Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hangony sport civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Hangony Sportegyesület

(sport)

képviselő: ügyvezető Holló István ... >>

Hangonyért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3626 Hangony, Rákóczi F. út 169/a.
képviselő: Kiss Istvánné
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§-ában meghatározott egyes közfeladatok ellátásának folyamatos biztosításával segítse elő és növelje a település népességmegtartó erejét, a község évszázados hagyományokra épülő közösségformáló képességét, az itt éló lakosság komfortérzetét, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységeket végezzen. A közalapítvány célja ezért különösen: 1., a kulturális tevékenység és a tömegsport érdekében: - a településen korábban jól működő közművelődési tevékenység újraélesztése, a szabadidősport támogatása, a lakosság minél több információhoz jutásának elősegítése, 2., a kulturális örökség megóvása érdekében: - a településen fellelhető régi korokra emlékeztető javak, régiségek feltárása, megismertetése, szebbé tétele, a népi hagyományok ápolása, továbbterjesztése, 3., a környezetvédelem érdekében: - a község rendezésének, infrastrukturális fejlesztésének környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő támogatása, 4., az oktatás, nevelés terén a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségügy, közrend, közbiztonság, tűzvédelem érdekében: - az ilyen jellegű tevékenységet folytató intézmények, szervezetek, valamint e téren kiemelkedő tevékenységet folytató vagy kiemelkedő eredményeket elérő magánszemélyek támogatása. ... >>

Összefogás Hangonyért Egyesület

(sport,kulturális)

3626 Hangony, Szabadság út 1.
képviselő: Kovács Szilárd elnök
A társadalmi szervezet célja:
- A falvakban élők és a falvakban élő ifjúság lakóhelyén való maradásának elősegítése, az urbanizációval szembeni fellépés.
- A fiatalok bevonása közérdekű kérdésekbe és tevékenységekbe.
- Olyan ifjúsági tevékenységek szervezése és lebonyolítása amelynek a fiatalok egészséges életszemléletét, helyes társadalmi magatartását segítik elő.
- Műemlék védelem.
- Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
- A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, együttműködve hasonló szervezetekkel.
- Sporttevékenység. ... >>
1. oldal