Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 64
2. oldal

Sugalló Kulturális Egyesület (Sugalló Egyesület)

(természetvédelem,kulturális)

4033 Debrecen, Jánosi u. 85.
képviselő: elnök: Nagy Imre
A csángó magyarság népi hagyományainak és népzenéjének megismertetése és népszerűsítése. A magyar hagyományok, illetve a magyar népi kultúra értékeinek felelevenítése, megjelenítése. A kultúrális vagy zenei területen tevékenykedő, illetve azokat támogató természetes, valamint jogi személyekkel való együttműködés. Kapcsolattartás határontúli magyarokkal, illetve szervezetekkel, elősegítve a nemzeti identitásuk megőrzését. ... >>

Táborozásért Természetjárásért Alapítvány

(természetvédelem)

4032 Debrecen, Bólyai J. u. 29.
képviselő: Jámbor Gyuláné elnök ... >>

Tátorján Természetvédelmi és Fajmegőrző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

4024 Debrecen, Kossuth u. 36. III/9.
képviselő: Szentpéteri József elnök
környezetvédelmi, kutatási és oktatási tevékenység ... >>

Terep Szemle Stúdió Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

4034 Debrecen, Kiss József u. 41.
képviselő: elnök Veres Hajnalka
környezetvédelem, természetvédelem, környezeti nevelés, oktatás, programszervezés ... >>

TIKKK Tudományos Ismeretterjesztő és Kulturális Kutatási Központ Közhasznú Egyesület (TIKKK Egyesület) Angol neve: TIKKK Scientific Educational and Cultural Research Centre Public Benefit Association (TIKKK-SECURE Centre)

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4034 Debrecen, Ököritó utca 3.
képviselő: elnök Fonó Erzsébet, elnökségi tag László Ákos, elnökségi tag Oláh Tamás
A társadalom és az egyén tudományos és kulturális ismeretek, illetve ezekkel kapcsolatos új információk iránti közös szükségleteinek, igényeinek tudományos kutatással alátámasztott kielégítése. Ezen belül:
a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel, a széleskörűen értelmezett jogvédelemmel kapcsolatos információs és cselekvési igények kielégítése; A művészeti és irodalmi látásmód fejlesztése, az innováció emberi erőforrás utánpótlásának elősegítése, képességfejlesztés, tehetségkutatás, 35 éves korig a fiatalok tehetséggondozása, foglalkoztatásuk elősegítése; Magyarország értékeinek külföldön történő megismertetése, a pozitív országkép külföldi erősítése, különös tekintettel a magyar kultúra, tudomány értékeinek, jeles személyiségeinek és a magyar történelem eseményeinek bemutatására; A térség társadalmi, politikai és gazdasági fejlődésének, stabilitásának a tudomány és kultúra eszközeivel való előmozdítása, az euroatlanti integráció kiteljesedésének elősegítése, a határon túli magyar kapcsolatok ápolása, általában a magyarsággal, a kisebbségekkel kapcsolatos együttműködés fejlesztése; Az alapszabályban rögzített tevékenységek végzése, a benne foglalt, cél szerinti tevékenységként megjelenő szolgáltatások, illetve cél szerinti juttatások nyújtása, amelyek eszközei is az egyesületi célok, illetve részcélok megvalósításának, mindez nemzetközi környezetben és együttműködésben. ... >>

Tiszántúli Természetvédők Társulata

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4024 Debrecen, Szent Anna u. 16. fszt. 2.
képviselő: Zsák Ferenc Tibor irodavezető
környezet és természetvédelem ... >>

Top-Fish Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

4025 Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.
képviselő: elnök Nádházi Lajos
Sporthorgászat, a természet és halállomány védelme. ... >>

"VAD VIRÁG" Természetjáró, Turisztikai és Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4029 Debrecen, Faraktár u. 10. I/3.
képviselő: elnök Bereczki Nándor
A természetvédelem és kulturális ismeretek bővítése az iránta érdeklődők részére, ennek keretében a természeti és épített környezet megismertetése és a szabadban a természettel való egyensúly kialakítása. A fenntarható és versenyképes turizmus fejlesztésének elősegítése hazánkban természeti kulturális örökségünk védelemmel egybekötött hasznosítása és az egész ország gazdasági-társadalmi fellendülése érdekében. A turizmus sokoldalú - társadalmi, gazdasági, kulturális, környezeti és életminőséget javító szerepének tudatosítása a társadalomban. A lakosság turisztikai-tudatának alakítása a tömegtájékoztatás segítségével. Hozzájárulás Magyarország valós képének kialakításához és terjesztéséhez a világban. A turizmus helyi és térségi szereplői együttműködésének erősítése, hálózatba szerveződésének segítése. A térség ismertségének növelése. A turista forgalom növelésével a helyi gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. Szellemi műhely létrehozása, amely támogatja és segíti a színvonalas kulturális értékek őrzését, bemutatását, terjesztését. Egyesület bővíteni kívánja a környezet és természetvédelem látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet és természetvédelmi ügynek az előmozdításában, fejlődésében, az azt meghatározó szemlélet formálásában kíván segíteni és abban szerepet vállalni. ... >>

Vanellus Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4032 Debrecen, Jerikó u. 24. V/40.
képviselő: elnök Lisztes Anna
Természeti értékek megóvása, szemléletformálás. ... >>

XXI. SZÁZAD EMBEREI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4030 Debrecen, Selyem u. 8. 2/5.
képviselő: elnök: Gyalog Gábor
Magyar lakosság egészségkultúrájának, egészségmegtartásának fejlesztése, életmódváltás segítése. Az egészségügyi intézményrendszer átalakulásának és fejlődésének támogatása. Oktatás és tehetséggondozás támogatása, az ehhez szükséges dologi és személyi feltételek biztosítása. Tanulók javát szolgáló fejlesztő-, és nevelőmunka lehetőségeinek kiszélesítése. Iskolai oktatás színvonalának, eredményességének növelése. Támogatásnyújtás a tehetséges diákok részére, képzésük mind sokrétűbb, sokoldalúbb fejlesztése. Az alap, a közép és felsőfokú oktatás terén a pedagógusok és kortárs segítők felkészítése, a megoldás orientált módszerek alkalmazására a képességfejlsztés - tanulás módszertan, stressz kezelés, karriermenedzsment, személyiségfejlesztés - terén. Kiemelt cél az élő és élettelen természeti értékek megőrzése, szemléletformálás, a természetvédelmi, kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységek támogatása különböző oktatási és kulturális intézményekkel együttműködve. A környezettudatos életforma kialakítása. A felnőtt társadalom, a fogyasztók környezeti tudatosságának erősítése. ... >>

Zöld Jelen Környezet- és Természetvédelmi Egyesület (Zöld Jelen Egyesület)

(természetvédelem,egyéb)

4032 Debrecen, Jerikó u. 34. 3/27.
képviselő: elnökségi tag: Németi Rita, elnökségi tag: Péterffy Réka Júlia, Martonné Rácz Beatrix
Környezetünk minőségének megóvása, javítása, a környezet- és természetvédelmi feladatok elősegítése, valamint a társadalom környezettudatos magatartásának kialakítása. Elősegíti mindazon törekvések megvalósítását, amelyek célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai a természet teherbíró képességének határán belül maradjanak. Szolgálja a környezet és természetvédelmi intézkedések betartását és betartatását. ... >>

Zöldfok Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4025 Debrecen, Postakert u. 14/A. tetőtér 8.
képviselő: elnök Burai Péter
Szabadidősportok népszerűsítése, környezetünk védelme. Természet és kulturális örökségeink védelme.Sporttevékenység, természetvédelem. ... >>

Zsálya Környezet- és Természetvédelmi Egyesület (Zsálya Egyesület, angol neve: Salvia Environmental and Nature Protection Association)

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4027 Debrecen, Juhász Gyula u. 2. III/14.
képviselő: elnök Deák Balázs
Működési területén a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése a környezet- és természetvédelem, ismeretterjesztés, kutatás, a nevelés-oktatás, a területfejlesztés, valamint a hagyományőrzés területén. ... >>
1. oldal 2. oldal