Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 153
3. oldal

"MAGÁNVENDÉGLÁTÓSOK A SZAKEMBER UTÁNPÓTLÁSÉRT" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9021 Győr, Liszt F. u. 11.
képviselő: Nagy Lászlóné
Vendéglátás szakember utánpótlásának segítése, oktatási intézmények szakmai képzési feltételeinek javítása. ... >>

Magyar Chelsea Szurkolói Klub

(érdekképviselet,egyéb)

9028 Győr, Mozsár u. 40/a.
képviselő: Máté Balázs
A klub ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét, a kulbtagok képviseletét bármely olyan fórumon, amelyen a közösség véleményének megjelenítése szükséges. Szervezi a szurkolói megmozdulásokat és tagjai rendszeres, a labdarúgással kapcsolatos szabadidős tevékenységét. ... >>

Magyar Nemzetőrség Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége

(tűzoltó,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9024 Győr, Mónus Illés út 47-49.
képviselő: elnök dr. Czapáry-Martincsevics András
Győr-Moson-Sopron Megye területén a honvédelem, a haderőreform és a bűnmegelőzés nem fegyveres tevékenységként folytatott tárasadalmi támogatása. Együttműködés a Nemzetőrség más Megyei Szövetségeivel, a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségével és a különböző állami szervezetekkel, különösen a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőrfőkapitánysággal továbbá a bűnmegelőzés területén működő megyei és országos szervekkel, a bűnmegelőzés és a kábítószer terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása érdekében. Együttműködés a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Megyei Tűzoltó Szövetséggel. A Szövetség alapvető célja továbbá, együttműködés a Honvédelmi Minisztériummal és annak területi szerveivel, a honvédelemmel kapcsolatos nem fegyveres tevékenységek, elsősorban a képzés, nevelés, a fiatalok tudatformálása, hazaszeretetre való nevelés és a szerződéses, illetve hivatásos szolgálatra való felkészítése tekintetében.
... >>

Magyar Republikánus Szegények

(egyéb)

9021 Győr, Árpád u. 2. II/203.
képviselő: Horváth János
politikai tevékenység ... >>

Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9022 Győr, Liszt Ferenc út 20.
képviselő: elnök Samodai László, titkár Fekete Sándor
A horgászsport fejelsztése és népszerűsítése. A tagjai részére horgászati lehtőség biztosítása. Tagjainak a társadalmi együttélés és sporthorgász erkölcs, etika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére nevelés. ... >>

Magyar Vagon és Gépgyár Vadásztársaság

(egyéb)

9021 Győr, Zechmeister u. 9.
képviselő: Dr. Rózsa Gábor
A Vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Magyar-Izraeli Baráti Körök Dunamenti Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9022 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Rácz Sándor
Izrael állam kulturális, művészi, történelmi, gazdasági értékeinek, hagyományainak bemutatása, megismertetése a magyar emberekkel. ... >>

Magyarok Világszövetsége Kisalföldi Társaság

(érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Árpád u. 44.
képviselő: Dr. Bajtay András
Tevékenységével szolgálja a magát magyarnak valló, a magyar kultúrához tartozó, a magyar sorsközösséget vállaló, a magyarságért cselekedni kész személyeket és szervezeteket, célja továbbá, hogy támogassa és mindent megtegyen azért, hogy a magyarok megőrizzék, fejlesszék a magyar nyelvet és kultúrát, ápolják összetartásukat, erősítsék a kapcsolatokat a határon kívül élő magyarok és a Győr-Moson-Sopron megyében élők között. ... >>

Magyarországi Luther Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

Győr, Petőfi tér 2.
képviselő: Horváthné dr. Molnár Lívia, Lackner Pál, Schulek Mátyás
Reformátori örökség mélyegg megismerése és megismertetése, ismeretterjesztés. ... >>

Második Esély Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

9023 Győr, Bán Aladár u. 2. 4/10.
képviselő: Gondor Attila Gáborné
Az egyesület célja, hogy kezdeményezze, támogassa mindazon törekvéseket a törvényhozásban, a gazdaságban és a fogyasztói érdekvédelemben, melyek az állampolgárok jogvédelmét hivatottak biztosítani. Az egyesület mindent megtesz a leszakadó rétegek megélhetésének elősegítéséért, a családok, és a rászoruló emberek életesélyeinek javulásáért. ... >>

Médiajog Összehasonlító Egyesület

(egyéb)

9026 Győr, Áldozat út 12
képviselő: Füredi Orsolya
A magyarországi és külföldi médiajog összehasonlítása, ezzel kapcsolatban konfernciák, tudományos összejövetelek szervezése, nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése, továbbá más hasonló szervezetekkel történő együttműködés és tapasztalatcsere. ... >>

Mester-Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Nádor tér 4.
képviselő: Dr. Fátrai György
Késztesse Győr és környéke iparosait, szakmunkásait, vállalkozóit arra, hogy legyenek nyitottak az új építőipari anyagok, technológiák alkamazásának betanítására, szervezett továbbképzésekre, a korábbi századok szakmai mesterfogásainak befogadására. ... >>

MiNők Győrszentiván Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

9011 Győr, Molnár u. 21.
képviselő: Csanakiné Nagy Ilona, Hevesiné Schwarcz Katalin, Molnárné Fertetics Brigitta
Életmód, családi egészségfejlesztés segítése. Szabadidő és közösségformáló rendezvények szervezése. Mentális egészségnevelés támogatása, fórumok szervezése. Karitatív tevékenységek, esélyegyenlőségi programok, tájékoztatók, pályaválasztás, párválasztás, gyereknevelés programok, előadások szervezése. "Oszd meg tapasztalataid, tedd fel kérdéseid" tapasztalatcsere. Modern nők életével kapcsolatos kérdések, lehetőségek - Győr -Szentiváni környezetben - programsorozat. Együttműködés egyéb társadalmi szervezetekkel, kulturális csoportokkal - Győr-Szentivánon, az országban és külföldön. ... >>

MÓRA ALAPÍTVÁNY A TANULÓKÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24.
képviselő: Csengeri Mária
Anyagi támogatás nyújtása az iskola 1-14. évfolyamon tanuló diákjainak. Csereüdültetés, táboroztatás, erdei iskola anyagi támogatása, elsősorban a jó szorgalmú és szociálisan rászorultak részére. Sikeres tanár, diák pályázatok anyagi elismerése. Iskolai könyvtárfejlesztés. ... >>

"MULARTZ HENRIK" Közhasznú Sebészeti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Oláh Attila
A győri Petz Aladár Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályának támogatása, ezen belül a sebészeti osztály infrastruktúrájának, felszereltségének fejlesztése, a rendelkezésre álló műszerpark bővítése, korszerűsítése, a betegellátás komfortosabbá tétele, a kórházi dolgozók, legfőképpen az orvos munkatársak továbbképzése. Ennek érdekében a közhasznú alapítvány külföldi tanulmányutakat támogatat, segítséget nyújt abban, hogy a győri kórház orvos munkatársai magas színvonaló hazai és külföldi kongresszusokon részt tudjanak venni. ... >>

Nemzeti Ifjúsági Mozgalom Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

(egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila út 98. V/17.
képviselő: Takács Norbert
A NIM fiatalok által létrehozott érdekérvényesítő, érdekképviseleti és ifjúsági közösségi szervezet, mely a nemzeti-konzervatív, keresztény elvek mentén jött létre. Legfőbb célja a magyar ifjúság felemelése mind az erkölcsi, mind a gazdasági mélypontról. A NIM célja megteremteni annak az alapjait, hogy az ifjúság felnőjön az országépítés nemes feladatához. ... >>

Nemzeti Munkáspárt

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Ipar út 84.
képviselő: Fodor Péter
A párt célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata, Magyarország és Európa területén. A társadalmi osztályok megbékítése a nemzeti egység létrehozása céljából. A magyar nyelv kultúra és hagyományok ápolása, küzdelem a magyar kultúrát, identitás tudatot ért támadások ellen. Szülőföldünk érdeke és a nemzet haladásának ügye a nemzetek európájának keretében biztosítható. A párt a közhatalom gyakorlásában alkotmányos eszközökkel ? azaz választások útján való részvételre törekszik. ... >>

"Nepomuki Szent János" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9026 Győr, Ady Endre u. 24.
képviselő: Borsos Gábor, Patonai Norbert
A közbiztonság megerősítése, a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé, a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. ... >>

"Nők a mindennapokban" Egyesület

(egyéb)

9023 Győr, Török I. u. 10.
képviselő: Balogh Imréné, Kovács Jánosné, Szalainé Glázer Tímea
Rendezvények szervezése, időszakos kiadványok, szórólapok terjesztése, információ nyújtás, kapcsolatok ápolása hasonló szervezetekkel. ... >>

Öreg Davidista Diákok Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

9025 Győr, Esze Tamás u. 3. fszt. 1.
képviselő: Csehné Bódis Anikó - titkár, Langstaller András - alelnök, Nagy Friderika - elnök
A Davidikum volt diákjainak összefogása, baráti kapcsolatok ápolása, segítség-nyújtás a rászorulók részére. Az egyesület céljának tekinti a Davidikumban lakó tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetbe került, diákjainak segélyezését, a Davidikumban folyó nevelési-oktatási munka feltételeinek javítását, a tehetség-gondozást. Ennek megfelelően az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület szolgáltatásai nyitottak, az egyesület tagjain kívül álló természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli jogalanyok is részesülhetnek a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból; az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet ? vagyis pártpolitikai tevékenységet, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítását nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

PANNON MÉRNÖKI-INNOVÁCIÓS EGYESÜLET

(egyéb)

9023 Győr, Körkemence u. 8.
képviselő: Rajczi Szabolcs
Tudás-intenzív hálózati együttműködések kialakítása a Nyugat Dunántúlon a gazdaság szereplőinek összekapcsolásával, magasabb hozzáadott értéket tartalmazó termékek és termelési rendszerek meghonosítása a K+F (Kutatás+Fejlesztés) és tervezői kapacitások továbbfejlesztésével. ... >>

PANNON-KERÉK ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/15.
képviselő: Himáné Nagy Erika
A sporton keresztül egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, fiatal tehetségek felkutatása, segítése, támogatása. Volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenységek folytatása. Gyermek és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem. Határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása.
Természet és környezetvédelem. Lovas sport hagyományainak ápolása, versenyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken való részvétel segítése, támogatása. Gyermekek táboroztatása.
Győr és a Nyugat-dunántúli régió értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén.
Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése, publikálása. ... >>

PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9024 Győr, Ikva út 70.
képviselő: Havasi János
A PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY fő célja, hogy a tanuló ifjúságot ösztönözze és segítse művelődési, diák-, valamint szabadidősport tevékenységében. Célok: Külföldi intézményekkel, középiskolákkal történő szakmai kapcsolat ápolása, és egyben az idegen nyelvek tanulásának, valamint szakmai tapasztalatszerzés elősegítése; a diákturizmus és diáksport ösztönzése; A hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók anyagi támogatása eseti jelleggel, pályázati rendszerben; A tanulmányi és kulturális versenyeken eredményesen szereplő tanulók ösztönző jutalmazása; Az iskola szakmai oktatásának korszerű eszközökkel történő fejlesztése. ... >>

Péterfy Sándor Evangélikus Öregdiák (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Péterfy Sándor utca 2.
képviselő: Galambos Ádám
Az öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ oktató-nevelő tevékenységének támogatása; az evangélikus iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ diákjai számára ösztöndíjak, szociális segélyek biztosítása; az egyházi iskolák diákszervezeteivel, öregdiák egyesületeivel való kapcsolattartás; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási központban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése (előadások tartása, tanácsadás, stb.); közreműködés a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében; ünnepségek szervezésében való részvétel; kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben; szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki támogatásának megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő és Környezetvédő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 42. 2.em. 7.a.
képviselő: Fodor Péter, Nagy-Juraskovics Anikó
A polgári életszínvonalat befolyásoló tényezők szemmel tartása és ezek romlása esetén a táradalom figyelmének felhívása és ehhez kapcsolódó jogvédelem.
Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretszerzés közhasznú cél érdekében, együttműködik a munkaügyi központokkal és a munkanélküliek, pályakezdők, pályaelhagyók részére mentori szolgáltatást végezve átképző, ismeretszerző és konfliktuskezelő előadásokat és tanfolyamokat szervez.
Ember és állampolgári jogok védelme cél érdekében ingyenes jogvédő tevékenységet szervez, jogtanácsadás keretén belül. Szabálysértők és elítéltek részére közérdekű munkára ad lehetőséget, mely munka során külön felhívja a figyelmet az ember és állampolgári jogokra és kötelezettségekre, továbbá a közérdekű munka tevékenységet javarészt az érdek és jogvédelem területén hasznosítja a közhasznú munkája során az Egyesület. Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő Egyesület az ember és állampolgári jogok védelme érdekében különböző jogi fórumokon magyar állampolgári érdekeket képviselve eljár.
Kiemelt cél a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok egyesületek együttműködésében támogatása, a nemzeti és európai értékrend ? erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Ezeken belül társadalmi munkák szervezése. Munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Fórumok párbeszédek létrehozása önkormányzati képviselők hivatalnokok és a lakosság között. Környezetünk megóvása. Kultúra és a hagyományok ápolása. Történelmi értékek védelme. Környezetünk megóvása és ennek elősegítése érdekében környezetvédelmi intézkedések megtétele. Sport rendezvények szervezése, támogatása. Az Egyesület a tevékenységét a Alkotmány, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kidolgozott alapszabályban foglaltak szerint végzi. Az Egyesület önállósága és függetlensége megőrzése mellett az érdekközösség és a szolidaritás elve alapján meghatározott célok érdekében kapcsolatot tart, együttműködik, szövetséget köt más szervezetekkel. Cél a polgári közösség sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. ... >>

PRACTING Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Kardos Károly
A gyakorlatorientált mérnökképzés komplex rendszere megvalósításának elősegítése és támogatása. Hosszú távú célja széleskörű együttműködési kapcsolatrendszer kialakítása a Széchenyi István Főiskola és a gazdasági szféra szervezetei között. ... >>

RÁBA Nyugdíjpénztár

(egyéb)

9027 Győr, Martin u. 1.
képviselő: Nagy László
A pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a pénztártagok érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján nyilvántartott összegének megállapításáról és nyilvántartásáról. ... >>

RÁBA Rotary Club

(egészségügyi,szociális,egyéb)

9025 Győr, Töltésszer út 18.
képviselő: Dr. Horváth Károly, Laczó Bálint
A Rotary céljával egyezően kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben. A Rotary az alábbi módon törekszik ezen célkitűzések megvalósítására: a barátság és a kapcsolatok erősítése szomszéd Rotary klubokkal; a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés támogatása; diákok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása; a működési területen az egészségügy eszközellátottságának javítása - magas etikai normák állítása mind a magán, mind az üzleti életben; cserediák programokban való aktív részvétel. ... >>

Rábatext Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

9021 Győr, Duna-Rába torkolat
képviselő: Németh Ferenc
Tagjai részére horgászati lehetőség és szervezett klub élet biztosítása. A sport horágszat népszerűsítése. ... >>

Rábca Polgárőr Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 25.
képviselő: Borsos Gábor
A közrend, a közbiztonság romlásának megelőzése, megállítása érdekében tevékenykedő szervezet. ... >>

RÉDEI VADGAZDA VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem,egyéb)

9024 Győr, Déry Tibor u. 1. V/20.
képviselő: Hábereiter Tibor
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-, és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- , és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált sport vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Révfalui Baráti Kör

(egyéb)

9026 Győr, Rónay J. u. 4.
képviselő: Dr. Alexay Zoltán
Révfalu lakosságának és társadalmi életének öntevékeny és a lehetőségek keretein belül önigazgató működésének elősegítése, ezen célra irányuló állampolgári kezdeményezések erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>

"Sikeres Győrért Társaság" Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 72. VI/28.
képviselő: Dr. Rechnitzer János
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Győr és a Nyugat-Dunántúli régió értékeinek, hagyományainak védelmében, településeinek fejlesztésében és a gazdasági élet élénkítésének szervezésében. Győr és a Nyugat-Dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek széleskörű megismertetése és kihasználásának támogatása. A város és a régió lakói életminőségének javítása, ehhez a források felkutatása és kihasználása kiemelten a környezetvédelemre. Az Európai Uniós projektmenedzsment és pályázatkészítés kultúrájának meghonosítása és hatékonyságának fokozása. Az Egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. Kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel. A nyilvánosság, illetve a szakmai nyilvánosság előtti közös érdekek képviselete. Fórum biztosítása a környezetvédelmi és kulturális, valamint egyéb szakmai problémák megvitatásához. Győr Város kulturális és műemléki értékeinek megóvásában való részvétel. A városhoz és térségéhez kapcsolódó különféle kulturális rendezvények szervezése, és más által szervezett kulturális rendezvényekben való részvétel. ... >>

Solar Asztrológiai Egyesület

(egyéb)

9021 Győr, Révai M. u. 5-10. VOKE Arany János Művelődési Ház
képviselő: Elnök Váginé dr. Istvánffy Zita, Elnökhelyettes Nagy Imre Gábor
Az asztrológia népszerűséítése, előadások, rendezvények formájában. Másodlagos tevékenyésig körük az egyéni asztrológiai tanácsadás. ... >>

Sportautó Barátok Klubja Magyarország Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9022 Győr, Bisinger sétány 2.
képviselő: alelnök Németh András (együttes), elnök Mór Csaba (önállóan), gazdasági vezető Osváth Szilvia (együttes), titkár Dr. Menyhárt Ádám (együttes)
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával az autósport-tevékenység népszerűsítése, annak hagyományainak ápolása, az autósport kedvelőinek összefogása, az autósporttal kapcsolatos rendezvények szervezése, elősegítése, feltételeinek megtermetése, a tagok érdekvédelme. ... >>

Subvenio Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 53-55.
képviselő: Pappné Dr. Kiss Irén
A nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli és közép-magyarországi régióban a gyermekek és az ifjúság kulturális életének fejlesztése, nevelésük, oktatásuk, információkkal való ellátásuk, szabadidejük hasznos eltöltésének elősegítése, kiemelt figyelmet fordítva a nemzetközi kapcsolatok fontosságára. ... >>

"Szakemberek a dohányzás újraszabályozásáért" Egyesület

(egyéb)

9023 Győr, Ifjúság krt. 101.
képviselő: Dr. Gyenes Monika
A dohányzással kapcsolatos szokások, trendek mérése, motivációk megismerése, tények feltárása a megelőzés, illetve a leszokás-támogatása hatékonyabb segítésének érdekében. A döntéshozók folyamatos tájékoztatása a hatékonyabb szabályozás és leszokást támogató programok kidolgozása érdekében. Illegális dohánytermékek egészségkárosító és állami bevétel-csökkentő hatásának mérése, a döntéshozók tájékoztatása. ... >>

SZENT IGNÁC Bencés Templom Felújításáért Alapítvány

(egyéb)

9022 Győr, Széchenyi tér 9.
képviselő: Csóka Gáspár
A győri Szent Ignác templom és az abban lévő műalkotások, műemlékek állagmegóvásának, rekonstrukciójának anyagi támogatása. ... >>

"Szent István" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András elnök (ö), Kánai Sándor alelnök (ö)
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése. ... >>

Szent Kamillus Egyházközségért Alapítvány

(egyéb)

9024 Győr, Kálvária u. 15.
képviselő: Kőhalmi Pál
A Szent Kamillus Egyházközség tulajdonában lévő, műemlékvédelem alatt álló egyházi épületek, építmények és szobrok állagmegóvásának és felújításának megoldása. ... >>

Szent László Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9012 Győr, Bezerédj u. 5/A.
képviselő: alelnök Balogh Imre, elnök Varga György Zoltánné
A közbiztonság erősítése; bűn- és balesetmegelőzés elősegítése; a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása; a környezetvédelmi szabályok érvényesülésének elősegítése; katasztrófa- és veszélyhelyzetek megelőzése, hatásaik csökkentése; a lakosság és a hivatásos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési kézség erősítése; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása; a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. ... >>

Szentivániak Szentivánért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9011 Győr, Váci M. út 70
képviselő: Dr. Unti Mária
A helyi kulturális, néprajzi értékek felkutatása, bemutatása, elhelyezése, gondozása. ... >>

"SZENTLÉLEK" Templom és Otthonfenntartó Alapítvány

(egyéb)

9024 Győr, Szentlélek tér 1.
képviselő: Benkovich Ferenc
A Győri Szentlélek Templom és Plébánia fenntartása, az altemplom bővítése, az arra rászorulóknak közösségi otthon létesítése és fenntartása. ... >>

Szigetköz Horgász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Dózsa György rkp. 7.
képviselő: Sinkó Lajos
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekinek képviselte, a horgászport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás feltételeinek megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászti lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Tagiait a horgászetikára és az erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére nevelni. Az egyesüeti vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele a nyugaodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

"SZOLGÁLAT-KÉSZ" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 19. fsz.2.
képviselő: Dr. Cseh Sándor
A Győrben megrendezendő magyar és keresztény értékeket közvetítő kulturális rendezvény, a győri keresztény oktatási intézmények, keresztény hitéletet mélyítő ifjúság programok támogatása. ... >>

TANDEM Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

9012 Győr, Csontváry u. 31.
képviselő: Mittnacht József
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különösen vakok és gyengénlátók egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület tagjai közötti barátság és megértés elősegítése. A látássérült emberek kimozdítása zártabb környezetükből. Megtanítani a kerékpározást, megismeretetni annak örömeit a látássérült emberekkel is. Kerékpártúrák szervezése Magyarországon és külföldön. ... >>

UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Szekeres Tamás
A főiskola működési körének szélesítését új tudományterületekre történő kiterjesztését. Oktatói támogatását a világ legértékesebb felsőoktatási tapasztalatainak megismeréséhez, a legújabb tudományos eredmények átvételéhez és alkotó továbbfejlesztéséhez, tudományos fokozatok megszerzéséhez. Hallgatói szakmai és tudományos tevékenységének elisemerését. Segítését tanulmányi versenyekre történő felkészülésben, részvételben. ... >>

Ügynökök és Üzletkötők Érdekképviseleti Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

Győr, Mészáros Lőrinc út 10.
képviselő: Urbán István
érdekképviseslet, kulturális, szociális ... >>

Vándordiák Kulturális, Hagyományőrző, Természetvédő, és Nemzetközi baráti és cserekapcsolatokat ápoló Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Péterfy Sándor u. 2.
képviselő: Kallós Gyopár
A határoktól független magyar kultúra megismertetése és védelme, valamint külföldi kultúrák megismertetése. A természet védelme és ápolása, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése, különösen tekintettel Európa természeti kincseire. Részvétel Magyarország történeti és kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos és művészeti életében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal