Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr sport civil szervezetek


Találatok száma: 310
4. oldal

Győri "Sportok Királynőjéért" Alapítvány

(sport,oktatási)

9025 Győr, Bercsényi liget 1.
képviselő: Jó Péterné
A győri és Győr környéki atlétika fejlesztése, népszerűsítése, a diáksport népszerűsítése, megfelelő kiválasztása, tehetséggondozás. ... >>

Győri Textiles Sportegyesület

(sport)

9021 Győr, Kisfaludy u. 1.
képviselő: B. Szabó Gábor, Laki Istvánné
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Győri Tollaslabda Egyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

9026 Győr, Szövetség u. 15.
képviselő: Pesty Tamás - elnök
Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként tevékenykedik, célja, hogy Győr város és a régió ifjúsága, valamint felnőttek részére fejlett sportolási lehetőségeket biztosítson, különös tekintettel a tollaslabdára és ezzel hozzájáruljon a város jó hírneve öregbítéséhez, sikereinek gazdagításához, illetve a magyarországi élsport és utánpótlásának fokozott és eredményes fejlődéséhez. Az egyesület részt kíván vállalni az egészséges nevelésre történő feladatok ellátásában, valamint az egészséges életmód kialakításának propagálásában. Az egyesület irányítja, szervezi, ellenőrzi sportolóinak tevékenységét, közreműködik a Magyar Tollaslabda Szövetség által meghatározott feladatok ellátásában. Kialakítja, megszervezi és működteti különböző csapatait, és általuk képviseli az egyesületet hazai és nemzetközi versenyeken. Megadja vagy megtagadja a Magyar Tollaslabda Szövetség által megkívánt hazai és/vagy nemzetközi versenyzési hozzájárulást sportolói versenyeztetéséhez. ... >>

Győri Unicentrál Sport Egyesület

(sport)

9024 Győr, Ikva u. 66. XI/32.
képviselő: Cseh Attila
A mozgás, mozgáskultúra népszerűsítése, fejlesztése különös tekintettel az Egyesületben gyakorolt sportágakra. Tömegsport lehetőségek biztosítása. Az Egyesületben gyakorolt sportágak színvonalának emelése. ... >>

Győri Úszók Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

9028 Győr, Külső-Veszprémi út 14. B
képviselő: elnök Farkas János, titkár Barthalos István
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása.
Az egyesület elősegíti az oktatási intéznények tanulóinak, továbbá más személyek testnevelési és sporttevékenységét.
Az Egyesület célja továbbá a versenyszerű sportolás támogatása. ... >>

Győri Városi Sportigazgatóság Vizisport Centrum Baráti Kör Egyesület

(sport)

9027 Győr, Töltésszer u. 24.
képviselő: Eszes istván
vizisport ... >>

Győri Vasutas Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Révai u. 5.
képviselő: Csuka István
A természetjáró élet fejlesztése, az egészséges életmód és a közösségben végzett szabadidősport népszerűsítésével, minél nagyobb tömegek bevonása a természetjárásba. Gondoskodás a természetjáró utánpótlás neveléséről.
Felkelteni az érdeklődést a természetjárás szakágai iránt, illetve az ilyen irányú igények kielégítése a vasutas dolgozók, az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében.
A vasutas turista élet és a vasutas természetjáró hagyományok ápolása, erősítése. ... >>

Győri Vízisport Egyesület

(sport)

9026 Győr, Töltésszer u. 26.
képviselő: elnök Künszler Béla, társelnök Kocsis Róbert, ügyvezető elnök Ábrahám Csaba
A Sportegyesület célja tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, sportesemények, sportversenyek szervezése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
A társadalmi szervezet jellege: sportegyesület ... >>

Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub

(sport)

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
képviselő: Gasztonyi László
Az evezős sportot szeretők összefogása. ... >>

Győri Volán Sporthorgász Egyesület

(sport)

9023 Győr, Kassák L. u. 16.
képviselő: Lencse Gyula
sporttevékenység ... >>

Győrszentiváni Földtulajdonosok Vadásztársasága

(sport,természetvédelem)

9011 Győrszentiván, Lehár F. u. 9.
képviselő: Bársony Zoltán
Vadászati és sportolási lehetőség biztosítása, természetvédelem. ... >>

Győrszentiváni Judo Sportegyesület

(sport,oktatási)

9011 Győr, Váci Mihály u. 3.
képviselő: Hatos Zsuzsanna
A sport és szabadidős sporttevékenység népszerűsítése; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Győrszentiváni Sport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9011 Győr, Váci Mihály utca 125.
képviselő: Tóth Balázs
A sportegyesület az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként tevékenykedik, célja, hogy Győrszentiván település és Győr város ifjúsága, valamint a felnőttek részére fejlett sportolási lehetőséget biztosítson, különös tekintettel a labdarúgásra és ezzel hozzájáruljon a település jó hírének öregbítéséhez, sikereinek gazdagításához és a magyarországi élsport és utánpótlásának fokozott és eredményes fejlődéséhez. A sportegyesület részt kíván vállalni az egészséges nevelésre történő feladatok ellátásában, valamint az egészséges életmód kialakításának propagálásában. A sportegyesület irányítja, szervezi és ellenőrzi sportolóinak tevékenységét, közreműködik a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghatározott feladatok ellátásában. Kialakítja, megszervezi és működteti különböző csapatait és általuk képviseli az egyesületet hazai és nemzetközi versenyeken. Segíti a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportra, a barátkozásra, a szakmai tapasztalatcserére egyaránt alkalmat adó programok szervezésével, azok támogatásával, ellátja a szervezet tagjainak érdekképviseletét. ... >>

Gyufa Team Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9028 Győr, Soproni u. 17. 4/3.
képviselő: Kakics György
Amatőr autósport űzésének, versenyzés, versenyek rendezésének, szabadidő hasznos eltöltésének támogatása. Amatőr sportegyesületek hazai és nemzetközi kapcsolatainak támogatása, finanszírozása. A sportági szövetség, valamint saját és más sportegyesületek által rendezett versenyken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken induló amatőr versenyzők, és csapatok támogatása. A sportág és tagjainak érdekképviselete, a sport szakmai színvonalának emelésében és fejlesztésében való részvétel. Igény szerint reprezentációs sporttevékenység végzése. Fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek - elsősorban a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása ellen. ... >>

"Hadik András" Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád út 63.
képviselő: Domján Lajos
Az állattenyésztésre, lótartásra, a lovassport hagyományainak ápolására, az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával a mezőgazdasági, a környezet és természetvédelmi, a földtulajdonra vonatkozó előírások figyelembevételével, tagjai részére sport és lovaglási lehetőség biztosítása. Ezen kívül a lovassport széleskörű megkedveltetése. ... >>

"Hegyi Vadászok" Vadásztársaság

(sport,egyéb)

9027 Győr, Bútorgyár út 4. a.
képviselő: elnök Varga János, gazdasági vezető Varga Tamás, Gregosits Béla
A Vadásztársaság célja, hogy tagjait kulturált sport-vadászati lehetőséghez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa, így különösen támogassa tagjai bér- és vendégvadászati törekvéseit. Az állam vagy más tulajdonosok vadászati jogának hasznosítása során vadászterületet vegyen haszonbérbe, vagy más jogcímen birtokba és azon vadászati jogosultságot szerezzen és gyakoroljon. Terveszerű vadtenyésztési és vadvédelmi tevékenységgel előmozdítja a hasznos vadállomány fejlődését, szakemberei útján megfelelő módon gondoskodik a vadászterület és vadállomány őrzéséről. Megteszi a szükséges intézkedéseket a vad életmódja által okozott károk megelőzése és elhárítása érdekében. ... >>

Herkules Diák Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Szent Imre u. 33.
képviselő: Kulacs Zoltán
sport-tevékenységű ... >>

Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győrszentiván, Vajda J. út 25.
képviselő: Dr. Bánhalmi Zsoltné, Fátrainé Csanaki Éva
A Móricz Zsigmond Általános Iskola oktató és nevelő munkájának segítése, az oktatás anyagi, technikai feltéeleinek javítása, az általános iskolások szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében történő tevékenységek: műszaki-, technikai berendezések beszerzése, hatékonyabb nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, tanulmányi, kulturális és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazásához anyagi fedezet biztosítása, iskolai szervezésű szabadidős programok (tanulmányi kirándulások, túrák, kulturális rendezvények) támogatás, az iskolában működő művészeti csoportok támogatása, szakmai rendezvényeken való részvételük elősegítése, az eredményes tanulást segítő, elismerő anyagi ösztönzés (egyéni jutalmazás, pályáztatás). ... >>

Honvéd Arrabona Sportegyesület

(sport,kulturális)

9027 Győr, Laktanya u. 1.
képviselő: Bozsóki Attila
A katonák és hozzátartozóik, valamint az egyéb civil tagok számára a sportolási (felkészülési, versenyzési) feltételek biztosítása, a szabadidős tevékenységek, nyári táborok megszervezése, biztosítása és lebonyolítása. Az egyesület a tevékenysége során sportszervezeti munkájával megteremti a lehetőségét a különböző (alapvető katonai és népszerű hagyományos és modern) sportágak népszerűsítésének Győrött és vonzáskörzetében. ... >>

Horgász Ifjúságért és Versenysportért Alapítvány

(sport)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 13.
képviselő: Takács Antal
A horgász ifjúsági és versenysport fenntartása, fejlesztése, a horgász érdekképviseleti szervek és horgásztársadalom minél szélesebb bevonásával. ... >>

INNO-MOBIL Sportegyesület

(sport)

9025 Győr, Pinkóca u. 10/c.
képviselő: Bakos György, Benis Péter, Petis László
Sporttevékenység (a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése), működési köre az alternatív (nem fosszilis üzemanyagokkal működő) hajtású járművekkel kapcsolatos sporttevékenység és egyéb technikai sporttevékenység. Az egyesület a sporttevékenységet szabadidő-és versenysport keretében folytatja. ... >>

INTEGRÁL DUNÁNTÚLI ATLÉTIKAI CLUB "f.a."

(sport,természetvédelem,oktatási)

9024 Győr, Pápai u. 39.
képviselő: PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. - 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Dr. Szabó Ernő - felszámolóbiztos
A labdarúgást, a természetjárást és a szabadidő sportot, a rekreációt szeretők összefogása. A tagok, a sportolók, versenyzők, túrázók, veteránok- a sportolási lehetőségeket szolgáltatási díj ellenében igénybe vevők részére sportolási lehetőség biztosítása. Minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. Veterán sportolók összefogása, edzési lehetősg biztosítása, a club színeiben való versenyeztetésük. ... >>

INTEGRÁL LOVASKLUB SPORTEGYESÜLET

(sport,érdekképviselet)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszki út 68.
képviselő: elnök Falaky József, gazdasági vezető Csala Péterné, titkár Szilágyi László
Az egyesülésben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a lovassport tevékenységet összefogja, megszervezze. A versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a lótenyésztést elősegítse, ellássa a tagok szakmai jellegű érdekvédelmét. ... >>

Intermotor Team Sportegyesület

(sport)

9028 Győr, Koppány u. 19.
képviselő: Villisits Vilmos elnök
Sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése, az Alapszabály I. fejezetének 1-8. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Írott-Kő" Nyugat-Dunántúli Regionális Érdekképviseleti Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Juharfa út 11.
képviselő: Paár Attila
A térségben élő emberek hagyományos kultúrájának bemutatása. Ehhez kapcsolódóan a nyugat-dunántúli idegenforgalom, elsősorban a termál-, gyógyturizmus fejlesztése érdekében önkormányzati, kormányzati, európai uniós és egyéb pénzügyi források felkutatása, az erre igényt tartó civil szervezetek, magánszemélyek részére információnyújtás, tanácsadás, kiemelt figyelmet fordítva a környezetbarát fejlesztésre, a természet védelmére, a környezet tisztaságának megőrzésére. Magyarország európai uniós csatlakozási törekvéseire figyelemmel határokon túlnyúló, regionális együttműködés kiépítése a környező országokban - elsősorban Ausztriában, Szlovéniában, és Szlovákiában -, valamint Magyarországon hasonló célból tevékenykedő szervezetekkel és magánszemélyekkel. A térségben található turisztikai létesítmények népszerűsítése, idegenforgalmi kiadványok kiadása, programok, bemutatók, rendezvények szervezése, hazai és nemzetközi reklámozása. A térségben lévő turisztikai létesítmények fejlesztéséhez szükséges anyagi források felkutatása, azok szétosztása a létesítmények üzemeltetői között pályázatok, valamint együttműködési megállapodások alapján. Az egyesület célja az, hogy a meglévő Duna parti vízisport létesítmények fejlesztésével és új létesítmények létrehozásával megteremtse a lehetőségét annak, hogy a Balaton mellett a Duna is újra a hazai vízisport élet valódi színtere és központja legyen. Az egyesület további célja a Nyugat-dunántúli régió Rába és Dunai részének, valamint a Duna partján fekvő Gönyű község vízisport életének fejlesztése és a középtávú fejlesztés lehetőségeinek elősegítése, kapcsolódva a Gönyű község kül- és belterületéhez tartozó Duna parton már megkezdődött és tervezett turisztikai fejlesztéshez. Az egyesület egyéb célja a Nyugat-dunántúli civil szervezetek, szerveződések, különös tekintettel a vízisportban érintett önkormányzati és civil szervezetek tevékenységének összehangolása és érdekeinek képviselete. ... >>

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
képviselő: Wenhard Andrea
Az iskola-egészségügyi hálózat szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek biztosítása. Országos szintű módszertani bázis létrehozása, minőségbiztosítási paraméterek kialakítása. A szakmai fejlesztéssel kapcsolatos oktatási tevékenység végzése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozott gyermekek és fiatalkorúak, középiskolások széleskörű egészségnevelése, egészségének megőrzése, betegségmegelőzés. (ismeretterjesztő előadások, kiadmányok stb. útján)
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak mozgásszeretetének kialakítása. Sport és szabadidő tevékenységük biztosítása. (az ehhez szükséges eszközök vásárlása, beszerzése) Versenyek, tömegsport rendezvények szervezése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak köréből a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű rétegek testi-lelki-szociális egészségének javítása (szociális segítés, anyagi támogatás). ... >>

IX. Gróf Nádasdy Huszárezred Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9028 Győr, Török I. u. 58.
képviselő: Nagy István
A magyar huszárság hagyományainak megőrzése, lovas kultúránk ápolása és a lovas sportok fejlesztése. A helyi huszáralakulat nevének megőrzése, ismertebbé tétele. Sporttevékenység, természetvédelem és állatvédelem helyi és környékbeli ... >>

Jazzmin Boogie Kulturális, Tánc és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 24. III/10,
képviselő: Hergenrőder Jácint, Hergenrőder-Kovács Réka, Varga Eszter
A modern és klasszikus sporttánc tevékenység gyakorlása, oktatása, terjesztése, támogatása, népszerűsítése, modern sporttánc bemutatók szervezése - az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka - valamint egyéb mozgásművészeti témájú tevékenységek szervezése és végzése. ... >>

Kálmán Motorsport Egyesület

(sport)

9024 Győr, Fészek u. 10. II. em. 10.
képviselő: Gálos Gábor, Kálmán Péter, Kiss Benedek
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, nemzeti és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, a motorsport, gokartsport népszerűsítése. ... >>

KÁLMÁN Racing club

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Madách út 5
képviselő: elnök Kálmán Tamás
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportesemények szervezését, a rallysport szakági tevékenység művelését, szervezését, valamint támogatását.
Az Egyesület céljainak tekiniti továbbá a rallysport hagyományainak ápolását, a fiatalok ismereteinek bővítését, valamint a fiatal tehetségek felkutatását e sportág területén, továbbá sportkapcsolatok létesítését és fejlesztését. ... >>

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Budai út 12.
képviselő: Farkas Péter
A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése az elit közgazdászképzésben való szakkollégiumi részvétellel, a győri szakkollégiumi mozgalom előremozdításával. Célja továbbá a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszírozása. Az alapítvány célja mindezeken kívül, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a kollégium tagjainak tudományos, szakmai tevékenységének támogatásához, a szakmai munka folytatásához szükséges feltételek biztosítása.
Az alapítvány támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos kutatások folytatását, a környezeti problémák gazdasági szemléletű vizsgálatát. E tevékenységével összhangban támogatja a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium e területen már működő kutatásait és igyekszik hozzájárulni Győr és a környező települések környezettudatos szemléletmódjának kialakításához, erősítéséhez.
Az alapítvány az általa és a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumon fiatal egyetemistái által szervezett programokon keresztül célul tűzi ki a hátrányos helyzetű csoportok, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság problémáira is érzékeny felelős értelmiségi réteg nevelésének előmozdítását. Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokhoz mérten részt vesz az ezen problémák vizsgálatát célzó szakkollégiumi kutatások finanszírozásában.
A véleményformáló értelmiségi bázis szellemi fejlődése mellett az alapítvány célul tűzi ki ezen csoportok fizikai fejlődésének elősegítését is, s lehetőségeihez mérten felkarolja a felsőoktatási, illetve szakkollégiumi mozgalomhoz kapcsolódó sporttevékenységet. ... >>

Kazinczy Diák Sporkör

(sport)

9021 Győr, Eötvös tér 1.
képviselő: Csendes Katalin
sporttevékenység ... >>

KÉK GOLYÓ Sportegyesület

(sport,oktatási)

9011 Győrszentiván, Lehár F. u. 47.
képviselő: Glázer Péter, Porubszky Gábor Lajos
A tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségeinek biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A működési területen élő lakosság sportolási és testedzési lehetőségeinek biztosítása. Az egyesülettel kapcsolatban álló munkahelyek, oktatási intézmények dolgozói, tanulói részére sportolási, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

"KÉK MADÁR" Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 63.
képviselő: Domján Lajos
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, vadászatra, fegyver- és lőszertartásra, használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával - a társadalom, a mezőgazdaság, a környezet- és természetvédelem, a földtulajdonra vonatkozó előírások figyelembevételével célszerű együttműködési formák kialakításával tagjai részére kultúrált sport- és vadászati lehetőség ... >>

Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 47.
képviselő: Czibik Péter, Kobrizsa Ádám
Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő elpadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való rsézvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek mgeismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehpzása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő előadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való részvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek megismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehozása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non-profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és ... >>

"KINCSES TURBÓ TEAM"

(sport)

9024 Győr, Szigethy A. u. 32.
képviselő: Kincses István
sport ... >>

Kincskereső Gyermekjóléti és Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9028 Győr, Tárogató út 2.
képviselő: elnök Szalai Ferencné, kuratóriumi tag Dr. Rázsóné Szórády Csilla, kuratóriumi tag Németh Karolin
A gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Hozzájárulás az egészséges életkörülmények, az egészséges életmód kialakításához. Segítség a kisgyermekek művelődésének, szórakozásának, sportolási, testedzési lehetőségének biztosításában. Segítség abban, hogy a gyermekek megismerhessék tágabb környezetüket, más tájakat és embereket. Környezettudatos magatartásuk kialakításának, környezetvédő tevékenységüknek elősegítése. Az óvoda bútorzatának, berendezéseinek, szemléltetőeszközeinek, és a működést szolgáló egyéb eszközöknek korszerűsítésében, cseréjében, beszerzésében való segítség nyújtása. A kisgyermeket nevelő családok rászorultság esetén történő közvetlen és közvetett támogatása, családsegítő programok kialakítása, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Kisalföld Vadászszövetség"

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Köztelek u. 21.
képviselő: Dr. Rózsa Gábor
sporttevékenység ... >>

Kisalföldi Shaolin Kung Fu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Tompa utca 12. II/8.
képviselő: Cser István
Az egyesület, mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése. A Shaolin, Tai Chi Chuan és Tzü Wei Shu kung fu elnevezésű kínai harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, a hagyományok ápolása és ehhez kapcsolódó szokások megőrzése. ... >>

"Kisalföldi Szakképzésért" Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9028 Győr, Pándzsa u. 7.
képviselő: Horváth László, Vukovics István
Az alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú szakképzés támogatása, fejlesztése.
Az alapítvány célja továbbá új, a jelenlegi szakképzési rendszerben nem szereplő szakképesítések regisztrációjának kezdeményezése, a képzési programok és tananyagok kidolgozása, új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése; a csökkent munkaképességű munkavállalók, illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével, olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet ad a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszer intézményei, szervei összefogásának a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében. A fenti általános célon belül az alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének megteremtése (OKJ középfok, OKJ felsőfok, főiskolai diploma) többféle képzési forma párhuzamos bevezetésével (nappali tagozatos szakközépiskolai képzés 4+1 osztályos rendszerben) és felnőttképzési formák (esti, levelező tagozatos, intenzív, illetve távoktatási program bevezetésével).
Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint a közös szakképzés megvalósítását.
Az alapítvány támogatja az ifjúsági sport és szabadidő tevékenységet, annak infrastrukturális fejlesztését. ... >>

Kisbácsai Horgász Egyesület

(sport)

Győr, Külső Bácsai u. 53.
képviselő: Pethő Gábor ... >>

Komjáthy Lovas Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9011 Győr-Károlyháza, hrsz.:0693/6.
képviselő: Komjáthy Katalin
A szervezet célul tűzi ki, hogy tagjait, különösen a fiatal tagjait állatszeretetre, a természet- és környezetvédelemre nevelje, a nem versenyszerű, hobbi-lovaglásban sportoló fiatal és felnőtt nemzedék számára a szaktudással rendelkező lovasokon keresztül példát mutasson a kulturált állat- és természetbarát aktivitásokban való részvételre és ezzel az ember, az állat, és a természet összhangjának fontosságát, értékét hangsúlyozza.
A szervezet célja, tevékenysége: tagjai számára szervezeti hátteret biztosítson a lovassport gyakorlására; támogassa a tagok lovas sportversenyeken való részvételét, tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás előfeltételeinek megteremtése; a lovas oktatás, lovas rendezvények és lovas sportversenyek rendezése; lovasterápia, gyógylovaglási és terápiás lovaglási programok szervezése; lovas és hagyományőrző táborok szervezése; lófajták megőrzésében való részvétel; a magán-lovasok és lótartók, a ló- és lovassport iránt érdeklődő személyek összefogása; a lovas hagyományok ápolása, a lótenyésztési, lovaglási, hajtási ismeretek terjesztése, a lótenyésztés, a lovaglás, a fogathajtás feltételeinek javítása. ... >>

KÓPÉK Gyermekalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Gyepszél u. 2.
képviselő: Kovácsicsné Peredi Mária
Az alapítvány célja az Eötvös József Általános és Szakiskola oktatási anyagának ? technikai feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzésének elősegítése; tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása; kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatás; a rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása; a hátrányos helyzetű gyermekek segítése; tehetséggondozás, roma gyermekek tanulmányi eredményének javítása; kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanúsító gyermekek elismerése és díjazása; tanulók nyári táboroztatásának elősegítése; pedagógus szakmai programok kialakítása, a programokhoz igazodó módszertani képzés; az ?Év dolgozója? választás; az ?Év diákja? választás.

Az alapítók kijelentik, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

KOSÁRLABDA 2010 KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Orgona u. 10.
képviselő: Gálos László
Az egyesület alapvető célja a kosárlabda sport népszerűsítése, a győri kosárlabdázók baráti kapcsolatának ápolása. Szervezett keretek biztosítása különböző nemű és korosztályú amatőr kosárlabda csapatok szerepléséhez. A kosárlabdával összefüggő sport, szabadidő-sport és kulturális rendezvények szervezése, kosárlabda oktatása, táborok szervezése. A győri kosárlabda fejlődését megalapozó utánpótlás nevelés. Az egyesület tevékenységét közhasznú egyesületként folytatja. ... >>

KOSSUTH ISKOLA GYŐR - A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
képviselő: Kaukerné Kovács Edit
Az alapítvány tartós közérdekű célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés hatékonyságának és színvonalának emelése, így az alapítvány közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 4. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el:
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatás; kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása; kulturális és sporttevékenység során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében; iskolai és szabadidős programok támogatás (osztály- és tanulmányi kirándulások, sportversenyek, szakkörök, kollégiumi foglalkozások, táborok); a nyelvtanulás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének, működtetésének segítése; hátrányos és veszélyeztetett helyzetbe került tanulók szociális (anyagi) támogatása; a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése; az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás; a szakmai elméleti és gyakorlati képzés technikai feltételeinek, eszközeinek fejlesztése; közhasznú célja nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Kovács Margit Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 2.
képviselő: Szegediné Bozzay Katalin
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. A célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számra. Rossz szociális körülmények között élő jó tanuló diákok támogatása. Az oktatás anyagi, technikai feltételek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. ... >>

"Kovács Margit Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 8/A.
képviselő: Knausz Lászlóné
A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése. Szemléltetőeszközök, a működést szolgáló technikai eszközök korszerűsítése, beszerzése, fejlesztése, bővítése. Segítség az egészséges életmód kialakításához, sportolási lehetőségek biztosításával. Az óvoda játék- és sporteszközei bővítésének elősegítése. Kulturális és sportprogramok valamint kirándulások támogatása. Az alapfeladaton túli játékos foglalkozások szervezése, működtetése, e tevékenységben résztvevő óvodapedagógusok jutalmazása. Családsegítő programok szervezése, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kölyök Úszó Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

9028 Győr, Koppány u. 19.
képviselő: Bokrosné Maschler Edit, Ladocsi Adrienn
Sporttevékenység, ezen belül úszásoktatás, versenyeztetés, utánpótlás-nevelés, gyógyúszás, kondicionáló úszás, aqua-fitness tevékenységek szervezése, sporttáborok szervezése-lebonyolítása, versenyek szervezése-lebonyolítása, biztosítva, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. Az egyesület a sporttevékenységet szabadidő- és versenysport keretében folytatja. ... >>

"Közösen a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4.
képviselő: Királyné Simon Tünde - elnök, Molnár Brigitta - titkár
Az óvodai nevelés során szükségessé váló eszközellátottság bővítése, karbantartása. Az óvodai nevelés, ezen belül különösen az iskolára való felkészítéssel kapcsolatos nevelési tevékenység fejlesztése. Az óvodai neveléssel, kulturális tevékenységgel kapcsolatos önálló rendezvények szervezése. Az óvodai testnevelés színvonalának fejlesztése, ezzel kapcsolatban önálló sportrendezvények szervezése, az úszásoktatás támogatása. A Sün Balázs Óvoda által szervezett óvodai rendezvények színvonalának további fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal