Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fertőd szociális civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

A "Gyermekmosoly Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

9431 Fertőd, Mentes Mihály u. 1.
képviselő: Kreiterné Kovács Jolán
Az óvodai oktatás, nevelés színvonalának technikai felszereltségének fejlesztése, bővítése, hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása. ... >>

Fertődi Lokálpatrióta Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

9431 Fertőd, Váci Mihály u. 1.
képviselő: Takács György
A fertődi helytörténeti ismeretek ápolása, a keresztény hagyományok továbbvitelének elősegítése. Az Esterházy barokk kastély-együtteshez köthető kulturális és történelmi hagyományok ápolása és új tartalommal történő megtöltése. Fertőd ékessége az UNESCO Világörökség részét képező kastély-együttes, melynek parkja természetvédelmi terület. Fertőd határában található a Fertő-tó, melynek fertődi szakasza fokozottan védett természeti terület, bioszféra-rezervátum. Az egyesület kiemelt feladatának tartja ezeknek a védett természeti területek értékeinek feltárását és megóvását. Az egyesület generálja és támogatja a helyi hovatartozás tudatát erősítő, a helyi közösség formálását elősegítő kezdeményezéseket. Az egyesület felhívja a lakosság figyelmét azokra az értékekre, amiket a családok, mint egységek képviselnek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő nemzedékért érzett felelősség erősítése. Az egyesület jótékony, segítő szándékú tevékenységet folytat a város rászorulóinak, hátrányos helyzetű csoportjainak megsegítésére. Az egyesület partneri együttműködésre törekszik a város minden intézményével, civil szervezetével. Az egyesület segíti az önkormányzat munkáját, különösen a kötelező feladatokon túli programokat, városszépítő tevékenységeket. Véleményt nyilvánít az önkormányzat döntései előtt, kezdeményezi intézkedések megtételét.
Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a helyi hagyományok megőrzését és megújítását tekinti céljának. Alapvetően kulturális, szociális, közérzetjavító, hagyománytisztelő céllal alakult meg.
E cél érdekében vállalja, hogy segít a város intézményeinek szépítésében és azok környezetének fenntartásában. Ez a segítség elsősorban jótékonysági akciók szervezésében, lebonyolításában, társadalmi munkák szervezésében és végzésében jelenik meg.
Az egyesület részt vesz a nemzeti ünnepek megszervezésében és fényük emelésében, a település rendezvényeinek színvonalasabbá tételében, a város képének javításában, a közterületek parkosításában, kiemelten pedig a kastélypark sétáló útjainak rendben tartásában.
Az egyesület kötelességének tartja a város temetőiben a híres fertődi polgárok sírjainak felkutatását, síremlékeik helyrehozatalát, illetve sírjaik ápolását.
Az egyesület fontosnak tartja a gyermek- és az ifjúkorúak szabadidejének tartalmas eltöltését, ennek érdekében mozgalmat indít játszótér, teniszpálya és egyéb szabadtéri sportlétesítmények létrehozására.
Feladatul tűzi ki a lakosok tájékoztatását a települést érintő eseményekről, ennek érdekében újságot ad ki.
A város érdeklődő polgárai számára megszervezi fesztivál, múzeum, koncert, színház és egyéb kulturális rendezvények látogatását.
Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és azok közül a céljaival összhangban lévőkre pályázatot nyújt be. ... >>

PATONAI PÉTER ALAPÍTVÁNY

(szociális)

9431 Fertőd, Szent István 40.
képviselő: Patonai Tamás
A halálos balesetet szenvedett alpinisták családjának megsegítése. A balesetben elhunyt alpinisták árván maradt gyermekei taníttatásának és pályakezdésének elősegítése. ... >>
1. oldal