Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Esztergom sport civil szervezetek


Találatok száma: 86
2. oldal

Esztergomi Sakk Club Egyesület (52091/2002)

(sport,oktatási)

2500 Esztergom, Bajcsy - Zs. u. 4.
képviselő: Kovács Géza
A sakk versenysport, tömegsport, ifjúsági sport, valamint a sakkoktatás népszerűsitése, stb. ... >>

Esztergomi Spartacus Sportegyesület (50671/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Lombos u. 2.
képviselő: Keresztesi Zsolt ... >>

Esztergomi Széchenyi Bérkilövő és Lövész Társaság (51283/2002)

(sport,természetvédelem)

2500 Esztergom, Honvéd u. 32.
képviselő: Kecskeméti Balázs
A Társaság célja, hogy tagjait hozzásegítse a természeti környezet megismeréséhez és védelméhez. Szervezze meg és tegye lehetővé a va- dászat és lövészet megismerését és gyakorlását. ... >>

Esztergomi Torna Club Sport Egyesület "felszámolás alatt"

(sport)

2500 Esztergom, Táti u. 57.
képviselő: felszámolóbiztos Darnói Zsolt, Kosztolányi János
Esztergom városban a testedző, testépítő sportolási lehetőség feltételeinek kialakítása, fejlesztése. ... >>

Esztergomi Triatlon Club Sportegyesület (51202/2002)

(sport,egészségügyi)

2500 Esztergom, Bajcsy-Zs.u. 14.
képviselő: Heer Lajos
Valamennyi korosztály egészséges életmódra nevelése és a XX. század végére jellemző szív-, ér-, idegrendszeri betegségek megelőzése. A triatlon, mint amatőr versenysport népszerűsítése. ... >>

Esztergomi Uszó Klub (51699/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Bajcsy -Zsilonszky u. 14.
képviselő: elnök Patkó Zsuzsanna ... >>

Esztergomi Városi Tenisz Klub (51795/2002)

(sport)

2500 Esztergom, József Attila Általános Iskola
képviselő: Dr.Ember István
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az öntevékeny társadalmi és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Esztergomi Vitézek Rugby Sportegyesület (51167/2002)

(sport,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Eötvös u. 48.
képviselő: Neuzer András
Részvétel az országos szövetség által kiírt Nemzeti Bajnokságban, kupákban, egyéb barátságos és nemzetközi mérkőzéseken. ... >>

Esztergomi Vízi Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

2509 Esztergom-kertváros, Damjanich út 16/b.
képviselő: Szalva Melinda elnök
A vízi sportot űző fiatalok tevékenységének támogatása.
A sportegyesület szervezeti formája: sportszervezet (Stv. 15. § /1/ bek.) ... >>

Esztergomi Vizilabda Sport Club (52109/2002)

(sport,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Monteverdi u. 3.
képviselő: Pál György
Vizilabda esztergomi hagyományainak felélesztése, a sportág népszerüsitése, a klub felnőtt és utánpótlás csapatainak a nemzeti bajnokságban való inditása, a tehetséges fiatalok felkutatása és kibontakozásukhöz szükséges felvételek biztositása. ... >>

Esztergomi Vízilabdáért Alapítvány (52322/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Monteverdi út 3.
képviselő: Gép Sándor tag, Hauszler Károly kuratórium elnöke, Pál Sándor tag
Esztergomi úszó és vízilabda élet népszerűsítése. Az úszó és vízilabda, felnőtt és utánpótlás csapatok támogatása. Úszó és vízilabda sportrendezvények szervezése. ... >>

Fesztivál Esztergom Alapítvány

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Bánomi lakótelep 17. IV./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Petrovics János
Esztergom város és körny. kutl., műv., sport- és ifj. életét elsősorban rend. ált. gazd. tenni Esztergom évszázados kult. hagy. ápolása. ... >>

Hajdú Antal Ferences Diáksport Egyesület

(sport)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.
képviselő: elnök Rátkai Péter
Az esztergomi ferences diákok sportéletének, szabadidős tevékenységének támogatása, segítése eszközök beszerzésével, rendezvények, kirándulások, táborozások szervezésével. Az egyesület céljait szabadidő-és versenysport keretében végzi. ... >>

Kertvárosért Baráti Egyesület (2805/2003)

(sport,kulturális,egyéb)

2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50
képviselő: Farda István elnök
Az Egyesület célja: aktív közreműködés az önkormányzattal a lakossági célok megvalósítása érdekében, a lakosság mozgósítása és aktívizálása. A közösségi élet kialakítása a lehető legszélesebb területen (kultúrális, sport, stb..) és lehetőség minden réteg ... >>

Lógató Kulturális, Sport és Környezetvédő Egyesület

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, közterület 0566/15. hrsz.
képviselő: Kalmár István elnök
Sporttevékenység végzése mind szabadidő, mind versenysport keretei között, az egészséges életmód népszerűsítése, a sportos életmódra való nevelés, egészségmegőrzés, az Alapszabály II. fejezetének 1-2. pontja szerint ... >>

Lóli-Jag Roma Tánc és Roma Sport Egyesület (2401/2004)

(sport,oktatási,kulturális)

2509 Esztergom-Kertváros, Kassai u. 96.
képviselő: Góman Gusztáv
A cigány hagyományok megőrzése, ápolása, a roma fiatalok egészséges életmódra nevelése, összetartása, szabadidejük értékes eltöltésének biztosítása. Táncoktatás, közösségi rendezvényeken való részvétel, műsorok létrehozása, előadása, versenyek és vérsenyeken való részvétel szervezése. ... >>

Magor Hagyományőrző Alapítvány

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 4
képviselő: Tóth László
A régi magyar kultúra és hagyományok megőrzésének elősegítése, támogatása, mindezek révén az ifjúság magyarságtudatának fejlesztése. Az alapítvány kiemelt céljának tekinti az ifjúság magyarságtudatának, a hun-magyar történelmi azonosságának, és a fenti célok megvalósításának támogatása révén történő fejlesztését, ifjúsági hagyományőrző táborok, és bemutatók szervezését és a szervezésének támogatását. Az ifjúság közművelődésének, szabadidő és sporttevékenységének hagyományőrző szellemű fejlesztését. Az alapítvány távlati kiemelt céljainak tekinti az ősi hun, magyar hagyományoknak a médiák révén történő szélesebb körű megismertetését, a hasonló célokat segítő társadalmi szervezetek országos összefogásának elősegítését, a hun kisebbség létrehozását, támogatását. ... >>

Magyar Fekete Buddha Kobudo Kempo Harcművészeti Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Aranyhegyi út 4. 3/3.
képviselő: Cserei Ákos György elnök, Nagy Julianna alelnök ... >>

Mocorgó Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Honvéd u. 15-25.
képviselő: Merczi Katalin Nikoletta kuratóriumi elnök, Sölétormos Éva kuratóriumi tag, Tóthné Budai Nóra kuratóriumi elnökhelyettes, titkár
Az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, mozgáskultúrájának fejlesztése, az egészségük megőrzéséhez szükséges sportolási és játék lehetőségek bővítése - a szülők /nevelőszülők/ fizetőképességétől függetlenül. ... >>

Montágh Diák-sportegyesület (51970/2002)

(sport,szociális)

Esztergom, Dobogókői u. 29.
képviselő: Schiller-Kertész Judit
Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szociális védőháló biztosítása a sérült és a hátrányos helyzetű tanulóinknak. Sportrendezvények, edzések szervezése különböző sportágakban. ... >>

Mozdulat - a Táncművészetet, Divat-és Sporttáncot Támogató Egyesület (52244/2002

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Béke tér 60.
képviselő: Debkowski Mónika
A magyar táncművészeti, divat-, és sporttánc élet támogatása, annak népszerűsítése, a tánckultúra fejlesztése és minél szélesebb körű terjesztése, valamint azok valamelyikét űző szervezett keretekbe történő összefogása. Táncversenyek szervezése és lebonyolítása. Bel- és külföldi túrák szervezése és lebonyolítása. ... >>

Petőfi Sportegyesület (50670/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Május 1. sétány Csónakház
... >>

Pilis Paintball Sportegyesület

(sport)

2500 Esztergom, Budai Nagy A. u. 7/c.
képviselő: elnök Tóth László
Az egyesület segíti tagjainak részvételét az országban, vagy az ország határain kívül megrendezésre kerülő versenyeken, rendezvényeken. Későbbiekben új tagok - versenyzők - esetén lehetőség van más szakágakban is képviselni az egyesületet. ... >>

Pilisszentléleki Postagalambászok Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

2508 Pilisszentlélek, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Horváth Mihály egyesületi elnök
A postagalambsport hagyományainak ápolása. ... >>

Postagalambsport Klubok Tagszövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2500 Esztergom, Zsolt Nándor u. 5.
képviselő: Pintér László
A postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése. ... >>

SOLVA-95. Rövid és Középtávú Klub (51628/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Zsolt Nándor u. 5.
képviselő: Pintér László ... >>

Sport és szocializáció Alapítvány (50972/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Lippert u. 7.
képviselő: kuratórium elnöke Rózsárné Kurucz Kinga
Komplex nevelési, elsősorban egészséges életmód programok támogatása. Sportrendezvények, diáksportköri tevékenység támogatása. Egészséges életmóddal összefüggő szakmai programok támogatása.
Segíti a speciális szakiskolai képzést. Táborok és cseretáborok szervezése. Szociális szakemberek képzése. ... >>

Sport Mindenkiért Alapítvány (1568/2003)

(sport)

2500 Esztergom-Kertváros, Bocskai sor 76.
képviselő: Brilla István, Lévai Zoltán kuratórium elnöke, Székely Gyula
A diák-és tömegsport célok megvalósítása érdekében olyan törekvések, kezdeményezések felkarolása és támogatása, melyek a humán készségek és a személyiség szellemi és testi fejlesztésére irányulnak, az egyén-és a környezet harmóniáját szolgálva. ... >>

Szent György Esztergomi Szabadidős Egyesület (52216/2002)

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2500 Esztergom, Mikszáth K. u. 16.
képviselő: Somody Zsolt
Előmozditja a szabadidős tevékenység, sporttevékenység,természetjárás, környezetvédelem népszerűsitését Esztergomban és környékén.Esztergom és környéke kultúrális és természeti értékeinek megismertése, óvása. ... >>

Testvérvárosok Ifjúsági Labdarúgó Tornája (51574/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 21.
képviselő: Tóth György kuratórium elnöke
A gyermek labdarúgás népszerűsítése, a gyermekkorú labdarúgók számára versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Tomori Pál Alapítvány (51058/2002)

(sport,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.
képviselő: kuratórium elnök dr. Tóth Balázs
Az intézmény működtetéséhez, fejlesztéséhez, illetve kultúrális, sport és karitatív tevékenységeihez támogatás nyújtása. ... >>

VASAS Horgász Egyesület (50750/2002)

(sport,természetvédelem)

2500 Esztergom, Helischer u. 5.
képviselő: Szentkirályi Ádám
Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Vasgyúró Alapítvány Szentgyörgymezei Óvoda

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Rényi Rezső u.4/6.
képviselő: Ispánné Péter Julianna kuratóriumi elnök
Az óvodáskorú gyermekek megfelelő testedzéshez, mozgáskultúrájának fejlesztéséhez, egészségük megőrzéséhez szükséges sportolási lehetőségek kialakítása. ... >>

VeloPrima Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport)

2500 Esztergom, Babits M. út 4.
képviselő: Kajtár Tamás
A kerékpározás, mint sporttevékenység folytatása, szabadidő- és versenysport keretében. ... >>

Vizisporttal az Ifjúság Egészségéért (51578/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: Barna János
A sport, különösen a vizisport iránti érdeklődés felkeltése, támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal