Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fehérgyarmat intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
képviselő: Kelemenné Dr. Szondi Emese
nevelés, oktatás segítése, különösen: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az ideben nyelv és informatika tanulás elősegítése, az iskolai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, kulturális, sportversenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása, a nehéz körülmények között élő jól tanuló diákok segítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A József Attila úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, József Attila utca 4.
képviselő: Gyulai Gáborné
Gyermekek személyiségfejlesztése. Környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelése. Kulturális értékek, hagyományok kialakítása, ápolása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Fehérgyarmati Hétszínvirág Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Tavasz utca 4-1.
képviselő: Ombódi Barnáné szül.: Pócsi Ildikó
A 3-6 év közötti gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően az óvoda eszköz- és játékkészletének folyamatos bővítése, fejlesztése. Az óvodai nevelés környezetének javítása, ezen belül az óvoda udvarának esztétikusabbá tétele, játéktér bővítése. A gyermekek egészséges életmódra nevelése. Óvodai kirándulások szervezése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Fehérgyarmati Református Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 29.
képviselő: Dr. Varga Pál a kuratórium elnöke
Segíteni kívánja a fehérgyarmati református templomok épületének, berendezési tárgyainak folyamatos megőrzését, karbantartását, és felújítását. Támogatja a templomok művészeti építészeti értékeinek gazdagítását és megismertetését, a hagyományápolásra, kulturális értékek közvetítésére irányuló rendezvények szervezését és megtartását. Határon belüli és túli Református Egyház Közösségek támogatása, Református iskolák támogatása, Református iskolában tanuló diákok támogatása. ... >>

"Kézenfogva az óvodásainkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
képviselő: Széles Zoltánné
Az óvodai nevelés tárgyi és személyi feltételeinek javítása és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

Kórház a Beregi Lakosságért

(intézményi,egészségügyi)

4900 Fehérgyarmat, Damjanich út 1.
képviselő: Dr. Szabó István
a lakosság korszerű hatékony eégészségügyi ellátását elősegítő műszerek, gépek beszerzése ... >>

Szakmai Megújulásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.
képviselő: Macsi Gyula
A szakmai képzés megújítását szolgáló tárgyi, személyi feltételek fejlesztése. A szakmai versenyeken jelentős eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik díjazása. Az iskolai tehetségért mozgalom támogatása. A veszélyeztett tanulók szakmai előmenetelének támogatása. Az iskola hínevét növelő teljesítmények díjazása, az intézmény kapcsolatrendszerének segítése, nevelés és oktatás, hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése. ... >>
1. oldal