Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 409
1. oldal

A Boldog Gyermekkorért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Hajó u. 1.
képviselő: Madarászné Füredi Melitta, Pető Éva, Szemán Józsefné, Szépné Csizmadia Izebella titkár, Terdikné Szerencsi Katalin elnök ... >>

A Bólyai János Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4032 Debrecen, Bólyai u. 29.
képviselő: Dr. Tárkányi Ferencné elnök
Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Minden olyan iskolai rendezvény támogatása, amely segíti az oktató-nevelő munkát, továbbá elősegíti a munka tárgyi feltételeinek megteremtését. ... >>

A Cselekvő Társadalomért Egyesület (CSET Egyesület)

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 12. fsz. 3.
képviselő: elnök: Dr. Kovács Krisztián, elnökségi tag: Dr. Kanál Ferenc, elnökségi tag: Furkó Tibor
Az egyesület célja a segítségnyújtás, az Észak-Alföldi Régió, azon belül is különösen Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű és mezőgazdaságból élő lakosai számára, elsősorban képzéssel, tájékoztatók tartásával, nyomtatott és elektronikus szórólapok készítésével, valamint hatályos jogi ismeretek átadásával. Az egyesület tevékenysége szempontjából kiemelt célcsoportként tekint a romákra, fogyatékossággal élőkre, megváltozott munkaképességűekre, GYED-ről, GYES-ről visszatérőkre, 40 év feletti álláskeresőkre, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalokra, tartósan munka nélkül lévőkre, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalokra és a börtönből szabadulókra. Ezen feladatok ellátásának érdekében az egyesület fontosnak tartja, hogy a régió állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményei megismerjék egymás munkáját, jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, ezzel téve hatékonyabbá a fenti ügyfeleik érdekében végzett munkát. Ezt a fenti intézmények dolgozói számára tartott képzéssel, továbbképzéssel, és közös rendezvéneyek szervezésével kívánja az egyesület segíteni. ... >>

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Gulyás Éva
A Magyarországon (elsősorban a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban) olasz nyelvet tanuló és a határon túli magyar anyanyelvű tehetséges, szintén olasz nyelvet tanuló és/vagy hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása (utazási hozzájárulás, tankönyvtámogatás, ösztöndíj, külföldi tanulmányok díja, versenyeken való részvétel költségei).
Külföldi illetve hazai pályázatok elnyerése révén a Tagozaton tanuló osztályok, tanulócsoportok, valamint az Olasz Munkaközösség azon tanárainak támogatása, akik az alapítvány kuratóriumának nem tagjai.
Kulturális rendezvények szervezése, különös tekintettel az olasz nyelv tanulásának népszerűsítését szolgáló helyi, regionális és országos rendezvények, illetve olasz nyelven előadott zenei vagy bármely más produkció szervezésére. ... >>

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: Dr. Salamon Ágnes, Erdei András kur. tag
A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanárainak és tanulóinak kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése és támogatása. ... >>

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nyék u. 57.
képviselő: Dr. Sohajda Zoltán István elnök
Speciális szemészeti műtétre szoruló betegek gyógyítása érdekében speciális anyagok és eszközök beszerzésének biztosítása, szemészeti segédeszközök beszerzésének biztosítása, használatának megismertetése, betanítása, lakossági szűrések (felnőtt, gyermek) szervezése, szakrendelésre utalás, gondozásba vétel, szakmai könyvtár létrehozása, munkafeltételek javítása, védőital biztosítása, szemészeti vizsgálóeszközök beszerzése. ... >>

A cukorbeteg is teljes értékű ember

(egészségügyi,oktatási)

4026 Debrecen, Hortobágy u. 9. VII/43
képviselő: Dr. Horváth Ferenc titkár, Dr. Neuwirth Gyula, Dr. Sándor Péter elnök, Dulai Erzsébet, Sápi Zoltánné
cukorbetegek oktatásához szükséges segédeszközök beszerzése, előadók költségeinek megtérítése, tanulmányutak finanszírozása, tudományos rendezvények szervezése. ... >>

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök: Prof. Dr. Gaál István
A Debreceni Egyetem folyó zeneművészeti felsőoktatás támogatása és az azt szolgáló infrastrukturális háttér fejlesztése, a képzést elősegítő és színvonalasabbá tevő programok támogatása és szervezése, a zeneművészet iránt érdeklődők számára kulturális rendezvények szervezése, illetve az abban történő közreműködés. ... >>

A Debreceni Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Virágos Márta
Tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása. ... >>

A Debreceni Fogorvosképzés Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf:13.
képviselő: Dr. Kövér József elnök ... >>

A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány

(oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: Dr. Fekete Károly elnök ... >>

A Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
képviselő: kuratórium elnöke Feketéné Kavisánszki Györgyi ... >>

A Debreceni Sugárkezeltekért Alapítvány (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sugárterápia Tanszék)

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Pintye Éva
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A Felsőoktatási Szabadidő Kultúráért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök: Szatai Attila
A régió felsőoktatási civil közösségei kulturális, sport- és szabadidős tevékenységének, rendezvényeinek koordinálása, támogatása, szervezése. ... >>

A fiatalok idegen nyelv és szakmai továbbképzéséért

(oktatási)

4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.
képviselő: elnök Dr. Zajácz Gizella ... >>

A fül-orr-gége betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Sziklai István elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4024 Debrecen, Sumen u. 3.
képviselő: Kocsis György elnök
A Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban lakó 500 vidéki diák elhe- lyezési és egyéb életkörülményeinek javítása, a tanulmányi munká- jához és a középiskolai tananyagot meghaladó ismeretnyújtáshoz szükséges anyagi háttér biztosítása, az általános és szakmai mű- veltség fejlesztése, a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előmozdítása, valamint a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének gyarapítása. ... >>

A Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 39.
képviselő: elnök Nemes Lászlóné, titkár Sípos Árpádné
az óvodás korú gyermekek neveléséhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

A Hunyadi János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4028 Debrecen, Zákány u. 5.
képviselő: Szegvári László
Az iskolában folyó oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, hozzájárulás a tanulók külföldi utazásá- hoz, ill. külföldi tanulók vendéglátásához, tanulmányi, kulturá- lis és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése, a diákok egészséges életre nevelése érdekében diáksport versenyek és a tömegsport ösztönzése, támogatása. ... >>

A Jövő Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4024 Debrecen, Piac u. 68.
képviselő: elnök Tóth Gábor, Farkasné Gellért Erzsébet alelnök, titkár Szabóné Csehely Edit
Debreceni Városi Könyvtár hálózatának fejlesztése, számítógépes adatbázisok, könyvtári dokumen-
tumok beszerzése, stb. ... >>

A Korszerű Sebészeti Ellátásért Alapítvány

(oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Balázs György elnök
A hazai sebészet bázisának szélesítése a tehetséges fiatal orvosok és szakorvosok képzésének és továbbképzésének támogatásával, valamint az oktatási, gyógyító- megelőző és tudományos -kutatási feltételek javításával. ... >>

A Magyar Kórházi Gyógyszerészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: elnök Dr. Pintye János
Elősegíteni a kórházi gyógyszerészet szakmai színvonalána emelését, a gyógyszerészeti tudományok aktív művelését, a tudományos eredmények minél szélesebb körű alkalmazását a mindennapos gyakorlatban és ezzel összefüggésben az eredményes munkához szükséges műszerfejlesztést. Az oktatás, továbbképzés támogatása, szakmai kongresszusok, nagygyűlések rendezése, hazai és nemzetközi irodalom vásárlása, cseréje, csatlakozás nemzetközi egyesületekhez. ... >>

A Modern Üzletemberek Szakképzése Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Vásáry István u. 3/B. II/2.
képviselő: kuratórium elnöke Horváth Irma elnök, titkár Konkoly János
Nevelési-oktatási intézmények alapításával és fenntartásával segíti elő a társadalom tagjai számára az általános, a középiskolai és a szakmai képzést. Az oktatási-nevelési intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása, anyagi források gyűjtése. Megteremti a nevelési-oktatási intézmények személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász és Művészeti Közhasznú Egyesület (A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász Egyesület)

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4034 Debrecen, Gogol u. 21.
képviselő: elnök Bíró István
Az íjászat és a haditornászat, mint sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Az íjászat, és az ehhez kapcsolódó hagyományok népszerűsítése. E cél megvalósítása érdekében vállalja, hogy lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. Az egyesület célja továbbá, hogy létrehozzon és versenyeztessen egy olyan csapatot, amely gyermekekből és felnőttekből áll, és akiknek anyagi lehetőségeihez mérten felszerelést, edzési lehetőséget és színvonalas képzést biztosít annak érdekében, hogy jó eredménnyel tudjanak szerepelni mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken. Az egyesület célja továbbá a magyar történelem, a magyar hagyományok, az ősi magyar kultúra és művészet megismerése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>

A Népegészségügyi Fejlesztéséért DOTE Társadalomorvostani Intézete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4033 Debrecen, Sarkadi Imre u. 59.
képviselő: elnök: Veres Gergő
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a lakosság mindenkori egészségi állapotát befolyásoló területeken ismeretterjesztő, továbbképző és tudományos rendezvéenyek, oktatás, képzés szervezését támogatja. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság, valamint a hátrányos helyzetű rétegek egészségi állapotának javítása érdekében egészségügyi ismereteik fejlesztésére, ezáltal élet- és foglalkoztatási kilátásaik javítására és a kapcsolódó szolgáltatások végzésére. ... >>

A Petőfi Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.
képviselő: kuratórium elnöke Thurzó Judit
Elősegíti az iskolai nevelés és oktatás magasabb szintű technikai és egyéb feltételeinek megteremtését. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Elősegíti a számítástechnikai oktatás és képzés alapjainak elsajátítását. ... >>

A Református Tanítónőképzésért Giday Gabriella Emlékére Alapítvány

(oktatási)

4026 Debrecen, Mester u. 33.
képviselő: Derencsényi István
A református tanítónőképzés támogatása, fejlesztésének elősegítése. ... >>

A Regionális Munkaerő Rehabilitációs Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 11. I/5.
képviselő: elnök Dr. Magyari László
érdekképviselet, oktatási lehetőségek szélesítése, szociális tevékenység ellátása, nevelés , képességfejlesztés, sport, rehabilitációs foglalkoztatás, euroatlanti integráció elősegítése stb. ... >>

A térség kertészeti termelésének és felsőoktatásának fejlesztését szolgáló alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
képviselő: elnök Dr. Kátai János
A mezőgazdaság átalakulásával, az árutermelő magángazdaságok kialakulásával a kertészeti termelés kiemelkedő jelentőségű ágazattá fejlesztésének előmozdítása a térségben. ... >>

A tüdőbetegek jobb életminőségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4025 Debrecen, Hatvan u. 53. I/13.
képviselő: elnök Dr. Nagy Tiborné Dr. Szolnoki Erzsébet
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetterjesztés, környezetvédelem stb . ... >>

Adyák Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 1.
képviselő: Dr. Módis Lászlóné
idegen nyelvek, művészetek, informatika oktatása, képességfejlesztés, szociális segítés mellett
a pedagógusok továbbképzése, kiemelkedő munkát végző közalkalmazottak támogatása, a dolgozók
egészségét védő, óvó intézkedések finanszírozása. ... >>

Agráriumért Alapítvány

(oktatási)

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
képviselő: Dr. Fürjné Rádi Katalin titkár, Dr. Kátai János
az agrárgazdasági, területfejlesztési és környezetvédelmi kutatás tudományos eredményeinek a felhasználókkal való megsimertetése, a nemzetközi 4 H program magyarországi céljai megvalósulásának támogatása, a Debreceni Egyetem Agrár Tudományok Centrumában az ökonomia tudományterületén folyó oktató-nevelő és tudományos kutatómunkával kapcsolatos fejlesztések támogatása, a Debreceni Egyetem Agrár Tudományok Centrumában folyó képzés, továbbképzés folyamatos megűjításának, az oktatás színvonala emelésének és nemzetközi nyitottságának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumáért

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: Győri József elnök
Támogatni a református szellemi élet fellegvárában, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek javítását. ... >>

Alapítvány a Fazekas Mihály Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Vásáry István u. 6.
képviselő: Pálné Jánvári Jolán elnök
a Ságvári Endre Általános Iskola mindenkori jogutódjának (2004.évi augusztus hó 1. napjától Fazekas Mihály Általános Iskola) segítése ... >>

Alapítvány a Jogközelítésért és Jogharmonizációért

(oktatási,egyéb)

4027 Debrecen, Libakert u. 7. I/3.
képviselő: Dr. Szabó Krisztián elnök
Oktatás, ismeretterjesztés. Tudományos előadások és konferenciák szervezése. Tudományos publikációk támogatása. Jogsegély szolgálat. ... >>

Alapítvány a Józsakert Utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

4225 Debrecen, Józsakert u. 9.
képviselő: Szolnokiné Tóth Katalin elnök
a Debrecen Józsakert utcai általános iskola működési feltételeinek javítása ... >>

Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért

(oktatási,egyéb)

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Mikó Irén elnök
oktatási és kutatási tevékenység ... >>

Alapítvány a Rádióamatőrökért

(oktatási)

4028 Debrecen, Kassai út 26.
képviselő: Reszegi Csaba elnök
Az amatőr rádió engedély megszerzéséhez szükséges vizsga eredményes letétele, az amatőr rádiózás színvonalának emelése, a fiatalok pá- lyaválasztásának segítése érdekében,a rádiózással kapcsolatos mű- szaki és forgalmazási ismeretek, valamint idegen nyelvek oktatása. ... >>

Alapítvány a Vénkerti Iskoláért

(intézményi,oktatási)

4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 6.
képviselő: elnök Szabó-Ratku Emma ... >>

ALFÖLD Növénytermesztési Alapítvány

(oktatási)

4032 Debrecen, Akadémia u. 67.
képviselő: Dr. Pepó Péter elnök
A tiszántúli agárárfelsőoktatás és vidékfejlesztés állami feladatának megvalósítása érdekében hozzájáruljon és elősegitse az európai
színvonalú agrárfelsőoktatást ... >>

Általános Iskolai Tanulók Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4024 Debrecen, Teleki u. 17.
képviselő: Dr. Tárkányi Ferencné elnök
A Bólyai János Általános Iskola tanulói színvonalas neveléséhez, oktatásához szükséges feltételek biztosítása /külföldi tanulmányi út, nyelvoktatás, sport/. ... >>

Angol Műhely Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4002 Debrecen, Zápor u. 6.
képviselő: Bajkán László elnök, Gál Niké, Ökrös Zsolt elnökségi tag, Szabó Gyula
A társadalom kulturális, nyelvi és műveltségi eltéréseinek kiegyenlítése. Európai színvonalú nyelvoktatás biztosítása. Turisztikai programok szervezése. ... >>

Angyalkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4028 Debrecen, Ótemető u. 9.
képviselő: kuratórium elnöke Kiss Lászlóné
Az alapítvány célja a Debrecen, Ótemető u. 9.sz. alatti óvodában lévő gyermekek kömplex fejlesztését elősegítő feltételek és tárgyi eszközök biztosításai. ... >>

Arany Szarvas Vadászati Oktatási, Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

4026 Debrecen, Darabos u. 4. IX/49.
képviselő: 7 fős kuratórium, Dr. Kovács László, Dr. Serfőző József elnök ... >>

Aranybika Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 1-3.
képviselő: Hupuczi László elnök, Szabó Viktorné kuratóriumi tag
Az Aranybika Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola fenntartása, továbbá a tanulók képzésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal