Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Esztergom kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 75
1. oldal

16. Postagalambsport Tagszövetség Esztergom (52065/2002)

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Tartsai u. 5.
képviselő: Konrád János
Postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés és versenyzés szakszerű irányitása, röptetések, kiállitások meglszervezése, eszközök biztositása. ... >>

Aikido Shinbukan Dojo Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Bocskoroskúti u. 11612 hrsz.
képviselő: Bak László ( elnök ) ... >>

Alapítvány a 100 éves kisdedóvó támogatására (50990/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 7.
képviselő: elnök Reményiné Néma Tünde
Az óvoda szellemi hagyományának ápolása. ... >>

Alapítvány az Esztergomi Balassa Bálint Vegyeskar Támogatására (51015/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: Fülöpné Henyei Ildikó kuratóriumi elnök, Sándor Bernadette dr. ügyvéd
A Balassa Bálint Kórus zenei-szellemi hagyományainak eddigi tevékenységének szintentartása, ill. továbbfejlesztése. ... >>

Alapítvány az Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására (51034/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: Zimmer Dóra kuratóriumi elnök
Az esztergomi zenei élet szervezése, fejlesztése, a zenekultúra ápolása, külföldi és haza szereplések finanszírozása. ... >>

Angyalkert (51105/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 36.
képviselő: Radnóti Erika kuratóriumi elnök
A Kiss János úti óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas színvonalú nevelőmunka biztosítása. ... >>

Aposztrof Egyesület (51431/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Schleiffer u. 9. II/7.
képviselő: Ferenczi Gábor, Ferencziné dr. Váci Tímea ... >>

Aranysólyom Lovagrend, Hagyományőrző és Karitatív Alapítvány (52283/2002)

(sport,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 25.
képviselő: Hanyeczné Pocsai Erika kuratóriumi tag, Koós László kuratóriumi tag, Szénássy Tamás kuratóriumi elnök
Esztergom város és környéke kultúrális, művészeti, sport-és ifjúsági életének élénkítése, gazdagítása rendezvényei által. A magyarországi történelmi hagyományok újraélesztése ápolása, megismertetése az ifjúság széles körében. ... >>

Aranyudvar (51756/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 11.
képviselő: Szalma Lászlóné
Az óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas szinvonalú nevelési tevékenység biztosítása. ... >>

Ars Musica Esztergomi C1. Monteverdi Kórus Egyesület (51758/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Mayer u. 1-3.
képviselő: Fehér László, Hunyadi Zoltán ... >>

Az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskoláért (52195/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 20.
képviselő: Éberné Baumann Katalin elnökhelyettes, Pócsik Judit kuratóriumi elnök
Az iskola rászoruló tanulóinak támogatása, tanulmányi versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyek részvételi költségeinek kifizetése, tankönyvek, taneszközök vásárlásához nyújtott támogatás. ... >>

Az Esztergomi Városi Szimfónikus Zenekar Alapítványa (51311/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: kuratórium elnök Rosta Béla
A komolyzenei kultúra ápolása Esztergomban. ... >>

Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány

(kulturális)

2500 Esztergom, Új u. 10.
képviselő: Hinora Edit kuratóriumi elnök
Esztergom vármegye kulturális örökségének megóvása. ... >>

Balassa Bálint Társaság (50789/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7. (KEM Önkormányzat Levéltára)
képviselő: Bánhidy Vajk, Dr. Prokopp Mária
Esztergomnak, a magyar történelemben játszott szerepének kutatása, képzőművészeti hagyományainak, irodalmi kötődéseinek feltárása, ápolása, különös tekintettel Balassi/a/ Bálint és Babits Mihály munkásságának megismertetésére. ... >>

Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell (50945/2002)

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2500 Pilisszentlélek, Ifjúság u. 11.
képviselő: Pilisszentléleki Egyházközség
A különböző vallású, nemzetiségi és világnézeti emberek olyan közösségének létrehozása, akik feladatuknak tekintik: - az emberi alapértékeket kibontakoztató közösségi szempontok szerinti nevelés és oktatás megújítását, - a nemzetiségi kultúra megóvását és ismertetését, - a falu és környéke történelmi értékeinek feltárását és bemutatását, - a természet védelmét, rehabilitálását ... >>

CARMEN Táncművészeti és Sporttánc Egyesület (51975/2002)

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Erzsébet királyné u. 4.
képviselő: Puksa Tiborné dr.
A táncművészet, divat- és sporttánc népszerűsítése, táncversenyek szervezése, lebonyolítása, stb. ... >>

Ciklon Sporttánc Egyesület

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Bánomi ltp. 37. III/9.
képviselő: Szabó Violetta elnökhelyettes, Szuhár Szilvia elnök, Vörös Virág titkár
Táncművészeti tevékenység végzése.

Az egyesület szervezeti formája: sportszervezet. ... >>

Diákcsere 120 Sport és Kulturális Alapítvány

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Budai N. A. u. 38.
képviselő: Pathó Zsolt kuratórium elnöke
Bel- és külföldi sportkapcsolatok támogatása, az Alapító Okirat I. fejezetének 2. pontjában részletezett módon. ... >>

Dunazug Néptánc Egyesület (52217/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Földműves u. 5.
képviselő: Kéner Orsolya
A magyar néptáncok tanulása és tanítása. Néptánc és népdaléneklés népszerűsitése Esztergomban és környékén. Esztergom és környéke néphagyományainak megismertetése, gyűjtése, esetleg újraélesztése. Felébreszteni a város és a környék polgáraiban a néphagyományok iránti ... >>

Ehingen-Esztergom Testvérvárosi és Karitatív Egyesület (52288/2002)

(szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök dr. Hambach József
Ehingen testvérvároshoz fűződő baráti kapcsolatokon keresztül valósul meg célja. A Magyar Köztársaság határain átnyúló, más államok polgáraival kialakitandó személyes kapcsolatok ápolása. ... >>

ENÉKE Esztergom és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Kultúrális Egyesület (52068/2002)

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4. I/109.
képviselő: Erős Miklós
A tagok jogaikat és kötelezettségeiket érintő, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló, kulturális és szociális érdekek védelme.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében fogyasztóvédelmi, szociális és oktatási tevékenységet végez, jogsegélyszolgálatot és ezen belül jogi tanácsadást lát el, továbbá klubokat és szakköröket működtet. ... >>

Esztergom Barátainak Egyesülete (50790)

(kulturális)

2500 Esztergom, Ifjúmunkás u. 6.
képviselő: Koditek Pál ... >>

Esztergom "Játszva Megelőzni" Közalapitvány (52225/2002)

(sport,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Győri-Dani Lajos
A hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok számára játszóterek működtetése, kultúrális, szabadidős, sportrendezvények mellett prevenciós programok szervezése és megvalósítása, a programok elsődleges célja főként az alkohol és kábítószer-függőség megelőzése. ... >>

Esztergom-Cambrai Baráti Társaság (51193/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Dobozi Mihály u. 3.
képviselő: elnök Jónás Zsigmond
A francia kultúrális és társadalmi kapcsolatok ápolása, erősítése, fejlesztése. ... >>

Esztergom-Kertvárosi Kábeltelevízió (51033/2002)

(oktatási,kulturális)

2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50.
képviselő: Gliba György kuratóriumi elnök, Magyarfalvi Imre kuratóriumi titkár
Tájékoztatási, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, környezetvédelmi, kulturális és nevelési célok megvalósítására létrehozott helyi televíziós csatorna hosszú távú működtetése. ... >>

Esztergomi Belvárosi Olvasókör Alapitvány (52083/2002)

(oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Simor János u. 63.
képviselő: Beer Miklós dr.
A szociális tevékenység, családsegités, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, stb. közhasznú szervezet. ... >>

Esztergomi Birkózó Sport Egyesület (51478/2002)

(sport,kulturális)

2509 Esztergom-kertváros, Bocskai sor 76.
képviselő: Lévai Zoltán
Esztergom város területén és környékén a hagyományok és a testkultúra megőrzése, ápolása, továbbvitele, a birkózó sport művelése és feltételeinek biztosítása.
A társadalmi szervezet jellege: sportegyesület. ... >>

Esztergomi Evezősök Hajós Egylete (51319/2002)

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Prímás-sziget (Pf.242)
képviselő: Gyöngyös Antal
Az Egylet Esztergom város és vonzáskörzetében az evezős sport művelésére, feltételeinek biztosítására alakult olyan közösség, amely a versenyzés, a túraevezés, az egészséges testedzés érdekében szervezkedett. Megőrzi és ápolja Esztergom evezős sportjának hagyományait. ... >>

Esztergomi "Fénysugár" Oktatási és Nevelési Alapítvány (51000/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Sugár u. 24.
képviselő: kuratórium elnöke Farkas László
Az esztergomi Babits Mihály Általános Iskola hagyományainak ápolása, a nevelési tevékenység eddigi magas színvonalának biztosítása. ... >>

Esztergomi Helyi Rádiós Egyesület (51329/2002)

(oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4.
képviselő: Végh Zoltán elnök
Műsorok szerkesztése, sugárzása, riportok készítése, az eziránt érdeklődők összefogása, szakmai fejlődésük céljából oktatási, kultúrális, szorakoztató rendezvények szervezése. Rádiós szolgáltatás nyújtása a város lakóinak. ... >>

Esztergomi Helyi Televíziós Egyesület (51169/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
képviselő: Jakab Péter elnök
A helyi televíziózás iránt érdeklődők összefogása, a helyi televíziós információk közvetítése. ... >>

Esztergomi Kultúrális Egyesület (50832/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Petőfi u.
képviselő: Bánhidy László ... >>

Esztergomi Magyar-Lengyel Baráti Társaság (51692/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7.
képviselő: Csombor Erzsébet ... >>

Esztergomi Művészek Céhe (51160/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.
képviselő: Bánhidy László elnök
A céhbe tömörült művészek érdekeinek képviselete. Lehetőségein belül hozzájáruljon Esztergom és vidéke művészeti kultúrájának gyarapításához. ... >>

Esztergomi Polgáregylet (51856/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Katona I. u. 8.
képviselő: elnök Knapp János Pál
Az esztergomi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kultúrális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenniakaró polgárok együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének és családok boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, az önigazgatás a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítsése ... >>

Esztergomi Szent Jakab Alapitvány (52084/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Béla király u. 3.
képviselő: Michels Antal
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egyéb közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások nyújtása terén közhasznú szervezet. ... >>

Esztergomi Városszépítő Alapítvány (52309/2002)

(kulturális,egyéb)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Tétényi Éva kuratórium elnöke
Az egy századdal korábban beindított városszépítő hagyományok újjáélesztése. Vársoképet rontó kezdeményezések felülvizsgálatának kezdeményezése. Egységek városi arculatterv kezdeményezése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Esztergomi Vizilabda Sport Club (52109/2002)

(sport,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Monteverdi u. 3.
képviselő: Pál György
Vizilabda esztergomi hagyományainak felélesztése, a sportág népszerüsitése, a klub felnőtt és utánpótlás csapatainak a nemzeti bajnokságban való inditása, a tehetséges fiatalok felkutatása és kibontakozásukhöz szükséges felvételek biztositása. ... >>

Euro Iskoláért (52046/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
képviselő: Dávid László dr., Holl Józsefné tag, Juhász József tag, Módláné Görgényi Ilidikó tag, Mózes Tamás titkár
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, stb. ... >>

Fesztivál Esztergom Alapítvány

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Bánomi lakótelep 17. IV./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Petrovics János
Esztergom város és körny. kutl., műv., sport- és ifj. életét elsősorban rend. ált. gazd. tenni Esztergom évszázados kult. hagy. ápolása. ... >>

Fiatalok Esztergomért Egyesület

(kulturális)

2500 Esztergom, Körössy L. u. 14.
képviselő: Heer Ádám elnök
Az esztergomi fiatalok közösségének fejlesztése, a fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése. ... >>

Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Dobogókő út 25.
képviselő: dr. Osvai László
A gyermekek szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. A tehetséggondozás, az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányok enyhítése, továbbá a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatása, támogatások igénybevétele és megújítása, intézmény komplexum létrehozása. A hátrányos helyzetű gyermekeken kívül a fogyatékkal élők szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Határtalan szív Alapítvány (52230/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Töltés u. 2.
képviselő: kuratórium elnök Pedró Catalá Peiró
Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Hell Baráti Egyesület (52173/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Hild József u. 10.
képviselő: Szepesi Zoltán
Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola végzett diákjai számára biztositsa az alma máterrel való kapcsolattartás szervezeti keretét. ... >>

Ister-Granum Regionális Civil Parlament Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.
képviselő: Balogh Zoltán
Elsősorban a Régióban működő civil szervezetek együttműködésének elősegítése, az Alapszabály 2.2. pontjában részletezett módon. ... >>

Kenyérmező Alapítvány

(kulturális)

2509 Esztergom-kertváros, Mikes K. u. 20.
képviselő: Kovács Sándor kuratóriumi elnök, Szabad Gyula kuratóriumi titkár
Esztergom-Kertvárosban a Kenyérmező városrész városképének megóvása, szépítése. ... >>

Kertvárosért Baráti Egyesület (2805/2003)

(sport,kulturális,egyéb)

2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50
képviselő: Farda István elnök
Az Egyesület célja: aktív közreműködés az önkormányzattal a lakossági célok megvalósítása érdekében, a lakosság mozgósítása és aktívizálása. A közösségi élet kialakítása a lehető legszélesebb területen (kultúrális, sport, stb..) és lehetőség minden réteg ... >>

Közéleti Szövetség Esztergomért Egyesület (51982/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Imaház u. 2/a. - Technika Háza
képviselő: Gyöngyös Antal, Szalma József társelnök
Esztergom civil szervezeteinek és közéleti szereplőinek összefogása, szervezése a gazdasági és infrastruktúrális fejlődés dinamizálására. ... >>

Lógató Kulturális, Sport és Környezetvédő Egyesület

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, közterület 0566/15. hrsz.
képviselő: Kalmár István elnök
Sporttevékenység végzése mind szabadidő, mind versenysport keretei között, az egészséges életmód népszerűsítése, a sportos életmódra való nevelés, egészségmegőrzés, az Alapszabály II. fejezetének 1-2. pontja szerint ... >>
1. oldal 2. oldal