Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fehérgyarmat kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
képviselő: Kelemenné Dr. Szondi Emese
nevelés, oktatás segítése, különösen: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az ideben nyelv és informatika tanulás elősegítése, az iskolai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, kulturális, sportversenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása, a nehéz körülmények között élő jól tanuló diákok segítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A József Attila úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, József Attila utca 4.
képviselő: Gyulai Gáborné
Gyermekek személyiségfejlesztése. Környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelése. Kulturális értékek, hagyományok kialakítása, ápolása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Éneklő Magyarország Alapítvány

(kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17.
képviselő: Somlyai Gábor
Az Erkel Ferenc Városi Vegyeskar működésének támogatása, az énekkar kapcsolatteremtési lehetőségeinek javítása, valamint Fehérgyarmat városban folyó énekművészeti tevékenység segítése. ... >>

Fehérgyarmat ÁFÉSZ tagjainak szociális mesegítése és a fiatalok sport, kultúrális támogatására Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 9.
képviselő: Muzsai Zoltánné
az ÁFÉSZ tagjai, dolgozói, és az ÁFÉSZ gazdasági társaságainak tagjai segítése, valamint a fiatalok sport és kulturális igényeinek kielégítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Fehérgyarmati Református Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 29.
képviselő: Dr. Varga Pál a kuratórium elnöke
Segíteni kívánja a fehérgyarmati református templomok épületének, berendezési tárgyainak folyamatos megőrzését, karbantartását, és felújítását. Támogatja a templomok művészeti építészeti értékeinek gazdagítását és megismertetését, a hagyományápolásra, kulturális értékek közvetítésére irányuló rendezvények szervezését és megtartását. Határon belüli és túli Református Egyház Közösségek támogatása, Református iskolák támogatása, Református iskolában tanuló diákok támogatása. ... >>

Fehérgyarmati Városi Klub

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 35.
képviselő: Dr. Szabó Tibor
A tagok pihenési, szórakozási, kulturálódási, művelődési lehetőségeinek biztosítása, érdekképviselete. Programok, előadások szervezése, véleménynyilvánítás. Kapcsolatépítés más klubokkal, a helyi közéletbe történő bekapcsolódás. A fiatalok nagymértékű elvándorlásának csökkentése, nyelvi- és szakmai továbbképző tanfolyamok szervezése. A Szatmár-Beregi térség kulturális és természeti örökségének megőrzésében történő közreműködés. Továbbá oktatási és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

"Gyermekeinkért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-Zs. utca 15.
képviselő: Baloghné Mándy Éva elnök önállóan, Falcsik József társelnök önállóan
A tehetséges gyermekek tanulmányi munkájának segítése, a művészeti tevékenység támogatása, az intézmény kapcslatrendszerének segítése, kimagasló szakmai munka elismerése. ... >>

HÁRMAS HATÁR Irodalmi Társaság

(kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17.
képviselő: Fábián Béla
Segíti a Hármashatár Irodalmi Társaságot alkotó szerzők műveinek megjelenését, ismertetését és terjesztését. Működési területén irodalmi hagyományainak megismertetése, ápolása, kiadványok terjesztése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Keleti vég Kulturális és Közéleti Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Szamos utca 3.
képviselő: Száraz Károly
A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, csoportok, állampolgárok esélyegyenlőségének elősegítése. A hátrányos helyzetű rétegek, közösségek összefogása, részükre oktatási, kulturális, sport, egészségmegőrzési és hagyományőrző programok szervezése. Aktív közreműködés a hátrányos helyzetű rétegek, csoportok érdekeinek érvényesítésében, lakóhelyen belül és azon kívül. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

"Kézenfogva az óvodásainkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
képviselő: Széles Zoltánné
Az óvodai nevelés tárgyi és személyi feltételeinek javítása és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

Kölcsey Társaság

(oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2.
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán új elnök, Kasztovszky László újraválasztott titkár
Tudományos tevékenység, kutatási tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, stb. az alapszabály szerint. Összefogja és segíti a Kölcsey-életmű további feltárását, a Kölcsey-kultusz ápolását. ... >>

Kölcsey Társaság Alapítvány

(kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Kiss E. út 2.
képviselő: Dr. Hamar Péter
Összefogja és segíti a Kölcsesy-életnű további feltárását, a Kölcsey kultusz ápolását. Kulturális tevékenység, hagyományőrzés, kutatási tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Kürtgyarmat Hagyományőrző Ijjász Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 43.
képviselő: Budaházy Miklós
kulturális és ijjász sport, szabadidős tevékenység ... >>

"ÖREGDIÁK" Alapítvány

(kulturális)

Fehérgyarmat, Május 14.tér 16.
képviselő: Kasztovszky László ... >>

Régiókért (For Regions) Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 1.
képviselő: Bolyáki Attila
A magyarországi régiók minél szélesebb körű érvényesítése. A régiókban élő emberek életének segítése, azok tájékoztatása, más régiók bemutatása. A kisebbségek, hátrányos helyzetű emberek segítése. A régiók felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése, a tehetségek felkutatása. Az oktatás, a tudomány regionális szintű segítése. A magyar nyelv ápolása. Médiumokon keresztül a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális oktatási, művészeti értékek közvetítése. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet-és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty utca 1.
képviselő: Vadnay Réka
A Szabolcs-Szatmár-Beregi táj természeti és kulturális értékeinek megőrzése, a biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat és növényfajok gyakorlati védelme. A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése. Természetkímélő turizmus támogatása, valamint a fenti célokat elősegítő nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, tudatformálás. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Szatmár-Beregért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca 98
képviselő: Fejes Attila
A tudományok és a művészetek különböző területén gyerekeknek, fiatalkorúaknak, felnőtteknek képzés, oktatási tevékenység, továbbképzés, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, előmozdítva ezzel a régióban élők elhelyezkedési esélyeit, segítve őket a társadalomban való érvényesülésben. ... >>

Szent Péter és Pál Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 27.
képviselő: Dr. Schmelzer János
Fehérgyarmat és vonzáskörzetébe tartozó településeken emberbaráti, közösségfejlesztő tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

SZIVÁRVÁNY Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17.
képviselő: Molnár Mihály kuratórium elnöke
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sporttevékenység, kulturális örökség megóvása, természtvédelelem, állatvédelem, környezetvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>
1. oldal