Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr sport civil szervezetek


Találatok száma: 310
6. oldal

PIRIK FARM LOVAS KLUB Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Új u. 83.
képviselő: elnök Kovács László Tamás, gazdasági felelős Igricz Antalné, titkár Somkuti Miklós
A lovas sport hagyományainak ápolása, a lótenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a területi versenyek, kiállítások szervezése, az országos és nemzetközi versenyeken a részvétel biztosítása és lebonyolítása. A tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai tájékoztatása, kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel. Az egyesület tevékenysége során együttműködik mindazon állami és társadalmi szervezetekkel, amelyek a lovassport és a lótenyésztés fejlesztésének elősegítésében közreműködhetnek. ... >>

PLATINA TÁNC SPORTEGYESÜLET

(sport)

9028 Győr, Fehérvári u. 84/A.
képviselő: Petes Beáta
Tagjainak táncversenyeken való versenyeztetése, azokra való felkészítése, a versenyeken érdekeik képviselete. A versenytánc, és a táncsport népszerűsítése. A rendszeres sportolás, testedzés, és a táncsport népszerűsítése. A rendszeres sportolás, testedzés, biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása különösen Győr-Moson-Sopron megyében és Komárom-Esztergom megyében. ... >>

Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő és Környezetvédő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 42. 2.em. 7.a.
képviselő: Fodor Péter, Nagy-Juraskovics Anikó
A polgári életszínvonalat befolyásoló tényezők szemmel tartása és ezek romlása esetén a táradalom figyelmének felhívása és ehhez kapcsolódó jogvédelem.
Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretszerzés közhasznú cél érdekében, együttműködik a munkaügyi központokkal és a munkanélküliek, pályakezdők, pályaelhagyók részére mentori szolgáltatást végezve átképző, ismeretszerző és konfliktuskezelő előadásokat és tanfolyamokat szervez.
Ember és állampolgári jogok védelme cél érdekében ingyenes jogvédő tevékenységet szervez, jogtanácsadás keretén belül. Szabálysértők és elítéltek részére közérdekű munkára ad lehetőséget, mely munka során külön felhívja a figyelmet az ember és állampolgári jogokra és kötelezettségekre, továbbá a közérdekű munka tevékenységet javarészt az érdek és jogvédelem területén hasznosítja a közhasznú munkája során az Egyesület. Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő Egyesület az ember és állampolgári jogok védelme érdekében különböző jogi fórumokon magyar állampolgári érdekeket képviselve eljár.
Kiemelt cél a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok egyesületek együttműködésében támogatása, a nemzeti és európai értékrend ? erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Ezeken belül társadalmi munkák szervezése. Munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Fórumok párbeszédek létrehozása önkormányzati képviselők hivatalnokok és a lakosság között. Környezetünk megóvása. Kultúra és a hagyományok ápolása. Történelmi értékek védelme. Környezetünk megóvása és ennek elősegítése érdekében környezetvédelmi intézkedések megtétele. Sport rendezvények szervezése, támogatása. Az Egyesület a tevékenységét a Alkotmány, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kidolgozott alapszabályban foglaltak szerint végzi. Az Egyesület önállósága és függetlensége megőrzése mellett az érdekközösség és a szolidaritás elve alapján meghatározott célok érdekében kapcsolatot tart, együttműködik, szövetséget köt más szervezetekkel. Cél a polgári közösség sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. ... >>

"PRO INITIO" a Magyarországi és a Schleswig-Holsteini Gyermek és Ifjúságvédők Egyesülete

(sport,oktatási,szociális)

9025 Győr, Harmat u. 4.
képviselő: Majoros László, Matthias Wolter
A gyermek- és ifjúságvédelem, a családvédelem segítése, fejlesztését célzó programok megvalósítása. A Schleswig-Holstein-i és hazai szakemberek együttműködésének szervezése, koordinálása, szakember-cserék, közös projektek tervezése, szervezése, a fiatalok szakmai képzése, munkába állásuk szervezése, idegen nyelv oktatás formáinak kidolgozása, levezetése, kutatások, közös rehabilitációs rendszerek stb. szervezése, konferenciák rendezése. ... >>

PRO SCHOLA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9028 Győr, Konini u. 2-4.
képviselő: Szilágyi Magdolna
Ortutay Gyula Általános Iskola pedagógiai munkájának fejlesztése. ... >>

Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9026 Győr, Ady Endre u. 4.
képviselő: Lukácsi Zoltán
A Prohászka Ottókár Orsolyita Közoktatási Központ színvonalas oktató, nevelő tevékenységének támogatása. Az oktatást segítő eszközök fejlesztése, tanulmányutak és tanulók látókörét szélesítő túrák, kirándulások támogatása, sport rendezvények támogatása, iskolai ünnepségek, rendezvények támogatása, a szociálisan rászoruló diákok támogatása az intézményi infrastruktúra kiépítésének támogatása. ... >>

R Bringa Brigád

(sport)

Győr, Bartók B. u. 7.
képviselő: Babos István
kerékpár sport ... >>

RAAB Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9002 Győr, Jókai u. 18.
képviselő: Halmai Tamás
Az intézet dolgozóinak kulturált, szervezet sportolás, önvédelmi képzését és kulturális kikapcsolódását biztosítja, továbbá e célok érdekében segít a szabadidő megszervezésében, oktatási, kulturális, sportprogramok megszervezésében, bemutatók szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. ... >>

Rába Sárkányhajó Club

(sport)

9029 Győr, Csalogány u. 3.
képviselő: Búza László ... >>

Rába Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

képviselő: Hluchány József
Természetjárás és testedzés elősegítése, természetvédelem, hazai és nemzetközi túrák szervezése. ... >>

Rábatext Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

9021 Győr, Duna-Rába torkolat
képviselő: Németh Ferenc
Tagjai részére horgászati lehetőség és szervezett klub élet biztosítása. A sport horágszat népszerűsítése. ... >>

Real Motorcentrum Motorsport Egyesület

(sport)

9024 Győr, Hold u. 14.
képviselő: Papp Ernő
A technikai - kiemelten a motorsport - népszerűsítése, a motocross és enduro versenyág művelése Közép-Nyugat-Magyarországon (Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megyék). ... >>

RÉDEI VADGAZDA VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem,egyéb)

9024 Győr, Déry Tibor u. 1. V/20.
képviselő: Hábereiter Tibor
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-, és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- , és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált sport vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Révai Miklós Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Fábián György
A Révai Miklós Gimnázium lehetőségeinek (különös tekintettel az oktatás feltételeinek és a gimnázium működési feltételeinek) javítása.
A Révai Miklós Gimnázium hagyományainak ápolása. A Révai Miklós tanulóinak: segítése a tehetséggondozásban (versenyekre történő felkészülés, felkészítés, versenyeken való részvétel); felzárkóztatása (hátrányos helyzetű tanulók esetén); támogatása és jutalmazása kiemelkedő teljesítmény alapján; szociális támogatása rászorultság alapján. A Révai Miklós Gimnázium diákönkormányzatának támogatása, segítése rendezvényeinek, programjainak megszervezése és lebonyolítása alkalmával. A Révai Miklós Gimnázium tanárainak támogatása továbbképzéseken való részvételben, szakmai tapasztalataik bővítésében. Támogatása az iskolai nyelvoktatásnak, a számítástechnikai képzésnek, a diáksportmozgalomnak, a díszteremnek és az iskolai könyvtárnak. ... >>

RODEO SPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási,szociális)

9019 Győr, Gerle u. 01669/20. hrsz.
képviselő: alelnök Csala Marianna, elnök Tóth Szilárd, elnökségi tag Bodó Jenő
Az egyesület célja a sport társadalmi fontosságának képviselete. Ezen belül kiemelt célja a lovas sport társadalmi elismerésének növelése a gyerek- és ifjúsági korosztály minél szélesebb rétegének bevonásával. További célja:
A hátrányos anyagi helyzetű gyerekek megismertetése a lovas sporttal; a rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása; biztosítsa az egyesület sportolóinak képzését és felkészítését; az egészséges életmód népszerűsítése; a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése; a fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos voltával; tehetséggondozás; utánpótlás nevelés; hazai és nemzetközi sportrendezvények megrendezése, valamint azokon való részvétel ; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése belföldi és külföldi szervezetekkel; a sportolóinknak jövőkép kialakítása; lovas sportág széleskörű megismertetése, az amatőr sportolás népszerűsítése; rodeo sportág széleskörű megismertetése, az amatőr sportolás népszerűsítése; mozgássérült, fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációs lovagoltatása; a tagság érdekeinek képviselete. ... >>

RONIN KYOKUSHIN KARATE Egyesület

(sport)

9024 Győr, Ikva u. 30/B.
képviselő: elnök Horváth Gyula, elnökhelyettes Rugli Jenő, klubvezető Dr. Csizmadia Zsolt, klubvezető Leitner Ferenc
Tagjai részére sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, a tagok szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése, a keleti kultúra megismsertetése, tömegsport, ezen belül különösen a karate sport népszerűsítése. ... >>

ROYAL CARD CLUB Szalonjáték, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

9023 Győr, Babits M. u. 38/C. III/1.
képviselő: Mozsonyi Norbert
A következő szalonjátékok: a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, valamint a limitrendszerű kártyajátékok: bridzs, tarok, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése, és lehetőség ezen szalonjétékok versenysport szintű űzésére. Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése, a legkülönbözőbb szalonjátékok versenyeihez. ... >>

Royal Flush Poker Club Sportegyesület

(sport)

9011 Győrszentiván, Déryné u. 39. undefined
képviselő: Fodor Márk elnök
A Póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése, megismertetése. Sportversenyek szervezése, a sportoláshoz szükséges eszközök biztosítása. ... >>

SAN SIRO Győri Asztali-Labdarúgó Egyesület

(sport)

9024 Győr, Horváth Á. u. 1.
képviselő: Buti István
Asztali-labdarúgás iránti érdeklődés felkeltése. ... >>

Sasfészek FC Győr Egyesület

(közbiztonság,sport)

9028 Győr, Kalász u. 14.
képviselő: Szabó Tibor
Elsősorban Győr város - Szabadhegy, Kismegyer, Nádorváros városrészeiben élő, gyermekekkel meszerettetni a labdarúgást, számukra biztosítani a kulturált környezetet, a labdarúgás iránt érdeklődő kisgyermekeknek lehetőséget nyújtani képességétől függetlenül. ... >>

SEGÍTS OTTHON SÜRGŐSEN Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

9012 Győr, Győri út 22.
képviselő: Szabady János
Az alapító társadalmi elkötelezettségének tudatában a társadalom hátrányos helyzetű, rászorult tagjainak nyújtandó emberbaráti segítség hatékony eszközeként non-profit szervezet létrehozását tűzte ki célul. Az alapítvány közvetlen célja Győr Megyei Jogú Város, illetve más települések és kistérségek szociális problémáinak enyhítése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának keretein belül. Non-profit szervezetként segítséget nyújtani embertársainknak, akik szociálisan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Idős emberek, betegek támogatása számukra azonnali segítség nyújtása, egyedülállók, szociálisan is rászorulók felkarolása. Az alapítvány további közvetett célja a közösség életminőségének, létkörülményeinek hathatós javítása, így különösen bűnmegelőzési feladatok elősegítése, ellátása, valamint kulturális és sport tevékenységek ösztönzése. Az alapítvány távlati célul tűzi ki a közösség életformájának tudatos alakítását is. ... >>

SELLŐ Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
képviselő: Havasi Tamás titkár, Juhász István elnök
Győrben és környékén folyók, holtágak, bágertavak víztisztaságának megőrzése, partjaik természetes állapotban való tartása, megvédésük a szennyeződésektől. A vízi élővilág védelme. Önkéntes vízi mentő szolgálat megszervezése. A vízi-turisták, a csónakosok, a vízi környezetet kedvelő polgárok érdekeinek védelme, képviselete. A víz melletti kulturált pihenőhelyek kialakítása, biztonságos kikötőhelyek létesítése. A vízen közlekedők közlekedési moráljának javítása, a biztonságos közlekedés, fürdőzés alapelveinek propagálása, oktatása. A vízi idegenforgalom megszervezése, vízisportok fellendítése, szörfözés lehetőségének megteremtése. Víziutak bővítése. Hajó karbantartási és építési lehetőségek biztosítása. A természetben található egészségre káros hatások felderítése és feltérképezése. Az egészséges életmódra nevelés és a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

SENT-JUÁN Lovas Sportegyesület

(sport)

9011 Győrszentiván, Sugár u. 92.
képviselő: Pőcze György
Elsődlegesen a díjugrató és fogathajtó szakosztály létrehozása és működése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása. ... >>

SIKÁTOR PÓKER SPORTEGYESÜLET

(sport)

9024 Győr, Bartók Béla u. 1-3.
képviselő: Hummel Zoltán
A sportegyesület célja tagjai és az érdeklődők körében a póker, biliárd, darts szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése versenyek, tanfolyamok szervezése; tagjai részére a rendszeres szabadidős tevékenység lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Siketek és Nagyothallók Sportklubja

(sport)

9022 Győr, Czuczor G. u. 3.
képviselő: Németh Norbert Zoltán, Szűcs Csaba, Turc Cézár
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. ... >>

SÍNAI-PATKÓ Kulturális Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 5.
képviselő: Dr. Tomkáné dr. Szőnyi Eszter
A győri Xantus János Múzeum könyvtárának és helytörténeti gyűjteményének fejlesztése, támogatása. Győr város történelmi múltjának kutatásának ösztönzése és támogatása az alábbi szakterületeken: könyvtártörténet, helytörténet, ipartörténet, művészettörténet, sporttörténet. ... >>

Sokoró Karate Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Mécs László u. 16. 6. emelet 22. a.
képviselő: Bán László - elnök
Tagjai részére sportolási, versenyzési lehetőségek biztosítása. A tagok szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése. A keleti kultúra megismerése, a karate sport népszerűsítése. ... >>

Sokoró RC Modell Közhasznú Sportegyesület

(sport)

9012 Győr, Világosvár u. 28/2.
képviselő: Venesz Pál
A sportegyesület célja a modellező sport népszerűsítése, ennek érdekében versenypálya létrehozása, működtetése, rendszeres edzési lehetőség biztosítása, bemutatók szervezése, valamint a hasonló célú szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Sportautó Barátok Klubja Magyarország Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9022 Győr, Bisinger sétány 2.
képviselő: alelnök Németh András (együttes), elnök Mór Csaba (önállóan), gazdasági vezető Osváth Szilvia (együttes), titkár Dr. Menyhárt Ádám (együttes)
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával az autósport-tevékenység népszerűsítése, annak hagyományainak ápolása, az autósport kedvelőinek összefogása, az autósporttal kapcsolatos rendezvények szervezése, elősegítése, feltételeinek megtermetése, a tagok érdekvédelme. ... >>

Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 13.
képviselő: Écsi Jenő, Takács Antal
A Győr-Moson-Sopron megyei horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, egy új keretek között létrehozandó országos horgászmozgalom egységének megőrzése. A Szövetség és a tagegyesületek érdekeinek védelme és képvislete, a törvényes működési feltételek segítése és javítása. A szabadidő hasznos eltöltése, annak segítése, hogy a tagegyesületek a horgászetika szabályaira, a természet szeretetére és védelmére neveljék tagjaikat. Megőrzi, lehetőség szerint javítani a sporthorágszat feltételeit. ... >>

Szabadhegy Sportegyesület

(sport)

9028 Győr, Fehérvári út 153/A.
képviselő: Bander József
sport ... >>

Szabadidő és Vívóegyesület Győr

(intézményi,sport,oktatási)

9022 Győr, Teleki u. 55.
képviselő: Tállai László
Tagjai, illetve tagsági viszonytól függetlenül a vívó sportágban és más szabadidős sportokban tehetséges gyermekek és felnőttek részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének megteremtése. Versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése és ezekre történő felkészítés. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
A gyermekek napközbeni szabadidős tevékenységének biztosítása és napi iskolai felkészítése. ... >>

Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete

(sport)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Farkas Péter
Sporttevékenység. ... >>

SZIGET MOTORY SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

9025 Győr, Szarvas u. 37.
képviselő: Olláry Miklós
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint sport korosztálytól független támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység ... >>

Szilanus Dunántúli Szabadidő Sportegyesület

(sport)

9023 Győr, Köztelek u. 3/b. I/2.
képviselő: Szilágyi Sándor
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

TANDEM Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
képviselő: Hoffmann Judit
A sportoli kívánó, művészeteket kedvelő tehetségek gondozása, az iskolai tananyagokon kívüli új ismeretek megszerzése, biztosítása. Szakmai oktatás. Versenyeztetés, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, fellépési lehetőségek keresése és biztosítása, érdekképviselet. A fentiekhez szükséges anyagi és erkölcsi feltételek biztosítása. ... >>

"TÁROGATÓ" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Tárogató u. 18.
képviselő: Dr. Mészárosné Naszódi Beatrix
A győri Kodály Zoltán Általános Iskola tanulmányi munkájának, zenei, kulturális és sporttevékenységének anyagi támogatása. ... >>

Tekecenter - "Kiss János" - PANNÓNIA - Agro Tekeklub

(intézményi,sport,oktatási)

9028 Győr, Serfőző dűlő 3.
képviselő: Kiss Péter
A névadó Kiss Jánosnak, a Cardo Sportkör egykori tekézőjének és vezetőjének emléket állítva csapat indítása a városi bajnokságban, tömegsport napok szervezése, iskolai osztályoknak teke tornaórák szervezése, a sportág népszerűsítése. ... >>

Teleház, Sport, Szabadidő és Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9012 Győr, Hármashatár u. 22.
képviselő: elnök Pápainé Haczai Judit
A gyirmóti lakosok, különösen a fiatal korosztály részére tanfolyamok, kirándulások, szakmai utak előadások szervezésével a lakosság művelődési és sportlehetőségeinek kiszélesítése. Az egyesület részt kíván venni Magyarorsuág Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán a lakosság ezirányú tájékozta tásában, ez Európai Unió szabályrendszereinek megismertetésévek, az EU szervezetének, működésének, szerepének ismertetésével. Tanfolyamok, előadások, kirándulások szervezése a közeli lakókörnyezet mgismertetése érdekében, különös tekintettel a környezet védelme kapcsán a lakosságra háruló feladatokra és a környezetvédelem hatékonyabbá válásához szükséges lépésekre. Informatikai szolgáltatás feltételeinek megteremtése és működtetése, a számítógépes alkalmazások elsajátítása, valamint az informatikához kapcsolódó oktatási, kulturális lehetőségek biztosítása a gyirmóti lakosok számára. Egészséges életmódra nevelés és az ezzel kapcsolatos tanfolyamok, előadások szervezése, sószoba működtetése. ... >>

Textiles Sportegyesület

(sport)

Győr-Gyirmót, Laposi u. 9.
képviselő: Fülöp László
A megyei textil dolgozók tömeg-, versenysportjának megszervezése. ... >>

TOLDI Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9024 Győr, Örkény István u. 6.
képviselő: Nagy Béláné gazdasági ügyintéző, Szűcsné Tonomár Gabriella elnök
Az iskolai tanulók sportéletének fejlesztése, a tanulók széles tömegeinek rendszeres testgyakorlásának elősegítése, a meglevő lehetőségek hatékony, optimális kihasználása. Az egyesületben nem sportoló tanulók bevonása valamely sportág megkedveltetésén keresztül a rendszeres testgyakorlásra; házi versenyek, házi bajnokságok szervezése, lebonyolítása; kapcsolatteremtés hasonló érdeklődésű sportágakat gyakroló iskolával; kiírt versenyeken való részvétel, különféle rendezvényeken való fellépés; a tehetséges tanulók kiválasztása; a testgyakorlást biztosító tárgyi, anyagi, személyi feltételek további javítása. ... >>

TOLDI TEKE SPORTCLUB

(sport)

9027 Győr, Bútrogyár u. 1.
képviselő: Vikol László
teke-sport ... >>

TRADÍCIÓ LOVASKLUB EGYESÜLET

(sport,kulturális)

9028 Győr, Török u. 6.
képviselő: Nagy Marcell
A Szigetköz népi és lovas-hagyományainak őrzése, a szigetközi lovasélet felpezsdítése, lovas-íjászat hagyományainak őrzése, határon átnyúló lovas kapcsolatok ápolása, fogathatjó, díjlovagló és díjugarató versenyeken való részvétel, a lovassport népszerűsítése gyermekkortól, az ifjúság környezettudatos nevelése. ... >>

Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4. II/205.
képviselő: Dr. Skaliczky Zoltán
Traumatológiai osztály gyógyító lehetőségeinek javítása, korszerű műszerpark, új diagnosztikai és terápiás berendezések beszerzése, számítógépes adatkezelés színvonalának emelése. Az orvosok és az ápolószemélyzet továbbképzésének finanszírozása, segítése. ... >>

TREZOR Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

9023 Győr, Attila u. 3.
képviselő: Árpási Tibor, Baczoni Péterné, Pintarics Péter
sporttevékenység ... >>

TRÓFEA Vadásztársaság

(sport)

9022 Győr, Árpád út 42.
képviselő: Dr. Varga József
A vadásztársaság célja, hogy tagjait kulturált sport-vadászati lehetőséghez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa. ... >>

Új Kalász Sportegyesület (UKSE)

(sport)

9028 Győr, Sági u. 19.
képviselő: Németh József ... >>

Unicentral Bull"s Kick-Boksz és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

9022 Győr, Batthyány tér 23.
képviselő: Csányi János
A sport és a Kick-Box népszerűsítése, a sportra és egészséges életmódra nevelés, a közösségi élet alakítása. Lehetőség szerint a versenyzés biztosítása a sportág szabályai ... >>

Utcai Sportok Egyesülete

(sport,oktatási)

9026 Győr, Hédervári u. 102.
képviselő: Tóth Dénes
Az egyesület képviselni kívánja a Győr és vonzáskörzetében élő extrém sportokat űző fiatalokat, kiáll érdekeikért a hivatalos szervezetek előtt. Céljuknak tekintik a sportolási lehetőségek javítását, az extrém sportok népszerűsítését és tanítását, különböző módokon támogatni kívánják a kiemelkedő tehetségeket, és mindezek elérése érdekében támogatókat és szponzorokat kívánnak felkutatni. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal