Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 368
8. oldal

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat PANNON Egyesülete

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Szent István u. 5.
képviselő: Dr. Cseh Sándor elnök, Sarmaság László alelnök
Tudományos ismeretterjesztés, felnőttképzés. ... >>

Új Élet, Új Cél Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 74. 7/3. a.
képviselő: Csongor Sándor
Az alapítvány célja, Magyarországon és a határon túli magyarság körében keresztény oktató és ismeretterjesztő munka végzése és a szolgáltatásait igénybe vevő személyek keresztény szellemű erkölcsi fejlődésének előmozdítása, a keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány széles körű megismertetése. Az alapítvány további célja a drog-prevenció, kábítószer fogyasztás visszaszorítása és a kábítószer fogyasztás hátrányos következményeinek feltárásával, ismertetésével a gyermek és ifjúságvédelem, családsegítés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány további célja továbbá az is, hogy az egészségügyi intézményeket és szervezeteket, szociálisan rászoruló személyekkel foglalkozó intézményeket és szervezeteket, oktatási és nevelési intézményeket (iskolákat, óvodákat) anyagilag támogasson. ... >>

"Új Életet a Családoknak Alapítvány"

(oktatási,szociális)

9026 Győr, Szabadrév u. 3.
képviselő: Staudt Gábor
Belföldön és külföldön családoknak segítséget nyújtani és olyan rendezvényeket tartani, melyek egy értelmes és harmonikus családi élet megszilárdítását és elősegítését szolgálják. Ennek alapja Jézus Krisztus evangéliuma, ahogyan erről a Szentírás tanúskodik. Céljának elérésére a következő eszközöket használja: szemináriumok és konferenciák, családok üdültetését, kikapcsolódását szolgáló tevékenységek támogatása az alapítvány célja értelmében, munkatársak képzése, munkatársak más országba küldése azzal a céllal, hogy ott hasonló munkát kiépítsenek és támogassanak, keresztény újságok és könyvek, magnófelvételek és audió-vizuális médiák előállítása és terjesztése. ... >>

UNITED WAY Kisalföld Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
képviselő: Bognár Gyöngyi, Horváth Ildikó
Karitatív tevékenység. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítése, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Szekeres Tamás
A főiskola működési körének szélesítését új tudományterületekre történő kiterjesztését. Oktatói támogatását a világ legértékesebb felsőoktatási tapasztalatainak megismeréséhez, a legújabb tudományos eredmények átvételéhez és alkotó továbbfejlesztéséhez, tudományos fokozatok megszerzéséhez. Hallgatói szakmai és tudományos tevékenységének elisemerését. Segítését tanulmányi versenyekre történő felkészülésben, részvételben. ... >>

Utcai Sportok Egyesülete

(sport,oktatási)

9026 Győr, Hédervári u. 102.
képviselő: Tóth Dénes
Az egyesület képviselni kívánja a Győr és vonzáskörzetében élő extrém sportokat űző fiatalokat, kiáll érdekeikért a hivatalos szervezetek előtt. Céljuknak tekintik a sportolási lehetőségek javítását, az extrém sportok népszerűsítését és tanítását, különböző módokon támogatni kívánják a kiemelkedő tehetségeket, és mindezek elérése érdekében támogatókat és szponzorokat kívánnak felkutatni. ... >>

Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9029 Győr, Sárási út 1. B.
képviselő: Katona Tibor Pál
Győr városában az utánpótlás nevelés bázisának megteremtése óvodás, illetve 6 éves kortól labdarúgás, kézilabda, röplabda, valamint szabadidős- és tömegsport szakágakban. ... >>

Vaskakas Gyermekközművelődési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
képviselő: Janszky Andrea
Támogatni a Győr városban élő gyermekek szünidei (téli, tavaszi, nyári) programjait, tanfolyamait, szaktáborozásait, segíteni a gyermekek nemzetközi és nemzeti kapcsolatainak kialakítását, támogatni az önszerveződő gyermekcsoportokat, elősegíteni a gyermekközművelődés érdekében szerveződő inézményi együttműködést. Szervezni és elősegíteni a közművelődés érdekében szerveződő szabadidős és oktatási intézmények hazai és nemzetközi együttműködését. Szakmai képzést biztosítani gyermekeknek és az ifjúság korosztálynak, valamint akkreditált továbbképzések biztosítása pedagógusoknak, művelődési szakembereknek. Szakmai kiadványok megjelentetése. ... >>

Veres Péter "Jó tanulókért" Tanulmányi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 1-3.
képviselő: Zátonyi Szilárd
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola azon tanulóinak, valamint tanulóközösségeinek (osztály, szakkör, sportkör, önképzőkör stb.) jutalmazása, akik az adott tanév során a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt produkálták tanulmányi, szakmai versenyeken, kulturális rendezvényeken, sportversenyeken és kimagasló teljesítményükkel, illetve közösségi munkájukkal öregbítették az iskola hírnevét, ezzel példaképként állíthatók az iskola diáksága elé. Az alaptőke jövedelmei felhasználhatók olyan tehetséges, szakmájukban kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók támogatására is, akik szerény anyagi körülményeik és hátrányos helyzetük miatt nem lennének képesek e támogatás nélkül a kimagasló teljesítmény elérésére, a versenyeken való részvételre. A jutalmazás a tanév során folyamatosan, a kuratórium döntésének megfelelően, valamint a tanév végén ballagáskor, illetve a tanévzáró ünnepségen jutalomkönyv, illetve készpénz formájában valósul meg. Az alaptőke jövedelmei felhasználhatók az iskola kulturális kapcsolatainak ápolására is. ... >>

VIDÁM KÖLYKÖK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9026 Győr, Galántai út 34.
képviselő: elnök Koczkás Patrícia
Az egészséges és hátrányos helyzetű, bölcsödés- és óvodáskorú gyermekek felügyelete, nevelése, oktatása, készségeik fejlesztése, az iskolára felkészítés, ismereteik bővítése alapvetően kulturális céllal. Segítséget kíván nyújtani a gyermekek könnyebb beilleszkedéséhez, szocializációjához, napközbeni ellátásuk, szabadidejük megszervezésében. Gyermekprogramok, rendezvények szervezése. Gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, sport. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek támogatása, képzése, foglalkoztatás. Ennek érdekében részükre gyermekprogramokat, rendezvényeket szervez. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, kiadványok megjelentetése, előadások szervezése, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Vitál Judo Klub

(sport,oktatási)

Győr, Kandó K. u. 4.
képviselő: Kovács János
Célja a judo sport országos népszerűsítése, a magyar judó fejlesztése európai színvonalra és elismertetése itthon és külföldön. Ehhez megtermeti a szükséges személyi sé anyagi feltételket, biztosítja az edzéseket, a sportolók képzését és versenyekre felkészítését. Versenyeket szervez, bemutató versenyeket tart. ... >>

"VOCATIONAL ACADEMY" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9022 Győr, Teleki u. 18.
képviselő: Csiszár Antal
Kézműves Szakiskola létrehozása és működtetése, melyben általános iskolát végzett és/vagy érettségizett fiatalok nappali iskolai oktatás keretében, felnőttek tanfolyami úton sajátíthatják el az Országos Képzési Jegyzékkel államilag elismert kézműves szakmákat. ... >>

"Waldorf" Pedagógiai Társaság

(intézményi,oktatási)

9027 Győr, Vágóhíd út 5.
képviselő: Dr. Bödecs Péter, Koháry Katalin
A magyar oktatás- és nevelésügy megújulásához való közvetlen hozzájárulás helyi kezdeményezéssel és öntevékeny, aktív közreműködéssel létesítendő "Waldorf" pedagógiai rendszerű óvoda működéséhez, ehhez a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésének megszervezése és - külső segítséggel, források biztosításával - az óvoda fenntartása, illetve mindezek elősegítése. ... >>

Zenebirodalom Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9019 Győr, Gerle út 3.
képviselő: Fekete Miklós, Németh Márta
Óvodás és iskolás gyermekek (4-18 éves korig) zenei, illetve művészi képzése. Koncertek, zenés foglalkozások létrejöttének támogatása abból a célból, hogy az érintett korosztály minél szélesebb körben juthasson kulturális programokhoz. ... >>

Zichy Ottó Nemzetőr Szervezet

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9028 Győr, Jereváni út 29. fszt. 2.
képviselő: Borsos Gábor
A különböző nemzetőrségek összefogása, a nemzetőr hagyományok ápolása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének méltó módon való megőrzése, az ezzel kapcsolatos évfordulók megünneplése. A szabad és független Magyarország, az egyetemes emberi-, és állampolgári jogok, a nemzeti vagyon, a család és a magántulajdon védelme. A magyar nemzeti hagyományok ápolása és továbbfejlesztése. A tagság szellemi és fizikai erejének a nemzet egyetemes szolgálatába állítása. Történelmi hőseink és a jeles történelmi események emlékének az ápolása. Katonai szolgálatra való felkészítő tanfolyamok szervezése, katonai hagyományőrzés. Az ifjúság hazafiságra való nevelése. Az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos módon való eltöltésének elősegítése, a szellemi és testi erejének a növelése, sportolási és oktatási lehetőségek biztosítása útján. Túraszervezés, ifjúsági táborok, edzőtáborok szervezése, lövészeti oktatás, önvédelmi oktatás és képzés. Segítségnyújtás a mentéssel és katasztrófa - elhárítással foglalkozó szervezetek részére. Hadtörténeti kutatómunka és ezzel kapcsolatos tudományos tevékenység szervezése, elősegítése. ... >>

Zöld Elefánt Közhasznú Egyesület

(oktatási)

9012 Győr, Győzelem u. 99/A.
képviselő: Somogyi - Csizmazia Annamária
A másság a tolerancia elvének érvényesítése, tiszteletben tartásának hirdetése társadalmi célú, környezetvédelmi jellegű program működtetése révén. ... >>

Zöld IQ Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9027 Győr, Pesti út 85.
képviselő: Eőry Péter
Az egyesület célja: az egyesületet az alapítók a természet és környezetvédelem érdekében hozzák létre, melyet a környezettudatos neveléssel, oktatással kívánnak elérni, ennek érdekében rendezvényeket, programokat szerveznek, melyen felvilágosító munkát végeznek, illetve amelyek segítik más csoportokkal való kapcsolatuk és együttműküdésük fejlődését. A szervezet saját tagjai és az érdeklődők számára túrákat és egyéb rendezvényeket szervez, amellyel a természet és az ember, társadalom kapcsolatát szeretné elősegíteni, és erősíteni. ... >>

Zsejkepusztai Lovas Egylet

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9022 Győr, Szent István út 37. fszt. 2.
képviselő: Ifj. Liszkai Dezső
A szabadidős és a versenyszerű lovaglás támogatása. Lovas túrák és találkozók szervezése. Az egészséges életmód, a lovas természet közeli életérzés és a lovas sportok népszerűsítése. A különféle lovas eseményekhez kapcsolódó, a lovaglást, a lótartást népszerűsítő események rendezése, az eseményeken való részvétel. Közreműködés a szabadidős és a sport lovasok képzésére szolgáló tanfolyamok szervezésében, koordinálásában. A fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése, lovas oktatás. A szövetségek és más sportegyesületek által megrendezett eseményeken, versenyeken való részvétel. Az egyesületben tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli képzése, oktatása, szakmai felkészülésének biztosítása. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi egyesületekkel, szervezetekkel. Ifjúság nevelés, drogprevenció, az egészséges életmódra nevelés. A lovas hagyományok, tradíciók megőrzése, ápolása. A közvetlen környezet térség, régió hagyományainak megőrzése, ápolása. A szigetköz természeti és történelmi emlékeinek megőrzése, ápolása. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal