Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 330
6. oldal

Nyolc Út Baráti Kör

(kulturális)

9024 Győr, Déry Tibor u. 9. 8/32.
képviselő: Vörös Zoltán
Az egyesület célja a japán szamuráj hagyományok ápolása, kulturális és művészeti értékeinek megőrzése és továbbadása. A szamuráj kultúrához tartozó szellemi és gyakorlati tanítások tanulmányozása, elsajátítása. A kardvívás és az íjászat gyakorlása, a tagok szellemi és fizikai képességeinek fejlesztése. Feladata a célok eléréséhez szükséges háttér megteremtése, továbbá szabadidős tevékenységek, kulturális és képességfejlesztő események szervezése és lebonyolítása. ... >>

O.M.E. OROSZ-MAGYAR EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Újvilág u. 3. I/4.
képviselő: Németh Vilmosné
Az egyesület célkitűzése az orosz és magyar elődeink hagyományainak, kulturális kapcsolatuknak megismerése, megismertetése, ápolása, különös tekintettel az érintkezési pontokra (vándorlások, történelmi házasságok kutatása). A történelmi őshaza "Magna Hungária" területén élő nemzetiségek szokásainak, kultúrájának, hagyományainak, rituáléinak, nyelvjárásainak megismertetése, továbbadása és életben tartása. Regionális kapcsolatok kiépítése oroszországi területekkel, ahol magyarok jártak. Orosz nyelv, zene, költészet, kultúra ismertetése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés hazai és nemzetközi szakemberekkel, intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel. Orosz- magyar információs központ létrehozása az oktatás, egészségügy, kultúra, tudomány, sport, gazdaság területén. Kulturális értékek létrehozásának, érvényesülési lehetőségek eszmei és anyagi támogatása (koncertek, bemutatók, előadások, bálok, kiadványok szervezése és finanszírozása.) Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekének kielégítésére az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/5. és c/13. pontja szerinti kulturális tevékenységet és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet végez. ... >>

Összefogás Polgári Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Batthyány tér 5.
képviselő: Majtényi László, Maschler Brúnó
A polgári, nemzeti-keresztény értékeink megőrzésének elősegítése. ... >>

Palestrina- kórus Egyesület

(kulturális)

9021 Győr, Káptalandomb 17.
képviselő: Nagy István Gyárfás
Az énekkar által ezidáig elért eredmények és színvonal megőrzése, ápolása, az énekkari mozalom népszerűsítése. Testvérkapcsolatok ápolása hasonló szakmai szerveződésű és más énekkarokkal, közreműködés helyi, országos és külföldi rendezvényeken. ... >>

PANNON-KERÉK ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/15.
képviselő: Himáné Nagy Erika
A sporton keresztül egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, fiatal tehetségek felkutatása, segítése, támogatása. Volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenységek folytatása. Gyermek és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem. Határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása.
Természet és környezetvédelem. Lovas sport hagyományainak ápolása, versenyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken való részvétel segítése, támogatása. Gyermekek táboroztatása.
Győr és a Nyugat-dunántúli régió értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén.
Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése, publikálása. ... >>

PANNON-VÍZ Rt. Munkahelyi Szakszervezete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9025 Győr, Országút u. 4-6.
képviselő: Tóth Attila
Tagjainak és családtagjainak támogatása; szociális rászorultság alapján történő támogatása; segélyezés; kulturális tevékenység; sportrendezvények; szakmai napok, látogatások; értekezletek; állami ünnepek alkalmával nyújtott ... >>

PANNONMILL ZRT Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

9026 Győr, Víztorony út 26.
képviselő: Takácsné Mészáros Szilvia
A munkavállalók érdekvédelme, gazdasági, szociális, munkajogi és kulturális jogainak és érdekeinek segítése, érvényesítése. ... >>

Parlando Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Akác tér 11. I/15.
képviselő: Hefter Brúnó
Komplex művészeti nevelés. Tehetséggondozás, képességfejlesztés. Az egyetemes és európai kultúra értékeinek elsajátítása, megismertetése bármely társadalmi rétegből érkező, bármely korú gyermek számára elérhető legyen. Olyan foglalkozások szervezése - helyi művészek bevonásával - melyek elérhetőbbé teszik a kompozíciós zene megértését, formavilágát és kifejezőrendszerét. Testi lelki megőrzés. A mozgásművészeti szakokon keresztül egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érezelmi nyitottságra való nevelés. A magatartás és pszichés zavarok megelőzése, a megfelelő énkép kialakításával (szereplés-sikerélmény-önbecsülés). Sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja gyógytorával és egyéb módon, szociális tevékenység. Korai fejlesztő programok szervezése iskola előtti korcsoportba tartozó gyerekek részére. Iskolai életmódra felkészítő foglalkozások szervezése, képesség és készségfejlesztő csoportos foglalkozások szervezése. ... >>

"Pass András" Emlék Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Újvilág u. 6.
képviselő: Fábián György
Létrehozni egy olyan alapot, amelyből minden évben sajtónapkor egy arra kiválasztott média szakembernek Pass András Emlékgyűrűt adományozzanak, és támogassák ezzel a Győr Városért a közéletben tevékenykedő, a kultúra közvetítésében és a szociális biztonságért is tevékenyen, aktívan résztvevő publicisták, média szakemberek megbecsülést. Továbbá támogassák a fiatal sajtószakemberek képzését akként, hogy anyagi nehézségekkel küzdő tanulókat, vagy kezdő média szakembereket egyszeri, vagy többszöri ösztöndíjban részesítsenek. ... >>

Patrónus Közgyűjteményi Alapítvány

(kulturális)

Győr, Hermann O. u. 22.
képviselő: Horváth S. Domonkos, Szabó Tibor
A kulturális és történeti értékek gyarapítását, megőrzését, közvetítését szolgáló közgyűjtemények tevékenységének támogatása, az azokban folyó innovatív tevékenységek elősegítése, kulturális és értékemgőrző tevékenységük hatékonyabbá tételének ... >>

PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9024 Győr, Ikva út 70.
képviselő: Havasi János
A PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY fő célja, hogy a tanuló ifjúságot ösztönözze és segítse művelődési, diák-, valamint szabadidősport tevékenységében. Célok: Külföldi intézményekkel, középiskolákkal történő szakmai kapcsolat ápolása, és egyben az idegen nyelvek tanulásának, valamint szakmai tapasztalatszerzés elősegítése; a diákturizmus és diáksport ösztönzése; A hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók anyagi támogatása eseti jelleggel, pályázati rendszerben; A tanulmányi és kulturális versenyeken eredményesen szereplő tanulók ösztönző jutalmazása; Az iskola szakmai oktatásának korszerű eszközökkel történő fejlesztése. ... >>

Péterfy Sándor Evangélikus Öregdiák (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Péterfy Sándor utca 2.
képviselő: Galambos Ádám
Az öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ oktató-nevelő tevékenységének támogatása; az evangélikus iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ diákjai számára ösztöndíjak, szociális segélyek biztosítása; az egyházi iskolák diákszervezeteivel, öregdiák egyesületeivel való kapcsolattartás; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási központban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése (előadások tartása, tanácsadás, stb.); közreműködés a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében; ünnepségek szervezésében való részvétel; kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben; szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki támogatásának megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

PIRIK FARM LOVAS KLUB Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Új u. 83.
képviselő: elnök Kovács László Tamás, gazdasági felelős Igricz Antalné, titkár Somkuti Miklós
A lovas sport hagyományainak ápolása, a lótenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a területi versenyek, kiállítások szervezése, az országos és nemzetközi versenyeken a részvétel biztosítása és lebonyolítása. A tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai tájékoztatása, kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel. Az egyesület tevékenysége során együttműködik mindazon állami és társadalmi szervezetekkel, amelyek a lovassport és a lótenyésztés fejlesztésének elősegítésében közreműködhetnek. ... >>

Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő és Környezetvédő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 42. 2.em. 7.a.
képviselő: Fodor Péter, Nagy-Juraskovics Anikó
A polgári életszínvonalat befolyásoló tényezők szemmel tartása és ezek romlása esetén a táradalom figyelmének felhívása és ehhez kapcsolódó jogvédelem.
Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretszerzés közhasznú cél érdekében, együttműködik a munkaügyi központokkal és a munkanélküliek, pályakezdők, pályaelhagyók részére mentori szolgáltatást végezve átképző, ismeretszerző és konfliktuskezelő előadásokat és tanfolyamokat szervez.
Ember és állampolgári jogok védelme cél érdekében ingyenes jogvédő tevékenységet szervez, jogtanácsadás keretén belül. Szabálysértők és elítéltek részére közérdekű munkára ad lehetőséget, mely munka során külön felhívja a figyelmet az ember és állampolgári jogokra és kötelezettségekre, továbbá a közérdekű munka tevékenységet javarészt az érdek és jogvédelem területén hasznosítja a közhasznú munkája során az Egyesület. Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő Egyesület az ember és állampolgári jogok védelme érdekében különböző jogi fórumokon magyar állampolgári érdekeket képviselve eljár.
Kiemelt cél a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok egyesületek együttműködésében támogatása, a nemzeti és európai értékrend ? erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Ezeken belül társadalmi munkák szervezése. Munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Fórumok párbeszédek létrehozása önkormányzati képviselők hivatalnokok és a lakosság között. Környezetünk megóvása. Kultúra és a hagyományok ápolása. Történelmi értékek védelme. Környezetünk megóvása és ennek elősegítése érdekében környezetvédelmi intézkedések megtétele. Sport rendezvények szervezése, támogatása. Az Egyesület a tevékenységét a Alkotmány, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kidolgozott alapszabályban foglaltak szerint végzi. Az Egyesület önállósága és függetlensége megőrzése mellett az érdekközösség és a szolidaritás elve alapján meghatározott célok érdekében kapcsolatot tart, együttműködik, szövetséget köt más szervezetekkel. Cél a polgári közösség sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. ... >>

"PRO RÉGIÓ" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Zechmeister u. 3.
képviselő: elnök Dr. Horváth József, titkár Dr. Horváth Károly
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megye területén működő közigazgatási (önkormányzati) szervek részére információs segítségnyújtás, oktatás előkészítése, segítése. Az alapítvány szolgálni kívánja az oktatási tudományos környezet és természetvédelmi, valamint kulturális célok régión belüli megvalósítását. Emellett e célú tevékenységét a határon túli magyarságra is ki kívánja terjeszteni, az együttműködés és segítés érdekében. ... >>

PRO TALENTUM Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Zsegora Csaba
Az oktatás és nyelvtanulás feltételeinek javítása, iskolai és más kulturális, szabadidős programok ... >>

PRO-URBE EGYESÜLET Győr

(kulturális)

9022 Győr, Teleki L. u. 53/A.
képviselő: Mészáros József - elnök
Győr és lakóinak önzetlen szolgálata az önkormányzati munkában és a város közéletében. ... >>

QP.Rt. A KÖZ JAVÁRA ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Rozgonyi u. 46.
képviselő: Nagy Péter
A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában tanuló, ill. végzett, az országos tanulmányi versenyeken helyezést elért diákok munkája elismerésére anyagi támogatást nyújtson. A ballagás napján "Múlt a jövőért" megneveésű kitüntetéstben részesít legfeljebb 3 diákot. Ezüstvasárnap ingyenes koncertet ... >>

Qualitás Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Rákóczi F. u. 2-4.
képviselő: Marton Ágnes
MHB RT Győri Igazgatóság dolgozói szakmai és kulturális képzésének támogatása. Szlovákiai magyar nemzetiségű bankszakembere, szlovákiai magyarnyelvű iskolás támogatása. ... >>

RAAB Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9002 Győr, Jókai u. 18.
képviselő: Halmai Tamás
Az intézet dolgozóinak kulturált, szervezet sportolás, önvédelmi képzését és kulturális kikapcsolódását biztosítja, továbbá e célok érdekében segít a szabadidő megszervezésében, oktatási, kulturális, sportprogramok megszervezésében, bemutatók szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. ... >>

RÁBA DAL- ÉS TÁRSASKÖR

(kulturális)

9022 Győr, Teleki László u. 38.
képviselő: gazdasági - ügyintéző Nagy Tiborné, Kreitz Istvánné
A RÁBA Dal- és Társaskör hagyományainak ápolása, a kórus szervezeti erősítése, anyagi bázisának jobb megalapozása, a sikeres működés előmozdítása. ... >>

RÁBA Fúvószenekari Egyesület

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Ikva u. 70.
képviselő: Scheibelhoffer Ottó
A hazai amatőr fúvószenei hagyományok ápolása és ezen kultúra népszerűsítése. A közönség széles rétegeinek nívós szórakozatása. Az ifjú amatőr zenészek képzéséről való gondoskodás az utánpótlás felnevelése érdekében. ... >>

RÁBA KOVÁCS SZAKSZERVEZET

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9027 Győr, Martin út 1.
képviselő: Megál Gyuláné
érdekképviselet, oktatási és kulturális ... >>

RÁBA Néptáncegyüttes Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Teleki u. 38.
képviselő: Delbóné Rikovics Berta
A néptánc elsajátítása, képviselete, ápolása és továbbadása, megfelelő közösség kialakítása. ... >>

RÁBA Rotary Club Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

9025 Győr, Töltésszer u. 18.
képviselő: Kovács Zoltán
A RÁBA Rotary Club által elérni kívánt és általa gyakorolt humánus cél és tevékenység elősegítése céljából a források biztosítása és egyesítése kulturális tevékenységhez, környezettudatos életmódra neveléshez, diákok és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatásához, az egészségügy eszközellátottságának javításához, cserediák programokban való részvételhez, határon túli magyarok támogatásához, nemzetközi tevékenységhez. ... >>

Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság

(kulturális)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Szabó József
Győr-Moson-Sopron megye irodalmi múltjának kutatása, a gyűjtőmunka elősegítése és támogatása, az irodalmi hagyományok ápolása, a Radnóti-kultusz ébrentartása, a kotárs költészet támogatása és népszerűsítése, a művészeti alkotók (költők, prózaírók, irodalomtörténeti és irodalomtudományi kutatók) munkájának támogatása, szervezése, serkentése. ... >>

Radó Kálmán Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,kulturális)

9026 Győr, Kálóczy tér 3.
képviselő: Ábrahám Margit
A nyugdíjas vízügyi dolgozók és házastársaik szabadidejének kultúrált és tartalmas eltöltésének biztosítása. A korosztályt érintő egészségügyi, pszichológiai, művészeti, szórakoztató és egyéb közhasznú előadások, vetélkedők stb. szervezése. ... >>

"REFLEX" Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Bartók B. út 7.
képviselő: Lajtmann József
Az emberek környezetvédelemmel kapcsolatos tudatában jelenjen meg az élő- és élettelen környezet egymásra hatása, a környezeti elemek védelmének fontossága. Célunk, hogy a környezet állapotát és a lakosság életminőségét befolyásoló döntések meghozatalánál tudatosuljon a fenntarthatóság fontossága, a megelőzés és elővigyázatosság elve. Ennek érvényesítése érdekében aktívan kapcsolódunk be a működési területünket érintő környezetvédelmi tervekkel, programokkal és egyedi ügyekkel kapcsolatos eljárásokba.
A komplex környezetvédelmi szemlélet kialakulásának segítése az állami szerveknél és a gazdálkodó szervezeteknél. A műemlékek és kulturális örökségek megóvásához fűződő érdekek összeegyeztetése a természetes és épített környezet védelméhez fűződő közcélú érdekekkel.
Aktív és passzív információs jogokkal kapcsolatos akciók szervezése, különös tekintettel a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítására.
Az állampolgári és emberi jogokkal kapcsolatos lakossági ismeretterjesztő akciók szervezése különös tekintettel az egészséges környezethez való jog érvényesítésére. ... >>

REGÉNYFUTÁR Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9019 Győr, Szent László u. 33.
képviselő: Hajagos Csaba
A Regényfutár című irodalmi, tudományos, kulturális, kritikai, társasági folyóirat és a hozzá kapcsolódó könyvek kiadásához szükséges anyagi fedezet megteremtése, valamint ezek kiadása és terjesztése, mivel a lap és a könyvek kiadási költségei művészeti, nonprofit jellegéből következően magasabbak a belőlük származó bevételeknél;
A magyarországi és a határon túli magyar, illetve külföldi (idegen nyelvű) írókkal, művészekkel, tudósokkal, valamint irodalmi-művészeti -tudományos-kulturális intézményekkel, fórumokkal, folyóiratokkal való kapcsolattartás, az ezekkel történő szakmai kommunikáció, együttműködés;
Hazai viszonylatban a szellemi élet egyoldalú Budapest-centrikusságának oldása, illetve e Budapest-centrikusság részleges új alapokra helyezése, átszellemítése vidék-főváros és főváros-vidék reláció(k) működtetése, egy kiemelt centrum képzése Győrben;
Nemzetközi viszonylatban legelőször is valamiféle Budapest-Pozsony-Bécs, illetve Győr-Pozsony-Bécs "háromszög" szellemi-kommunikatív kialakítása, dinamikus életben tartása;
A lap megteremtésével, kiadásával és folyamatos működtetésével fiatal tehetségek, írók, képzőművészek, kritikusok, esszéisták, publicisták, stb. felkutatása és felkarolása;
A magyar irodalmi-művészeti-tudományos-kulturális-kritikai élet élénkítése világszínvonalú irodalmi-kulturális ismeretterjesztés (itthoni) segítése, gazdagítása, a magyar "hír" elvitele Nyugat-Európába és a nyugati teljesítmények az eddiginél intenzívebb itthoni feldolgozásához történő hozzájárulás;
Irodalmi, művészeti és tudományos ismeretek népszerűsítése - irodalmi, művészeti, tudományos, stb. esetek, műsorok, irodalmi, tudományos stb. találkozók, konferenciák rendezése;
Díjak és ösztöndíjak alapítása, illetve adományozása;
A kortárs magyar szépirodalom és tudományos, művészeti teljesítmények reflexiójának elmélyítése, az olvasás-művelődés széles körű népszerűsítése a fiatalok olvasására, igényességre nevelése. ... >>

Regionális Onkológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Simor Püspök tere 5.
képviselő: Dr. Pintér Tamás
Az alapítvány célja az egészségmegőrzés, a daganatos betegségek megelőzése, a gyógykezelés és az ehhez kapcsolódó tevékenységek személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a megelőzésben és a betegellátásban közreműködők továbbképzésének támogatása. az alapítvány kiemelten kezeli és támogatja a beteg gyermekek ... >>

Rejtő Sándor Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
képviselő: Halmosi Zsuzsanna, Kelemen Tímea, Némethné Hajba Terézia, Véghelyi Jánosné
A kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanusító tanulók elismerése, díjazása, valamint a rászoruló, hátrányos szociális helyzetű tanulók támogatása. ... >>

"Reneszánsz Hagyományokért" a viselkedés- és mozgáskultúra fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Király u. 8.
képviselő: Ledo-Fomina Jelena
A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése szélsekörű, és színvonalas táncművészeti oktatás (klasszikus balett és társadalmi társastánc, valamint társastánc oktatás) biztosításával. A gyermekek viselkedéskultúrájának kialakítása, formálása, és fejlesztése mely elősegíti a közösségekbe történő beilleszkedést és biztosítja a különböző társasági összejöveteleken, rendezvényeken való megfelelő viselkedés alapvető szabályinak elsajátítását. Ezen cél megvalósítása érdekében az alapítvány magas színvonanú illemtan és etikett oktatást ... >>

Révai Miklós Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Fábián György
A Révai Miklós Gimnázium lehetőségeinek (különös tekintettel az oktatás feltételeinek és a gimnázium működési feltételeinek) javítása.
A Révai Miklós Gimnázium hagyományainak ápolása. A Révai Miklós tanulóinak: segítése a tehetséggondozásban (versenyekre történő felkészülés, felkészítés, versenyeken való részvétel); felzárkóztatása (hátrányos helyzetű tanulók esetén); támogatása és jutalmazása kiemelkedő teljesítmény alapján; szociális támogatása rászorultság alapján. A Révai Miklós Gimnázium diákönkormányzatának támogatása, segítése rendezvényeinek, programjainak megszervezése és lebonyolítása alkalmával. A Révai Miklós Gimnázium tanárainak támogatása továbbképzéseken való részvételben, szakmai tapasztalataik bővítésében. Támogatása az iskolai nyelvoktatásnak, a számítástechnikai képzésnek, a diáksportmozgalomnak, a díszteremnek és az iskolai könyvtárnak. ... >>

Richter János Alapítvány a győri zeneéletért és zenetudományért

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57.
képviselő: Cziglényi László
Richter János emlékének ápolása; a Richter János Archívum létrehozása és fenntartása; Győr városhoz és környékéhez kapcsolódó zenetudományi, zenei helytörténeti kutatások elősegítése; Győr város zeneoktatásának támogatása, fiatal tehetségek támogatása, ösztöndíjak adása; Győr város és környéke zeneéletének gazdagítása, zenei és más kulturális rendezvények szervezése és támogatása; zenei és más kulturális rendezvények szervezése és támogatása, zenei együttesek, társaságok támogatása; a Győri Leánykar működésének, fellépéseinek és rendezvényeinek támogatása. ... >>

Rom Po Drom / Cigány az Úton / Egyesület

(oktatási,kulturális)

9027 Győr, Stadion u. 2. I/1.
képviselő: Horváth Attila
A Győr-Moson-Sopron megyei cigányság integrációjának elősegítése, a kulturális autonómia megőrzése, a romák hatékony érdekképviseletének ellátása, a cigány kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés, a Megyei Munkaügyi Központtal való együttműködés kialakítása, a roma népművészeti hagyományok ápolása, hagyományos értékeinek újraélesztése, tagjai részére különböző pályázatokban való részvétel elősegítése, továbbképzések, oktatások szervezése. ... >>

Rómer Flóris Alapítvány

(kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 5.
képviselő: Németh Vilmos
Győr és környékén múzeológiai, szakkutatási tevékenység támogatása, történeti kutatás, múzeumi tudományos tevékenység hasznosítása a múzeumpedagógiai tevékenység területén. ... >>

ROYAL CARD CLUB Szalonjáték, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

9023 Győr, Babits M. u. 38/C. III/1.
képviselő: Mozsonyi Norbert
A következő szalonjátékok: a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, valamint a limitrendszerű kártyajátékok: bridzs, tarok, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése, és lehetőség ezen szalonjétékok versenysport szintű űzésére. Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése, a legkülönbözőbb szalonjátékok versenyeihez. ... >>

Rügybázis Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanuk útja 19.
képviselő: Sörös Ferenc
A helyi kezdeményezések felkarolása, a produkciók bemutatkozási lehetőségeinek támogatása, szervezése, az általa képviselt közösség anyagi és adminisztratív ügyeinek intézése, a helyi és nemzeti hagyományok ápolása, az értékek felkutatása, előadások, továbbképzések, szakmai konzultációk szervezése, a másság elismertetése és felkarolása. Ennek érdekében az egyesület védi tagjainak érdekeit, együttműködve más érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel. ... >>

Sanitas Lelki Egészségvédő Egyesület

(kulturális)

9024 Győr, Nagy Imre út 9.
képviselő: Dr. Varga Gáborné
Egészségvédelem, mentalhygiénés prevenció. ... >>

SEGÍTS OTTHON SÜRGŐSEN Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

9012 Győr, Győri út 22.
képviselő: Szabady János
Az alapító társadalmi elkötelezettségének tudatában a társadalom hátrányos helyzetű, rászorult tagjainak nyújtandó emberbaráti segítség hatékony eszközeként non-profit szervezet létrehozását tűzte ki célul. Az alapítvány közvetlen célja Győr Megyei Jogú Város, illetve más települések és kistérségek szociális problémáinak enyhítése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának keretein belül. Non-profit szervezetként segítséget nyújtani embertársainknak, akik szociálisan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Idős emberek, betegek támogatása számukra azonnali segítség nyújtása, egyedülállók, szociálisan is rászorulók felkarolása. Az alapítvány további közvetett célja a közösség életminőségének, létkörülményeinek hathatós javítása, így különösen bűnmegelőzési feladatok elősegítése, ellátása, valamint kulturális és sport tevékenységek ösztönzése. Az alapítvány távlati célul tűzi ki a közösség életformájának tudatos alakítását is. ... >>

"Sikeres Győrért Társaság" Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 72. VI/28.
képviselő: Dr. Rechnitzer János
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Győr és a Nyugat-Dunántúli régió értékeinek, hagyományainak védelmében, településeinek fejlesztésében és a gazdasági élet élénkítésének szervezésében. Győr és a Nyugat-Dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek széleskörű megismertetése és kihasználásának támogatása. A város és a régió lakói életminőségének javítása, ehhez a források felkutatása és kihasználása kiemelten a környezetvédelemre. Az Európai Uniós projektmenedzsment és pályázatkészítés kultúrájának meghonosítása és hatékonyságának fokozása. Az Egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. Kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel. A nyilvánosság, illetve a szakmai nyilvánosság előtti közös érdekek képviselete. Fórum biztosítása a környezetvédelmi és kulturális, valamint egyéb szakmai problémák megvitatásához. Győr Város kulturális és műemléki értékeinek megóvásában való részvétel. A városhoz és térségéhez kapcsolódó különféle kulturális rendezvények szervezése, és más által szervezett kulturális rendezvényekben való részvétel. ... >>

SÍNAI-PATKÓ Kulturális Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 5.
képviselő: Dr. Tomkáné dr. Szőnyi Eszter
A győri Xantus János Múzeum könyvtárának és helytörténeti gyűjteményének fejlesztése, támogatása. Győr város történelmi múltjának kutatásának ösztönzése és támogatása az alábbi szakterületeken: könyvtártörténet, helytörténet, ipartörténet, művészettörténet, sporttörténet. ... >>

Sportautó Barátok Klubja Magyarország Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9022 Győr, Bisinger sétány 2.
képviselő: alelnök Németh András (együttes), elnök Mór Csaba (önállóan), gazdasági vezető Osváth Szilvia (együttes), titkár Dr. Menyhárt Ádám (együttes)
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával az autósport-tevékenység népszerűsítése, annak hagyományainak ápolása, az autósport kedvelőinek összefogása, az autósporttal kapcsolatos rendezvények szervezése, elősegítése, feltételeinek megtermetése, a tagok érdekvédelme. ... >>

Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 13.
képviselő: Écsi Jenő, Takács Antal
A Győr-Moson-Sopron megyei horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, egy új keretek között létrehozandó országos horgászmozgalom egységének megőrzése. A Szövetség és a tagegyesületek érdekeinek védelme és képvislete, a törvényes működési feltételek segítése és javítása. A szabadidő hasznos eltöltése, annak segítése, hogy a tagegyesületek a horgászetika szabályaira, a természet szeretetére és védelmére neveljék tagjaikat. Megőrzi, lehetőség szerint javítani a sporthorágszat feltételeit. ... >>

"Studio Art Cuvée"-ért Alapítvány

(kulturális)

9030 Győr, Pénzverem u. 13.
képviselő: Dr. Riba Tamás
Az Alapítvány célja az Oross Veronika és Polónyi Ágnes által alapított és a velük együtt öt tagból álló "Studio Art Cuvée" elnevezésű művészeti csoport művészetének széles körben való megismerhetővé, ismertté és elismertté tétele. Az Alapítvány célja, hogy esélyt, támogatást, valamint anyagi és egyéb segítséget bizosítson az alább bemutatott művészek együttműködéséhez és közös produkcióihoz. ... >>

Subvenio Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 53-55.
képviselő: Pappné Dr. Kiss Irén
A nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli és közép-magyarországi régióban a gyermekek és az ifjúság kulturális életének fejlesztése, nevelésük, oktatásuk, információkkal való ellátásuk, szabadidejük hasznos eltöltésének elősegítése, kiemelt figyelmet fordítva a nemzetközi kapcsolatok fontosságára. ... >>

SZANTÁL Keleti Kultúra Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9026 Győr, Kertész u. 68/B.
képviselő: Kissné Pusztai Gabriella, Lángh Ildikó
A hagyományos, történetileg hiteles keleti népművészeti értékek hazai bemutatása, megismertetése kiállítások, ismeretterjesztő előadások, táborok szervezésével különös tekintettel a magyar népművészettel való hasonlóságokra. A nagy hagyományokkal rendelkező keleti mozgáskultúra bemutatása, oktatása, valamint gyógyító-megelőző és rehabilitációs alkalmazása elsősorban a mozgássérültek és értelmi fogyatékosok körében. ... >>

Szent László Borlovagrend Egyesület

(kulturális)

9021 Győr, Kisfaludy u. 22.
képviselő: Dr. Szlovák Ferenc
Mindazon kulturális hagyományok ápolása, amelyek a magyar szőlőterméshez és borászathoz kapcsolódnak, különösen az Észak-Dunántúli hagyományok, a minőségi magyar borok hazai és nemzetközi megismertetésnek elősegítése, a folyamatos kapcsolattartás a hasonló céllal alakult hazai és külföldi egyesületekkel és más szervezetekkel. A kultúrált formában történő társasági borfogyasztásnak, mint szokásnak a megismertetése. A magas szintű borkultúra és hagyományok terjesztése érdekében végzett tevékenység. Az egészséges, kultúrált gasztronómiai élményhez kötött borfogyasztás szokásainak ismertetése és a fogyasztók folyamatos tájékoztatása az új termékről. Annak elősegítése, hogy a magyar nők nagyobb szerepet kapjanak a hazai szőlőtermesztésben. ... >>

Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Pálffy u. 6.
képviselő: Fehér Imre, Horváth Dénes
Az egyesület, mint szervezeti keret járuljon hozzá az ezer éves magyar határvédelem, határőrizet (határrendészet) szellemi értékeinek, tárgyi emlékeinek és egyéb dokumentumainak megőréséhez, a még kellőképpen vagy hitelesen nem ismert történelmi fehér foltok kutatásához, a múlt és ma is élő határőrhagyományok felelevenítéséhez, ápolásához, továbbéltetéséhez. Mindezeken felül a határőrök védőszentje Szent László emléke, az ő személyes, valamint a magyarság dicső és vérzivataros történelmének neves és névtelen határőr hőseinek példája növelje és erősítse a haza, a magyar nép és nemzet iránt érzett szeretetet és feltétlen hűséget. ... >>

Szentivániak Szentivánért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9011 Győr, Váci M. út 70
képviselő: Dr. Unti Mária
A helyi kulturális, néprajzi értékek felkutatása, bemutatása, elhelyezése, gondozása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal