Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 368
3. oldal

"FELNŐTT LEUKÉMIÁSOK GYÓGYULÁSÁÉRT" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Gasztonyi László
Az alapítvány célja a II. Belosztály gyógyító lehetőségeinek javítása, korszerű műszerpark beszerzése, számítógépes adatkezelés szinvonalának emelése, az izolált kórtermek hygéniai és kényelmi szinvonalának javítása modern eszközökkel. Esetenként tervezzük betegek támogatását a költséges kezelési eljárásokban. Segítségnyújtás a krónikus vérképzőszervi betegek otthoni támogatására. Az orvosok és ápolószemélyzet továbbképzésének segítését (szakkönyvek, CD romok beszerzése, tudományos rendezvények támogatása, kongresszusi részvétel). A haematológiai betegek önsegélyező csoportjainak rendezvényei esetenkénti ... >>

Felsődunai Vízi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9028 Győr, Kakashegy u. 28.
képviselő: Perjési Frigyes
A közrend és közbiztonság ? külön kiemelve a vízi közlekedést-, a bűncselekmények és a balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem, katasztrófa elhárítás, környezet- és állatvédelem, tagjai, önkéntesei és más polgárőr egyesületek oktatása, képzése. Tevékenysége során együttműködik más polgárőr egyesületekkel és ezek területi ill. országos szövetségeivel. A polgárőrszervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának elősegítése. Érdekképviselet és védelem minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági és egyéb tevékenység népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. Különös tekintettel: jogszabályváltozásokra; a működési környezetváltozásokra; bűnmegelőzési feladatok változásaira; egyéb, a működési feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése; a nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása. Hazai és külföldi polgárőrszervezetekkel kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása és terjesztése. A vízirendőri és más rendvédelmi szervekkel a megyei ill. a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés elősegítése. A polgárőrmozgalom általános érdekvédelme. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül a polgárőr szervezetek jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

FENCING Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9025 Győr, Harmat u. 6.
képviselő: Horváth Csaba - elnökhelyettes, Horváth Miklós - elnök, Pörneczi Katalin - titkár
Tánccsoport oktatása. ... >>

Fiatalok Kulturális Szórakoztatásáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9026 Győr, Vásárhelyi Pál utca 70.
képviselő: Knipper Emil
Hozzájárulás az európai kultúra magasabb szintre emeléséhez a zenetörténeti és művészeti ismeretek ápolásával és ismeretével, Magyarország kulturális örökségének, hagyományainak megőrzésére, ápolására és további fejlesztése; a fiatalság egészséges életre való nevelése, ismeretterjesztés, köreik támogatása; kulturális rendezvények szervezése, fiatalok kulturált szórakoztatásának biztosítása; kapcsolat kialakítása és a kapcsolat tartása az Európai Unióval és az unióba készülő államok hasonló közösségeivel, az aktív közösségi élet fejlesztése; Magyarország tehetséges fiataljainak felkutatása és továbbképzésük támogatása; a hátrányos helyzetű fiatalok számára esélyegyenlőség biztosítása; aktív közreműködés a béke és népek közötti megértés érdekében; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, a művészeti és kulturális ismeretek kutatása, ismertetése, népszerűsítése érdekében. ... >>

FŐISKOLAI JACHT KLUB

(intézményi,sport,oktatási)

Győr, Ságvári E. u. 3.
képviselő: Kontzné Stoller Margit, Ugróczky László
sporttevékenység ... >>

FUTÓBARÁTOK Egyesület

(sport,oktatási)

9025 Győr, Kiss Ernő u. 1.
képviselő: Földingné Nagy Judit
Az egyesület célja a szabadidősport népszerűsítése, sportrendezvényeken való részvétel, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. Az egészségmegőrzés elősegítése, prevenció, rekreáció elméleti és gyakorlati oktatása, közvetítése. ... >>

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Pedagógus Szakszervezet

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9024 Győr, Nádor tér 4.
képviselő: Bagó Gyula
Az iskola tanárainak, oktatóinak, technikai dolgozóinak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. ... >>

GENERÁTOR Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Szent István út 7.
képviselő: Domonkos László, Nagy Péter
Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedésének segítése. Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedéséért dolgozó tanárok és kollégák támogatása. Jedlik Ányos emlékének ápolása. Az iskola eszköztárának fejlesztése. A munkaerőpiac elvárásainak megfelelő képzés támogatása. A célokat érintő non-profit jellegű könyvkiadás támogatása. ... >>

GÖTZ AUTÓSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

9026 Győr, Hédervári u. 49/1.
képviselő: Götz József
A Magyar Országos Gyorsasági Bajnokság, valamint a Magyar Országos Rallye Bajnokság futamain való részvétel, eredményes versenyzés, utánpótlás nevelése, szakmai oktatás, érdekképviselet. ... >>

GRABOPLAST Rt. Szakszervezeti Bizottsága Szociális és Foglalkoztatási Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Fehérvári út 16/b.
képviselő: Egyházi Edit - elnökhelyettes, Jordán Béláné - elnök
GRABO-Vállalatcsoport szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalóinak, a vállalatcsoporttól nyugdíjba vonultak szociális, foglalkoztatási és kulturális támogatása. Ezen belül a kedvezményezettek támogatása szociális helyzetük jelentős romlása, hosszan tartó betegségük, foglalkoztatásuk körében elszenvedett balesetük s az ebből eredő egészségi károsodásuk, valamint munkanélkülivé válásuk, tovább üdültetésük esetén. Munkalehetőség teremtése céljából átképzésük támogatása. A munkavállakónak a foglalkoztatása körében elszenvedett halálos balesete estén a kedvezményezettek a munkavállalói hozzátartozói is lehetnek. ... >>

"GYAKORLÓS Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

Győr, Gárdonyi G. u. 6.
képviselő: Kocsis Tiborné
Apáczai Csere János Tanítóképző főiskola Gyakorló Általános Iskolája tanulóinak támogatása. ... >>

Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9027 Győr, Vágóhíd u. 2/4.
képviselő: Vincze Csaba
Az iskolai oktatás anyagi- technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezéseinek elősegítése. Tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása. Kulturális- és szabadidős programok szervezése, támogatása. A rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyerekek segítése. ... >>

Gyárvárosi Waldorf Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9027 Győr, Vágóhíd út 5.
képviselő: Miklósi Adrienn
Az alapítvány tartós közérdekű célja a magyar oktatás- és nevelésügy megújulásához való közvetlen hozzájárulás helyi kezdeményezéssel és az öntevékeny, aktív közreműködés a ?Waldorf? pedagógiai rendszerű óvoda működtetésében. ... >>

"Gyermekeinkért Lépésről Lépésre" Alapítvány

(sport,oktatási)

9023 Győr, Szigethy A. u. 62. VII/19.
képviselő: Gellért Tünde
Az egészséges és fogyatékos gyermekek sportolási és mozgáslehetőségének megteremtése elsősorban klasszikus és modern táncok okttásával, tehetséges fiatalok felutatása, versenyeztetésük támogatása. ... >>

Gyermeklánc Győri Bölcsödei Alapítvány

(oktatási,szociális)

9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
képviselő: Bartalné dr. Tóth Györgyi
Győr város bölcsödéiben meglévő játék- és eszközkészlet gyarapítása, amely a 0-3 éves korú, valamint a 0-6 éves korú sérült, speciális gondozást igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítését, oktatását, gondozását, nevelését, egészség-megőrzését és egészségi állapotának javítását szolgálja. Hátrányos helyzetű bölcsödés gyermekek családjainak anyagi vagy egyéb módon történő segítése. ... >>

Gyirmótért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9019 Győr-Gyirmót, Szent László u. 35.
képviselő: Bölcs Csabáné
Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy biztosítsa Gyirmót eredményes működésének és fejlődésének az anyagi, szellemi és tárgyi feltételeit. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el.
- kulturális rendezvények szervezése, képző- és iparművészeti kiállítások szervezése
- film- és videotár kialakítása
- a városrész esztétikai arculatának és környezetkultúrájának javítása, a művészeti információáramlás javítása
- sportprogramok szervezése, sportpályák létesítése
- a városrész kábeltévé rendszerének kiépítése
- szociális, egészségügyi és oktatási intézmények fejleszétse. ... >>

"GYÖKEREK" Jóléti Szolgálati Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

9023 Győr, Otthon u. 2.
képviselő: Dr. Balogh Lászlóné
Komplex családsegítés, önsegítő csoportok szervezése és működtetése. Kritikus élethelyzetek megoldásához tanácsadás (jogi, pszichológiai, orvosi, stb.) Szociális élethelyzetükből segítésre szorulók anyagi és természetbeni támogatása, utcai szolgálat szervezése. Munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése munkahelyteremtéssel, átképéssel, kiemelten a környezetvédelem területén. Anya - Csecsemő - és Gyermekotthonban elhelyezettek életkörülményeinek javításához hozzájárulás, anyagi eszközeinek bővítése. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. Alapítványi célú forráskutatás, admányszerzés. ... >>

Győr Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr. Pápai Lajos - elnök, Saáry Tibor - alelnök, Szalai Gábor - alelnök
Az Egyesüelt alapvetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít oktatási és kulturális programok szervezésében, tanácsadás nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. Célja továbbá a katolikus értékek megőrzése és elmélyítése és a katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete. Céljai elérése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az országban lévő más katolikus ifjúsági szervezetekkel, mozgalmakkal, csoportokkal, társadalmi, politikai és más kérdésekben véleményt nyilvánít. Tanfolyamok, továbbképzések, előadások révén előmozdítja tagjai és az érdeklődők képzését. Kapcsolatot tart, együttműködik külföldi, illetve a határon túli magyar vallásos és nem vallásos jellegű ifjúsági szervezetekkel, valamint velük közös rendezvények szevezésével is segíti az egységes Európa kialakulását. ... >>

GYŐR ÉS KÖRNYÉKE TENISZSPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

9028 Győr, Jáki u. 3.
képviselő: Pajor Tamás
Győr és környéke fiatal teniszversenyzőinek , ifjú tehetségeinek támogatása. Segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a tehetséges tensziező gyerekek minél több versenyre eljuthassanak, felkészültségük megfelelő legyen, ezáltal egyre több sikeres eredménnyel tudják gazdagítani Győr és környéke teniszsportjának hírnevét. ... >>

Győr Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 1.
képviselő: Tolnay Imre
Győr és Győr környékének polgárai részére kulturális életük elősegítése, fellendítése a változó és nehezedő gazdasági körülmények ellensúlyozása, anyagi eszközök megteremtésének lehetősége, a művészeti, közművelődési feladatokat ellátó intézmények, személyek, különösen a XX., XXI. századi művészek alkotó munkájának, kiállításának támogatása; a város közművelődésének fellendítése; a közművelődés minden ágazatára kiterjedő tevékenység és tárlatok, kiállítások megrendezésének látogatottságának a felnövekvő ifjúság művészetre nevelésének elősegítése, összegyűjtött műgyűjteményeknek a nagyközönség számára közkinccsé tétele, oktatási, közművelődési bemutatása, azok védelme (egységben való) megőrzése, tudományos feldolgozásának és korszerű dokumentálásának lehetővé tétele. ... >>

Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Rigó Rozália
A Győr városában élő, szociálisan hátrányos helyzetű cigány tanulók középiskolai, felsőfokú intézményekben történő tanulásának ösztöndíjjal való segítése. ... >>

Győr Város Röplabda Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

9022 Győr, Batthyány tér 1.
képviselő: Molnár László
Minél több győri fiatallal, gyerekkel megismertetni a röplabda sportág alapjait, szépségeti, emberformáló és egészségmegvédő hatását. Kiválasztani azokat a jó fizikai adottságokkal rendelkező fiatalokat, akik kedvet éreznek e testet- lelket építő sportághoz. Gondozni azokat a tehetségeket, akik különös adottságokkal rendelkeznek a röplabda sportág műveléséhez. Segíteni a feltételek biztosításában, és a lebonylításában megszervezni (szakember, versenyeztetése, szerelés, terem), hogy az egsézségmegőrzést elősegtsük , a legtehetségesebbek pedig tehetségüket kibontakoztathassák. ... >>

Győr Vizuális Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Baross Gábor u. 49.
képviselő: Csermák Gusztáv, Kovács Kálmán
Az alapítvány célja, hogy haszos és használható ismereteket nyújtva segítse a művészetek iránt érdeklődő tanulók tehetségének kibontakoztatását, fejlessze a felnövekvő generációk vizuális kultúráját és ízlését. ... >>

Győr-Ménfőcsanak Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj u. 21.
képviselő: Havas Máté, Nagy István
Az Egységes Sportkör Ménfőcsanak ifjú sportolóinak (5-18 éves korig) fejlődésének elősegítése, minden szükséges és lehetséges területen. Gyermek és ifjúsági programok, sporttáborok szervezése. Sportrendezvények, programok széles körű szervezése és támogatása. Egészséges táplálkozással és egészség megőrzéssel kapcsolatos kutatás, oktatás, ismeretterjesztő programok támogatása. Szabadtéri és teremsport lehetőségek megteremtése sportlétesítmények létrejöttének kezdeményezése. Drogmegelőzéssel kapcsolatos programok szervezése. Esélyegyenlőség megteremtése fenti célokkal összhangban. Jelen okiratban felsorolt céloknak a megvalósítása érdekében szükséges anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa

(oktatási,egyéb)

9024 Győr, Bem tér 15.
képviselő: Papp András
Győr-Moson-Sopron Megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési ésfejlesztési tervében megfogalmazott feladatok megvalósítása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Jókai út 18.
képviselő: Németh Lajos
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen:
A tagok szociális ? és létbiztonságát, szolgálati -, munka-, és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz; előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését, előmozdítja tagjai munkahelyi biztonságának és egészségének megóvását; előmozdítja ? szükség esetén biztosítja ? tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését; tagjai körében önsegélyezést végez.
A szakszervezet Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségével együttműködésre kész. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Deák Ferenc, Dr. Fekete Mátyás
Az egyesület, mint helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet (TDMSZ) az alábbiakat vállalja fel:
A falusi turizmus fejlesztése és népszerűsítése: az un. zöld turizmus, öko- és bioturizmus kialakítása, ezen belül közreműködés a természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában; a hagyományok megőrzése; a sajátosságok és adottságok felkutatása; a többi turisztikai vonzástényező feltárása, összegyűjtése ill. hasznosításuk elősegítése, mint pl.: közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein ? a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Korm. r. 1. § (4) bekezdés ? lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában; közreműködés a falusi turizmushoz kapcsolható világörökségi helyszínek, országos és helyi jelentőségű, természeti és épített értékek, műemlékek megóvásában és turisztikai vonzerőként történő hasznosításában. A falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása.
A falusi turizmus megyei marketing stratégiájának kidolgozása, az egyesület ezen belül törekszik tagjaik és szolgáltatásaik bemutatására, propagálására, piacra juttatásuk támogatására, a vendégforgalom szervezésének elősegítésére. Szervezi a kínálat megjelenítését szakkiállításokon és vásárokon, egyéb rendezvényeken, kiadványokban és más médiákban.
A helyi (települési) és kistérségi falusi turizmus szervezetek és szolgáltatók összefogása, koordinálása az egyesületi rendszer segítése, a települési és kistérségi TDM szervezetek létrejöttének menedzselése.
Az egyesület szorosan együttműködik, minden olyan hazai és külföldi, helyi és országos társadalmi szervezettel, intézménnyel és vállalkozással, amely kedvező hatást gyakorolhat a falusi turizmus fejlődésére.
Az egyesület fenntartja tagságát a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségében, vállalja a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket.
Az egyesület bevezeti és alkalmazza falusi turizmushoz kapcsolódó országosan elfogadott minősítési rendszereket és védjegyeket, különös tekintettel a szálláshelyekre, más vendéglátóhelyekre és a programszolgáltatásokra.
A falusi vendégfogadás etikai kódexének alkalmazása, betartásának ellenőrzése.
Szakmai és idegen nyelvi oktatás (képzés, továbbképzés) támogatása és szervezése. A falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése.
Véleménynyilvánítás és közreműködés a falusi turizmussal kapcsolatos szakmai kérdésekben (oktatás, mi ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Járművezetőképző Oktatók Érdekvédelmi Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

9030 Győr, Fenyőszer út 17
képviselő: Bozzai Lajos
A megyében dolgozó oktatók érdekeinek védelme, munkakörülményeik, jövedelem - szintjük javítása. Továbbá a Megyei Közlekedési Felügylettel való kapcsolattartás javítása az oktatókról, illetve az oktatásról szóló döntések előtti konzultációk rendszeressé tétele. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Teleki L. u. 21.
képviselő: Gülch Csaba
A közalapítvány közfeladat ellátásának folyamatos biztosítására létrehozott kulturális tevékenységet végző szervezet, amely a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolására, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének szervezésére, a lakosság életmódjának javítására hoznak létre. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,sport,oktatási,érdekképviselet)

9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András, Pusztai Antal, Víg József Attila
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek és csoportok működésének összefogása, támogatása, rendszeres működésük összehangolása. Szakmai továbbképzések szervezése, bonyolítása. Bűnmegelőzési kiadványok továbbítása, terjesztése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Sportszövetségek Egyesülése

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Batthyány tér 2.
képviselő: Horváth Tibor, Jókai Andrásné
Az Egyesülés közhasznú szervezetként működik, kinyilvánított céljai megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pont - 1. egészségmegőrzés; 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 14. sport a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéve - előírásainak. A sportágak megyei hagyományainak megőrzése, a sportmozgalom egységének megőrzéséhez való hozzájárulás. Az egészségmegőrzésre nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése. A sportszövetségek szakmai, gazdasági tevékenységének összehangolása, bonyolítása. Az Egyesülés és tagszövetségek érdekeinek védelme és képviselete, a törvényes működési feltételek segítése, javítása. Nemzetközi sportkapcsolatok felvétele és ápolása. ... >>

"Győr-Újvárosi Gyerekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 13.
képviselő: Németh Zoltán
A hátrányos helyzetű tanulók iskolai munkájának, táborozásának támogatása, a kiemelkedő munka jutalmazása, diáksportkörök eszköztámogatása, tehetségejlesztő szakkörök, fakultációk segítése, eszközigényük kielégítése. ... >>

Győraréna FC Sportegyesület

(sport,oktatási)

9024 Győr, Hunyadi u. 7/b.
képviselő: Ács Imre
Az egyesület célja a serdülő és ifjúsági korú tehetséges gyermekek felkutatása, képzése és nevelése. A kultúrált körülmények közötti sportolás feltétlen híveiként szeretnénk elérni, hogy Magyarországon, a szűkebb környezetünkben egyre többen és egyre többet mozogjainak. A mozgás öröméért a sportolóknak igyekszünk minél több és változatosabb programokat biztosítani. ... >>

Győri Állam-és Jogtudományi Doktori Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9026 Győr, Áldozat u. 12.
képviselő: Dr. Verebélyi Imre
Az alapítvány célja: a győri Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tevékenységének, hallgatóinak támogatása, a doktorandusz hallgatók tudományos és szakmai tevékenységének fejlesztése, az elitképzésben való részvétellel és a győri jogi doktori képzés előremozdításával. (Oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység.) ... >>

Győri Általános Iskolai Igazgatói Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

Győr, Rónay J. u. 4.
képviselő: Kutasi Károly
Győr város alapfokú oktatási intézményeiben munkáltatói feladatokat ellátók kollektív és egyéni érdekképviselete. Az oktatás érdekeinek védelme a nyilvánosság előtt, várospolitikai szervezetekben, közoktatási irányítónál és ... >>

Győri Autószerviz Rt. Dolgozók Önsegélyező és Vállalkozást Segítő Alapítványa

(oktatási,szociális)

Győr, Fehérvári u. 76.
képviselő: Jankó Vilmos
Az alapító, ill. az alapító tulajdonosi részvételével működő dolgozók számára szociális, gazdasági, segélyezési, üdültetési, átképzési, képzési feladatok ellátására, belső vállalkozások működésének segítéséhez kapcsolódó befektetések elősegítésére keretek teremtése. ... >>

Győri Balett és Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9022 Győr, Teleki L. u. 34.
képviselő: Dr. Németh Mária - titkár, Tárnoki Tamás - elnök ... >>

Győri Bástya Sakk-Club

(sport,oktatási)

9023 Győr, Szigethy A. út 76. I/3.
képviselő: Bojnár István
Szervezett keretet biztosítani a sakk sport fejlődésének, műveljék és támogasság a sakk versenycsoportot. Széles körben népszerűsítsék a sportágat, folyamatos utánpótlás és képzés. ... >>

Győri Brunszvik Teréz Német Nyelvi és Nemzetiségi Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Cuha u. 16.
képviselő: Litkei Erika, Strausz Lajosné
A Brunszvik Teréz Óvodába beiratkozott gyerekek, illetve az óvoda működési köréhez kapcsolódó óvodáskorú gyerekek német nyelvi fejlődésének segítése, ösztönzése, a gyermekek nyelvi, kétnyelvi kultúrájának fejlesztése. Az óvoda nyelvi szakos dolgozói nyelvi továbbképzése, jutalmazása. ... >>

Győri Civil Kerekasztal Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Gyenese Andrea
A győri és Győr-Moson-Sopron megyei civil szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkező, de működő körök, klubok) érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Győr és Győr-Moson-Sopron megye területén működő, a civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése.
A szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása. Számukra kulturális, ismeretterjesztő, szociális, egészségvédelmi, környezet- és természetvédelmi, fogyasztóvédelmi, esélyegyenlőségi, nevelési és oktatási, kutatási, munkaerő-piaci, katasztrófa-elhárítás, sport, jogvédelem, Eu. Integráció és csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások biztosítása.
A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése. A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése, pályázatírói tanácsadás, közreműködés. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

Győri Diák Röplabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

9023 Győr, Tihanyi Á. u. 38.
képviselő: Farnady Ernő
A diák röplabdacsoportok - elsősorban Ady-városiak - összefogása, utánpótásnevelés szintjének emelése, iskolai csoportok szervezése, versenyeztetés, a gyermek- és szabadidősport feltételeinek biztosítása. ... >>

Győri Egészségnevelési Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Szent Imre u. 16.
képviselő: Dr. Schmidt Péter
A fiatalkorúak, elsősorban a 12-18 év közötti korosztály helyes életmódra nevelése és egészségügyi felvilágosítása az egyes káros szenvedélyek egészségromboló hatásáról (dohányzás, alkoholfogyasztás, drogveszély, AIDS, stb.). Ugyanennek a korosztálynak az egészségmegőrzésének és a helyes életmódra való nevelése és az ezzel kapcsolatos oktatási és egészségügyi elvilágosítás végzése. Ugyancsak az Egyesület célja a dohányzásellenes rajzpályázatok meghirdetése, értékelése, és bemutatása a város óvodáiban, iskoláiban, oktatási és nevelési intézményeiben. Célja ugyancsak a kiemelkedő egészségügyi emléknapok és évfordulók megünneplése: a városi Semmelweis nap, WHO-nap, Rokkantak Nemzetközi napja, AIDS Ellenes Világnap, Betegek Világnapja. ... >>

Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Rámháp Szabolcs
A Gyermek- és Ifjúságvédelem. A diákság kulturális életének fellendítése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvények szervezése, a tehetséges diákok jutalmazása, bemutatása. Az ifjúság figyelmének felhívása a helytelen életmód, magatartási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire,fórumok, előadások tervezése, tartása. A szociálisan rászorult diákok segítése. A főiskola egyetemmé válásának elősegítése. ... >>

Győri Egyetemi Kultúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9026 Győr, Rónay Jácint u. 15. II/6.
képviselő: Bakos György
A Széchenyi István Egyetemen működő hallgatói szerveztek tevékenységének támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése, továbbá a hallgatói közösségi élet formálásában való részvétel. Hallgatói kiadványok megjelenésének, hallgatói rendezvények megvalósulásának támogatása. A Széchenyi István Egyetemen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező hallgatói szervezetek képviselete harmadik személyekkel szemben. Az egyetemi hallgatók kulturális életének fellendítése; a nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvényk megszervezzése és abban való közreműködés. Az alapítvány ápolni kívánja a határon innen és túl működő hallgatói kapcsolatokat más felsőoktatási intézményekkel. ... >>

Győri Egyházmegye

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Pápai Lajos dr.
Hitéleti, oktatási, kulturális, szociális. ... >>

Győri Energetikusok Klubja

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Rozgonyi u. 44.
képviselő: Balogh Csaba - titkár, Kispál László
Az energetika fejlesztése szakemberek közötti kapcsolat építése, szakmai kultúra fejlesztése, környezetvédelem, hagyományok ápolása, oktatási, véleményezési, tanácsadási tevékenység elősegítése. ... >>

Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 1.
képviselő: Szente István
Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében anyagilag támogassa a városban élő mozgás - vagy érzékszervi fogyatékosságban szenvedő fiatalok iskolai és iskolán kívüli oktatásban való részvételét, ezátal is elősegítve társadalmi beilleszkedésüket. ... >>

Győri Hittudományi Főiskola

(intézményi,oktatási)

9021 Győr, Káptalandomb 7.
képviselő: Lukácsi Zoltán rektor
Oktatási, tudományos ... >>

Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 22.
képviselő: Csenár Imre
Hozzájárulás az európai kultúra magasabb szintre emeléséhez a magyar honvéd és katonai ismeretek ápolásával és ismeretével. Magyarország kulturális örökségének, hagyományainak, továbbá honvédelmi és katonai hagyományainak a megőrzése, ápolása és ismertetése. A fiatalság egészséges életre való nevelése, ismeretterjesztés, köreik támogatása; a honvédelmi- és katonai történeti, ill. történelmi rendezvények szervezése. Kapcsolatok kialakítása és a kapcsolat tartása az Európai Unióval és az unióba készülő államok hasonló közösségeivel, az aktív közösségi élet fejlesztése; Magyarország tehetséges fiataljainak felkutatása és továbbképzésük támogatása, a hátrányos helyzetű fiatalok számára az esélyegyenlőség biztosítása, aktív közreműködés a béke és népek közötti megértés érdekében. Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, a magyar honvédelmi és katonai ismeretek kutatása, ismertetése, népszerűsítése érdekében. ... >>

Győri Jégsportért Alapítvány

(sport,oktatási)

9027 Győr, Kiskút liget, Műjégpálya
képviselő: Dr. Horváth Lőrinc
A jégkorong és a korcsolya sportok megyei szintű támogatása a tömegsport és a versenysport területén. Megfelelő védőfelszerelések biztosítása. A korcsolya oktatás és az utánpótlás nevelés támogatása, a versenyeztetési költségek finanszírozása. A kultúrált téli, nyári sportolási lehetőségek biztosításán keresztül az egészséges életmódra nevelés. A korcsolyapálya fejlesztése, folyamatos karbantartása. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, edzőtáborok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal