Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Diósd kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Amadeus Művészeti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Hegyalja u. 56.sz.
képviselő: Haraszti Zoltán elnök
Alapfokú művészeti intézmény fenntartása, zeneoktatás, táncoktatás. ... >>

Brazil Kultúra (Água de Beber, /Ivóvíz/) Alapítvány

(sport,kulturális)

2049 Diósd, Gárdonyi G. u. 43.
képviselő: Hullai Viktória Irén elnök
A brazil kultúra megismertetése az ifjúsággal. Sport és kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Csillagösvény Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2049 Diósd, Ágnes u. 10.
képviselő: Labant Csaba
Kulturális programok szervezése és támogatása, testi és lelki egészség elősegitése, természetvédelemre nevelés támogatása. ... >>

Diósdi Hagyományőrző Klub Egyesület

(kulturális)

2049 Diósd, Tó u. 35.
képviselő: Görög Imréné elnök
Kulturális tevékenység, örökség ... >>

Diósdi Női Kar Alapítvány

(kulturális)

2049 Diósd, Kőbányai u. 6.sz.
képviselő: Sirákné Kemény Kinga
A diósdi női énekkar művészi munkájá- nak támogatása. ... >>

Diósdi Országzászló Alapítvány

(kulturális)

2049 Diósd, Ságvári E. u. 20.
képviselő: Dizseri András együttesen, Hisnyai Heinzelmann Béla önállóan, Sohajda István együttesen
Árpádház emlékhely és Országzászló felállítása Diósd községben ... >>

Diósdi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Ifjúság u. 4.sz.
képviselő: Kapuvári Lászlóné
A diósdi óvodás gyermekek szellemi, fizikai, erkölcsi, érzelmi nevelésének segítése, amely magában foglalja az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, berendezéseinek korszerűsítését, esztétkusabbá tételét. ... >>

Diósdi Sajtóklub Közéleti, Kulturális és Művészeti Egyesület

(kulturális,egyéb)

2049 Diósd, Bajcsy Zs. u. 10.sz.
képviselő: Bányai Petra Györgyi titkár, Kis Zoltán elnök, Rásóné Sinkó Ilona alelnök ... >>

Diósdi Szent Gellért Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

2049 Diósd, Szent István tér 6.sz.
képviselő: Pálné Onódi Judit elnök ... >>

Diósdi Társaskör Egyesület

(kulturális)

2049 Diósd, Szent István tér 1.
képviselő: Podráczkyné Szöllösy Mária elnök ... >>

Együtt Diósdért Alapítvány

(sport,kulturális)

2049 Diósd, Petőfi S. u. 38/a.
képviselő: Nagy István ( elnök )
Diósd Község kulturális fejlődésének elősegítése, kulturális örökségének megóvása. A lakosok kommunikációs, kul turális, szórakozási lehetőségeinek bővítése, környezetvédelmi tömegsport támogatása. ... >>

Fénysugár Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2049 Diósd, Gyár u. 31/a.
képviselő: Takács Róbert elnök
családsegítés, egészség megőrzésre-, betegségmegelőzésére nevelés, szociális tevékenység, oktatás és kulturális tevékenység ... >>

FIDELIO Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

2049 Diósd, Szent István tér 5.
képviselő: Baczó Zsuzsanna elnök ... >>

Fonó Alapítvány Diósd Kultúrájáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Zöldfa u 32.
képviselő: Dr. Kosztyi Emma
A diósdi népszokások feltárása, ápolása, néptánc oktatása, amely magában foglalja az óvodás, iskolás gyermekek és felnőttek szellemi, fizikai erkölcsi, érzelmi nevelésének segítését, magyarságtudatuk kialakulásának segítését, néptánc oktatás tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, néptánc táborok, táncházak rendezvények megszervezése. ... >>

Házi Tanítói Szolgálat Alapítvány

(kulturális)

2049 Diósd, Vadvirág 10.
képviselő: Tordai György ... >>

"Hollósy Művészeti Alapítvány - A Magyar Képzőművészetért" (51375/2002)

(kulturális)

2049 Diósd, Ságvári E. u. 27.
képviselő: Dr. Greffné dr. Lex Annamária kuratóriumi elnök
A magyar figuratív képzőművészet fejlesztése. ... >>

Juglans Regia Alapítvány a diósdi iskolások jövőjéért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Gárdonyi G. u. 14.
képviselő: Török Csaba Sándor ( önállóan )
Diósd község iskoláskorú lakossága részére a közoktatás, az alap- és középfokú általános és művészeti oktatás személyi tárgyi feltételeinek támogatása, továbbfejlesztése, a diák és tömegsport támogatása által az iskoláskorúak és az ifjúság testi és szellemi fejlődésének elősegítése és az ifjúság nevelése, a község környezetének védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok ellátásának elősegítése, a község kulturális fejlődésének elősegítése és kulturális örökségének megóvása, műemlékvédelem, valamint a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének biztosítása Diósd község lakosai részére. ... >>

KÖZGÁZ Néptánc Baráti Kör Alapítvány

(kulturális)

2049 Diósd, Tétényi út 33. B.
képviselő: Baksa-Haskó Gabriella, Nyikos István, Szabó László
A Közgáz Néptánc Együttes anyagi támogatása. ... >>

KURSZÁN Íjász Hagyományőrző, Kulturális és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2049 Diósd, Pacsirta u. 29.
képviselő: Nánási Kristóf ( elnök )
A hagyományőrzés és a történelmi íjászat sport népszerűsítése. Célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, valamint ősi hagyományaink tisztelete, őrzése, illetve az ilyen igények felkeltése, tagjainak oktatása, nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület működési területén elősegíteni az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakóterület fiataljainak testnevelési kulturális és sporttevékenységét. ... >>

Múzeumi Egyetértés Egylet

(kulturális)

2049 Diósd, Kőbányi út 11.sz.
képviselő: Málnási András ... >>

Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület Diósd

(kulturális)

2049 Diósd, Gárdonyi G. u. 37.
képviselő: Bogóné Tóth Zsuzsanna ( önállóan )
A Kárpát-medence hagyományainak ápolása. Ezen belül kiemelten a népi hagyományok őrzése, néptánc és népzene tanulása és tanítása, s a helyi rendezvényeken és programokon való bemutatása, táncházak szervezése, támogatása. A Kárpát-medence tárgyi és kulturális emlékeinek - néptánc, népzene - gyűjtése, megőrzése, archiválása. Fellépések és kulturális programokon való közös részvétel útján a népszokások, néptáncok és népzenék megismertetése, népszerűsítése Diósdon, Magyarországon, valamint külföldön. ... >>

Német Hagyományőrző Egyesület - Diósd

(kulturális)

2049 Diósd, Baross u. 5.
képviselő: Bogó László elnök
A német,ezen belül is a sváb kisebbségi hagyományok őrzése, a kisebbségi tudat és hovatartozás fenntartása, indentitás megőrzése, a politikától mentes kisebbségi élet fejlesztése. ... >>

Otthonunk Diósd Egyesület

(kulturális,egyéb)

2049 Diósd, Tétényi út 20.
képviselő: Szabó Miklós
Kezdeményezéseket tesznek a diósdi közösség- és lokálpatriótizmus erősítése érdekében, támogatják a magyar kultúra (irodalom, művészetek, tudomány) megóvását, védelmét, fejlesztését és a helyi szokások, hagyományok ápolását. Jól meghatározott közösségi célok megvalósítására törekszenek. Részt vállalnak az egyesület működésében, közvetve, vagy közvetlenül, tevőlegesen támogatják azt. A globalizmus káros hatásainak kivédésén fáradoznak és fellépnek környezetük tönkretétele ellen. Támogatják a helyi civil társadalom közéleti részvételét, embertársaikat tiszteletben tartják a rászorulókat gyámolítják, segítik. A társadalom megújításához szükségesnek tekintik a keresztény, keresztyén erkölcsi tanítás alapelveinek tiszteletben tartását, Fellépnek az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok, a sajtószabadság védelmében. ... >>

Útitárs Egyesület

(kulturális)

2049 Diósd, Radnóti M. utca 16.
képviselő: Kis István
Az egyesület célja a mindennapi, sokszor igen megterhelő munka fáradalmainak, fizikei és leli megterheléseinek minél könnyebben hozzáférhető és igazi kikapcsolódást nyújtó kipihenése úgy, hogy az általa megismert lehetőségeket, a kívülállók számára is elérhetővé tegye, belépési kényszer nélkül. Az alapító tagokat azon közös elhatározás és felismerés vezérlete, hogy nem akarták, hogy szabadidejük nagy részét annak eltöltésével szükségszerűen együtt járó szervezési feladatok töltsék ki. Ennek legegyszerűbb módjának azt ítélték, ha szervezett kereteken belül megosztják tapasztalataikat, észrevételeiket, s ezáltal könnyítik meg azon kérdés eldöntését, hogy hol tudják - lehetőségeikhez képest, akár az egyesületen kívüli személyek számára is - legjobb feltételekkel megoldani rekreációs terveiket, mindamellett az azonos érdeklődési körrel rendelkezők között baráti társaság kialakítást. ... >>

World Gospel Mission - Hungary Alapítvány

(kulturális)

2049 Diósd, Gárdonyi köz 12.
képviselő: Daniel Eugene Searls, Domián Tibor, Jolayne Deanne Enslen
A vallás-kultúra megismerésének és ápolásának, a vallásos nevelésnek és a vallás gyakorlásának, valamint az angol nyelv szélesebb körű megismertetésének elősegítése. ... >>
1. oldal