Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 68
2. oldal

Pannonhalma-Sokoróaljai Borút Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9081 Győr, BM. Köz 1.
képviselő: Lengyel István
A szőlősgazdák összefogása révén elősegítse a fenntartható tájhasználatot, ezzel csökkentve a környezeti terhelést, szolgálva a természetvédelmet és a biodiverzitás megőrzését, ezzel együtt a sokoróaljai borvidék sajátos és egységes arculatát megteremtse. ... >>

"PRO RÉGIÓ" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Zechmeister u. 3.
képviselő: elnök Dr. Horváth József, titkár Dr. Horváth Károly
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megye területén működő közigazgatási (önkormányzati) szervek részére információs segítségnyújtás, oktatás előkészítése, segítése. Az alapítvány szolgálni kívánja az oktatási tudományos környezet és természetvédelmi, valamint kulturális célok régión belüli megvalósítását. Emellett e célú tevékenységét a határon túli magyarságra is ki kívánja terjeszteni, az együttműködés és segítés érdekében. ... >>

Rába Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

képviselő: Hluchány József
Természetjárás és testedzés elősegítése, természetvédelem, hazai és nemzetközi túrák szervezése. ... >>

RÉDEI VADGAZDA VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem,egyéb)

9024 Győr, Déry Tibor u. 1. V/20.
képviselő: Hábereiter Tibor
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-, és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- , és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált sport vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

"REFLEX" Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Bartók B. út 7.
képviselő: Lajtmann József
Az emberek környezetvédelemmel kapcsolatos tudatában jelenjen meg az élő- és élettelen környezet egymásra hatása, a környezeti elemek védelmének fontossága. Célunk, hogy a környezet állapotát és a lakosság életminőségét befolyásoló döntések meghozatalánál tudatosuljon a fenntarthatóság fontossága, a megelőzés és elővigyázatosság elve. Ennek érvényesítése érdekében aktívan kapcsolódunk be a működési területünket érintő környezetvédelmi tervekkel, programokkal és egyedi ügyekkel kapcsolatos eljárásokba.
A komplex környezetvédelmi szemlélet kialakulásának segítése az állami szerveknél és a gazdálkodó szervezeteknél. A műemlékek és kulturális örökségek megóvásához fűződő érdekek összeegyeztetése a természetes és épített környezet védelméhez fűződő közcélú érdekekkel.
Aktív és passzív információs jogokkal kapcsolatos akciók szervezése, különös tekintettel a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítására.
Az állampolgári és emberi jogokkal kapcsolatos lakossági ismeretterjesztő akciók szervezése különös tekintettel az egészséges környezethez való jog érvényesítésére. ... >>

SELLŐ Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
képviselő: Havasi Tamás titkár, Juhász István elnök
Győrben és környékén folyók, holtágak, bágertavak víztisztaságának megőrzése, partjaik természetes állapotban való tartása, megvédésük a szennyeződésektől. A vízi élővilág védelme. Önkéntes vízi mentő szolgálat megszervezése. A vízi-turisták, a csónakosok, a vízi környezetet kedvelő polgárok érdekeinek védelme, képviselete. A víz melletti kulturált pihenőhelyek kialakítása, biztonságos kikötőhelyek létesítése. A vízen közlekedők közlekedési moráljának javítása, a biztonságos közlekedés, fürdőzés alapelveinek propagálása, oktatása. A vízi idegenforgalom megszervezése, vízisportok fellendítése, szörfözés lehetőségének megteremtése. Víziutak bővítése. Hajó karbantartási és építési lehetőségek biztosítása. A természetben található egészségre káros hatások felderítése és feltérképezése. Az egészséges életmódra nevelés és a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

"Sokoró Ökológiai Park" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9012 Győr, Tenkes u. 26.
képviselő: Enyingi Tibor
Ökológiai oktatás és rehabilitáció segítése, természetvédelmi célú tevékenységek támogatása. ... >>

Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 13.
képviselő: Écsi Jenő, Takács Antal
A Győr-Moson-Sopron megyei horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, egy új keretek között létrehozandó országos horgászmozgalom egységének megőrzése. A Szövetség és a tagegyesületek érdekeinek védelme és képvislete, a törvényes működési feltételek segítése és javítása. A szabadidő hasznos eltöltése, annak segítése, hogy a tagegyesületek a horgászetika szabályaira, a természet szeretetére és védelmére neveljék tagjaikat. Megőrzi, lehetőség szerint javítani a sporthorágszat feltételeit. ... >>

Szigetköz Horgász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Dózsa György rkp. 7.
képviselő: Sinkó Lajos
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekinek képviselte, a horgászport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás feltételeinek megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászti lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Tagiait a horgászetikára és az erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére nevelni. Az egyesüeti vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele a nyugaodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

Szigetköz Megmentéséért Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Corvin u. 12.
képviselő: Lőre Péter
a.) Szigetköz élővilágának, értékeinek védelme, bemutatása; b.) Ismeretterjesztő gyalogos, kerékpáros, vízi túrák szervezése; c.) Folyó- és állóvizeink tisztaságának védelme, megőrzése; d.) Túraútvonalak, tanösvények kialakítása; e.) Fiatalok részére vitafórumok, előadások, konferenciák, táborok, továbbképzések szervezése; f.) A fiatalokat érintő szenvedélybetegségek elleni küzdelem, felvilágosító tevékenység; g.) Fiatalok egészséges életmódra nevelése (drogprevenció, AIDS ellenes kampány, környezettudatos életmódra nevelés); h.) Rendezvények szervezése természetközeli helyeken; i.) Lakossági felvilágosító tevékenység; j.) Egyéb fiatalokkal kapcsolatos tevékenység; k.) Nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, közös programok, konferenciák továbbképzések szervezése; l.) Határon túli magyar szervezetekkel közös rendezvények lebonyolítása az eggyé válás erősítése, és a közös ... >>

Szunyog-szigeti Zártkerti Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9025 Győr, Akác u. 19.
képviselő: Kurdiné Major Szilvia
Környezeti ártalmak, környezetszennyezés megakadályozása, a természet eredeti állapotának megőrzése. Erőszakos beavatkozás elleni közös fellépés. A sziget és közvetlen környékén kialakult flóra-fauna élővilág védelme. Fontos fellépés a zártkert tulajdonosok által létrehozott értékek védelme, személy és közösségi célokat szolgáló vagyontárgyak megvédése. A közlekedési utak állagának megóvása, azokban bekövetkezett állagromás jelzése a polgármesteri hivatal felé. Közös fellépés a környezetbe nem illő épületrészek elhelyezése ellen. Pihenést, regenerálódását nem szolgáló elképzelések elleni fellépés. Közös fellépés a környezet megvédése érdekében. Környezeti károsodást okozó szennyező anyagok elhelyezésének megakadályozása. Közös fellépés a sziget és közvetlen környezete, partvédelme, árvízvédelme érdekében. ... >>

Szülőföldünk Honismereti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9021 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: Néma Sándor
A honismereti mozgalomban tevékenykedő hely-és üzemtörténeti, krónikaíró, néprajzi, nyelvjárási szociográfiai, tárgy- és adatgyűjtő, valamint feldolgozó szakkörök, múzeumi, természet- és várbaráti, továbbá társadalmi és művészeti hagyományokat fenntartó közösségek, helytörténészek és lokálpatrióták munkájának összehangolása, segítése. ... >>

Tárogató úti Fehér Óvoda Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9028 Győr, Tárogató u. 19.
képviselő: Marcali Hilda
Az óvoda részére korszerű és tartós berendezési tárgyak, szemléltető eszközök, készségfejlesztő és egyéb ügyességi játékok beszerzése. Napi foglalkozásokat segítő eszközök, felszerelések beszerzése. Az óvoda udvarára természetes anyagokból álló játékok vásárlása, felszerelése. A csoportszobák esztétikus díszitését szolgáló tárgyak, berendezések. A kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvétel költségeihez való hozzájárulás. A hátrányos helyzetű gyermekek térítési díjához való eseti, vagy tartós hozzájárulás. A nevelők munkáját segítő szakkönyvek, egyéb kiadványok vásárlása, továbbképzési költséghez való hozzájárulás. ... >>

TIPEGŐ Lovas Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Szt. István u. 37/2.
képviselő: Czőcs Csaba
A lovas hagyományok felelevenítése, bemutatása, sérült és egészséges gyermekek lovagoltatása, lovas táborok szervezése, lovas oktatás, terápiás programok kialakítása, kapcsolódás a természethez, egészséges életmódra nevelés, a szabadidő értelmes ... >>

Vándordiák Kulturális, Hagyományőrző, Természetvédő, és Nemzetközi baráti és cserekapcsolatokat ápoló Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Péterfy Sándor u. 2.
képviselő: Kallós Gyopár
A határoktól független magyar kultúra megismertetése és védelme, valamint külföldi kultúrák megismertetése. A természet védelme és ápolása, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése, különösen tekintettel Európa természeti kincseire. Részvétel Magyarország történeti és kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos és művészeti életében. ... >>

Vízügyi Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
képviselő: Écsi Jenő
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése, a tagok részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Zöld IQ Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9027 Győr, Pesti út 85.
képviselő: Eőry Péter
Az egyesület célja: az egyesületet az alapítók a természet és környezetvédelem érdekében hozzák létre, melyet a környezettudatos neveléssel, oktatással kívánnak elérni, ennek érdekében rendezvényeket, programokat szerveznek, melyen felvilágosító munkát végeznek, illetve amelyek segítik más csoportokkal való kapcsolatuk és együttműküdésük fejlődését. A szervezet saját tagjai és az érdeklődők számára túrákat és egyéb rendezvényeket szervez, amellyel a természet és az ember, társadalom kapcsolatát szeretné elősegíteni, és erősíteni. ... >>

Zsejkepusztai Lovas Egylet

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9022 Győr, Szent István út 37. fszt. 2.
képviselő: Ifj. Liszkai Dezső
A szabadidős és a versenyszerű lovaglás támogatása. Lovas túrák és találkozók szervezése. Az egészséges életmód, a lovas természet közeli életérzés és a lovas sportok népszerűsítése. A különféle lovas eseményekhez kapcsolódó, a lovaglást, a lótartást népszerűsítő események rendezése, az eseményeken való részvétel. Közreműködés a szabadidős és a sport lovasok képzésére szolgáló tanfolyamok szervezésében, koordinálásában. A fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése, lovas oktatás. A szövetségek és más sportegyesületek által megrendezett eseményeken, versenyeken való részvétel. Az egyesületben tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli képzése, oktatása, szakmai felkészülésének biztosítása. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi egyesületekkel, szervezetekkel. Ifjúság nevelés, drogprevenció, az egészséges életmódra nevelés. A lovas hagyományok, tradíciók megőrzése, ápolása. A közvetlen környezet térség, régió hagyományainak megőrzése, ápolása. A szigetköz természeti és történelmi emlékeinek megőrzése, ápolása. ... >>
1. oldal 2. oldal