezt követően annak működtetése érdekében;
- Folyamatos akciók szervezése az állatok örökbeadása, méltó otthonuk megteremtése érdekében;
5) - A felelős állattartás gondolkodásmódjának elterjesztése, tudatos alakítása és szemléletformálása;
- A kulturált állatvédelem minél szélesebb körben való terjesztése, az állatok szeretete, az állati élet méltóságának tisztelete érdekében. ... >>

Pályakezdők Szakiskolájáért Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.
képviselő: k.elnök Szalánczi Zoltán
A hátrányos helyzetű, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalok számára kézműves és szolgáltató szakmák oktatásának megszervezése, a szakképzetlen, munkaviszonyban nem álló fiatalok gyakorlati felkészítése, szakmai és elméleti képzése, szakmunkás vizsgára történő felkészítése. Pályakezdő munkavállalók elhelyezkedésének, illetve önálló egzisztencia teremtésének segítése, a fiatalok vállalkozóvá nevelése, valamint az alapító okiratban meghatározott egyéb célok.
Pk60122/1998/25.szám alatt célkiegészítés:
?- a szakmai ismeretek elsajátításához, a sikeres munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, motivációk, beállítódások kialakítása illetve fejlesztése, ehhez a lokális foglalkoztatási alternatívák feltárása,
-munkanélküliek, állástalanok elhelyezkedésének illetve önálló egzisztencia teremtésének segítése, a munkaerő-piaci reintegráció elősegítése, különösképpen a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegekre, a megváltozott munkaképességűekre, a nőkre, a romákra és pályakezdőkre,
- közoktatási és alternatív képzési, nevelési intézmény alapítása és az intézmény felett fenntartói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése ? ... >>

Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3000 Hatvan, Tabán u. 15-17.
képviselő: kuratóriumi elnök Siraky-Nagy Annamária
Hatvan Város és körzete kulturális életének bemutatása,
- Helyi érdekeltségű kulturális és művészeti kiadványok megjelentetésének, terjesztésének elősegítése.
- Díjat alapít, melyet azon személyek részére adományoz, akik a város- és települési környezetvédelem területén kiemelkedő érdemeket szereztek.
- Minden olyan kezdeményezés, tevékenység felkarolása, amely jótékony hatást gyakorol Hatvan városfejlődésére, növeli a város népszerűségét, látogatottságát, fellendíti idegenforgalmát.
- Tevőlegesen közreműködik az épített és természeti környezet védelmében és a közterületek fenntartásában.
- A város középiskolás korosztálya számára külföldi-belföldi csereüdülési lehetőséget kíván nyújtania annak érdekében, hogy a számunka idegen nyelveket anyanyelvi környezetben gyakorolhassák.
- Ösztöndíj alapítás tehetséges és rászoruló gyermekek részére.
- Helyi közéleti, művészeti, kulturális lap kiadása. ... >>

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.
képviselő: k.tag Marján János, k.tag Petróczki Pálné, k.tag Wagner Dénes, kuratóriumi elnök Péter Sándorné, kuratóriumi tag Valakovicsné Lakatos Marianna
Egyének és csoportok kimagasló tanulmányi munkára való ösztönzése, hagyományteremtő tevékenységi formák, a tanulóifjúság közösséggé szerveződését segítő példaértékű kezdeményezés támogatása. Hatékony tanulói - tanári tevékenység érdekében nélkülözhetetlen tárgyi feltételek javítása, elhelyezkedési esélyt növelő speciális szakképzési formák finanszírozása, és az iskolarendszeren kívüli oktatásban való részvétel, átképző, továbbképző tanfolyamok, egyetemi előkészítők szervezése. ... >>

Szent Erzsébet Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3000 Hatvan, Kossuth tér 6.
képviselő: Köles József dr.
Idős emberek önköltséges alapon történő elhelyezését, egészségügyi ellátását, gondozását biztosító otthon létrehozása, a szervezési, építési munkák lebonyolítása, az anyagi fedezet biztosítása, az otthon üzemeltetése.
Pk60149/1992/23. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány támogatja a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő templom, plébánia épületeinek renoválását, felújítását, bővítését, a műemléki épületek és berendezései megóvását, karbantartását, szükség szerinti cseréjét.
Támogatja továbbá az Egyházközségben élő, rászoruló időskorúak, gyermekek, fiatalok anyagi támogatását, segítését.
Támogatja a hiteléleti tevékenység megtartását és elősegítését, melynek érdekében közösségi épület létrehozásában is közreműködik. ... >>

TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3000 Hatvan, Kertész u. 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Basa Ottó Miklósné
művészetek házának, gyermekalkotások galériájának működtetése, ahol a tehetséges gyermekek alkotásai kiállításra kerülhetnek,
- tehetséges gyermekek oktatása, művészeti nevelése szakkörök szervezése és műhelymunka által,
- képzőművészeti eszközök beszerzése,
- konferenciák, előadások, tanfolyamok, művészeti tanulmányutak szervezése és ezek kiegészítő tevékenysége,
- külföldi, nemzetközi művészeti műhelyekkel való kapcsolattartás,
- kiállítások szervezése belföldön, részvétel művészeti bemutatókon illetőleg kiállításokon,
- a művészettörténeti kiállításokhoz kapcsolódó film-, mese-, színházműsorok szervezése,
- ösztöndíj alapítás tehetséges és rászoruló gyermekek művészeti oktatásának támogatására,
- művészeti kiadványok készítése, kiadása,
- képzőművészeti szabadiskola működtetése,
- hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak, művészeti tevékenységük támogatása. ... >>

TRITON a Sportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.
képviselő: Dobi Gyula (kuratóriumi elnök)
Hatvan város, illetve a hatvani Széchenyi István Szakközépiskola azon diákjainak, közösségeinek és szervezeteinek támogatása, akik, illetve amelyek tevékenysége elősegíti a diák és ifjúsági sportolási lehetőségek megteremtését, maguk is rendszeresen sportolnak, sportversenyeket szerveznek. Az alapítvány működésével önmagában is segíti a Széchenyi István Szakközépiskola diákjai sportolási lehetőségeinek fejlesztését. ... >>
1. oldal