Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 74
2. oldal

Művelt Generációkért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Bulcsú u.19.sz.
képviselő: Erdélyi János
A fiatalok idegen nyelvi képzésének tá- mogatása, hátrányos helyzetű fiatalok továbbképzésének segítése, társadalmi csoportok,nemzeti kisebbségek támoga- tása. ... >>

Parkváros Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Törökbálinti u.1.sz.
képviselő: Kiss Lajosné tikár, Ságiné Solymossy Szilvia elnök
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása, ösztönző rendszer alkalmazásával növelni a gyermekek és oktatók érdekeltségét. ... >>

Parkváros Óvodás Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2030 Érd, Gépész u. 11/a.
képviselő: Pető Sándor ( önállóan)
Érd Parkváros óvodás korú gyermekei oktatása-nevelése tárgyi feltételeinek biztosítása, fejlesztése. különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek részére történő segítségnyújtás. ... >>

Pest-megyei Rögbis Utánpótlás Műhely Egyesület

(sport,oktatási)

2030 Érd, Gereben u.5.
képviselő: Harmat Ákos elnök
A rögbi sport népszerűsítése. Képzés és játéklehetőség biztosítása. Versenyszervezés. ... >>

Polihisztor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Ercsi u. 8.sz.
képviselő: Barits Pál
Az Érdi Kós Károly Szakiskola pedagó- gigai munkájának elősegítése, a dife- renciált oktatás feltételeinek, minősé- gének fejlesztése, a tanulást segítő eszközök, módszerek feltárása, a tanu- lás és oktatás tárgyi feltételeinek ja- vítása, a tantárgy-pedagógiai kisérle- tek rendezvények, a pedagógiai innová- ció konferenciák, versenyek, továbbkép- zések támogatása, a pedagógiai eredmé- ményesség jutalmazása, öntevékeny diák- csoportok munkájának segítése, a rászo- ruló diákok támogatása. ... >>

Poly-Art Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Bajcsy Zs. 111.
képviselő: Somfai István
A művészet támogatása, a tehetséges érdi gyermekek művészeti célú közép és felsőoktatási tanulmányainka elősegítése. Kiállítások megjelenésének támogatása. ... >>

Pöttöm Sziget Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Vereckei u. 20.
képviselő: Kovács Károlyné
A 2030 Érd, Aradi u. 7. sz. alatti bölcsődébe járó gyermekek támogatása tárgyi eszközök adományozásával, új eszközök, gépek, berendezések beszerzésének támogatásával, továbbá a magas szintű bölcsődei ellátás további fenntartásával, javításával, a bölcsődében dolgozó szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatásával. ... >>

Pro Hungaricum Egyesület

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Mária utca 22.
képviselő: Szabó Ildikó az egyesület elnöke
Egészségmegőrzéssel, környezetvédelemmel és oktatással összefüggő minőségi termékek Magyarországon és külföldön történő megismertetése, népszerűsítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

PRO IUVENTA Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Csurgói u.4.sz.
képviselő: Szilágyi Vilmosné ( önállóan )
Érd Parkvárosi református egyház hitéleti oktatás, karitatív, szociális tevékenységének támogatása. ... >>

Pro Schola et Juventute Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Diósdi u.95-101.sz.
képviselő: Leszák Ferenc
Iskolai nyelvoktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása. ... >>

Richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszú u. 26.
képviselő: dr. Bodóné Németh Csilla Rita, Gidófalvi-Popgeorgijeva Márta, Mag Lászlóné
A Kongói Demokratikus Köztársaságban élő, anyagilag hátrányos helyzetű betegek műtéti és gyógyszeres kezelésének, a Kongói Demokratikus Köztársaság területén működő orvosi, egészségügyi intézmények felszerelésének, gyógyszeres- és fogyóeszköz-ellátásának, a magyar-kongói orvosi együttműködés előmozdításának, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság területén munkát végző orvosok és szakápolók képzésének támogatása. ... >>

Sportiskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, IV.Fácán köz
képviselő: Szügyi Sándor
Az általános iskolai korosztály sport iránti szeretetének fejlesztése, testnevelés tagozat kifejlesztése a felső tagozatban. ... >>

Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Tekercselő u. 17.
képviselő: Huszti László elnök
Hazai közlekedési szakember, járművezető-képzés színvonalának emelése, érdekképviselet képzési rendszer fejlesztése, szakmai módszertanokra, protokollokra vonatkozó szabályok kidolgozása, bevezetésének szorgalmazása, szakoktatói és vizsgabiztosi hivatás színvonalának növelése, szakmai jogi tanácsadás, továbbképzés, fejleszteni, javítani a szakoktatói munka szakmai színvonalának feltételeit stb. ... >>

Szent Imre Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Karolina u.1.sz.
képviselő: Szalma István
egyházi iskola támogatása ... >>

Szeretet a Válasz Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2030 Érd, Gyula u 48.
képviselő: Bergner Andrea (elnök önállóan, Kátai Ildikó együttes, Nagy Pál együttes
A rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családok, gyerekek, fiatalkorúak valamint idős, beteg felnőttek felkarolása és támogatása, valamint kulturális, sport, szórakoztató rendezvények és táborok szervezése. Szociális jellegű, társadalmi ismeretterjesztő kiadványok kiadása és forgalmazása. ... >>

"Táplálkozás és Egészség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Áfonya utca 46.
képviselő: Dr. Hajnal Ágnes Borbála elnök
A lelki eredetű zavarokban szenvedő betegek szűrésének, kezelésének, tartós gondozásának, valamint a táplálkozási zavarok kutatásának, oktatásának támogatása. A rejtett táplálkozási zavarok felismerésének segítése: tanintézetekben ismeretterjesztő anyagok terjesztése, előadások tartása, videoanyagok készítése, szűrővizsgálatok végzése iskolákban, kérdőíves felmérésekkel. A kiszűrt betegek ellátásának megszervezése, a járóbeteg ellátástól a kórházi kezelésig, mely a Borsod Megyei Kórház I. Pszichiátriai Osztályán biztosítása (videorendszer, családlátogatások). A kezelésben részt vevő szakemberek képzésének biztosítása. A táplálkozási zavarok kutatásának elősegítése: kutatási együttműködések szervezése nemzetközi részvétellel, kongresszusok szervezése, kongresszusi utazások támogatása, kutatási eszközök, személyi feltételek biztosítása. A táplálkozási zavarok oktatásának támogatása: oktatófilmek, oktató kiadványok készítése, tanfolyamok szervezése. ... >>

TUSCULANUM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Gárdonyi G.u.1/B.sz.
képviselő: Erdélyi János elnök
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola, illetve egyéb érdi oktatási intémények nevelő, oktató munkájának támogatása. ... >>

Tündérkert Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Felsú út 51.sz.
képviselő: Bányay Zoltánné
Az alapítvány által támogatni kívánt Óvodában nappali elhelyezésre és ellá- tásra jogosult gyermekek fizikai,lelki és szellemi fejlődéséhez - a sport és egészséges életmódra nevelés valamint a nevelés, oktatás és képességfejlesz- tés szemelőtt tartásával - támogatást nyújtson. ... >>

ÚJ HORIZONT MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Moha u. 7.
képviselő: Kátai Balázs elnök
Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése a magyar felnőtt lakosság körében, felnőtt képzéssel és felnőtt képzési szolgáltatásokkal segíteni a nők esélyegyenlőségének növekedését, a gyermekgondozást követő munka világába való visszatérés elősegítése, hátrányos helyzetű felnőttek felemelkedésének, hátrányai leküzdésének elősegítése, nyelvi képzés népszerűsítése. ... >>

Uniós Esély Érdi Gyermekeknek Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Vadlúd u. 44.
képviselő: Prekup Mária elnök
Érdi hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek készség-és képességfejlesztése, tanulásban, továbbtanulásban való segítése, hátrányos helyzetű szegény gyermekek esélyegyenlőségének növelése szociális megsegítéssel, családgondozással. ... >>

Úton Alapítvány (52245/2002)

(oktatási)

2030 Érd, Somogyvári u. 19.
képviselő: Fekete Vilmos kuratóriumi elnök
A házasságra felkészítő és családi közösségeket építő programok szervezése, a szoc. szempontból nehéz helyzetbe került családok segítése. ... >>

Vidám Gyermekekért - Jusztina Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fuvaros u. 49.
képviselő: Szabó Rudolf Sándor ( elnök )
Elősegíti a közoktatásban résztvevő fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését családi légkörű délutáni napközi-otthonos foglalkozások megtartásával, a hagyományos és modern pedagógia nevelési eszközeinek alkalmazásával, gyermekfelügyelet ellátásával, illetve gyermektáboroztatással. ... >>

Vincellér Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u.19-21.sz.
képviselő: Volfné Micheller Ildikó elnök
Az Érd, Kőrösi Csoma Sándor Ált.Iskola tanulóinak nevelését, oktatását segítő eszközök beszerzéséhez, külföldi nyelvgyakorláshoz és egyes érdi oktatási intézmények támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal