Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr sport civil szervezetek


Találatok száma: 310
5. oldal

Kunsziget Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9023 Győr, Ifjúság krt. 93. IV/13.
képviselő: Németh Lajos
A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, szabadidő hasznos kihasználásának biztosítása. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása és a természet szeretetére és védelmére való nevelése. A gyermekek és az ifjúság nevelése a sport és a szabadidő hasznos eltöltésére. ... >>

Kyokushin Shinju-Kai Karate Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Szent Imre út 119.
képviselő: elnök Kocka László, elnökhelyettes Dóka Sándor, titkár Farkas Sándor
A karate egyéniség- és jellemalakító életformájának népszerűsítése, verseny- és szabadidősport-lehetőségek biztosításával, tradíciós és kulturális hátterének megismertetésével, önvédelmi képzések és sportrendezvények szervezésével, lebonyolításával. ... >>

Lelkes Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem)

9026 Győr, Ady Endre u. 25.
képviselő: Farkas Noémi (együttes), Horváth Szabolcs (együttes), Lelkes Győző (együttes)
Az egyesület fő célja, fő tevékenysége sporttevékenység - ezen belül is elsősorban a kerékpáros. sportághoz kapcsolódó gyermek- és ijúsági programok, versenyek, táborok, túrák szervezése, lebonyolítása, illetve ezen rendezvények részben természetjárással kiegészítve elősegítik elsősorban az ifjúág - de emellett más korosztályok számára is - az ismeretterjesztését és környezetvédelmei nevelést. ... >>

Likócsi Ashihara Karate Közhasznú Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Cuha u. 12. VII/21.
képviselő: Durgó Attila
Az egészséges életmódra, sportra való nevelés, a sportág népszerűsítése, ennek érdekében a rendszeres edzési lehetőségek biztosítása, bemutatók szervezése, valamint a hasonló célú szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Lombard Tenisz Klub

(sport)

9012 Győr, Forráskút u. 35.
képviselő: Mátyás Lajos
A tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a tenisz sport fejlesztése. ... >>

LONG RIFLE Sportlövő Alapítvány

(sport)

Győr, Bercsényi liget 1.
képviselő: Kisbakonyi János
Sportlövészet támogatása, népszerűsítése. ... >>

Lovári Cigányok Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9011 Győr, Váczi M. u. 128.
képviselő: Vidák József
Szabadidős programok, sportrendezvények, ügyességi játékok, kulturális események, roma témájú kiállítások, kirándulások szervezése, roma kultúra ápolása, megőrzése, roma hagyományok ismertetése, értékek népszerűsítése a nem romák között is, roma ételek népszerűsítése, romák és nem romák közötti baráti együttműködés elősegítése, roma nyelv átörökítése, roma gyerekek esély egyenlőségének elősegítése, az eredményes iskolai előmenetel támogatása, roma fiatalok pályaválasztásában való tanácsadás és támogatás nyújtása, kapcsolatépítés hasonló célkitűzéssel működő szerveztekkel és személyekkel. ... >>

Lovassportér Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Kert u. 14.
képviselő: Érsek László
Versenyszerű és szintű lovaglás támogatása, tömegsportszintű lovaglás támogatása, népszerűsítése, lovasoktatás, rehabilitációs lovaglás megvalósítása, a gyógylovaglás hagyományainak megteremtése. Versenyek rendezésével, szervezésével, díjazásával, a lósport terén tehetséges fiatalok támogatásával kíván segítséget nyújtani a lovassport hagyományainak megőrzésére és újrateremtésére, népszerűsítésére. ... >>

Magyar Autósportért Alapítvány

(sport)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 42. I/4.
képviselő: Fekete Balázs
A különböző autósportok országos szintű támogatása a versenysport területén. A megfelelő versenyautók és alkatrészei biztosítása különböző versenyautó kategóriákban. Autósport népszerűsítése. A versenyzői utánpótlás nevelés támogatása, és a versenyeztetési költségek finanszírozása. Versenypályák építése, fejlesztése, folyamatos karbantartása. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, edzőtáborok támogatása. Versenyautók versenyek színhelyére történő szállításának támogatása. ... >>

Magyar Örökségünk Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

9025 Győr, Bercsényi liget 115.
képviselő: Burján Imre
A magyar kultúra ápolása és terjesztése minél szélesebb körben. Ennek érdekében kulturális- és sportrendezvényeket, táborokat, kirándulásokat szervez, a Magyar Tavasz rendezvénysorozatot hívja életre; ifjúsági, összmagyar rendezvényeket szervez a polgárok széleskörű bevonásával. ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége Győr-Moson-Sopron Megyei Elnöksége

(sport,érdekképviselet)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
képviselő: Felber Gyula
A megye területén lévő technikai, szabadidő és tömegsportklubok tevékenységének segítése, összehangolása, érdekeik képviselete a területi szervek és sportszervezetek előtt, területi és felmenő ágú versenyek szervezése, sportcélú létesítmények létrehozása, üzemeltetése, kapcsolat az országos szövetséggel. ... >>

Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9022 Győr, Liszt Ferenc út 20.
képviselő: elnök Samodai László, titkár Fekete Sándor
A horgászsport fejelsztése és népszerűsítése. A tagjai részére horgászati lehtőség biztosítása. Tagjainak a társadalmi együttélés és sporthorgász erkölcs, etika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére nevelés. ... >>

Marcal Teniszcentrum Egyesület

(sport)

9024 Győr, Pápai út Tenisz Centrum
képviselő: Felső Kálmán - elnök
A tenisz sport fejlesztése, a tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, tenisz edzések, versenyek szervezése, rendezése. ... >>

Marcalvárosi Arany Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4-6.
képviselő: Horváth Ernő Tamás
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatása. Kulturális és sporttevékenysége során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében, a két tannyelvű oktatás eredményességének javítása érdekében külföldi oktatási intézményekkel való kapcsolat kiépítése és fenntartása, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése, az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás. ... >>

MARINA TRAINING SE. Győr

(sport)

9026 Győr, Kertész u. 13.
képviselő: Barna Attila, Kovács Győző
A Győrött szervezett keretek között dzsessz-,modern-, látvány- és hasonló táncterületen, valamint a fitness sportágban verseny-felkészítési, versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. ... >>

McKinley Hegymászó Egyesület

(sport)

Győr, Lajta u. 3. 1/1.
képviselő: Tamásiné Nagy Márta
A szikla- és magashegyi hegyászást kedvelő emberek összefogása, edzések, versenyek szervezése, a sportág tömegbázisának szélesíése, a sportág népszerűsítése, más egyesületekkel való együttműködés. ... >>

Megadance Sportegyesület

(sport,kulturális)

9025 Győr, Kunszigeti út 9.
képviselő: Borsi Viktória
Az egyesület alapvetően szabadidős és kulturális tevékenység folytatásának céljával alakult meg. E cél érdekében vállalja a modern- és divattáncos, valamint a hip-hop tánckultúra területén az utánpótlás nevelését, a tánckultúra széles körben történő megismertetését és megszerettetését. Vállalja továbbá, hogy rendszeres edzéseket tart, továbbá a táncsport területén verseny-felkészítési, versenyeztetési tevékenység számára egyesület formájában szervezett kereteket biztosít. ... >>

Ménfőcsanaki TEKECENTER CLUB Egyesület

(sport)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Dr. Torda István u. 33.
képviselő: Szalay Lajosné, Szalay Péter
Teke sportágban sport tevékenység folytatása, tömegsportban és versenysportban való részvétel. ... >>

Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba utca 21.
képviselő: Csütörtöki Tamás - ügyvezető, Dr. Palkovics László - elnök, Dudás Alexander - alelnök, Vasfői Balázs - alelnök
Az egyesület célkitűzése, hogy a műszaki felsőoktatás színvonalának emelését segítse. Céljai között szerepel továbbá, hogy a műszaki felsőoktatás és az ipar együttműködését hatékony fórumok segítségével előteremtse, vagy a létező kapcsolatokat gördülékenyebbé tegye. Fontosnak tartja ebben a relációban az olyan közös munkát, mely elsősorban a gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé a diákok számára. Kiemelt szerepet tulajdonít továbbá annak, hogy az iskola és az ipari vállalkozás együttműködésében a hallgatók csoportos munkában vehessenek részt lehetőleg valós, felelősségteljes projekteken keresztül. A magyar autó- és motorsportkultúra csupán árnya régi önmagának, s talán ugyanez kijelenthető általánosan a magyar műszaki kultúráról is. Az egyesület úgy véli, hogy ez nem maradhat így, mindenképpen tenni kell Magyarország kulturális-műszaki tudományokbéli fellendüléséért. ... >>

Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

9027 Győr, Munkás utca 43.
képviselő: Maszler Katalin
A társadalmi szervezet működésének jellege:
Sport, kulturális ... >>

MISTRAL Tengeri Vitorlás Yacht Egylet

(sport,oktatási)

9024 Győr, Bartók B. u. 21/A.
képviselő: Bartos János, Literáti Nagy Zsolt
Az egyesület célja és tevékenysége: A tengeri vitorlázás népszerűsítése, tengeri vitorlás túrák szervezése, lebonyolítása, a vitorlás turizmus népszerűsítése; elméleti és gyakorlati felkészítés a tengeri vitorlás vezetői engedélyek megszerzéséhez, oktatás, képzés; utazásszervezésben való segítségnyújtás ? utazási irodákkal együttműködve; részvétel a hazai nagy tavak vitorlás életében; együttműködés mindazon szervezetekkel, amelyek és akik az egyesület céljaival azonos célokat követnek ? hazai és más nemzetbeli egyesületekkel való aktív együttműködés kialakítása. ... >>

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Kartács u. 15/b.
képviselő: Barna Attila
Az ezen a területen folytatott, önálló táncos tevékenységet népszerűsítse, az ezen a területen létrejövő, egyre újabb táncirányzatokat meghonosítsa, valamint a jogszabályokban, a jelen alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően szervezze, koordinálja, irányítsa és ellenőrizze az ezen a területen folyó tevékenységet, versenyeket szervezzen, írjon ki és bonyolítson le, képviselje a területnek és tagjainak érdekeit, valamint részt vegyen az IDF, mint nemzetközi szervezet tevékenységében. Az MTMSZ tevékenysége nem irányul más szervezetek vagy azok versenyrendszerei ellen. ... >>

Modern Táncsportok Nemzetközi Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

9023 Győr, Kartács u. 15/B.
képviselő: Barna Attila
A modern táncsportok népszerűsítése, az ezen a területen létrejövő új táncirányzatok meghonosítása, szervezése, irányítása, versenyek szervezése, az adott táncos terület és tagjai érdekeinek képviselete. ... >>

Móra Ferenc Általános és Középiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.
képviselő: Módi Sándor
Összhangban az intézmény nevelő-oktató munkájával és céljaival részére heti rendszerességgel játék, turisztikai versengési és versenylehetőségek tervezése, szervezése, az intézmény diáksport egyesületek jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, dönteni a rendelkezésre álló anyagi eszközök célirányos felhasználásáról, ezekhez a szakmai háttér biztosítása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés Sportegyesülete

(sport,szociális)

9024 Győr, Lajta u. 27/b.
képviselő: Pintér Ferenc
A mozgáskorlátozottak rendszeres sportolásának, versenyezésének, testedzésének, felüdülésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

MTTOSZ Győr Városi Rádióklub

(sport)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 6.
képviselő: Felber Gyula
A rádiós sport propagálása, sportolás lehetőségeinek megteremtése, a minőségi sport utánpótlásának kialakítása. ... >>

NÁDORVÁROSI KÖZOKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Szabóné Oláh Márta
Az óvodai nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Óvodai neveléssel kapcsolatos eszközfejlesztésre. Külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (gyerekek, nevelők kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi kollégák vendéglátásához támogatás nyújtása).
Szakmai bemutatók szervezéséhez támogatás, díjazás. Óvodai és más kulturális, szabadidős programok támogatása (csoportkirándulás, tanulmányi, szakmai kirándulások). Szakmai konferenciákon való részvétel. Óvodai neveléssel kapcsolatos PR anyagok készítésére, kulturális programok szervezése (óvoda, család, közvetlen környezet részére). Könyvtári állomány gyarapítása. Sportnapok, szervezése, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése. Programokon való részvételük elősegítése. Gyermekvédelmi munka támogatása, előadások szervezése. Az óvoda nevelési programját szolgáló új eljárások, óvodapedagógiai, módszertani kutatások kidolgozásának gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. Bázisóvodai szakmai kutatások ellátásának lehetősége. Szülők, gyerekek részvételének erősítése az óvodai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. ... >>

Nádorvárosi Sport Club

(sport)

9024 Győr, Rét u. 12.
képviselő: Kovács Mihály
Sporttevékenység. ... >>

Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete Győr

(sport,természetvédelem,kulturális)

9024 Győr, Szérüskert u. 36.
képviselő: Pintér András
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsprot fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, kultúrált szórakozás megtermtése. A tagjai számára kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése tagjainak a horgászetika és a horgászerkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetése és védelmére való nevelése. Az egyesületi vízterület és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

NAPSUGÁR Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9029 Győr, Boglárka u. 50.
képviselő: Schlőgl Csaba
Művészeti komplex oktatás, nevelés, énmegvalósítása. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, nemzeti kisebbségek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, művészeti nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, testi lelki egészség megőrzés, szociális tevékenység, kulturális-, sport és egészségnevelés támogatása. ... >>

"Nevelőszülőkért és nevelt gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.
képviselő: Kállai György
Az alapítvány egy olyan ösztöndíj-rendszer kialakítására törekszik, amelyből a kiemelkedő tanulmányi, illetve sporteredményt elérő állami gondozott fiatalok ösztöndíjazása megvalósítható. Az állami gondozott gyermekek egészséges lelki fejlődése érdekében az alapítvány állami gondozott gyermekek nyári, téli üdültetéséhez kíván anyagi támogatást nyújtani, elsősorban a más közérdekű célokat megvalósító szervezetek által szervezett programok támogatása útján. Mivel az állami gondozottak egészséges lelki fejlődéséhez, társadalomba való beilleszkedéséhez nagy segítséget jelent, ha ezen gyermekek családban, nevelőszülők felügyelete alatt nőnek fel, az alapítvány támogatni kívánja az erre vállalkozó emberek felkészítését a nevelőszülői feladatok ellátására, kiemelkedő nevelőszülői munkavégzés esetén, erejétől függően támogatásban részesíti a nevelőszülői feladatot ellátó személyeket. ... >>

Nexus Környezetvédő és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9021 Győr, Árpád út 16.
képviselő: Fehér Csaba
A környezetvédelmi problémák, fogyasztóvédelmi érdekek szemmel tartása, helyi közösségek fejlesztése, a nemzeti és európai értékrend képviselete és fejlesztése, társadalmi munkák szervezése, munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Kultúra és a hagyományok ápolása, történelmi értékek védelme, sport rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

NICSI JUDO CLUB Egyesület

(sport)

9025 Győr, Esze Tamás utca 26.
képviselő: Alasztics Ágnes, Alasztics Margit, Fehér Gyula
A judo sport népszerűsítése, minőségi működtetése, versenyeztetés, sportrendezvények lebonyolítása, tömeg- és szabadidősport szervezése, kapcsolatok teremtése a felnőtt és utánpótlás korosztályokban. ... >>

"NOVA 90" RALLY TEAM

(sport)

9023 Győr, Felszabadulás u. 103. III/9.
képviselő: Danyikó Károly
sporttevékenység ... >>

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar UNIVERSITAS Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9021 Győr, Liszt F. u. 42.
képviselő: Koncos Csaba
A Nyugat - Magyarországi Egyetem Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak és dolgozóinak intézményen belüli és intézmények közötti játék, turusztikai, versengési és versenyzési lehetőségeinek tervezése és ezekre történő felkészítés. Az egyesület keretében működő sportcsoportok bajnokságokban történő versenyezetetése, ezekre történő felkészítés. ... >>

Nyugat-Magyarországi Lovas Szövetség

(sport,érdekképviselet)

Győr, Batthyány tér 2.
képviselő: Iby Zoltán
sporttevékenység ... >>

O.M.E. OROSZ-MAGYAR EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Újvilág u. 3. I/4.
képviselő: Németh Vilmosné
Az egyesület célkitűzése az orosz és magyar elődeink hagyományainak, kulturális kapcsolatuknak megismerése, megismertetése, ápolása, különös tekintettel az érintkezési pontokra (vándorlások, történelmi házasságok kutatása). A történelmi őshaza "Magna Hungária" területén élő nemzetiségek szokásainak, kultúrájának, hagyományainak, rituáléinak, nyelvjárásainak megismertetése, továbbadása és életben tartása. Regionális kapcsolatok kiépítése oroszországi területekkel, ahol magyarok jártak. Orosz nyelv, zene, költészet, kultúra ismertetése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés hazai és nemzetközi szakemberekkel, intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel. Orosz- magyar információs központ létrehozása az oktatás, egészségügy, kultúra, tudomány, sport, gazdaság területén. Kulturális értékek létrehozásának, érvényesülési lehetőségek eszmei és anyagi támogatása (koncertek, bemutatók, előadások, bálok, kiadványok szervezése és finanszírozása.) Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekének kielégítésére az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/5. és c/13. pontja szerinti kulturális tevékenységet és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet végez. ... >>

OMV Motorsport Team Autósport Egyesület

(sport)

9026 Győr, Ady Endre u. 18.
képviselő: Faltusz Péter
autósport ... >>

Ovifoci Club Győr

(intézményi,sport,oktatási)

9024 Győr, Répce út 8 A
képviselő: Knausz Lászlóné, Pálfalvi Gábor
Győr város labdarúgó bázisának kiszélesítése, az óvodás korú gyermekek, sport foglalkozásának rendszeressé tétele. ... >>

Örkénypusztai Lovas Sportegyesület

(sport,oktatási)

9011 Győr, Gólyarét u. 18.
képviselő: Gyepes Tamás
Az egyesület célja, hogy a lovassport társadalmi bázisát szélesítse, a lovassportot népszerűsítse Örkénypuszta községben, illetve az egész Nyugat-Magyarországi régióban és szervezett keretet biztosítson azon gyermekek és fiatalok számára, akik a lovassportokhoz kedvet és tehetséget éreznek. Az Egyesület célja továbbá, hogy sport-, verseny-, és egyéb rendezvények szervezése útján megismertesse és megszerettese a magyar társadalom szélesebb rétegeivel, elsősorban a felnövekvő nemzedékkel a lovassportot, a lovaglást. ... >>

PÁGISZ Rádióklub Egyesület

(sport)

9024 Győr, Ikva u. 70.
képviselő: Farkas Péter
Elsősorban nemzetközi rádiós kapcsolatok kialakítása, ápolása. Rádióamatőr diplomák megszerzési feltételeinek biztosítása. Aktivitások, versenyek, diplomák megszervezése, lebonyolítása. Bármilyen vészhelyzetben való segítségnyújtás. ... >>

"PÁNDZSA" Vadásztársaság

(sport)

9024 Győr, Leiningen u. 3.
képviselő: Farkas Attila
Az egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, használatára vonatkozó szabályok megtartásával, a társadalom, a helyi erdő és mezőgazdasági érdekkel összhangban - a szakszerű vadgazdálkodási és legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére kultúrált sport - vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Sportegyesület

(sport)

9027 Győr, Kandó K. u. 1.
képviselő: Fehérvári Zoltán ... >>

PANNON-KERÉK ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/15.
képviselő: Himáné Nagy Erika
A sporton keresztül egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, fiatal tehetségek felkutatása, segítése, támogatása. Volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenységek folytatása. Gyermek és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem. Határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása.
Természet és környezetvédelem. Lovas sport hagyományainak ápolása, versenyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken való részvétel segítése, támogatása. Gyermekek táboroztatása.
Győr és a Nyugat-dunántúli régió értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén.
Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése, publikálása. ... >>

PANNON-VÍZ Rt. Munkahelyi Szakszervezete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9025 Győr, Országút u. 4-6.
képviselő: Tóth Attila
Tagjainak és családtagjainak támogatása; szociális rászorultság alapján történő támogatása; segélyezés; kulturális tevékenység; sportrendezvények; szakmai napok, látogatások; értekezletek; állami ünnepek alkalmával nyújtott ... >>

PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9024 Győr, Ikva út 70.
képviselő: Havasi János
A PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY fő célja, hogy a tanuló ifjúságot ösztönözze és segítse művelődési, diák-, valamint szabadidősport tevékenységében. Célok: Külföldi intézményekkel, középiskolákkal történő szakmai kapcsolat ápolása, és egyben az idegen nyelvek tanulásának, valamint szakmai tapasztalatszerzés elősegítése; a diákturizmus és diáksport ösztönzése; A hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók anyagi támogatása eseti jelleggel, pályázati rendszerben; A tanulmányi és kulturális versenyeken eredményesen szereplő tanulók ösztönző jutalmazása; Az iskola szakmai oktatásának korszerű eszközökkel történő fejlesztése. ... >>

PEPPE Kerékpáros Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Nagy Imre út 91.
képviselő: Bucsi Péter
A Sportegyesület célja tagjai számára a rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények feltérképezése. Az országúti kerékpározás népszerűsítése, kerékpár versenyek, kerékpártúrák, táborok színvonalas megszervezése és lebonyolítása. Az események szervezéséhez szükséges munkálatok komplett ? az előkészítéstől, a meghirdetésén, a propaganda tevékenységen keresztül a lebonyolításig ? elvégzése. A Sportegyesület profiljának megfelelően lehetőséget biztosít tagjai számára az aktív sportági tevékenység űzésére. ... >>

"Pettkó-Szaudtner Tibor" Lovas Club

(sport)

9025 Győr, Bercsényi liget 147.
képviselő: Fehér Mihály
A győri minőségi lovassport működtetése felnőtt és ifjúsági korosztályban, továbbá a szabadidő sport támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal