Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyenesdiás oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Kossuth út 97.
képviselő: Bozsóky Ferenc, Szabó Sándor
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a balatoni életmentés, a vízi közlekedés szabályai, gyermek- és ifjúságvédelem, a strandi lopások, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, a polgárőr egyesületek és ezek tagozatai és agglomerációs tagegyesületei és regionális szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. A polgárőr szervezetek (a továbbiakban együtt: polgárőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, vízi baleset-megelőzési, életvédelmi és környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez. A BVSZP és a polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai ? egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése, külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása, szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, a polgárőrség általános érdekvédelme. ... >>

Gödörházy Antal Alapítvány Gyenesdiás (60094)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8315 Gyenesdiás, Kossuth u. 71.
képviselő: Vajda Rita
Gyenesdiás Általános Iskola oktatási feltételeinek előmozdítása, anyagi támogatása. Az iskola tanulói által elért tanulmányi, művészeti, vagy sporteredmények díjazása, vagy ezen eredmények más módon történő elismerése. Az iskola tanári kara, oktatási munkájának elősegítése, az oktatási színvonal emelése, az iskolafejlesztés tárgyi ... >>

Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8315 Gyenesdiás, Kossuth u. 97.
képviselő: Skublics Sándorné ... >>

Gyenesdiási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Csokonai út 12.
képviselő: Bozsóky Ferenc elnökhelyettes, Galgóczi Katalin alelnök, Horváth Kornél titkár, Kovács László alelnök, Szabó Sándor elnök
A közrend és a közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, az államhatár őrizete, a schengeni határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a balatoni vizimentés és környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, balatoni vizimentő, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. A GYPE és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk, jogszabály-változtatások, működési környezet változtatásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai, egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése. Külföldi, és magyar azonos profilú szervezetekkel (BEOSZ) kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása, szakmai konferenciák, megyei, regionális és országos rendezvények, továbbképzése szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, katasztrófavédelmi tűzvédelmi és vámhatósági, valamint a helyi (települési) önkormányzattal, iskolával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

"Mentor" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Berzsenyi Dániel út 520/ A/ 4.
képviselő: Keszey Tivadarné
A foglalkoztatottság színvonalának javítása, a munkavállalók kvalifikáltságának, a kis- és középvállalkozások munkaerő-lekötő, megtartó képességének, valamint a munkaerő-kereslet színvonala javításának elősegítése, többek között a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő és versenyképességének minden módon, de különösen a kutatás-, fejlesztés, innovációs tevékenységek, információáramlás, oktatás támogatása, a foglalkoztatás növekedésének elősegítése, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a nők munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése általános és szakosított képzések támogatása, megvalósítása, rehabilitációs foglalkoztatások támogatása, megvalósítása, tudományos kutatás fejlesztés támogatása és megvalósítása útján. ... >>

Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8315 Gyenesdiás, Hámán Kató utca 26.
képviselő: Csite András kuratóriumi titkár, Felföldi Zoltán elnök
Az ördöngősfüzesi (Románia-Er­dély) magyar közösség hagyományainak feltárása és megőrzése, valamint a Gyimesek és Moldva csángó magyar települései, az erdélyi Mezőség, a tágabb értelemben vett Erdély, továbbá más, határon túli területek magyar közösségei hagyományainak feltárása és megőrzése érdekében az Alapítvány célja: az ördöngősfüzesi és más mezőségi társadalmi szervezetek támogatása a közösség hagyományainak feltárásában és megőrzésében, az ördöngősfüzesi és más mezőségi ter­mészeti, történelmi, kulturális és egyéb emlékek feltárása, felújítása, helyreállítása, megőr­zése., az ördöngősfüzesi egyházi és szórványmúzeum működésének támogatása., az ördöngősfüzesi magyar kulturális és közösségi központ létrehozásának és működésének támogatása., az ördöngősfüzesi Szülőfalum Alapítvány működésének és programjainak tá­mogatása., a tehetséges mezőségi gyermekek és fiatalok iskolai előmenetelének támoga­tása., a mezőségi helyi kezdeményezések és települési társadalmi szervezetek programjai­nak támogatása., határon túli társadalmi szervezetek támogatása a határon túli közösségek hagyományainak feltárásában és megőrzésében., határon túli természeti, történelmi, kulturális és egyéb emlékek feltárása, felújítása, helyreállítása, megőrzése., határon túli magyar gyermekek és fiatalok iskolai előmenetelének támogatása., határon túli helyi kezdeményezések és települési társadalmi szervezetek programjainak támogatása., a határon túli magyar közösségek megmaradását szolgáló beruházások és tevékenységek támogatása., a vicei Csángó-Szórványmagyar Bástya Kollégium és Bástya Egyesület működésének támogatása. ... >>
1. oldal