Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 368
4. oldal

Győri Kick-box és Fitnesz Sportegyesület

(sport,oktatási)

9023 Győr, Álmos u. 15. II/4.
képviselő: Dudás Szabolcs
A Sportegyesület célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény preambulumában foglaltak alapulvételével Győrött és környékén elsősorban a kick-boksz, fitnesz, aerobic sportágakban az utánpótlás-nevelés intézményrendszerének korszerűsítése, népszerűsítése és fejlesztése, illetőleg az ehhez szükséges szakmai, anyagi és személyi feltételek biztosítása, a fiatal tehetségek felkutatása, oktatása, támogatása. A sportegyesület célja továbbá az egészséges életmódnak a lakosság körében történő népszerűsítése. ... >>

Győri Kórház Ápolási Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Kóbor László - kuratóriumi elnök, Kékesi Zoltán - titkár, Németh Andrásné - kuratóriumi tag
Az Alapítvány segíti a Petz Aladár Megyei Kórház Győr Ápolási Osztályát: ápolási eszközök, berendezések és anyagok beszerzésével, vagy ezek részbeni támogatásával, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb szakmai tudományos munkában segítséget nyújtó anyagok beszerzését, az ápoltakkal foglalkozó munkatársak továbbképzéséhez támogatja a szakképzett munkatársak továbbképzését, különösen az ápolási tevékenységgel összefüggő korszerű és nemzetközileg is elismert minőségbiztosítási rendszer kialakításával, továbbá tudományos rendezvények, előadások, tanfolyamok rendezésével, ilyenek támogatásával segíti az eszközigényes ápolási feltételek magasszintű megvalósítását. A betegellátás feltételeinek javításával, az ott ápolt idős emberek részére komfortosabb, otthonosabb körülmények kialakításával. Az épületek állagmegóvási, karbantartási, felújítási költségeinek teljes, vagy részbeni átvállalásával. ... >>

GYŐRI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Antreterné Kara Zsuzsanna - tag, Csordás Adrienn - titkár, Dr. Skaliczky Zoltán - tag, Dr. Tamás László János - elnök, Prof. Dr. Oláh Attila - tag
A Győri Petz Aladár Megyei Kórház részére gép, műszer és technikai műszerek beszerzésének, valamint a működéshez elengedhetetlenül szükséges további tárgyi feltételek megteremtésének és fejlesztésének, az egészségügyi technológia fejlesztésének, - az informatikai rendszer bővítésének, - az orovsainak egyéb egyetemi végzettségű munkatársainak és szakképzett dolgozóinak, továbbképzési költségeinek biztosítása. ... >>

Győri Kosárlabda Club

(sport,oktatási)

9025 Győr, Áchim út 11.
képviselő: alelnök Cseh Gergely, Elnök Hoffmann Gergely, elnökségi tag Gyömörei Tamás, elnökségi tag Máthé Imre, elnökségi tag Neumann Zoltán
Győr város sportjának összefogása, minőségi szintre emelése. Versenyzési lehetőség biztosítása, szakmai utánpótlásképzés a kosárlabdasportban. Kosárlabda-rendezvények szervezése, a kosárlabda sport népszerűsítése. Nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, egészséges életmódra nevelés. A fentiekkel kapcsolatos reklámtevékenység folytatása. ... >>

Győri LIONS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

9021 Győr, Újlak u. 4/a.
képviselő: Szammer István
a) Szociális, egészségügyi, kulturális, magán-és közintézményekben a tárgyi feltételek javításának támogatása, ilyen intézmények személyzetének szakmai-képzési támogatása. b) A nemzetek közötti jobb megértés, barátság és együttműködés előmozdítása. c) Kölcsönök folyósítása, ösztöndíjak, jutalmak, pályázatok kitűzése és egyéb pénzbeli juttatások nyújtása az a) pontban meghatározott intézmények, magányszemélyek és önkormányzatok részére. d) Egyészség- megőrzési, felvilágosító, munka támogatása, ilyen tárgyú rendezvények szervezése. e) Egészségi állapotuk miatt tartósan és/vagy súlyosan nehéz anyagi vagy szociális helyzetben lévő magánszemélyek gyógykezelésének, képzésének támogatása. ... >>

Győri Mérnökhallgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Borsos Balázs
A fiatalok programjainak koordinálása, programok szervezése a főiskolás diákok és felnőttek részére, információ-szolgáltatás az egyesület életéről az Interneten. az egyesület tagjai számára a kölcsönös segítségnyújtás megteremtése a tanulásban és munkában. az egyesület feladatai: a klubhelyiség kialakítása és berendezése. a programok szervezésének vállalása, vagy segítségnyújtás mások által szervezett rendezvényeken. Pályázatok beadása és támogatók keresése az egyesület működésének finanszírozásához. A megteremtett, beszerzett eszközök és egyéb javak közcélra történő hasznosításának felügyelete. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében együttműködik működési területének önkormányzati, oktatási, társadalmi és gazdasági szerveivel. ... >>

Győri Nemzeti Színházért Kisfaludy Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
képviselő: Gasztonyi László
A Győri Nemzeti Színház fiatal, tehetséges művészeinek anyagi, erkölcsi támogatása. A színház bemutatóinak támogatása, ezzel a bemutatók színvonalának emelése, művészi értékeinek növelése. A színház művészeti folyóiratának, a "Múzsa"-nak támogatása. A Kisfaludy terem alapításának támogatása. ... >>

Győri Nyújts Feléje Védő Kart Karitatív Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Baross G. u. 49.
képviselő: Golubkovics Péterné
A győri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda diákjainak, azok szüleinek, a tanároknak és a dolgozóknak, valamint azoknak, akik korábban jogviszonyban álltak ezen intézményekkel; pénzbeli és egyéb támogatás (étkeztetés, korrepetálás, tanulmányok segítése, étkeztetés, stb.) nyújtása. Az iskolai és óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése. Az oktatás, tehetséggondozás színvonalának emelése és a nevelési körülmények javítása érdekében szükség esetén épület felújítása, bővítése, építése, valamint a szabadidő eltöltésének javítása érdekében udvar rendezése, játszótér létrehozása, karbantartása és fejlesztése. A gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje; az iskolai és óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás; véradás szervezése; Kárpátalján Aknaszlatinára Butsy Lajos atyához ruha, játék, takarók és lábbelik gyűjtése; a határon túli magyar gyerekek (pl. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és az aknaszlatinai gyerekek) fogadása családoknál, és nekik program szervezése; csángó magyaroknak könyv gyűjtése. ... >>

"Győri Ökölvívókért" Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

9022 Győr, Árpád út 53. III. 11.
képviselő: Zalán Barnabás
Együttműködés minden olyan hazai és külföldi természetes személlyel, illetve jogi személlyel, melyek Győr Város és környéke ökölvívó sportjának fellendítésében részt vesznek, ennek során: olyan tehetséges fiatal ökölvívók edzésének támogatása, felszereléssel való ellátása, akik önerőből ezt finanszírozni nem képesek, hazai és külföldi sportendezvények és versenyek szervezése, versenyekre történő felkészítés és az utazás költségeinek támogatása, az ökölvívó sport népszerűsítése Győrben kiadványokkal, előadásokkal, ... >>

Győri Paintball Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9027 Győr, Stadion u. 10. fszt. 3.
képviselő: elnök Mauroni Marco, elnökhelyettes Major Attila, titkár Goldstein Nóra
Az egyesület fő célja, fő tevékenysége sporttevékenység ? ezen belül is elsősorban a paintball, mint extrém sportághoz kapcsolódó programok, versenyek, táborok stb. szervezése, lebonyolítása, melyek elősegítik elsősorban a fiatal felnőttek, az ifjúság ? és emellett más korosztályok ? számára az ismeretterjesztést, a szabadidő tartalmas eltöltését és az egészséges életmódra nevelést.
Az egyesület ezen kívül végzi tagsága, valamint a tagságon kívül is a paintball és az ezzel kapcsolatos szabadidős sportágak, egyéb extrém sportok iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatását a sportággal kapcsolatos aktuális információkról, a sportághoz kapcsolódó technikai eszközökről.
Az egyesület feladata továbbá az extrém sportokkal kapcsolatos technikai és etikájának írott és íratlan szabályainak terjesztése, ismertetése, versenyszabályok oktatása. Extrém sportokkal kapcsolatos bírók képzése, oktatása, továbbképzése, utánpótlásképzés szervezése.
Az egyesület tevékenysége kiterjedhet a paintball sportág mellett más szabadidős és természetben űzhető programok, túrák szervezése és lebonyolítása, bemutatók szervezése.
Az egyesület törekszik működési területén a helyi önkormányzatokkal ? elsősorban a tömegsport mozgalom szervezésében.
Az egyesület különös hangsúlyt fektet a falusi turizmus fejlesztésére, programjait és rendezvényeit e cél elérésének érdekében olyan helyszínekre tervezi, amely során lehetőség nyílik a vidék megismertetésére.
A fiatalokkal való foglalkozások fő feladata a mozgás és ezzel együtt a természet és a környezet védelmére és ezen értékek megbecsülésére tanítás, nevelés. Az egyesület által szervezett, felügyelt és bonyolításra kerülő programokkal, túrákkal, rendezvényekkel, nyílt napokkal stb. az egyesület célja elsősorban a fiatalokat, de a felnőtt generációt közelebb hozni, az együtt mozgás és sportolás megszerettetésén túl megismertetni a minket körülvevő természeti környezettel, a természettel, extrém sportokkal.
Közoktatási intézményekkel szorosan együttműködve részt kíván venni az egyesület a diákok sporttevékenységének szervezésében, sportolási lehetőségek biztosításában. Az egyesület célja a tagsága, valamint a tagsággal bármilyen kapcsolatban álló, és ezen kívül is valamennyi sportot kedvelő ember számára az egészséges életmód, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása ? szervezett sport- és szabadidős tevékenységgel. Az egyesület célja továbbá az emberek megmozgatása, kimozdítása, a sportok megismertetésével mozgásra ösztönzése. ... >>

Győri Pannon Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9025 Győr, Bercsényi liget 1.
képviselő: Gáborfalvi László
Elsősorban az atlétika, ökölvívás, birkózás és labdarúgás sportágakban a tehetséges fiatal sportolók felkutatása, ezen sportolóknak szakmai, erkölcsi és egyéb segítség nyújtása. Az utánpótlás-nevelést végző sportszakemberek munkájának segítése, tehetséges fiatal sportolók felkutatását elősegítő sportrendezvények szervezése, sportoktatás. Más társadalmi szervezetekkel törétnő együttműködés. A sportegyesüelt működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása, gazdasági vállalkozási tevékenység végzésével is. ... >>

Győri Polgár Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
képviselő: Tallós Balázs
Sport, oktatási, kulturális és karitatív intézmények és tevékenységek ... >>

Győri PR Szalon Egyesület

(oktatási)

9022 Győr, Liszt F. u. 20.
képviselő: Farkas Zsuzsanna, Hoffman Helga, Mészáros Gábor
Public Relations-szel mint szakmával kapcsolatban álló személyek és szervezetek számára a kapcsolatteremtést, kapcsolattartást, tapasztalatcserét lehetővé tegye. Tagjai számára megfelelő képzések révén a szakmai fejlődést biztosítsa. A nyilvánosság felé való nyitottság jegyében a PR szakmát népszerűsítse. ... >>

Győri Pro Natura Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9029 Győr, Sárási út 10 B
képviselő: Keserü Balázs
Magyarország, de különös tekintettel a szigetközi régió és Győr városának környezetvédelmi természetvédelmi és kulturális értékeinek védelme fejlesztése és megismertetése az oktatás, az ismertetés, a kutatás és a fejlesztés révén, valamint a térség rekreációs és szabadidő-sport tevékenységének fejlesztése és támogtatás. A helyi és országos természet és kulturális védelemre érdemes értékeinek feltárása és védelemre való javasolása. A Kisbácsán található Bálványosi nádas (11718/6. hrsz.), a Bálványosi erdő (11718/2. hrsz.) Sárás melletti erdő (11718/5 hrsz.) és az ezekhez kapcsolódó területek természet és tájvédelme, rehabilitációja és az ezekhez kapcsolódó kulturális, ismertterjesztő és érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Győri "REKARD" Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 5-7.
képviselő: Sipos László
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősort, a versenysport a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Az egyesület alapvető célja Győr város és vonzáskörzetében élő, a súlyemelés és egyéb hozzátartozó sportok különböző fajtái iránt érdeklődő személyek számára a sport, és szabadidős tevékenység biztosítása. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységen keresztül is a súlyemelősport népszerűsítése. Ezen túlmenően célja továbbá az egyesületnek sporttanfolyamok, edzőtáborok szervezése, és ezen belül is a szabadidős sportok ismeretének és elsajátításának az oktatása, annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kiválasztott sportjukat balesetmentesen, továbbá az egészségmegőrzés érdekében. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Ennek megfelelően maga is támogat, illetve szponzori és egyéb reklámozási megállapodások keretében támogatásokat fogad el, továbbá közvetlenül is részesíthető állami, illetve önkormányzati támogatásban. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Győri Sport Csillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Virágpiac 3.
képviselő: Palotai Károly
A sporttal kapcsolatos film, kép, hang, írásos és tárgyi dokumentumok, relikviák gyűjtése, azok beszerzésének anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos időszaki, alkalmi kiállítások, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, anyagi támogatása; a sportmozgalommal összefüggő ismeretterjesztő kiadványok készítése, annak anyagi támogatása; a sportmozgalommal kapcsolatos, elsősorban irodalmi és fotópályázatok meghirdetése, szervezése, anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos multimédia termékek kiadásának anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos jubileumi események, rendezvények, megemlékezések szervezése, anyagi támogatása; az ÉV SPORTOLÓJA helyi pályázat évenkénti szervezése, a helyi médiák bevonásával; a sporttal kapcsolatos jótékony célú rendezvények szervezése, támogatása; pártoló tagok szervezése, az Alapítvány támogatói körének bővítése, szervezése; a sporttal, testedzéssel, testkultúrával, s a művészettel közös helyi, és országos pályázatokon való részvétel; sportági, sporttörténeti operatív bizottságok igény szerinti szervezése, azok tevékenységének támogatása; a sporttal, testkultúrával kapcsolatos emléktárgyak kiadása, anyagi támogatása; a város Sport Csillagainak, kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóinak anyagi támogatása, és erkölcsi elismerése. ... >>

Győri "Sportok Királynőjéért" Alapítvány

(sport,oktatási)

9025 Győr, Bercsényi liget 1.
képviselő: Jó Péterné
A győri és Győr környéki atlétika fejlesztése, népszerűsítése, a diáksport népszerűsítése, megfelelő kiválasztása, tehetséggondozás. ... >>

Győri Szakácsok Klubja

(oktatási,érdekképviselet)

9026 Győr, Irinyi János út 11/B.
képviselő: Sátor Géza László
Győr-Moson-Sopron Megyében az ifjú szakácsok segítése, oktatása, és képzésének biztosítása; Győr és környéke gasztronómiai hírnevének öregbítése, regionális ételeinek minél szélesebb körű bemutatása; szponzorokkal való kapcsolattartás; részvétel a Nemzeti Gasztronómiai szövetségben és annak munkájában; kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a hasonló célból létrejött hazai és külföldi szervezetekkel, társszervezetekkel, valamint a helyi önkormányzatokkal; tagok érdekeinek képviselete; regionális gasztronómiai rendezvények szakmai koordinációja. ... >>

Győri Szent Imre Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Szent Imre út 35.
képviselő: Radó Tamás
A győri Szent Imre templom és plébániaépület fejlesztése, felújításának támogatása, hitélet, hitoktatás eszközeinek beszerzése, a rászoruló hívek segítése közvetlenül, vagy a Karitász szervezetén keresztül, kulturális és szabadidőprogramok szervezése, kutatások, kiadmányok támogatása. ... >>

Győri Szent Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
képviselő: Jungi Csaba
Egy nyitott létesülő keresztény óvoda szervezésének támogatása, az óvodát látogató hátrányos helyzetű gyermekek szociális segítése. Keresztény és magyar hagyományokat őrző tevékenységek ápolása, támogatása. Az óvodában működő pedagógusok anyagi segítése, szakmai továbbképzése, szakirodalmi anyag beszerzése. A határokon túl élő magyarsággal való kapcsolatteremtés. ... >>

Győri Úszók Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

9028 Győr, Külső-Veszprémi út 14. B
képviselő: elnök Farkas János, titkár Barthalos István
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása.
Az egyesület elősegíti az oktatási intéznények tanulóinak, továbbá más személyek testnevelési és sporttevékenységét.
Az Egyesület célja továbbá a versenyszerű sportolás támogatása. ... >>

Győri Vasutas Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Révai u. 5.
képviselő: Csuka István
A természetjáró élet fejlesztése, az egészséges életmód és a közösségben végzett szabadidősport népszerűsítésével, minél nagyobb tömegek bevonása a természetjárásba. Gondoskodás a természetjáró utánpótlás neveléséről.
Felkelteni az érdeklődést a természetjárás szakágai iránt, illetve az ilyen irányú igények kielégítése a vasutas dolgozók, az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében.
A vasutas turista élet és a vasutas természetjáró hagyományok ápolása, erősítése. ... >>

Győri Vesebeteg és Hypertónia Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Ugróczky Tamás
Az Alapítvány segíti a Petz Aladár Megyei Kórház Nephrológiai Osztályát: gépek, műszerek berendezésében, azok üzemeltetésének biztosításában, informatikai rendszer megteremtésében, üzemeltetésében, orvosai, egyéb egyetemi végzettségű munkatársai és szakdolgozóinak képzésében, továbbképzésében, tudományos rendezvényeken való részvételében, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb, a szakmai, tudományos munkában segítséget nyújtó anyagok beszerzésében, tudományos rendezvények, továbbképző előadások, tanfolyamok rendezésében, beleértve a meghívott előadók költségeinek (utazás, szállás, étkezés) térítésében. ... >>

Győri Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Madách u. 10.
képviselő: Dóbiás Tamás
Ismeretterjesztő céllal kulturális eseményeket szervez és támogat, a céloknak megfelelő oktatási formák és módszerek működését elősegíti, művészeti tevékenységet folytató csoportokat szervez és támogat. A közoktatásról szóló törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint alap-és középfokú képzést nyújtó Waldorf-iskolát tart fenn. ... >>

Győrszentiváni Judo Sportegyesület

(sport,oktatási)

9011 Győr, Váci Mihály u. 3.
képviselő: Hatos Zsuzsanna
A sport és szabadidős sporttevékenység népszerűsítése; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Hajnalcsillag Közösségi Ház Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

9022 Győr, Bisinger stny. 6.
képviselő: Rékasi Győző
A keresztyén szellemű nevelés - ismeretterjesztés támogatása, keresztyén szellemiségű programok szervezése, továbbá fiatalok részére klubok, szakkörök szervezése, létrehozása, a keresztyén szellemű oktatási tevékenység folytatása, keresztyén tanítás terjesztése. Gyermek és ifjúságvédelem, családsegítés, fiatalok szakköri képzése, továbbá a hátrányos helyzetű, veszélyben lévő fiatalok, gyermekek felkutatása, támogatása. Konferenciák, táborok, tanfolyamok szervezése, ahol rehabilitációs foglalkoztatás, oktatás, képességfejlesztés történik. A határon túl élő magyarok támogatása. ... >>

Hallgatói Motorfejlesztő Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Szigeti Márk
Az egyesület célja a műszaki felsőoktatásban résztvevő hallgatók elméleti szakmai ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése hazai és nemzetközi nonprofit tudományos projektekbe és hallgatói versenyekbe való bevonásuk által, és ezáltal szakmai felkészültségük, munkaerőpiaci helyzetük és a műszaki felsőoktatás színvonalának javítása.
Az egyesület kiemelt célja, hogy a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Jedlik Ányos Gépész-, Informatika és Villamosmérnöki Intézet, AUDI HUNGARIA Belsőégésű Motorok Tanszék által irányított Formula Student projekt keretében támogassa a projektben részt vevő hallgatóknak a Formula Student világméretű hallgatói versenyben való részvételét, és e célból az egyetemmel együttműködjön egy kreatív szakmai műhely kialakításában. E cél elérése érdekében az egyesület célja, hogy a versenyben való részvételhez szükséges formula versenyautó megépítéséhez minél magasabb színvonalon biztosítsa a szervezeti, anyagi támogatást, a szükséges eszközök beszerzését, és hosszabb távon a versenyben tartós, sikeres hazai részvételt. ... >>

Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győrszentiván, Vajda J. út 25.
képviselő: Dr. Bánhalmi Zsoltné, Fátrainé Csanaki Éva
A Móricz Zsigmond Általános Iskola oktató és nevelő munkájának segítése, az oktatás anyagi, technikai feltéeleinek javítása, az általános iskolások szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében történő tevékenységek: műszaki-, technikai berendezések beszerzése, hatékonyabb nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, tanulmányi, kulturális és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazásához anyagi fedezet biztosítása, iskolai szervezésű szabadidős programok (tanulmányi kirándulások, túrák, kulturális rendezvények) támogatás, az iskolában működő művészeti csoportok támogatása, szakmai rendezvényeken való részvételük elősegítése, az eredményes tanulást segítő, elismerő anyagi ösztönzés (egyéni jutalmazás, pályáztatás). ... >>

HEY-HÓ ÉLET Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

9022 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: dr. Rácz Sándor
Győr-Moson-Sopron megyében a volt állami gondozottak önálló életének elkezdéséhez segítségnyújtás, önálló lakáshoz juttatásuk. Számukra munkahelyteremtés, valamint 18. életév utáni sorsuk figyelemmel kísérése és életvitelük befolyásolása.
Az alapítvány kölönös tekintettel lesz az értelmi és testi fogyatékosokra, különösen a kiskorúakra és azok családjára.
Megszervezi: rehabilitációjukat,
fejlesztésüket
a megcélozott gyermekcsoportokkal foglalkozó szakemberek képzését,
az érintett gyermekcsoportok társadalmi környezetének - normál - közösségbe való visszahelyezési lehetőségüket,
a kisebbségek én tudatnak fejlesztését
a családok felkészítését gyermekük másságának elfogadására
az érintett családok gondozását, felkészítését a másság elfogadására. ... >>

Hild Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Szent István u. 1.
képviselő: Sebők Tibor
Az építőipar számára korszerűen felkészített szakember utánpótlás nevelése érdekében a középfokú építőipari szakképzés színvonalának emelése. ... >>

Holdudvar Társulás

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9024 Győr, Bartók B. u. 41.
képviselő: Dr. Konecsnyné Sarkadi Nagy Olga
Nyugat -Dunántúli régió és kiemelten Győr város, és lakói porblémáinak és gondjainak megoldását elősegítő érdekképviseleti tevékenység folytatása.A hagyományok és a helyi kulturális örökség megőrzése. Nyugat-Dunántúl régió és kiemelten Győr kulturáis arculatának gazdagítása, a helyi alkotók segítése, az egészséges életmód népszerűsítése. Előadásokat, lakossági fórumokat szervez, oktatási tevékenységet végez, ismeretterjesztő, információs tevékenységet végez. Más érdekképviseleti szervekkel együttm. ... >>

Holeda Barnabás Matematika Alapítvány a logikáa épülő matematikai gondolkodás fejlesztéséért a tehetséggondozás támogatására

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.
képviselő: Koppány László
Kisiskolás tanulók matematikai és logikai képességének fejlesztése, szakkörök, verseny-felkészítés, versenyek rendezése, pályázatok díjazása, anyagi támogatások, ösztöndíjak odaítélése, nyári táborok szervezése stb. ... >>

Holnap Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9025 Győr, Simon püspök tér 22.
képviselő: Jon A.Palmer
Fenntartja és működteti a Holnap Iskolája Alapítvány iskoláit. Nemzetközi ACE oktatási program terjesztése Magyarországon, közreműködés a nemzetközi ACE tananyag magyarra fordításában és terjesztésében ... >>

Horváth Ede Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási)

9012 Győr, Győzelem u. 45.
képviselő: özv. Horváth Edéné
Az alapítvány célja nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, ennek keretében különösen: Azon szakmunkástanulók továbbtanulását, szakmai előmeneteli lehetőségeit segíteni, őket közhasznú ismeretekkel ellátni, akik szakmájukat magas szinten kívánják elsajátítani és művelni, a szakmunkás versenyeken eredményesen szerepelnek, magatartásuk, szakmai érdeklődésük, előmenetelük példamutató, iskolájuk és tanulótársaik iránt felelősen elkötelezettek. Azon főiskolások, illetve egyetemisták szakmai előmentelének elősegítése akik: a tudományterület iránti kiemelkedő fogékonyságról, új gyártástechnológai módszerek kidolgozása iránti különleges érdeklődéséről, ilyen tanszéki kutatómunkában való aktív és eredményes részvételről tesznek tanúbizonyságot. Horváth Edének, a RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár volt vezérigazgatójának, mint a magyar járműipar fejlesztése mellett elkötelezett személynek példaképül állítása mellett, erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni olyan, Győr-Moson-Sopron, illetőleg Vas megyei születésű, többgyermekes családból származó, magukat tovább képezni kívánó fiatalokat, akik járműgépész illetőleg gépgyártás-technológus szakterületeken iskolájukban kiemelkedő eredményeket értek el. ... >>

HUMÁN INFORM Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai u. 5/A.
képviselő: Laczi Péter, Palkovits Andrea, Zborovján Gábor
16-26 év közötti fiatalok tájékoztatása kulturális programokról, továbbtanulási lehetőségekről, munkalehetőségekről, iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségekről, ifjúsági szervezetek létéről, azok céljairól, programjairól, ifjúságot érintő rendeletekről, törvényekről annak érdekében, hogy ez a korosztály minél sokoldalúbb tájékozottságával jobb életlehetőséghez jusson pályája elején. A HUMÁN INFORM felvállalja fiatal újságíró tehetségek felkutatását, képzését is. ... >>

HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Tárna u. 28.
képviselő: Gömöryné Mészey Zsuzsanna
Az alapító tagok - továbbá az egyesületbe később tagként belépő személyek - kijelentik, hogy határozott céljuk a nevelés, oktatás, és az ifjúság kulturális nevelése, hatékony megújításának segítése a Dalton-terv és egyéb pedagógiai innovációk gyűjtésével, kifejlesztésével, terjesztésével, továbbá Helen Parkhur szellemi örökségének ápolásával. Mindezekre tekintettel az előbb említett személyek azzal a határozott céllal hozzák létre a HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesületet, hogy az egyesületi forma szervezett kereti közt segítse elő- az élethosszig tartó tanulás jegyében - az iskolai és egyéb szervezett keretek közt folyó oktatást,felnőttoktatást, és egyéb szakképzést, különös tekintettel az esélyegyenlőség megvalósítására, a tehetséges személyek, és a sajátos nevelési igénnyel rendelkező célcsoportok igényeinek kielégítésére. ... >>

Igaz Emberek a Gyermekekért Győri Alapítvány

(oktatási,szociális)

9026 Győr, Németh László János u. 28.
képviselő: Rum Ferenc Tamás
A gyermekek és az ifjúság nevelése és az ezzel foglalkozó intézmények szervezetek támogatása és fejlesztése a minél teljesebb és tartalmasabb életmód elterjesztésének és annak érdekében, hogy a fiatalok a drog és egyéb kábító hatású készítmények, szerek fogyasztása helyett megfelelő célt és elfoglaltságot találjanak. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. ... >>

IMMI - Nemzetközi Multimédia Intézet Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Bartók Béla u. 26/A.
képviselő: Balassa Bernadett
A felnőtt képzés keretében olyan, az informatika, marketing, valamint a média teljes területét lefedő többnyelvű, magas szintű szakmai ismeretet adó képzési rendszer megvalósítása, amely a jelenlegi oktatási kínálathoz képest speciális, korunk igényeihez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt különös tekintettel a webalapú technológiák, a digitális művészet, a művészet, marketing, és média területeken elsajátítható ismeretek oktatásához népszerűsítéséhez és támogatásához. ... >>

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület

(oktatási,egyéb)

9026 Győr, Kálóczy tér 17. I/3.
képviselő: Tarr Adrienn
Az egyesület célja az európai normáknak megfelelő környezeti és társadalmi felelősségvállalás felmérése, kutatása és erősítése, az ehhez szorosan kapcsolódó oktatás, továbbképzés, amely lehet vállalaton belüli és vállalaton kívüli oktatás, különös tekintettel a környezettudatos vállalatirányítás és a vállalati felelősség követelményeinek betartására. Az egyesület tevékenységével elősegíti a vállalati felelősségvállalás általánossá tételét a nem pénzügyi jelentések kultúrájának meghonosodásán, valamint legjobb termékek, szolgáltatások elterjedésének támogatásán keresztül. A hallgatókat bevonja a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokba, megvalósítja a gazdasági élet szereplőinek és a felsőoktatási intézmények kapcsolatának erősítését, és a tudományos eredmények közvetítését a felsőoktatásba. A pénz és tőkepiaci ismeretek oktatásán, megjelenési lehetőségeik felmérésén keresztül a célja a felelős befektetési kultúra meghonosítása, valamint a társadalmi felelősségvállalás vállalatokhoz kapcsolódó kommunikációjának fejlesztése. Fentiek érdekében együttműködés az üzleti, kormányzati, társadalmi és egyéb szervezetekkel. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

INTEGRÁL DUNÁNTÚLI ATLÉTIKAI CLUB "f.a."

(sport,természetvédelem,oktatási)

9024 Győr, Pápai u. 39.
képviselő: PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. - 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Dr. Szabó Ernő - felszámolóbiztos
A labdarúgást, a természetjárást és a szabadidő sportot, a rekreációt szeretők összefogása. A tagok, a sportolók, versenyzők, túrázók, veteránok- a sportolási lehetőségeket szolgáltatási díj ellenében igénybe vevők részére sportolási lehetőség biztosítása. Minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. Veterán sportolók összefogása, edzési lehetősg biztosítása, a club színeiben való versenyeztetésük. ... >>

Iparosok Szociális Alapja Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
képviselő: Maloun Tibor, Mezei Csaba, Varga László
A szociálisan rászoruló iparosok támogatása, segítése, segélyezése. Egészségügyi, gyermek, ifjuságvédelmi, bünmegelőzési feladatok támogatása, oktatási intézmények és rászoruló tanulók támogatása, segélyezése. ... >>

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
képviselő: Wenhard Andrea
Az iskola-egészségügyi hálózat szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek biztosítása. Országos szintű módszertani bázis létrehozása, minőségbiztosítási paraméterek kialakítása. A szakmai fejlesztéssel kapcsolatos oktatási tevékenység végzése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozott gyermekek és fiatalkorúak, középiskolások széleskörű egészségnevelése, egészségének megőrzése, betegségmegelőzés. (ismeretterjesztő előadások, kiadmányok stb. útján)
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak mozgásszeretetének kialakítása. Sport és szabadidő tevékenységük biztosítása. (az ehhez szükséges eszközök vásárlása, beszerzése) Versenyek, tömegsport rendezvények szervezése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak köréből a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű rétegek testi-lelki-szociális egészségének javítása (szociális segítés, anyagi támogatás). ... >>

Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Batthyányi tér 15.
képviselő: elnök Dr. Szakácsné Foki Katalin
Az óvodai - iskolai légkört, tanulási munkakultúrát, sikeres életvezetést alakító programok, fejlesztések, képzések működtetése és támogatása; a hátrányos helyzetű emberek - különösen a roma fiatalok - munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének segítése, foglalkoztathatóságának támogatása. Az egesület együttműködik minden olyan társadalmi tényezővel, melynek célkitűzései nem ellenkeznek saját célkitűzéseivel. ... >>

"Jan Sobieski" Lengyel Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Nádor u. 22. III/15.
képviselő: Németh Anna
A lengyel kisebbség nemzeti és kulturális hagyományainak megőrzése, a lengyel nyelv oktatásának megszervezése és művelése, hagyományőrző csoportok, együttesek működésének elősegítése. ... >>

Jazzmin Boogie Kulturális, Tánc és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 24. III/10,
képviselő: Hergenrőder Jácint, Hergenrőder-Kovács Réka, Varga Eszter
A modern és klasszikus sporttánc tevékenység gyakorlása, oktatása, terjesztése, támogatása, népszerűsítése, modern sporttánc bemutatók szervezése - az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka - valamint egyéb mozgásművészeti témájú tevékenységek szervezése és végzése. ... >>

Jedlik Ányos Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Horváth Péter
Jedlik Ányos Ipari Szakközépiskolában tanulmányokat folytató, különösképpen a számítástechnika, informatika iránt érdeklődő tanulók támogatása. ... >>

"Jegenye-fényben" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9011 Győr, Váci Mihály út 1-3.
képviselő: Zsupán Renáta
A rászoruló, hátrányos anyagi helyzetű gyermekek támogatása, a tehetséges tanulók előmenetelének segítése, illetve jutalmazása, táborozások támogatása, a gyermekek tudásának gyarapítására szolgáló tárgyi eszközök felújítása, kimagasló eredményeket elérő, az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. ... >>

"Jezsuita Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Csóka János Gáspár
A jezsuita könyvtár bemutatása. A Győri Bencés Rendház könyvtárának (az un. "jezsuita könyvtárnak") a története 1627-re nyúlik vissza, amikor a jezsuita szerzetesek iskolát nyitottak a városban. A gyűjtemény számos kötete ettől az időponttól kezdve folyamatosan a könyvtárban van. A jezsuita szerzetesek sokoldalú oktató-nevelő-lelkipásztori-orvosi stb. munkájuk kapcsán a legkülönbözőbb témájú köteteket szerezték be. 1802-ben a jezsuiták győri intézményét a bencés rend kapta meg. Ettől kezdve a jezsuita könyvtár a bencések gyűjteményével egészült ki. A könyvtár jelenlegi kb. 7000 kötete, amelyből kb. 3000 kötetnyi barokk, vagy ennél réebbi anyag, több gyűjteményre tagolódik. ... >>

JOBBKÉZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9030 Győr, Heltai J. u. 3.
képviselő: Huszár Jenő
A Bácsai Egyházközség hitélete nívójának emelése, rendezvényei sikerességének előmozdítása, intézményei fejlődésének és ingatlanai fenntartásának a támogatása, és enne érdekében a gyermekek, az ifjúság és a felnőttek hitbéli ismereteinek bővítése, a hitbéli ismeretek színvonalas terjesztése és mindezek technikai feltételeinek megteremtése és fejlesztése, az egyházközség egyházi eseményeinek és kulturális rendezvényeinek támogatása, illetve az egyházi és nemzeti ünnepek és évfordulók méltó megünneplése érdekében kulturális rendezvények szervezése, a bácsai régi hagyományok felelevenítése, kiállítások, bemutatók szervezése, egyházközségi könyvtár, hangtár, videótár létrehozása, az egyházközségi hitéleti kiadványok támogatása, kiadványok szerkesztése és terjesztése, az egyházközség által szervezett zarándoklatok, kirándulások, utazások támogatása, ilyen utazások szervezése, az egyházközség helyi építészeti emlékként nyilvántartott templomának, az egyházközség közösségi házának, ingatlanainak a megóvása, felújítása, szépítése és korszerűsítése, az egyházközség tagjaiból szerveződő kisközösségek működésének támogatása, tevékenységük előmozdítása. ... >>

KÁLMÁN Racing club

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Madách út 5
képviselő: elnök Kálmán Tamás
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportesemények szervezését, a rallysport szakági tevékenység művelését, szervezését, valamint támogatását.
Az Egyesület céljainak tekiniti továbbá a rallysport hagyományainak ápolását, a fiatalok ismereteinek bővítését, valamint a fiatal tehetségek felkutatását e sportág területén, továbbá sportkapcsolatok létesítését és fejlesztését. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal