Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fertőd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A "Gyermekmosoly Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

9431 Fertőd, Mentes Mihály u. 1.
képviselő: Kreiterné Kovács Jolán
Az óvodai oktatás, nevelés színvonalának technikai felszereltségének fejlesztése, bővítése, hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása. ... >>

Bagatell Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9431 Fertőd, Fő u. 2.
képviselő: Reinhofferné Fülöp Gyöngyi
Alapfokú művészeti oktatás, alap ? és középfokú oktatás, kulturális és közművelődési feladatok. ... >>

"Esterházy Pál" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9431 Fertőd, Madách sétány 1.
képviselő: Bertha János, Borsné Sólyomfi Mária, Kovacsics Jenőné
A Fertődi Zeneiskolai tanulók zenei továbbképzéséhez, a Fertődi Zeneiskola működőképességéhez támogatás nyújtása; a kiemelkedő képességű zeneiskolai tanulók részére tehetséggondozás és szervezés; közös zenélés és zenei élményt elősegítő táborok támogatása; helyi zenekarok, együttesek, énekkarok szervezése, fenntartása; helyi, regionális, országos és nemzetközi versenyek, fesztiválok, rendezvények szervezése, támogatása; a zeneiskola külföldi és belföldi cserekapcsolatainak támogatása; a magyar zenepedagógia megújítását, korszerűsítését szolgáló kutatások, pedagógiai módszerek elterjesztésének segítése; módszertani kiadványok, könyvek, CD-k és kották megjelentetésének támogatása, kiadása; helyi zenekarok, együttesek, énekkarok, alapfokú művészetoktatási intézmény szervezése, fenntartása; helyi, regionális, országos és nemzetközi zenepedagógiai tanácskozások kezdeményezése, támogatása; koncertek szervezése, támogatása; zeneoktatást segítő eszközök vásárlásának támogatása; hangszerek javítása, javíttatása; kották, könyvek, folyóiratok, hangzó anyagok vásárlása. ... >>

"Fertődi Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9431 Fertőd, Madách sétány 2.
képviselő: Varga Jenő igazgató, kurat. eln.
Fertődi Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka segítése. ... >>

FERTŐDI BABOS JÓZSEF TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9431 Fertőd, Munkás u. 1/A.
képviselő: elnök Bognár Zoltán
Az alapítvány célja a népi hagyományok ápolása, őrzése; a Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola tanulóinak testi, szellemi fejlődésének, sportolásának elősegítése, ösztönzése, támogatása. A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola tanulói részére tanulmányi jutalmak, díjak, ösztöndíjak alapítása, adományozása. Iskolabusz megvásárlásának elősegítése. Gyermekek táboroztatása, tábor üzemeltetése. Jótékonysági rendezvények, vásárok szervezése. A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola testvérvárosával fennálló kapcsolatok ápolása. A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskolában a tantárgyak korszerű oktatásához szükséges eszközállomány bővítésének elősegítése, támogatása. ... >>

FERTŐDI SZÁLLÁSADÓK EGYESÜLETE

(oktatási,érdekképviselet)

9431 Fertőd, Fő u. 10.
képviselő: Horváth Dori Lilla, Rábensteiner Viktor
Az egyesület tevékenységét az alábbi célok megvalósítása érdekében fejti ki: vállalkozók érdekképviselete; vállalkozóképzés, információ-átadása; vállalkozások létrejöttének segítése és támogatása; pályázatok kiírása, illetve pályázatokon való részvétel; együttműködés a Fertőtáj Vilgáörökség Magyar Tanácsa Egyesülettel; kiadványok szerkesztése és terjesztése. ... >>

Kertészeti Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9431 Fertőd, J. Haydn u. 2.
képviselő: Dr. Porpáczy Aladár
a.) fertődi Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ a korszerű kertészeti, idegen nyelvi és számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése;
b.) tanárok és a tehetséges tanulók hazai és nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeinek támogatása;
c.) a leendő technikusok és a szakmunkások állóképességének fokozása az iskolai testnevelés támogatásával;
d.) kiváló tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása;
e.) a hazai kertészeti termesztés megújulása érdekében alkotó pedagógiai tevékenységet folytató tanárok anyagi elismerése. ... >>

Mentes Mihály Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

képviselő: Fülöpné Reményi Judit
A Fertődi Római Egyházközség területén élő gyermekek, fiatalok segítése, egyházi működtetésű nevelési, oktatási intézmények támogatása, egyházközösségi célok.
Az egyházközség területén élő emberek anyagi, szellemi, erkölcsi támogatása, hogy keresztény mibvoltukhoz méltóan élhessenek. Az anyagi, szellemi feltételek előteremtése, összefogása, különös tekintettel a jó tanuló és továbbtanulni szándéko, valamint közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató fertődi vagy Fertődhöz a süttöri egyházközséghez erős szálakkal kötődő vallásos diákok támogatására. Az egyházi szolgálatra induló fiatalokra, okatatási, kulturális tevékenység végzésére az egyházközségi óvoda, iskola működésére. Minden egyéb már meglévő vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi cél anyagi, szellemi támogatására. ... >>
1. oldal