Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 330
7. oldal

Szféra Vocational Academy Szabadszállás Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8.
képviselő: Csizmadia István kuratóriumi elnök
Olyan többcélú iskolarendszer létrehozása és működtetése, amely a jelenlegi oktatási kínálathoz képest speciális, a gazdasági igényekhez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt. Struktúrájában ötvözi az iskolarendszerben és a szakirányú továbbképzésben meglévő és továbbfejlesztésre érdemes értékeket, ugyanakkor beépíti a jelenleg csak felnőtt tanfyolami képzésben megszerezhető ismereteket. Az Alapítvány célja olyan közhasznú oktatási programok működtetése is, amelyek által a magyar szakemberek képesek lesznek az Európai piacon, illetve az Európai Unióban megfelelően helyt állni. Ennek érdekében a programoknak minél színvonalasabb elméleti és gyakorlati oktatási stúdiumok beiktatásával a magas szintű szakemberképzést kell elősegítenie, amelyek a társadalom számára fontos tudást és gyakorlati alkalmazást is jelentenek. Programok alatt értendők tanfolyamok, szakmai képzések. Az alapítvány igényt tart a közoktatásban való részvételre, közoktatási intézmény fenntartására és részt kíván vállalni a közoktatási feladatok ellátásában is. Gimnázium és Szakközépiskola működtetésével., Olyan konferenciák, szakmai fórumok szervezése, közvélemény folyamatos kutatása, melynek az ország egészét érintő társadalmi problémákra reflektálnak, azokra kívánnak konkrét, kézzelfogható problémakezelési stratégiákat feltárni. Ennek érdekében az Alapítvány olyan tréningek, terepgyakorlatok, táborok szervezését is vállalja, amelyek az ország la-kosságát is érintik, s végső soron a civil társadalom megerősödését szolgálják., Iskolarendszerű nap-pali képzési formában informatikai, idegenforgalmi, kommunikációs és média, valamint üzleti ? köz-gazdasági tagozat létrehozása és működtetése, amelynek keretében érettségizett fiatalok részére Országos Képzési Jegyzékkel államilag elismert szakmát oktat. Mindezen célok mellett pályaválasz-tási tanácsadással, fiatalok és felnőttek képzésével, átképzéssel és továbbképzéssel elősegíteni a munkanélküliség csökkentését. Tevékenységével elősegíti a határokon túl élő tehetséges magyarok oktatását. Segíti a hátrányos helyzetű tehetségek (pl. szegény sorsúak, roma származásúak, munka-nélküliek, stb.) felzárkóztatását a magyar és európai színvonalhoz. A hasonló profillal rendelkező egyesületekkel, alapítványokkal, szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, stb. való kapcsolatfelvételt és szakmai együttműködést. Ennek keretében kíván bekapcsolódni a társadalmi problémák kezelése felé nyitó kulturális programokba, szakmai projektekbe. ... >>

Szigetköz Horgász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Dózsa György rkp. 7.
képviselő: Sinkó Lajos
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekinek képviselte, a horgászport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás feltételeinek megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászti lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Tagiait a horgászetikára és az erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére nevelni. Az egyesüeti vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele a nyugaodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

"SZOLGÁLAT-KÉSZ" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 19. fsz.2.
képviselő: Dr. Cseh Sándor
A Győrben megrendezendő magyar és keresztény értékeket közvetítő kulturális rendezvény, a győri keresztény oktatási intézmények, keresztény hitéletet mélyítő ifjúság programok támogatása. ... >>

Szülőföldünk Honismereti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9021 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: Néma Sándor
A honismereti mozgalomban tevékenykedő hely-és üzemtörténeti, krónikaíró, néprajzi, nyelvjárási szociográfiai, tárgy- és adatgyűjtő, valamint feldolgozó szakkörök, múzeumi, természet- és várbaráti, továbbá társadalmi és művészeti hagyományokat fenntartó közösségek, helytörténészek és lokálpatrióták munkájának összehangolása, segítése. ... >>

"TAGIONE" a Színházért, a Színházművészetért Közhasznú Nyitott Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Arany János u. 18. II/5.
képviselő: Benkő József
A színházak, a színházművészet, az amatőr színjátszás támogatása. Előadások létrehozása, dramaturgiai munka, zeneszerzés támogatása. Fiatal tehetségek felfedezése, amatőr színjátszás támogatása. ... >>

Tánc-és Képzőművészeti Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
képviselő: Bombicz Barbara, Hartyándiné Frey Aranka, Radosza Attila, Rónaszéki Melinda, Salga-Gerencsér Gabriella
Az iskolai és kollégiumi oktató-nevelő eszközök, felszerelések megújítása, korszerűbb eszközök beszerzése; a meglévő iskolai és kollégiumi eszközök, felszerelések fejlesztése; az iskola dolgozóinak szakképzésének támogatás; szakkönyvek beszerzése, könyvtárfejlesztés; szakfelszerelés és szakmai anyag beszerzése; művészeti neveléssel kapcsolatos ismeretterjesztés; koreográfiák készítése és betanítás. Versenyekre való felkészítés; zenei és koreográfiai jogdíjak kifizetése; színházi vagy kiállító terem bérlése; jelmez, díszlet költségeinek térítése; vendégtanárok és vendégdiákok költségeinek fedezése. ... >>

Táncoló Gurgulya Ifjú Mívesek Egyesülete

(szociális,kulturális)

9023 Győr, Ifjúság körút 93 II/9.
képviselő: Varga Judit
Szakmai irányítás mellett a gyermekek és fiatlaok számára - beleértve a fogyatékos és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket is - lehetőséget biztosítson a kézműves hagyományok megismerésére, a szabadidő értelmes eltöltésére, az alkotás örömének felfedezésére. ... >>

TANDEM Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
képviselő: Hoffmann Judit
A sportoli kívánó, művészeteket kedvelő tehetségek gondozása, az iskolai tananyagokon kívüli új ismeretek megszerzése, biztosítása. Szakmai oktatás. Versenyeztetés, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, fellépési lehetőségek keresése és biztosítása, érdekképviselet. A fentiekhez szükséges anyagi és erkölcsi feltételek biztosítása. ... >>

Tárogató úti Fehér Óvoda Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9028 Győr, Tárogató u. 19.
képviselő: Marcali Hilda
Az óvoda részére korszerű és tartós berendezési tárgyak, szemléltető eszközök, készségfejlesztő és egyéb ügyességi játékok beszerzése. Napi foglalkozásokat segítő eszközök, felszerelések beszerzése. Az óvoda udvarára természetes anyagokból álló játékok vásárlása, felszerelése. A csoportszobák esztétikus díszitését szolgáló tárgyak, berendezések. A kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvétel költségeihez való hozzájárulás. A hátrányos helyzetű gyermekek térítési díjához való eseti, vagy tartós hozzájárulás. A nevelők munkáját segítő szakkönyvek, egyéb kiadványok vásárlása, továbbképzési költséghez való hozzájárulás. ... >>

"TÁROGATÓ" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Tárogató u. 18.
képviselő: Dr. Mészárosné Naszódi Beatrix
A győri Kodály Zoltán Általános Iskola tanulmányi munkájának, zenei, kulturális és sporttevékenységének anyagi támogatása. ... >>

TEATRINO Közhasznú Színjátszó Egyesület

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Stelczer Lajos u. 12.
képviselő: Bertalan Zita, Molnár Sarolta, Sík Frida
Diák és ifjúsági színjátszók nevelése, oktatása. Ifjúsági előadások létrehozása és bemutatása. Nyílt szabadidős kulturális rendezvények létrehozása. ... >>

Téglavető Egyesület

(kulturális)

9029 Győr, Benedek Elek u. 78.
képviselő: Gyenese Béla
A Téglavető Egyesület olyan egyesületi formában működő társadalmi szervezet, melynek célja: azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl a helyi építészeti hagyományok ápolását. ... >>

Teleház, Sport, Szabadidő és Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9012 Győr, Hármashatár u. 22.
képviselő: elnök Pápainé Haczai Judit
A gyirmóti lakosok, különösen a fiatal korosztály részére tanfolyamok, kirándulások, szakmai utak előadások szervezésével a lakosság művelődési és sportlehetőségeinek kiszélesítése. Az egyesület részt kíván venni Magyarorsuág Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán a lakosság ezirányú tájékozta tásában, ez Európai Unió szabályrendszereinek megismertetésévek, az EU szervezetének, működésének, szerepének ismertetésével. Tanfolyamok, előadások, kirándulások szervezése a közeli lakókörnyezet mgismertetése érdekében, különös tekintettel a környezet védelme kapcsán a lakosságra háruló feladatokra és a környezetvédelem hatékonyabbá válásához szükséges lépésekre. Informatikai szolgáltatás feltételeinek megteremtése és működtetése, a számítógépes alkalmazások elsajátítása, valamint az informatikához kapcsolódó oktatási, kulturális lehetőségek biztosítása a gyirmóti lakosok számára. Egészséges életmódra nevelés és az ezzel kapcsolatos tanfolyamok, előadások szervezése, sószoba működtetése. ... >>

TIPEGŐ Lovas Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Szt. István u. 37/2.
képviselő: Czőcs Csaba
A lovas hagyományok felelevenítése, bemutatása, sérült és egészséges gyermekek lovagoltatása, lovas táborok szervezése, lovas oktatás, terápiás programok kialakítása, kapcsolódás a természethez, egészséges életmódra nevelés, a szabadidő értelmes ... >>

"Torkos András" Evangélikus Egyházi Művelődési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9025 Győr, Petőfi tér 2.
képviselő: Csorba János
Evangélikus ifjúság nevelése érdekében a győri egyházközségnél újrainduló egyházi oktatási intézmény fenntartása, oktatás, egyházi közművelődés támogatása, diákok segítése. ... >>

TRADÍCIÓ LOVASKLUB EGYESÜLET

(sport,kulturális)

9028 Győr, Török u. 6.
képviselő: Nagy Marcell
A Szigetköz népi és lovas-hagyományainak őrzése, a szigetközi lovasélet felpezsdítése, lovas-íjászat hagyományainak őrzése, határon átnyúló lovas kapcsolatok ápolása, fogathatjó, díjlovagló és díjugarató versenyeken való részvétel, a lovassport népszerűsítése gyermekkortól, az ifjúság környezettudatos nevelése. ... >>

TRANSDANUBIA Mozgókép Közalapítvány

(kulturális)

9022 Győr, Bisinger sétány 2. I.em.1.
képviselő: Berger József, Pozsgai János
Elősegíteni a magyar, külföldi filmek, valamint a televíziós produkciók és egyéb médiaprojektek készítését, gyártását és bemutatását minden műfajban, kiemelten az értékes művek esetében oly módon, hogy a közalapítványi célokra rendelkezésre álló összegeket a demokratikusan működő kuratórium ítéli oda a pályázó szervezeteknek, alkotói csoportosulásoknak, illetve az egyéni pályázóknak. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat PANNON Egyesülete

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Szent István u. 5.
képviselő: Dr. Cseh Sándor elnök, Sarmaság László alelnök
Tudományos ismeretterjesztés, felnőttképzés. ... >>

Új Élet, Új Cél Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 74. 7/3. a.
képviselő: Csongor Sándor
Az alapítvány célja, Magyarországon és a határon túli magyarság körében keresztény oktató és ismeretterjesztő munka végzése és a szolgáltatásait igénybe vevő személyek keresztény szellemű erkölcsi fejlődésének előmozdítása, a keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány széles körű megismertetése. Az alapítvány további célja a drog-prevenció, kábítószer fogyasztás visszaszorítása és a kábítószer fogyasztás hátrányos következményeinek feltárásával, ismertetésével a gyermek és ifjúságvédelem, családsegítés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány további célja továbbá az is, hogy az egészségügyi intézményeket és szervezeteket, szociálisan rászoruló személyekkel foglalkozó intézményeket és szervezeteket, oktatási és nevelési intézményeket (iskolákat, óvodákat) anyagilag támogasson. ... >>

Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete

(kulturális)

9025 Győr, Liget u. 55.
képviselő: alelnök Dr. Orosz Tamás, alelnök Perger Gyula, elnök Pető István, titkár Gyökér Lászlóné
Győr város és szűkebb lakókörnyezetünk, Újváros önzetlen szolgálata, a civil értékek védelme és a lokálpatrióta szellem erősítése. Az épített lakókörnyezetünk szerkezetének és rendjének megóvása. A városrész kultúrájának, tradícióinak ápolása. A közösségi szellem erősítése programok szervezésén keresztül. ... >>

Ügynökök és Üzletkötők Érdekképviseleti Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

Győr, Mészáros Lőrinc út 10.
képviselő: Urbán István
érdekképviseslet, kulturális, szociális ... >>

Vándordiák Kulturális, Hagyományőrző, Természetvédő, és Nemzetközi baráti és cserekapcsolatokat ápoló Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Péterfy Sándor u. 2.
képviselő: Kallós Gyopár
A határoktól független magyar kultúra megismertetése és védelme, valamint külföldi kultúrák megismertetése. A természet védelme és ápolása, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése, különösen tekintettel Európa természeti kincseire. Részvétel Magyarország történeti és kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos és művészeti életében. ... >>

Vaskakas Gyermekközművelődési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
képviselő: Janszky Andrea
Támogatni a Győr városban élő gyermekek szünidei (téli, tavaszi, nyári) programjait, tanfolyamait, szaktáborozásait, segíteni a gyermekek nemzetközi és nemzeti kapcsolatainak kialakítását, támogatni az önszerveződő gyermekcsoportokat, elősegíteni a gyermekközművelődés érdekében szerveződő inézményi együttműködést. Szervezni és elősegíteni a közművelődés érdekében szerveződő szabadidős és oktatási intézmények hazai és nemzetközi együttműködését. Szakmai képzést biztosítani gyermekeknek és az ifjúság korosztálynak, valamint akkreditált továbbképzések biztosítása pedagógusoknak, művelődési szakembereknek. Szakmai kiadványok megjelentetése. ... >>

Veres Péter "Jó tanulókért" Tanulmányi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 1-3.
képviselő: Zátonyi Szilárd
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola azon tanulóinak, valamint tanulóközösségeinek (osztály, szakkör, sportkör, önképzőkör stb.) jutalmazása, akik az adott tanév során a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt produkálták tanulmányi, szakmai versenyeken, kulturális rendezvényeken, sportversenyeken és kimagasló teljesítményükkel, illetve közösségi munkájukkal öregbítették az iskola hírnevét, ezzel példaképként állíthatók az iskola diáksága elé. Az alaptőke jövedelmei felhasználhatók olyan tehetséges, szakmájukban kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók támogatására is, akik szerény anyagi körülményeik és hátrányos helyzetük miatt nem lennének képesek e támogatás nélkül a kimagasló teljesítmény elérésére, a versenyeken való részvételre. A jutalmazás a tanév során folyamatosan, a kuratórium döntésének megfelelően, valamint a tanév végén ballagáskor, illetve a tanévzáró ünnepségen jutalomkönyv, illetve készpénz formájában valósul meg. Az alaptőke jövedelmei felhasználhatók az iskola kulturális kapcsolatainak ápolására is. ... >>

VIDÁM KÖLYKÖK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9026 Győr, Galántai út 34.
képviselő: elnök Koczkás Patrícia
Az egészséges és hátrányos helyzetű, bölcsödés- és óvodáskorú gyermekek felügyelete, nevelése, oktatása, készségeik fejlesztése, az iskolára felkészítés, ismereteik bővítése alapvetően kulturális céllal. Segítséget kíván nyújtani a gyermekek könnyebb beilleszkedéséhez, szocializációjához, napközbeni ellátásuk, szabadidejük megszervezésében. Gyermekprogramok, rendezvények szervezése. Gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, sport. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek támogatása, képzése, foglalkoztatás. Ennek érdekében részükre gyermekprogramokat, rendezvényeket szervez. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, kiadványok megjelentetése, előadások szervezése, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Viktória Üdülő Egyesület

(kulturális)

9021 Győr, Szent István u. 5.
képviselő: Torma Tiborné
Az egyesület célja a tagok pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, gazdasági vállalkozási tevékenység végzésével is. ... >>

Vízügyi Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
képviselő: Écsi Jenő
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése, a tagok részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Zenebirodalom Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9019 Győr, Gerle út 3.
képviselő: Fekete Miklós, Németh Márta
Óvodás és iskolás gyermekek (4-18 éves korig) zenei, illetve művészi képzése. Koncertek, zenés foglalkozások létrejöttének támogatása abból a célból, hogy az érintett korosztály minél szélesebb körben juthasson kulturális programokhoz. ... >>

Zichy Ottó Nemzetőr Szervezet

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9028 Győr, Jereváni út 29. fszt. 2.
képviselő: Borsos Gábor
A különböző nemzetőrségek összefogása, a nemzetőr hagyományok ápolása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének méltó módon való megőrzése, az ezzel kapcsolatos évfordulók megünneplése. A szabad és független Magyarország, az egyetemes emberi-, és állampolgári jogok, a nemzeti vagyon, a család és a magántulajdon védelme. A magyar nemzeti hagyományok ápolása és továbbfejlesztése. A tagság szellemi és fizikai erejének a nemzet egyetemes szolgálatába állítása. Történelmi hőseink és a jeles történelmi események emlékének az ápolása. Katonai szolgálatra való felkészítő tanfolyamok szervezése, katonai hagyományőrzés. Az ifjúság hazafiságra való nevelése. Az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos módon való eltöltésének elősegítése, a szellemi és testi erejének a növelése, sportolási és oktatási lehetőségek biztosítása útján. Túraszervezés, ifjúsági táborok, edzőtáborok szervezése, lövészeti oktatás, önvédelmi oktatás és képzés. Segítségnyújtás a mentéssel és katasztrófa - elhárítással foglalkozó szervezetek részére. Hadtörténeti kutatómunka és ezzel kapcsolatos tudományos tevékenység szervezése, elősegítése. ... >>

Zsejkepusztai Lovas Egylet

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9022 Győr, Szent István út 37. fszt. 2.
képviselő: Ifj. Liszkai Dezső
A szabadidős és a versenyszerű lovaglás támogatása. Lovas túrák és találkozók szervezése. Az egészséges életmód, a lovas természet közeli életérzés és a lovas sportok népszerűsítése. A különféle lovas eseményekhez kapcsolódó, a lovaglást, a lótartást népszerűsítő események rendezése, az eseményeken való részvétel. Közreműködés a szabadidős és a sport lovasok képzésére szolgáló tanfolyamok szervezésében, koordinálásában. A fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése, lovas oktatás. A szövetségek és más sportegyesületek által megrendezett eseményeken, versenyeken való részvétel. Az egyesületben tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli képzése, oktatása, szakmai felkészülésének biztosítása. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi egyesületekkel, szervezetekkel. Ifjúság nevelés, drogprevenció, az egészséges életmódra nevelés. A lovas hagyományok, tradíciók megőrzése, ápolása. A közvetlen környezet térség, régió hagyományainak megőrzése, ápolása. A szigetköz természeti és történelmi emlékeinek megőrzése, ápolása. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal