Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 368
5. oldal

Kaméleon Ifjúsági Színjátszó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba u. 8.
képviselő: Bank Zsuzsanna
Az egyesület célja, hogy szervezett keretet biztosítson azon gyermekek és fiatalok számára, akik a színjátszáshoz kedvet és tehetséget éreznek. Az egyesület célja továbbá, hogy színpadi előadások létehozásával megismertesse és megszerettesse a felnövekvő nemzedékkel a színházművészetet és ezzel párhuzamosan a társművészeteket: a komolyzenét, a festészetet, az irodalmat. Mindemellettt a színpadi szerepek betanulása közben kiemelt hangsúlyt fektet a magyar nyelv művelésére, a szókincs bővítésére, a szép és helyes magyar beszéd elsajátítására. Ezen célokkal kíván hozzájárulni a kultúrált, művelt, művészetekben jártas generáció felneveléséhez. ... >>

Kapcsolat Plus alapítvány

(oktatási,kulturális)

9029 Győr, Kamilla u. 5.
képviselő: Árvay Péter, Pék Vivien
Az alapítvány által kifejtett tevékenységek a kapcsolatteremtésre épülnek. Az alapítvány minden rendelkezésre álló eszközzel kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet valósít meg. ... >>

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Budai út 12.
képviselő: Farkas Péter
A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése az elit közgazdászképzésben való szakkollégiumi részvétellel, a győri szakkollégiumi mozgalom előremozdításával. Célja továbbá a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszírozása. Az alapítvány célja mindezeken kívül, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a kollégium tagjainak tudományos, szakmai tevékenységének támogatásához, a szakmai munka folytatásához szükséges feltételek biztosítása.
Az alapítvány támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos kutatások folytatását, a környezeti problémák gazdasági szemléletű vizsgálatát. E tevékenységével összhangban támogatja a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium e területen már működő kutatásait és igyekszik hozzájárulni Győr és a környező települések környezettudatos szemléletmódjának kialakításához, erősítéséhez.
Az alapítvány az általa és a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumon fiatal egyetemistái által szervezett programokon keresztül célul tűzi ki a hátrányos helyzetű csoportok, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság problémáira is érzékeny felelős értelmiségi réteg nevelésének előmozdítását. Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokhoz mérten részt vesz az ezen problémák vizsgálatát célzó szakkollégiumi kutatások finanszírozásában.
A véleményformáló értelmiségi bázis szellemi fejlődése mellett az alapítvány célul tűzi ki ezen csoportok fizikai fejlődésének elősegítését is, s lehetőségeihez mérten felkarolja a felsőoktatási, illetve szakkollégiumi mozgalomhoz kapcsolódó sporttevékenységet. ... >>

KÉK GOLYÓ Sportegyesület

(sport,oktatási)

9011 Győrszentiván, Lehár F. u. 47.
képviselő: Glázer Péter, Porubszky Gábor Lajos
A tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségeinek biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A működési területen élő lakosság sportolási és testedzési lehetőségeinek biztosítása. Az egyesülettel kapcsolatban álló munkahelyek, oktatási intézmények dolgozói, tanulói részére sportolási, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

"Kereskedők a Jövőért-Keri" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9023 Győr, Földes Gábor u. 34-36.
képviselő: Dr. Kiss Jánosné
A Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben Győr folyó kereskedelmi szakképzés tartalmának korszerűsítése, színvonalának emelése, eredményesség fokozása. ... >>

Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 47.
képviselő: Czibik Péter, Kobrizsa Ádám
Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő elpadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való rsézvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek mgeismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehpzása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő előadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való részvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek megismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehozása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non-profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és ... >>

Kertészek és Kertbarátok Győri Városi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Nagykutasi Viktor
Tagjai érdekképviselete, érdekvédelme, szakmai továbbképzése, beszerzések és értékesítés elősegítése. ... >>

Kincskereső Gyermekjóléti és Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9028 Győr, Tárogató út 2.
képviselő: elnök Szalai Ferencné, kuratóriumi tag Dr. Rázsóné Szórády Csilla, kuratóriumi tag Németh Karolin
A gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Hozzájárulás az egészséges életkörülmények, az egészséges életmód kialakításához. Segítség a kisgyermekek művelődésének, szórakozásának, sportolási, testedzési lehetőségének biztosításában. Segítség abban, hogy a gyermekek megismerhessék tágabb környezetüket, más tájakat és embereket. Környezettudatos magatartásuk kialakításának, környezetvédő tevékenységüknek elősegítése. Az óvoda bútorzatának, berendezéseinek, szemléltetőeszközeinek, és a működést szolgáló egyéb eszközöknek korszerűsítésében, cseréjében, beszerzésében való segítség nyújtása. A kisgyermeket nevelő családok rászorultság esetén történő közvetlen és közvetett támogatása, családsegítő programok kialakítása, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kisalföld Kultúrájáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.
képviselő: elnök Kakuk János
Győr-Moson-Sopron Megye egész területén a kultúra érdekeinek képviselete a közvéleményben a tömegtájékoztatásban és a helyi közéletben. Bekapcsolódik a szakmai továbbképzésbe, tanácsadásba, együttműködik kulturális, oktatási, tudományos egyesületekkel, minden lehetőséget megragadva, hogy érdekképviseleti tevékenységét a kulturális értékek védelmét érvényesítse. ... >>

KISALFÖLD VOLÁN Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: Villám István
Szakmunkásképzés színvonalának emelése, gyakorlati oktatást végző szervezet kialakítása, együttműködés szakmunkásképző intézetekkel és szakközépiskolákkal. ... >>

Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Baross Gábor u. 4.
képviselő: Szabó Judit
Az egyesület célja, hogy részt vegyen a helyi és országos könyvtári politika alakításában, az erre vonatkozó döntések előkészítésében és végrehajtásában. Bővítse tagjainak szakmai és általános ismereteit erősítse a tagok hivatástudatát, képvisleje és védje a könyvtárosok és könyvtárak érdekeit a helyi önkormányzati szerveknél és azt országos szintű szerveknél. Kapcsolatokat építsen ki és ápoljon Győr-Moson-Sopron megye, a városok és községek testvérmegyei, testvérvárosai és községi hasonló jellegű intzéményeivel. ... >>

Kisalföldi Őszidő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7
képviselő: Baross Éva
Nyugdíjas szervezetek és közösségek működésének támogatása. Nyugdíjas szervezetek és közösségek kulturális tevékenységének és rekreációs programjainak támogatása. Nyugdíjas aktivisták szakmai-módszertani képzése. A nyugdíjasok helyzetét érintő tájékoztatók közreadása. ... >>

Kisalföldi Shaolin Kung Fu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Tompa utca 12. II/8.
képviselő: Cser István
Az egyesület, mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése. A Shaolin, Tai Chi Chuan és Tzü Wei Shu kung fu elnevezésű kínai harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, a hagyományok ápolása és ehhez kapcsolódó szokások megőrzése. ... >>

"Kisalföldi Szakképzésért" Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9028 Győr, Pándzsa u. 7.
képviselő: Horváth László, Vukovics István
Az alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú szakképzés támogatása, fejlesztése.
Az alapítvány célja továbbá új, a jelenlegi szakképzési rendszerben nem szereplő szakképesítések regisztrációjának kezdeményezése, a képzési programok és tananyagok kidolgozása, új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése; a csökkent munkaképességű munkavállalók, illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével, olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet ad a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszer intézményei, szervei összefogásának a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében. A fenti általános célon belül az alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének megteremtése (OKJ középfok, OKJ felsőfok, főiskolai diploma) többféle képzési forma párhuzamos bevezetésével (nappali tagozatos szakközépiskolai képzés 4+1 osztályos rendszerben) és felnőttképzési formák (esti, levelező tagozatos, intenzív, illetve távoktatási program bevezetésével).
Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint a közös szakképzés megvalósítását.
Az alapítvány támogatja az ifjúsági sport és szabadidő tevékenységet, annak infrastrukturális fejlesztését. ... >>

Kismegyeri Szent Anna Egyházközösség Templomépítő és Fenntartó Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9028 Győr, Szőlős u. 21.
képviselő: Rendi Csaba
A Győr-Kismegyeri Szent Anna Egyházközség területén lévő, műemléki védelem alatt álló képolna műemléki megóvásáról gondoskodjék. A megépíteni kívánt templom javára gyűjtést szervezzen. A felnövekvő gyermekek hitoktatása, cserkészcsapatok felállítása. ... >>

KOCKA Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
képviselő: Kolozsváriné Váray Ibolya Anna - elnök, Pálfai Domokos Gyula - elnökhelyettes, Turján Réka Lilla - elnökségi tag
Magyarország, kiváltképpen az északnyugat-magyarországi régió fiatal, pályakezdő és szakképzett tervezőművészeinek - belsőépítészek, formatervezők, grafikusok - és képzőművészeinek csoportba szervezése, érdekképviselete. Kiállítások és előadások, illetve az iparművészethez és képzőművészethez kapcsolódó oktatási programok szervezése. ... >>

KOHÉZIÓ Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Orbán Zoltán
A felmerülő regionális fejlesztések, idegenforgalom, környezetvédelem, oktatás-képzés, szállítás-logisztika, infrastruktúrafejlesztést, kulturális kapcsolattartás segítő programok koordinálása. A helyi társadalom felkészítése az euroatlanti integrációra - információs központi funkció ellátása. Győr-Moson-Sopron Megyei valamennyi települése képviselve legyen, megfeleljen az európai uniós törekvéseknek. ... >>

Komjáthy Lovas Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9011 Győr-Károlyháza, hrsz.:0693/6.
képviselő: Komjáthy Katalin
A szervezet célul tűzi ki, hogy tagjait, különösen a fiatal tagjait állatszeretetre, a természet- és környezetvédelemre nevelje, a nem versenyszerű, hobbi-lovaglásban sportoló fiatal és felnőtt nemzedék számára a szaktudással rendelkező lovasokon keresztül példát mutasson a kulturált állat- és természetbarát aktivitásokban való részvételre és ezzel az ember, az állat, és a természet összhangjának fontosságát, értékét hangsúlyozza.
A szervezet célja, tevékenysége: tagjai számára szervezeti hátteret biztosítson a lovassport gyakorlására; támogassa a tagok lovas sportversenyeken való részvételét, tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás előfeltételeinek megteremtése; a lovas oktatás, lovas rendezvények és lovas sportversenyek rendezése; lovasterápia, gyógylovaglási és terápiás lovaglási programok szervezése; lovas és hagyományőrző táborok szervezése; lófajták megőrzésében való részvétel; a magán-lovasok és lótartók, a ló- és lovassport iránt érdeklődő személyek összefogása; a lovas hagyományok ápolása, a lótenyésztési, lovaglási, hajtási ismeretek terjesztése, a lótenyésztés, a lovaglás, a fogathajtás feltételeinek javítása. ... >>

KÓPÉK Gyermekalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Gyepszél u. 2.
képviselő: Kovácsicsné Peredi Mária
Az alapítvány célja az Eötvös József Általános és Szakiskola oktatási anyagának ? technikai feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzésének elősegítése; tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása; kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatás; a rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása; a hátrányos helyzetű gyermekek segítése; tehetséggondozás, roma gyermekek tanulmányi eredményének javítása; kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanúsító gyermekek elismerése és díjazása; tanulók nyári táboroztatásának elősegítése; pedagógus szakmai programok kialakítása, a programokhoz igazodó módszertani képzés; az ?Év dolgozója? választás; az ?Év diákja? választás.

Az alapítók kijelentik, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

KOSÁRLABDA 2010 KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Orgona u. 10.
képviselő: Gálos László
Az egyesület alapvető célja a kosárlabda sport népszerűsítése, a győri kosárlabdázók baráti kapcsolatának ápolása. Szervezett keretek biztosítása különböző nemű és korosztályú amatőr kosárlabda csapatok szerepléséhez. A kosárlabdával összefüggő sport, szabadidő-sport és kulturális rendezvények szervezése, kosárlabda oktatása, táborok szervezése. A győri kosárlabda fejlődését megalapozó utánpótlás nevelés. Az egyesület tevékenységét közhasznú egyesületként folytatja. ... >>

KOSSUTH ISKOLA GYŐR - A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
képviselő: Kaukerné Kovács Edit
Az alapítvány tartós közérdekű célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés hatékonyságának és színvonalának emelése, így az alapítvány közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 4. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el:
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatás; kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása; kulturális és sporttevékenység során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében; iskolai és szabadidős programok támogatás (osztály- és tanulmányi kirándulások, sportversenyek, szakkörök, kollégiumi foglalkozások, táborok); a nyelvtanulás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének, működtetésének segítése; hátrányos és veszélyeztetett helyzetbe került tanulók szociális (anyagi) támogatása; a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése; az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás; a szakmai elméleti és gyakorlati képzés technikai feltételeinek, eszközeinek fejlesztése; közhasznú célja nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Kovács Margit Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 2.
képviselő: Szegediné Bozzay Katalin
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. A célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számra. Rossz szociális körülmények között élő jó tanuló diákok támogatása. Az oktatás anyagi, technikai feltételek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. ... >>

"Kovács Margit Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 8/A.
képviselő: Knausz Lászlóné
A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése. Szemléltetőeszközök, a működést szolgáló technikai eszközök korszerűsítése, beszerzése, fejlesztése, bővítése. Segítség az egészséges életmód kialakításához, sportolási lehetőségek biztosításával. Az óvoda játék- és sporteszközei bővítésének elősegítése. Kulturális és sportprogramok valamint kirándulások támogatása. Az alapfeladaton túli játékos foglalkozások szervezése, működtetése, e tevékenységben résztvevő óvodapedagógusok jutalmazása. Családsegítő programok szervezése, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Kölcsey-Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Szent Imre u. 33.
képviselő: Jámbor László ... >>

Kölyök Úszó Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

9028 Győr, Koppány u. 19.
képviselő: Bokrosné Maschler Edit, Ladocsi Adrienn
Sporttevékenység, ezen belül úszásoktatás, versenyeztetés, utánpótlás-nevelés, gyógyúszás, kondicionáló úszás, aqua-fitness tevékenységek szervezése, sporttáborok szervezése-lebonyolítása, versenyek szervezése-lebonyolítása, biztosítva, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. Az egyesület a sporttevékenységet szabadidő- és versenysport keretében folytatja. ... >>

Közoktatási Szakértők Nyugat-Dunántúli Regionális Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

9021 Győr, Aradi Vértanúk u. 18.
képviselő: elnök Strausz Lajosné, titkár Horváth Miklós
Érvényre juttassa a szakértők, a közoktatási intézményeket igénybe vevők, a pedagógusok jogszabályokban biztosított jogait. A szakértői munka fejlesztő jellegéből következően, - a megbízó által megjelölt területén vagy intézményében ? a szakértő sajátos szakértelmével és tevékenységével hozzájáruljon a közoktatás minőségi fejlesztéséhez. Szakmailag kiemelkedő felkészültségű, tárgyilagos, országos névjegyzékben szereplő ? mind a megbízótól, mind a közoktatási intézménytől ? független szakemberek által lássa el a közoktatás különböző speciális feladatait, kiemelten a pedagógiai munka szakmai ellenőrzését és értékelését. ... >>

"Közösen a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4.
képviselő: Királyné Simon Tünde - elnök, Molnár Brigitta - titkár
Az óvodai nevelés során szükségessé váló eszközellátottság bővítése, karbantartása. Az óvodai nevelés, ezen belül különösen az iskolára való felkészítéssel kapcsolatos nevelési tevékenység fejlesztése. Az óvodai neveléssel, kulturális tevékenységgel kapcsolatos önálló rendezvények szervezése. Az óvodai testnevelés színvonalának fejlesztése, ezzel kapcsolatban önálló sportrendezvények szervezése, az úszásoktatás támogatása. A Sün Balázs Óvoda által szervezett óvodai rendezvények színvonalának további fejlesztése. ... >>

KULTÚR MENTOR EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9011 Győr, Honfoglalás utca 18. fsz. 1.
képviselő: Bogdán Attila, Czifrik Piroska Éva, Dr. Veres Zoltán
A gyermekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű művészeti tevékenység ápolása, gondozása, pártolása, elsősorban ? de nem kizárólagosan ? kulturális rendezvények, programok szervezésén és lebonyolításán, valamint a bemutatkozási lehetőségek megteremtésén keresztül. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. ... >>

Kyokushin Shinju-Kai Karate Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Szent Imre út 119.
képviselő: elnök Kocka László, elnökhelyettes Dóka Sándor, titkár Farkas Sándor
A karate egyéniség- és jellemalakító életformájának népszerűsítése, verseny- és szabadidősport-lehetőségek biztosításával, tradíciós és kulturális hátterének megismertetésével, önvédelmi képzések és sportrendezvények szervezésével, lebonyolításával. ... >>

"LÁNCSZEM ALAPÍTVÁNY"

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Batthyány tér 5.
képviselő: Kőfalvi Tivadar, Majtényi Lászlóné
A mozgásukban korlátozott gyermekek szociális, egészségügyi, anyagi és erkölcsi támogatása jótékonysági alapon, térítésmentesen, szabadidős programok, szakkörök, ismeretterjesztő előadások, csoportterápiák és foglalkozások szervezése és a szülők, illetve a gyermekek részére történő megrendezése. Az egészségügyi vizsgálatok, valamint a terápiás programok szervezése céljából a különféle közigazgatási, egészségügyi, gazdasági, stb. szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatok létesítése és fenntartása. Tájékoztató anyagok, ismeretterjesztő kiadványok beszerzése, terjesztése, a gyógykezeléshez szükséges technikai segéd- és formaeszközök, mozgásfejlesztő játékok stb. biztosítása, és végül az alapítvány anyagi lehetőségeihez képet a ... >>

"Legyen a zene mindenkié" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 6.
képviselő: Popper Ágnes
A művészetoktatás hatékonyságának és színvonalának emelése, az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, a Zeneiskola tanulói és tanárai szellemi és művész munkájának támogatásával a színvonalas zenei kultúra széleskörű elterjesztése. Ennek érdekében: hangversenyek szervezése, rendezése, kiadásainak fedezése; bel- és külföldi tanulmányi versenyek, fesztiválok, találkozók, cserekapcsolatok szervezése és a résztvevők, valamint a kísérő tanárok támogatása; valamint a cserekapcsolatok keretében érkező külföldi diákok és tanárok támogatása, tevékenységük elismerése; a Zeneiskola együtteseinek támogatása, hangszerek vásárlása; a növendékek szakmai fejlődésének támogatása, tevékenységük elismerése; zeneművek nyomtatásban és hanghordozókon történő kiadása, terjesztése; Az alapítvány a Zeneiskolával kapcsolatban nem álló természetes személyeket támogatásban részesíthet, ha ezen személy kinyilvánítja egyetértését az alapítvány céljaival és a szolgáltatásban részesülése esetén a Zeneiskolával kapcsolatban álló személyek alapítványi érdekei semmilyen módon nem sérülnek. ... >>

Lélekmentő Spirituális Ismeretterjesztő Közhasznú Egyesület

(oktatási)

9028 Győr, Gábor Áron út 41.
képviselő: Boráros Judit
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelembe vett filozófiai-, vallás- és társadalomtudományi kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. A cél érdekében felvállalja alkalmi kiadványok kiadását, előadások tartását, képzést és továbbképzést, vitafórumok és konferenciák szervezését. ... >>

Lippentő Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

9025 Győr, Kámán u. 5.
képviselő: Balogh Beáta
Kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzeti kultúra ápolása). A Kárpát medence népzenei, néptánci örökségének ápolása, bemutatása, a népi kultúra megőrzése, terjesztése, táncoktatás, közösségi programok szervezése, szakirányú rendezvényeken történő fellépések. ... >>

Lovári Cigányok Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9011 Győr, Váczi M. u. 128.
képviselő: Vidák József
Szabadidős programok, sportrendezvények, ügyességi játékok, kulturális események, roma témájú kiállítások, kirándulások szervezése, roma kultúra ápolása, megőrzése, roma hagyományok ismertetése, értékek népszerűsítése a nem romák között is, roma ételek népszerűsítése, romák és nem romák közötti baráti együttműködés elősegítése, roma nyelv átörökítése, roma gyerekek esély egyenlőségének elősegítése, az eredményes iskolai előmenetel támogatása, roma fiatalok pályaválasztásában való tanácsadás és támogatás nyújtása, kapcsolatépítés hasonló célkitűzéssel működő szerveztekkel és személyekkel. ... >>

Lovassportér Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Kert u. 14.
képviselő: Érsek László
Versenyszerű és szintű lovaglás támogatása, tömegsportszintű lovaglás támogatása, népszerűsítése, lovasoktatás, rehabilitációs lovaglás megvalósítása, a gyógylovaglás hagyományainak megteremtése. Versenyek rendezésével, szervezésével, díjazásával, a lósport terén tehetséges fiatalok támogatásával kíván segítséget nyújtani a lovassport hagyományainak megőrzésére és újrateremtésére, népszerűsítésére. ... >>

Lukács Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
képviselő: Takács László
Támogatni mindazokat a törekvéseket, amelyek elősegítik a Lukács Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola tanulóinak sokoldalú képzését, fejlődését. ... >>

"LURKÓ" Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9025 Győr, Kis u. 27. fszt. 2.
képviselő: Zajovicsné Vizer Bernadett
Az osztályon kezelt gyermekek szabadidős tevékenységének megszervezése, játszóház kialakítása, játékok beszerzése. Egészségügyi és szociális intézmények részére játék és szabadidős tevékenység megszervezése. Az osztályon foglalkoztatott dolgozók munkájának segítése, ápolási kiegészítő tevékenységgel. Az alapítvány munkáját segítő önkéntes szakemberek továbbképzésének támogatása, szakkönyvek, folyóiratok, eszközök beszerzése. ... >>

"MAGÁNVENDÉGLÁTÓSOK A SZAKEMBER UTÁNPÓTLÁSÉRT" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9021 Győr, Liszt F. u. 11.
képviselő: Nagy Lászlóné
Vendéglátás szakember utánpótlásának segítése, oktatási intézmények szakmai képzési feltételeinek javítása. ... >>

Magyar Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

9023 Győr, Kodály Zoltán út 8 4/8
képviselő: alelnök Benkovics Péter, elnök Kocsis Ferenc
A szövetség célja a magyar gazdasági szereplők támogatása oly módon, hogy azok versenyképességének és piaci hatékonyságának növelése az innováció eszkörendszerének felhasználásával, újításokra alapova valósuljon meg.
A szövetség a magyar gazdaság és társadalom fejlődését elősegítő érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet végez, amely a tagsági alapokra támaszkodva, felsőoktatási kutatóintézmények és hallgatók bevonásával az innováció-orientált szemléletmód és kultúra terjesztését és gazdasági alkalmazásának elősegítését tűzte ki célul.
... >>

Magyar Nemzetőrség Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége

(tűzoltó,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9024 Győr, Mónus Illés út 47-49.
képviselő: elnök dr. Czapáry-Martincsevics András
Győr-Moson-Sopron Megye területén a honvédelem, a haderőreform és a bűnmegelőzés nem fegyveres tevékenységként folytatott tárasadalmi támogatása. Együttműködés a Nemzetőrség más Megyei Szövetségeivel, a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségével és a különböző állami szervezetekkel, különösen a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőrfőkapitánysággal továbbá a bűnmegelőzés területén működő megyei és országos szervekkel, a bűnmegelőzés és a kábítószer terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása érdekében. Együttműködés a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Megyei Tűzoltó Szövetséggel. A Szövetség alapvető célja továbbá, együttműködés a Honvédelmi Minisztériummal és annak területi szerveivel, a honvédelemmel kapcsolatos nem fegyveres tevékenységek, elsősorban a képzés, nevelés, a fiatalok tudatformálása, hazaszeretetre való nevelés és a szerződéses, illetve hivatásos szolgálatra való felkészítése tekintetében.
... >>

Magyarországi Németek Győr és környéke Érdekképviselete és Kulturális Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Kazinczy u. 4.
képviselő: Krasznai Zoltán
A Győrött és környékén élő és az egyesülethez tartozó magyarországi németek képviselete Magyarországon és Németországban is, valamint érdekeik védelme. Az őket megillető társadalmi elismertségük kivívása. Az 1993. LXXVII. számú nemzeti és kisebbségi törvényben biztosított jogaik biztosítása. Közreműködik az óvodai, az általános iskolai, mind pedig a középiskolai német nemzetiségi két tannyelvű oktatás megszervezésében és rendszeres kapcsolatot tart azzal az óvodával, iskolával, amelyben az oktatás megvalósul. ... >>

Magyarországi Szamaritánusok Győri Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

9025 Győr, Bálint M. u. 19.
képviselő: Kovács Tibor
Az egyesület fő célja a betegek, szociálisan rászorultak, idősek és egyéb okból hátrányos helyzetben lévők segítése, róluk való gondoskodás, szamaritánus eszmék terjesztése, elsősegélynyújtás oktatása. ... >>

MARCAL Tánc- és Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9012 Győr, Csanakhegyi u. 39.
képviselő: Király Genovéva - elnökhelyettes, Klauz Balázs - elnök
Az egyesület célja elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági tánc- és népművészeti oktatás megvalósítása, támogatása, fejlesztése, továbbá tánc-csoportok létrehozása, szervezése és működési feltételeinek megteremtése. Az egyesület a tánc ? oktatás (első helyen kiemelten a néptánc-oktatás), valamint a tánc ? kultúra terjesztéséhez szükséges anyagi eszközök megteremtését kívánja elérni. Az egyesület célul tűzi ki, hogy megteremtse a néptánc/egyéb tánc-csoportok és egyéni néptáncosok/egyéb táncosok fellépéseihez, továbbá versenyeihez szükséges anyagi eszközöket (pl. fellépő ruhák, lábbelik és kiegészítők beszerzése, útiköltség, nevezési díj viselése).
Az egyesület olyan programokat, kulturális csoportokat kíván támogatni, amelyek a gyermek- és ifjúkorúak részére lehetőséget teremt a kulturált közösségépítésre, a képességfejlesztésre, népszerűsítik a mozgás szeretetét és a szabadidő hasznos eltöltését.
Az egyesület támogatni kívánja a tánchoz kapcsolódó egyéb művészeti (elsősorban népművészeti) társterületek (pl. népzene, alkotóművészet) oktatását. Az egyesület a tánc- és népművészethez kapcsolódó rendezvényeket, fesztiválokat, kulturális találkozókat, közösségi programokat kíván szervezni, illetve támogatni.
Az egyesület célja, hogy mind az autentikus, mind a tematikus stílusú táncok prezentállásával, táncosokat és célközönséget gyűjtsön maga köré. ... >>

Marcalvárosi Arany Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4-6.
képviselő: Horváth Ernő Tamás
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatása. Kulturális és sporttevékenysége során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében, a két tannyelvű oktatás eredményességének javítása érdekében külföldi oktatási intézményekkel való kapcsolat kiépítése és fenntartása, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése, az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás. ... >>

Marcalvárosi Társasházak Közös Képviselőinek Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

9024 Győr, Lajta u. 15.
képviselő: Kárpáti Tibor, László Tamás
A marcalvárosi társasházak és közös képviselőinek összefogása, tevékenységük segítése és koordinálása, képzésük, érdekvédelmük szervezése, elősegítése. A marcalvárosi társasházak tulajdonosi lakóközösségeinek képviselete, a társasházak működésének elősegítése, a működési feltételek javítását célzó tevékenységek támogatása. ... >>

"MÁRTON" Cigányfiatalok Tanulási Lehetőségének Megteremtésére Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Csóka János Gáspár
Anyagi fedezet biztosítása annak érdekében, hogy a cigány származású fiatalok a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban bentlakásos tanulóként elvégezhessék középiskolai tanulmányukat. A megszerzett tudásukat hasznosíthassák utóbb saját etnikumuk körében. ... >>

Mássalhangzók Ifjúsági Média Egyesület

(oktatási,kulturális)

9023 Győr, Ipar u. 102. 2. em. 9. ajtó
képviselő: Molnár Máté, Pozsgai Kitti Cecília
Az egyesület alapvetően azzal az elsődleges céllal alakult meg, hogy az ifjúság véleményformáló szerepe teret kapjon. E cél érdekében vállalja az újonnan érkező önkéntes tagok gyakorlati oktatását a rádiózás és a televíziózás területén, csoportok kialakítását, tagtoborzást. Vállalja továbbá önálló ifjúsági rádió- és televízió-műsorok gyártásának koordinálását, a munkához szükséges eszközháttér megteremtését, európai ifjúsági kapcsolatok létrejöttének elősegítését, különös tekintettel a határon túli magyar ifjúsággal történő kapcsolódási pontok felkutatására. Vállalja a működési területén dolgozó civil szervezetek munkájának népszerűsítését saját médián keresztül, partnerség kialakítását országos médiumokkal, illetve más, ifjúsági médiaközpontot működtető szervezetekkel. ... >>

MAYER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Bácsai u. 55.
képviselő: Pákozdi Magdolna
Mayer Lajos Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola oktatási-nevelési tevékenységének támogatása, kulturális célok. ... >>

Megyei Ösztöndíj Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna
A Győr-Moson-Sopron megyében élő, szociálisan hátrányos helyzetű, szomatikusan sérült és a 14-18 év közötti középiskolai, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló cigány tanulók ösztöndíjjal történő segítése. ... >>

Méhecske Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9011 Győr, Lehár Ferenc út 101.
képviselő: Bedőkné Vásárhelyi Nagy Krisztina, Perlaki Zsuzsanna, Székely Márta, Vincze Tibor
Elsősorban Magyarországon, illetve a szomszédos országokban anyagilag hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, életfeltételük javítása. Összefogás a szellemi, testi és lelkileg sérült gyermekekért. Tehetséges gyermekek felkutatása és segítése. Hátrányos helyzetű nyugdíjasok érdekeinek védelme, valamint érdekképviseletük ellátása. Szabadidős tevékenységek megszervezése a fenti rétegek számára. Az időskori szociális problémák felkutatása, valamint orvoslása érdekében végzett tudományos kutatások támogatása. Széleskörű társadalmi és tudományos együttműködés kereteinek kialakítása. A családon belüli generációs együttműködés kialakításának elősegítése. A természet és az emberi környezet kölcsönhatását befolyásoló károsító tényezők feltárására, mérséklésére, valamint megszüntetésére irányuló tevékeny közreműködés támogatása. Ingyenes jogi tanácsadás az arra rászolrulóknak. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal