Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fonyód érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Bank Hitelkárosultak Jogvédő Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8642 Fonyód, Bartók Béla utca 5.
képviselő: elnök Laurencsik Kálmánné, elnökhelyettes Rakoviczkiné Ruzsa Mária, titkár Laurencsik Kálmán
A Szövetség, mint nevében is jelzi elsősorban a hitelintézetekkel, pénzintézetekkel, vagy egyéb pénzügyi vállalkozásokkal fennálló jogviszonyokkal kapcsolatban, valamint a fogyasztóvédelem egyéb területein jogaikban sértett vagy nem kellően tájékoztatott személyek támogatását, segítség nyújtását tekinti elsődleges céljának. A Szövetség alapvetően szociális céllal alakult meg. E cél elérése érdekében felvállalja az arra rászoruló állampolgárok érdekeinek képviseletét. ... >>

Bevetés Kulturális- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8640 Fonyód, Szt. István utca 31.
képviselő: Mezővári Ádám
az egyesület elsődlegesen a Magyar AirSoft, mint sport támogatását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a fiatalok számára szabadidő megszervezésében, továbbá a lakosság számára a kulturális és verseny programok szervezésében, az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. Az egyesület második célja a Magyar Honvédség népszerűsítése, a katonaélet szépségeinek bemutatása, a NATO céljainak népszerűsítése és bemutatása és az ezzel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és lebonyolítása.
A magyar csocsósport népszerűsítése, ezzel kapcsolatosan rendezvények, bemutatójátékok szervezése és versenyeken való részvétel, illetve sportolók indítása ezen a versenyeken az egyesület nevében. Magyarországi lovas, vadász, horgász hagyományok ápolása és a környezetvédelem, ökológiai fenntarthatóság biztosítása.
Az egyesület célja a magyar ejtőernyő sport támogatása, a hazai és nemzetközi ejtőernyős rendezvényeken való részvétel. Az egyesület célja, hogy a saját és külső forrásokra támaszkodva elérjék azokat a sportszakmai és tárgyi feltételeket, amellyel a Magyar Ejtőernyő Szövetség és a Magyar Repülő Szövetség tagjává válhasson az egyesület. ... >>

Fonyódi Gazdakör

(érdekképviselet)

8640 Fonyód, Fő utca 19.
képviselő: Doma Miklós ... >>

Fonyódi Hajóállomási Kiskereskedők Érdekvédelmi Szervezete

(érdekképviselet)

8640 Fonyód, Hajóállomás, Pavilonsor
képviselő: Rab Lászlóné ... >>

Fonyódi LIONS Club

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

8640 Fonyód, Szent István utca 82.
képviselő: Veégh Józsefné
Legfőbb célja a "szolgálat", vagyis minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a LIONS Nemzetközi Szövetség jelszavában megfogalmazottakat segíti. Önzetlen, szervezett anyagi és erkölcsi segítségnyújtás. A szűkebb és tágabb környezet közösségeinek minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentése: - egészség- és betegségmegelőzés, - gyógykezelés, rehabilitáció támogatása, - szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetűek támogatása, - tehetséges fiatalok segítése, - a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, - a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás, - a magasabb erkölcsi és etikai normák érvényre juttatása, - áldozatkész emberek, vállalkozók, közösségek mozgósítása nemes célok érdekében, - a hazai és külföldi testvérklubokkal való kapcsolattartás, - a kistérségben működő civil szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Fonyódi Vendégvárók Közhasznú Szövetsége

(érdekképviselet)

8640 Fonyód, Ady Endre utca 37.
képviselő: Kiss János ... >>

Fonyódligeti Fürdőegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

8642 Fonyódliget, Liget utca 60.
képviselő: Kapás Szabolcs
Az Egyesület célja a fonyódligeti nyaraló- és üdülőtulajdonosok érdekvédelmének biztosítása, Fonyód település, ezen belül kiemelten a Fonyódliget üdülőterület fejlesztése, a természeti környezet- és kulturális örökségvédelem, valamint igényes szabadidős, kulturális sportprogramok szervezése. Az Egyesület igyekszik mindenben követni és ápolni a jogelőd fürdőegyesület hagyományait. Fonyódliget polgárainak, az üdülőtulajdonosok és a településünket látogatók összefogása a környezet, a település védelme és fejlesztése céljából, az itt élők és üdülők érdekképviselete minden lehetséges fórumon. ... >>

LIONS-FONYÓD: "SZOLGÁLUNK" Alapítvány

(érdekképviselet,közbiztonság)

8640 Fonyód, Bartók B. utca 22.
képviselő: Dr.Gulás Judit
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a LIONS Nemzetközi Szövetsége jelszavában megfogalmazottakat segíti: SZOLGÁLUNK! ... >>

"MAGYAR APRÓVAD-GAZDÁLKODÓK" EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

8640 Fonyód, Schneider doktor utca 1.
képviselő: Kanizsay Gábor ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Városi Lövészklub

(sport,érdekképviselet)

8640 Fonyód, Helyrajzi szám 8044/2.
képviselő: Komáromi István
A klub célja a lövészsport propagálása, a szervezett sportolás lehetőségének megteremtése, a minőségi sport utánpótlásának kialakítása. ... >>

S.O.S. Szolgálat Alapítvány

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

8640 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory utca 14.
képviselő: Balogh Csaba
Csak külföldi gyógykezeléssel, gyógyítással kezelhető magyar gyermekek, valamint hajléktalanok, illetve hajléktalanná válni kényszerülő családok, magára maradt idősek felkutatása, finanszírozása, illetve szociális segítség, életvezetési tanácsadás, érdekvédelem nyújtása, a külföldön elsajátított, de belföldön történt gyógykezelés támogatása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

Somogy Megyei LEADER Szövetség Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

8640 Fonyód, Blaha Lujza utca 4.
képviselő: elnök Szijártó Attila
Fő célja a Somogy megyében működő hat LEADER közösség tevékenységének segítése, szakmai érdekképviselete. Célja továbbá a más vidékfejlesztési tevékenységet folytató csoportokkal, egyesületekkel való együttműködés. Esetenként a fenti célok érdekében folytatott tudományos tevékenység, kutatás, kiadványok létrehozása és kommunikáció, valamint a vidékfejlesztési lehetőségek, források bevonásának, lehetőségeinek ismertetése. ... >>
1. oldal