Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Diósd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Adra Spess Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2049 Diósd, Ifjúság u. 6/A I/5.
képviselő: Holinszki Ottó
Az EU-hoz való csatlakozás feltételrendszerének megteremtése az egészségügyben. Egészségügyi rehabilitációs oktatási intézmények eszközfejlesztésének segítése. Down-kóros gyermekek támogatása. ... >>

Amadeus Művészeti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Hegyalja u. 56.sz.
képviselő: Haraszti Zoltán elnök
Alapfokú művészeti intézmény fenntartása, zeneoktatás, táncoktatás. ... >>

Diósdi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Ifjúság u. 4.sz.
képviselő: Kapuvári Lászlóné
A diósdi óvodás gyermekek szellemi, fizikai, erkölcsi, érzelmi nevelésének segítése, amely magában foglalja az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, berendezéseinek korszerűsítését, esztétkusabbá tételét. ... >>

Diósdi Rendészeti Alapítvány

(közbiztonság,oktatási)

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 1.
képviselő: Csitkei Tibor
A diósdi polgárőrség megszervezésének előkészítése. A polgárőrség részére pártoló tagság szervezése. Anyagi támogatás szervezése. A helyi közterület-felügyelő munkájának segítése. Bűnmegelőzési oktatás megszervezése. ... >>

Diósdi Torna Club

(sport,oktatási)

2049 Diósd, Gárdonyi G.u.41.sz.
képviselő: Kapuvári László
Elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Fashion-Dance Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

2049 Diósd, Dália u 5.
képviselő: Ravaszné Csimma Brigitta (elnök)
Fiatal tehetséges sportolók felfedezése, sportolók tevékenységének, valamint sporttevékenység működtetésének támogatása, eredménye sportolók kiemelt támogatása, sportolók utaztatásának támogatása. ... >>

Fénysugár Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2049 Diósd, Gyár u. 31/a.
képviselő: Takács Róbert elnök
családsegítés, egészség megőrzésre-, betegségmegelőzésére nevelés, szociális tevékenység, oktatás és kulturális tevékenység ... >>

Fonó Alapítvány Diósd Kultúrájáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Zöldfa u 32.
képviselő: Dr. Kosztyi Emma
A diósdi népszokások feltárása, ápolása, néptánc oktatása, amely magában foglalja az óvodás, iskolás gyermekek és felnőttek szellemi, fizikai erkölcsi, érzelmi nevelésének segítését, magyarságtudatuk kialakulásának segítését, néptánc oktatás tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, néptánc táborok, táncházak rendezvények megszervezése. ... >>

Gyógyító-Lap Piramis Alapítvány

(oktatási)

2049 Diósd, Katicabogár u. 25.sz.
képviselő: Oláh Gábor
Az alapítvány a piramis energiának ne- vezett jelenség eddigi eredményeit fel- használja az emberi és növényi életkö- körülmények, valamint a közérzet javí- tása érdekében.A Gyógyító Piramis a tu- dományos kutatások eredménye alapján a múlt kincse, a jövő forrása. Ismereteket kiván nyújtani a piramis e- nergia pozitiv hatásainak eredményeiről ennek keretében oktatásokat,ismeretter- jesztő előadásokat szervez, támogat. A műanyag piramis pozitiv hatásának nö- velése érdekében kutatási és fejleszté- si tevékenységet végez, különös tekin- tettel a környezetvédelem és műanyag hulladék feldolgozás szempontjainak fi- gyelembe vételével. Az alapítvány támo- gatja a kutatás- fejlesztésből előállí- tott termékek piaci bevezetését. ... >>

Juglans Regia Alapítvány a diósdi iskolások jövőjéért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Gárdonyi G. u. 14.
képviselő: Török Csaba Sándor ( önállóan )
Diósd község iskoláskorú lakossága részére a közoktatás, az alap- és középfokú általános és művészeti oktatás személyi tárgyi feltételeinek támogatása, továbbfejlesztése, a diák és tömegsport támogatása által az iskoláskorúak és az ifjúság testi és szellemi fejlődésének elősegítése és az ifjúság nevelése, a község környezetének védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok ellátásának elősegítése, a község kulturális fejlődésének elősegítése és kulturális örökségének megóvása, műemlékvédelem, valamint a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének biztosítása Diósd község lakosai részére. ... >>

KURSZÁN Íjász Hagyományőrző, Kulturális és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Pacsirta u. 29.
képviselő: Nánási Kristóf ( elnök )
A hagyományőrzés és a történelmi íjászat sport népszerűsítése. Célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, valamint ősi hagyományaink tisztelete, őrzése, illetve az ilyen igények felkeltése, tagjainak oktatása, nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület működési területén elősegíteni az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakóterület fiataljainak testnevelési kulturális és sporttevékenységét. ... >>

MÁV Kórház Fül-, Orr-, Gégészeti Gyógyításáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2049 Diósd, Rákóczi u. 27.
képviselő: Dr.Paput László
A MÁV Korház Fül-, Orr-, Gégészeti Osz- tály és műtő technikai berendezéseinek fejlesztése. Továbbképzések, nyelvtanulás elősegítése. Tudományos folyóiratok, szakkönyvek beszerzése. ... >>

Nemzetközi Alapítvány a Keresztyén Kultúráért, Oktatásért Magyarországon

(oktatási)

2049 Diósd, Ifjúság u.11.
képviselő: David Welsh, Dennis Beck, Duane Early, Stewart Humphry
Magas szintű, keresztyén szempontok szerinti képzés és továbbképzés biztosítása. ... >>

Paulus Alapítvány

(oktatási)

2049 Diósd, Hunyadi u. 8-9.
képviselő: Kazár András önállóan, Kissné Osztafin Ildikó önállóan
A Bibliai értékek és igazság megismertetése. Ezen értékek és igazságok életmódszerű tanítása és beépítése az egyének életébe. Ezen értékek elterjesztése a családok körében. A fenti célok érdekében munkások kiképzése. ... >>

TELOSZ Egyesület

(oktatási)

2049 Diósd, Radnóti út 4.
képviselő: Larry Chadwich Hollowell, Stephen A. Farina ( elnök )
Oktatási tevékenység. ... >>

Vállalkozók a tehetséges ifjuságért Alapítvány

(oktatási)

2049 Diósd, Jókai tér 5.
képviselő: Nagyné Füri Gyöngyi elnök
Diósdon élő rászoruló családok teheségesgyermekeinek, diósdi oktatási intézményeknek támogatása. ... >>
1. oldal