Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 79
2. oldal

Ifj. Gurisatti Gyula gyógykezeléséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Móra F. utca 31.
képviselő: Göbölyös Béla
Ifj.Gurisatti Gyula többszörös világ és európabajnok, válogatott búvárúszó 1999.április 23-án bekövetkezett tragikus sportbaleseté- ből származó sérüléseivel - aminek következtében mindkét alsó vég- tagját térden alúl amputálni kellett -kapcsolatos magyarországi és külföldi gyógykezelésének támogatása. Ifj.Gurisatti Gyula közleke- désével, rehabilitációjával, munkába állásával, a közösségi életbe való részvételével és a balesete következtében szükségesség vált, megváltozott életkörülményeinek megfelelő élettér kialakításával kapcsolatban felmerülő költségekhez való hozzájárulás.Sérül és hátrányos helyzetű gyermekek életének, szociális körülményeik tárgyi eszközökkel és pénzügyi támogatással történő javítása. Sérül és hátrányos helyzetű, valamint család nélkül, intézetben élő gyermekek társadalomba illeszkedésének elősegítése oktatással, gyógykezelésük szervezésével és gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával. Az egészségügyi intézmények életmentésre és daganatos betegségek kezelésére szakosodott osztályai műszerpark-korszerűsítésének támogatása. ... >>

"Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5.
képviselő: Dr.Pomázi Károly kuratórium elnöke
Az iskola tanulói számára nyári táborozási lehetőség biztosítása. ... >>

Jógával az Egészségért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Rákóczi tér 1. 4/1.
képviselő: Péter Domokos elnök
Dunaújvárosban és a régióban élő emberek egészségre nevelése a tradicionális jóga, a pilates és a különböző természetgyógyászati irányzatok és mozgáskultúrák segítségével. A jóga és a pilates értékeinek képviselete, és minden megfelelő fórumon való megjelenésének biztosítása. Jóga- és pilates oktató képzés és vizsgáztatás szervezése, lebonyolítása, szakmai rendezvények, egészségnapok, előadások rendezése. Új jógaközpont és ashram építésének előkészítése Magyarországon. Pozitív és egészséges családtervezés és családkép segítése, népszerűsítése. A környezetvédelemben és természetvédelemben való tevékeny részvétel és ezek népszerűsítése. Regionális karitatív tevékenységek megszervezése, hasonló (karitatív) szervezetekkel való együttműködés. ... >>

"JÓTEVŐ Dunaújváros Tehetséges Fiataljainak Támogatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: Fási Balázs, Gajzágó Gergő kuratórium titkára, Pásztor Bertalan kuratórium elnöke
Dunaújváros kiemelkedően tehetséges és hátrányos helyzetű fiataljainak támogatása, hogy életesélyeik adottságaikhoz és lehetőségeikhez képest javuljanak, iskolarendszerű képzésben vegyenek részt, illetve magasabb végzettséget, képzettséget szerezzenek, az alapító okiratban megfogalmazott célok szerint. ... >>

Kerpely Kollégium fejlesztési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 33.
képviselő: Molnár István kuratórium elnöke, Vári Richárd társelnök
A Kerpely Antal Kollégiumban lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek javítása, a népi kultúra átörökítése, a környezet és természetvédelem támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSÉRT ÉS FELNŐTTKÉPZÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Ecsődi László kuratórium elnöke
A dunaújvárosi statisztikai kistérségen belül a munkaviszonyukban felmondott munkavállalók tartós munkanélküliségének megelőzése céljából támogatásuk az alapító okirat 3. pontjában megfogalmazottak szerint. ... >>

Kohász Póker Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Balogh Á. út 16-18.
képviselő: Szálas Tamás elnök
A póker sport népszerűsítése; a pókert gyakorló magánszemélyek, versenyzők tevékenység gyakorlásának biztosítása, támogatása; a póker rendezvények támogatása, népszerűsítése és zokon való rendszeres részvétel; a póker versenyekhez szükséges anyagi, technikai eszközök megteremtése és azok maximális kihasználása; fiatal tehetséges versenyzők felkutatása, kinevelése, támogatása. ... >>

"KŐRIS-OVI" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Pajtás utca 2.
képviselő: Pallos László kuratóriumi elnök
Az óvodai nevelési, oktatási munka színvonalának emelése, ezen belül az óvodai nevelőmunkához szükséges feltételek bővítése, foglalkozási eszközök, technikai berendezések beszerzésével, hozzájárulás a gyermekprogramok költségeihez az alapító okirat szerint. Továbbá az óvodás korú gyermekek gondozásának, nevelésének, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése. ... >>

Kőrösi Diákalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Március 15. tér 6.
képviselő: Kolics Gáborné kuratórium elnöke
A dunaújvárosi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diák közéletének gazdagítása, diákönkormányzat, diákszervezetek támogatása, táborozás segítése, oktatás, szakkörök támogatása, stb. ... >>

Lórántffy Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Radnóti M. u. 6.
képviselő: Sobor Angéla kuratórium elnöke
Tehetséggondozás, a továbbtanulás feltételeit biztosító materiális erőforrás biztosítása középiskolások részére. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

MÉDIA OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Római krt. 27. 5/4.
képviselő: Dömötör Péterné Gulyás Zsuzsanna Ir
A Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézete keretében folyó médiaoktatás támogatása, annak személyi, tárgyi és technikai feltételeinek javítása az oktatás színvonalának emelése érdekében. Az oktatást kiegészítő tudományos összejövetelek szervezése, támogatása, továbbá médiakutatóhelyek és új képzési formák támogatása a média képzésben résztvevő növendékek támogatása. ... >>

"MEGKONDULT...-Móra Ferenc Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 14.
képviselő: Fenyvesi Lászlóné alapítvány elnöke
A Móra Feremc Általános Iskola fogyatékos tanulóifjusága oktatási nevelési feltételeinek javítását, szellemi ls mozgáskultúrűjűnak fejlesztése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Mezőföld Kulturális, Sport és Szabadidős Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Mátyás király út 1. IV/3.
képviselő: Vida Orsolya elnök
Az egyesület elsődlegesen és alapvetően Baracs Néptáncegyüttesével együtt a térség néphagyományainak felkutatása, megőrzése és a fiatalabb korosztállyal való megismertetése érdekében végzi tevékenységét. Célja továbbá a térség kultúrájának, kulturális örökségeinek megóvása, nevelés, oktatás és ismeretterjesztés. ... >>

Mezőföld Természetfotó Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 11.
képviselő: Fabó Ferenc elnök
Az egyesületi tagok természetfotós tevékenységének támogatása. Természeti értékek felkutatása, esztétikus fotókon keresztül történő bemutatása. A fotók segítségével környezet- és természettudatos nevelés, szemléletformálás. E célból kiállítások, szemléltető előadások, fotótanfolyamok rendezése, szervezése és tartása iskolák és egyéb közösségek részére. Rendszeres összejövetelek, fotótáborok, túrák szervezése. Különböző kiadványok megjelenítése, illetve megjelenítésében történő részvétel. Nemzetközi és hazai fotópályázatokon történő részvétel. Szakhatóságok, nemzeti parkok munkájának támogatása, velük történő együttműködés. Az egyesületi tagok segítségével gyakorlati természet- és környezetvédelmi tevékenység kifejtése. ... >>

"Minőségi ápolásért"

(egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
képviselő: Szabóné Sáfár Ilona kuratórium eln.
A gyógyító munka minőségének javítása céljából, az ápolás-kutatás, a továbbképzések támogatása szakdolgozói szinten. ... >>

"MOZGÁS ÉS MESE"

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Ady Endre út 1/a.
képviselő: Szabóné Wernitzer Tünde kuratóriumi elnök
A 3-7 éves gyermek fejlesztése mozgással és mesével. Továbbá az alapító okiratban részletezettek ... >>

MUZSIKÁLÓ FIATALOK ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Úttörő u. 1-3.
képviselő: Kiss Tibor kuratóriumi elnök
Az intenzív ének-zenei oktatási speciális feltételeinek javítása, eszközigényének támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Összefogás

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Móri Imre kuratórium elnöke
A Dunaferr Dunai Vasmű Szakszervezeti tagjainak kulturális és tömegsport igényeinek segítése, a tisztségviselők képzése, valamint a hátrányos helyzetű tagjainak támogatása. ... >>

Pavuk Shop a Gyermekekért

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Piac tér 1.
képviselő: Csiszár Magdolna elnök
Gyermekek nem versenyszerű sportolásának elősegítése. A tehetség kutatás elősegítése. ... >>

Pentele Közoktatásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Magyar u. 49.
képviselő: Kiss András kuratórium elnöke
A Pentele városrészi oktatási intézmények, így a Dunaújvárosi Szórád Márton Általános Iskola és a Katica Bóbíta Összevont Óvodai Egység Katica Óvodája működési feltételeinek javítása, fejlesztése, továbbá a személyi és tárgyi feltételek magasabb színvonalú biztosításának elősegítése. ... >>

Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1.
képviselő: Végh Ferenc elnök
Dunapentele évszázados tűzoltó hagyományainak ápolása, őrzése és átörökítése napjaink Dunaújvárosa és a jövő számára. A város ifjúságának e szellemben való nevelése, képzése. Aktív részvétel az ország tűzoltó szervezetének munkájában. ... >>

PENTELE-RUDAS Ifjúsági Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Petőfi S. utca 1/a.
képviselő: Szabó Tamás elnök
Sporttevékenység biztosítása Dunaújvárosban és a rudas Középiskolában. ... >>

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Római krt. 2.
képviselő: Csibri Istvánné kuratórium elnöke
A Petőfi Sándor Általános Iskolában tanuló gyermekek oktatási és neveltségi szintjének emelését szolgáló egyéni és csoportos tevékenység jutalmazása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

ROSTISOK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4.
képviselő: Kácser Zoltán kuratórium elnöke
A Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakközépiskolában folyó képzés keretében az oktatási, nevelési, művelődési, szabadidős, kutatási tevékenységek támogatása, az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása, hazai és nemzetközi kapcsolatok megteremtése, továbbiakban az alapító okirat szerint. ... >>

"SILOÁM" Nemzetünk Felemelkedését Segítő Közhasznú Keresztény Alapítvány

(oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Vigadó út 14 fsz./2
képviselő: Dénes Gábor
Magyarországon ? elsődlegesen Dunaújvárosban és környékén ? és a magyar kisebbség által lakott ? országokban élő szegény, rászoruló emberek, családok, gyermekek részére segítségek kíván nyújtani szociális támogatással és egyéb karitatív tevékenységgel, továbbá segítséget kíván nyújtani részükre ahhoz, hogy életüket a Biblia tanítása alapján újjáépítsék és életük jobbrafordulása érdekében képzésben részesüljenek a bibliai hitelvek átadásával. A kereszténység szellemi és erkölcsi értékeinek ápolása és népszerűsítése. ... >>

Stúdiósok Baráti Társasága Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Fáklya u. 6. IV. 2.
képviselő: Tribolt Lajos elnök
Hagyományőrzés. A dunaújvárosi Főiskolán és annak rádióstúdiójában kialakult diákhagyományok ápolása, az intézményben végzett stúdiós szakemberek összefogása. Helyi, országos és nemzetközi média (stúdiós) ? rádiós, televíziós és írott sajtóval, valamint informatikával kapcsolatos ? képzési és továbbképzési rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. Alap-, közép- és felsőoktatási, valamint felnőtt szakmai, szabadidős és életmód programok és táborok szervezése. A média területén létrejövő legújabb ismeretek, módszerek, lehetőségek terjesztése és támogatása. ... >>

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 15/A.
képviselő: Szécsenfalvi László kuratórium eln.
A Széchenyi István Gimnázium oktató- nevelő munkája tárgyi feltételeinek javítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Szivárvány Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Ságvári u. 7.
képviselő: Dr. Skaliczki Andrea kuratóriumi elnök
Óvodai nevelési-oktatási munka színvonalának emelése az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

VADALMAFA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a.
képviselő: Gyurkovics Lajos kuratórium elnöke
Az általános iskolai tanulók felkészítése a továbbtanulásra külön foglalkozásokkal, személyiségük fejlesztése, testi fejlődésük elősegítése, egészséges életmódra nevelése, idegen nyelvi, számítástechnikai, környezetvédelmi, informatikai ismeretek oktatásának támogatása, új, magas színvonalú taneszközök beszerzése, a József Attila iskolában tanító pedagógosuk képzésének elősegítése, tanulmányok, cikkek, előadások készítésének segítése, továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>
1. oldal 2. oldal