Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fertőd intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

A "Gyermekmosoly Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

9431 Fertőd, Mentes Mihály u. 1.
képviselő: Kreiterné Kovács Jolán
Az óvodai oktatás, nevelés színvonalának technikai felszereltségének fejlesztése, bővítése, hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása. ... >>

"Esterházy Pál" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9431 Fertőd, Madách sétány 1.
képviselő: Bertha János, Borsné Sólyomfi Mária, Kovacsics Jenőné
A Fertődi Zeneiskolai tanulók zenei továbbképzéséhez, a Fertődi Zeneiskola működőképességéhez támogatás nyújtása; a kiemelkedő képességű zeneiskolai tanulók részére tehetséggondozás és szervezés; közös zenélés és zenei élményt elősegítő táborok támogatása; helyi zenekarok, együttesek, énekkarok szervezése, fenntartása; helyi, regionális, országos és nemzetközi versenyek, fesztiválok, rendezvények szervezése, támogatása; a zeneiskola külföldi és belföldi cserekapcsolatainak támogatása; a magyar zenepedagógia megújítását, korszerűsítését szolgáló kutatások, pedagógiai módszerek elterjesztésének segítése; módszertani kiadványok, könyvek, CD-k és kották megjelentetésének támogatása, kiadása; helyi zenekarok, együttesek, énekkarok, alapfokú művészetoktatási intézmény szervezése, fenntartása; helyi, regionális, országos és nemzetközi zenepedagógiai tanácskozások kezdeményezése, támogatása; koncertek szervezése, támogatása; zeneoktatást segítő eszközök vásárlásának támogatása; hangszerek javítása, javíttatása; kották, könyvek, folyóiratok, hangzó anyagok vásárlása. ... >>

"Fertődi Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9431 Fertőd, Madách sétány 2.
képviselő: Varga Jenő igazgató, kurat. eln.
Fertődi Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka segítése. ... >>

FERTŐDI BABOS JÓZSEF TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9431 Fertőd, Munkás u. 1/A.
képviselő: elnök Bognár Zoltán
Az alapítvány célja a népi hagyományok ápolása, őrzése; a Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola tanulóinak testi, szellemi fejlődésének, sportolásának elősegítése, ösztönzése, támogatása. A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola tanulói részére tanulmányi jutalmak, díjak, ösztöndíjak alapítása, adományozása. Iskolabusz megvásárlásának elősegítése. Gyermekek táboroztatása, tábor üzemeltetése. Jótékonysági rendezvények, vásárok szervezése. A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola testvérvárosával fennálló kapcsolatok ápolása. A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskolában a tantárgyak korszerű oktatásához szükséges eszközállomány bővítésének elősegítése, támogatása. ... >>

Fertődi Lokálpatrióta Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

9431 Fertőd, Váci Mihály u. 1.
képviselő: Takács György
A fertődi helytörténeti ismeretek ápolása, a keresztény hagyományok továbbvitelének elősegítése. Az Esterházy barokk kastély-együtteshez köthető kulturális és történelmi hagyományok ápolása és új tartalommal történő megtöltése. Fertőd ékessége az UNESCO Világörökség részét képező kastély-együttes, melynek parkja természetvédelmi terület. Fertőd határában található a Fertő-tó, melynek fertődi szakasza fokozottan védett természeti terület, bioszféra-rezervátum. Az egyesület kiemelt feladatának tartja ezeknek a védett természeti területek értékeinek feltárását és megóvását. Az egyesület generálja és támogatja a helyi hovatartozás tudatát erősítő, a helyi közösség formálását elősegítő kezdeményezéseket. Az egyesület felhívja a lakosság figyelmét azokra az értékekre, amiket a családok, mint egységek képviselnek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő nemzedékért érzett felelősség erősítése. Az egyesület jótékony, segítő szándékú tevékenységet folytat a város rászorulóinak, hátrányos helyzetű csoportjainak megsegítésére. Az egyesület partneri együttműködésre törekszik a város minden intézményével, civil szervezetével. Az egyesület segíti az önkormányzat munkáját, különösen a kötelező feladatokon túli programokat, városszépítő tevékenységeket. Véleményt nyilvánít az önkormányzat döntései előtt, kezdeményezi intézkedések megtételét.
Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a helyi hagyományok megőrzését és megújítását tekinti céljának. Alapvetően kulturális, szociális, közérzetjavító, hagyománytisztelő céllal alakult meg.
E cél érdekében vállalja, hogy segít a város intézményeinek szépítésében és azok környezetének fenntartásában. Ez a segítség elsősorban jótékonysági akciók szervezésében, lebonyolításában, társadalmi munkák szervezésében és végzésében jelenik meg.
Az egyesület részt vesz a nemzeti ünnepek megszervezésében és fényük emelésében, a település rendezvényeinek színvonalasabbá tételében, a város képének javításában, a közterületek parkosításában, kiemelten pedig a kastélypark sétáló útjainak rendben tartásában.
Az egyesület kötelességének tartja a város temetőiben a híres fertődi polgárok sírjainak felkutatását, síremlékeik helyrehozatalát, illetve sírjaik ápolását.
Az egyesület fontosnak tartja a gyermek- és az ifjúkorúak szabadidejének tartalmas eltöltését, ennek érdekében mozgalmat indít játszótér, teniszpálya és egyéb szabadtéri sportlétesítmények létrehozására.
Feladatul tűzi ki a lakosok tájékoztatását a települést érintő eseményekről, ennek érdekében újságot ad ki.
A város érdeklődő polgárai számára megszervezi fesztivál, múzeum, koncert, színház és egyéb kulturális rendezvények látogatását.
Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és azok közül a céljaival összhangban lévőkre pályázatot nyújt be. ... >>

Kertészeti Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9431 Fertőd, J. Haydn u. 2.
képviselő: Dr. Porpáczy Aladár
a.) fertődi Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ a korszerű kertészeti, idegen nyelvi és számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése;
b.) tanárok és a tehetséges tanulók hazai és nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeinek támogatása;
c.) a leendő technikusok és a szakmunkások állóképességének fokozása az iskolai testnevelés támogatásával;
d.) kiváló tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása;
e.) a hazai kertészeti termesztés megújulása érdekében alkotó pedagógiai tevékenységet folytató tanárok anyagi elismerése. ... >>

Mentes Mihály Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

képviselő: Fülöpné Reményi Judit
A Fertődi Római Egyházközség területén élő gyermekek, fiatalok segítése, egyházi működtetésű nevelési, oktatási intézmények támogatása, egyházközösségi célok.
Az egyházközség területén élő emberek anyagi, szellemi, erkölcsi támogatása, hogy keresztény mibvoltukhoz méltóan élhessenek. Az anyagi, szellemi feltételek előteremtése, összefogása, különös tekintettel a jó tanuló és továbbtanulni szándéko, valamint közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató fertődi vagy Fertődhöz a süttöri egyházközséghez erős szálakkal kötődő vallásos diákok támogatására. Az egyházi szolgálatra induló fiatalokra, okatatási, kulturális tevékenység végzésére az egyházközségi óvoda, iskola működésére. Minden egyéb már meglévő vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi cél anyagi, szellemi támogatására. ... >>
1. oldal