Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 330
4. oldal

Győri Szent Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
képviselő: Jungi Csaba
Egy nyitott létesülő keresztény óvoda szervezésének támogatása, az óvodát látogató hátrányos helyzetű gyermekek szociális segítése. Keresztény és magyar hagyományokat őrző tevékenységek ápolása, támogatása. Az óvodában működő pedagógusok anyagi segítése, szakmai továbbképzése, szakirodalmi anyag beszerzése. A határokon túl élő magyarsággal való kapcsolatteremtés. ... >>

Győri Vasutas Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Révai u. 5.
képviselő: Csuka István
A természetjáró élet fejlesztése, az egészséges életmód és a közösségben végzett szabadidősport népszerűsítésével, minél nagyobb tömegek bevonása a természetjárásba. Gondoskodás a természetjáró utánpótlás neveléséről.
Felkelteni az érdeklődést a természetjárás szakágai iránt, illetve az ilyen irányú igények kielégítése a vasutas dolgozók, az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében.
A vasutas turista élet és a vasutas természetjáró hagyományok ápolása, erősítése. ... >>

Győri Vizuális Műhely

(kulturális)

9021 Győr, Jókai u. 4.
képviselő: Csáki László, Nagy Ildikó, Tóth Tamás, Újvári Sándor
kulturális tevékenység ... >>

Győri Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Madách u. 10.
képviselő: Dóbiás Tamás
Ismeretterjesztő céllal kulturális eseményeket szervez és támogat, a céloknak megfelelő oktatási formák és módszerek működését elősegíti, művészeti tevékenységet folytató csoportokat szervez és támogat. A közoktatásról szóló törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint alap-és középfokú képzést nyújtó Waldorf-iskolát tart fenn. ... >>

"Hadik András" Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád út 63.
képviselő: Domján Lajos
Az állattenyésztésre, lótartásra, a lovassport hagyományainak ápolására, az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával a mezőgazdasági, a környezet és természetvédelmi, a földtulajdonra vonatkozó előírások figyelembevételével, tagjai részére sport és lovaglási lehetőség biztosítása. Ezen kívül a lovassport széleskörű megkedveltetése. ... >>

"HAJASZTAN" Örmény Kulturális Egyesület

(kulturális)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 109.
képviselő: Agekjan Ajasztan (ö), Farkas Katalin Erzsébet (e), Gabojan Karapet (e)
A Győrben, illetve a régióban élő örmények közösségé kovácsolása, az örmény nyelv, kultúra megőrzése, hagyományainak ápolása, s az értékek közvetítése a jövendő generációk számára. ... >>

Halmos László Társaság

(kulturális)

Győr, Czuczor G. u. 17.
képviselő: Halmos László, Halmos Péter, Kassai Lajos
kulturális tevékenység ... >>

Hermaion Irodalmi Társaság

(kulturális)

9022 Győr, Móricz Zs. rakpart 4. fsz. 4.
képviselő: Szalai Zsolt
A XX. századi irodalom, a modern költészet termékeinek bemutatása, az igényes alkotások propagálása, olvasásra buzdítás. A Társaság e cél érdekében felvállalja, hogy felolvasóesteket szervez, irodalomtörténeti előadásokat tart, segít egyes kiadók kiadványainak népszerűsítésében, folyóiratokból szemléz. ... >>

Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győrszentiván, Vajda J. út 25.
képviselő: Dr. Bánhalmi Zsoltné, Fátrainé Csanaki Éva
A Móricz Zsigmond Általános Iskola oktató és nevelő munkájának segítése, az oktatás anyagi, technikai feltéeleinek javítása, az általános iskolások szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében történő tevékenységek: műszaki-, technikai berendezések beszerzése, hatékonyabb nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, tanulmányi, kulturális és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazásához anyagi fedezet biztosítása, iskolai szervezésű szabadidős programok (tanulmányi kirándulások, túrák, kulturális rendezvények) támogatás, az iskolában működő művészeti csoportok támogatása, szakmai rendezvényeken való részvételük elősegítése, az eredményes tanulást segítő, elismerő anyagi ösztönzés (egyéni jutalmazás, pályáztatás). ... >>

Hild Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Szent István u. 1.
képviselő: Sebők Tibor
Az építőipar számára korszerűen felkészített szakember utánpótlás nevelése érdekében a középfokú építőipari szakképzés színvonalának emelése. ... >>

Holdudvar Társulás

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9024 Győr, Bartók B. u. 41.
képviselő: Dr. Konecsnyné Sarkadi Nagy Olga
Nyugat -Dunántúli régió és kiemelten Győr város, és lakói porblémáinak és gondjainak megoldását elősegítő érdekképviseleti tevékenység folytatása.A hagyományok és a helyi kulturális örökség megőrzése. Nyugat-Dunántúl régió és kiemelten Győr kulturáis arculatának gazdagítása, a helyi alkotók segítése, az egészséges életmód népszerűsítése. Előadásokat, lakossági fórumokat szervez, oktatási tevékenységet végez, ismeretterjesztő, információs tevékenységet végez. Más érdekképviseleti szervekkel együttm. ... >>

Honvéd Arrabona Sportegyesület

(sport,kulturális)

9027 Győr, Laktanya u. 1.
képviselő: Bozsóki Attila
A katonák és hozzátartozóik, valamint az egyéb civil tagok számára a sportolási (felkészülési, versenyzési) feltételek biztosítása, a szabadidős tevékenységek, nyári táborok megszervezése, biztosítása és lebonyolítása. Az egyesület a tevékenysége során sportszervezeti munkájával megteremti a lehetőségét a különböző (alapvető katonai és népszerű hagyományos és modern) sportágak népszerűsítésének Győrött és vonzáskörzetében. ... >>

Honvéd Rába Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

Győr, Likócs (9002. Pf. 316.)
képviselő: Gáspár Tibor
A tagok állampolgári, szociális és kulturális jogainak védelme, joghátrány esetén a tagok hozzátartozóira is kiterjesztve. ... >>

HUMÁN INFORM Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai u. 5/A.
képviselő: Laczi Péter, Palkovits Andrea, Zborovján Gábor
16-26 év közötti fiatalok tájékoztatása kulturális programokról, továbbtanulási lehetőségekről, munkalehetőségekről, iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségekről, ifjúsági szervezetek létéről, azok céljairól, programjairól, ifjúságot érintő rendeletekről, törvényekről annak érdekében, hogy ez a korosztály minél sokoldalúbb tájékozottságával jobb életlehetőséghez jusson pályája elején. A HUMÁN INFORM felvállalja fiatal újságíró tehetségek felkutatását, képzését is. ... >>

HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Tárna u. 28.
képviselő: Gömöryné Mészey Zsuzsanna
Az alapító tagok - továbbá az egyesületbe később tagként belépő személyek - kijelentik, hogy határozott céljuk a nevelés, oktatás, és az ifjúság kulturális nevelése, hatékony megújításának segítése a Dalton-terv és egyéb pedagógiai innovációk gyűjtésével, kifejlesztésével, terjesztésével, továbbá Helen Parkhur szellemi örökségének ápolásával. Mindezekre tekintettel az előbb említett személyek azzal a határozott céllal hozzák létre a HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesületet, hogy az egyesületi forma szervezett kereti közt segítse elő- az élethosszig tartó tanulás jegyében - az iskolai és egyéb szervezett keretek közt folyó oktatást,felnőttoktatást, és egyéb szakképzést, különös tekintettel az esélyegyenlőség megvalósítására, a tehetséges személyek, és a sajátos nevelési igénnyel rendelkező célcsoportok igényeinek kielégítésére. ... >>

Ikrényi Földtulajdonosok Vadásztársasága

(kulturális,egyéb)

9025 Győr, Bécsi u. 14.
képviselő: Eőry Emil
Az Ikrényi Földtulajdonosok Vadásztársasága célja, hogy az egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai részére kultúrált lehetőséget biztosítson, s ennek keretében tagjai számára vadászatokat szervezzen, ápolja a vadászati hagyományokat, részt vegyen - akár egyesületként, akár tagjai közvetlen közreműködése által - az országos és területi vadászati kulturális és érdekképviseletei szervezetek munkájában. ... >>

IMMI - Nemzetközi Multimédia Intézet Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Bartók Béla u. 26/A.
képviselő: Balassa Bernadett
A felnőtt képzés keretében olyan, az informatika, marketing, valamint a média teljes területét lefedő többnyelvű, magas szintű szakmai ismeretet adó képzési rendszer megvalósítása, amely a jelenlegi oktatási kínálathoz képest speciális, korunk igényeihez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt különös tekintettel a webalapú technológiák, a digitális művészet, a művészet, marketing, és média területeken elsajátítható ismeretek oktatásához népszerűsítéséhez és támogatásához. ... >>

"Írott-Kő" Nyugat-Dunántúli Regionális Érdekképviseleti Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Juharfa út 11.
képviselő: Paár Attila
A térségben élő emberek hagyományos kultúrájának bemutatása. Ehhez kapcsolódóan a nyugat-dunántúli idegenforgalom, elsősorban a termál-, gyógyturizmus fejlesztése érdekében önkormányzati, kormányzati, európai uniós és egyéb pénzügyi források felkutatása, az erre igényt tartó civil szervezetek, magánszemélyek részére információnyújtás, tanácsadás, kiemelt figyelmet fordítva a környezetbarát fejlesztésre, a természet védelmére, a környezet tisztaságának megőrzésére. Magyarország európai uniós csatlakozási törekvéseire figyelemmel határokon túlnyúló, regionális együttműködés kiépítése a környező országokban - elsősorban Ausztriában, Szlovéniában, és Szlovákiában -, valamint Magyarországon hasonló célból tevékenykedő szervezetekkel és magánszemélyekkel. A térségben található turisztikai létesítmények népszerűsítése, idegenforgalmi kiadványok kiadása, programok, bemutatók, rendezvények szervezése, hazai és nemzetközi reklámozása. A térségben lévő turisztikai létesítmények fejlesztéséhez szükséges anyagi források felkutatása, azok szétosztása a létesítmények üzemeltetői között pályázatok, valamint együttműködési megállapodások alapján. Az egyesület célja az, hogy a meglévő Duna parti vízisport létesítmények fejlesztésével és új létesítmények létrehozásával megteremtse a lehetőségét annak, hogy a Balaton mellett a Duna is újra a hazai vízisport élet valódi színtere és központja legyen. Az egyesület további célja a Nyugat-dunántúli régió Rába és Dunai részének, valamint a Duna partján fekvő Gönyű község vízisport életének fejlesztése és a középtávú fejlesztés lehetőségeinek elősegítése, kapcsolódva a Gönyű község kül- és belterületéhez tartozó Duna parton már megkezdődött és tervezett turisztikai fejlesztéshez. Az egyesület egyéb célja a Nyugat-dunántúli civil szervezetek, szerveződések, különös tekintettel a vízisportban érintett önkormányzati és civil szervezetek tevékenységének összehangolása és érdekeinek képviselete. ... >>

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
képviselő: Wenhard Andrea
Az iskola-egészségügyi hálózat szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek biztosítása. Országos szintű módszertani bázis létrehozása, minőségbiztosítási paraméterek kialakítása. A szakmai fejlesztéssel kapcsolatos oktatási tevékenység végzése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozott gyermekek és fiatalkorúak, középiskolások széleskörű egészségnevelése, egészségének megőrzése, betegségmegelőzés. (ismeretterjesztő előadások, kiadmányok stb. útján)
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak mozgásszeretetének kialakítása. Sport és szabadidő tevékenységük biztosítása. (az ehhez szükséges eszközök vásárlása, beszerzése) Versenyek, tömegsport rendezvények szervezése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak köréből a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű rétegek testi-lelki-szociális egészségének javítása (szociális segítés, anyagi támogatás). ... >>

IX. Gróf Nádasdy Huszárezred Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9028 Győr, Török I. u. 58.
képviselő: Nagy István
A magyar huszárság hagyományainak megőrzése, lovas kultúránk ápolása és a lovas sportok fejlesztése. A helyi huszáralakulat nevének megőrzése, ismertebbé tétele. Sporttevékenység, természetvédelem és állatvédelem helyi és környékbeli ... >>

"Jan Sobieski" Lengyel Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Nádor u. 22. III/15.
képviselő: Németh Anna
A lengyel kisebbség nemzeti és kulturális hagyományainak megőrzése, a lengyel nyelv oktatásának megszervezése és művelése, hagyományőrző csoportok, együttesek működésének elősegítése. ... >>

Jazzmin Boogie Kulturális, Tánc és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 24. III/10,
képviselő: Hergenrőder Jácint, Hergenrőder-Kovács Réka, Varga Eszter
A modern és klasszikus sporttánc tevékenység gyakorlása, oktatása, terjesztése, támogatása, népszerűsítése, modern sporttánc bemutatók szervezése - az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka - valamint egyéb mozgásművészeti témájú tevékenységek szervezése és végzése. ... >>

"Jezsuita Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Csóka János Gáspár
A jezsuita könyvtár bemutatása. A Győri Bencés Rendház könyvtárának (az un. "jezsuita könyvtárnak") a története 1627-re nyúlik vissza, amikor a jezsuita szerzetesek iskolát nyitottak a városban. A gyűjtemény számos kötete ettől az időponttól kezdve folyamatosan a könyvtárban van. A jezsuita szerzetesek sokoldalú oktató-nevelő-lelkipásztori-orvosi stb. munkájuk kapcsán a legkülönbözőbb témájú köteteket szerezték be. 1802-ben a jezsuiták győri intézményét a bencés rend kapta meg. Ettől kezdve a jezsuita könyvtár a bencések gyűjteményével egészült ki. A könyvtár jelenlegi kb. 7000 kötete, amelyből kb. 3000 kötetnyi barokk, vagy ennél réebbi anyag, több gyűjteményre tagolódik. ... >>

Jó Termőföldért, Kertért Egyesület

(kulturális,egyéb)

9012 Győr, Csanakhegyi u. 39.
képviselő: Klauz Attila
Hagyományos mezőgazdasági, erdei, kertészeti kultúrák népszerűsítése, az állattartás ösztönzése, népszerűsítése, a kertészkedés népszerűsítése. A termőföldért, erdőért, kertért, haszonállatokért élő emberek összefogása, a tagok egymás közti kölcsönös megsegítése. A tagok, pártoló tagok, hasonló egyesületek összefogása és egymás kölcsönös megsegítése. ... >>

JOBBKÉZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9030 Győr, Heltai J. u. 3.
képviselő: Huszár Jenő
A Bácsai Egyházközség hitélete nívójának emelése, rendezvényei sikerességének előmozdítása, intézményei fejlődésének és ingatlanai fenntartásának a támogatása, és enne érdekében a gyermekek, az ifjúság és a felnőttek hitbéli ismereteinek bővítése, a hitbéli ismeretek színvonalas terjesztése és mindezek technikai feltételeinek megteremtése és fejlesztése, az egyházközség egyházi eseményeinek és kulturális rendezvényeinek támogatása, illetve az egyházi és nemzeti ünnepek és évfordulók méltó megünneplése érdekében kulturális rendezvények szervezése, a bácsai régi hagyományok felelevenítése, kiállítások, bemutatók szervezése, egyházközségi könyvtár, hangtár, videótár létrehozása, az egyházközségi hitéleti kiadványok támogatása, kiadványok szerkesztése és terjesztése, az egyházközség által szervezett zarándoklatok, kirándulások, utazások támogatása, ilyen utazások szervezése, az egyházközség helyi építészeti emlékként nyilvántartott templomának, az egyházközség közösségi házának, ingatlanainak a megóvása, felújítása, szépítése és korszerűsítése, az egyházközség tagjaiból szerveződő kisközösségek működésének támogatása, tevékenységük előmozdítása. ... >>

KÁLMÁN Racing club

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Madách út 5
képviselő: elnök Kálmán Tamás
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportesemények szervezését, a rallysport szakági tevékenység művelését, szervezését, valamint támogatását.
Az Egyesület céljainak tekiniti továbbá a rallysport hagyományainak ápolását, a fiatalok ismereteinek bővítését, valamint a fiatal tehetségek felkutatását e sportág területén, továbbá sportkapcsolatok létesítését és fejlesztését. ... >>

Kaméleon Ifjúsági Színjátszó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba u. 8.
képviselő: Bank Zsuzsanna
Az egyesület célja, hogy szervezett keretet biztosítson azon gyermekek és fiatalok számára, akik a színjátszáshoz kedvet és tehetséget éreznek. Az egyesület célja továbbá, hogy színpadi előadások létehozásával megismertesse és megszerettesse a felnövekvő nemzedékkel a színházművészetet és ezzel párhuzamosan a társművészeteket: a komolyzenét, a festészetet, az irodalmat. Mindemellettt a színpadi szerepek betanulása közben kiemelt hangsúlyt fektet a magyar nyelv művelésére, a szókincs bővítésére, a szép és helyes magyar beszéd elsajátítására. Ezen célokkal kíván hozzájárulni a kultúrált, művelt, művészetekben jártas generáció felneveléséhez. ... >>

Kapcsolat Plus alapítvány

(oktatási,kulturális)

9029 Győr, Kamilla u. 5.
képviselő: Árvay Péter, Pék Vivien
Az alapítvány által kifejtett tevékenységek a kapcsolatteremtésre épülnek. Az alapítvány minden rendelkezésre álló eszközzel kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet valósít meg. ... >>

KARZAT Kultúrközpont Alapítvány

(kulturális)

9025 Győr, Budai Nagy Antal u. 11.
képviselő: Borsa Katalin
Kulturális központ létrehozásával Pannonhalma és vonzáskörzetéhez tartozó fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának, művészeti, zenei és egyéb kulturális igénye kielégítésének szolgálata. ... >>

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Budai út 12.
képviselő: Farkas Péter
A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése az elit közgazdászképzésben való szakkollégiumi részvétellel, a győri szakkollégiumi mozgalom előremozdításával. Célja továbbá a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszírozása. Az alapítvány célja mindezeken kívül, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a kollégium tagjainak tudományos, szakmai tevékenységének támogatásához, a szakmai munka folytatásához szükséges feltételek biztosítása.
Az alapítvány támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos kutatások folytatását, a környezeti problémák gazdasági szemléletű vizsgálatát. E tevékenységével összhangban támogatja a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium e területen már működő kutatásait és igyekszik hozzájárulni Győr és a környező települések környezettudatos szemléletmódjának kialakításához, erősítéséhez.
Az alapítvány az általa és a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumon fiatal egyetemistái által szervezett programokon keresztül célul tűzi ki a hátrányos helyzetű csoportok, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság problémáira is érzékeny felelős értelmiségi réteg nevelésének előmozdítását. Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokhoz mérten részt vesz az ezen problémák vizsgálatát célzó szakkollégiumi kutatások finanszírozásában.
A véleményformáló értelmiségi bázis szellemi fejlődése mellett az alapítvány célul tűzi ki ezen csoportok fizikai fejlődésének elősegítését is, s lehetőségeihez mérten felkarolja a felsőoktatási, illetve szakkollégiumi mozgalomhoz kapcsolódó sporttevékenységet. ... >>

Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 47.
képviselő: Czibik Péter, Kobrizsa Ádám
Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő elpadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való rsézvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek mgeismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehpzása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő előadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való részvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek megismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehozása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non-profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és ... >>

Kisalföld Egyesületi Társaskör

(kulturális,egyéb)

9021 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: Lakat Judit
kulturális tevékenység, környezet- és tájvédelem, egészségvédelem, és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Kisalföld Kultúrájáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.
képviselő: elnök Kakuk János
Győr-Moson-Sopron Megye egész területén a kultúra érdekeinek képviselete a közvéleményben a tömegtájékoztatásban és a helyi közéletben. Bekapcsolódik a szakmai továbbképzésbe, tanácsadásba, együttműködik kulturális, oktatási, tudományos egyesületekkel, minden lehetőséget megragadva, hogy érdekképviseleti tevékenységét a kulturális értékek védelmét érvényesítse. ... >>

Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Baross Gábor u. 4.
képviselő: Szabó Judit
Az egyesület célja, hogy részt vegyen a helyi és országos könyvtári politika alakításában, az erre vonatkozó döntések előkészítésében és végrehajtásában. Bővítse tagjainak szakmai és általános ismereteit erősítse a tagok hivatástudatát, képvisleje és védje a könyvtárosok és könyvtárak érdekeit a helyi önkormányzati szerveknél és azt országos szintű szerveknél. Kapcsolatokat építsen ki és ápoljon Győr-Moson-Sopron megye, a városok és községek testvérmegyei, testvérvárosai és községi hasonló jellegű intzéményeivel. ... >>

Kisalföldi Népművészek Egyesülete

(kulturális)

9025 Győr, Lazaret u. 10.
képviselő: Erdélyiné Horváth Gabriella, Kóczánné Ács Szilvia
A népművészet, a kézműves tárgyalkotás hagyományainak, szellemi értékeinek, technikai tapasztalatainak felelevenítése révén az egyes népművészeti ágakban korszerű művészeti formanyelv kialakításának elősegítése, a népművészeti hagyományok ápolása, hagyományos értékeinek újraélesztése. ... >>

Kisalföldi Őszidő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7
képviselő: Baross Éva
Nyugdíjas szervezetek és közösségek működésének támogatása. Nyugdíjas szervezetek és közösségek kulturális tevékenységének és rekreációs programjainak támogatása. Nyugdíjas aktivisták szakmai-módszertani képzése. A nyugdíjasok helyzetét érintő tájékoztatók közreadása. ... >>

Kisalföldi Shaolin Kung Fu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Tompa utca 12. II/8.
képviselő: Cser István
Az egyesület, mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése. A Shaolin, Tai Chi Chuan és Tzü Wei Shu kung fu elnevezésű kínai harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, a hagyományok ápolása és ehhez kapcsolódó szokások megőrzése. ... >>

"Kismegyerért" Baráti Kör

(kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Arató u. 5.
képviselő: elnök Schvöller Imre, Nagy Gáborné, ügyvivő titkár Bubernik Pál
Kismegyer hagyományainak ápolása, kulturális, érdekvédelmi, környezetvédelmi célok. ... >>

Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

9028 Győr, Szőlős u. 25.
képviselő: Mednyánszki János
A kismegyeri napóleoni emlékhely rendbetétele, felügyelete. Az emlékhely nemzeti kegyeleti hellyé nyilvánítása. A kismegyeri csata 200 éves évfordulójának méltó megünnneplése, a csata felelevenítése nemzetközi hagyományőrzők közreműködésével. Kapcsolatfelvétel hasonló egyesülettel, különös tekintettel a francia egyesületekre. Helyi (kismegyeri) közösségi érdekképviselet. Ismeretterjesztés. ... >>

"KIVISZ" Szabadidős Egyesület

(kulturális)

9027 Győr, Ipar u. 99.
képviselő: Hoffmann Béla ... >>

KOCKA Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
képviselő: Kolozsváriné Váray Ibolya Anna - elnök, Pálfai Domokos Gyula - elnökhelyettes, Turján Réka Lilla - elnökségi tag
Magyarország, kiváltképpen az északnyugat-magyarországi régió fiatal, pályakezdő és szakképzett tervezőművészeinek - belsőépítészek, formatervezők, grafikusok - és képzőművészeinek csoportba szervezése, érdekképviselete. Kiállítások és előadások, illetve az iparművészethez és képzőművészethez kapcsolódó oktatási programok szervezése. ... >>

KOHÉZIÓ Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Orbán Zoltán
A felmerülő regionális fejlesztések, idegenforgalom, környezetvédelem, oktatás-képzés, szállítás-logisztika, infrastruktúrafejlesztést, kulturális kapcsolattartás segítő programok koordinálása. A helyi társadalom felkészítése az euroatlanti integrációra - információs központi funkció ellátása. Győr-Moson-Sopron Megyei valamennyi települése képviselve legyen, megfeleljen az európai uniós törekvéseknek. ... >>

Komjáthy Lovas Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9011 Győr-Károlyháza, hrsz.:0693/6.
képviselő: Komjáthy Katalin
A szervezet célul tűzi ki, hogy tagjait, különösen a fiatal tagjait állatszeretetre, a természet- és környezetvédelemre nevelje, a nem versenyszerű, hobbi-lovaglásban sportoló fiatal és felnőtt nemzedék számára a szaktudással rendelkező lovasokon keresztül példát mutasson a kulturált állat- és természetbarát aktivitásokban való részvételre és ezzel az ember, az állat, és a természet összhangjának fontosságát, értékét hangsúlyozza.
A szervezet célja, tevékenysége: tagjai számára szervezeti hátteret biztosítson a lovassport gyakorlására; támogassa a tagok lovas sportversenyeken való részvételét, tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás előfeltételeinek megteremtése; a lovas oktatás, lovas rendezvények és lovas sportversenyek rendezése; lovasterápia, gyógylovaglási és terápiás lovaglási programok szervezése; lovas és hagyományőrző táborok szervezése; lófajták megőrzésében való részvétel; a magán-lovasok és lótartók, a ló- és lovassport iránt érdeklődő személyek összefogása; a lovas hagyományok ápolása, a lótenyésztési, lovaglási, hajtási ismeretek terjesztése, a lótenyésztés, a lovaglás, a fogathajtás feltételeinek javítása. ... >>

KÓPÉK Gyermekalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Gyepszél u. 2.
képviselő: Kovácsicsné Peredi Mária
Az alapítvány célja az Eötvös József Általános és Szakiskola oktatási anyagának ? technikai feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzésének elősegítése; tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása; kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatás; a rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása; a hátrányos helyzetű gyermekek segítése; tehetséggondozás, roma gyermekek tanulmányi eredményének javítása; kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanúsító gyermekek elismerése és díjazása; tanulók nyári táboroztatásának elősegítése; pedagógus szakmai programok kialakítása, a programokhoz igazodó módszertani képzés; az ?Év dolgozója? választás; az ?Év diákja? választás.

Az alapítók kijelentik, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

KOSÁRLABDA 2010 KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Orgona u. 10.
képviselő: Gálos László
Az egyesület alapvető célja a kosárlabda sport népszerűsítése, a győri kosárlabdázók baráti kapcsolatának ápolása. Szervezett keretek biztosítása különböző nemű és korosztályú amatőr kosárlabda csapatok szerepléséhez. A kosárlabdával összefüggő sport, szabadidő-sport és kulturális rendezvények szervezése, kosárlabda oktatása, táborok szervezése. A győri kosárlabda fejlődését megalapozó utánpótlás nevelés. Az egyesület tevékenységét közhasznú egyesületként folytatja. ... >>

KOSSUTH ISKOLA GYŐR - A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
képviselő: Kaukerné Kovács Edit
Az alapítvány tartós közérdekű célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés hatékonyságának és színvonalának emelése, így az alapítvány közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 4. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el:
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatás; kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása; kulturális és sporttevékenység során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében; iskolai és szabadidős programok támogatás (osztály- és tanulmányi kirándulások, sportversenyek, szakkörök, kollégiumi foglalkozások, táborok); a nyelvtanulás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének, működtetésének segítése; hátrányos és veszélyeztetett helyzetbe került tanulók szociális (anyagi) támogatása; a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése; az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás; a szakmai elméleti és gyakorlati képzés technikai feltételeinek, eszközeinek fejlesztése; közhasznú célja nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Koszorú Alapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Eötvös tér 1.
képviselő: Németh Tibor
A Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulóinak jutalmazása, akik tanulmányaik rorán kemelkedő teljesítményt nyújtanak magyar nyelv és irodalomból, vagy versenyhelyezést érnek el és szociális helyzetük miatt rászorulnak a támogatásra, magatartásuk megfelel az általánosan elfogadott erkölcsi normának. ... >>

Kovács Margit Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 2.
képviselő: Szegediné Bozzay Katalin
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. A célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számra. Rossz szociális körülmények között élő jó tanuló diákok támogatása. Az oktatás anyagi, technikai feltételek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. ... >>

"Kovács Margit Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 8/A.
képviselő: Knausz Lászlóné
A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése. Szemléltetőeszközök, a működést szolgáló technikai eszközök korszerűsítése, beszerzése, fejlesztése, bővítése. Segítség az egészséges életmód kialakításához, sportolási lehetőségek biztosításával. Az óvoda játék- és sporteszközei bővítésének elősegítése. Kulturális és sportprogramok valamint kirándulások támogatása. Az alapfeladaton túli játékos foglalkozások szervezése, működtetése, e tevékenységben résztvevő óvodapedagógusok jutalmazása. Családsegítő programok szervezése, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Közösen a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4.
képviselő: Királyné Simon Tünde - elnök, Molnár Brigitta - titkár
Az óvodai nevelés során szükségessé váló eszközellátottság bővítése, karbantartása. Az óvodai nevelés, ezen belül különösen az iskolára való felkészítéssel kapcsolatos nevelési tevékenység fejlesztése. Az óvodai neveléssel, kulturális tevékenységgel kapcsolatos önálló rendezvények szervezése. Az óvodai testnevelés színvonalának fejlesztése, ezzel kapcsolatban önálló sportrendezvények szervezése, az úszásoktatás támogatása. A Sün Balázs Óvoda által szervezett óvodai rendezvények színvonalának további fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal