Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 368
6. oldal

Ménfőcsanaki Népfőiskola Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 94.
képviselő: Dr. Zsilavi Fábiánné
A közösségért felelősséget vállaló, dönteni tudó, tenni akaró, a természeti és kulturális értékeket védő, a tudást, a tehetséget tisztelő és fejleszteni kívánó ember formálása. A magyarságtudatot erősítő ismeretek, korszerű történelemszemlélet, múltunk tanulságain alapuló jövőépítés irodalmi, művészeti, természeti és történelmi értékeink védelmével. Tapasztalataival segíti az önszerveződő közösségi művelődési formákat, a szabadművelődés megújítását, mindezzel szolgálja a helyi kulturális és társadalmi életet. Ápolja a hazai és európai népfőiskola-történet legjobb hagyományait, jeles személyei életművét minél szélesebb körben megismerteti. ... >>

Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba utca 21.
képviselő: Csütörtöki Tamás - ügyvezető, Dr. Palkovics László - elnök, Dudás Alexander - alelnök, Vasfői Balázs - alelnök
Az egyesület célkitűzése, hogy a műszaki felsőoktatás színvonalának emelését segítse. Céljai között szerepel továbbá, hogy a műszaki felsőoktatás és az ipar együttműködését hatékony fórumok segítségével előteremtse, vagy a létező kapcsolatokat gördülékenyebbé tegye. Fontosnak tartja ebben a relációban az olyan közös munkát, mely elsősorban a gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé a diákok számára. Kiemelt szerepet tulajdonít továbbá annak, hogy az iskola és az ipari vállalkozás együttműködésében a hallgatók csoportos munkában vehessenek részt lehetőleg valós, felelősségteljes projekteken keresztül. A magyar autó- és motorsportkultúra csupán árnya régi önmagának, s talán ugyanez kijelenthető általánosan a magyar műszaki kultúráról is. Az egyesület úgy véli, hogy ez nem maradhat így, mindenképpen tenni kell Magyarország kulturális-műszaki tudományokbéli fellendüléséért. ... >>

Mester-Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Nádor tér 4.
képviselő: Dr. Fátrai György
Késztesse Győr és környéke iparosait, szakmunkásait, vállalkozóit arra, hogy legyenek nyitottak az új építőipari anyagok, technológiák alkamazásának betanítására, szervezett továbbképzésekre, a korábbi századok szakmai mesterfogásainak befogadására. ... >>

METABOND Alapítvány (52021/2002)

(oktatási)

9030 Győr, Gyöngyszem u. 18.
képviselő: Németh Attila
Oroszlány város középfokú oktatási intézményeiben tanuló, illetőleg magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert tehetséges diákok pénzbeli segítése. ... >>

Minden Gyerek Érték Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 53-55.
képviselő: Pappné Dr. Kiss Irén
A fiatalok nevelése, hogy öntudatos, jól kommunikáló, tetteiért felelős, rendszerben gondolkodó, döntés képes felnőttekké váljanak.
Fiatalok interkulturális nevelése és oktatása a más kultúrákkal, nemzetiségekkel szembeni tolerancia növekedése érdekében
A fiatalok környezettudatos, egészséges életmód alapelveit követő állampolgárrá való nevelése.
A fiatalok szociális érzékenyítése a hátrányos helyzetű embertársaik segítésére.
A fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, védőnők, pszichológusok, ifjúság segítők, stb?.) megtanítása olyan módszerek használatára, melyekkel nevelési, segítő, mentori, facilitátori, tanácsadói munkájuk hatékonyabbá válik. ... >>

MISTRAL Tengeri Vitorlás Yacht Egylet

(sport,oktatási)

9024 Győr, Bartók B. u. 21/A.
képviselő: Bartos János, Literáti Nagy Zsolt
Az egyesület célja és tevékenysége: A tengeri vitorlázás népszerűsítése, tengeri vitorlás túrák szervezése, lebonyolítása, a vitorlás turizmus népszerűsítése; elméleti és gyakorlati felkészítés a tengeri vitorlás vezetői engedélyek megszerzéséhez, oktatás, képzés; utazásszervezésben való segítségnyújtás ? utazási irodákkal együttműködve; részvétel a hazai nagy tavak vitorlás életében; együttműködés mindazon szervezetekkel, amelyek és akik az egyesület céljaival azonos célokat követnek ? hazai és más nemzetbeli egyesületekkel való aktív együttműködés kialakítása. ... >>

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Bartók Béla u. 38.
képviselő: Dr. Zakár Andrásné, Szigeti Lászlóné
Az alapítvány célja az autizmussal élő személyek életminőségének javítása, így különösen az autizmussal élő személyek számára lakóotthon alapítása, működtetése és fenntartása. Segíteni a gyermekek, fiatalok társadalmi beilleszkedését, a speciális sérült állapot szélesebb körű elfogadását. Biztosítani a tankötelezettség után - a fiatalkorban, felnőttkorban - a folyamatos szakszerű pedagógiai elveken nyugvó tanítást, támogatást, képzést, foglalkoztatást, ennek érdekében nappali védőotthon, krízisotthon létrehozása, működtetése, fenntartása. Támogatni az autista gyermekek korai fejlesztését, valamint a már működő Radó Tibor Általános és Speciális Szakiskola keretében működő autista csoport munkáját. A felsoroltak érdekében a közérdekű kötelezettségvállalás keretében közadakozás, gyűjtés, támogatás szervezése és szerzése, és az alapítvány céljaival összhangban álló, azt nem veszélyeztető vállalkozás végzésére. ... >>

Mónus Illés úti Óvoda Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics Mihály út 36 II./2.
képviselő: Éger Tünde, Kissné Ábrahám Elvira, Szabóné Pénzes Nikoletta
Az óvoda részére korszerű és tartós tárgyak, az óvodai nevelést segítő szemléltető eszközök, készségfejlesztő és egyéb ügyességi játékok beszerzése. A napi óvodai foglalkozásokat segítő jó minőségű eszközök felszerelése. Hozzájrulás az óvodai kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvételi költségekhez. Az óvodai nevelők munkáját segítő szakkönyvek, egyéb kiadványok vásárlása, hozzájárulás a továbbképzési költségekhez. Az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek térítési díjához eseti, vagy tartós hozzájárulás. ... >>

"MÓRA ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT"

(intézményi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.
képviselő: Danyi Gábor
A tanulók szakmai és erkölcsi fejlődésének segítése.
- A tanulók szakmai és erkölcsi fejlődését segítő szakemberek támogatása.
- Az iskola eszköztárának fejlesztése.
- A munkaerő-piac igényeit figyelembe vevő képzés támogatása.
- A nevelésben-oktatásban részt vevő tehetséges tanulók támogatása, különösen szociális és tanulmányi ösztöndíjak nyújtása révén.
- A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése.
- A kiemelkedő szakmai sikereket elérő tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása.
- A ?Móra Alapítvány a jövőért Kiemelkedő Támogatója? cím anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

MÓRA ALAPÍTVÁNY A TANULÓKÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24.
képviselő: Csengeri Mária
Anyagi támogatás nyújtása az iskola 1-14. évfolyamon tanuló diákjainak. Csereüdültetés, táboroztatás, erdei iskola anyagi támogatása, elsősorban a jó szorgalmú és szociálisan rászorultak részére. Sikeres tanár, diák pályázatok anyagi elismerése. Iskolai könyvtárfejlesztés. ... >>

Móra Ferenc Általános és Középiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.
képviselő: Módi Sándor
Összhangban az intézmény nevelő-oktató munkájával és céljaival részére heti rendszerességgel játék, turisztikai versengési és versenylehetőségek tervezése, szervezése, az intézmény diáksport egyesületek jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, dönteni a rendelkezésre álló anyagi eszközök célirányos felhasználásáról, ezekhez a szakmai háttér biztosítása. ... >>

Mozambiki Oktatásért és Egészségügyért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9028 Győr, Török Ignác u 66.
képviselő: Charomar Joao Antonio
Iskolák és kollégiumok, egyéb oktatási központok létrehozása Mozambikban. Az oktatás fejlesztése, új oktatási módszerek terjesztése. A magyar oktatási módszerek átültetése Mozambikba. A szakképesítését, szakipari tanulmányokat nyújtó iskolai képzés létrehozása és továbbfejlesztése, támogatása. Anyagi eszközök gyűjtése Mozambik oktatási rendszerének fejlesztése céljából. Tanszerek, iskolai felszerelések beszerzése, tankönyvek írása, kiadása, illetve tankönyvírása és - kiadás támogatása. Tanszerek, egyéb oktatási segédeszközök, segédanyagok beszerzése és továbbjuttatása az egyes oktatási intézményekhez. Nyomda létrehozása Mozambikban, a könyv- és egyéb kiadványok kiadásának támogatása. Könyvtárak létrehozása. Iskolatáborok, tanfolyamok, kiscsoportok foglalkozások szervezése. Szakmai elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások szervezése elsősorbana szakipari képzés az informatika, a keresekdelem a közgazdaság, a technológia és temészettudomány terén. Tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíj biztosítása. Mozambiki fiatalok Magyarországon való tanulásának, szakmai képzésének, továbbtanulásának lehetővé tétele és anyagi feltételeinek biztosítása. A tanulók Magyarországra utazása, itt tartózkodása és tanulmányai folytatása költségeinek viselése. Egészségügyi központok létrehozása, ahol a 8 alapelv - egészséges táplálkozás, levegő, víz, napfény, mozgás, pihenés, mértékletesség, bizalom - szerinti életmód kerül bemutatásra és tanításra az embereknek. Az emberek tanítása a tisztálkodásra, tiszta, rendezett környezet teremtésére, higiénikus alapelvekre. Előadások szervzeése és tanácsadás a helyes táplálkozásról, megfelelő étkezési szokásokról és az egészséges életmód folytatásáról. Életmódtáborok szervezése. Szülészek és egészségügyi aktivisták képzése. Árva gyermekek megsegítése, felkarolása, részükre szállás-lehetőség biztosítása, ellátásuk élelmiszerrel, ruhával és egészségügyi ellátásuk biztosítása, valamint lelki gondozásuk. A gyermekek, fiatalok tanítása a másokért való fáradozás lelkületére, az esélyegyenlőség tiszteletben tartására, a hátrányos helyzetűek megsegítésére. A biblia ismeretének terjesztése, a bibliai tanítások hirdetése. ... >>

"MULARTZ HENRIK" Közhasznú Sebészeti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Oláh Attila
A győri Petz Aladár Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályának támogatása, ezen belül a sebészeti osztály infrastruktúrájának, felszereltségének fejlesztése, a rendelkezésre álló műszerpark bővítése, korszerűsítése, a betegellátás komfortosabbá tétele, a kórházi dolgozók, legfőképpen az orvos munkatársak továbbképzése. Ennek érdekében a közhasznú alapítvány külföldi tanulmányutakat támogatat, segítséget nyújt abban, hogy a győri kórház orvos munkatársai magas színvonaló hazai és külföldi kongresszusokon részt tudjanak venni. ... >>

Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9012 Győr, Hegymester u. 14.
képviselő: Valastyán Nóra
Az egyesület azt tűzi ki célul, hogy a természetvédelmi szakemberek, kutatóműhelyek, civil önkéntesek és más társadalmi szervezetek bevonásával:
1. Felméri a mindenkori aktuális gyakorlati természetvédelmi feladatokat, problémákat, megoldási lehetőségeiket, egyes kiválasztott esetekben pedig, hatékony megoldási terveket készít, és azokat megvalósítja.
2. Részt vesz természetvédelmi, ökológiai, biológiai kutatásokban, valamint önálló kutatásokat is szervez és végez.
3. Részt vesz a magyar és külföldi önkéntesek és szakemberek munkájának koordinációjában. Önkéntes programokat szervez és valósít meg tanulmányi és szakmai tapasztalatgyűjtési céllal, melynek eredményeit a szakma és a nagyközönség számára is elérhetővé teszi. Valamint az egyesület is felajánl önkéntes kutatási tevékenységet hazai és nemzetközi természetvédelmi célok megvalósítása érdekében.
4. Segíti az oktatási intézményekben folytatott környezetvédelmi, természetvédelmi és környezet-tudatosságot növelő nevelőmunkát (foglalkozások megtartásával, táborok, tanulmányi kirándulások, versenyek, terepi kurzusok szervezésével, kiadványokkal, filmekkel, pályázatok kiírásával) mind szellemi munkával mind fizikai eszközökkel, az iskolai, óvodai kereteken belül és kívül is.
5. Elősegíti a környezet-tudatosság növelését, a természeti értékekkel való megismerkedést és az ismeretterjesztést (előadások, foglalkozások, képzések, kirándulások keretében) szélesebb társadalmi körökben, mind a vidéki, mind a városi felnőtt társadalom számára.
6. Felhasznál minden arra megfelelő eszközt és lehetőséget, hogy a magyar természetvédelmet, és természetvédelmi értékeket megismertesse és népszerűsítse a külföldiek körében. Tanulmányozza a külföldön jelentkező természetvédelmi problémákat és ezek megoldásait, valamint ez utóbbiakat kipróbálja, és lehetőség szerint átülteti hazai viszonylatokba.
7. Felméri az agrárium és a természetvédelem összehangolásának, együttműködésének lehetőségeit, különös tekintettel az erdőkre, vizes élőhelyekre, gyepekre. Az egyes emberi tevékenységeknek (erdő- és mezőgazdálkodás, közlekedési és egyéb infrastruktúra fejlesztése, településfejlesztés) az élő környezetre gyakorolt hatásai esetében a fenntarthatóság irányába mutató javaslatokat fogalmaz meg.
8. Elősegíti az ökoturizmust, és együttműködik hasonló területeken működő nemzetközi szervezetekkel (szervezés, tapasztalatcsere).
9. Publikálja tevékenységét és az ezek során szerzett tapasztalatokat, elért eredményeket (cikkek írása, előadások, dia- és fotóbemutatók, dvd és videó filmek készítése). ... >>

NÁDORVÁROSI KÖZOKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Szabóné Oláh Márta
Az óvodai nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Óvodai neveléssel kapcsolatos eszközfejlesztésre. Külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (gyerekek, nevelők kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi kollégák vendéglátásához támogatás nyújtása).
Szakmai bemutatók szervezéséhez támogatás, díjazás. Óvodai és más kulturális, szabadidős programok támogatása (csoportkirándulás, tanulmányi, szakmai kirándulások). Szakmai konferenciákon való részvétel. Óvodai neveléssel kapcsolatos PR anyagok készítésére, kulturális programok szervezése (óvoda, család, közvetlen környezet részére). Könyvtári állomány gyarapítása. Sportnapok, szervezése, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése. Programokon való részvételük elősegítése. Gyermekvédelmi munka támogatása, előadások szervezése. Az óvoda nevelési programját szolgáló új eljárások, óvodapedagógiai, módszertani kutatások kidolgozásának gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. Bázisóvodai szakmai kutatások ellátásának lehetősége. Szülők, gyerekek részvételének erősítése az óvodai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. ... >>

NAPSUGÁR Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9029 Győr, Boglárka u. 50.
képviselő: Schlőgl Csaba
Művészeti komplex oktatás, nevelés, énmegvalósítása. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, nemzeti kisebbségek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, művészeti nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, testi lelki egészség megőrzés, szociális tevékenység, kulturális-, sport és egészségnevelés támogatása. ... >>

Nefelejts Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

9011 Győr, Molnár u. 17/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Hajnalka, kuratóriumi tag Bakó Éva, kuratóriumi tag Maszler Katalin, kuratóriumi tag Pánovicsné Király Tímea, kuratóriumi tag Réthátiné Győri Katalin, kuratóriumi tag Sugáné Czabán Zita, kuratóriumi titkár Kardosné Kovács Eszter
Elsősorban Magyarországon, illetve a szomszédos országban anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek megsegítése, életfeltételük javítása. Összefogás a szellemi, testi és lelkileg sérült gyermekekért. Tehetséges gyermekek felkutatása és segítése. ... >>

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar UNIVERSITAS Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9021 Győr, Liszt F. u. 42.
képviselő: Koncos Csaba
A Nyugat - Magyarországi Egyetem Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak és dolgozóinak intézményen belüli és intézmények közötti játék, turusztikai, versengési és versenyzési lehetőségeinek tervezése és ezekre történő felkészítés. Az egyesület keretében működő sportcsoportok bajnokságokban történő versenyezetetése, ezekre történő felkészítés. ... >>

O.M.E. OROSZ-MAGYAR EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Újvilág u. 3. I/4.
képviselő: Németh Vilmosné
Az egyesület célkitűzése az orosz és magyar elődeink hagyományainak, kulturális kapcsolatuknak megismerése, megismertetése, ápolása, különös tekintettel az érintkezési pontokra (vándorlások, történelmi házasságok kutatása). A történelmi őshaza "Magna Hungária" területén élő nemzetiségek szokásainak, kultúrájának, hagyományainak, rituáléinak, nyelvjárásainak megismertetése, továbbadása és életben tartása. Regionális kapcsolatok kiépítése oroszországi területekkel, ahol magyarok jártak. Orosz nyelv, zene, költészet, kultúra ismertetése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés hazai és nemzetközi szakemberekkel, intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel. Orosz- magyar információs központ létrehozása az oktatás, egészségügy, kultúra, tudomány, sport, gazdaság területén. Kulturális értékek létrehozásának, érvényesülési lehetőségek eszmei és anyagi támogatása (koncertek, bemutatók, előadások, bálok, kiadványok szervezése és finanszírozása.) Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekének kielégítésére az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/5. és c/13. pontja szerinti kulturális tevékenységet és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet végez. ... >>

Országos Asztalos- és Faipari Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

9021 Győr, Csaba u. 21.
képviselő: Molnár Péter
Az OAFSZ működésének célja, hogy az asztalos- és faiparban tevékenykedő vállalkozók / vállalkozások termékelőállításával, piacrajutásával, hulladékkezelésével, a termelőeszközök karbantartásával, közvetlen kiszolgálólétesítményeivel, azok felszerelésével kapcsolatos műszaki, műszaki-gazdasági feladatok megoldásában, szakmai-gazdasági érdekeik védelmében, és a feladatok teljesítésére történő felkészítésben (oktatás) segítséget nyújtson tagjai számára. ... >>

Osztrák-Magyar Könyvklub Baráti Köre

(oktatási)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 80-84.
képviselő: Görcsné Muzsai Viktória
A német nyelv és kultura népszerűsítése, képzés segítése, kedvezményes könyvértékesítés a tagok részére, érdekképviselet. ... >>

Ovifoci Club Győr

(intézményi,sport,oktatási)

9024 Győr, Répce út 8 A
képviselő: Knausz Lászlóné, Pálfalvi Gábor
Győr város labdarúgó bázisának kiszélesítése, az óvodás korú gyermekek, sport foglalkozásának rendszeressé tétele. ... >>

Öreg Davidista Diákok Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

9025 Győr, Esze Tamás u. 3. fszt. 1.
képviselő: Csehné Bódis Anikó - titkár, Langstaller András - alelnök, Nagy Friderika - elnök
A Davidikum volt diákjainak összefogása, baráti kapcsolatok ápolása, segítség-nyújtás a rászorulók részére. Az egyesület céljának tekinti a Davidikumban lakó tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetbe került, diákjainak segélyezését, a Davidikumban folyó nevelési-oktatási munka feltételeinek javítását, a tehetség-gondozást. Ennek megfelelően az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület szolgáltatásai nyitottak, az egyesület tagjain kívül álló természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli jogalanyok is részesülhetnek a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból; az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet ? vagyis pártpolitikai tevékenységet, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítását nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Örkénypusztai Lovas Sportegyesület

(sport,oktatási)

9011 Győr, Gólyarét u. 18.
képviselő: Gyepes Tamás
Az egyesület célja, hogy a lovassport társadalmi bázisát szélesítse, a lovassportot népszerűsítse Örkénypuszta községben, illetve az egész Nyugat-Magyarországi régióban és szervezett keretet biztosítson azon gyermekek és fiatalok számára, akik a lovassportokhoz kedvet és tehetséget éreznek. Az Egyesület célja továbbá, hogy sport-, verseny-, és egyéb rendezvények szervezése útján megismertesse és megszerettese a magyar társadalom szélesebb rétegeivel, elsősorban a felnövekvő nemzedékkel a lovassportot, a lovaglást. ... >>

Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi Alapítvány

(oktatási,szociális)

9025 Győr, Péterfy S. u. 5.
képviselő: Dr. Kovács Béla
A győri Evangélikus Szeretetház bővítésének menedzselését szervezi. Erkölcsi és anyagi erőket mozgósít a tervek kivitelezéséhez és azokkal a tervezett fejlesztést támogatja. Szükség esetén a működtetést is támogatja: Lehetősége szerint elő előmozdítja, hogy a győri és a börcsi Evangélikus Szeretetház, valamint a soproni Vendégház egységes diakóniai koncepció alapján működjön. Erejéhez mérten részt vállal a férfi és női diakóniai munkások képzésében és munkába állításában. Kizárólag erre a célra juttatott adományokból támogatja a börcsi Szeretetház fejlesztését és működését. A cél megjelölése nélküli adományok kizárólag a győri Szeretetházra fordíthatók. ... >>

PANNON-KERÉK ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/15.
képviselő: Himáné Nagy Erika
A sporton keresztül egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, fiatal tehetségek felkutatása, segítése, támogatása. Volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenységek folytatása. Gyermek és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem. Határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása.
Természet és környezetvédelem. Lovas sport hagyományainak ápolása, versenyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken való részvétel segítése, támogatása. Gyermekek táboroztatása.
Győr és a Nyugat-dunántúli régió értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén.
Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése, publikálása. ... >>

Pannónia Egyenlő Esélyekért Egyesület

(oktatási,szociális)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Gyenese Andrea
Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, akik feladatuknak tekintik a bármilyen okból hátrányos vagy halmozottan hátrányos emberek életkörülményeinek javítását, képzését, munkába állításuk elősegítését. ... >>

Paragrafus Jogi Sajtóegyesület

(oktatási,érdekképviselet)

9026 Győr, Hédervári út 25.
képviselő: Rozman Balázs
A jogi felsőoktatásban működő sajtótermékek összefogása, érdekeik képviselete. Az Északnyugat-Dunántúli régió jogi felsőoktatásának segítése és kapcsolattartás más, hasonló tevékenységet folytató szervezettel. ... >>

Parlando Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Akác tér 11. I/15.
képviselő: Hefter Brúnó
Komplex művészeti nevelés. Tehetséggondozás, képességfejlesztés. Az egyetemes és európai kultúra értékeinek elsajátítása, megismertetése bármely társadalmi rétegből érkező, bármely korú gyermek számára elérhető legyen. Olyan foglalkozások szervezése - helyi művészek bevonásával - melyek elérhetőbbé teszik a kompozíciós zene megértését, formavilágát és kifejezőrendszerét. Testi lelki megőrzés. A mozgásművészeti szakokon keresztül egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érezelmi nyitottságra való nevelés. A magatartás és pszichés zavarok megelőzése, a megfelelő énkép kialakításával (szereplés-sikerélmény-önbecsülés). Sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja gyógytorával és egyéb módon, szociális tevékenység. Korai fejlesztő programok szervezése iskola előtti korcsoportba tartozó gyerekek részére. Iskolai életmódra felkészítő foglalkozások szervezése, képesség és készségfejlesztő csoportos foglalkozások szervezése. ... >>

"Pass András" Emlék Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Újvilág u. 6.
képviselő: Fábián György
Létrehozni egy olyan alapot, amelyből minden évben sajtónapkor egy arra kiválasztott média szakembernek Pass András Emlékgyűrűt adományozzanak, és támogassák ezzel a Győr Városért a közéletben tevékenykedő, a kultúra közvetítésében és a szociális biztonságért is tevékenyen, aktívan résztvevő publicisták, média szakemberek megbecsülést. Továbbá támogassák a fiatal sajtószakemberek képzését akként, hogy anyagi nehézségekkel küzdő tanulókat, vagy kezdő média szakembereket egyszeri, vagy többszöri ösztöndíjban részesítsenek. ... >>

PASTORES DABO VOBIS Alapítvány

(oktatási)

9021 Győr, Káptalandomb 7.
képviselő: Dr. Rédly Elemér
A Pastores Dabo Vobis Alapítvány egyházi alapítású és kizárólag egyházi célokat szolgál az Alapító Okiratban részletezett szepmontok alapján. Az intézmény küldetésének megfelelően, az Alapítvány lehetővé kívánja tenni a papnevelés teljeskörű és színvonalas feltételrendszerének megvalósítását és annak állandó biztosítását, tekinettel a hivatásgondozásra, a teológus- lelkészképzésre, illetve továbbképzésre. Ennek érdekében az Alapítvány célul tűzi ki: az Intézmény oktató - nevelő feladatához tartozó működési tevékenység támogatását, az oktatás, a kutatás és a tudományos tevékenység megfelelő szintű infrastruktúrális alapjainak megteremtését és annak fejlesztéséhez szükséges állandó anyagi háttér biztosítását, a hallgatók tanulmányi ösztöndíjának és - indokolt esetben - egyéni szociális körülményeinek anyagi támogatását, az Intézmény feladatának ellátásához szükséges oktató és nevelő tevékenység személyi hátterének biztosítását, annak anyagi megbecsülése révén. ... >>

PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9024 Győr, Ikva út 70.
képviselő: Havasi János
A PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY fő célja, hogy a tanuló ifjúságot ösztönözze és segítse művelődési, diák-, valamint szabadidősport tevékenységében. Célok: Külföldi intézményekkel, középiskolákkal történő szakmai kapcsolat ápolása, és egyben az idegen nyelvek tanulásának, valamint szakmai tapasztalatszerzés elősegítése; a diákturizmus és diáksport ösztönzése; A hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók anyagi támogatása eseti jelleggel, pályázati rendszerben; A tanulmányi és kulturális versenyeken eredményesen szereplő tanulók ösztönző jutalmazása; Az iskola szakmai oktatásának korszerű eszközökkel történő fejlesztése. ... >>

Pedagógusok a Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Örkény út 6.
képviselő: Matkovitsné Magyar Erika
Arany János Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak jutalmlazása, pénzjutalom és táborozáshoz, üdüléshez való hozzájárulás formájában. ... >>

Pejkó Civitan Rehabilitációs Lovas Klub

(oktatási,szociális)

9030 Győr, Örvény u. 7.
képviselő: Siska Mária
A mozgássérültek és egyéb sérültek rehabilitációs lovagoltatása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a szabadidő hasznos eltöltése, a klub tagjainak jó és segítőkész honpolgárrá nevelése, a nemzeti és nemzetközi jóakarat előmozdítása. ... >>

Péterfy Sándor Evangélikus Öregdiák (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Péterfy Sándor utca 2.
képviselő: Galambos Ádám
Az öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ oktató-nevelő tevékenységének támogatása; az evangélikus iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ diákjai számára ösztöndíjak, szociális segélyek biztosítása; az egyházi iskolák diákszervezeteivel, öregdiák egyesületeivel való kapcsolattartás; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási központban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése (előadások tartása, tanácsadás, stb.); közreműködés a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében; ünnepségek szervezésében való részvétel; kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben; szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki támogatásának megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő és Környezetvédő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 42. 2.em. 7.a.
képviselő: Fodor Péter, Nagy-Juraskovics Anikó
A polgári életszínvonalat befolyásoló tényezők szemmel tartása és ezek romlása esetén a táradalom figyelmének felhívása és ehhez kapcsolódó jogvédelem.
Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretszerzés közhasznú cél érdekében, együttműködik a munkaügyi központokkal és a munkanélküliek, pályakezdők, pályaelhagyók részére mentori szolgáltatást végezve átképző, ismeretszerző és konfliktuskezelő előadásokat és tanfolyamokat szervez.
Ember és állampolgári jogok védelme cél érdekében ingyenes jogvédő tevékenységet szervez, jogtanácsadás keretén belül. Szabálysértők és elítéltek részére közérdekű munkára ad lehetőséget, mely munka során külön felhívja a figyelmet az ember és állampolgári jogokra és kötelezettségekre, továbbá a közérdekű munka tevékenységet javarészt az érdek és jogvédelem területén hasznosítja a közhasznú munkája során az Egyesület. Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő Egyesület az ember és állampolgári jogok védelme érdekében különböző jogi fórumokon magyar állampolgári érdekeket képviselve eljár.
Kiemelt cél a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok egyesületek együttműködésében támogatása, a nemzeti és európai értékrend ? erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Ezeken belül társadalmi munkák szervezése. Munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Fórumok párbeszédek létrehozása önkormányzati képviselők hivatalnokok és a lakosság között. Környezetünk megóvása. Kultúra és a hagyományok ápolása. Történelmi értékek védelme. Környezetünk megóvása és ennek elősegítése érdekében környezetvédelmi intézkedések megtétele. Sport rendezvények szervezése, támogatása. Az Egyesület a tevékenységét a Alkotmány, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kidolgozott alapszabályban foglaltak szerint végzi. Az Egyesület önállósága és függetlensége megőrzése mellett az érdekközösség és a szolidaritás elve alapján meghatározott célok érdekében kapcsolatot tart, együttműködik, szövetséget köt más szervezetekkel. Cél a polgári közösség sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. ... >>

PRACTING Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Kardos Károly
A gyakorlatorientált mérnökképzés komplex rendszere megvalósításának elősegítése és támogatása. Hosszú távú célja széleskörű együttműködési kapcsolatrendszer kialakítása a Széchenyi István Főiskola és a gazdasági szféra szervezetei között. ... >>

"PRO INITIO" a Magyarországi és a Schleswig-Holsteini Gyermek és Ifjúságvédők Egyesülete

(sport,oktatási,szociális)

9025 Győr, Harmat u. 4.
képviselő: Majoros László, Matthias Wolter
A gyermek- és ifjúságvédelem, a családvédelem segítése, fejlesztését célzó programok megvalósítása. A Schleswig-Holstein-i és hazai szakemberek együttműködésének szervezése, koordinálása, szakember-cserék, közös projektek tervezése, szervezése, a fiatalok szakmai képzése, munkába állásuk szervezése, idegen nyelv oktatás formáinak kidolgozása, levezetése, kutatások, közös rehabilitációs rendszerek stb. szervezése, konferenciák rendezése. ... >>

"PRO RÉGIÓ" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Zechmeister u. 3.
képviselő: elnök Dr. Horváth József, titkár Dr. Horváth Károly
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megye területén működő közigazgatási (önkormányzati) szervek részére információs segítségnyújtás, oktatás előkészítése, segítése. Az alapítvány szolgálni kívánja az oktatási tudományos környezet és természetvédelmi, valamint kulturális célok régión belüli megvalósítását. Emellett e célú tevékenységét a határon túli magyarságra is ki kívánja terjeszteni, az együttműködés és segítés érdekében. ... >>

PRO SCHOLA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9028 Győr, Konini u. 2-4.
képviselő: Szilágyi Magdolna
Ortutay Gyula Általános Iskola pedagógiai munkájának fejlesztése. ... >>

Pro Talentis Hátrányos Helyzetű gyermekek képzését támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Szabadrév u. 12.
képviselő: Dr. Zoltán Péter
A Pro Talentis Alapítvány célja, hogy a sikeres iskolai, majd később a társadalmi, munkaerő-piaci integráció érdekében, olyan lehetőséget biztosítson arra rászoruló tanulók és a tanulásukat támogató környezetük számára, amely hozzájárul tehetségük, képességeik kibontakoztatásához. Ezáltal esély teremthető arra, hogy a támogatott gyermekek, az őket körülvevő környezet is sikeresebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhessen. Az alapítvány arra törekszik, hogy csökkentse azoknak a hátráltató tényezőknek a számát, befolyását, amelyek a sikeres tanulási folyamatot gátolják, nehezítik. Teszi ezt gyermekközpontú szemlélettel, amely kiindulópontjában az egyes tanulók egyedi, speciális támogatási igénye áll. ... >>

PRO TALENTUM Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Zsegora Csaba
Az oktatás és nyelvtanulás feltételeinek javítása, iskolai és más kulturális, szabadidős programok ... >>

Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9026 Győr, Ady Endre u. 4.
képviselő: Lukácsi Zoltán
A Prohászka Ottókár Orsolyita Közoktatási Központ színvonalas oktató, nevelő tevékenységének támogatása. Az oktatást segítő eszközök fejlesztése, tanulmányutak és tanulók látókörét szélesítő túrák, kirándulások támogatása, sport rendezvények támogatása, iskolai ünnepségek, rendezvények támogatása, a szociálisan rászoruló diákok támogatása az intézményi infrastruktúra kiépítésének támogatása. ... >>

QP.Rt. A KÖZ JAVÁRA ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Rozgonyi u. 46.
képviselő: Nagy Péter
A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában tanuló, ill. végzett, az országos tanulmányi versenyeken helyezést elért diákok munkája elismerésére anyagi támogatást nyújtson. A ballagás napján "Múlt a jövőért" megneveésű kitüntetéstben részesít legfeljebb 3 diákot. Ezüstvasárnap ingyenes koncertet ... >>

Qualitás Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Rákóczi F. u. 2-4.
képviselő: Marton Ágnes
MHB RT Győri Igazgatóság dolgozói szakmai és kulturális képzésének támogatása. Szlovákiai magyar nemzetiségű bankszakembere, szlovákiai magyarnyelvű iskolás támogatása. ... >>

QUANTUM és QUALITY Alapítvány

(oktatási)

9024 Győr, Budai u. 12.
képviselő: Téglás Éva
Technikus képzés és továbbképzés elősegítése, átképzés, felsőszintű szakképzés támogatása, szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

RAAB Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9002 Győr, Jókai u. 18.
képviselő: Halmai Tamás
Az intézet dolgozóinak kulturált, szervezet sportolás, önvédelmi képzését és kulturális kikapcsolódását biztosítja, továbbá e célok érdekében segít a szabadidő megszervezésében, oktatási, kulturális, sportprogramok megszervezésében, bemutatók szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. ... >>

RÁBA Fúvószenekari Egyesület

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Ikva u. 70.
képviselő: Scheibelhoffer Ottó
A hazai amatőr fúvószenei hagyományok ápolása és ezen kultúra népszerűsítése. A közönség széles rétegeinek nívós szórakozatása. Az ifjú amatőr zenészek képzéséről való gondoskodás az utánpótlás felnevelése érdekében. ... >>

RÁBA KOVÁCS SZAKSZERVEZET

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9027 Győr, Martin út 1.
képviselő: Megál Gyuláné
érdekképviselet, oktatási és kulturális ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal