Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 330
5. oldal

KTMF Stúdió Alapítvány

(intézményi,kulturális)

9027 Győr, Kandó u. 13. VIII. ép. fsz. 2.
képviselő: Adorján Tibor
Az alapítvány célja a Széchenyi István Egyetem K3 kollégiumi stúdiójának (volt KTMF Stúdió) támogatása, az ott folyó tudományos és közösségi munka segítése, működési feltételeinek javítása, fejlesztése, az ehhez szükséges anyagi háttér biztosítása, kiemelten stúdiótechnikai eszközök biztosítása formájában. ... >>

KULTÚR MENTOR EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9011 Győr, Honfoglalás utca 18. fsz. 1.
képviselő: Bogdán Attila, Czifrik Piroska Éva, Dr. Veres Zoltán
A gyermekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű művészeti tevékenység ápolása, gondozása, pártolása, elsősorban ? de nem kizárólagosan ? kulturális rendezvények, programok szervezésén és lebonyolításán, valamint a bemutatkozási lehetőségek megteremtésén keresztül. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. ... >>

Kyokushin Shinju-Kai Karate Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Szent Imre út 119.
képviselő: elnök Kocka László, elnökhelyettes Dóka Sándor, titkár Farkas Sándor
A karate egyéniség- és jellemalakító életformájának népszerűsítése, verseny- és szabadidősport-lehetőségek biztosításával, tradíciós és kulturális hátterének megismertetésével, önvédelmi képzések és sportrendezvények szervezésével, lebonyolításával. ... >>

"LABORA" Alapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Árpád út 2.
képviselő: Bene Andrásné
A terményáldás ünnepének megrendezése, kertészeti kultúra ápolása, a régió kulturális életének bemutatása. ... >>

Lakásotthonok Lakóiért Közhasznú Alapítvány

(kulturális,szociális)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.
képviselő: Dr. László Tamásné
Az alapítvány a lakásotthonokban - elsősorban Győr-Moson-Sopron Megye területén - élő gyermekek egészséges lelki fejlődése és a társadalomba való belilleszkedése érdekében ezen gyermekek részére szabadidős programokat - kirándulásokat, kulturális foglalkozásokat stb. - kíván szervezni, a lakásotthonokat működtető intézményekkel együttműködve. A lakásotthonokban élő gyermekek továbbtanulásának elősegítése, pályaválasztásuk megkönnyítése érdekében az alapítvány részükre tanácsadást és információnyújtást kíván biztosítani az általa felkért és díjazott szakemberek segítségével. ... >>

"Legyen a zene mindenkié" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 6.
képviselő: Popper Ágnes
A művészetoktatás hatékonyságának és színvonalának emelése, az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, a Zeneiskola tanulói és tanárai szellemi és művész munkájának támogatásával a színvonalas zenei kultúra széleskörű elterjesztése. Ennek érdekében: hangversenyek szervezése, rendezése, kiadásainak fedezése; bel- és külföldi tanulmányi versenyek, fesztiválok, találkozók, cserekapcsolatok szervezése és a résztvevők, valamint a kísérő tanárok támogatása; valamint a cserekapcsolatok keretében érkező külföldi diákok és tanárok támogatása, tevékenységük elismerése; a Zeneiskola együtteseinek támogatása, hangszerek vásárlása; a növendékek szakmai fejlődésének támogatása, tevékenységük elismerése; zeneművek nyomtatásban és hanghordozókon történő kiadása, terjesztése; Az alapítvány a Zeneiskolával kapcsolatban nem álló természetes személyeket támogatásban részesíthet, ha ezen személy kinyilvánítja egyetértését az alapítvány céljaival és a szolgáltatásban részesülése esetén a Zeneiskolával kapcsolatban álló személyek alapítványi érdekei semmilyen módon nem sérülnek. ... >>

"Lelkileg Egészséges Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Mayer László
A Petz Aladár Megyei Kórház Gyermek-Ifjúsági Mentálhigiénés Rehabilitációs Részleg (továbbiakban részleg) szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek bizotsítása. A részlegen és az ambulanciai szakrendelésen gondozott gyermekek, családtagjaik, pedagógusok, gyakorló szakemberek széleskörű felvilágosítása, betegség megelőzés, a kialakult problémákhoz való megfelelő hozzáállás, kezelés (előadások, kiadványok stb.) A részlegen gondozottak megfelelő ellátása érdekében foglalkoztatások, rehabilitációs tevékenység biztosítása. (Ehhez szükséges szakemberek foglalkoztatása, eszközök vásárlása, beszerzése, helyiségek biztosítása.) ... >>

Lippentő Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

9025 Győr, Kámán u. 5.
képviselő: Balogh Beáta
Kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzeti kultúra ápolása). A Kárpát medence népzenei, néptánci örökségének ápolása, bemutatása, a népi kultúra megőrzése, terjesztése, táncoktatás, közösségi programok szervezése, szakirányú rendezvényeken történő fellépések. ... >>

Lovári Cigányok Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9011 Győr, Váczi M. u. 128.
képviselő: Vidák József
Szabadidős programok, sportrendezvények, ügyességi játékok, kulturális események, roma témájú kiállítások, kirándulások szervezése, roma kultúra ápolása, megőrzése, roma hagyományok ismertetése, értékek népszerűsítése a nem romák között is, roma ételek népszerűsítése, romák és nem romák közötti baráti együttműködés elősegítése, roma nyelv átörökítése, roma gyerekek esély egyenlőségének elősegítése, az eredményes iskolai előmenetel támogatása, roma fiatalok pályaválasztásában való tanácsadás és támogatás nyújtása, kapcsolatépítés hasonló célkitűzéssel működő szerveztekkel és személyekkel. ... >>

Lovassportér Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Kert u. 14.
képviselő: Érsek László
Versenyszerű és szintű lovaglás támogatása, tömegsportszintű lovaglás támogatása, népszerűsítése, lovasoktatás, rehabilitációs lovaglás megvalósítása, a gyógylovaglás hagyományainak megteremtése. Versenyek rendezésével, szervezésével, díjazásával, a lósport terén tehetséges fiatalok támogatásával kíván segítséget nyújtani a lovassport hagyományainak megőrzésére és újrateremtésére, népszerűsítésére. ... >>

Magyar Bababarátok Egyesülete

(kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 20.
képviselő: Keglovich Ferencné
Magyarországon működő babaklubok jogainak érdekképviselete, klubok alakulásához tanácsadás, érdekeik érvényesítése, pályázatok elindítása. A babakészítés, gyűjtés, a babákkal való foglalkozás népszerűsítése Magyarországon, babakonferenciák szervezése. ... >>

Magyar Évezredek Baráti Társaság

(kulturális)

9023 Győr, Ifjúság krt. 102. IV/14.
képviselő: Bognár Lajos
Az egyesület fő célja, hogy összefogja a magyarság múltjával, jelenével, jövőjével megismerkedni vágyó embereket, programokat szervezzen számukra. Célja, hogy minden korosztályban felhívja a figyelmet a magyarságtudat fontosságára. Ezt oly módon teszi, hogy a magyar őstörténetről, történelemről, népi (művészeti, zenei, szellemi, stb.) hagyományairól közösségteremtéssel, rendezvények látogatásával és szervezésével ismeretet terjeszt és utat mutat a magyar nemzeti közösségnek, határainkon innen és túl. ... >>

Magyar Hagyományok Háza Győr Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

9028 Győr, Búzakalász u. 16.
képviselő: Dr. Horváth Zoltán
A Magyar Hagyományok Háza Győr Alapítvány célja a történelmi nemzeti kultúra és hagyomány őrzése, ápolása és fejlesztése, - amely a nemzeti kulturális, tudományos, ipari és egyéb termelői tevékenységek hagyományainak őrzésén, ápolásán, fejlesztésén és továbbadásának elősegítésén keresztül valósul meg ? kiemelten Szigetköz ? Csallóköz ? Rábaköz területeken. ... >>

Magyar Örökségünk Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

9025 Győr, Bercsényi liget 115.
képviselő: Burján Imre
A magyar kultúra ápolása és terjesztése minél szélesebb körben. Ennek érdekében kulturális- és sportrendezvényeket, táborokat, kirándulásokat szervez, a Magyar Tavasz rendezvénysorozatot hívja életre; ifjúsági, összmagyar rendezvényeket szervez a polgárok széleskörű bevonásával. ... >>

Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

(kulturális)

9021 Győr, Czuczor G. u. 17.
képviselő: Enzsöl Péterné, Popper Ferenc
A magyar nyelvű vers és prózamondó kultúra és a pódiumi műfajok ápolása, az egyetemes és magyar irodalom népszerűsítése. Kiemelten fontos céljának tekinti az amatőr és hivatásos vers és prózamondók, előadóművészek, a versmondó műhelyek, a megyei és helyi, valamint réteg vers- és prózamondó versenyek szakmai segítését, a vers és prózamondó szakképesítés megszerzését. Ez egyesület szakmai érdekképviseletet is ellát: kezdeményezi a pódiumiműfajok, a vers és prózamondás anyagi és erkölcsi támogatását. Az egyesület céljának tekinti, hogy tagjai sorába szervezze a vers és prózamondó versenyek rendezőit is. ... >>

Magyar-Izraeli Baráti Körök Dunamenti Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9022 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Rácz Sándor
Izrael állam kulturális, művészi, történelmi, gazdasági értékeinek, hagyományainak bemutatása, megismertetése a magyar emberekkel. ... >>

Magyar-Lengyel Pilsudski Történelmi Társaság

(kulturális)

9023 Győr, Otthon u. 46.
képviselő: Kollár János
A lengyelség XX. századi magyarországi történetének feldolgozása, a hagyományos magyar-lengyel barátság ápolása, a kulturális és történelmi hagyományok segítése, bővítése és fejlesztése. ... >>

Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Bartók B. u. 7.
képviselő: Bálint Csaba, Kovács Károly, Lajtmann József
A magyarországi természeti és kulturális örökség megőrzése érdekében kifejtett tevékenység támogatása. ... >>

Magyarországi Németek Győr és környéke Érdekképviselete és Kulturális Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Kazinczy u. 4.
képviselő: Krasznai Zoltán
A Győrött és környékén élő és az egyesülethez tartozó magyarországi németek képviselete Magyarországon és Németországban is, valamint érdekeik védelme. Az őket megillető társadalmi elismertségük kivívása. Az 1993. LXXVII. számú nemzeti és kisebbségi törvényben biztosított jogaik biztosítása. Közreműködik az óvodai, az általános iskolai, mind pedig a középiskolai német nemzetiségi két tannyelvű oktatás megszervezésében és rendszeres kapcsolatot tart azzal az óvodával, iskolával, amelyben az oktatás megvalósul. ... >>

MARCAL Tánc- és Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9012 Győr, Csanakhegyi u. 39.
képviselő: Király Genovéva - elnökhelyettes, Klauz Balázs - elnök
Az egyesület célja elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági tánc- és népművészeti oktatás megvalósítása, támogatása, fejlesztése, továbbá tánc-csoportok létrehozása, szervezése és működési feltételeinek megteremtése. Az egyesület a tánc ? oktatás (első helyen kiemelten a néptánc-oktatás), valamint a tánc ? kultúra terjesztéséhez szükséges anyagi eszközök megteremtését kívánja elérni. Az egyesület célul tűzi ki, hogy megteremtse a néptánc/egyéb tánc-csoportok és egyéni néptáncosok/egyéb táncosok fellépéseihez, továbbá versenyeihez szükséges anyagi eszközöket (pl. fellépő ruhák, lábbelik és kiegészítők beszerzése, útiköltség, nevezési díj viselése).
Az egyesület olyan programokat, kulturális csoportokat kíván támogatni, amelyek a gyermek- és ifjúkorúak részére lehetőséget teremt a kulturált közösségépítésre, a képességfejlesztésre, népszerűsítik a mozgás szeretetét és a szabadidő hasznos eltöltését.
Az egyesület támogatni kívánja a tánchoz kapcsolódó egyéb művészeti (elsősorban népművészeti) társterületek (pl. népzene, alkotóművészet) oktatását. Az egyesület a tánc- és népművészethez kapcsolódó rendezvényeket, fesztiválokat, kulturális találkozókat, közösségi programokat kíván szervezni, illetve támogatni.
Az egyesület célja, hogy mind az autentikus, mind a tematikus stílusú táncok prezentállásával, táncosokat és célközönséget gyűjtsön maga köré. ... >>

Marcalvárosi Arany Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4-6.
képviselő: Horváth Ernő Tamás
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatása. Kulturális és sporttevékenysége során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében, a két tannyelvű oktatás eredményességének javítása érdekében külföldi oktatási intézményekkel való kapcsolat kiépítése és fenntartása, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése, az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás. ... >>

Mássalhangzók Ifjúsági Média Egyesület

(oktatási,kulturális)

9023 Győr, Ipar u. 102. 2. em. 9. ajtó
képviselő: Molnár Máté, Pozsgai Kitti Cecília
Az egyesület alapvetően azzal az elsődleges céllal alakult meg, hogy az ifjúság véleményformáló szerepe teret kapjon. E cél érdekében vállalja az újonnan érkező önkéntes tagok gyakorlati oktatását a rádiózás és a televíziózás területén, csoportok kialakítását, tagtoborzást. Vállalja továbbá önálló ifjúsági rádió- és televízió-műsorok gyártásának koordinálását, a munkához szükséges eszközháttér megteremtését, európai ifjúsági kapcsolatok létrejöttének elősegítését, különös tekintettel a határon túli magyar ifjúsággal történő kapcsolódási pontok felkutatására. Vállalja a működési területén dolgozó civil szervezetek munkájának népszerűsítését saját médián keresztül, partnerség kialakítását országos médiumokkal, illetve más, ifjúsági médiaközpontot működtető szervezetekkel. ... >>

MAYER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Bácsai u. 55.
képviselő: Pákozdi Magdolna
Mayer Lajos Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola oktatási-nevelési tevékenységének támogatása, kulturális célok. ... >>

MÉDIA 2003 ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

9022 Győr, Csaba utca 21.
képviselő: Jancsó Péter
Évente médiabált szervezzen a megyében élő és tevékenykedő, médiában dolgozó emberek és hozzátartozóik számára. Minden évben elismerésben részesíteni a közvélemény által legjobbnak talált média-munkást. Az alapítvány e célja megvalósítására a kuratórium által megállapított összegű díjjal jutalmazza a kitüntetettet. A díj osztottan is odaítélhető. Évnte egy rászoruló megyei újságirót a kuratórium által megállapított összegű anyagi támogatásban részesítsen. Segítse a média-munkások érdekérvényesítését. ... >>

Megadance Sportegyesület

(sport,kulturális)

9025 Győr, Kunszigeti út 9.
képviselő: Borsi Viktória
Az egyesület alapvetően szabadidős és kulturális tevékenység folytatásának céljával alakult meg. E cél érdekében vállalja a modern- és divattáncos, valamint a hip-hop tánckultúra területén az utánpótlás nevelését, a tánckultúra széles körben történő megismertetését és megszerettetését. Vállalja továbbá, hogy rendszeres edzéseket tart, továbbá a táncsport területén verseny-felkészítési, versenyeztetési tevékenység számára egyesület formájában szervezett kereteket biztosít. ... >>

Méhecske Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9011 Győr, Lehár Ferenc út 101.
képviselő: Bedőkné Vásárhelyi Nagy Krisztina, Perlaki Zsuzsanna, Székely Márta, Vincze Tibor
Elsősorban Magyarországon, illetve a szomszédos országokban anyagilag hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, életfeltételük javítása. Összefogás a szellemi, testi és lelkileg sérült gyermekekért. Tehetséges gyermekek felkutatása és segítése. Hátrányos helyzetű nyugdíjasok érdekeinek védelme, valamint érdekképviseletük ellátása. Szabadidős tevékenységek megszervezése a fenti rétegek számára. Az időskori szociális problémák felkutatása, valamint orvoslása érdekében végzett tudományos kutatások támogatása. Széleskörű társadalmi és tudományos együttműködés kereteinek kialakítása. A családon belüli generációs együttműködés kialakításának elősegítése. A természet és az emberi környezet kölcsönhatását befolyásoló károsító tényezők feltárására, mérséklésére, valamint megszüntetésére irányuló tevékeny közreműködés támogatása. Ingyenes jogi tanácsadás az arra rászolrulóknak. ... >>

MÉNFŐCSANAKÉRT Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András
Ménfőcsanak fejlődésének elősegítése minden szükséges és lehetséges területen. A Ménfőcsanakon található templomok, szobrok felújítása, állagának megóvása, a jövőkor számára való megőrzése, a kulturális javak védelme. A magyar nemzet kulturális és természeti örökségét megóvó, a magyarság hagyományait, a magyar nemzeti tudat megőrzését célzó szervezetek és rendezvények támogatása. Néprajzi kutatások, népi mesterségek fenntartásának támogatása. A környezetbarát kis- és nagyüzemi mezőgazdaság támogatása. ... >>

Ménfőcsanaki Népfőiskola Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 94.
képviselő: Dr. Zsilavi Fábiánné
A közösségért felelősséget vállaló, dönteni tudó, tenni akaró, a természeti és kulturális értékeket védő, a tudást, a tehetséget tisztelő és fejleszteni kívánó ember formálása. A magyarságtudatot erősítő ismeretek, korszerű történelemszemlélet, múltunk tanulságain alapuló jövőépítés irodalmi, művészeti, természeti és történelmi értékeink védelmével. Tapasztalataival segíti az önszerveződő közösségi művelődési formákat, a szabadművelődés megújítását, mindezzel szolgálja a helyi kulturális és társadalmi életet. Ápolja a hazai és európai népfőiskola-történet legjobb hagyományait, jeles személyei életművét minél szélesebb körben megismerteti. ... >>

Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba utca 21.
képviselő: Csütörtöki Tamás - ügyvezető, Dr. Palkovics László - elnök, Dudás Alexander - alelnök, Vasfői Balázs - alelnök
Az egyesület célkitűzése, hogy a műszaki felsőoktatás színvonalának emelését segítse. Céljai között szerepel továbbá, hogy a műszaki felsőoktatás és az ipar együttműködését hatékony fórumok segítségével előteremtse, vagy a létező kapcsolatokat gördülékenyebbé tegye. Fontosnak tartja ebben a relációban az olyan közös munkát, mely elsősorban a gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé a diákok számára. Kiemelt szerepet tulajdonít továbbá annak, hogy az iskola és az ipari vállalkozás együttműködésében a hallgatók csoportos munkában vehessenek részt lehetőleg valós, felelősségteljes projekteken keresztül. A magyar autó- és motorsportkultúra csupán árnya régi önmagának, s talán ugyanez kijelenthető általánosan a magyar műszaki kultúráról is. Az egyesület úgy véli, hogy ez nem maradhat így, mindenképpen tenni kell Magyarország kulturális-műszaki tudományokbéli fellendüléséért. ... >>

"MI NŐK" ORSZÁGOS SZERVEZETE EGYESÜLET

(egészségügyi,kulturális)

9026 Győr, Szarvas u. 26-30/D. IV.11.
képviselő: Havasrétiné Méry Judit
Az egyesület célja mindazon törekvések támogatása, amely a nemzet kulturális, művelődési és gazdasági felemelkedését, a népegészségügyi és egyéb szociális ellátási rendszernek továbbfejlesztését, a család jogintézményének védelmét, a jóléti társadalmi egyenjogúságnak elősegítését szolgálják. Ennek keretében elősegíteni: a családok megerősítését; helyreállítani a munka becsületét; az egyéni és közösségi jogokat biztosító rendet, a nemzet összetartó erejének növelését; a felelősségtudatot a jövő nemzedéke nevelésében, tudatosítva, hogy a jogok mindenáron való érvényesítése mellett a kötelezettségek maradéktalan teljesítésére is elengedhetetlenül szükség van; a fiataloknak a közös értékeken nyugvó közéleti szerepvállalását. ... >>

MIKULÁS BIRODALOM Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

9024 Győr, Nádor u. 11. fszt. 3.
képviselő: Farkas Imréné
Telefonos lelkisegélyszolgálat működtetése, a gyermekek-fiatalok lelki problémáinak kezelése, prevenció és intervenció eszközeivel. A telefonszolgálat neve: M-M vonal. Gyermekek részére személyiség fejlődésük érdekében hagyományőrző Mikulásnapi rendezvények szervezése. A gyermek személyiségfejlődésének biztosítása a felnőttéválás útján. Levelezési lehetőség biztosítása a gyermekek és fiatalok részére, problémáik zavartalan megoldásának segítésére az év minden időszakában. Az arra rászoruló idős emberek megsegítése, mentális ápolása, részükre rendezvények szervezése. A rászoruló hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. Az alapítvány tevékenysége során bárki élvezheti az alapítvány támogatását, annak cél szerinti juttatását.
Együttműködni nemzetközi összefogás keretében az International Santa Claus Peace Council szervezettel, Szent Miklós, azaz a Mikulás hagyomány utókornak történő megőrzésére. ... >>

Minden Gyerek Érték Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 53-55.
képviselő: Pappné Dr. Kiss Irén
A fiatalok nevelése, hogy öntudatos, jól kommunikáló, tetteiért felelős, rendszerben gondolkodó, döntés képes felnőttekké váljanak.
Fiatalok interkulturális nevelése és oktatása a más kultúrákkal, nemzetiségekkel szembeni tolerancia növekedése érdekében
A fiatalok környezettudatos, egészséges életmód alapelveit követő állampolgárrá való nevelése.
A fiatalok szociális érzékenyítése a hátrányos helyzetű embertársaik segítésére.
A fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, védőnők, pszichológusok, ifjúság segítők, stb?.) megtanítása olyan módszerek használatára, melyekkel nevelési, segítő, mentori, facilitátori, tanácsadói munkájuk hatékonyabbá válik. ... >>

MiNők Győrszentiván Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

9011 Győr, Molnár u. 21.
képviselő: Csanakiné Nagy Ilona, Hevesiné Schwarcz Katalin, Molnárné Fertetics Brigitta
Életmód, családi egészségfejlesztés segítése. Szabadidő és közösségformáló rendezvények szervezése. Mentális egészségnevelés támogatása, fórumok szervezése. Karitatív tevékenységek, esélyegyenlőségi programok, tájékoztatók, pályaválasztás, párválasztás, gyereknevelés programok, előadások szervezése. "Oszd meg tapasztalataid, tedd fel kérdéseid" tapasztalatcsere. Modern nők életével kapcsolatos kérdések, lehetőségek - Győr -Szentiváni környezetben - programsorozat. Együttműködés egyéb társadalmi szervezetekkel, kulturális csoportokkal - Győr-Szentivánon, az országban és külföldön. ... >>

Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

9027 Győr, Munkás utca 43.
képviselő: Maszler Katalin
A társadalmi szervezet működésének jellege:
Sport, kulturális ... >>

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Kartács u. 15/b.
képviselő: Barna Attila
Az ezen a területen folytatott, önálló táncos tevékenységet népszerűsítse, az ezen a területen létrejövő, egyre újabb táncirányzatokat meghonosítsa, valamint a jogszabályokban, a jelen alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően szervezze, koordinálja, irányítsa és ellenőrizze az ezen a területen folyó tevékenységet, versenyeket szervezzen, írjon ki és bonyolítson le, képviselje a területnek és tagjainak érdekeit, valamint részt vegyen az IDF, mint nemzetközi szervezet tevékenységében. Az MTMSZ tevékenysége nem irányul más szervezetek vagy azok versenyrendszerei ellen. ... >>

Mónus Illés úti Óvoda Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics Mihály út 36 II./2.
képviselő: Éger Tünde, Kissné Ábrahám Elvira, Szabóné Pénzes Nikoletta
Az óvoda részére korszerű és tartós tárgyak, az óvodai nevelést segítő szemléltető eszközök, készségfejlesztő és egyéb ügyességi játékok beszerzése. A napi óvodai foglalkozásokat segítő jó minőségű eszközök felszerelése. Hozzájrulás az óvodai kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvételi költségekhez. Az óvodai nevelők munkáját segítő szakkönyvek, egyéb kiadványok vásárlása, hozzájárulás a továbbképzési költségekhez. Az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek térítési díjához eseti, vagy tartós hozzájárulás. ... >>

Mosolyvarázs Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

9022 Győr, Újvilág u. 1.
képviselő: Bauerné Jaitl Zsuzsanna Éva, Foltányi Márton Gábor
Az egészségügyi gyermekintézmények (bölcsődés, kórházi osztályok, Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon) fejlesztő eszközökkel és játékokkal való ellátása, valamint gyermekprogramok és rendezvények szervezése. A gyermekintézmények oktató, egészségnevelő programjainak támogatása. A tartósan beteg gyermekek gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és fejlesztő eszközökkel való támogatása. A gyermekek számára betegségmegelőző, egészségnövelő és kulturális kiadványok ... >>

MOZAIK EGYESÜLET

(intézményi,kulturális)

9028 Győr, Summás u. 16.
képviselő: Csillag Attila, Fehér Gábor, Fehérné Beták Zsuzsanna, Vadász Bálint
Az egyesület fő tevékenysége színházi előadások színpadra állítása, előadása. Ezen felül tájékoztató és kulturális tevékenységet végez az irodalom, a színházi kultúra, mozgáskultúra, zene, kortárs művészet (különös tekintettel az irodalom-, zene- és színházművészetre) terén. Célja a kultúra széles körű megismertetése, megszerettetése, a különböző színpadi darabok felkutatása, felelevenítése, s azok színpadon, illetve médián keresztül történő megjelenítése. Fontos cél a kultúra és művészet segítségével a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése közösségi jellegű programokon keresztül. ... >>

Mursella Régészeti Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Lukács Sándor u. 14. II.em 5. ajtó
képviselő: Molnár Attila
Az északnyugat-dunántúli régióban folyó régészeti kutatások támogatása, régész szakemberek tudományos kutatásainak és azok publikálásának támogatása, a régióban elért kutatási eredmények kiállítások, kiadványok formájában történő közkinccsé tétele, a régészeti lelőhelyek védelmének elősegítése. ... >>

Múzsák Klubja Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

9021 Győr, Rákóczi u. 1.
képviselő: Bana József
A működő kulturális és művészeti műhelyek együttműködésének, nyilvánosságra juttatásának és társadalmi elfogadtatásának érdekében tevékenykedik. Vállalja, hogy közkinccsé teszi, ezáltal az utókor számára megőrzi a régió értékeit. (A fennmaradt és a jelenben született írott művektől, a színpadi, építészeti, környezeti, turisztikai attrakciókig mindent, ami a közösség érdekében jelentőséggel bír.) A régió lakossága számára a fejlődés érdekében szükséges párbeszédnek, együtt gondolkodásnak fórumot ad. A régió és központja nemzetközi kulturális, művészeti, civil és társadalmi kapcsolatait közvetlenül rendezvényekkel, külön kiadványokkal is segíti. Ennek érdekében a kultúrát támogató, illetve megtartó közösségek felkutatására, azokkal szoros kapcsolattartásra törekszik, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, kisebbségben tevékenykedő, illetve a határon túli közösségekre. ... >>

NÁDORVÁROSI KÖZOKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Szabóné Oláh Márta
Az óvodai nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Óvodai neveléssel kapcsolatos eszközfejlesztésre. Külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (gyerekek, nevelők kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi kollégák vendéglátásához támogatás nyújtása).
Szakmai bemutatók szervezéséhez támogatás, díjazás. Óvodai és más kulturális, szabadidős programok támogatása (csoportkirándulás, tanulmányi, szakmai kirándulások). Szakmai konferenciákon való részvétel. Óvodai neveléssel kapcsolatos PR anyagok készítésére, kulturális programok szervezése (óvoda, család, közvetlen környezet részére). Könyvtári állomány gyarapítása. Sportnapok, szervezése, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése. Programokon való részvételük elősegítése. Gyermekvédelmi munka támogatása, előadások szervezése. Az óvoda nevelési programját szolgáló új eljárások, óvodapedagógiai, módszertani kutatások kidolgozásának gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. Bázisóvodai szakmai kutatások ellátásának lehetősége. Szülők, gyerekek részvételének erősítése az óvodai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. ... >>

Nádorvárosi Népművészeti Egyesület

(kulturális)

9024 Győr, Kálvária utca 20.
képviselő: Vrábel János
Az egyesület célja, hogy segítse a néphagyomány, különösen a néptánc, népzene és népi kézművesség értékeinek felkutatását, ápolását, megőrzését, és beillesztését a kulturális életbe, feladata a kulturális örökség megóvása népzene, néptánc, népszokások, népi kézművesség területén. Feladata továbbá a népművészettel kapcsolatos új értékek létrehozása.
Állami és önkormányzati rendezvényeken, jótékonysági rendezvényeken, fesztiválokon műsorszolgáltatás. ... >>

Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete Győr

(sport,természetvédelem,kulturális)

9024 Győr, Szérüskert u. 36.
képviselő: Pintér András
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsprot fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, kultúrált szórakozás megtermtése. A tagjai számára kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése tagjainak a horgászetika és a horgászerkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetése és védelmére való nevelése. Az egyesületi vízterület és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

NAPRA-forgó Közalapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Harcsás Judit
GY-M-S. mgyei Önk.Szakosított Szociális Ellátást Biztosító Intézmények lakói élet- és komfort körülményeinek, az ellátás feltételrendszereinek javítása, az ott hivatásszerűen munkát vállalók munkakörülményeinek segítése.
A Közalapítvány, céljainak megfelelően elsősorban:
- az intézmények kulturális tevékenységi szintjének emelésére,
- technikai eszközökkel való ellátásukra (video, számítógép),
- az egyéni ruházkodás minőségi javítására törekszik. ... >>

NAPSUGÁR Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9029 Győr, Boglárka u. 50.
képviselő: Schlőgl Csaba
Művészeti komplex oktatás, nevelés, énmegvalósítása. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, nemzeti kisebbségek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, művészeti nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, testi lelki egészség megőrzés, szociális tevékenység, kulturális-, sport és egészségnevelés támogatása. ... >>

Német és Európai Kulturális Közhasznú Egyesület Győri régió

(kulturális)

9011 Győr, Váci Mihály u. 113.
képviselő: Burkali Sándor, elnök Mester Józsefné
A német és magyar zenei és néptánc kultúra hagyományainak ápolása, énekkar szervezésével, az EU folklór kincséből tovább bővíti az együttesek repertoárját. Hazai és az EU országai kulturájának jobb megismerése, közös rendezvények szervezése, azokon való részvétel. ... >>

Nemzeti Munkáspárt

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Ipar út 84.
képviselő: Fodor Péter
A párt célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata, Magyarország és Európa területén. A társadalmi osztályok megbékítése a nemzeti egység létrehozása céljából. A magyar nyelv kultúra és hagyományok ápolása, küzdelem a magyar kultúrát, identitás tudatot ért támadások ellen. Szülőföldünk érdeke és a nemzet haladásának ügye a nemzetek európájának keretében biztosítható. A párt a közhatalom gyakorlásában alkotmányos eszközökkel ? azaz választások útján való részvételre törekszik. ... >>

"Nemzetközi Vizuális Művészeti" Alapítvány

(kulturális)

9028 Győr, Soproni u. 45.
képviselő: Perger Gyula, Reményi Attila, Sragner László, Tóth Erzsébet, Varga Balázs
Vizuális kultúra terjesztése, Győri Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál szervezése, rendezése. ... >>

Népi Gondolkodók Kulturális Egyesülete

(kulturális)

9027 Győr, Ipar u. 27. II/2.
képviselő: Kiss Péter
Hazafias-nemzeti érzelmű magyar állampolgárok szervezése és mozgósítása, a magyar nemzet egyetemes érdekeinek önzetlen szolgálatára. ... >>

Nexus Környezetvédő és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9021 Győr, Árpád út 16.
képviselő: Fehér Csaba
A környezetvédelmi problémák, fogyasztóvédelmi érdekek szemmel tartása, helyi közösségek fejlesztése, a nemzeti és európai értékrend képviselete és fejlesztése, társadalmi munkák szervezése, munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Kultúra és a hagyományok ápolása, történelmi értékek védelme, sport rendezvények szervezése, támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal