Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr sport civil szervezetek


Találatok száma: 310
2. oldal

Derby Amatőr Sport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9022 Győr, Teleki L. u. 55.
képviselő: Kelemen Ákos
Az amatőr sport minél szélesebb körben történő népszerűsítése, a szervezett amatőr labdarúgás feltételrendszerének kiépítése, területi és országos versenyek létrejöttének elősegítése, az amatőr sportolók működésének ... >>

Different Sportegyesület

(sport)

9025 Győr, Somos u. 1.
képviselő: Sallay Zoltán
Sporttevékenység szervezése, sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Tagjai sportolási, egészség-megőrzési, rekreációs tevékenységének elősegítése, szervezése, támogatása. Együttműködés hasonló szervezetekkel a célkitűzésekben meghatározottak elérése és szervezése érdekében. ... >>

Dimenzio Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9023 Győr, Téglavető u. 27.
képviselő: Futó Károly
Táncsport oktatása, e sportág jellege szerint. ... >>

"Do ut des" Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Bálint Mihály u. 133.
képviselő: Cziganek Edina, Fodor Tamás
1.) Társadalmi szinten előmozdítsa a magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését.
2.) Tevékenységével hozzájáruljon a magyar kultúra értékeinek széles körben történő bemutatásához, lehetőséget teremtsen arra, hogy művészeti alkotások nyilvánossághoz jussanak, valamint elősegítse, hogy a magyar kultúra és oktatás ügye nagyobb szerepet kapjon a közgondolkodásban.
3.) Szociális vagy kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, rehabilitációja, az őket gondozó, szállásbiztosító, illetve egészségügyi intézmények (pl.: járó beteg alap- és szakellátás, utókezelő, stb.), szolgáltatások, valamint speciális ellátási formák (pl.: rehabilitációs otthon, foglalkoztatási átképzés, stb.) kialakításának és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti- szakmai munka támogatása. ... >>

DÓRA Boksz Sport Club

(sport,kulturális)

9025 Győr, Szarvas u. 43.
képviselő: Dóra János
Az egyesület mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres testedzés és a sortolás lehetőségének biztosítása, minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. Az egyesület a célja elérése érdekében rendszeres edzéseket, továbbá versenyeket, edzőtáborokat, szemináriumokat, bemutatókat szervez és bonyolít le, az egyesület versenyzőit versenyezteti. A lakosság szabadidő sportjának segítése. Az egyesület célja továbbá, hogy tagjainak ? különös tekintettel az ifjúságra ? testi, szellemi erkölcsi, közösségi életre nevelését fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kultúrált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá a sportklub célja új kapcsolatok keresése a magyar és nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása. ... >>

Dream Team98 FC Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9028 Győr, Soproni u. 30. III/4.
képviselő: Pokornyi Norbert
Az egyesület tagjainak lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás gyakorlására, rendszeres, a szakszövetségek által kiírt versenylehetőségek tervezése, szervezése. Az állami, társadalmi szervezetek, illetve más jogi és magánszemélyek támogatásának felhasználásával biztosítani a rendszeres sportolás feltételeit. Az egészség és a jó erőnlét fenntartásának ápolása, az egészséges életmódra nevelés. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az egészség és a jó erőnlét fenntartásának ápolása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való egészséges életmódra nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

"Duna-táj" Magyar-Izraeli Baráti Kör

(sport,kulturális)

9022 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Dr. Gál László, Sipőcz Ernő
A magyar és izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdasági, idegenforgalmi, sport, művészeti, kulturális, valamint személyes kapsolatok megteremtése és ápolása. ... >>

Dunaközi Vadásztársaság

(sport)

9028 Győr, Zichy O. u. 38.
képviselő: Steczina Sándor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati ... >>

DYNAMIC Tekesportkör

(sport)

9028 Győr, Fehérvári u. 80.
képviselő: Guth János
Tekesport művelésén keresztül egészséges életmódra nevelés, sportszeretet, sportolás iránti igény fejlesztése, tekebajnokságokon való minél eredményesebb részvétel. ... >>

Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak

(sport)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj u. 21.
képviselő: Keiger Zoltán, Turbék István
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

EL PASO Sporttánc Egyesület

(sport)

9028 Győr, Röppentyű u. 1/b.
képviselő: Ekker Balázs, Ekker Ivánné, Horváth Antónia
A verseny- és társastáncok, sporttáncok megismertetése, széleskörű elterjesztése, népszerűsítése, megismertetése minden korosztály számára, a gyermekektől a felnőttekig. Tagjai illetve tagsági viszonytól függetlenül a tánchoz kedvet érző gyermekek és felnőttek részére a rendszeres táncfoglalkozások lehetőségének biztosítása, edzők és tanárok meghívása, bemutatók, előadások tartása. ... >>

Élelmiszeripari Szakszervezeti Szociális Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Csaba u. 16.
képviselő: Turi József
Győr-Moson-Sopron Megye élelmiszeriparában dolgozó munkavállalók, közülük is elsősorban a szakszervezeti tagok szociális helyzetének jobbítása, képzésük és oktatásuk előkészítése, ők, valamint gyermekeik kedvezményes sport és üdültetési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

Első Győri Golf és Country Club

(sport,kulturális)

9022 Győr, Batthyány tér 1.
képviselő: Molnár Péter
A golf, mint sport és a vele szorosan összefüggő hagyományok, továbbá a fair plair szellemiségének ápolása és népszerűsítése. Az egyesület tagjai céljai részére a sportolás lehetőségének, valamint a szabadidő kultúrák eltöltésének biztosítása, a golfnak, mint versenysportnak a gyakorlása. ... >>

Erzsébet ligeti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Magyar u. 4.
képviselő: Kántor Istvánné
Az óvodai udvari mozgásfejlesztő játékok folyamatos cseréje az Európai Uniós szabványoknak megfelelően. Az óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális eszközeinek a bővítése. A gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje. Az óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás. A gyermekek környezetének és egészségének biztosításához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

ESÉLY Sportegyesület

(sport)

9023 Győr, Bárczi G. u. 2.
képviselő: Hattné Máté Margit
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon diákjai részére az adottságaikhoz igazodó sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása szervezett keretekben. ... >>

ESÉLYT AZ IFJÚSÁGNAK Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győr, Andrásvári út 8.
képviselő: Vaderna Margit
Felkarolni és támogatni elsődlegesen a Győr Megyei Jogú Város győrszentiváni körzetében működő Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak tanórán kívüli, szabadidős, kulturális és sporttevékenységét, különös tekintettel az esélyegyenlőségre.
Másodlagosan a közös programokon keresztül tagjainak egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kultúrált eltöltésére nevelése, hogy a magyar társadalomnak hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Cél továbbá a nemzetek barátságának elmélyítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése. ... >>

ETO Futsal Club

(sport,kulturális)

9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
képviselő: Dr. Drucskó Zoltán
A Sportegyesület célja a futsal (teremlabdarúgás) sport űzése, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, továbbá a futsal, valamint az ahhoz kapcsolódó kulturális tevékenységek országos népszerűsítése, a sportág fejlesztése, elismertetése itthon és külföldön. ... >>

F. 2. Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr, Déryné u. 50.
képviselő: Nagy Gábor, Szalai Imre
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsort tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamb tenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalamb tenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és ... >>

F. 30 Postagalambsport Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Kakashegyi dűlő 1.
képviselő: Kollár Péter, Markó Dezső
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalmbsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

F. 7. Postagalamb Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9011 Győr, Lehár F. u. 64/b.
képviselő: Fertetics Gyula, Horváth Ferenc
Az egyesletben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete. ... >>

F.1. Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Nép u. 29.
képviselő: Heilig Károly
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

F.13.Postagalambsport Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9012 Győr, Horgas u. 1/a.
képviselő: Kókai Attila, Scheily Gábor
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postgalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése sé lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

F.19. Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 61.
képviselő: Szórádi Imre
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

FENCING Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9025 Győr, Harmat u. 6.
képviselő: Horváth Csaba - elnökhelyettes, Horváth Miklós - elnök, Pörneczi Katalin - titkár
Tánccsoport oktatása. ... >>

FÉSZEK - CSEMPEBOLT Női Futball Klub

(sport)

9028 Győr, Szőnyi M. u. 1.
képviselő: Csapó Sándor
A tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a női futball fejlesztése, részvétel a II. osztályú női felnőtt Nemzeti Bajnokságban. ... >>

Flex Fitness és Szabadidősport Egyesület

(sport)

9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 12.
képviselő: elnök Standinger István
Győr város minőségi fitness, testépítő és erőemelő sportjának fejlesztése minden korosztályban, továbbá a tömeg- és szabadidősport támogatása. Biztosítani a tagok rendszeres sportolási lehetőségét, tömeg és szabadidő sport megszervezése. Sportegyesületek közti versenyek szervezése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés hazai és nemzetközi szakemberekkel, intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel. A testépítés és erőemelés népszerűsítése, minőségi működtetése, versenyeztetés, versenyre való felkészítés. ... >>

Football Club Senninger Győr

(sport)

9024 Győr, Babits M. u. 38l/c.
képviselő: Szabó Gábor
Amatőr sport szervezése és végzése, szabadidő programok, versenyeken való részvétel. ... >>

FŐISKOLAI JACHT KLUB

(intézményi,sport,oktatási)

Győr, Ságvári E. u. 3.
képviselő: Kontzné Stoller Margit, Ugróczky László
sporttevékenység ... >>

Free Fighter Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

9028 Győr, Vak Bottyán u. 11/B.
képviselő: Laczkovits Béla
A sportegyesület tagjainak, valamint a sportegyesülettel sportszerződést kötő természetes személy szabadidős és versenyszerű amatőr sportéletben történő részvételének a biztosítása, a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtése. ... >>

FUTÓBARÁTOK Egyesület

(sport,oktatási)

9025 Győr, Kiss Ernő u. 1.
képviselő: Földingné Nagy Judit
Az egyesület célja a szabadidősport népszerűsítése, sportrendezvényeken való részvétel, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. Az egészségmegőrzés elősegítése, prevenció, rekreáció elméleti és gyakorlati oktatása, közvetítése. ... >>

George Kerékpárcentrum Sport Egyesület

(sport)

9012 Győr, Veres Péter u. 10.
képviselő: Kiss György
A sportolást kedvelő emberek összefogása, edzések versenyek szervezése, a sportágak tömegbázisának szélesítése, sportágak népszerűsítése valamint részt venni más egyesületek által szervezett rendezvényeken. ... >>

Gödrös Horgászegyesület

(sport)

9022 Győr, Árpád u. 73.
képviselő: Dr. Válki István
Sporthorgászás biztosítása a tagok részére. ... >>

GÖTZ AUTÓSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

9026 Győr, Hédervári u. 49/1.
képviselő: Götz József
A Magyar Országos Gyorsasági Bajnokság, valamint a Magyar Országos Rallye Bajnokság futamain való részvétel, eredményes versenyzés, utánpótlás nevelése, szakmai oktatás, érdekképviselet. ... >>

Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9027 Győr, Vágóhíd u. 2/4.
képviselő: Vincze Csaba
Az iskolai oktatás anyagi- technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezéseinek elősegítése. Tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása. Kulturális- és szabadidős programok szervezése, támogatása. A rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyerekek segítése. ... >>

Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Kandó K. út 13.
képviselő: Elnök Horváth Tibor
Gyárváros városrész egyetemes gazdasági-, társadalmi-, kulturális-, sport érdekeinek szolgálatára minden gyárvárosi polgár tömörítése oly módon, hogy Gyárváros városrészben az egyes társadalmi rétegek között a legteljesebb egyetértést ápolni lehessen. A Baráti Kör törekszik a városrész 100 éves történelmének feltárására, a Magyar Vagon és Gépgyár történelmének feldolgozására és az eredmények közönséggel történő megismertetésére. Az egyesület támogatja a városrészben működő valamennyi klubbot, tevékenységével segíti a családias légkör megteremtését. ... >>

"Gyermekeinkért Lépésről Lépésre" Alapítvány

(sport,oktatási)

9023 Győr, Szigethy A. u. 62. VII/19.
képviselő: Gellért Tünde
Az egészséges és fogyatékos gyermekek sportolási és mozgáslehetőségének megteremtése elsősorban klasszikus és modern táncok okttásával, tehetséges fiatalok felutatása, versenyeztetésük támogatása. ... >>

GYIRMÓT SE

(sport,érdekképviselet)

9019 Győr-Gyirmót, Ménfői út 59.
képviselő: Horváth Ernő
a tagok részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése
- az egyesületi célok érdekében szakosztályok létrehozása és működtetése
- hazai sportesemények megrendezése, a szövetség, valamint más sportegyesületek által rendezett, sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel
- működtetett sportágak utánpótlás nevelése
- sportági bajnoki illetve kupa rendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, illetve ezek támogatása ... >>

Gyirmótért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9019 Győr-Gyirmót, Szent László u. 35.
képviselő: Bölcs Csabáné
Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy biztosítsa Gyirmót eredményes működésének és fejlődésének az anyagi, szellemi és tárgyi feltételeit. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el.
- kulturális rendezvények szervezése, képző- és iparművészeti kiállítások szervezése
- film- és videotár kialakítása
- a városrész esztétikai arculatának és környezetkultúrájának javítása, a művészeti információáramlás javítása
- sportprogramok szervezése, sportpályák létesítése
- a városrész kábeltévé rendszerének kiépítése
- szociális, egészségügyi és oktatási intézmények fejleszétse. ... >>

Gyirmóti Horgászfaluért Alapítvány

(sport,egyéb)

9029 Győr, Kultúrház u. 4.
képviselő: Barabás Attila
A gyirmóti Holt-Marcal parton működő Horgászfalu Szövetkezet működését támogassa és elősegítse a terület sporthorgászati célú használatát. Ennek keretében új pénzügyi források felkutatásával (támogatások,pályázatok stb.) a terület fejlesztésével kapcsolatos olyan projekteket támogasson, melyek főként infrastrukturális, sport- és környezetvédelmi célok megvalósítását szolgálják. ... >>

GYŐR ÉS KÖRNYÉKE TENISZSPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

9028 Győr, Jáki u. 3.
képviselő: Pajor Tamás
Győr és környéke fiatal teniszversenyzőinek , ifjú tehetségeinek támogatása. Segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a tehetséges tensziező gyerekek minél több versenyre eljuthassanak, felkészültségük megfelelő legyen, ezáltal egyre több sikeres eredménnyel tudják gazdagítani Győr és környéke teniszsportjának hírnevét. ... >>

Győr Sharks Amerikai-futball Sportegyesület

(sport)

9025 Győr, Festő út 21.
képviselő: Cserjés Károly
Eredményes csapat létrehozása, mely eredményeivel az amerikai-futball népszerűsítését tűzi ki célul. ... >>

Győr Város Röplabda Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

9022 Győr, Batthyány tér 1.
képviselő: Molnár László
Minél több győri fiatallal, gyerekkel megismertetni a röplabda sportág alapjait, szépségeti, emberformáló és egészségmegvédő hatását. Kiválasztani azokat a jó fizikai adottságokkal rendelkező fiatalokat, akik kedvet éreznek e testet- lelket építő sportághoz. Gondozni azokat a tehetségeket, akik különös adottságokkal rendelkeznek a röplabda sportág műveléséhez. Segíteni a feltételek biztosításában, és a lebonylításában megszervezni (szakember, versenyeztetése, szerelés, terem), hogy az egsézségmegőrzést elősegtsük , a legtehetségesebbek pedig tehetségüket kibontakoztathassák. ... >>

Győr-Gönyű Yacht Club Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 5.
képviselő: Perger Ágoston
A dunai hajózás hagyományainak ápolása, a hajózási kultúra korábbi értékeinek felkutatása, összegyűjtése, megőrzése az utókor számára. A vízi turizmus fellendítése. A hajózással kapcsolatos programok, kiállítások, rendezvények, találkozók, fesztiválok szervezése. Feladatuknak tekintik a szabadidő-hajózás szakmai - és lehetőségeikhez mérten anyagi - támogatását. A vízen túrázók informálása, tájékoztatása, szükség esetén segítségnyújtás, továbbá felkérés esetén különböző, térségükben szervezett vízi sportesemények, rendezvények vízen történő biztosítása. Olyan helyek felkutatása, ahol a kirándulni vágyók elérhető áron táborozhatnak, továbbá lehetőségeihez mérten segítséget nyújt ilyenek kialakításához. A Duna és a partvidék természeti értékeinek megóvása, a környezet védelme. Az ifjúság egészséges életmódra történő nevelése, a víz- és természetközeli táborozás népszerűsítéséhez, ezáltal a szabadidő tartalmas és kultúrált eltöltéséhez. Célul tűzik ki a kapcsolatteremtést a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Győr-Ménfőcsanak Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj u. 21.
képviselő: Havas Máté, Nagy István
Az Egységes Sportkör Ménfőcsanak ifjú sportolóinak (5-18 éves korig) fejlődésének elősegítése, minden szükséges és lehetséges területen. Gyermek és ifjúsági programok, sporttáborok szervezése. Sportrendezvények, programok széles körű szervezése és támogatása. Egészséges táplálkozással és egészség megőrzéssel kapcsolatos kutatás, oktatás, ismeretterjesztő programok támogatása. Szabadtéri és teremsport lehetőségek megteremtése sportlétesítmények létrejöttének kezdeményezése. Drogmegelőzéssel kapcsolatos programok szervezése. Esélyegyenlőség megteremtése fenti célokkal összhangban. Jelen okiratban felsorolt céloknak a megvalósítása érdekében szükséges anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,sport,oktatási,érdekképviselet)

9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András, Pusztai Antal, Víg József Attila
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek és csoportok működésének összefogása, támogatása, rendszeres működésük összehangolása. Szakmai továbbképzések szervezése, bonyolítása. Bűnmegelőzési kiadványok továbbítása, terjesztése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Sportszövetségek Egyesülése

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Batthyány tér 2.
képviselő: Horváth Tibor, Jókai Andrásné
Az Egyesülés közhasznú szervezetként működik, kinyilvánított céljai megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pont - 1. egészségmegőrzés; 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 14. sport a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéve - előírásainak. A sportágak megyei hagyományainak megőrzése, a sportmozgalom egységének megőrzéséhez való hozzájárulás. Az egészségmegőrzésre nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése. A sportszövetségek szakmai, gazdasági tevékenységének összehangolása, bonyolítása. Az Egyesülés és tagszövetségek érdekeinek védelme és képviselete, a törvényes működési feltételek segítése, javítása. Nemzetközi sportkapcsolatok felvétele és ápolása. ... >>

Győr-Révfalui Tenisz Club

(sport)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
képviselő: Soós Szabolcs
Az egyesület célja a tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a tenisz sport fejlesztése. Az egyesület célul tűzi a tenisz edzések, versenyek szervezését, rendezését, más által szervezett versenyeken az egyesület részvételének biztosítását. ... >>

GYŐR-SZOL Torna Club

(sport)

9024 Győr, Orgona u. 10.
képviselő: Heiczinger Lajosné - gazdasági vezető, Kerti Csaba - elnök, Somogyi Zsolt - ügyvezető elnök
sporttevékenység ... >>

"Győr-Újvárosi Gyerekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 13.
képviselő: Németh Zoltán
A hátrányos helyzetű tanulók iskolai munkájának, táborozásának támogatása, a kiemelkedő munka jutalmazása, diáksportkörök eszköztámogatása, tehetségejlesztő szakkörök, fakultációk segítése, eszközigényük kielégítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal