Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyenesdiás egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Alapítvány Gyenesdiás Község Egészségügyi Ellátásának Minőségi Javítására

(egészségügyi,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Jókai út 1.
képviselő: Dr. Vajda Gábor, Móricz Gyöngyi
A meglévő új körzeti orvosi rendelő technikai színvonalának emelése, a hiányzó műszerek beszerzése. Új körzeti orvosi lakás építésének befejezése. Az orvosi rendelő környékének rendezése, parkosítása. Fogorvosi rendelő létesítése. ... >>

Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Kossuth út 97.
képviselő: Bozsóky Ferenc, Szabó Sándor
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a balatoni életmentés, a vízi közlekedés szabályai, gyermek- és ifjúságvédelem, a strandi lopások, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, a polgárőr egyesületek és ezek tagozatai és agglomerációs tagegyesületei és regionális szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. A polgárőr szervezetek (a továbbiakban együtt: polgárőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, vízi baleset-megelőzési, életvédelmi és környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez. A BVSZP és a polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai ? egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése, külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása, szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, a polgárőrség általános érdekvédelme. ... >>

Darnay Dornyai Béla Honismereti Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. út 97.
képviselő: Dr. Kocsondi József, Páli Lajos, Samu Zoltán
Gyenesdiás nagyközség monográfiűjának elkészítésére pénzeszközök felhalmozása, a kétkötetes monográfia (helytörténeti és természettörténeti) színvonalas kiadatásának, ill. elkészítésének a biztosítása. Az alapítvány a gyenesdiás nagyközségben működő Honismereti Kör munkájának biztosítékául szolgál. ... >>

Fiatalok Keszthelyért Egyesület

(egyéb)

8315 Gyenesdiás, Harmat út 13.
képviselő: Márkus Marianna
Elsősorban Keszthely városában, de az ahhoz tartozó régióban, Zala megyében mindazon célok megvalósítása, amelyek alapján az ott élő emberek, fiatalok életfeltételei, életkörülményei jobbá válnak és boldogulásukat ennek alapján szülőhelyükhöz, lakóhelyükhöz kapcsolódva tudják biztosítani. ... >>

Gyenesdiási Fürdőegyesület

(egyéb)

8315 Gyenesdiás, Kossuth utca 97.
képviselő: Tóbiás Pál
Az üdülők közös igényeinek összegyűjtése és a közös érdek képviselete az önkormányzat felé. Az üdülők és a helyi lakosok érdekeinek egyeztetése, az érdekek lehetőség szerinti összehangolása. Az üdülőtulajdonosok megfelelő informálásánka elősegítése. A gyenesi strand ésszerű fejlesztése, az eredeti környezet helyreállítása, a strand rendjének megtartása. ... >>

Gyenesdiási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Csokonai út 12.
képviselő: Bozsóky Ferenc elnökhelyettes, Galgóczi Katalin alelnök, Horváth Kornél titkár, Kovács László alelnök, Szabó Sándor elnök
A közrend és a közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, az államhatár őrizete, a schengeni határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a balatoni vizimentés és környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, balatoni vizimentő, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. A GYPE és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk, jogszabály-változtatások, működési környezet változtatásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai, egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése. Külföldi, és magyar azonos profilú szervezetekkel (BEOSZ) kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása, szakmai konferenciák, megyei, regionális és országos rendezvények, továbbképzése szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, katasztrófavédelmi tűzvédelmi és vámhatósági, valamint a helyi (települési) önkormányzattal, iskolával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

(egyéb)

8315 Gyenesdiás, Kossuth út 97.
képviselő: Galló Zsolt, Gyutai-Szalay Nikoletta, Kovács Judit, Suba Zoltánné
Gyenesdiás nagyközség területén szervezni a turisztikai vállalkozások tevékenységét, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, összehangolni a gazdasági szereplők tevékenységét. Gyenesdiás idegenforgalmának fellendítése, a településre érkező vendégek számának növelése, turisztikai termékfejlesztés, a szezon meghosszabbítása, a belföldi vendégek arányának növelése. ... >>

KAPERNAUM Szeretetszolgálat Alapítvány

(szociális,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Béke út 43.
képviselő: Smidéliusz Zoltán
Az alapítvány célja a Gyenesdiás, Béke u. 43. szám alatt működő evangélikus szeretetotthon működésének elősegítése, az otthon szolgáltatásainak, egyházi és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, pénzügyi támogatás szervezése, pályázatok felkutatása. Amennyiben a gondozott megszünteti jogviszonyát az intézménnyel, abban az esetben az alapítvány újrakezdési támogatással segítheti őt. Az alapítvány további célja támogatni minden olyan karitatív és egyéb szeretetszolgálatot, mint szociális tevékenységet, mely az alapító intézmény szervezése, felügyelete, finanszírozása alatt a jövőben működik. ... >>

"Mentor" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Berzsenyi Dániel út 520/ A/ 4.
képviselő: Keszey Tivadarné
A foglalkoztatottság színvonalának javítása, a munkavállalók kvalifikáltságának, a kis- és középvállalkozások munkaerő-lekötő, megtartó képességének, valamint a munkaerő-kereslet színvonala javításának elősegítése, többek között a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő és versenyképességének minden módon, de különösen a kutatás-, fejlesztés, innovációs tevékenységek, információáramlás, oktatás támogatása, a foglalkoztatás növekedésének elősegítése, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a nők munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése általános és szakosított képzések támogatása, megvalósítása, rehabilitációs foglalkoztatások támogatása, megvalósítása, tudományos kutatás fejlesztés támogatása és megvalósítása útján. ... >>
1. oldal